ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านข่า ห

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านข่า ห

ตำแหน่งใกล้เคียง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ป่าหนองตะแบก อ.คอนสาร จ.ชัยภู
ป่าหนองตะแบก อ.คอนสาร จ.ชัยภู
ชุมแพ-หล่มสัก, Chaiyapoom
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม กระชับส
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม กระชับส
Chaiyapoom 36160
หมู่บ้านกรีนวัลเลย์
หมู่บ้านกรีนวัลเลย์
หมู่บ้านกรีนวัลเล่ย์ 32 ม.4 บ้านโนนสาทร ตำบลในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จชัยภูม
NALGE Thailand 2014
NALGE Thailand 2014
Kanjanapiksekwittayalai School
ชุมชนบ้านหัวทะเล
ชุมชนบ้านหัวทะเล
137ม.11บ้านหัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์จ.ชัยภูมิ36220
มันพร้าวบ้านคำน้อย จ.ชัยภูมิ
มันพร้าวบ้านคำน้อย จ.ชัยภูมิ
ม.5บ้านคำน้อย ต.ห้วยต้อนอ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ชาลทองเซอร์วิส
ชาลทองเซอร์วิส
36140
ตลาดนัดชุมชนวันพฤหัส
ตลาดนัดชุมชนวันพฤหัส
ตลาดนัดชุมชนวันพฤหัส, Ban Phet
กลุ่มม่อนไหมตำบลห้วยบง
กลุ่มม่อนไหมตำบลห้วยบง
239 ม.8 ต.ห้วยบง อ.เมือง
สมาคมพระเครื่องเขตอีสาน - ชั
สมาคมพระเครื่องเขตอีสาน - ชั
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
Mc หลานปู่แล คลาสสิค
Mc หลานปู่แล คลาสสิค
29 ก. ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง
หมู่บ้านฟิวเจอร์โซน
หมู่บ้านฟิวเจอร์โซน
858 หมู่ 4 ตำบลรอบเมือง
เกษตรแปลงใหญ่ชัยภูมิ
เกษตรแปลงใหญ่ชัยภูมิ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน
36000
โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
บ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลบ้านเล่า, Chai Phum

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านข่า ห, ศูนย์ชุมชน, บ้านข่า หมู่ ๗ ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น, Chaiyaphum.

เปิดเหมือนปกติ

12/09/2021

Best Practice เทคนิคการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค(COVIC-19)

26/03/2021

แจ้งนักศึกษาสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่2/2564 ในวันที่3-4 เมษายน 2564

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านข่า หมู่ ๗ ตำบลบ้านแท่น's post 14/05/2020

ส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านข่า หมู่ ๗ ตำบลบ้านแท่น's post 14/05/2020

อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านข่า หมู่ ๗ ตำบลบ้านแท่น's post 14/05/2020

ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านข่า หมู่ ๗ ตำบลบ้านแท่น's post 14/05/2020

ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านข่า หมู่ ๗ ตำบลบ้านแท่น's post 16/08/2017

พบกลุ่มระดับ ม.ต้น ครูสุวินี ประเสริฐแท่น กศน.ตำบลบ้านแท่น

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านข่า หมู่ ๗ ตำบลบ้านแท่น's post 15/08/2017

กศน.ตำบลบ้านแท่นจัดกิจกรรมโครงการติวเข้มเติมความรู้วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 04/04/2017

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.ตำบลบ้านแท่น. จัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.ศูนย์ปราชญ์เกษตร(สวนอุษา) อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

พบกลุ่มย่อย 31/01/2017

พบกลุ่มย่อยนักศึกษาระดับม.ต้น

พบกลุ่มย่อยบ้านข่า 31/01/2017

พบกลุ่มย่อยบ้านข่า

พบกลุ่มย่อย ม.ต้น 30/01/2017

พบกลุ่มย่อยระดับม.ต้น กศน.ตำบลบ้านแท่น

โครงการปลูกป่า 30/01/2017

โครงปลูกป่าเพื่อพ่อ ปลูกจิตสำนึกพอเพียง ถวายความจงรักภักดี

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 16/08/2016

ดูงานแหล่งเรียนรู้ในชุมชนตำบลบ้านแท่น

ทำเนียบนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 01/08/2016

ทำเนียบนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทำเนียบนักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม 3071และ กลุ่ม 3114 29/07/2016

ทำเนียบนักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม 3071และ กลุ่ม 3114

โครงการบ้านหนังสือชุมชน 14/07/2016

โครงการบ้านหนังสือชุมชน

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนตำบลบ้านแท่น 14/07/2016

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนตำบลบ้านแท่น

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำล 14/07/2016

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำล

พบกลุ่มย่อยครูสวินี 14/07/2016

พบกลุ่มย่อยครูสวินี

บ้านหนังสือสู่ชุมชน 14/07/2016

บ้านหนังสือสู่ชุมชน

พบกลุ่มย่อยรายวิชาโครงาน 13/07/2016

พบกลุ่มย่อยรายวิชาโครงาน

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


บ้านข่า หมู่ ๗ ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น
Chaiyaphum
36130

ศูนย์ชุมชน อื่นๆใน Chaiyaphum (แสดงผลทั้งหมด)
ศพด.บ้านหนองขาม ศพด.บ้านหนองขาม
หมู่ที่2 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36130

ซื้อ-ขายที่ดินชัยภูมิ ซื้อ-ขายที่ดินชัยภูมิ
ชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

ซื้อ-ขายที่ดิน ชัยภูมิ

สมาคมพระเครื่องเขตอีสาน - ชั สมาคมพระเครื่องเขตอีสาน - ชั
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
Chaiyaphum, 36110

พระเครื่องภาคอีสาน(ชัยภมิ)

บ้านวังขื่อ บ้านวังขื่อ
Wat Phong Benchaphat
Chaiyaphum, 36130

วิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์
49/2 ม.8 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล
Chaiyaphum, 36260

กลุ่มที่ตั้งขึ้นเพื่อเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเครือข่ายฯ

บ้านหนองคัน บ้านหนองคัน
หนองคัน
Chaiyaphum, THAILAND

บ้านหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน
Chaiyaphum, 36000

สร้างบ้านในราคาประหยัดมารตาฐานตานใจเจ้าของบ้าน

ร้าน สองพ่อลูกนานาภัณฑ์ เทศบ ร้าน สองพ่อลูกนานาภัณฑ์ เทศบ
244 ม.10 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
Chaiyaphum, 36150

ให้บริการปักคอม สกรีน เสื้อ และจำหน่ายสินค้าทั่วไป

กลุ่มม่อนไหมตำบลห้วยบง กลุ่มม่อนไหมตำบลห้วยบง
239 ม.8 ต.ห้วยบง อ.เมือง
Chaiyaphum, 36000

ขายสินค้าที่แปรรูปจากไหมไทย

ชุมชนบ้านหัวทะเล ชุมชนบ้านหัวทะเล
137ม.11บ้านหัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์จ.ชัยภูมิ36220
Chaiyaphum, 36220

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผศูนย์แปรรูปผลผลิต ศูนย์สาธิตการตลาด

เกษตรแปลงใหญ่ชัยภูมิ เกษตรแปลงใหญ่ชัยภูมิ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

ตลาดนำการผลิต ประชารัฐร่วมใจ ชุมชนเข้มแข็ง