สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ, Chaiyaphum Videos

Videos by สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ in Chaiyaphum. ศาลากลางชั้น 3 อยู่ด้านซ้ายมือ เมื่อออกจากลิฟท์

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอค่าเดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลถึงประเทศไทย

Other สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ videos

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอค่าเดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลถึงประเทศไทย

เตือน!! พี่ๆ แรงงานไทย อย่าให้ใครยืมข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาด!!!! เช่น passport สมุดบัญชีเงินฝาก เพราะทำให้เสี่ยงต่อการถูกหลอก หรือตกเป็นเหยื่อจากขบวนการหลอกลวงได้นะครับ ที่มา : สำนักงานแรงงานไทย เมืองเกาสง -ไต้หวัน

เตือน!! พี่ๆ แรงงานไทย อย่าให้ใครยืมข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาด!!!! เช่น passport สมุดบัญชีเงินฝาก เพราะทำให้เสี่ยงต่อการถูกหลอก หรือตกเป็นเหยื่อจากขบวนการหลอกลวงได้นะครับ ที่มา : สำนักงานแรงงานไทย เมืองเกาสง -ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายยุทธชัย พิมพ์สราญ อาสาสมัครแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ ) แสดงความขอบคุณ #นายสุชาติ_ชมกลิ่น_รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มีผลงานโดดเด่นและให้การสนับสนุนอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศอย่างดีเยี่ยม #อาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยภูมิ #กระทรวงแรงงาน 👉https://youtu.be/68JVGDm3raY

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี แรงงานจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันทำกิจกรรมตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ .... โดยช่วยกันกำจัดวัชพืช บำรุงรักษาต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ 🌳🌴🌿🌱ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ให้สวยงาม ซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ....

มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE

โครงการสังคมสร้างสุขพลังสร้างชาติ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ