ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุง

ความคิดเห็น

แทนคุณแผ่นดิน (แผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง)
ในเมื่อพวกเราเจอปัญหาแล้วหาทางออกให้กับประเทศกันไม่ได้ ข้าพเจ้าแนะนำว่าควรออกทางที่พวกเราเข้ามา หมายความว่า ออกตรงความเป็นไทยไม่ต้องเป็นทาสทางความคิดและจิตวิญญาณของต่างชาติ (ไหนบอกข้าพเจ้าว่าเราเลิกทาสมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 )ทั้งระบอบการปกครองประเทศ ความเชื่อ และค่านิยมในการดำรงชีวิตของคนในชาติที่ควรจะเป็น และเหมาะสมกับสังคมไทย รวมถึงปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุนคนในชาติให้มีความรักและหวงแหนต่อสถาบันอันสูงสุดของชาติ คือ สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็น 4 เสาหลัก ของชาติอย่างจริงจัง ที่เราแก้ปัญหากันไม่ได้สักทีเพราะว่าขาดความจริงใจในการแก้ปัญหาหรือแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุ ข้าพเจ้าเด็กชายขี้ขลาด ตาขาว ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ขอเป็นอีกหนึ่งแรงเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ควรจะเป็นให้กับสังคมและการเมืองไทย
ทุกคนมีความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ข้าพเจ้าเองก็มีความอยากเหมือนกัน แต่ความอยากของข้าพเจ้ามันไม่ได้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับประเทศอย่างที่เห็นกันอยู่เช่นทุกวันนี้ ตอบข้าพเจ้าได้ไหมว่า ศาสดาของศาสนาไหนและสถาบันการศึกษาไหนสอนให้คนในชาติเดียวกันแบ่งแยกดินแดน แบ่งสีเสื้อ สอนให้เอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ สอนให้เป็นคนปากอย่างใจอย่างพูดจากลับกลอก ใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายตรงข้าม สอนให้คนในชาติแตกความสามัคคี ฯลฯ ในเมื่อยังเป็นกันอยู่อย่างนี้กรุณาอย่าพูด อย่าเขียน ว่าตนนับถือศาสนา…...ว่าตนจบการศึกษาจากสถาบัน…..อายสุนัขมันครับ(สุภาพ) เราคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าคุณสมบัติที่ดีของสุนัขเป็นอย่างไรข้าพเจ้าคงไม่จำเป็นต้องอธิบาย แต่ทำไมเราไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน ทำไมไม่กตัญญูกตเวทีต่อสถาบันอันสูงสุดของชาติ แผ่นดินเกิด แผ่นดินอันเป็นที่รักของเรา แผ่นดินที่เรายืนเหยียบ เดินเหยียบ และขับถ่ายใส่กันอยู่ทุกวัน แผ่นดินที่บรรพบุรุษของเราเอาชีวิต เอาเลือด เอาเนื้อ หยาดเหงื่อ และหยดน้ำตาแลกมา ตรงกันข้ามพวกเราบางกลุ่ม บางคนกลับเอาผลประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ หลงใหลยึดติดในอำนาจวาสนาที่มีอยู่ จนเกิดปัญหาบานปลาย มันสะท้อนให้เห็นว่าศาสนา(ความเชื่อ)ที่ตนเคารพนับถือ และสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ความสามารถที่ศึกษาร่ำเรียนมานั้นมันไม่ได้ก่อประโยชน์เลย แล้วพวกเราจะนับถือศาสนากันไปทำไม เรียนกันไปทำไม ส่งเสริมให้ลูกหลานในบ้านเมืองซึ่งเป็นอนาคตของชาติเรียนกันไปทำไม ในเมื่อยังเป็นกันอยู่เช่นนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ป่า สัตว์เดรัจฉาน หรือคนที่อยู่ในยุคหิน ที่มีแต่ความป่าเถื่อน ไร้อารยธรรมอันดีงามไร้เหตุผล ไหนบอกข้าพเจ้าว่ายุคนี้เป็นยุคของปัญญาชน(ปัญญาชน ผู้มีการศึกษาเขาใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหาหรือครับ) และไม่สมกับที่อ้างตนว่าเป็นมนุษย์(ผู้มีจิตใจสูง) คุณว่าจริงไหม
เรื่องขำๆ
ข้าพเจ้าอยากให้หน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศและรัฐบาล คสช. ทำความอยากของข้าพเจ้าให้เป็นจริงหน่อย
ข้าพเจ้าอยากให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ICT)ร่วมกับ กสทช. และคณะรัฐบาล คสช. ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตฟรี ที่ความเร็ว 84000 ล้านล้านMbps 84000 ล้านล้านGB 84000 ล้านล้านปี ให้กับมนุษย์ทั่วโลก มนุษย์ต่างดาว ตลอดจนภูตผีปีศาจ เปรต อสุรกาย เทพเทวดา มาร พรหม สัตว์นรกทุกขุม เพื่อจะได้ดูละครไทยพื้นบ้านที่แสดงโดยผู้นำทหารและนักการเมืองไทย ผ่านโทรศัพท์ระบบ Android และ ios กำกับการแสดงโดยไส้ศึกที่อยู่ในจิตใจ(ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นแม่ทัพใหญ่) ณ หมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าไทย ตำบลเอเซีย อำเภอโลกมนุษย์ จังหวัดวัฏฏะสงสาร
ข้าพเจ้าอยากให้กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณร่วมกับคณะรัฐบาล คสช. เอาเงินทุกสกุลบนโลกนี้มาให้ข้าพเจ้าทั้งหมดข้าพเจ้าจะเอาไปซื้อโลกใบใหม่อยู่คนเดียว เพราะข้าพเจ้าเบื่อสุนัขที่บ้านมันชอบกัดกันเนื่องจากมันแย่งอุจจาระกันรับประทาน
ข้าพเจ้าอยากให้กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะรัฐบาล คสช. ผลิตของใช้ เช่น เครื่องบินส่วนตัว รถซุปเปอร์คาร์ เรือยอร์ช กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา ฯลฯ (ของแบรนด์เนม)ราคาแพงๆยี่ห้อดังๆมาให้ข้าพเจ้าทั้งหมด ข้าพเจ้าจะเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อผสมดินปลูกหญ้าให้กระบือรับประทาน
ข้าพเจ้าอยากให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะรัฐบาล คสช. ขุดเอาแร่ธาตุต่างๆที่มีมูลค่ามีราคาที่มีอยู่ในโลกนี้และบนดวงดาวทุกดวงในจักรวาลนี้ (แร่ทองคำ เพชร พลอย หยก แพลตตินั่ม โรเดียม อัญมณีต่างๆ) มาให้ข้าพเจ้าทั้งหมด ข้าพเจ้าจะเอามาบดและอัดเป็นอาหารเม็ดให้แมวที่บ้านรับประทาน (แมวที่บ้านเยอะมาก)
ข้าพเจ้าอยากให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกองทัพอากาศและคณะรัฐบาล คสช. ขึ้นไปเอาดินบนดวงดาวทุกดวงในจักรวาลนี้มาถมมหาสมุทรทั้งโลก จากนั้นปลูกพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณต้านโรคโควิด19 ทุกๆสายพันธุ์ เมื่อพืชนั้นเจริญเติบโตแล้วก็สกัดเป็นยาน้ำ ยาเม็ด แคปซูล หรือสกัดเป็นวัคซีนแจกและฉีดฟรีให้กับมนุษย์ทั่วโลก จากนั้นให้กระทรวงพาณิชย์ส่งออกขาย ยาและวัคซีนนี้ไปยังมนุษย์ต่างดาว ภูตผี ปีศาจ เปรต อสูรกาย เทพเทวดา มาร พรหม ฯลฯ เพื่อเป็นการขยายตลาดสินค้าไทยและสินค้าโลกให้แพร่หลายเพื่อทำให้ GDP ของประเทศรวมถึงของโลกสูงกว่าที่เป็นอยู่ และส่งออกคนไทยที่เนรคุณต่อแผ่นดินให้พญามัจจุราช อบรม สั่งสอนและปรับทัศนคติ (ก่อนจะถมมหาสมุทรข้าพเจ้าแนะนำว่าควรจะนั่งรอที่ชายหาดให้ กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ จมน้ำตายให้หมดเสียก่อน)
ข้าพเจ้าอยากให้กรมป่าไม้และคณะรัฐบาล คสช. ปลูกต้นพะยูงธรรมสักต้นหนึ่งที่กรุงเทพมหานคร แล้วบำรุงรักษารดน้ำพรวนดิน ให้ต้นไม้นี้เจริญเติบโต และแผ่กิ่งก้านสาขามีใบหนาปกคลุมไปทุกๆจังหวัด ทุกๆอำเภอ ทุกๆตำบล ทุกๆหมู่บ้าน ทุกๆตรอกซอกซอย ทุกๆหลังคาเรือน เพื่อเป็นร่มเงาบังแสงแดดจากดวงอาทิตย์ (แสงUV) เนื่องจากข้าพเจ้าออกจากบ้านไม่ได้ เพราะข้าพเจ้าไม่มีเงินซื้อครีมกันแดด
ข้าพเจ้าอยากให้กระทรวงกลาโหมกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำตรวจแห่งชาติและคณะรัฐบาล คสช. รวบรวมขีปนาวุธนำวิถีหัวรบนิวเคลียร์พิสัยไกลข้ามทวีป ข้ามโลก ข้ามจักรวาล(ถ้ามีข้ามภพข้ามชาติด้วยยิ่งดี) ที่มีอยู่ทั้งหมดบนโลกนี้มาให้ข้าพเจ้าทั้งหมด ข้าพเจ้าจะเอามายิงความโลภ ความโกรธ ความหลง ฯลฯ ที่มีอยู่ในจิตใจข้าพเจ้า คณะรัฐบาล คสช. นักการเมืองไทย และมวลมนุษย์ชาติให้หมดไปเสียทีครับ (ข้าพเจ้าคิดว่าสันติสุขจะบังเกิดขึ้นบนโลกนี้)
ข้าพเจ้าอยากให้กระทรวงศึกษาธิการและคณะรัฐบาล คสช. รวบรวมใบปริญญาตรี โท เอก ใบประกาศนียบัตรทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ โล่เกียรติคุณต่างๆ รวมถึงเครื่องราด(ราดสารลำไยก็ได้)สายสะพาย เครื่องหมายยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆ ที่มีอยู่บนโลกนี้มาให้ข้าพเจ้าทั้งหมด ข้าพเจ้าจะเอามาบดให้เป็นผงผสมแป้งทาหน้าก่อนออกจากบ้าน ข้าพเจ้าจะได้เป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคม
ข้าพเจ้าอยากให้กรมโยธาธิการร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และคณะรัฐบาล คสช. สร้างถนนชื่อว่า อริยมรรคมีองค์8 ที่กว้างและยาวมากกว่าทางช้างเผือกในจักรวาล 84000 ล้านเท่า จากนั้นให้รัฐบาล คสช. ใช้มาตรา44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบังคับให้มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้เดินไปบนถนนเส้นนี้จนถึงจุดหมายปลายทาง (นิพพาน) ทุกคน ทุกรูป ทุกนาม
ข้าพเจ้าอยากให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และคณะรัฐบาล คสช. ติดตั้งระบบไฟฟ้า หลอดไฟ พร้อมสวิตซ์ปิด-เปิดไว้ที่เซลล์สมองทั้งสองซีกของมนุษย์ทุกคน เพราะเมื่อเจอปัญหาและหาทางออกไม่ได้หรือชีวิตมืดมน เราจะได้มีแสงสว่างนำทางในการดำเนินชีวิตต่อไป จากนั้นให้ขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟหลอดกลมๆที่อยู่บนท้องฟ้า(ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์)ให้เป็นหลอดตะเกียบ หรือหลอด LED. น่าจะประหยัดไฟกว่าหลอดไฟที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้
ข้าพเจ้าอยากให้สภากาชาดไทยร่วมกับคณะรัฐบาล คสช. ใช้มาตรา44 บังคับให้คนไทยทุกคนบริจาคเลือด หยาดเหงื่อ และหยดน้ำตาคนละ 1 หยด จากนั้นรวบรวมให้กรมแรงงานและกรมพัฒนาที่ดินเอาไปสร้างแผ่นดินผืนใหม่เตรียมไว้ให้สำหรับคนไทย เพราะถ้าหากวันใดวันหนึ่งเราสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินนี้แล้ว พวกเราและลูกหลาน เหลน โหลน ฯลฯ จะได้มีแผ่นดินผืนใหม่ได้อยู่อาศัย จากนั้นขอความร่วมมือคนไทยทุกคนสร้างกำแพงที่สูงและใหญ่กว่าภูเขาหิมาลัย 84000 ล้านเท่ารอบล้อมแผ่นดินนั้นทั้งหมด เพื่อง่ายในการรักษาและปกป้องอธิปไตยของชาติ
ข้าพเจ้าอยากให้กรมผังเมืองและคณะรัฐบาล คสช. ออกแบบวางผังพื้นที่ที่ยาววาหนาคืบกว้างศอก (ร่างกายมนุษย์ทุกคน)ให้มีศักยภาพเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น สมองคิดในสิ่งที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ ปากพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ ใช้คำสุภาพ มือทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เท้าก้าวย่างอย่างถ่อมตน มีสติ จิตใจสงบร่มเย็น เป็นต้น จากนั้นออกแบบวางผังตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าใหม่ทั้งหมด เพราะว่าข้าพเจ้ามองดูแล้วมันกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอาเสียเลย หรือจัดเรียงเป็นตัวอักษรว่า “สามัคคี สามัคคี และจงสามัคคี” ก็ได้
ข้าพเจ้าอยากให้กองทัพเรือร่วมกับกรมการทหารช่างและคณะรัฐบาล คสช. นำเรือดำน้ำที่ทันสมัยที่สุดดำลงไปในจิตสำนึกและมันสมองของคณะรัฐบาล คสช. นักการเมือง ข้าราชการทุกคน รวมถึงข้าพเจ้าด้วย จากนั้นตรวจสอบซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่บกพร่องสึกหรอให้ดีขึ้นและส่งเสริมสนับสนุนในส่วนที่ดีแล้วให้ดีมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นให้หัวหน้ารัฐบาลนำคณะรัฐบาล คสช.แบกเรือดำน้ำมาที่สระหลังบ้านข้าพเจ้า เพื่อมาดำหาเข็มเย็บผ้าที่ข้าพเจ้าทำหล่น
ข้าพเจ้าอยากให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับคณะรัฐบาล คสช. ปลูกต้นจิตสำนึกลงบนหัวใจคนไทยทุกคนและรดน้ำพรวนดิน ดูแลรักษ์ษาให้เจริญเติบโต แตกกิ่งก้านสาขา ผลิดอก ออกผลเป็นคุณธรรมต่างๆ เช่น ความกตัญญูกตเวที เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ฯลฯ จากนั้นปลูกข้าวพันธุ์ไทยบนพื้นที่ที่เป็นอากาศที่อยู่ในขอบเขตราชอาณาจักรไทยทั้งหมด และให้คนไทยได้บริโภคข้าวฟรีตลอดอายุขัย ถ้าเหลือก็ส่งออกขายให้กับมนุษย์ทั่วโลก ตลอดจนขายให้กับมนุษย์ต่างดาว ภูตผี ปีศาจ เทพเทวดา มาร พรหม ฯลฯ เพื่อทำให้ดัชนีมวลรวมของประเทศสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ประเทศไทยเราจะได้เป็นเสือตัวที่ 1 ทางด้านเศรษฐกิจของเอเซีย ที่ 1 ของโลก และเป็นเสือตัวที่ 1 ของสามแดนโลกธาตุนี้(31ภพภูมิ)
ข้าพเจ้าอยากให้กรมชลประทานร่วมกับการประปาฯและคณะรัฐบาล คสช. กลั่นกรองน้ำในมหาสมุทรทั้งโลกให้เป็นน้ำจืดและสะอาด และให้สำนักอนามัย กรมการแพทย์นำมาล้างกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าและมนุษย์ทั้งโลกให้สะอาดหมดจด แล้วเหลือน้ำไว้ให้ข้าพเจ้าสักกะละมังหนึ่งเพื่อใช้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารเพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 จากนั้นย้ายมหาสมุทรอินเดียพร้อมหาดทรายมาไว้หน้าบ้านข้าพเจ้า เนื่องจากข้าพเจ้าอยากเล่นน้ำทะเลและจะก่อเจดีย์ทรายถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าเคารพนับถือสูงสุด จากนั้นข้าพเจ้าจะนอนอาบแดด
ข้าพเจ้าอยากให้สำนักนายกรัฐมนตรี กรมศาสนาและคณะรัฐบาล คสช. คัดสรรค์คุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นศาสดาหรือผู้นำทางจิตวิญญาณของมนุษย์ว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรักและเมตตาต่อมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมเสมอกัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และมีปกติสั่งสอนให้มนุษย์รู้คุณและตอบแทนคุณทุกๆสรรพสิ่งที่เป็นเหตุให้มนุษย์ดำรงคงชีวิตอยู่ได้บนพื้นฐานความจริง จากนั้นขึ้นไปสร้างหอไตรซึ่งเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกและสถานที่ปฏิบัติธรรมบนดวงดาวทุกดวงในจักรวาลนี้ เพื่อให้มนุษย์ต่างดาว ภูตผี ปีศาจ เทพเทวดา มาร พรหม ฯลฯ ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติธรรม

วาระเพื่อแผ่นดินเกิด
ข้าพเจ้าเด็กชายขี้ขลาด ตาขาว เพื่อนๆชอบเรียกข้าพเจ้าว่า “อ้ายเด็กเมื่อวานซืน” ในฐานะคนไทยคนหนึ่งใต้ร่มพระบารมีฯ และมหาเศวตฉัตรบรมราชจักรีวงศ์ ขอเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่มีปัญหากันอยู่ในขณะนี้ ภาพที่ข้าพเจ้าอยากเห็นคือการจัดพิธีแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อดวงพระวิญญาณบรรพบุรุษของไทย ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พิธีนี้ต้องรวบรวมไพล่พลทหารกล้า นักการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในบ้านเมือง แกนนำรัฐบาลและฝ่ายค้าน บุคคลที่เป็นเลิศทางสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น ศิลปินสาขาวิชาต่างๆ นักกวี นักปราชญ์ พระเถระ พราหมณ์ ชี เด็กนักเรียนที่เป็นเลิศทางวิชาการสาขาต่างๆ ผู้แทนของศาสนาทุกศาสนา สัญญาลักษณ์ความเป็นไทย (ศาลาไทย ต้นราชพฤกษ์ ช้างคู่บ้านคู่เมือง)เครื่องดนตรีไทย อาหารไทย ชุดแต่งกายประจำชาติ เครื่องใช้ไม้สอยที่แสดงถึงความเป็นไทยทั้งหมด พระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ฯลฯ ขาดเสียมิได้ คือ พระพุทธรูป พระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ จัดเตรียมเพื่อพิธีกอบกู้ และประกาศเอกราชความเป็นไทยให้กลับคืนมาอีกครั้ง เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ ได้มีชีวิตอย่างปกติสุขบนพื้นฐานความพอเพียง สมดั่งเจตนารมณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานให้กับคนไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ (ทำการ ถ่ายทอดสดทางสื่อต่างๆทั่วประเทศ และทั่วโลก) จัดเตรียมให้มีข้าราชการ นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านสำคัญๆทั้งหมด ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาต่อหน้าพระแก้วมรกตคู่บ้านคู่เมือง(พระมหามณีรัตนปฏิมากร) ฯลฯ เสร็จแล้วจัดให้พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สวดพระปริตร สวดปฏิจจสมุปบาท และสวดบทรัตนสูตร จากนั้นให้นำธงชาติไทยทั้งหมดตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน(ธงแดงเกลี้ยงสมัยอยุธยา ธงวงจักร ธงช้างเผือกในวงจักร ธงช้างเผือกปล่อยหรือธงช้างเผือกเปล่า ธงแดงห้าริ้ว ธงช้างเผือกทรงเครื่อง และธงไตรรงค์ )นำธงแต่ละผืนผูกกับเสาที่จัดเตรียมไว้แล้ว หลังจากนั้นให้ผู้นำรัฐบาลและผู้นำฝ่ายค้านชักธงขึ้น พร้อมกับร่วมกันขับร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันทั้งประเทศ ต่อด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นน้อมนำแนวพระราชดำรัส รู้รักสามัคคี ความฝันอันสูงสุด คุณธรรม ๔ ประการ ฯลฯ ตามด้วยเพลงปลุกใจต่างๆ เช่น สยามมานุสติ, ศึกบางระจัน, วิญญาณปู่(ถามคนไทย), ใต้ร่มธงไทย,เราสู้,สุดแผ่นดิน ฯลฯ จบด้วยเพลงสยามเมืองยิ้ม และในวันรุ่งขึ้นของวันถัดไป ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด(พ่อเมือง)ทำบุญเมือง(จัดให้พระสงฆ์สวดพระปริตร สวดปฏิจจสมุปบาท และสวดบทรัตนสูตร) ที่เสาหลักเมืองของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้ทรงคุณสูงชาติที่ปกป้อง คุ้มครอง รักษาพสุธาผืนนี้ให้พวกเราได้อยู่อาศัยทุกวันนี้ เพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นอัปมงคล สิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายให้ออกไปจากผืนแผ่นดินไทย ก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ และกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกระแสพระราชดำรัสเรื่องความสามัคคี ฯลฯ ขั้นตอนที่กล่าวมาเป็นขั้นตอนที่รวบรัด (ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) ที่ข้าพเจ้านำเสนอแนวคิดเช่นนี้เพราะคิดว่า ไผ่ต่างเหล่าต่างกอ ต่างสี ก็ล้วนแต่เกิดและเติบโตบนผืนแผ่นดินเดียวกัน ผืนแผ่นดินที่บรรพบุรุษของพวกเรา เอาชีวิต เอาเลือด เอาเนื้อ หยาดเหงื่อ และหยดน้ำตาแลกมา แต่คนในชาติกลับมาทะเลาะกันเอง ฆ่ากันเอง นี่ไม่ใช่วิสัยที่ดีของปัญญาชนคนไทยใช่ไหมล่ะครับ ข้าพเจ้ามีความปรารถนาเช่นเดียวกันกับคนไทยทุกคน คือต้องการให้บ้านเมืองเป็นปกติสุข และอยากเห็นรอยยิ้มที่จริงใจของคนไทยอีกครั้ง(ยิ้มสยาม) ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าขอเอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิตแลกเพื่อให้แผ่นดินไทยสงบสุข นอกจากนี้ข้าพเจ้าปรารถนาเปลี่ยน คำว่าประชาธิปไตย เป็น ธรรมาธิปไตย โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ข้อความที่เขียนมาในเอกสารนี้ มีประโยคใดวรรคใดไม่เหมาะสม ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว แต่ทว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง ประชาชนคนไทย พระพุทธศาสนา ศาสนาทุกศาสนาและมวลมนุษยชาติแล้วไซร้ เหตุใดปัจจัยใดเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์ มรรคผลนิพพาน หรือบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จตุราริยสัจจ์ มีมหาสติ มหาปัญญา แตกฉานในอรรถ ธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และตรัสรู้เป็นพระศรีอริยเมตไตรยจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าในอนาคตกาลเบื้องหน้านี้เทอญ ด้วยพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระศาสดาของทุกศาสนาพระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่จริงในสากลโลก รวมถึงคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านทำจงคุ้มครอง ปกป้อง รักษาผืนแผ่นดินไทยพร้อมท่านผู้อ่านและครอบครัว มนุษยชาติทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนาจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป และข้าพเจ้าขอให้พระสัทธรรมคำสั่งสอนอันวิเศษขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงอยู่คู่โลก อย่างน้อยที่สุดถึงปีพุทธศักราช ๕000 หรือตลอดกาล เพื่อเป็นมหาคุณมหาประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ตลอดกาลนาน เทอญ
“สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสามแดนโลกธาตุนี่นี้ เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์ หนึ่งบ้าง
เราผิดท่านประหาร เราชอบ เราบ่ผิดท่านมล้าง ศาสตราวุธนั้นคืนสนอง”
ธรรมาธิปไตยรักษาแผ่นดิน เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก , หิริ โอตตัปปะ ธรรมคุ้มครองโลก
ถึงเวลาแล้วหรือยัง! ที่พวกเราต้องร่วมกันสังคายนาอีกครั้งทั้งฆราวาสและพระสงฆ์

ขอน้อมใจและกายก้มกราบพระรัตนตรัยนับล้านๆครั้ง
เด็กชายขี้ขลาด ตาขาว

หมายเหตุ คำใด ประโยคใดวรรคใดไม่สุภาพไม่เหมาะสม ผู้อ่านสามารถปรับเปลี่ยนให้สุภาพและเหมาะสมเองได้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุงเทศบาลต?

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุงเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์'s post 11/08/2016

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ.....

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุงเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์'s post 15/07/2016

สุขสันต์...วันศุกร์

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุงเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์'s post 06/12/2015

วันพ่อแห่งชาติ...เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุงเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์'s post 13/08/2015

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ""""2558

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุงเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์'s post 13/06/2015

กิจกรรมของเด็กนักเรียน....ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุง...ร่วมกับพี่ๆ ร.ร บำเหน็จณรงค์.....คร้า

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุงเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์'s post 02/04/2015

ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม....ค่ะ

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุงเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์'s post 02/04/2015

กิจกรรม...เฉลิมพระเกียรติ

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุงเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์'s post 01/04/2015

กิจกรรมการแสดงต่างๆของเด็กนักเรียน.......คร๊าบบบบ

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุงเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์'s post 01/04/2015

จัดบอร์..ประชุมผู้ปกครองคร้า....

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุงเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์'s post 01/04/2015

ทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา ปีการศึกษา 2557

31/03/2015

เข้ามาดูรูปนะคะ

Untitled Album 31/03/2015

Untitled Album

เว็บไซต์

ที่อยู่


อำเภอบำเหน็จณรงค์
Chaiyaphum
36160

Chaiyaphum โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
โรงเรียนบ้านชีลองกลาง โรงเรียนบ้านชีลองกลาง
ม. 7ต. ห้วยต้อน
Chaiyaphum, 36000

โรงเรียนบ้านชีลองกลาง ตำบลห้วยต้อน

Krumo Kindergarten room Krumo Kindergarten room
135 ม. 7 ต. โคกสะอาด อ. หนองบัวระเห
Chaiyaphum, 36250

กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน

Social By Kru-New Social By Kru-New
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
Chaiyaphum, 36000

การสอนสังคมศึกษา​ ประวัติศาสตร์​ ห?

STCP Studio STCP Studio
372 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง
Chaiyaphum, 36000

เพือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาพกิจกรรม งานเกี่ยวกับงานโรงเรียนสตรีชัยภูมิ

ห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนภัก ห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนภัก
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 154 ม.3
Chaiyaphum, 36260

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสต

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียน
Chaiyaphum, 36000

การดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียน โรง

CPBS CPBS
Chaiyaphum, 36000

SxSleanmania SxSleanmania
Chaiyaphum, 36240

รับปรึกษาและแนะนำให้ความรู้เรื่องลีนและการวิเคาะห์ข้อมูลแบบสถิติใหม่ในระบบโรงงานทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่

Teaching 101 ESL Etc Teaching 101 ESL Etc
Sansabai
Chaiyaphum, 36000

A collection of TEACHING MATERIALS

RICH Channel BY Dr.neng RICH Channel BY Dr.neng
ชัยภูมิหลุบโพธิ์
Chaiyaphum, 36170

ชีวิตเป็นของเรา เราต้องเป็นคนลิขิต

Areefขายส่ง สินค้าญี่ปุ่น ขนม เค Areefขายส่ง สินค้าญี่ปุ่น ขนม เค
ถนน สีคิ้ว-ชัยภูมิ, รอบเมือง
Chaiyaphum, 36000

ชุดกีฬานวัตกรรมใหม่เพื่อคนออกกำลั?

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 / Ban โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 / Ban
Chaiyaphum, 36000

สำหรับเเจ้งข่าวสารเเละเป็นช่องทาง?