สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ

แจ้งข่าวสารรับเรื่องร้องเรียนจากเ?

10/04/2024
Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 10/04/2024

รับสมัครผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
************************************************
วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เกษตรกรที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน เข้ายื่นใบสมัครกับหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ประกอบไปด้วยเกษตรกรจากตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว เกษตรกรตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ และ นายปราโมทย์ ใยโนนตาด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ เขตอำเภอบ้านเขว้า จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านของอำเภอบ้านเขว้า จำนวน 4 ตำบล ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 09/04/2024

ร่วมประชุมแนวทางการบูรณาการตามโครงการการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Depa mini Transformation Voucher) ประจำปี 2567
*********************************************
วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ ธิสา หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมแนวทางการบูรณาการตามโครงการการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Depa mini Transformation Voucher) ประจำปี 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VRoom meeting) ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 09/04/2024

ลงพื้นที่เพื่อประสานการปฏิบัติงานและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการรับสมัครผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ของอำเภอแก้งคร้อ
****************************************
วันที่ 9 เมษายน 2567 นายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา เฉลิมเล่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ลงพื้นที่
เวลา 10.00 น. เข้าพบ นางทองวัน ลีกอก เกษตรอำเภอแก้งคร้อ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ เพื่อประสานการปฏิบัติงานและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการรับสมัครผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ของอำเภอแก้งคร้อ ทั้ง 10 ตำบล จำนวน 126 หมู่บ้าน
เวลา 13.30 น. ประสานงานหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก เพื่อรับบัญชีรายชื่อและใบสมัครของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านของตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จำนวน 14 หมู่บ้าน

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 05/04/2024

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
…………………………
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา เฉลิมเล่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ลงพื้นที่เพื่อประสานการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสวงค์ ประสานศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมรับฟัง และยินดีให้การสนับสนุนการรับสมัครตัวแทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านของตำบลหนองขาม ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

02/04/2024

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
💜๒ เมษายน ๒๕๖๗💜

💜สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ🙏
ข้าพระพุทธเจ้า ประธานสภาและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์
www.royaloffice.th/2024/03/28/ลงนามถวายพระพรออนไลน์-02-04-2567/

#สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ

01/04/2024
Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 28/03/2024

สร้างเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาว
สุกัญญา เฉลิมเล่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน เพื่อเป็นกลไกในการรับฟังความคิดเห็น สะท้อนปัญหาตลอดจนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรของจังหวัดชัยภูมิ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยประธานวิสาหกิจขุมชนฯ แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 28/03/2024

วันที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม “การฝึกอบรมเพาะพันธ์ปลา” ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาจังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์ปราชญ์เกษตร สวนอุษา ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
กล่าวเปิดการอบรมโดยนายถาวร คัดวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
กล่าวรายงานโดยนายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
โดยการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชัยภูมิ, มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ, สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ, ศูนย์วิจัยและพัฒนาพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ, สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำไว้สำหรับใช้เองเป็นศูนย์เพาะพันธ์ุปลาในชุมชน
2. เพื่อยกระดับและพัฒนาให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียงพอในการบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายได้อย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากตามหลักศาสตร์พระราชาให้มีความเข้มแข็งความมั่นคงอย่างยั่งยืน
ในการบูรณาการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายบุญชิต สมัตถะ ประธานศูนย์ปราชญ์ เกษตร สวนอุษา ประธานคณะทำงานด้านประมงของสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ และวิทยากรประมงจังหวัดชัยภูมิ ได้มาให้ความรู้ วิธีการเพาะพันธุ์ปลา วิธีการเลี้ยงให้ถูกต้อง และสามารถขยายลูกพันธุ์ปลาไว้สำหรับใช้เองในชุมชนได้
โดยมีเกษตรกรและหน่วยงานราชการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 40 ราย 🙏

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 26/03/2024

การประชุมคณะทำงานด้านการตลาดจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้ง 4/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
************************************
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. โดยนายถาวร คัดวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ธิสา หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมประชุมแทน โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน BCG ของกระทร วงการแพทย์ ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2567 ณ Siam Sguare Soi 5 /One 1/Block k จังหวัดละ 2 ราย
2.การพิจารณากลุ่มผู้ประกอบการ 3 ระดับ โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการโดยใช้กลไกของคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด ซึ่งมีประกอบการเข้ารับการพิจารณา และบูรณาการขับเคลื่อนโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ต่อไป

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 26/03/2024

ร่วมปรึกษา หารือ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงโคในจังหวัดชัยภูมิ
************************************
👉👉วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ นายประภาส ประสานเชื้อ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายโคเนื้อจังหวัดชัยภูมิ ร่วมปรึกษา หารือ กับ นางสาวสุกัญญา เฉลิมเล่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และ นายณัฐวุฒิ ธิสา หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงโคในจังหวัดชัยภูมิ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาความรู้โดยการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการเลี้ยง ตลาดซื้อ ขาย แหล่งเงินทุนสำหรับเกษตรกรใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ รวมไปถึงการแปรรูป เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร สามารถประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 26/03/2024

ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
**************************************************
👉👉วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 นายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวสุภาพร วงศ์ตะลา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวขวัญฤดี ทาบคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
โดยมีนางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดและนำหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกไปให้บริการประชาชน
ทั้งนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิได้ออกให้บริการประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร สิทธิองค์กรเกษตรกรที่จะได้รับ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้ประขาชนได้รับทราบ และมีผู้มารับบริการจำนวนมาก👩‍🌾👨‍🌾

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 26/03/2024

ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติตาดโตน(Protected Areas Committee:PAC)
****************************************
📣📣วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติตาดโตน(Protected Areas Committee:PAC) ณ ห้องประชุมตาดโตน 2 อุทยานแห่งชาติตาดโตน ชัยภูมิ โดยที่ประชุมฯ มีมติ ในวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
👉-เห็นชอบแนวทางจัดกิจกรรม”เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย เล่นน้ำสุขใจในตาดโตน”ประจำปี 2567
👉-เห็นชอบโครงการเปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวเมืองรองมิรู้ลืม@ชัยภูมิ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา(วิ่ง)ตาดโตนรันครั้งที่ 2
👉-เห็นชอบ แนวทางขอใช้พื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม ในการปรับปรุงถนน
และได้รับทราบสรุปผลความก้าวหน้า การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติตาดโตน ประจำปีงบประมาณ 2567🏡🍀🌈

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 25/03/2024

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567
**********************************************
📣📣วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายถาวร คัดวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายวรวุฒิ วรแสง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิและนายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567
โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ👨🏻‍💻🧑‍💻

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 21/03/2024

👉👉วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
โดยนายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ธิสา หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ และนายวรวุฒิ วรแสง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ (อำเภอเมืองชัยภูมิ) ร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปมันจาวมะพร้าว ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปมันจาวมะพร้าวเชิงพาณิชย์ให้กับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรประชาชนผู้สนใจ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โดยมีนางนิยม ไข่มุก ผู้เชี่ยวชาญด้านการจักการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืองตอนบนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 21/03/2024

ร่วมประชุมเพื่อฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล
***********************

📣📣วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายถาวร คัดวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนเกษตรกรอำเภอคอนสวรรค์ และ นาย สุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 (ระบบส่งน้ำ) จังหวัด เลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ โดยมีนาย วิศิษฏ์ นรสิงห์ นายอำเภอมัญจาคีรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 🧑‍🌾🧑‍🌾

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 21/03/2024

👉👉วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 นายสุทศ
พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร วงศ์ตะลา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวขวัญฤดี ทาบคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายโกวิทย์ ต่ายเมือง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ (อำเภอภักดีชุมพล)เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ วัดวังทองสามัคคีธรรม หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดและนำหน่วยงานราชการในจังหวัดชัยภูมิ ออกไปให้บริการประชาชน
ทั้งนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิได้ออกให้บริการประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร สิทธิองค์กรเกษตรกรที่จะได้รับ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้ประขาชนได้รับทราบ และมีผู้มารับบริการจำนวนมาก👩‍🌾👨‍🌾

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 14/03/2024

#สภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ #คณะกรรมการจัดการน้ำชุมชนท่ามะไฟหวาน 👬 ร่วมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ #เครือข่ายจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สสน.💦
_____________________________________
💻 วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.15 - 17.00 น. นายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ธิสา หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และพนักงาน ร่วมกับเกษตรกร #คณะกรรมการจัดการน้ำชุมชนท่ามะไฟหวาน ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งจัดโดย #สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ #สสน. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex meeting online ณ #สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิโดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

✴️[ช่วงเช้า]
💻หัวข้อ " #เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่" และ " #พลังงานทางเลือกทางรอดเกษตรกร"
วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ายทอดความรู้ แนวทางการออกแบบแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม ภูมิอากาศ และพลังงานทางเลือก พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ให้กับเครือข่ายจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เป้าหมายเพื่อชุมชนได้ความรู้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ เกิดการรวมกลุ่ม สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และเศรษฐกิจในชุมชน

✴️[ช่วงบ่าย]
💻หัวข้อ " #ฟื้นน้ำ #ฟื้นป่า #สร้างรายได้ #ยกระดับคุณภาพชีวิต" (เกษตรตามแนวพระราชดำริ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวอย่างชุมชนที่ประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำริ ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง จนประสบผลสำเร็จ เป้าหมายเพื่อให้ชุมชนสามารถสรุปข้อมูลเชิงพื้นที่ และแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำริ ปลูกป่า สร้างรายได้

14/03/2024

@ผู้ติดตาม👍ฝากกดไลค์ กดแช์ กดติดตาม VTR ด้านล่างนี้ด้วยนะคะ👇
VTR 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรการอบรม "การเลี้ยงผึ้งโพรง" ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทยสาขาชัยภูมิ ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด ปี 2567-2570
👍ฝากกดไลค์ กดแช์ กดติดตาม VTR ด้านล่างนี้ด้วยนะคะ👇👇
👇
👇

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 13/03/2024

เข้าพบนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขอคำแนะนำแนวทางการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิและนำเสนอแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหา ด้านการเกษตร
************************************************

📣📣วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายถาวร คัดวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายวุฒิชัย มาโคตร รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 2 ,นายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ,สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ เข้าพบนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ เรือนรับรองจวนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอคำแนะนำแนวทางการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิและนำเสนอแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหา ด้านการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยท่านผู้ว่าฯ ได้ให้คำแนะนำ แนวทางการขับเคลื่อนงานในหลายๆมิติ ด้านการเกษตร และสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิจะนำไปร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่เป็นรูปธรรมต่อเกษตรกรต่อไป 🧑‍🌾🧑‍🌾🧑‍🌾

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 11/03/2024

📣📣วันที่ 11 มีนาคม 2567 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมหารือแนวทางพัฒนาภาคการเกษตร ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ โดยนายถาวร คัดวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยสมาชิกฯและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับ โดยทั้งสองหน่วยงานได้หารือและนำเสนอแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหา ด้านการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อบรรจุในแผนงานแต่ละหน่วยงาน หรือเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป🧑‍🌾🧑‍🌾

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 08/03/2024

หารือบูรณาการโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ คนรุ่นใหม่ ที่มีการใช้เทคโลยีนวัตกรรม
******************************************
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 นายธนาภูมิ บรรดาศักดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เข้าพบนายสุทศ พรม สุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภากษตรกรจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ธิสา หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เพื่อหารือบูรณาการโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ คนรุ่นใหม่ ที่มีการใช้เทคโลยีนวัตกรรม เป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาเครือข่าย Smart Farmer ในเขตปฏิรูปที่ดินให้จังหวัดชัยภูมิต่อไป

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 08/03/2024

นาย ถาวร คักวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาการกระจายสินค้าภาคการเกษตร และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรเชื่อมโยงหุ้นส่วนภาคีทางเศรษฐกิจ ระหว่างจังหวัด วันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมหอชมเมืองสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 08/03/2024

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมประชุม "พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด"วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.
โดยนายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 1/2567 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) มายังสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
โดยมีนายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมฯ และมีคณะผู้บริหาร ได้แก่ นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ, นายสำอาง แก้วประดับ ผู้ตรวจการประจำภาค, ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด และผู้แทนหัวหน้าตรวจสอบภายใน กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด (ทุกกอง) และทุกกลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองสื่อสารและสารสนเทศ กองกิจการสภาและวิชาการ กองยุทธศาสตร์ และกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทั้งนี้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด โดยแนะให้นำความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์มาทำงานร่วมกัน ปรับความเข้าใจให้ตรงกัน และให้มีความคิดเห็นไปในมุมมองเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองต่อพี่น้องเกษตรกร และแนะแนวทางให้เห็นความสำคัญของการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นที่รู้จักมากขึ้น

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
เบอร์ติดต่อ 044-81822-5
ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 07/03/2024

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567
*************************************************************
วันที่ 7 มีนาคม 2567 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการเลี้ยง การคัดเลือกพันธุ์โคเนื้อที่เหมาะสม
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการ การเลี้ยงโคเนื้อ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน สามารถเลี้ยงโคเนื้อได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้กับเกษตรกร ให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้ออย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 4 กลุ่ม สมาชิก จำนวน 40 คน
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และวิทยากรจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ รวมถึงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านโสก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการนำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมในครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 07/03/2024

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (works shop) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่1/2567
****************************************
📣📣วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายถาวร คัดวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (works shop) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่1/2567 ยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร
โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 🧑‍🌾🧑‍🌾

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 07/03/2024

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรการอบรมการเลี้ยงผึ้งโพรง ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการภายใต้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด ปี 2567-2570
*******************************************************
ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2567 นายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ธิสา หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรการอบรม "การเลี้ยงผึ้งโพรง" ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการภายใต้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด ปี 2567-2570 โดยมีการจัดการอบรม แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
- วันที่ 6 มีนาคม 2567 เป็นการบรรยายให้ความรู้ในการเลี้ยงและการจัดการผึ้งโพรง รวมถึงประโยชน์และความสำคัญของผึ้งโพรง
- วันที่ 7 มีนาคม 2567 ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกภาคปฏิบัติการเก็บผลผลิตจากผึ้งในสวนยาง
ทั้งนี้ มีเกษตรกรผู้ปลูกยางและเกษตรกรที่มีความสนใจในการเลี้ยงผึ้งโพรง เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 ราย

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ's post 05/03/2024

ประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดชัยภูมิ
******************************************************
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ธิสา หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำเวทีประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อวัว คุณภาพ ปลอดสารเร่งเนื้อแดง รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อวัว รวมทั้งการขอใบประกอบการผู้จำหน่ายซากสัตว์ให้ถูกต้อง และกลุ่มวิสาหกิจชุมน ในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อชัยภูมิ ในการขุนวัวเพื่อให้ได้มาตรฐานฟาร์ม เช่น ฟาร์มGFM, ฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง, ฟาร์ปลอดโรคปากเท้าเปลือย, ตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปเนื้อสัตว์แบบครบวงจรในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาวัวเนื้อราคาตกต่ำในปัจจุบัน ให้กับสมาชิกในเครือข่าย ทั้งเป็นการยกระดับ การจัดการด้านตลาด การผลิต การบริหารจัดการฟาร์ม อีกทั้งช่องทางการตลาด (ตลาดนำการผลิต) ซึ่งเป็นการรับซื้อ-ขายโคเนื้อทุกระยะ (กลางน้ำ ปลายน้ำ) ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม ให้แก่สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนย่อยของเครือข่ายในทุกอำเภอของจังหวัดชัยภูมิ ที่เข้าร่วม(โครงการวัวขุนดี มีเงินคืน จังหวัดชัยภูมิ) ซึ่งมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการเงิน เข้าร่วมประชุม
โดยมีนายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Chaiyaphum?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

@ผู้ติดตาม👍ฝากกดไลค์ กดแช์ กดติดตาม VTR ด้านล่างนี้ด้วยนะคะ👇VTR 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง ปีงบป...
👉VTR 1.01/03/67 ฝากติดตามกดไลน์กดแชร์ด้วยนะคะ🙏🙏🙏🙏👉สรุปการดำเนินโครงการเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรจังหวัดชัยภูมิปี 2567 ...
ภาคปฎิบัติ: การตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังโดยชุดตรวจภาคสนาม
เสวนา: หัวข้อ โรคใบด่างมันสำปะหลัง และการตรวจคัดกรองต้นพันธุ์สะอาด
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังด้วยชุดตรวจ แบบง่าย ทำได้ด้วยตัวเอง
ผลการดำเนินงาน "โครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2565"****************************...
ฝากกดไลนน์กดแชร์ด้วยนะคะ                     โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลโคกสูง...
“โครงการบูรณาการขับเคลื่อนเครือข่ายสมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ ปี ๒๕๖๕” ******************************************************...
👉👉มาจ้าพบกับ น้ำตาลอ้อยโฮมเมด ราคาย่อมเยาว์ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลอ้อยโบราณบ้านบุฝ้าย ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ช...
EP2.ต่อๆ มะเขือเทศราชินี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเกษตรโนนสง่า ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ติดต่อได้ที่ คุณศร...

เว็บไซต์

ที่อยู่


นิเวศน์รัตน์
Chaiyaphum
36000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chaiyaphum (แสดงผลทั้งหมด)
กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด?

วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขที่ 167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต. นาฝาย
Chaiyaphum, 36000

หลักสูตรเกี่ยวกับการประยุกต์ความร?

จัดหางานต่างประเทศ สจจ.ชัยภูมิ จัดหางานต่างประเทศ สจจ.ชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี ได้รับการคุ้มครองตามหลักสากล

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

ชัยภูมิเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
167/14
Chaiyaphum, 36000

เพื่อประชาสัมพันธ์ งานด้านปศุสัตว์

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
98/1 หมู่8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภ?

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล
Chaiyaphum, 36260

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชน"

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ (ศาลากลางหลังใหม่ชั้น3) ถ. บรรณาการ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

ศาลากลางชั้น 3 อยู่ด้านซ้ายมือ เมื่อออกจากลิฟท์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ชัยภูมิ ตาดโตน
Chaiyaphum, 36000

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทร. 044-816023 , Fax : 044-822070

UpWing Bra UpWing Bra
Chaiyaphum

chaiyaphumdlt