สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

เสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร

24/11/2023

👉รายงานอุณหภูมิต่ำสุดจังหวัดชัยภูมิ รายงานวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 044-811698

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 24/11/2023

💦 รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดชัยภูมิ
ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 24/11/2023

👉พยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 06.00 น. วันนี้ ถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้
👉คาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่น PM2.5 ระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2566
👉พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2566
👉พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2566
👉พยากรณ์อากาศจังหวัดชัยภูมิวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 044-811698

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 23/11/2023

💦 รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดชัยภูมิ
ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 23/11/2023

👉พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 06.00 น. วันนี้ ถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้
👉พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2566
👉คาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่น PM2.5 ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2566
👉พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2566
👉พยากรณ์อากาศจังหวัดชัยภูมิวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 044-811698

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 22/11/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
ประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด พ.ศ. 2567
https://www.opsmoac.go.th/chaiyaphum-news-preview-452891792080
*****************************************************
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ นางสาวธมลวรรณ กาลวิบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ร่วมกับคณะทำงานประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567 ประชุมพิจารณาคัดเลือก ศพก. ดีเด่นจากเล่มผลงานและวีดีทัศน์ ซึ่งมี ศพก. ส่งเข้าประกวด จำนวน 15 ศูนย์ และมีการพิจารณาให้ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ จำนวน 4 ศูนย์
ในการนี้มี นางกองพันธ์ ยศกิจ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวเจ้า สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 22/11/2023

👉สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
📌ขอขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

22/11/2023

💦 สรุปสถานการณ์น้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ
ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน

22/11/2023

👉รายงานอุณหภูมิต่ำสุดจังหวัดชัยภูมิ รายงานวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 044-811698

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 22/11/2023

💦 รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดชัยภูมิ
ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 22/11/2023

👉พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 06.00 น. วันนี้ ถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้
👉พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2566
👉คาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่น PM2.5 ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2566
👉พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2566
👉พยากรณ์อากาศจังหวัดชัยภูมิวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 3 องศาฯ
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 044-811698

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 21/11/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2566
https://www.opsmoac.go.th/chaiyaphum-news-preview-452891792995
*****************************************************
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจ กำหนดการเดินทางมาราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ พื้นที่อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ การรับรองข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรฯ (ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง) ประจำปี 2566 และการจัดงานวันดินโลก (Word Soil Day) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ในการนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 21/11/2023

💦 รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดชัยภูมิ
ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 21/11/2023

👉พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 06.00 น. วันนี้ ถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้
👉พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2566
👉คาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่น PM2.5 ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2566
👉พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2566
👉พยากรณ์อากาศจังหวัดชัยภูมิวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 044-811698

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 20/11/2023

👉ประชาสัมพันธ์ : รายงานราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา ประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2566 (ราคา ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566)
📌ขอขอบคุณข้อมููล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 20/11/2023

💦 สรุปรายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 กรมทรัพยากรน้ำ

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 20/11/2023

👉พยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 06.00 น. วันนี้ ถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้
👉พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2566
👉คาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่น PM2.5 ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2566
👉พยากรณ์อากาศจังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 044-811698

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 20/11/2023

💦 รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดชัยภูมิ
ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 20/11/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567 https://www.opsmoac.go.th/chaiyaphum-news-preview-452891792931
********************************************************************
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567 เพื่อประชุมหารือแนวทางการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ในการนี้มี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 20/11/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2566
https://www.opsmoac.go.th/chaiyaphum-news-preview-452891792927
********************************************************************
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาการเสนอโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรในพื้นที่ภายใต้แผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและ ฝนทิ้งช่วง ปี 2567 ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ในการนี้มี นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 17/11/2023

👉ประชาสัมพันธ์ : คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2566
📌ขอขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 02-2819401

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 17/11/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลกระทบ
(Impact Chain Analysis) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
https://www.opsmoac.go.th/chaiyaphum-news-preview-452891792853
*****************************************************
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวธมลวรรณ กาลวิบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลกระทบ (Impact Chain Analysis) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ
ในการนี้มี ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม อาจารย์วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธานและวิทยากรบรรยายในการประชุม ณ ห้องประชุมรื่นรมย์ โรงแรมเลิศนิมิตรจังหวัดชัยภูมิ

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 17/11/2023

👉ประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่จัดทำประกาศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานตามมาตรา 10 และคำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 16 ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ณ 31 ตุลาคม 2566
📌ขอขอบคุณข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โทร. 0-2356-9999

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 17/11/2023

👉รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 15.00 น.)
📌ขอขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 17/11/2023

👉ประชาสัมพันธ์ : คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2566
📌ขอขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 02-2819401

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 17/11/2023

💦 รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดชัยภูมิ
ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน

17/11/2023

👉รายงานอุณหภูมิต่ำสุดจังหวัดชัยภูมิ รายงานวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 044-811698

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 17/11/2023

👉พยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 06.00 น. วันนี้ ถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้
👉คาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่น PM2.5 ระหว่างวันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2566
👉อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ และ คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย กระทบระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2566
👉แจ้งเตือนอุณหภูมิลดลง 5 - 7 องศาเซลเซียส บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อุณหภูมิต่ำสุด 14 - 22°C ระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2566
👉พยากรณ์อากาศจังหวัดชัยภูมิวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 044-811698

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 16/11/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบ Video Conference
https://www.opsmoac.go.th/chaiyaphum-news-preview-452891791769
*****************************************************
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางนันฐิกา ตรงด่านกลาง หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ นายวิศรุต สวงโทเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อบูรณาการจัดการองค์ความรู้ และจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำของหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายด้านน้ำ เพื่อร่วมพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ สนับสนุนผลสัมฤทธิ์ของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และเตรียมความพร้อมด้านการจัดการภัยและความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านน้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 16/11/2023

👉ประชาสัมพันธ์ : คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2566
📌ขอขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 02-2819401

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 16/11/2023

💦 รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดชัยภูมิ
ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 16/11/2023

👉อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย กระทบระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2566
👉แจ้งเตือนอุณหภูมิลดลง 5 - 7 องศาเซลเซียส บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
📌ขอขอบคุณข้อมูล : สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 044-811698

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 16/11/2023

👉พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 06.00 น. วันนี้ ถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้
👉พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 2566
👉พยากรณ์อากาศจังหวัดชัยภูมิวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 044-811698

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 15/11/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจราชการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)
https://www.opsmoac.go.th/chaiyaphum-news-preview-452891791703
*****************************************************
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) มีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ และติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งรับทราบปัญหา ความต้องการ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
ในการนี้มี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 15/11/2023

💦 รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดชัยภูมิ
ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน

15/11/2023

👉ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (42/2566) เรื่อง "อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน" (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2566)
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โทร. 043-468224

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 15/11/2023

👉เข้าสู่ฤดูหนาว ปี 2566 ประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
21 - 22 °C
👉อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย กระทบระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2566
📌ขอขอบคุณข้อมูล : สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 044-811698

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 15/11/2023

👉คาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่น PM2.5 ระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 2566
👉พยากรณ์อากาศจังหวัดชัยภูมิวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 อากาศเย็นในตอนเช้า
🙏ขอขอบคุณข้อมูล : สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 044-811698

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 14/11/2023

👉ประชาสัมพันธ์ : คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2566
📌ขอขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 02-2819401

Photos from สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ's post 14/11/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
https://www.opsmoac.go.th/chaiyaphum-news-preview-452891791588
*****************************************************
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ในการนี้มี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะและกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Chaiyaphum?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยกจน
กองทุนหมุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
ขอเชิญร่วมงานวันดินโลก ปี 2563  15 ธันวาคม 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
Industry Insights รู้ลึกทุกเรื่องอุตสาหกรรม ตอน อนาคตประเทศไทย ต้องเกษตรปลอดภัย

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Chaiyaphum
36000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chaiyaphum (แสดงผลทั้งหมด)
กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด?

วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขที่ 167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต. นาฝาย
Chaiyaphum, 36000

หลักสูตรเกี่ยวกับการประยุกต์ความร?

จัดหางานต่างประเทศ สจจ.ชัยภูมิ จัดหางานต่างประเทศ สจจ.ชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี ได้รับการคุ้มครองตามหลักสากล

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

ชัยภูมิเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
167/14
Chaiyaphum, 36000

เพื่อประชาสัมพันธ์ งานด้านปศุสัตว์

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
98/1 หมู่8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภ?

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
นิเวศน์รัตน์
Chaiyaphum, 36000

แจ้งข่าวสารรับเรื่องร้องเรียนจากเ?

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล
Chaiyaphum, 36260

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชน"

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ (ศาลากลางหลังใหม่ชั้น3) ถ. บรรณาการ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

ศาลากลางชั้น 3 อยู่ด้านซ้ายมือ เมื่อออกจากลิฟท์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ชัยภูมิ ตาดโตน
Chaiyaphum, 36000

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทร. 044-816023 , Fax : 044-822070