ครูธนพงศ์

ครูธนพงศ์

เก็บงาน

Photos from ครูธนพงศ์'s post 15/11/2023

ครั้งแรกกับการเปลี่ยนสายงาน ลำดับที่ 9 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เรียกบรรจุเร็วกว่าที่คาดไว้ ขอบพระคุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน ขอบคุณครอบครัวที่สนับสนุนงบประมาณ ขอบคุณภรรยาที่รัก #รองผู้อำนวยการสถานศึกษา #โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์

Photos from Thanapong Education's post 23/08/2023

22 ส.ค.66 นำลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบ้านกุดหูลิง เข้ารับการอบรมโครงการ นายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

Photos from Thanapong Education's post 12/08/2023

11 ส.ค.2566 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

Photos from Thanapong Education's post 12/08/2023

10 ส.ค.66 ประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 ณ สพป.ชัยภูมิเขต 1

Photos from Thanapong Education's post 28/07/2023

27 ก.ค. 66 ถวายเทียนพรรษา วัดมหาคงคา วัดป่าบ้านท่าจั่น

Photos from Thanapong Education's post 21/07/2023

21 ก.ค.66 ทัศนศึกษาระดับ อ.2-ป.3 ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงามและสวนน้ำแม่ฟุ้ง

Photos from Thanapong Education's post 07/07/2023

6-7 ก.ค.66 กีฬาภายใน กุดหูลิงเกมส์

Photos from Thanapong Education's post 02/07/2023

2 ก.ค.66 ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

Photos from Thanapong Education's post 29/06/2023

29 มิ.ย.66 พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ณ สนามกีฬาอำเภอบ้านเขว้า

Photos from Thanapong Education's post 28/06/2023

28 มิ.ย.66 ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

Photos from Thanapong Education's post 26/06/2023

26 มิ.ย.66 วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Photos from Thanapong Education's post 21/06/2023

21 มิ.ย.66 อบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

Photos from Thanapong Education's post 15/06/2023

15 มิ.ย.66 พิธีไหว้ครู

Photos from Thanapong Education's post 25/05/2023

25 พ.ค. 66 คณะกรรมการออกข้อสอบและสอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้างวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

Photos from Thanapong Education's post 18/05/2023

18 พ.ค. 66 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

Photos from Thanapong Education's post 06/05/2023

6 พ.ค. 66 ผ้าป่าคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่ากุดหูลิง

Photos from Thanapong Education's post 05/05/2023

5-6 พ.ค. บุญเดือนหก วัดมหาคงคา บ้านกุดหูลิง

Photos from Thanapong Education's post 09/03/2023

9 มี.ค.66 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเมืองชัยภูมิแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับนักเรียน ม.3 พร้อมทั้งสาธิตการฝึกอาชีพสาขาต่างๆ ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เรียนรู้

Photos from Thanapong Education's post 05/03/2023
Photos from Thanapong Education's post 03/03/2023

3 มี.ค.66 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิเขต1 เข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

Photos from Thanapong Education's post 24/02/2023

24 ก.พ.66 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

Photos from Thanapong Education's post 23/02/2023

23 ก.พ.66 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง

Photos from Thanapong Education's post 21/02/2023

20-21 ก.พ. 66 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือประกายเพชรแคมป์และทัศนศึกษา
สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

Photos from Thanapong Education's post 12/02/2023

12 ก.พ.66 นำนักเรียนชั้น ม.3 สอบ o-net สนามสอบโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง

Photos from Thanapong Education's post 11/02/2023

8 ก.พ.66 รับการนิเทศ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการทดสอบ o-net ชั้น ป.6, ม.3 /nt ป.3 /rt ป.1 จาก ศน.ชลิลลดา ทิพย์วรรณา และ ศน.เยาวรัตน์ มะลิทอง

11/02/2023

11 ก.พ.66 กรรมการกลาง การทดสอบ o-net ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1

Photos from Thanapong Education's post 06/02/2023

6 ก.พ.66 ประชุมคณะกรรมการสอบ o-net ป.6/ม.3 ณ สพป.ชัยภูมิ เขต1

Photos from Thanapong Education's post 01/02/2023

1ก.พ.66 โรงเรียนบ้านกุดหูลิงเข้าร่วมการแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

21/01/2023

21 ม.ค.66 อบรมเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(วPA)

Photos from Thanapong Education's post 13/01/2023

"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" วันเด็กแห่งชาติ 2566 KHL

Photos from Thanapong Education's post 06/01/2023

6 ม.ค.66 ทดสอบ pre o-net ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3

Photos from Thanapong Education's post 06/01/2023

30 ธ.ค. 65 กิจกรรมคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

Photos from Thanapong Education's post 06/01/2023

27 ธ.ค. 65 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ณ รร.บ้านเล่าวิทยาคาร และการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทยิงยาง/ปล่อยด้วยมือ ณ รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล

Photos from Thanapong Education's post 06/01/2023

19-23 ธ.ค. 65 การแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลตลาดแร้ง ณ รร.บ้านโนนขี้ตุ่น/เทศบาลตำบลตลาดแร้ง

Photos from Thanapong Education's post 06/01/2023

29-30 พ.ย. 65 การแข่งขันกีฬาภายใน
"กุดหูลิงเกมส์"

Photos from Thanapong Education's post 09/12/2022

9 ธ.ค. 65 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 สัญจร ณ รร.อนุบาลบ้านเขว้า

Photos from Thanapong Education's post 25/11/2022

25 พ.ย.65 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

Photos from Thanapong Education's post 22/11/2022

22 พ.ย.65 แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเขว้า2 ส่งแข่งขัน 5 รายการ ได้ลำดับที่1 จำนวน 4 รายการ 1)เครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ 2)เครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยาง 3)เครื่องบินพลังยางประเภท3มิติ (3D) และ 4)การจัดสวนถาดแบบชื้น ได้ลำดับที่2 จำนวน 1 รายการ 1)เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ ได้เหรียญทองทั้ง 5 รายการ

Photos from Thanapong Education's post 16/11/2022

16 พ.ย.65 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเขว้า 2

Photos from Thanapong Education's post 08/11/2022

8 พ.ย. 65 กฐินวัดมหาคงคา

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง เหตุการณ์/สถานที่ ใน Chaiyaphum?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

108 ม. 9 ต. ชีลอง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ
Chaiyaphum
36000

งานกิจกรรม อื่นๆใน Chaiyaphum (แสดงผลทั้งหมด)
Sutthida Studio Sutthida Studio
Chaiyaphum

!! บัญชีไทยพาณิชย์ 43409419xx เท่านั้น ! 📌ชื่อ ทวี### สุ######ติ เท่านั้น

สโมสรคณะบริหารธุรกิจ CPRU สโมสรคณะบริหารธุรกิจ CPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

งานบริการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

อาหารตามสั่ง เดริเวอรี่ อาหารตามสั่ง เดริเวอรี่
ร้านยุติดถนนสายเอเชีย
Chaiyaphum, 36130

ร้านอาหารที่ดีที่สุด

NALGE Thailand 2014 NALGE Thailand 2014
Kanjanapiksekwittayalai School
Chaiyaphum, 36000

โครงการความร่วมมือ ระหว่างประเทศ Thail

Mindy studio Mindy studio
บ้านขี้เหล็กน้อย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

ขายดอกดาวเรือง

CB Student Council and Committee CB Student Council and Committee
Chaiyabhumbhakdeechumphon School, 19 Bannakan Road
Chaiyaphum, 36000

พวกเรา! สภาและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ติดตามข่าวสารและการทำงานของพวกเราได้ที่นี่

อภิชา ปลาสวยงาม อภิชา ปลาสวยงาม
408/3
Chaiyaphum, 36000

ปลาสวยงาม