กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ, Chaiyaphum Videos

Videos by กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ in Chaiyaphum. กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด?

วันที่ 3 ตุลาคม 2564
งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ดำเนินการสำรวจเส้นทางจราจรที่ถูกน้ำท่วมขังและได้รับความเสียหาย ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เบื้องต้นได้สำรวจเส้นทางสายปรางค์กู่-นิเวศรัตน์ ที่ได้รับความเสียหายชำรุด จำนวน 9 จุด

Other กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ videos

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ดำเนินการสำรวจเส้นทางจราจรที่ถูกน้ำท่วมขังและได้รับความเสียหาย ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เบื้องต้นได้สำรวจเส้นทางสายปรางค์กู่-นิเวศรัตน์ ที่ได้รับความเสียหายชำรุด จำนวน 9 จุด