กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ

กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

กศน.ตำบลลาดใหญ่
กศน.ตำบลลาดใหญ่
ต. ลาดใหญ่

กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด? กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานราชการ

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 21/11/2023

วันที่ 21.พ.ย.66
นายนพดล เดชพรม (หัวหน้าฝ่ายแบบและแผน)
และนายพงศ์ปณต ผลสนอง (วิศวกรโยธาปฎิบัติการ) ได้เข้าตรวจวัดบึงแวง เพื่อนำมาบูรณะซ่อมแซมอุโบสทวัด

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 21/11/2023

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย บริเวณสี่แยกไฟแดงขี้เหล็กใหญ่ (ฝั่งทางเข้าชุมชนขี้เหล็กใหญ่) ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมร้อน ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 21/11/2023

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ดำเนินการสำรวจถนนขี้เหล็กใหญ่ ช่วงสี่แยกไฟแดง(บายพาส) และบริเวณถนนตรงข้ามตลาดกลางบ้าน ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ เพื่อวางแผนซ่อมบำรุงผิวจราจรต่อไป

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 21/11/2023

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย บริเวณสี่แยกไฟแดงขี้เหล็กใหญ่ (ฝั่งทางเข้าศาลเจ้าพ่อพญาแล) ชุมชนหนองปลาเฒ่า ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมร้อน โดยมีนายมานะชัย ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์ ประธานคณะทำงานนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 19/11/2023

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการบริหารจัดการบ่อขยะ โดยการปรับเกลี่ยขยะ ตั้งกองขยะ ปรับปรุงลานทิ้งขยะ ปรับปรุงเส้นทางรอบบ่อขยะ ขุดลอกปรับปรุงร่องน้ำรอบบ่อขยะ วางท่อระบายน้ำเสีย ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถขยะและรถที่เข้ามาใช้บริการทิ้งขยะให้สามารถเข้ามารับบริการได้อย่างสะดวกต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 18/11/2023

ผลการปฏิบัติงาน
งานสถานที่และไฟฟ้า
(ไฟฟ้าสาธารณะ) ฝ่ายการโยธา กองช่าง ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ดำเนินการดังนี้.
1.งานตรวจเช็คระบบไฟ พร้อมเดินสายไฟติดตั้งตู้ควบคุมการขึ้นลงเสาธง บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ
2.งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเตรียมรับเสร็จ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเต้นท์เพื่อเตรียมสถานที่จัดงานบุญกฐินพระราชทานบริเวณวัดทรงศิลา
3.งานซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนองค์การสาย2 บริเวณรอบสระน้ำสวนธรรมะ และบริเวณถนนยุติธรรม ซอย1
4.งานตรวจเช็คไฟเข้าหม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนผังเมืองสาย ข4 พบฟิวส์แรงสูงขาดชำรุด ประสานการไฟฟ้า มาแก้ไขต่อไป
5.งานตรวจเช็คเครื่องตีน้ำบริเวณสระน้ำสวนธรรมะ พบการชำรุดเสียหาย พร้อมนำส่งร้านซ่อม เพื่อการแก้ไขต่อไป
6.งานเดินสายไฟตู้ควบคุมธงชาติบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ
7.งานเตรียมติดป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานงิ้วประจำปี 2566
8.งานเชื่อมต่อไฟเข้ามอเตอร์เสาธงบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ พร้อมทดลองใช้การได้

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 18/11/2023

ด้วย นายธีวรา วิจนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวศุภิสรา คุ้มปริยัติ เข้าอบรมเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับพรบ.ผังเมือง พรบ.จัดสรรที่ดินฯ ซึ่งจัดโดยสมาคมทนายความซีแท็บ ตั้งแต่วันที่ 18-19 พ.ย. 2566 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม.

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 18/11/2023

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการปรับปรุงถมดินบดอัด บริเวณสนามกีฬาหนองสังข์ ชุมชนหนองสังข์ เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารออกกำลังกายของชุมชนหนองสังข์ ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 18/11/2023

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าดำเนินการกลบดินไหล่ทาง กรณีที่ขุดร่องรางไว้เพื่อระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่ผ่านมา บริเวณวัดหนองสังข์ ชุมชนหนองสังข์ ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 18/11/2023

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
-เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายก เทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี งานสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้
1.งานรดน้ำต้นไม้บริเวณสวนสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ บริเวณหน้าประตูทางสวนสาธารณะ และบริเวณสวนเฟื่องฟ้า แล้วเสร็จ
2.งานทำความสะอาดบริเวณอาคารเอกลักษณ์ และบริเวณสระน้ำสวนธรรมะ แล้วเสร็จ
3.งานตัดหญ้าบริเวณสวนสาธารณะหนองหลอด และบริเวณสวนปรางค์กู่ แล้วเสร็จ
4.งานเก็บหญ้าบริเวณสวนปรางค์ แล้วเสร็จ

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 18/11/2023

17.พย.66 เวลา 13:00 น. นายช่าง จตุรันต์ นราพงษ์
(นายช่างเขียนแบบอาวุโส)
ได้ตรวจดูงาน โครงการก่อสร้าง ลานอเนกประสงค์ ที่ชุมชนขี้เหล็กใหญ่

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 18/11/2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายช่าง สิทธิพร เปล่งงูเหลืม (นายช่างผังเมืองชำนาญงาน) พร้อมทีมงานช่างสำรวจได้เข้าดำเนินการสำรวจ บริเวณถนนสายคลองลี่ - สี่แยกโรงไฟฟ้า
ชุมชนคลองลี่
และนายช่าง สิทธิพร เปล่งงูเหลืม (นายช่างผังเมืองชำนาญงาน) ได้เข้าตรวจดูงาน ก่อสร้าง ถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำ
บริเวณชุมชนคลองลี่ ที่ซอยอพาร์เมนต์ศิโร

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 18/11/2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืช สิ่งปกคลุมทางน้ำ บริเวณลำห้วยคลองพุดซา (ข้างวัดชัยประสิทธิ์) ชุมชนกุดแคน (ต่อเนื่อง) เพื่อเปิดทางระบายน้ำให้สามารถไหลได้อย่างสะดวกและ ป้องกันน้ำท่วมขังต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 18/11/2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการปรับปรุงถมดินบดอัด บริเวณสนามกีฬาหนองสังข์ ชุมชนหนองสังข์ เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารออกกำลังกายของชุมชนหนองสังข์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 18/11/2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าดำเนินการปรับพื้นที่ บริเวณวัดทรงศิลาพระอารามหลวง เพื่อเตรียมงานทอดกระฐิน ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ และร่วมกับงานสถานที่ฯ ดำเนินการจัดทำท่าน้ำเตรียมงานลอยกระทง บริเวณสระน้ำเทศบาลเมืองชัยภูมิ อยู่ระหว่างดำเนินการ

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 18/11/2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าดำเนินการสำรวจผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย บริเวณถนนอโณทัย (ซอย1,3) หมู่บ้านอโณทัย ชุมชนสนามบิน,ถนนโชคนานาภัณฑ์ ซอย6 (แยกขวา) หมู่บ้านบ้านโชคนานาภัณฑ์ ชุมชนคลองเรียง และถนนทางเข้าชุมชนขี้เหล็กน้อยมิตรภาพ(ฝั่งบายพาส) ชุมชนขี้เหล็กน้อยมิตรภาพ เพื่อวางแผนเข้าดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจรต่อไป

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 18/11/2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
-เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายก เทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี งานสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้
1.งานรดน้ำต้นไม้บริเวณถนนบรรณาการ บริเวณสวนสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ และบริเวณเรือนเพาะชำ แล้วเสร็จ
2.งานเก็บวัชพืชอกจากท่อระบายน้ำบริเวณอาคารเอกลักษณ์ แล้วเสร็จ
3.งานตัดหญ้าบริเวณสวนสาธารณะหนองหลอด แล้วเสร็จ
4.งานทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ(สถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้)
5.งานจัดต้นไม้ประดับบริเวณรอบพระอุโบสถวัดทรงศิลา แล้วเสร็จ
6.งานเก็บหญ้าบริเวณสวนสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ และบริเวณสวนหน้าจวนผู้ว่า แล้วเสร็จ
7.งานขนโต๊ะไปยังบริเวณวัดคลองเรียง เพื่อจัดเตรียมสถานที่ แล้วเสร็จ
8.งานขนขยะบริเวณตลาดสดเทศบาลเพื่อนำไปทิ้งบริเวณบ่อขยะ แล้วเสร็จ

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 17/11/2023

ผลการปฏิบัติงาน
งานสถานที่และไฟฟ้า ฝ่ายการโยธา กองช่าง ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ดำเนินการดังนี้.
1.งานออกตรวจดูงานการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณชุมชนขี้เหล็กใหญ่
2.งานออกตรวจดูงานการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนเมืองน้อย
3.งานออกตรวจดูงานการก่อสร้างอาคารบริเวณที่ทำการชุมชนหินตั้ง-โพนงาม
4.งานออกตรวจดูงานก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กบริเวณชุมชนเมืองน้อย
5.งานเก็บสถานที่เนื่องในงานรับเสร็จแล้วเสร็จ
6.งานจัดเตรียมงานกฐินพระราชทานบริเวณวัดทรงศิลา(พระอารามหลวง)
7.งานเก็บผ้าระบายบริเวณรอบรั้วเขตเทศบาลและบริเวณที่ทำการพัสดุกองช่าง

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 14/11/2023

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าดำเนินการปรับปรุงถนนสนามบิน(ซอย5) ชุมชนสนามบิน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกต่อไป โดยมีนางสาวสาวิตรี มั่งคั่งรุ่งโรจน์และนายอดิศร นอบไทย สท.เขต3 ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 14/11/2023

นายนพดล พรมเดช หัวหน้างานแบบฯร่วมคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพจังหวัดชัยภูมิ ตรวจโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โรบินสัน ชัยภูมิ ศูนย์การค้าโรบินสันชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 14/11/2023

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 งานศูนย์เครื่องจักรกล ถอด ตรวจเช็ค ประกอบไดชาร์จ ของรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลข2

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 14/11/2023

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 งานศูนย์เครื่องจักรกล ตรวจสภาพระบบปั๊มน้ำประปา -ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่1
-ปั๊มสูบน้ำดิบหนองใหญ่
-ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่3
-สถานีขนส่งแห่งที่1
-สถานีขนส่วแห่งที่2

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 11/11/2023

10.พ.ย.66 นายช่าง สิทธิพร เปล่งงูเหลืม (นายช่างผังเมืองชำนาญงาน) พร้อมทีมงานช่างสำรวได้เข้าดำเนินการสำรวจดังนี้
ชุมชนเมืองน้อยใต้
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเทียนชัย สมัตถะ
ชุมชนโนนสาทร
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยร้านเจ๊ตุ๊กแพปลา จากบริเวณสี่แยกร้านเจ๊ตุ๊กแพปลาไปทางตะวันออก
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยร้านเจ๊ตุ๊กแพปลา จากบริเวณสี่แยกร้านเจ๊ตุ๊กแพปลาไปทางตะวันตก
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยชัยบุตรไปทางทิศใต้ถึงถนนสายสหกรณ์โคกสูง
ชุมชนราษฎร์เจริญสุข
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนนิเวศรัตน์ไปทางทิศเหนือเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันตก
ชุมชนหนองหลอด
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยล้อเกวียน

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 11/11/2023

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 งานศูนย์เครื่องจักรกล ตัดคอนกรีตถนนทางเข้าหลังร้านเมรัย-ตลาดสดเทศบาล2(เข้าดำเนินการวันที่4)

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 09/11/2023

9.พ.ย.66 นายช่าง สิทธิพร เปล่งงูเหลืม(นายช่างผังเมืองชำนาญงาน) พร้อมทีมงานช่างสำรวจ ได้ทำการสำรวจงานตามคำร้องทั่วไป
เรื่อง ขอหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนในชุมชนเมืองเก่า

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 09/11/2023

8.พ.ย.66 นายช่าง สิทธิพร เปล่งงูเหลืม(นายช่างผังเมืองชำนาญงาน) พร้อมทีมงานช่างสำรวจ ได้เข้าทำการสำรวจถนนที่มีน้ำท่วมขัง ในชุมชนเมืองเก่า

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 09/11/2023

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมผิวจราจร ท่ออุดตัน รางดินตื้นเขิน บริเวณถนนซอยข้าง อสม.เมืองเก่า ชุมชนเมืองเก่า เพื่อวางแผนแก้ไขกรณีดังกล่าวต่อไป

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 09/11/2023

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าดำเนินการตรวจสอบถนนที่แตกยุบ น้ำในรางไม่ไหลลงท่อระบายน้ำ บริเวณร้านแชมป์ ถนนศาลเจ้าพ่อฯ ชุมชนหนองปลาเฒ่า โดยมี จนท.การประปาชัยภูมิเข้าร่วมตรวจสอบกรณีมีท่อเมนท์ประปาตัดผ่าน เพื่อร่วมกันดำเนินการแก้ไขในวันที่15พฤศจิกายน2566 ต่อไป

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 09/11/2023

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการปรับปรุงถมดินบดอัด บริเวณสนามกีฬาหนองสังข์ ชุมชนหนองสังข์ เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารออกกำลังกายของชุมชนหนองสังข์ โดยมีนายอดัม ศิลป์ดี สท.เขต2 ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 09/11/2023

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืช สิ่งปกคลุมทางน้ำ บริเวณลำห้วยคลองพุดซา (ข้างวัดชัยประสิทธิ์) ชุมชนกุดแคน เพื่อเปิดทางระบายน้ำให้สามารถไหลได้อย่างสะดวกและ ป้องกันน้ำท่วมขังต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 09/11/2023

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณข้างโรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ ตามร้องขอ กรณีการระบายน้ำของโรงเรียนฯไม่สะดวกเนื่องจากมีวัชพืชขึ้นปกคลุม เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้อย่างสะดวกต่อไป ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 09/11/2023

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่ลำห้วยคลองพุดซา ชุมชนกุดแคน ประกอบการวางแผนงานเข้าดำเนินการขุดลอกเปิดทางระบายน้ำ สิ่งปกคลุมน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้อย่างสะดวกต่อไป

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 09/11/2023

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณข้างโรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ ตามร้องขอ กรณีการระบายน้ำของโรงเรียนฯไม่สะดวกเนื่องจากมีวัชพืชขึ้นปกคลุม เพื่อประกอบการวางแผนงานเข้าดำเนินการต่อไป

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 09/11/2023

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าดำเนินการสำรวจพื้นสนามกีฬาหนองสังข์ ชุมชนหนองสังข์ ร่วมกับนายวิลาศ ดีแป้น นายช่างโยธาชำนาญงาน นายอดัม ศิลป์ดี สท.เขต2 เพื่อวางแผนการปรับพื้นถมดินเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารออกกำลังกายของชุมชนต่อไป

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 09/11/2023

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าดำเนินการสำรวจถนนที่ชำรุดเสียหาย บริเวณทางขึ้นประตูน้ำและถนนภายในชุมชนเมืองเก่า ร่วมกับนายอดัม ศิลป์ดี สท.เขต2 เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงต่อไป

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 09/11/2023

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าดำเนินการสำรวจท่อเหลี่ยมระบายน้ำ บริเวณถนนโรบินสัน-ขี้เหล็กใหญ่ เพื่อประกอบการออกแบบประตูระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมเมืองโดยมีนายกำจรเดช ปรศุพัฒนา วิศวกรโยธาชำนาญการ ดำเนินการสำรวจ

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 09/11/2023

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
-เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายก เทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี งานสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้
1.งานรดน้ำต้นไม้บริเวณสำนักงานสวนสาธารณะ บริเวณถนนบรรณาการ และบริเวณถนนคนเดิน แล้วเสร็จ
2.งานเก็บขยะพร้อมกับทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะหนองหลอด แล้วเสร็จ
3.งานเก็บกิ่งไม้บริเวณสาธารณะสุข และบริเวณสำนักงานคุมประพฤติ แล้วเสร็จ
4.งานตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางถนนบรรณาการ บริเวณถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า และบริเวณสวนธรรมะ
แล้วเสร็จ
5.งานขนย้ายกระสอบทรายบริเวณร้านสะดวกซื้อชุมชนหนองหลอด แล้วเสร็จ
6.งานเก็บหญ้าบริเวณถนนบรรณาการ บริเวณถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า และบริเวณสวนหน้าจวนผู้ว่า แล้วเสร็จ

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 09/11/2023

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าดำเนินการปรับปรุงถนนสนามบิน(ซอย5) ชุมชนสนามบิน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ในเบื้องต้น เนื่องจากถนนยังมีความชื้นสูงมาก และเมื่อสภาพอากาศเข้าสู่สภาวะปกติก็จักได้เข้าดำเนินการปรับปรุงเสริมผิวหินคลุกโดยเร่งด่วนต่อไป โดยมีนายอดิศร นอบไทย สท.เขต3 ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน

Photos from กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ's post 09/11/2023

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 -เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล คณะทำงานนายกเทศมนตรี นายยชญ์เนศ วศินชัยประภัสร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าดำเนินการ
ถางป่ากรุยทางเปิดเส้นทางสาธารณประโยชน์ ตามร้องขอ บริเวณหอพักวัฒนาอพาตเมนท์ ซอยสถานีวิทยุฯ ชุมชนโนนไฮ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Chaiyaphum?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ บุญญา...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Chaiyaphum
36000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chaiyaphum (แสดงผลทั้งหมด)
วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขที่ 167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต. นาฝาย
Chaiyaphum, 36000

หลักสูตรเกี่ยวกับการประยุกต์ความร?

จัดหางานต่างประเทศ สจจ.ชัยภูมิ จัดหางานต่างประเทศ สจจ.ชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี ได้รับการคุ้มครองตามหลักสากล

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

ชัยภูมิเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
167/14
Chaiyaphum, 36000

เพื่อประชาสัมพันธ์ งานด้านปศุสัตว์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

เสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
98/1 หมู่8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภ?

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
นิเวศน์รัตน์
Chaiyaphum, 36000

แจ้งข่าวสารรับเรื่องร้องเรียนจากเ?

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล
Chaiyaphum, 36260

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชน"

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ (ศาลากลางหลังใหม่ชั้น3) ถ. บรรณาการ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

ศาลากลางชั้น 3 อยู่ด้านซ้ายมือ เมื่อออกจากลิฟท์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ชัยภูมิ ตาดโตน
Chaiyaphum, 36000

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทร. 044-816023 , Fax : 044-822070