ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3, Chai Phum Videos

Videos by ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3 in Chai Phum. ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

Other ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3 videos

#เราคือครอบครัวเดียวกัน

เราคือครอบครัวเดียวกัน

นักกายภาพบำบัดนำผป.ที่รักษาหายจากโรคโควิต19ออกกำลังกายเพื่อให้ปอดแข็งแรง#เราคือครอบครัวเดียวกัน

ตรวจคนไข้เสร็จหมอก็แวนไปส่งคนไข้ที่บ้าน..#หมอรูปหล่อใจดี#เราคือครอบครัวเดียวกัน

เราคือครอบครัวเดียวกัน

ออกติดตามเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนเขตรับผิดชอบ ศูนย์ฯ3 เทศบาลเมืองชัยภูมิ #stroke #rehabpoststroke #physicaltherapy #physicaltherapist #caremanager #hhc #thaicoc #thaicoc9 #chaiyaphum

สอนผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง/ไหล่ โดยการยืดเหยียดด้วยตนเอง โดยนักกายภาพบำบัด ประจำศูนย์ฯ3ค่ะ