ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดชัยภูมิ
ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย, Chaiyaphum
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
หมู่ 7 ถนนองค์การฯ สาย 1 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ, Chaiyaphum
จัดหางานต่างประเทศ สจจ.ชัยภูมิ
จัดหางานต่างประเทศ สจจ.ชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ, Chaiyaphum
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
ถนนองค์การฯ สาย 2 ต. ในเมือง อ. เมือง, ชัยภูมิ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ
ถนนองค์การบริหารสาย, Chaiyaphum
กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ
กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ
Chaiyaphum 36000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum 36000
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถนนทักษิณ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ, Chaiyaphum
CB Student Council and Committee
CB Student Council and Committee
Bannakan Road, Chaiyaphum

ความคิดเห็น

เราคือครอบครัวเดียวกัน
รอรับธารน้ำใจจากผู้มีจิตรศรัทธาทุกท่านค่ะ
ฟิต? 💪
ลดพุงกันเถอะๆ
พาราเซตามอล กินอย่างไรไม่เป็นภัยต่อตับ

ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ Chaiyaphum Municipality Health Center

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 23/08/2023

ขอเชิญชวนสุภาพสตรี
📍อายุ30-60 ปี เข้ารับการตรวจ
🧬คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง
❗️ฟรีทุกสิทธิ์การรักษา

🏥สามารถลงทะเบียน รับชุดตรวจได้ที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ
📌หมายเหตุ: *สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ใน5ปี ที่ผ่านมา*

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 16/08/2023

จนทศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิและอสม.ออกตรวจสุขภาพพระสงค์ วัดทรงศิลา วัดหนองหลอด วัดบริบูรณ์ จำนวน21รูป. #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 15/08/2023

จนท.ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิออกตรวจคัดกรองสุขภาพพระวัดสว่างอารมณ์ วัดสระแก้ว วัดปรางค์กู่ วัดไพรีพินาศในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิพร้อมเวชกรรมสังคมและ
อสม. #เราคือครอบครัวเดียวกัน

04/08/2023

💙เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร
นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมาย
💟นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช
รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วย
💟นายชัยธวัฒน์ กีรติรัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
💟สหวิชาชีพทางการแพทย์
สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ชุมชนในเขตเทศบาลประจำปี 2566

ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566
💚ชุมชนโนนตาปาน 3 ราย
💚ชุมชนขี้เหล็กน้อยมิตรภาพ 1 ราย
💚ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ 1 ราย
💙เพื่อเป็นการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
💙ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ
ให้ได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดี ครบถ้วน
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งให้กำลังใจ
กับผู้ป่วยและญาติที่ดูแลผู้ป่วยต่อไป
#เทศบาลเมืองชัยภูมิ
#นายกธีวรา #นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
#เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 20/07/2023

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิมอบหมายให้น.ส.กาญจนา กาญจนธวัช รองนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯแห่งที่3มอบผ้าอ้อมผู้ป่วยติดเตียงชุมชนคลองลี่1ราย หนองสังข์1ราย ขี้เหล็กน้อยมิตรภาพ1รายขี้เหล็กใหญ่จำนวน4ราย #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 30/06/2023

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่3ออกเชิงรุกให้บริการวัคซีนป้องไข้หวัดใหญ่ปี2566.ให้กับกลุ่มเป้าหมาย608 ชุมชนหนองสังข์ ชุมชนหนองปลาเฒ่า #เราคือครอบครัวเดียวกัน

23/06/2023

กิจกรรมป้องกันโรคสมองเสื่อม

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 23/06/2023

นายธีวรา วิตนากร มอบหมายให้น.ส.กาญจนา กาญจนธวัช รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาแกนนำสุขภาพชุมชน.ให้ความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อม วิทยากรโดยนพ.พนัฐพงษ์ พีระพัฒนพงษ์ การป้องกันภาวะสมองเสื่อม โดยน.ส.พัฒรัตน์ ไกรสกุล นักกายภาพบำบัด

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 23/06/2023

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแห่งที่3ติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดเตียงชุมชนทานตะวัน 1ราย ชุมชนคลองลี่1ราย.ชุมชนขี้เหล็กน้อยมิตรภาพ1ราย #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 22/06/2023

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบให่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแห่งที่3ติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดเตียงชุมชนโนนตาปาน หนองสังข์ ขี้เหล็กน้อยมิตรภาพ ขี้เหล็กใหญ่ #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 05/06/2023

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ.น.ส.กาญจนา กาญจนาธวัช รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ สท.อดิศร นอบไทย สท.สาวิตรี มั่งคั่งรุ่งโรจน์และ
อสม.เทศบาลเมืองชัยภูมิ 25ชุมชน ร่วมงานฌาปนากิจ อสม.สงกา เพิ่มพูน อสม.ชุมชนโนนสาทร #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 25/05/2023

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิมอบให้จนท.ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตรับผิดชอบพร้อมCG.. #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 25/05/2023

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิมอบให้จนท.ศูนย์บริการแห่งที่3ออกเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอดพร้อมอสม.ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 25/05/2023

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิเป็นประธานในโครงการสร้าง
เสริมและพัฒนาแกนนำสุขภาพ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ในวันที่23พค.2566. #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 11/05/2023

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิมอบให้ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่3และอสม.หมอคนที่2ออกให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี2566ในกลุ่มเสี่ยง ชุมชนหนองสังข์และชุมชนคลองลี่ จำนวน 130ราย. #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 24/04/2023

นายสมคิด สวยสม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้มอบรถเข็นและwalker ช่วยเดินให้ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่3เพื่อไว้ให้บริการผู้ป่วยต่อไป #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 19/04/2023

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่3เป็นแหล่งฝึกงานภาคปฏิบัติของผุ้ช่วยเหลือผุ้ที่มีภาวะพึ่งพิง(care giver)โดยทีมสหวิชาชีพ #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 19/04/2023

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหารพบป่ะแกนนำสุขภาพชุมชนพร้อมมอบนโยบายการทำงาน นพ.กฤตพงษ์ พีระพัฒน์พงศ์ ให้ความรุ้เรื่องโรคลมแดด น.ส.ณิชญา บุญเสริม พยาบาลวิชาชีพให้ความรู้เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะโรคลมแดด #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 10/03/2023

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแห่งที่3ออกเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอดชุมชนหนองปลาเฒ่าและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงชุมชนหนองหลอดพร้อมอสม.หมอคนที่2 #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 23/02/2023

ท่านนายกธีวรา มอบมายงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ศูนย์บริการแห่งที่3 ออกให้ความรู้สุขศึกษาโรคอุจจาระร่วง แก่ครู และนักเรียน โรงเรียน ท.1โดยพยาบาลวิชาชีพ นางสาวพัลลภา แพงวงษ์ คะ 🤎

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 26/01/2023

วันที่25มค.2566นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ และน.ส.กาญจนา กาญจนธวัช รองนายกเทศมนตรี..ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานLTC ติดตามการดำเนินงาน อนุมัติแผนการดูผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และรับทราบปัญหาและอุปสรรค เพื่อพัฒนางาน #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 26/01/2023

วันที่25มค.2565.น.ส.กาญจนา กาญจนธวัช รองนายกเทศมนตรีและ
นายชัยธวัฒน์ กีรติรัตน์ เลขานุการฯ ได้รับมอบจากนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ร่วมทีมสหวิชาชีพศูนย์บริการฯแห่งที่3ออกประเมินผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเข้าโครงการLTC.จำนวน4ราย #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 28/12/2022

วันที่27ธค.2565.น.ส.กาญจนา กาญจนธวัช รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบจากนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะทำงานLTC.ศูนย์บริการหนองบัว เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน LTC รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 28/12/2022

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบ.น.ส.กาญจนา กาญจนธวัช รองนายกเทศมนตรี..ประชุมคณะทำงานLTC ศูนย์บริการฯแห่งที่3 ติดตามการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อพัฒนางาน #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 26/12/2022

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบให้จนท.ศูนย์บริการฯแห่งที่3และอสม.ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ร่วมดูแลผู้สูงอายุติดบ้านที่ไม่มีผู้ดูแล ด้านสุขอนามัยและความสะอาดที่อยู่อาศัย #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 26/12/2022

น.ส.กาญจนา กาญจนธวัช รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบจากนายธีวรา
วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะทำงานLTC..ศูนย์บริการเมืองน้อย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน LTC รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 01/12/2022

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้จนท.ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่3 ออกเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอดชุมชนหนองปลาเฒ่าและขี้เหล็กใหญ่ ขอบคุณทีมอสม.หมอคนที่2ที่ร่วมออกดูแล #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 18/11/2022

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิมอบหมายให้จนท.ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่3ออกเยี่ยมผู้ป่วยHHC และเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะผป.ติดเตียง #เราคือครอบครัวเดียวกัน

18/11/2022

โครงการดีๆๆบอกต่อ..วันที่17พย.2565.มีผู้มารับบริการ 9ราย
ครั้งต่อไปเจอกันวันที่1ธค.2565..คุณผู้หญิงทั้งหลายห้ามพลาดค่ะ #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 08/11/2022

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้รองกาญจนา กาญจนธวัช นายชัยธวัฒน์ กีรติรัตน์ที่ปรึกษา.นายสมคิด สวยสม.ที่ปรึกษา สท.อดิศักดิ์ นอบไทย สท.สาวิตริ มั่งคั่งรุ่งโรจน์ จนท.ทีมสหวิชาชีพศูนย์บริการแห่งที่3และCG.ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงLTC..ชุมชนขี้เหล็กใหญ่7ราย ชุมชนคลองลี่1ราย #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 03/11/2022

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้จนท.ศูนย์บริการแห่งที่3 และอสม หมอคนที่2 ออกเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอดชุมชนหนองปลาเฒ่าจำนวน2ราย #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 03/11/2022

ศูนย์บริการสาธารณสุขร่วมแสดงความเสียใจในการสูญเสียบิดา ของนางสุชัญญา คงนาวัง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ
และน.ส.สายทอง ดิเรกโภค พยาบาลเทคนิคที่สูญเสียมารดา #เราคือครอบครัวเดียวกัน

27/10/2022

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5663940150310932&id=100000850106186

💙โครงการดีๆ ที่อยากบอก💙

" ปิงปอง ชวนแป๋ว ป็อป แป๊ป "

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ขอเชิญชวน สตรีไทยวัย 30-59 ปี
ทุกสิทธิการรักษา เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน

🔴เริ่มวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30-11:30 น.
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (ถนนคนเดิน)

☎ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎ 044-818-005 ☎

🚫ข้อระวังสำหรับผู้เข้ารับบริการ🚫

1.ไม่มีการตรวจภายในมาก่อน 24 ชม.
เพราะอาจมีสารหรือยาปนเปื้อนอยู่
2.ไม่มีการใช้ผ้าอนามัย ครีม หรือใช้ยาทางช่องคลอด
อย่างน้อย 48 ชม. (2 วัน)
3.ห้ามล้าง หรือทำความสะอาดในช่องคลอด ภายใน 48 ชม.
ก่อนมาตรวจ เพราะอาจไม่มีเซลล์เหลือให้ตรวจ
4.งดการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนมารับการตรวจ 48 ชม.
5.ไม่ควรตรวจหากกำลังมีประจำเดือน

#เราคือครอบครัวเดียวกัน
#ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก #มะเร็งปากมดลูก
#เทศบาลเมืองชัยภูมิ

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 27/10/2022

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิมอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่3,ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเยี่ยมผู้ป่วยหลังกลับจากรพ. #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 21/10/2022

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบให้จนท.ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่3พร้อมอสม.หมอคนที่1ชุมชนหนองสังข์ ออกเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 21/10/2022

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิมอบให้จนท.ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่3พร้อมอสม.หมอคนที่1.ออกตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนหนองหลอด #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 21/10/2022

อสม.เทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต.ณ.ห้างโรบินสันชั้น2

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 02/10/2022

"สามัคคีชุมนุมรวมพลังผลิตอาหารแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ".. #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 16/09/2022

จนท.ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่3ร่วมแสดงความเสียใจกับประธาน
อสม.ชุมชนขี้เหล็กน้อยมิตรภาพที่สูญเสียมารดา และประธานอสม.ชุมชนโนนตาปานที่สูญเสียบิดา #เราคือครอบครัวเดียวกัน

Photos from ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3's post 08/09/2022

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ.มอบหมายให้จนท.ศูนย์บริการแห่งที่3 งานอนามัยโรงเรียนออกเก็บตกวัคซีนป้องกันบาดทะยักและติดตามตรวจความเข้มข้นของเลือดในเด็กปฐมในเขตรับผิดชอบ #เราคือครอบครัวเดียวกัน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Chai Phum?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

#เราคือครอบครัวเดียวกัน
เราคือครอบครัวเดียวกัน
นักกายภาพบำบัดนำผป.ที่รักษาหายจากโรคโควิต19ออกกำลังกายเพื่อให้ปอดแข็งแรง#เราคือครอบครัวเดียวกัน
ตรวจคนไข้เสร็จหมอก็แวนไปส่งคนไข้ที่บ้าน..#หมอรูปหล่อใจดี#เราคือครอบครัวเดียวกัน
เราคือครอบครัวเดียวกัน
ออกติดตามเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนเขตรับผิดชอบ ศูนย์ฯ3 เทศบาลเมืองชัยภูมิ #stroke #rehabpost...
สอนผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง/ไหล่ โดยการยืดเหยียดด้วยตนเอง โดยนักกายภาพบำบัด ประจำศูนย์ฯ3ค่ะ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


อาคารห้องสมุด ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภุมิ
Chai Phum
36000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Chai Phum บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
เหรียญโปรยทานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เหรียญโปรยทานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
Chai Phum, 36170

จำหน่ายเหรียญโปรยทานราคาถูกจร้า