ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Chai Phum

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Chai Phumรวมรายชื่อ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3.

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3 A ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3
อาคารห้องสมุด ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภุมิ
Chai Phum, 36000

ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ