ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี - DDN L

ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี - DDN L

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรา
24000
แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาล
แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาล
154 ถนน มรุพงษ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมือง
องค์กรนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุท
องค์กรนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุท
Chacherngsao 24000
แหล่งเรียนรู้ ใบงาน สื่อการเ
แหล่งเรียนรู้ ใบงาน สื่อการเ
Sa Kaeo 27000
FMS Alumni
FMS Alumni
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือ
CS RRU
CS RRU
Chacherngsao 24000
วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทร
วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทร
3/48 ศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
KruTon Krueis
KruTon Krueis
Chacherngsao 24000
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และส
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และส
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สำนักวิทยบริการฯ มรร.
สำนักวิทยบริการฯ มรร.
422 Maruphong Road
International Language Center
International Language Center
Rajabhat Rajanagarindra University, Marupong road
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ  มรภ.ราชนค
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนค
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิท
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิท
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Language Buffet
Language Buffet
12/8 ถ.ประชาสรรค๋ ต.หน้าเมือง อ.เมือง

ความคิดเห็น

❤️✨ทีมงานสภานักเรียนขอขอบคุณสำหรับ 📚หนังสือ
จาก ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณีที่เอามาบริจาคให้นะคะ
พวกเราจะนำหนังสือไปร่วมช่วยเหลือทำบุญบริจาคให้กับน้องๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะ 😻 ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี - DDN Library

เป็นแหล่งสารสนเทศในที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการสารเทศของนักเรียนและบุคลากร

เปิดเหมือนปกติ

30/03/2018

ผู้สาวขาเลาะ เวอร์ชั่นนี้น่ารักนะ ... การฝึกซ้อม "ยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน"

ผู้สาวขาเลาะ เวอร์ชั่นนี้น่ารักนะ ...
การฝึกซ้อม "ยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน"

15/11/2017

มาส่งสมุดบันทึกรักการอ่านกันเถอะ 😍

Photos from ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี - DDN Library's post 27/09/2017

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 นิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าศึกษาดูงาน และเยียมชมนิทรรศการต่าง ๆ ในห้องสมุด รวมทั้งได้สอบถามและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณครู วีรวรรณ มีสรรพวงศ์ หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี อันจะส่งผลต่อการศึกษาในสาขาวิชาของนิสิตเป็นอย่างมาก และห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณีมีความยินดียิ่ง

Photos from ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี - DDN Library's post 20/09/2017

วันนี้ นางปราณี ปั้นบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี เป็นประธานในพิธีเปิด "มุมวรณกรรมดีต่อใจ ยิ่งอ่าน ยิ่งได้จินตนาการ" มุมหนังสือส่งเสริมการอ่านในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17 โดยเลือกสรรหนังสือประเภทวรรณกรรม หนังสือสร้างแรงบันดาลใจและสร้างจินตนาการ ตามรายชื่อหนังสือในแผนผังสำรวจดินแดนวรรณกรรมสำหรับเยาวชนมาจัดนิทรรศการ นักเรียนที่สนใจสามารถอ่านและค้นคว้า เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตและพัฒนาจินตนาการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและยืมหนังสือในมุมนี้ เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในสังคมแห่งการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เพื่อพัฒนา 7 ทักษะ สู่การเป็น Active Citizen พลเมืองดีเพื่อสังคมและส่วนรวม อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครู บุคลากร และนักเรียนเข้าชมและศึกษามุมหนังสือดังกล่าว อีกทั้งยังมีการหมุนเวียนเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ได้อ่านหนังสือที่หลากหลายอีกด้วย

14/09/2017

หนังสือดี ๆ ที่น่าอ่าน

ชื่อหนังสือ : รอยสักชีวิต
สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์
หนังสือที่ตีแผ่ชีวิตนักโทษประหาร หลังม่านกำแพงคุกบางขวาง ผ่าน "รอยสัก" หลากหลายเรื่องราว
ผู้อ่านจะได้รับอุทาหรณ์เตือนใจว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” และ
“ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว” ไม่มีใครหนีพ้นผลกรรมที่ตัวเองก่อไว้
เช่นเดียวกับที่เหล่านักโทษประหารเหล่านี้ต้องสิ้นอิสรภาพ ถูกจองจำอยู่ในพื้นที่
ที่ได้ชื่อว่านรกบนดิน กลายเป็นตราบาปเสมือน “รอยสัก” ที่จารึกลงใน “ชีวิต”
ที่แม้จะพยายามลบยังไงก็ยังเหลือรอยแผลเป็นอยู่นั่นเอง
หนังสือ "รอยสักชีวิต" เล่มนี้ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว ประเภทสารคดีสำหรับผู้ใหญ่

มารับข้อคิดแห่งชีวิตได้ในหนังสือ "รอยสักชีวิต" ...

05/09/2017

วันนี้มาทำความเข้าใจกันนะคะ
DDN Library เปิดบริการยืมคืนตามเวลาดังกล่าว ดังนั้น
ในเวลาเรียน ไม่ได้อนุญาตให้ยืม - คืน นะคะ ... เข้าใจตรงกันนะเด็ก ๆ น่าอ่านที่รักทุกคน ...

31/08/2017

ห้องสมุดคุณภาพ...

มุมต่าง ๆ ในห้องสมุด 17/08/2017

มุมสมเด็จพระเทพฯ
เป็นนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับ พระราชนิพนธ์ใน สมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระองค์ทรงเป็น “พระแม่พิมพ์แห่งการอ่าน” เป็นต้นแบบการรักการอ่านที่ยอดเยี่ยมอย่างหาที่สุดมิได้
นอกจากพระองค์จะทรงโปรดการอ่าน เอาพระทัยใส่ในการเรียน และการศึกษาวรรณคดีแล้ว พระองค์ยังทรงพระปรีชาสามารถในด้านกวีนิพนธ์ ทรงแต่งคำประพันธ์ต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง พระองค์จึงทรงเป็นที่รักแห่งวงการห้องสมุด
และยังจัดแสดงรูปเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
และได้ทรงเสด็จพระดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการและห้องสมุดดีเด่น โรงเรียนดัดดุรณี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนดัดดรุณี

ห้องสมุดดัดดรุณี ตกแต่งอย่างสวยงาม ผนวกกับการจัดการความรู้ได้อย่าลงตัว ในมุมต่าง ๆ

16/08/2017

หนังสือพูดได้ เป็นอย่างไรนะ... ???
ลองเข้ามากด ติดตาม ใน Instagram ของ datdaruni_booktalk เพื่อสัมผัสโลกแห่งการอ่านไปด้วยกัน และยังสามารถร่วมแนะนำหนังสือในดวงใจของแต่ละคนได้อีกด้วย ...
https://www.instagram.com/datdaruni_booktalk/
ใคร follow ขอให้เกรด 4 รัว ๆ เลยจ้า ...

12/08/2017

เดลิเกทซ์ หนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งของอังกฤษสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า “พระราชินีแห่งความงาม” และเน้นอีกว่า “ทรงเป็นพระราชินีผู้มีพระฉวีวรรณล้ำเลิศ ทรงแย้มพระสรวลเสมอ ทรงมีพระเกศาและพระเนตรสีนิล” พร้อมๆกับคำบรรยายพระฉายาลักษณ์อีกว่า “เราขอต้อนรับพระราชินีผู้ทรงมีพระสิริโฉมงดงาม สว่างไสว แม้แต่กลางวันที่มืดมัวก็กระจ่างแจ้งได้” ...
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แห่งรัชกาลที่ ๙
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ...

Photos from ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี - DDN Library's post 11/08/2017

เชิญชมนิทรรศการ "องค์พระมิ่งมาตา พระมหากรุณาโอบเอื้อเพื่อปวงชน" นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐ พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ที่ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี ...

มุมต่าง ๆ ในห้องสมุด 09/08/2017

มุม พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

“พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เป็นมุมความรู้ในห้องสมุด ที่คณาจารย์ห้องสมุด และคณาจารย์โรงเรียนดัดดรุณีทุกท่าน มีความภาคภูมิใจ เพราะเป็นมุมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เกี่ยวกับการศึกษา ที่มีอยู่อย่างคณานับ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
ในนิทรรศการนี้จะประกอบไปด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระวิสัยทัศน์ทางการศึกษา และพระราชกรณียกิจ
และยังประกอบไปด้วย หนังสือในพระราชนิพนธ์ และหนังสือเทิดพระเกีรยติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย

ห้องสมุดดัดดรุณี ตกแต่งอย่างสวยงาม ผนวกกับการจัดการความรู้ได้อย่าลงตัว ในมุมต่าง ๆ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ผู้สาวขาเลาะ เวอร์ชั่นนี้น่ารักนะ ...  การฝึกซ้อม "ยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน"

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


เลขที่ 114 ถนน มรุพงษ์ ตำบล หน้า
Chachoengsao
24000

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 16:30
อังคาร 07:30 - 16:30
พุธ 07:30 - 16:30
พฤหัสบดี 07:30 - 16:30
ศุกร์ 07:30 - 16:30

Chachoengsao มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลั รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลั
3/48 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง
Chachoengsao, 24000

ม.เฉลิมกาญจนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ไม่มีเวลาก็เรียนได้.... สนใจสมัคร https://bit.ly/3Bhgknk

เรียนออนไลน์cnu มหาวิทยาลัยเฉ เรียนออนไลน์cnu มหาวิทยาลัยเฉ
ถ.ศรีโสธรตัดใหม่
Chachoengsao, 24000

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี2565

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์
158 ถนนศรีโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

::: วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

RRU Karate-Do Club RRU Karate-Do Club
ชั้น 1 หอพักชายเก่า มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ ตำบล หัวไทร อำเภอบางคล้า
Chachoengsao, 24120

ชมรมคาราเต้-โด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และส ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และส
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Chachoengsao, 24000

แหล่งค้นคว้า ข้อมูล ด้านการศึกษา การวิจัย สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
Chachoengsao, 24000

โทรศัพท์ 038-500-000 www.rru.ac.th

แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาล แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาล
154 ถนน มรุพงษ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมือง
Chachoengsao, 24000

แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

สำนักวิทยบริการฯ มรร. สำนักวิทยบริการฯ มรร.
422 Maruphong Road
Chachoengsao, 24000

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรา
Chachoengsao, 24000

ประธานสาขา อ.สุรกิจ ทองสุก

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร. คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือ
Chachoengsao, 24000

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สมัครเรียนวิทยาลัยเทคโนโลย สมัครเรียนวิทยาลัยเทคโนโลย
3/48 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเม
Chachoengsao, 24000

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทร วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทร
3/48 ศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา วิทยาลัย เอกชน