สำนักงานคลังเขต 2

สำนักงานคลังเขต 2

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักวิทยบริการฯ มรร.
สำนักวิทยบริการฯ มรร.
422 Maruphong Road
คณะวิทยาการจัดการ  มรภ.ราชนค
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนค
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ
ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
ร้านบริการไปรษณีย์ ห้างเดอะ
ร้านบริการไปรษณีย์ ห้างเดอะ
เลขที่ 249 ห้างเดอะพลาซ่าเซนเตอร์ ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิ
10 ถนนมหาจักรพรรดิ์
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท
24000
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิร
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิร
156/7, ถนนมรุพงษ์, Chacherngsao
เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนตลาด
เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนตลาด
9/3 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง
สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง
สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ช่างกุญแจฉะเชิงเทรา 087 488 4333
ช่างกุญแจฉะเชิงเทรา 087 488 4333
Chacherngsao 24000
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจั
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจั
99 หมู่ 6 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา, Wang Yen
Yoshikitaima
Yoshikitaima

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณสำนักงานคลังเขต 2 ที่ให้บริการอย่างดีเยี่ยมคำแนะนำ ขั้นตอน และการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จดำรงชีพ จากเจ้าหน้าที่คลังแบบกันเองยิ้มแย้มแจ่มใส ขอขอบคุณจากใจจริงครับทุกๆท่าน

สำนักงานคลังเขต 2

เปิดเหมือนปกติ

11/09/2020

การบันทึกข้อมูลในระบบบำเหน็จบำนาญของส่วนราชการ

การสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบบำเหน็จบำนาญของส่วนราชการ (e-pension)
** ขอบคุณวิดีโอจาก สำนักงานคลังเขต 6

11/09/2020

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง

วิดีโอสาธิตการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง e-filing

Photos from สำนักงานคลังเขต 2's post 20/11/2017

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคลังเขต2

Photos from สำนักงานคลังเขต 2's post 14/07/2016

ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่)

Photos from สำนักงานคลังเขต 2's post 29/06/2016

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Photos from สำนักงานคลังเขต 2's post 16/06/2016

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

Photos from สำนักงานคลังเขต 2's post 31/05/2016

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ป.ตรี)

Photos from สำนักงานคลังเขต 2's post 31/05/2016

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ป.ตรี)

Photos from สำนักงานคลังเขต 2's post 11/05/2016

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Photos from สำนักงานคลังเขต 2's post 11/05/2016

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับครพิการ

Photos from สำนักงานคลังเขต 2's post 28/04/2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) กรณีรับคนพิการ

Photos from สำนักงานคลังเขต 2's post 28/04/2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

Timeline photos 27/04/2016

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่)

Photos from สำนักงานคลังเขต 2's post 12/04/2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่)

Photos from สำนักงานคลังเขต 2's post 12/04/2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน

Timeline photos 30/03/2016

เว็บไซต์ใหม่สำนักงานคลังเขต 2
http://www.cgd.go.th/zone2

Photos from สำนักงานคลังเขต 2's post 04/08/2015

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมคณะตรวจสอบดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก

Timeline photos 16/07/2015

เมื่อวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมคณะตรวจสอบดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว

Timeline photos 15/07/2015

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ก.ค.58 ขัาราชการสังกัดสำนักงานสหกรณNจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งครบเกษียณอายุราชการ 1 ต.ค.58 นี้ ได้มาติดต่อขอรับบำนาญด้วยตนเองและ ท่านอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ให้การตัอนรับและแนะนำการใช้ระบบการขอรับบำนาญด้วยตนเอง ซึ่งสามารถดำเนินการเรียบร้อยเสร็จสิ้น โดยใช้เวลา ประมาณ 10นาทีต่อ 1 คน

Timeline photos 08/06/2015

เมือวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา"การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

Timeline photos 17/03/2014

นายสุวิช เทศนา ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการพิเศษ นางสาวสิริมนต์ หั้นเจริญ นักวิชาการคลังชำนาญการ นางสาวจิราพร จิตสุทธนาผล นักวิชาการคลังชำนาญการ ได้เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บำเหน็จบำนาญสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีน และสระแก้ว

17/03/2014

ขอบคุณที่ช่วยกดไลน์ในแฟนเพจนะคะ

Timeline photos 18/02/2014

สำนักงานคลังเขต2 ได้รับเกียรติจาก(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ) มอบนโยบายและบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเงินคงคลังและงบประมาณให้แก่บุคลากรของสำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 2

Timeline photos 12/02/2014

Timeline photos

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

การบันทึกข้อมูลในระบบบำเหน็จบำนาญของส่วนราชการ
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ถนน มรุพงษ์
Chachoengsao
24000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chachoengsao (แสดงผลทั้งหมด)
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท
Chachoengsao, 24000

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้ทำการเรียนการสอนในครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2554

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนัก กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนัก
เมืองฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สสจ.ฉช. ยินดีต้อนรับ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ
ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานคุมประพฤติ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะ
ถนนเรืองวุฒิ หน้าเมือง
Chachoengsao, 24000

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา อำเภอ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา อำเภอ
132 หมุ่ที่ 2 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น
Chachoengsao, 24120

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร. คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

เป็นหน่วยงานที่บริการด้านเศรษฐกิจ

RTP Cyber Village หมู่บ้านหัวลำพู RTP Cyber Village หมู่บ้านหัวลำพู
117/2 ม.2 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน
Chachoengsao, 240000

RTP CYBER VILLAGE หมู่บ้านหัวลำพู

เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต
5/1 หมู่ 9 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง
Chachoengsao, 24000

สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ยิน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิ
10 ถนนมหาจักรพรรดิ์
Chachoengsao, 24000

WE ARE HOPE เราคือความหวังเกษตรกร

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักง กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักง
๓๑ ถ.ยุทธดำเนิน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

"ชาวฉะเชิงเทรา" เข้าถึง "ระบบหลักประ?