สมัครเรียนวิทยาลัยเทคโนโลย

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ระดับ ปวช.
แผนกอุตสาหกรรม
-ช่างยนต์
-ช่างกล
-ช่างไฟฟ้า
แผนก พาณิชยกรรม
-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-การบัญชี

ระดับ ปวส.

(เรียนเฉพาะ วันอาทิตย์)
แผนก พาณิชยกรรม
-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี
-สาขา การจัดการ
-สาขา รัฐศาสตร์

เปิดเหมือนปกติ

25/12/2020

วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564
📣สอบถามเพิ่มได้ที่☎️081-9823520
🎈ฟรีค่าสมัคร
🎈ไม่จำกัดเกรด
🎈รับวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
🎈ระดับ ปวช., ปวส.
==========
สาขาที่เปิดการเรียนการสอน📕
ปวช.🕹
🛠แผนกช่างอุตสาหกรรม
🛠แผนกพานิชยกรรม
ปวส.🕹
📕แผนกบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
📕แผนกบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
==========
☎️ช่องทางการสมัครเรียน
สมัครมีดังนี้☎️
................
สมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยฯ
==========
📣สอบถามเพิ่มเติม
☎️081-9823520
@ Line 081-9823520
FB Chaiya Rakasri
feacbook.com/chaiya.rakasri

สมัครเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ผอ.ไชยา updated their information in their About section. 25/12/2020

สมัครเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ผอ.ไชยา updated their information in their About section.

สมัครเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ผอ.ไชยา updated their information in their About section.

สมัครเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ผอ.ไชยา updated their business hours. 25/12/2020

สมัครเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ผอ.ไชยา updated their business hours.

สมัครเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ผอ.ไชยา updated their business hours.

17/11/2019

วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563
📣สอบถามเพิ่มได้ที่☎️081-9823520
🎈ฟรีค่าสมัคร
🎈ไม่จำกัดเกรด
🎈รับวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
🎈ระดับ ปวช., ปวส.
==========
สาขาที่เปิดการเรียนการสอน📕
ปวช.🕹
🛠แผนกช่างอุตสาหกรรม
🛠แผนกพานิชยกรรม
ปวส.🕹
📕แผนกบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
📕แผนกบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
==========
☎️ช่องทางการสมัครเรียน
สมัครมีดังนี้☎️
................
สมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยฯ
==========
📣สอบถามเพิ่มเติม
☎️081-9823520
@ Line 081-9823520
FB Chaiya Rakasria

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563
📣สอบถามเพิ่มได้ที่☎️081-9823520
🎈ฟรีค่าสมัคร
🎈ไม่จำกัดเกรด
🎈รับวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
🎈ระดับ ปวช., ปวส.
==========
สาขาที่เปิดการเรียนการสอน📕
ปวช.🕹
🛠แผนกช่างอุตสาหกรรม
🛠แผนกพานิชยกรรม
ปวส.🕹
📕แผนกบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
📕แผนกบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
==========
☎️ช่องทางการสมัครเรียน
สมัครมีดังนี้☎️
................
สมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยฯ
==========
📣สอบถามเพิ่มเติม
☎️081-9823520
@ Line 081-9823520
facebook Chaiya Rakasri 📲

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


3/48 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเม
Chachoengsao
24000

Chachoengsao มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลั รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลั
3/48 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง
Chachoengsao, 24000

ม.เฉลิมกาญจนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ไม่มีเวลาก็เรียนได้.... สนใจสมัคร https://bit.ly/3Bhgknk

เรียนออนไลน์cnu มหาวิทยาลัยเฉ เรียนออนไลน์cnu มหาวิทยาลัยเฉ
ถ.ศรีโสธรตัดใหม่
Chachoengsao, 24000

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี2565

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์
158 ถนนศรีโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

::: วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

RRU Karate-Do Club RRU Karate-Do Club
ชั้น 1 หอพักชายเก่า มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ ตำบล หัวไทร อำเภอบางคล้า
Chachoengsao, 24120

ชมรมคาราเต้-โด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และส ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และส
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Chachoengsao, 24000

แหล่งค้นคว้า ข้อมูล ด้านการศึกษา การวิจัย สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
Chachoengsao, 24000

โทรศัพท์ 038-500-000 www.rru.ac.th

แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาล แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาล
154 ถนน มรุพงษ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมือง
Chachoengsao, 24000

แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

สำนักวิทยบริการฯ มรร. สำนักวิทยบริการฯ มรร.
422 Maruphong Road
Chachoengsao, 24000

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรา
Chachoengsao, 24000

ประธานสาขา อ.สุรกิจ ทองสุก

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร. คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือ
Chachoengsao, 24000

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทร วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทร
3/48 ศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา วิทยาลัย เอกชน

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
Kohkanun
Chachoengsao, 24120

ที่ตั้ง 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24120