สำนักวิทยบริการฯ มรร.

สำนักวิทยบริการฯ มรร.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

คณะวิทยาการจัดการ  มรภ.ราชนค
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนค
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือ
สำนักงานคลังเขต 2
สำนักงานคลังเขต 2
ถนน มรุพงษ์
True online hispeed internet
True online hispeed internet
262/55 Naimueang
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คลินิกหมอครอบครัววัดโสธร
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คลินิกหมอครอบครัววัดโสธร
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลพุทธโสธร
Cydot ฉะเชิงเทรา
Cydot ฉะเชิงเทรา
Sanam Chai Khet
กศน.ตำบลท่าตะเกียบ
กศน.ตำบลท่าตะเกียบ
หมู่ที่ 9 บ้านอ่างเตย
Samnang Cooking Show
Samnang Cooking Show
88 Moo 5 Bangna-TradRd.,Takham,Bangpakong
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักง
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักง
๓๑ ถ.ยุทธดำเนิน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ
ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
Healthy &Happy Life
Healthy &Happy Life
174 Maruphong Rd.
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะ
ถนนเรืองวุฒิ หน้าเมือง
ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเ
ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเ
ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Time Service
RRU // Mon - Sun : 7.45 - 17.00
RRU Bangkla // Mon - Fri 8.30 - 16.30

เปิดเหมือนปกติ

13/05/2022

วันพืชมงคล 🌾🇹🇭

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรร.'s post 10/05/2022

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ร่วมกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการสอนคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูง เฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย สำหรับอาจารย์และบุคลากร กลุ่มภาคกลาง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ 👩🏼‍💻👨🏼‍💻✅

09/05/2022

5️⃣ เคล็ดลับ ยืดอายุให้ "แบตเตอรี่" โน๊ตบุ๊ก 💻🔋✅

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรร.'s post 06/05/2022

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้เข้าจัดเตรียมระบบและอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อใช้ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูง เฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย สำหรับอาจารย์และบุคลากร กลุ่มภาคกลาง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ 👩🏼‍💻👨🏼‍💻✅

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรร.'s post 05/05/2022

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์การและ Digital Transformation และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา TOR และ ชม DEMO ความสามารถและฟังก์ชั่นต่างๆ ของโปรแกรม FLOWARD ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) 👩🏻‍💻👨🏻‍💻✅✅

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรร.'s post 05/05/2022

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 บุคคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าจัดเตรียมระบบและอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อใช้ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูง เฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย สำหรับอาจารย์และบุคลากร กลุ่มภาคกลาง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ 👩🏼‍💻👨🏼‍💻✅

05/05/2022

7 เทรนด์เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2022 📲📆✅

03/05/2022

วันฉัตรมงคล
วันที่ ๔ พฤษภาคม

เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐
และเสร็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลก่อนจะมีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 🙏🏼

03/05/2022

6 เคล็ดลับในการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ 👩🏻‍💻👨🏻‍💻✅

02/05/2022

วิธีปิด Widgets บน Windows 11 หากไม่ใช้ ❌ เพื่อให้คอมพิวเตอร์เร็วขึ้น ⏫ เครื่องไม่โหลดข้อมูลตลอดเวลา ✅

29/04/2022

การใช้อีเมลอย่างไรให้ปลอดภัย 📧✅

28/04/2022

วิธีทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือเพื่อลดเสี่ยงจาก Covid-19 🚫🦠

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรร.'s post 27/04/2022

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมร่วมกับบุ๊คเคส เรื่อง eBook Library ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Google Meet) ค่ะ 👩🏼‍💻👨🏼‍💻✅

27/04/2022

โรคติดมือถือหรือโนโมโฟเบีย 🤳🏼✅

26/04/2022

อัพเดท Top 10 แอปพลิเคชัน 🤳🏼✅
ที่เฉลี่ยคนทั้งโลกใช้เวลาเล่นและยอมเสียเงินด้วยมากที่สุด

25/04/2022

ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรีที่ดีที่สุดในปี 2022
(พร้อมพื้นที่มากกว่า 5GB) 📲💻☑️

22/04/2022

🔴 ประกาศด่วนค่ะ 🔴

22/04/2022

เมาส์มีสาย VS เมาส์ไร้สาย 🖱

21/04/2022

ERGONOMICS กับการปรับท่านั่งในการทำงาน 🪑👩🏻‍💻👨🏻‍💻✅

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรร.'s post 20/04/2022

ภาพบรรยากาศการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ค่ะ 👩🏼‍💻👨🏼‍💻✅

20/04/2022

🔴 วันนี้ เวลา 13.30 น. ค่ะ 🔴
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญร่วมรับฟัง การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ค่ะ 👩🏼‍💻👨🏼‍💻✅

ขอขอบคุณรูปภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์จาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ค่ะ 🙏🏼

20/04/2022

4️⃣ เทคนิคที่การใช้งานสมาร์ทโฟน 📲✅

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรร.'s post 20/04/2022

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและแบบขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ" โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ค่ะ 👩🏼‍💻👨🏼‍💻✅

19/04/2022

5️⃣ ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 💻📱
#ARITRRUKnowledge

18/04/2022

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั่วประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง พิจารณาการจัดโครงการห้องสมุดมนุษย์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ค่ะ 👩🏼‍💻👨🏼‍💻✅

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรร.'s post 18/04/2022

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์การและ Digital Transformation เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ค่ะ 👩🏼‍💻👨🏼‍💻✅

12/04/2022

วันสงกรานต์ ๒๕๖๕ 🙏🏼

สุขสันต์ปีใหม่ไทย เดินทางปลอดภัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรร.'s post 11/04/2022

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์การและ Digital Transformation เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ค่ะ 👩🏼‍💻👨🏼‍💻✅

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรร.'s post 08/04/2022

วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย ไหว้บูชาพระพรหม ฟังเทศน์ ตักบาตร และสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ 🙏🏼

ขอขอบคุณรูปภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ 📸✅

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรร.'s post 07/04/2022

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านสื่ออิเล็กรอนิกส์ เรื่อง "การพลิกโฉมห้องสมุดมหาวิทยาลัยในยุค New Normal และ Next Normal" จัดโดย หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Webex) ค่ะ 👩🏼‍💻👨🏼‍💻✅

05/04/2022

วันจักรี 🇹🇭
๖ เมษายน

เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรร.'s post 04/04/2022

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์การและ Digital Transformation เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ค่ะ 👩🏼‍💻👨🏼‍💻✅

02/04/2022

ทรงพระเจริญ 🙏🏼🇹🇭

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๗ พรรษา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรร.'s post 01/04/2022

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช้ในโครงการอบรมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในงานวิจัยด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะ 👩🏼‍💻👨🏼‍💻✅

30/03/2022

ขอเชิญสมัครและเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2565
( เว้นวันหยุดราชการ )
เวลา 08.30 - 16.30 น.
สมัครได้ที่
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ป้ายประชาสัมพันธ์ จากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ค่ะ 📝☑️

ขอเชิญสมัครและเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2565
( เว้นวันหยุดราชการ )
เวลา 08.30 - 16.30 น.
สมัครได้ที่
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

องอธิการบดีกิจการพิเศษ กล่าวตอบรับการงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
อบรมการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์สำหรับอาจารย์ 07/04/2563
อบรมการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ 03/04ฝ2563
อบรมการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์สำหรับอาจารย์
อบรมการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์สำหรับอาจารย์
อบรมการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ 31/03/2563
อบรมการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ EP.1

เว็บไซต์

ที่อยู่


422 Maruphong Road
Chachoengsao
24000

ข้อมูลทั่วไป

🕣 Time Service 🕟 RRU Mon - Fri 8.30 - 16.30

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

Chachoengsao บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
RTP Cyber Village หมู่บ้านคลองสะแก RTP Cyber Village หมู่บ้านคลองสะแก
ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24150

หน่วยงานราชการ

Samnang Cooking Show Samnang Cooking Show
88 Moo 5 Bangna-TradRd.,Takham,Bangpakong
Chachoengsao, 24130

Hi Everyone Cooking with Samnang Cooking Show Together,Easy to Cook. Thank you for watching my video.

ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเ ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเ
ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง
Chachoengsao, 24000

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิง สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิง
24/3 ม.3 ต.บางตีนเป็ด
Chachoengsao, 24000

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมการขนส่งทางบก

RTP Cyber Village หมู่บ้านหัวลำพู RTP Cyber Village หมู่บ้านหัวลำพู
117/2 ม.2 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน
Chachoengsao, 240000

RTP CYBER VILLAGE หมู่บ้านหัวลำพู

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
Chachoengsao, 24000

โทรศัพท์ 038-500-000 www.rru.ac.th

โรงเรียนศรีวิทยา บางวัว บางป โรงเรียนศรีวิทยา บางวัว บางป
โรงเรียนศรีวิทยา 34/1 ม.14 ถ.จรัญยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
Chachoengsao, 24180

เปิดการเรียนการสอนชั้น อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21

ศิวรักษ์ แอร์ ศิวรักษ์ แอร์
92/33 หมู่บ้าน มายกรีนบางพระ
Chachoengsao, 24000

บริการ ล้าง ซ่อม ย้าย ติดตั้ง แอร์บ้านทุกชนิด จำหน่ายแอร์ใหม่มือ1 หรือ มือ2 ยินดีให้คำปรึกษา

เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต
5/1 หมู่ 9 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง
Chachoengsao, 24000

Healthy &Happy Life Healthy &Happy Life
174 Maruphong Rd.
Chachoengsao, 24000

Psychology Counseling / Teenage Counseling

ร้านบริการไปรษณีย์ ห้างเดอะ ร้านบริการไปรษณีย์ ห้างเดอะ
เลขที่ 249 ห้างเดอะพลาซ่าเซนเตอร์ ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง
Chachoengsao, 24000

ส่งพัสดุ (EMS ลงทะเบียน ธรรมดา) ชำระบิล

สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ยิน