องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

บ้านเห็ดลุงตี๋
บ้านเห็ดลุงตี๋
ฉะเชิงเทรา
เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต
เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต
5/1 หมู่ 9 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เ
NIMT Electrical Metrology Club
NIMT Electrical Metrology Club
Khlong Luang 12120
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท
24000
สำนักงานเขตหนองจอก
สำนักงานเขตหนองจอก
เลขที่ 16 ถนนเชื่อมสัมพันธ์, Bangkok
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือ
สำนักวิทยบริการฯ มรร.
สำนักวิทยบริการฯ มรร.
422 Maruphong Road
ร้านบริการไปรษณีย์ ห้างเดอะ
ร้านบริการไปรษณีย์ ห้างเดอะ
เลขที่ 249 ห้างเดอะพลาซ่าเซนเตอร์ ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง
คณะวิทยาการจัดการ  มรภ.ราชนค
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนค
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
Skywave Rescue
Skywave Rescue
Bangkok 10530
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนั
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนั
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, Bangkok
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนช่างฝ
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนช่างฝ
๓/๑ ซ.พหลโยธิน ๓๐ ถ. พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไ, Bangkok
สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุส
สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุส
183 krungthepkritha Soi 7, Huamark, Bangkapi, Bangkok

ติดต่อ อบต.คลองอุดมชลจร
โทร.038-093908 และ 038-093885 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร ตั้งอยู่ ม.6 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดเชิงเทรา

เปิดเหมือนปกติ

29/04/2022

๒๙ เมษายน
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
🙏 ทรงพระเจริญ 🙏
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 28/04/2022

วันที่ 28 เมษายน 2565
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลงยางมะตอยกลบหลุมบ่อ บริเวณโค้งสามแยกวัดสุวรรณมาตร เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

28/04/2022

📢📢เงินช่วยเหลือพิเศษให้แค่ 6 เดือน
💔💔ไม่ใช่เพิ่มเงินเบี้ยยังชีพนะจ๊ะ แค่ให้กับคนแก่ที่รับเบี้ยยังชีพ พอตุลาคม 65 ก็ลดมาเท่าเดิม คนแก่ที่ไม่เคยรับเบี้ยยังชีพ อดเด้อ
📣📣เอาใจผู้สูงวัย! ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 200 บาท ตามช่วงวัย 6 เดือน ช่วยผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 ดังนี้
1.อายุ 60 -69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน
2.อายุ 70 -79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน
3.อายุ 80 -89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน
4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250บ./เดือน
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.prd.go.th/.../category/detail/id/39/iid/91293
----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 26/04/2022

ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 โดยจะเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตามที่แนบท้ายนี้

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 25/04/2022

วันที่ 25 เมษายน 2565
นายกมนูศักดิ์ หม่องศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร มอบหมายให้นายเสวก สมณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาสมัครสาธารณสุข ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลคลองอุดมชลจร เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
📌กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-093908 ต่อ 14

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 25/04/2022

วันที่ 25 เมษายน 2565
นายมนูศักดิ์ หม่องศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร ดำเนินการสนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ ATK และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองอุดมชลจร โดยมีนายไพโรจน์ มะกล่ำดำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองอุดมชลจร เป็นผู้รับมอบ

*** ประชาชนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต้องการชุดตรวจ ATK ให้ขอรับได้ที่ รพ.สต.คลองอุดมชลจร ***

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 25/04/2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนคลองอุดมชลจร
เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

*** ให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติและได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจาก (COVID-19) สามารถยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือฯ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจรตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 30 เมษายน 2565 ภายในวันและเวลาราชการ ***

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 22/04/2022

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทราประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 22/04/2022

วันที่ 21 เมษายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร ดำเนินการปักกลักแนวเขตทาง ซอยเงินผัน 2 หมู่ที่ 1 เพื่อเตรียมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 22/04/2022

วันที่ 21 เมษายน 2565
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร ออกดำเนินการสอบแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณบึงคัดช้อน หมู่ที่ 2 เพื่อเตรียมการปรับปรุงทำสนามกีฬาประจำตำบลคลองอุดมชลจร

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 21/04/2022

วันที่ 21 เมษายน 2565
นายกมนูศักดิ์ หม่องศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร มอบหมายให้นายเสวก สมณะ และนายสมหมาย ศิริเพ็ญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาสมัครสาธารณสุข ลงพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลคลองอุดมชลจร เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

📌กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-093908 ต่อ 14

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 20/04/2022

วันที่ 20 เมษายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร และพนักงานการไฟฟ้าบ้านคลองเจ้า ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่สำหรับติดมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการติดตั้งกล้องวงจรปิดและหอกระจายข่าวชุมชนในพื้นที่ตำบลคลองอุดมชลจร

#กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร โทร.038-093908 ต่อ 13

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 20/04/2022

วันที่ 20 เมษายน 2565
นายกมนูศักดิ์ หม่องศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร พร้อมด้วยนายชัยยศ สุวดิษฐ์ สมาชิกสภา อบต.คลองอุดมชลจร หมู่ที่ 7 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 1,5,4 ตำบลคลองอุดมชลจร เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
📌กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-093908 ต่อ 14

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 20/04/2022

วันที่ 19 เมษายน 2565
นายมนูศักดิ์ หม่องศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์บริเวณทางสาธารณะ ในจุดที่เสี่ยงและบริเวณที่ไฟทางยังเข้าไม่ถึง ในพื้นที่ตำบลคลองอุดมชลจร เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางเวลากลางคืน

#กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร โทร.038-093908 ต่อ 13

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 19/04/2022

วันที่ 19 เมษายน 2565
นายกมนูศักดิ์ หม่องศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร มอบหมายให้นายเสวก สมณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.) และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 2,3,5,6,8 ตำบลคลองอุดมชลจร เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
📌กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-093908 ต่อ 14

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 18/04/2022

วันที่ 18 เมษายน 2565
นายกมนูศักดิ์ หม่องศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร พร้อมด้วย นายประชา ศิริพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลคลองอุดมชลจร เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
📌กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-093908 ต่อ 14

18/04/2022

ประชาสัมพันธ์สื่อ : ข้อควรปฏิบัติหลังกลับจากสงกรานต์

13/04/2022

นายมนูศักดิ์ หม่องศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร
ขอส่งคำอวยพร และส่งความสุข เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

13/04/2022

สวัสดีปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
วันที่ 13 เมษายน 2565

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สรงน้ำขอพรพระออนไลน์"
ตามลิ้งค์ด้ายล่างนี้ :
https://songkranwish2022.inthai.info/index.php

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 12/04/2022

วันที่ 12 เมษายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรนายกมนูศักดิ์ หม่องศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2565

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 11/04/2022

วันที่ 11 เมษายน 2565
นายมนูศักดิ์ หม่องศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร
ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยก่อสร้างเป็นถนน คสล. ถนนเดโชพัฒนา ตั้งแต่บริเวณหน้า รพ.สต.คลองอุดมชลจร หมู่ที่ 3 ถึงคอสะพาน คสล.ข้ามคลองเดโช
#กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร โทร.038-093908 ต่อ 13

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 11/04/2022

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายมนูศักดิ์ หม่องศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
ณ บริเวณถนนหน้าวัดสุวรรณมาตร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 08/04/2022

วันที่ 8 เมษายน 2565
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรบาดาล โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีนายธาดา ศิริประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร
นายสัญญา ศุภรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่างฯ
นายเฉลียว สมสุขเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
นายเอกสิทธิ์ จันทร์ชูผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
นายสมชาย ปิ่นมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายขวัญเมือง ทองสุ่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
และประชาชนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 เข้าร่วมการอบรมการให้ความรู้ดังกล่าวฯ

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 08/04/2022

วันที่ 7 และ 8 เมษายน 2565
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ณ บ้านผู้เสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด-19 หมู่ 4 และ 9

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 05/04/2022

วันที่ 5 เมษายน 2565
นายกมนูศักดิ์ หม่องศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร พร้อมด้วย นายสมชาย ปิ่นมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 อสม. ตำบลคลองอุดมชลจร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองอุดมชลจร เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
📌กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-093908 ต่อ 14

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 05/04/2022

วันที่ 4เมษายน 2565
นายกมนูศักดิ์ หม่องศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ เปรมเจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลคลองอุดมชลจร เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
📌กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-093908 ต่อ 14

02/04/2022

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๖๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 01/04/2022

วันที่ 1 เมษายน 2565
นายกมนูศักดิ์ หม่องศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 1,2,5 ตำบลคลองอุดมชลจร เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
📌กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-093908 ต่อ 14

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 31/03/2022

วันที่ 31 มีนาคม 2565
นายกมนูศักดิ์ หม่องศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่8 ตำบลคลองอุดมชลจร เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
📌กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-093908 ต่อ 14

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 31/03/2022

วันที่ 30 มีนาคม 2565
นายกมนูศักดิ์ หม่องศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลคลองอุดมชลจร เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
📌กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-093908 ต่อ 14

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 28/03/2022

วันที่ 28 มีนาคม 2565
นายกมนูศักดิ์ หม่องศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID-19) และต้องกักตัวอยู่ที่บ้านตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อฯ
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-093908 ต่อ 14

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 25/03/2022

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
กรมชลประทาน กำหนดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 4
งานสำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร โดยมีนายอิทธิ เม่นแมน ผู้อำนวยการส่วนออกแบบระบบชลประทาน กรมชลประทาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และนายปริญญา วงศ์หทัย ปลัดอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นผู้เปิดประชุม

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 23/03/2022

วันนี้ 23 มีนาคม 2565 นายธาดา ศิริประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร พ.จ.อ.จิรภัทร พัฒพันธ์ุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจรได้รับมอบแมสกับแอลกอฮอล์ ตามโครงการ "ส่งแรงใจ ฝ่าพ้นวิกฤตโควิด-19"จาก บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร's post 23/03/2022

วันที่ 23 มีนาคม 2565
นายมนูศักดิ์ หม่องศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดขวัญสะอาด หมู่ 9

23/03/2022

กศน.ตำบลคลองอุดมชลจร
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร "นักศึกษา กศน. ระดับประถมศึกษา ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 25 มี.ค - 25 เม.ย 65 " จากสถาณการณ์ปัจจุบันทำให้ การเรียน การสอน จัดในรูปแบบออนไลน์ ทำให้สะดวกในการเรียนมากขึ้น ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดด้านล่างนี้

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


9/9 หมู่.4 ตำบลคลองอุดมชลจร
Chachoengsao
24000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chachoengsao (แสดงผลทั้งหมด)
RTP Cyber Village หมู่บ้านคลองสะแก RTP Cyber Village หมู่บ้านคลองสะแก
ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24150

หน่วยงานราชการ

Samnang Cooking Show Samnang Cooking Show
88 Moo 5 Bangna-TradRd.,Takham,Bangpakong
Chachoengsao, 24130

Hi Everyone Cooking with Samnang Cooking Show Together,Easy to Cook. Thank you for watching my video.

ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเ ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเ
ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง
Chachoengsao, 24000

RTP Cyber Village หมู่บ้านหัวลำพู RTP Cyber Village หมู่บ้านหัวลำพู
117/2 ม.2 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน
Chachoengsao, 240000

RTP CYBER VILLAGE หมู่บ้านหัวลำพู

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
Chachoengsao, 24000

โทรศัพท์ 038-500-000 www.rru.ac.th

เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต
5/1 หมู่ 9 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เ
Chachoengsao, 24000

สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ยิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเ
54/2 ม.2 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24150

ติดต่อ 038-581-174 แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง24ชม.

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

เป็นหน่วยงานที่บริการด้านเศรษฐกิจ

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนัก กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนัก
เมืองฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สสจ.ฉช. ยินดีต้อนรับ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร. คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือ
Chachoengsao, 24000

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ
ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานคุมประพฤติ