โรงเรียนศรีวิทยา บางวัว บางป

โรงเรียนศรีวิทยา บางวัว บางป

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สถานีตำรวจภูธรบางปะกง
สถานีตำรวจภูธรบางปะกง
24130
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบา
38/25 ม.19 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา, Bang Pakong
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560, Ban Bang Phli Noi
สถานีตำรวจภูธรบางพลีน้อย สม
สถานีตำรวจภูธรบางพลีน้อย สม
191 หมู่ 1 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ, Ban Bang Bo
โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุก
โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุก
ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์, Lat Khwang
รับติดตั้งเสาทาวเวอร์  สัญญา
รับติดตั้งเสาทาวเวอร์ สัญญา
Chaiyaphum 36110
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน
600 หมู่ 13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ, Samut Prakan
โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
700/888 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง, Chon Buri
สถานีตำรวจภูธรบ้านโพธิ์ จ.ฉะ
สถานีตำรวจภูธรบ้านโพธิ์ จ.ฉะ
148 หมู่ 1 ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
เคอรี่ดอนหัวฬ่อ
เคอรี่ดอนหัวฬ่อ
111/36-37 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000, Chon Buri
โรงพยาบาลบางบ่อ
โรงพยาบาลบางบ่อ
89 หมู่ 1 ต.บางเพรียง, Bang Bo
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี
ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี, Ban Khok Khi Non
ศิวรักษ์ แอร์
ศิวรักษ์ แอร์
92/33 หมู่บ้าน มายกรีนบางพระ
Bosgroup
Bosgroup
Chon Buri 20000
ช่างกุญแจบางบ่อ 087 488 4333
ช่างกุญแจบางบ่อ 087 488 4333
Bangkok 10560

#ช่วยกันสู้โควิด

Happy Work Life
Happy Work Life
Bangkok 10330

#ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด19

งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึก
งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึก
950, Suphan Buri

ความคิดเห็น

2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.......
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ พร้อมทั้งประทานคำแปลว่า นางแก้ว อันหมายถึง หญิงผู้ประเสริฐ และมีพระนามที่ข้าราชบริพารเรียกทั่วไปว่า ทูลกระหม่อมน้อย
.......
พระองค์ทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา ภายในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อ พ.ศ. 2501 จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน พ.ศ. 2515 ทรงสอบไล่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนกศิลปะด้วยคะแนนสูงสุดของประเทศ จากนั้น พระองค์ทรงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศ จนกระทั่ง พ.ศ. 2520 พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.98
......
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆ อยู่เสมอ และทรงช่วยเหลือกิจการโครงการตามพระราชดำริทุกโครงการ พร้อมทรงรับพระบรมราโชบายมาทรงดำเนินการสนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านต่างๆ
.......
นอกจากพระราชกรณียกิจหลากสาขา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์ พระองค์ทรงประพันธ์และแปลหนังสือมากมาย รวมทั้งหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน โดยทรงใช้พระนามแฝงหลายชื่อ อาทิ แว่นแก้ว ที่ทรงใช้เมื่อ พ.ศ. 2521 ในหนังสือพระราชนิพนธ์สำหรับเด็ก ได้แก่ แก้วจอมซน แก้วจอมแก่น และขบวนการนกกางเขน
......
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยใน พ.ศ. 2548 นับเป็นปีมหามงคลที่ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรน้อมเกล้าฯ ถวายพระเกียรติ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมการอ่าน และทรงประพันธ์บทพระราชนิพนธ์สำหรับเด็กและเยาวชนมาแต่ครั้งทรงพระเยาว์
........
การสถาปนาพระอิสริยยศ
.....
สยามบรมราชกุมารี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ให้สูงขึ้นให้ทรงรับพระราชบัญชาและสัปตปฎลเศวตฉัตร (เศวตฉัตร 7 ชั้น) พร้อมทั้งเฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520
.....
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธมกร ไกยฝ่าย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้น ป.1-3 จากการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คุณครูฐิตาภรณ์ พันธุ์ช้าง และ ท่านผู้ปกครองคุณพ่อธนากร ไกยฝ่าย คุณแม่รัตนาภรณ์ ชนะกุล ที่ร่วมกันฝึกซ้อมนักเรียนในการประกวดครั้งนี้
โรงเรียนศรีวิทยา กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เด็กๆ จะได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป เป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการ คือ

1. การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์
2. แต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

ความรู้ที่ได้เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กๆ ได้ฝึกทักษะต่างๆ และมีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว เกิดการเรียนรู้จากทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการโต้ตอบ และทักษะการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้เด็กๆ ได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์ความคิด และทักษะการประเมินค่า ซึ่งทักษะเหล่านี้สำคัญมากในการเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตของเด็กๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038 538 555 วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
ประกาศ ประกาศ !!!!
โรงเรียนศรีวิทยา…….
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษ 2565 แล้วจ้า.!!!!!!
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-538-555….
วันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 16.00 น.
ความรู้สึกจากครูผู้สอน
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2
ได้เรียนรู้การ"ฝึกปฏิบัติล้างผักและผลไม้" ในวิชาการงานอาชีพ
-คุณครูสอนให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการล้างผักและผลไม้ด้วยตนเอง ได้รู้จักอุปกรณ์และวิธีการแยกผัก-ผลไม้รวมไปถึงขั้นตอนการล้างผัก-ผลไม้ เป็นการฝึกใช้วัสดุ-อุปกรณ์/ฝึกการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและทำได้ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะ ในการทำกิจกรรมต่างๆจะเน้นผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งนักเรียนก็สามารถทำได้เป็นอย่างดีในทุกกิจกรรม เป็นทั้งเชฟตัวน้อยและนักประดิษฐ์คนเก่ง เด็กๆสนุกคุณครูก็สนุกไปพร้อมกับเด็กๆ และคุณครูก็จะหากิจกรรมสนุกๆแบบนี้เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนภายใต้วิชาการงานอาชีพแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ
***สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยเป็นส่วนร่วมกับคุณครูในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะ***

***เรียนรู้อย่างสนุกสนาน กับวิชาการงานอาชีพ***
***** ขอบคุณค่ะ *****
(จัดการเรียนการสอนโดยครูดวงพร พวงลำเจียก)
ความรู้สึกและความประทับใจจาก คุณครูณัฐณิการ์ แก้วสุธา
ครูผู้สอนวิชาทัศนศิลป์ โรงเรียนศรีวิทยา
การเรียนรู้ศิลปะที่เต็มไปด้วยความสุขของเด็กๆนั้น ทำให้เกิดทักษะทางสุนทรียะ มีผลทำให้เกิดการบ่มเพาะทางด้านจิตใจ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคม จิตใจที่มีความสุขทำให้เกิดการเรียนรู้ในทักษะความรู้ด้านอื่นอย่างหลากหลาย เด็กๆทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง ที่จะสามารถพัฒนาได้ ครูจะทำอย่างไรที่จะดึงศักยภาพที่มีในตัวเด็กๆออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งครูได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆ อีกทั้งเด็กๆทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ร่วมกันประเมินผลงานของตนเอง ยอมรับ และชื่นชมผลงานของผู้อื่น มีรอยยิ้มอย่างสุขใจกับสิ่งที่ตัวเองได้สร้างสรรค์ขึ้น นั่นคือผลงานที่คุณครูประทับใจ ภูมิใจ และยินดีกับการพัฒนาขึ้นของเด็กๆ ทุกคน
"สร้างความมั่นใจ เพื่อเปิดเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย"
ในวันที่ 30 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางวัวเป็นผู้ทำการตรวจ ATK ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนของโรงเรียน ซึ่งผลที่ได้ในครั้งนี้เป็นลบหมดทุกคน และยังได้มอบชุดตรวจ ATK สำหรับตรวจด้วยตนเองพร้อมทั้งสอนวิธีการใช้ชุดตรวจให้ครูและบุคลากรอีกด้วย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
ประชาสัมพันธ์จาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเล่นกับลูกที่บ้าน ในเดือน ธันวาคมนี้

ลงทะเบียนตามลิงก์

https://forms.gle/RPoTBbmeMuebfKou5

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับ
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน เนื่องด้วยขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนเบอร์ 038 538555 เกิดการขัดข้องอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข ท่านผู้ปกครองที่ต้องการติดต่อกับทางโรงเรียนสามารถติดต่อผ่านไลน์เชคเกอร์ หรือ โทร. 061 4488206 , 065 6065940 ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ
ช่วนเด็กๆมาล้างมือกัน

เปิดการเรียนการสอนชั้น อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21

เปิดเหมือนปกติ

01/04/2022

2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.......
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ พร้อมทั้งประทานคำแปลว่า นางแก้ว อันหมายถึง หญิงผู้ประเสริฐ และมีพระนามที่ข้าราชบริพารเรียกทั่วไปว่า ทูลกระหม่อมน้อย
.......
พระองค์ทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา ภายในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อ พ.ศ. 2501 จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน พ.ศ. 2515 ทรงสอบไล่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนกศิลปะด้วยคะแนนสูงสุดของประเทศ จากนั้น พระองค์ทรงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศ จนกระทั่ง พ.ศ. 2520 พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.98
......
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆ อยู่เสมอ และทรงช่วยเหลือกิจการโครงการตามพระราชดำริทุกโครงการ พร้อมทรงรับพระบรมราโชบายมาทรงดำเนินการสนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านต่างๆ
.......
นอกจากพระราชกรณียกิจหลากสาขา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์ พระองค์ทรงประพันธ์และแปลหนังสือมากมาย รวมทั้งหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน โดยทรงใช้พระนามแฝงหลายชื่อ อาทิ แว่นแก้ว ที่ทรงใช้เมื่อ พ.ศ. 2521 ในหนังสือพระราชนิพนธ์สำหรับเด็ก ได้แก่ แก้วจอมซน แก้วจอมแก่น และขบวนการนกกางเขน
......
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยใน พ.ศ. 2548 นับเป็นปีมหามงคลที่ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรน้อมเกล้าฯ ถวายพระเกียรติ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมการอ่าน และทรงประพันธ์บทพระราชนิพนธ์สำหรับเด็กและเยาวชนมาแต่ครั้งทรงพระเยาว์
........
การสถาปนาพระอิสริยยศ
.....
สยามบรมราชกุมารี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ให้สูงขึ้นให้ทรงรับพระราชบัญชาและสัปตปฎลเศวตฉัตร (เศวตฉัตร 7 ชั้น) พร้อมทั้งเฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520
.....
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

Photos from โรงเรียนศรีวิทยา บางวัว บางปะกง's post 14/02/2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธมกร ไกยฝ่าย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้น ป.1-3 จากการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คุณครูฐิตาภรณ์ พันธุ์ช้าง และ ท่านผู้ปกครองคุณพ่อธนากร ไกยฝ่าย คุณแม่รัตนาภรณ์ ชนะกุล ที่ร่วมกันฝึกซ้อมนักเรียนในการประกวดครั้งนี้

22/01/2022

โรงเรียนศรีวิทยา กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เด็กๆ จะได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป เป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการ คือ

1. การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์
2. แต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

ความรู้ที่ได้เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กๆ ได้ฝึกทักษะต่างๆ และมีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว เกิดการเรียนรู้จากทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการโต้ตอบ และทักษะการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้เด็กๆ ได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์ความคิด และทักษะการประเมินค่า ซึ่งทักษะเหล่านี้สำคัญมากในการเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตของเด็กๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038 538 555 วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.

Photos from โรงเรียนศรีวิทยา บางวัว บางปะกง's post 21/01/2022

Photos from โรงเรียนศรีวิทยา บางวัว บางปะกง's post

Photos from โรงเรียนศรีวิทยา บางวัว บางปะกง's post 19/01/2022

ประกาศ ประกาศ !!!!
โรงเรียนศรีวิทยา…….
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษ 2565 แล้วจ้า.!!!!!!
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-538-555….
วันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 16.00 น.

Photos from โรงเรียนศรีวิทยา บางวัว บางปะกง's post 31/12/2021

ความรู้สึกและความประทับใจจาก คุณครูณัฐณิการ์ แก้วสุธา
ครูผู้สอนวิชาทัศนศิลป์ โรงเรียนศรีวิทยา
การเรียนรู้ศิลปะที่เต็มไปด้วยความสุขของเด็กๆนั้น ทำให้เกิดทักษะทางสุนทรียะ มีผลทำให้เกิดการบ่มเพาะทางด้านจิตใจ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคม จิตใจที่มีความสุขทำให้เกิดการเรียนรู้ในทักษะความรู้ด้านอื่นอย่างหลากหลาย เด็กๆทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง ที่จะสามารถพัฒนาได้ ครูจะทำอย่างไรที่จะดึงศักยภาพที่มีในตัวเด็กๆออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งครูได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆ อีกทั้งเด็กๆทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ร่วมกันประเมินผลงานของตนเอง ยอมรับ และชื่นชมผลงานของผู้อื่น มีรอยยิ้มอย่างสุขใจกับสิ่งที่ตัวเองได้สร้างสรรค์ขึ้น นั่นคือผลงานที่คุณครูประทับใจ ภูมิใจ และยินดีกับการพัฒนาขึ้นของเด็กๆ ทุกคน

Photos from โรงเรียนศรีวิทยา บางวัว บางปะกง's post 04/12/2021

"สร้างความมั่นใจ เพื่อเปิดเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย"
ในวันที่ 30 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางวัวเป็นผู้ทำการตรวจ ATK ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนของโรงเรียน ซึ่งผลที่ได้ในครั้งนี้เป็นลบหมดทุกคน และยังได้มอบชุดตรวจ ATK สำหรับตรวจด้วยตนเองพร้อมทั้งสอนวิธีการใช้ชุดตรวจให้ครูและบุคลากรอีกด้วย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

25/11/2021

ประชาสัมพันธ์จาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเล่นกับลูกที่บ้าน ในเดือน ธันวาคมนี้

ลงทะเบียนตามลิงก์

https://forms.gle/RPoTBbmeMuebfKou5

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับ

16/11/2021

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน เนื่องด้วยขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนเบอร์ 038 538555 เกิดการขัดข้องอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข ท่านผู้ปกครองที่ต้องการติดต่อกับทางโรงเรียนสามารถติดต่อผ่านไลน์เชคเกอร์ หรือ โทร. 061 4488206 , 065 6065940 ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

เพลง ล้างมือกันนะ (ชวนเด็กๆล้างมือป้องกันโควิด-19) 08/11/2021

เพลง ล้างมือกันนะ (ชวนเด็กๆล้างมือป้องกันโควิด-19)

ช่วนเด็กๆมาล้างมือกัน

เพลง ล้างมือกันนะ (ชวนเด็กๆล้างมือป้องกันโควิด-19) คำร้อง-ทำนอง-เรียบเรียง : มินท์ แตรตุลาการเนื้อเพลงVoice 1 โป้ง โป้ง โป้ง ชี้ กลาง นาง ก้อย โป้ง โป้ง โป้ง ชี้ กลาง น....

27/10/2021

เทคนิคจัดกระเป๋านักเรียนให้พร้อม!! เอาตัวรอดจากโควิด

1. #หน้ากากสำรอง รู้ๆ กันอยู่ เด็กชอบลืมวางของไว้ตามที่ต่าง ๆ หน้ากากก็คงไม่รอด อันเดียวต่อวันไม่น่าพอ ไม่หาย ก็สกปรก คุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมอันสำรองใส่ซองและเก็บไว้ในช่องกระเป๋านักเรียน อาจเป็นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก็ได้

2.#เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์แบบมีที่ห้อย นอกจากคอยเตือนให้ลูกหมั่นล้างมือให้ถูกวิธีอย่างน้อย 20 วินาที ยังควรเตรียมเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือให้ลูกพร้อมใช้ได้ทุกเวลา โดยหาแบบมีที่ห้อย ห้อยไว้กับกระเป๋า แบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวหาย แต่ต้องเตือนลูก อย่าไปวางตากแดด เดี๋ยวเจลจะเสื่อมคุณภาพ ฆ่าเชื้อไม่ได้

3.#ทิชชูแบบแห้งและเปียก ความซนของลูกเราไม่เป็นสองรองใคร เล่นทั้งวันจนมอมแมม ถ้ามีเตรียมไว้ ให้ลูกล้างมือก่อน แล้วค่อยใช้ทิชชูเช็ดหน้าเช็ดตา ลดเสี่ยงเอามือสัมผัสใบหน้าโดยตรง ส่วนทิชชู่เปียกให้ใช้แบบผสมแอลกอฮอล์สำหรับไว้เช็ดสิ่งของต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ขับชักโครก ช่วยลดเสี่ยงจากเชื้อโรคต่างๆ

4. #กระติกน้ำ ช้อนส้อมส่วนตัว การใช้ช้อนส้อมส่วนตัวนอกจากช่วยลดเสี่ยงการติดเชื้อ ยังเป็นการฝึกนิสัยให้ลูกไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่น เช่นเดียวกับกระติกน้ำ นอกจากเอาไว้ดื่มแล้ว ยังสามารถเอาไว้บ้วนน้ำเวลาแปรงฟันหลังอาหารได้อีกด้วย

5.#ถุงเก็บ ถุงทิ้ง ในระหว่างวัน ลูกใช้ของสารพัด บางอย่างใช้แล้วทิ้ง เช่น ทิชชู หรือหน้ากากอนามัย สิ่งเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกทิ้งในถุงสำหรับทิ้งที่เตรียมไว้ ก่อนนำไปทิ้งลงถังขยะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ขณะที่ของบางอย่างที่นำมาใช้ได้ใหม่ อย่างหน้ากากผ้าที่ใช้แล้ว ให้ลูกเก็บใส่ถุงสำหรับเก็บ แล้วนำกลับมาซักที่บ้าน

6. #ชวนลูกจัดลงกระเป๋า เทคนิคที่จะช่วยให้ลูกไม่ลืม และตระหนักในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้คือการชวนลูกจัดกระเป๋าด้วยกัน พอถึงบ้านก็ช่วยกันรื้อ และจัดใหม่ด้วยกัน การทำสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ลูกรู้ว่า ของเหล่านี้อยู่ที่ไหน และเห็นในความจำเป็นในการใช้

#เปิดเทอม #ช่วยกันสู้โควิด
#คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
#ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด19 #สสส
ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/socialmarketingth/

11/10/2021

เรียนออนไลน์สไตล์อนุบาลโรงเรียนศรีวิทยา ผ่าน ๓ กิจกรรม ๙ ผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมที่ 3 ซองวิเศษ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ การสร้างวินัย การปฏิบัติตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี การจัดลำดับก่อน -หลังกิจวัตรประจำวัน ทำให้เด็กรู้สึกสนุกกับงานประจำ และอยากทำทุกวัน เกิดระเบียบวินัยในตนเองสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่ต้องรอผู้ปกครองบอก

11/10/2021

เรียนออนไลน์สไตล์อนุบาลโรงเรียนศรีวิทยา ผ่าน ๓ กิจกรรม ๙ ผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมที่ ๒. ศูนย์การเรียน เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดเพิ่มเติมให้สำหรับช่วยเหลือผู้ปกครองที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างพาลูกเรียนตามคลิปวีดีโอ สูนย์การเรียนคือพื้นที่หรือมุมที่บรรจุสื่อ อุปกรณ์การเล่น ทำกิจกรรมตามความสนใจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ เลือกเล่นเลือทำตามความสนใจ วางแผนการเล่น นำเสนอชิ้นงาน เล่าเรื่องจากการเล่น เก็บของเป็นระเบียบ ทำให้เด็ก ๆ มีความสุขสนุกกับการเล่น

Photos from โรงเรียนศรีวิทยา บางวัว บางปะกง's post 11/10/2021

เรียนออนไลน์สไตล์อนุบาลโรงเรียนศรีวิทยา ผ่าน ๓ กิจกรรม ๙ ผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมที่ ๑.กิจกรรมหน่วยบูรณาการ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้รอบตัว เรื่องใกล้ตัวสร้างสรรค์ผลงานตามบทเรียน มีความเหมาะสมกับบริบทนักเรียน ซึ่งคุณครูจัดกิจกรรม มีความสอดคล้องกับหลักสูตรผ่านคลิปวีดีโอ มีการติดตาม ช่วยเหลือ ดูพัฒนาการนักเรียนผ่านการซูม ไลน์คอลและอาจมีการติดตามสอบถามผู้ปกครอง ยกตัวอย่างเช่น หน่วยบ้านของฉัน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ป. 5 ซ้อมเมาคลี ศรีวิทยา ไนท์
หนูน้อยหมวกแดง ศรีวิทยา ไนท์
ทัมบี้ผจญภัย "ศรีวิทยาไนท์"
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


โรงเรียนศรีวิทยา 34/1 ม.14 ถ.จรัญยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
Chachoengsao
24180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 18:00
พุธ 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

Chachoengsao บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเ
54/2 ม.2 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24150

ติดต่อ 038-581-174 แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง24ชม.

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะ
ถนนเรืองวุฒิ หน้าเมือง
Chachoengsao, 24000

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
187/4 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.42 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24130

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเ?

สำนักวิทยบริการฯ มรร. สำนักวิทยบริการฯ มรร.
422 Maruphong Road
Chachoengsao, 24000

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเช ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเช
118 หมู่ 11 ต.บางแก้ว อ.เมือง
Chachoengsao, 24000

-

ป๋อง ดีไซด์ ป๋อง ดีไซด์
39/56 ถนน มหาจักรพรรดิ์ 5 ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมือง
Chachoengsao, 24000

ตัดผมชาย ทุกทรง ทุกสไตล์ ได้ทุกแนวคับบ

ไร่เทวาประทานพร ไร่เทวาประทานพร
43 หมู่ 12 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคม
Chachoengsao, 24120

ต้นกำเนิดใหม่ของตระกูลอะนุรัตน์

True online hispeed internet True online hispeed internet
262/55 Naimueang
Chachoengsao, 24000

สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่
Chachoengsao, 24000

หน่วยงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวชะ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวชะ
หมู่ที่ 1
Chachoengsao, 24110

ตำบลน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คลินิกหมอครอบครัววัดโสธร แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คลินิกหมอครอบครัววัดโสธร
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลพุทธโสธร
Chachoengsao, 24000

ดูแลสุขภาพด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทย เข้ารับการรักษาได้ตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล