สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาล

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาล

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
RRU Karate-Do Club
RRU Karate-Do Club
ชั้น 1 หอพักชายเก่า มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ ตำบล หัวไทร อำเภอบางคล้า
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิท
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิท
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
International Language Center
International Language Center
Rajabhat Rajanagarindra University, Marupong road
สำนักวิทยบริการฯ มรร.
สำนักวิทยบริการฯ มรร.
422 Maruphong Road
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ  มรภ.ราชนค
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนค
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
FMS Alumni
FMS Alumni
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
CS RRU
CS RRU
Chacherngsao 24000
Language Buffet
Language Buffet
12/8 ถ.ประชาสรรค๋ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
KruTon Krueis
KruTon Krueis
Chacherngsao 24000
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และส
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และส
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
แหล่งเรียนรู้ ใบงาน สื่อการเ
แหล่งเรียนรู้ ใบงาน สื่อการเ
Sa Kaeo 27000
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรา
24000

ความคิดเห็น

ขอเชิญชวน
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่อง
นวัตกรรมและเกษตรอัจฉริยะในปัจจุบัน
ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
เปิดลงทะเบียนเวลา 09.00 น.
การสัมมนาครั้งนี้มีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องนวัตกรรมที่กำลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน
การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของเกษตรยุคใหม่
ที่ผนวกกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และผู้เข้าร่วมสัมมนา
จะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดกับวิทยากรโดยตรง ผู้เข้าร่วมสัมนาสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานได้ อีกทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ไปคิดต่อยอด
จากสิ่งที่ได้รับจากงานสัมมนาเพื่อประโยชน์ของตนเอง
และสังคมต่อไป

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาสามารถลงทะเบียนโดยแสกน QR CODE / กดลิ้ง https://forms.gle/q9EJwQ7BJfm3brX66 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถาม รายละเอียดได้ที่ 090-975-8133 ศุภวิชญ์ ขันธ์เรืองแสง ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ
สวัสดีอาจารย์ เพื่อนๆ พี่น้องๆทุกคนครับ
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง กฎหมายแรงงานกับมาตรฐานแรงงานไทย ในศตวรรษที่ 21
ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00-17.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

**สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาล่วงหน้าได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ดหรือที่ลิงค์นี้ได้เลยนะครับ**

https://forms.gle/aeNek2zK6d8RzP7S9

และ #อย่าลืม เข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับลิงค์ Microsoft Teams 👇

http://line.me/ti/g/m6iU-H0UEN

ติดต่อสอบถามโทร/ไลน์ 0647160719 วิรุจน์ ผ่านผล
-ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ-

😊โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งการการเรียนการสอนวิชา สัมมนา:ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564😊

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์'s post 22/02/2022

👉 วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์​ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง​ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลบางสมัคร โดยเชิญอาจารย์สิทธิโชค ลางคุลานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพและบทบาทผู้นำยุคใหม่สู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสมัคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชมรมกีฬา คณะกรรมการกลุ่มสตรี คณะกรรมการผู้สูงอายุ และผู้นำกลุ่มต่างๆ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 85 คน
👉 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นกลไกลที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาล บูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างความสามัคคีของคนในชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

อิฐก้อนแรกของ "ครูโกมล" : ความจริงไม่ตาย (19 ม.ค. 65) 22/02/2022

อิฐก้อนแรกของ "ครูโกมล" : ความจริงไม่ตาย (19 ม.ค. 65)

อิฐก้อนแรกของ "ครูโกมล" : ความจริงไม่ตาย (19 ม.ค. 65) ปี พ.ศ. 2513 "โกมล คีมทอง" บัณฑิตหนุ่มจากครุศาสตร์ ตัดสินใจมาเป็นครูในชนบท มุ่งหวังจะทำตามอุดมการณ์ พัฒนาการศึ.....

Photos from สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์'s post 18/02/2022

กำหนดการและวิธีการสอบสัมภาษณ์​ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา​ 2565 รอบที่​ 4

11/02/2022

ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ระหว่างวันที่ 2 - 7 มีนาคม 2565 โดยแบ่งกลุ่มดังนี้
🟢 จังหวัดชลบุรี
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพูลแมน พัทยา จี หาดวงศ์อมาตย์
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
🔵 จังหวัดระยอง
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
อ.เมือง จ.ระยอง
🟡 จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

🌏และประชุมทางออนไลน์ (Zoom Meeting) :
https://us02web.zoom.us/j/89499068122...
Meeting ID : 894 9906 8122
Passcode : 12341234

Photos from Annergy เติมพลังความสุข's post 11/02/2022

Photos from Annergy เติมพลังความสุข's post

07/02/2022

ปริญญาตรี หลายสาขา 
หลายจังหวัด หลายอัตรา
รายละคงเอียด https://www.ratchakarnjobs.com/admincourt-5/
ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 23000
สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ  ตั้งแต่ วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
.
.
กดติดตาม และ การตั้งค่าการติดตาม ตั้งเป็น ⭐️รายการโปรดท่านจะได้ไม่พลาดข่าวงานราชการและอื่นๆ ที่น่าสนใจ ในประเทศไทย #หางานราชการ #งานราชการ #งานดี #สมัครงาน

Timeline photos 04/02/2022

Timeline photos

ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป EXCEL สำหรับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต สำหรับนักศึกษาชั้นปี่ที่ 3 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ขอบคุณค่ะ

02/02/2022

"วันนักประดิษฐ์ของไทย"

ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี กำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงประดิษฐ์ "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย" หรือ กังหันชัยพัฒนา และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 และเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก

23/01/2022

เรียน ป.ตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์
/////////////////////////////////////
สำหรับผู้ที่ต้องการปรับวุฒิ
เลื่อนตำแหน่ง เพิ่มเงินเดือน
13 สาขาวิชา ที่ตอบโจทย์วัยทำงาน
ที่นี่!! มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

23/01/2022

เรียน ป.ตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์
/////////////////////////////////////
สำหรับผู้ที่ต้องการปรับวุฒิ
เลื่อนตำแหน่ง เพิ่มเงินเดือน
13 สาขาวิชา ที่ตอบโจทย์วัยทำงาน
ที่นี่!! มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Photos from สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์'s post 19/01/2022

สาขาวิชารัฐศาสตร์รับสมัครนักศึกษารอบ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

Photos from สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์'s post 14/01/2022

กำหนดการและวิธีการสอบสัมภาษณ์​ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา​ 2565 รอบที่​ 3

12/01/2022

ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000
ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ
รายละเอียด https://www.ratchakarnjobs.com/fisheries-14/
กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 18 - 26 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
#หางานราชการ #งานราชการ #งานดี

27/12/2021

ไม่ผ่านภาค ก ของ ก.พ. ก็สมัครสอบได้

กทม. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 30 อัตรา 1,143 อัตรา
รายละเอียด https://katipnews.com/s-106/
#สอบกทม.
#สอบราชการ

25/12/2021

ขอแสดงความยินดีกับนายวิรุจน์ ผ่านผล นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในโอกาสเข้ารับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2564
ประเภทเด็กหรือเยาวชน# สิงห์สารภี

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายวิรุจน์ ผ่านผล นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เข้ารับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2564
ประเภทเด็กหรือเยาวชน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน

#กระทรวงวัฒนธรรม
#จังหวัดชลบุรี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
#สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี

Photos from สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์'s post 24/12/2021

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายรชต บำรัมย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ในโอกาสที่ผ่านการคัดเลือกขึ้นทะเบียนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)ประจำปีงบประมาณ 2564

24/12/2021

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#ปลัดอำเภอ64

รายละเอียดที่เว็บไซต์

http://job.dopa.go.th/DOPA.Register.Web/2

24/12/2021

เงินเดือน 18,000 บาท
ไม่ต้องผ่านภาค ก

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 อัตรา
รายละเอียด https://katipnews.com/s-116/

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 47 อัตรา 21/12/2021

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 47 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 47 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 47 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์ ตั้งแต่วันที่ 2...

Photos from สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์'s post 17/12/2021

กำหนดการและวิธีการสอบสัมภาษณ์​ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา​ 2565 รอบที่​ 2

14/12/2021

#ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
#นักศึกษาภาคพิเศษภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เรียนออนไลน์
เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้จัดการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทุกรายวิชา โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา เว้นแต่มีกรณีจำเป็นที่ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นให้คณบดี เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกรูปแบบให้อยู่ในดุลพินิจของสาขาวิชา คณบดี และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Photos from สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์'s post 12/12/2021

วันนี้​ (12​ ธันวาคม​ 2564) อาจารย์สิทธิโชค​ ลางคุลานนท์​ อาจารย์​ประจำหลักสูตร​รัฐศาสตร​บัณฑิต​ สาขา​วิชา​รัฐศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ราช​นครินทร์​ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาหัวข้อ​ "การพัฒนาองค์การสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก" ให้กับคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานทีทีเค เอเชีย​ ทรานสปอร์ต​ (ประเทศไทย)​ ณ​ โรงแรมเจปาร์ค​ ชลบุรี

12/12/2021

#รับสมัครนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา2565รอบที่3
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565
-> รายละเอียดการสมัคร คลิก⬇️
https://reg.rru.ac.th/upload/content_files/65/addmission65_3.pdf
สมัครเรียนด้วยตนเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ คลิก⬇️
https://reg.rru.ac.th/web_admis/app_form.php

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
038-500000 ต่อ 6420 และ 038-535116
ไลน์ไอดี : @ACADEMICRRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

3 เหตุผลที่คุณควรจ้างคนที่จบไม่ตรงสายเข้าทำงาน 09/12/2021

3 เหตุผลที่คุณควรจ้างคนที่จบไม่ตรงสายเข้าทำงาน

น่าคิดนะ

3 เหตุผลที่คุณควรจ้างคนที่จบไม่ตรงสายเข้าทำงาน 3 เหตุผลที่คุณควรจ้างคนที่ไม่จบตรงสายเข้าทำงาน หากคุณปัดตกผู้สมัครงานบางคนไปเพียงเพราะตำแหน่งงานที่เขา...

Photos from สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์'s post 09/12/2021

แจ้งนักศึกษาทุกรหัส 63 เป็นต้นไปทั้งภาคปกติและภาคพิเศษควรศึกษาโครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุงพร้อมกับการเรียนไปด้วยนะครับ โดยจะช่วยให้นักศึกษาวางแผนการเรียนได้สะดวกขึ้นครับ และเมื่อเข้าศึกษาแล้วนักศึกษาจะมีคุณลักษณะเด่นๆ ของหลักสูตรประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านนโยบายสาธารณะและการบริหารและด้านกฎหมาย นะครับ #สาขาวิชารัฐศาสตร์ 👉👉👉

09/12/2021

นักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนรายวิชาการเมืองการปกครองของไทย มีหนังสือแนะนำอ่านเบื้องต้น#ศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขาทั่วประเทศ ☺️☺️😊

08/12/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนักศึกษาภาคปกติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้จัดการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทุกรายวิชา โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา เว้นแต่มีกรณีจำเป็นที่ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นให้คณบดีเป็น ผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกรูปแบบให้อยู่ในดุลพินิจของสาขาวิชา คณบดี และแหล่งฝึก ประสบการณ์วิชาชีพในการดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

06/12/2021

[Scroll down for English] 📢 ศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกสอนงานอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โอกาสนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยไม่จำกัดสาขาวิชา นักศึกษาจะฝึกงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (อาจรวมสุดสัปดาห์/วันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ มีค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือนและที่พักแบบแชร์ห้องพักให้กับนักศึกษาระหว่างที่เข้าร่วมโครงการด้วย

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุช่วงเวลาที่ต้องการฝึกงานมาได้ที่อีเมล์ [email protected] หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 034-919605 ต่อ 601 โดยการฝึกงานในครั้งนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น

-----------------------

📢 Applications are opened for Thai university students to join our work experience programme at Hellfire Pass Interpretive Centre, Sai Yok, Kanchanaburi from April 2022 onwards. Students from all fields of studies are welcomed to apply and they will be closely mentored by our team of staff in providing services to Thai and international visitors.

This is a great opportunity for those who wish to develop their English skills. The placement will include five-working day schedule from 08.30-16.00 (including weekends/public holiday), a monthly allowance as well as a shared accommodation close to the Interpretive Centre will also be provided.

Please kindly note that only students who wish to conduct work experience programme as part of their university curriculum are eligible to apply. Applications can be made via email [email protected]. Please submit your resume as well as your placement durations. For enquiry, please contact: 034-919605 ext 601

06/12/2021

รับวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี (ทุกสาขา)
เงินเดือน 18,000 บาท
ไม่ต้องผ่านภาค ก

#กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 127 อัตรา
รายละเอียด https://katipnews.com/s-75-2/

05/12/2021
01/12/2021

💥คู่มือเตรียมสอบ :: กรมคุมประพฤติ💥
>> พนักงานคุมประพฤติ :: 480 บาท
>> นักทรัพยากรบุคคล :: 470 บาท
>> นักวิเคราะห์นโยบายและแผน :: 440 บาท
>> นิติกร :: 490 บาท
>> นักวิชาการเงินและบัญชี/เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี :: 290 บาท
>> เจ้าหน้าที่ธุรการ :: 320 บาท

เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วย พรบ.ฉบับเต็ม+แนวข้อสอบ
สามารถสั่งซื้อได้ที่ http://www.jobsobrajakan.com/ หรือ ข้อความเพจ (Inbox) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดการรับสมัคร :: https://www.jobsobrajakan.com/index.php?r=job&news_id=701

24/11/2021

กรมคุมประพฤติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
:: https://www.jobsobrajakan.com/index.php?r=job&news_id=701
กลุ่ม :: เตรียมสอบกรมคุมประพฤติ
หากสนใจคู่มือเตรียมสอบ :: https://www.facebook.com/EPG.ExamPreparationGuide/posts/395788538957979

24/11/2021

////// ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ /////
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ร า ช น ค ริ น ท ร์
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบ 2
ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ธันวาคม 2564
สอบถามเพิ่มเติมที่
Tel: 038 500 000 ต่อ 6020
Line: academicrru
สมัครเรียนที่ลิงค์นี้
http://academic.rru.ac.th/

21/11/2021

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทุกคนเข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์" ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ทาง Zoom Cloud Meeting เวลา 13.00-16.00 น. โดยสาขาวิชาจะส่ง Links การประชุมในไลน์รุ่นของนักศึกษาต่อไป

Photos from คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์'s post 18/11/2021

Photos from คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์'s post

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ร่วมร้องเพลงถวายอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ #ในหลวงของแผ่นดิน #สิงห์สารภี
นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ร่วมร้องเพลงถวายอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ #พระราชาผู้ทรงธรรม #สิงห์สารภี
มาร์ชรัฐศาสตร์ ราชนครินทร์ #สิงห์สารภีรุ่น1 #สิงห์สารภีรุ่น2
มาร์ชรัฐศาสตร์ ราชนครินทร์ #สิงห์สารภีรุ่น1 #สิงห์สารภีรุ่น2

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือ
Chachoengsao
24000

Chachoengsao มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลั รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลั
3/48 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง
Chachoengsao, 24000

ม.เฉลิมกาญจนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ไม่มีเวลาก็เรียนได้.... สนใจสมัคร https://bit.ly/3Bhgknk

เรียนออนไลน์cnu มหาวิทยาลัยเฉ เรียนออนไลน์cnu มหาวิทยาลัยเฉ
ถ.ศรีโสธรตัดใหม่
Chachoengsao, 24000

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี2565

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์
158 ถนนศรีโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

::: วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

RRU Karate-Do Club RRU Karate-Do Club
ชั้น 1 หอพักชายเก่า มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ ตำบล หัวไทร อำเภอบางคล้า
Chachoengsao, 24120

ชมรมคาราเต้-โด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และส ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และส
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Chachoengsao, 24000

แหล่งค้นคว้า ข้อมูล ด้านการศึกษา การวิจัย สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
Chachoengsao, 24000

โทรศัพท์ 038-500-000 www.rru.ac.th

แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาล แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาล
154 ถนน มรุพงษ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมือง
Chachoengsao, 24000

แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

สำนักวิทยบริการฯ มรร. สำนักวิทยบริการฯ มรร.
422 Maruphong Road
Chachoengsao, 24000

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรา
Chachoengsao, 24000

ประธานสาขา อ.สุรกิจ ทองสุก

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร. คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สมัครเรียนวิทยาลัยเทคโนโลย สมัครเรียนวิทยาลัยเทคโนโลย
3/48 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง
Chachoengsao, 24000

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทร วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทร
3/48 ศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา วิทยาลัย เอกชน