Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard

Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

กาลิเลโอ สาขาฉะเชิงเทรา
กาลิเลโอ สาขาฉะเชิงเทรา
ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเ
โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเ
144 Maruphong Rd, Tha Kham
Candela Fun Academy
Candela Fun Academy
ถนน ศุภกิจ
NRT Contruction
NRT Contruction
Sanamchaiket
การตลาด
การตลาด
24000
สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมรา
สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมรา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป
156 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิร
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิร
156/7, ถนนมรุพงษ์, Chacherngsao
Actart school ติวเข้ามหาลัยสายศิลปะ
Actart school ติวเข้ามหาลัยสายศิลปะ
84/30 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ซ.4
Act Art Clay เรียนปั้นดิน สอนปั้น ดิ
Act Art Clay เรียนปั้นดิน สอนปั้น ดิ
84/30 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ซ.4 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา, Chacherngsao
Sweety House สวีตตี้เฮาส์ by อาจารย์เป
Sweety House สวีตตี้เฮาส์ by อาจารย์เป
23 ถ.จุลละนันทน์ ต.หน้าเมือง อ.เ
โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่
โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่
3 Moo 1 Norakit
Tug of war - Brr
Tug of war - Brr
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์
ร้าน music conductro
ร้าน music conductro
Chacherngsao 24000
ภาษาอังกฤษครูบอล English Kru Ball เรีย
ภาษาอังกฤษครูบอล English Kru Ball เรีย
16/22, Chacherngsao

ความคิดเห็น

โดยด.ช.ธีรวุฒิ บุญทับทิม ม.1/7 เลขที่ 8ข

ตอนที่1
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจเกี่ยวกับพรรณไม้ในวรรณคดีไทยกรณีศึกษา : พรรณไม้ในวรรณคดีไทยเรื่อง นิราศเมืองเพชร ซึ่งผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขตในการศึกษาค้นคว้าดังนี้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อสำรวจพรรณไม้ในวรรณคดีไทยเรื่อง นิราศเมืองเพชร
2. เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ในวรรณคดีไทยเรื่อง นิราศเมืองเพชร

ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้ คือ ชนิดพรรณไม้ในวรรณคดีไทยเรื่อง นิราศเมืองเพชร
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพรรณไม้และวรรณคดีไทยพบว่าการที่ผู้ประพันธ์นิยมใช้ชื่อดอกไม้ในบทวรรณคดีนั้น จะเป็นการช่วยให้บทประพันธ์มีความไพเราะเกิดความคล้องจองตามความงามของภาษาอีกทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาพรรณไม้วรรณคดีไทยเรื่อง นิราศเมืองเพชร
ตอนที่2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อง นิราศเมืองเพชร
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้มีเอกสารและนำเสนอตามหัวข้อดังนี้
ตอนที่1สำรวจพรรณไม้แต่ละชนิดในวรรณคดีไทย นิราศเมืองเพชร
ตอนที่2นำเสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพรรณไม้ในวรรณคดีเรื่อง นิราศเมืองเพชร
ตอนที่1
จากการที่ผู้ศึกษาได้สำรวจพรรณไม้แต่ละชนิดในวรรณคดีเรื่อง นิราศเมืองเพชรพบว่าพรรณไม้แต่ละชนิดมีดังนี้
1.จำปา
2.สารภี
3.โพธิ์
4.นางแย้ม
ซึ่งผู้ศึกษาจำแนกประเภทได้ดังนี้
1.ไม้ยืนต้นได้แก่ จำปา สารภี และโพธิ์
2.ไม้พุ่มได้แก่ นางแย้ม

ตอนที่2


1.จำปาอยู่ในวงศ์เดียวกับจำปี จำปูน มณฑา ยี่หุบ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง10-15 เมตรไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มโปร่ง ยอดอ่อนมีใบเกล็ดหุ้ม ใบสีเขียวรูปไข่ ดอกเดี่ยวสีเหลืองอมส้มออกตรงซอกใบ ต้นจำปายังสามารถขึ้นได้ทั่วประเทศ ดอกยังมาใช้ทำยาได้ เช่น บำรุงหัวใจ บำรุงประสาท บำรุงโลหิต เป็นต้น
2.สารภี อยู่ในวงศ์เดียวกับมังคุด แต้ว บุนนาค มะพูด เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง10-15 เมตรไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มกลมแน่นทึบ เปลือกลำต้นสีเทาดำเป็นแตกสะเก็ดใบหนาเป็นมันวาว รูปไข่ปลายใบมน สามารถพบได้ในป่าเบญจพรรณและป่าดิบภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก

โพธิ์ อยู่ในวงศ์เดียวกับ ไทร ไกร ขนุน สาเก จำปาดะ มะเดื่อ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผลัดใบสูง20-30 เมตร ทรงพุ่มโปร่งแผ่กว้าง ใบเดี่ยวรูปหัวใจปลายใบแหลมผลเกิดเป็นคู่ด้านข้างกิ่ง ผลไม่มีก้านและเกือบกลม ผลสุกจะมีสีม่วงเข้ม เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินเดีย ถือว่าต้นโพธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศ
นางแย้ม อยู่ในวงศ์เดียวกับพนมสวรรค์ กรรณิการ์ ช้องแมว เป็นไม้พุ่มเนื้ออ่อน สูง1-2 เมตร ใบใหญ่ยาว15เซนติเมตร ใบออกตรงข้ามคู่ ขอบใบจัก ใบสากระคายมือ ออกดอกเป็นช่อแน่นที่ปลายกิ่ง แต่ละดอกมีขนาด3เซนติเมตรแต่บานไม่พร้อมกันมีกลีบแน่นซ้อนสีขาวแน่นคล้ายมะลิซ้อน แต่กลีบชั้นนอกมีสีม่วง กลิ่นหอมแรง มีถิ่นกำเนิดที่ทวีปเอเชีย ตอนที่3
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง พรรณไม้ในวรรณคดีเรื่องนิราศเมืองเพชรผู้ศึกษาสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อสำรวจพรรณไม้ในวรรณคดีไทยเรื่อง นิราศเมืองเพชร
2.เพื่อนำเสนอข้อมูลพรรณไม้ในวรรณคดีไทยเรื่อง นิราศเมืองเพชร
สรุปผลการศึกษา
1.จากการสรุปพรรณไม้ในวรรณคดีไทยเรื่อง นิราศเมืองเพชร พบว่ามีพรรณไม้ที่ใช้ในบทวรรณคดีมีทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ จำปา สารภี โพธิ์ และนางแย้ม
2.พรรณไม้ที่กล่าวมาเป็นไม้แต่ละชนิดเป็นตัวช่วยให้บทประพันธ์มีความไพเราะมากขึ้นและเกิดความคล้องจองตามความงามของภาษา และยังให้ช่วยผู้อ่านเกิดจินตนาการอีกด้วย
แหล่งที่มาของมูล
หนังสือพรรณไม้ในวรรณคดี ของ ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3&espv=2&biw=1600&bih=799

เพจเพื่อการศึกษา, รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, Independent Study : IS

เปิดเหมือนปกติ

09/05/2022

📌 คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจัย จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อการศึกษาและอ้างอิง สำหรับนักศึกษา ผู้ทำวิจัย

1.) คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
https://cuir.car.chula.ac.th

2.) ฐานข้อมูล SWU Discovery มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://search.swu.ac.th/primo-explore/search?vid=SWU&lang=en_US&sortby=rank&fbclid=IwAR0EUxAT2YVe_MUaOXwXpXrrnTGhrE7RV-AaDmwVEfj62FM7w6glwGsPZLc

3.) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses)
https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Search/index/collection:20

4.) สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://www.lib.kmitl.ac.th/?submit=Search

5.) คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
https://tinyurl.com/ey7rv3yv

6.) ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php

7.) ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Digital Repository)
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace

8.) คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Knowledge Bank)
http://kb.psu.ac.th/psukb

9.) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (DCMS)
https://tinyurl.com/atkkdt2m

10.) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)
https://lib.dpu.ac.th/page.php?id=6488

11.) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
https://library.stou.ac.th/home

12.) TDC (Thailand Digital Collection) รวมวิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/60-tdc-thailand-digital-collection

13.) Thai Thesis & Research Databases https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/8-general-information/66-thesis
.
#ฐานข้อมูลงานวิจัย #ปริญญาเอก #ปริญญาโท #วิทยานิพนธ์ #วิจัย

————
©️CMMU Library แหล่งรวมงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ข่าวสารการศึกษาในแวดวงวิชาการ, คอร์สออนไลน์ อัปเดตทุกวัน
.
📌 ติดตาม CMMU Library
Website : http://library.cmmu.mahidol.ac.th
Facebook : CMMU Library
twitter : @cmmulib
IG : cmmu.library
Youtube : http://bit.ly/2OPiBfQ

02/05/2022

เผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า เรื่อง
การศึกษาวัฒนธรรมการเเต่งกายกิโมโน

ผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/17 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

25/04/2022

เผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า เรื่อง
การศึกษาประเภทของกล้วยไม้

ผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/17 (งานเดี่ยว) ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

31/03/2022

เผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า เรื่อง
การศึกษาวิธีการทำกิมจิ

ผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

30/03/2022

เผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า เรื่อง
การศึกษาวิธีการเล่นรูบิคสำหรับผู้เริ่มต้น

ผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard updated their business hours. 29/03/2022

Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard updated their business hours.

Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard updated their business hours.

29/03/2022

เผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า เรื่อง
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบปัจจัยการซื้อสินค้าออนไลน์จากประเทศจีนและประเทศไทย

ผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

29/03/2022

เผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า เรื่อง
การศึกษาความแตกต่างและประโยชน์ของกาแฟแต่ละสายพันธุ์ในประเทศไทย

ผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

18/02/2022

ส่งกำลังใจให้ทุกกลุ่มที่กำลังจะปิดเล่มรายงาน 5 บทครับ 😘

14/02/2022

Happy Valentine’s Day ครับ

20/01/2022

ส่ง 3 บทให้ครูแล้วเนอะ 🙈

Photos from Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard's post 20/01/2022

พี่ ๆ ม.4 เริ่มปรับแก้ไขงานได้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วครับ 🤩 เป็นกำลังใจให้กลุ่มอื่นที่ยังไม่สมบูรณ์กันด้วยนะครับ

หมายเหตุ: โครงเล่มรายงานปรับแก้ไขตามความเหมาะสมของระดับชั้นและเนื้อหาครับ 😊

17/01/2022

อย่าลืมอ้างอิงนะครับเด็ก ๆ

ไม่อยากเจ็บซ้ำ ซ้ำซ้ำ ซ้ำ าาา
ข้อความคัดลอก เอาปากกามาวงไว้.

#เขียนแบบไหนเข้าข่ายลักลอกผลงาน


----------
Facebook: CMMU Library
Website: https://library.cm.mahidol.ac.th
[email protected]: @tzj6745w

16/01/2022

ถ้ารักครู ส่งงานครูด้วย 🙈
สวัสดีวันครู

กำลังทยอยอ่านให้นะครับ 😂

01/01/2022

May your wishes come true and may you have a joyous New Year.

Happy New Year 2022

19/12/2021

กลุ่มไหนบ้างหนอ

29/11/2021

เป็นความเวียนหัวที่มีความสุข
กลุ่มไหนร่างเสร็จแล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับ 🤩

24/11/2021

ถ้าหนู ๆ ว่างแล้วเหงา
ไปเขียนที่มา
และความสำคัญส่งเราก็ได้นะ🙊🙈

Photos from Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard's post 23/11/2021

รวมบรรยากาศ Challenge ที่หนึ่ง | ที่มาและความสำคัญ
#มาเขียนรายงานห้าบทกันเถอะ บทที่ ๑

Photos from Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard's post 12/11/2021

เข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 กับ IS-2 การสื่อสารและการนำเสนอ

เทอมนี้จะว่าด้วยการเขียนรายงาน 5 บท และการทำโปสเตอร์นำเสนอ และการนำเสนอผลการศึกษา ครับ

มาเรียนรู้และเขียนรายงานไปด้วยกันนะครับ✌🏻

19/10/2021

ขอบคุณนิยายทั้ง 32 เรื่องในปีนี้
หลากหลายอารมณ์ หลากหลายความรู้สึก

Concept ผ่านแล้ว เทอมหน้าค่อยมาเติมเสน่ห์กัน
ทุกเรื่องล้วนมีเสน่ห์ แค่หาให้เจอ

พบกันใหม่เทอมหน้า

05/09/2021

เดี๋ยวเด็ก ๆ จะเครียด 😅

05/09/2021

#บุคคลทั่วไปเข้าใช้งานฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

📍 Thailand Digital Collection (ThaiLIS) : https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/8-general-information/66-thesis

📍 EThOS e-theses Online Service : https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/97-ethos-e-theses-online-service

📍 Dart-Europe
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/94-dart-europe

📍 Theses Canada
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/99-theses-canada

📍 OhioLINK: Electronic Theses & Dissertations Center https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/98-ohiolink-electronic-theses-dissertations-center

📍 Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA Portal) : https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/96-digitala-vetenskapliga-arkivet-diva-portal

📍 NDLTD: Global ETD Search : https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/71-ndltd

📍 PQDT Open :
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/63-pqdt-open

📍 Dissertations.se
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/95-dissertations-se

*** นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าใช้งานจากภายนอกหรือที่บ้านผ่านระบบ EZproxy โดย Log in ด้วย Mahidol Internet Account ***
.————
©️CMMU Library แหล่งรวมงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ข่าวสารการศึกษาในแวดวงวิชาการ, คอร์สออนไลน์ อัปเดตทุกวัน
.
📌 ติดตาม CMMU Library
Website : http://library.cmmu.mahidol.ac.th
Facebook : CMMU Library
twitter : @cmmulib
IG : cmmu.library
Youtube : http://bit.ly/2OPiBfQ

Photos from Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard's post 19/08/2021

ห่างหายจากการอัพเดทไปนาน

ตอนนี้ทุกห้องเข้าสู่ช่วงสืบค้นข้อมูลกันแล้ว แต่สำหรับพี่ ๆ ม.4 บางกลุ่มนั้นเข้มข้นมาก มีการสืบค้นข้อมูลจากผลงานวิจัยมาทำงานด้วย ซึ่งน่าชื่นชมมาก ๆ เลย วันนี้จึงนำแหล่งการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยไทยและต่างประเทศมาฝากครับขอบคุณภาพอินโฟกราฟิกสวย ๆ และเข้าใจง่ายด้วยครับ

18/07/2021

ประกาศแจ้งงดการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ระหว่างวันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2564 ครับ

Photos from Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard's post 16/07/2021

วันนี้เป็นคิวของน้อง ม.1/9 ครับ ดูตั้งใจคุยงานกันมากเลยครับ สงสัยต้องหารางวัลสักหน่อยครับ 🙂

Photos from Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard's post 14/07/2021

วันนี้เป็นคิวของพี่ ม.4/17 (ส่วนหนึ่ง) ครับ บอกเลยว่าทั้งขยันและน่าสนใจมากเช่นกัน ส่วนสัปดาห์หน้าจะคืบหน้าแค่ไหนต้องติดตามตอนต่อไปครับ :)

Photos from Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard's post 13/07/2021

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ นร.จะเริ่มสืบค้นข้อมูลกันแล้วนะครับ แต่ละกลุ่มเริ่มแบ่งงานกันแล้ว

วันนี้มีภาพของน้อง ม.1/7 มาฝากครับ ☺️

Photos from Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard's post 08/07/2021

วันนี้เป็นคิวของพี่ ม.4/8 ครับ โดยกิจกรรมของช่วงนี้จะให้พี่ ๆ วางแผนการทำงานและติดตามความก้าวหน้าของงานที่จะทำ (จะบอกว่าน่าสนใจทุกหัวข้อเลยครับ)

ตอนนี้ปล่อยให้พี่เขาระดมสมองสักพักครับ

Photos from Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard's post 07/07/2021

วันนี้เป็นคิวของพี่ ม.4/17 ครับ โดยกิจกรรมของช่วงนี้จะให้พี่ ๆ วางแผนการทำงานและติดตามความก้าวหน้าของงานที่จะทำ บางกลุ่มเริ่มที่จะหาข้อมูลบ้างแล้ว บางกลุ่มก็มีการเปลี่ยนประเด็นใหม่

ต้องมาลุ้นกันครับว่าหัวข้อใหม่จะไฉไลกว่าเก่าไหม
(พี่ ม.4 ฝากบอกว่าแอบมาดูงานน้อง ม.1 แล้วร้องว้าวเลยเพราะเก่งมาก)

Photos from Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard's post 06/07/2021

สัปดาห์นี้จะเป็นการสรุปการแก้ไขชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นช่วงตัดสินแล้วว่ากลุ่มไหนจะได้ทำงานต่อ หรือกลุ่มไหนจะต้องกลับไปประชุมกันใหม่

วันนี้เป็นคิวของน้อง ม.1/7 ตัวจิ๋ว แต่งานไม่จิ๋วเลยนะครับเนี่ย :)

Photos from Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard's post 01/07/2021

สัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมวิพากษ์หัวข้อและวัตถุประสงค์ของการศึกษา วันนี้เป็นคิวของพี่ ม.4/8 ครับ 🙂

เข้มข้นมากจนต้องเพิ่มรอบเลยครับ 😅
พูดไม่ทันจริง ๆ

Photos from Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard's post 30/06/2021

สัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมวิพากษ์หัวข้อและวัตถุประสงค์ของการศึกษา วันนี้เป็นคิวของพี่ ม.4/17 ครับ 🙂

Photos from Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard's post 29/06/2021

สัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมวิพากษ์หัวข้อและวัตถุประสงค์ของการศึกษา วันนี้เป็นคิวของน้อง ม.1/7 ครับ :)

Photos from Independent Study for BRR with Kru.Yotwarit Rungsaard's post 25/06/2021

วันนี้เป็นการจับกลุ่ม - เลือกหัวข้อ - ตั้งชื่อหัวข้อ และตั้งวัตถุประสงค์ ของน้อง ม.1/9 ส่วนแต่ละห้องจะศึกษาอะไรกันบ้าง ต้องติดตามในสัปดาห์ถัดไปครับ 🙂

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ที่อยู่


222 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง
Chachoengsao
24000

Chachoengsao โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
พัฒนาผู้เรียน DDN พัฒนาผู้เรียน DDN
มรุพงษ์
Chachoengsao, 24000

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภาษาไทย ม.2 By KruAiwarin ภาษาไทย ม.2 By KruAiwarin
Chachoengsao, 24000

วิชา ภาษาไทย ม.2 ปี 2563 โรงเรียนดัดดรุณี

ติววาดเส้น drawing มัณฑนศิลป์ สอน ติววาดเส้น drawing มัณฑนศิลป์ สอน
84/30 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ซ.4
Chachoengsao, 24000

แปดริ้ว สอนศิลปะ ติวเอนทรานซ์ศิลปะ ติววาดเส้น drawing ติววาดเส้นมัณฑนศิลป์ ติววาดเส้นจิตกรรม

แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอา แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอา
154 ถนน มรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง
Chachoengsao, 24000

สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

บ้านสื่อ By Thicha บ้านสื่อ By Thicha
Chachoengsao, 24000

เพจสื่อการสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์

เรียนภาษาเกาหลี By Yonwha Seonsaeg เรียนภาษาเกาหลี By Yonwha Seonsaeg
959/283 ถ.เทพคุณากร
Chachoengsao, 24000

สอนภาษาเกาหลีออนไลน์ ตัวต่อตัว/กลุ่ม สด!!! ผ่าน Google Meet, Zoom ดูย้อนหลังได้ PAT 7.7, TOPIK, EPS-TOPIK

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจัง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจัง
Bangpakong
Chachoengsao, 24130

ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดการศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทั้ง 9 ประเภท ตาม พรบ.การศึกษา

AFS เขตฉะเชิงเทรา AFS เขตฉะเชิงเทรา
โรงเรียนดัดดรุณี 144 ถนนหน้าเมือง
Chachoengsao, 24000

AFS เขตฉะเชิงเทรา โรงเรียนดัดดรุณี

Bunjonk Farm บรรจงฟาร์ม ฟาร์มเพาะเลี Bunjonk Farm บรรจงฟาร์ม ฟาร์มเพาะเลี
59 Moo 3, Bangson, Baanpho
Chachoengsao, 24140

ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ก้ามกรามMU1 และไรทะเลปลอดเชื้อ Prawn hatchery farm produces high quality nauplius prawn and adult artemia.

วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทร วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทร
3/48 ถ.ศรีโสธร ซ.5 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Chachoengsao, 24000

https://cc.cnu.ac.th:8085/Pages/Recruit/FormV2/RecruitPage1.aspx?ReferID=8640600001&RecruitCampus=8

Mi Eain Yi Mi Eain Yi
Chachoengsao

အသိပညာနှင့် ဗဟုသုတစာပေများ မျှဝေပါသည်

Ben2ep Channel Ben2ep Channel
Chachoengsao, 24000

CARING SHARING TEACHING LEARNING