ร้านป้าไข่มุกข์

สินค้าครบครัน หาซื้อได้ใกล้บ้านท่าน เปิดบริการ 6.00-20.30 ทุกวัน

อีกช่องทางข่าวสารของทางร้าน เพื่อให้ลูกค้ารับทราบสินค้าราคาพิเศษ โปรโมชั่น ของแถม ก่อนใคร
สอบถามสต๊อคสินค้า ก่อนออกจากบ้านท่านได้ ไม่เสียเวลา

26/02/2021

#โครงการเราชนะ #ร้านค้ารออัปเดตเเอปถุงเงิน
#สิทธิในบัตรประชาชน จะใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนที่ร้านค้าใช้เเอปถุงเงินฯ โดยมี 2 เเบบ คือ 1)การสเเกนใบหน้าเจ้าของบัตรฯ 2)การใส่รหัส PIN6หลัก_ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ ต้องไปตั้งรหัสPINที่สาขา ธ.กรุงไทยหรือสถานที่ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
(รอเเจ้งประกาศเพิ่มเติมอีกครั้ง ผู้ที่มีสิทธิเราชนะ ยังไม่มีรหัสPIN6หลัก ในบัตรประชาชน ว่าจะสามารถทำโดยไม่ต้องไปธนาคารได้หรือไม่_หรืออาจทำได้ที่ตู้ATMกรุงไทยสีเทา )

#ร้านค้าที่ใช้เครื่องรูดเสียบบัตรไม่ต้องใช้รหัส
(เสียบเข้า เลือกสิทธิเราชนะเหมือนบัตรสวัสดิการฯ)
(1)บัตรสวัสดิการ
(2)เราชนะ
(3)บัตรประชา​ชน
การโอนเงินเราชนะ กลุ่มนี้ "ใน บัตรประชาชน"
5 มีนาคม 2564 =4,000 บาท
12 มีนาคม 2564 =1,000 บาท
19 มีนาคม 2564 =1,000 บาท
26 มีนาคม 2564 =1,000 บาท
...........................................

การโอนเงินเราชนะ กลุ่มนี้ "ในบัตรประชาชน"
19 มีนาคม 2564 =6,000 บาท
26 มีนาคม 2564 =1,000 บาท

📌ทุกยอดเงินที่โอนให้ สามารถสะสมใช้ได้ถึง31พ.ค.64นี้

Photos from บันทึกของตุ๊ด's post 05/01/2021

มีขายน้าาาา 😁

08/10/2020

เข้าเเล้วนะคะ ช่วยเเชร์ด้วยน้า มารูดที่ร้านป้ามุก ได้วันนี้เลย

สำหรับผู้ที่ถือ #บัตรคนจน

30/09/2020

สำหรับผู้ที่ถือ #บัตรคนจน

19/06/2020

จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 เดือน ไม่ต้องลงทะเบียน!

#ไทยคู่ฟ้า มาแล้วครับ…รายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) ตามที่ ครม. ได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย
.

ประชาชนทั้ง 3 กลุ่มจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจัดสรรเงินเยียวยาตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อขอรับสิทธิช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการนี้
.

การจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ

• รอบที่ 1 ดำเนินการจ่ายเงินภายในเดือน มิ.ย. 63 จำนวน 2,000 บาท (รวมของเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63)

• รอบที่ 2 ดำเนินการจ่ายเงินภายในเดือน ก.ค. 63 จำนวน 1,000 บาท

ผ่านช่องทางเช่นเดียวกับการจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน ทั้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือแจกจ่ายเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเป้าหมายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชม.

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook : ไทยคู่ฟ้า
👍Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า ()

20/05/2020

กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านระบบ e-Social Welfare 29 พ.ค. 63
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหลายมาตรการ และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีมติให้ช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง โดยเป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1.99 ล้านราย แบ่งเป็น ผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,898,357 ราย กรุงเทพมหานคร 87,359 ราย และเมืองพัทยา 1,286 ราย

ขณะนี้ กรมบัญชีกลางเตรียมความพร้อมสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในการส่งข้อมูลของผู้มีสิทธิ เพื่อนำมาตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงิน และข้อมูลบุคคลที่มีชีวิตจากกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเมื่อได้รับการยืนยันข้อมูลจากกรมการปกครองแล้ว กรมบัญชีกลางสามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินสด ติดต่อรับได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“สำหรับผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้รับเงินในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการในฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง รวมถึงผู้ที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้เนื่องจากข้อมูลคลาดเคลื่อน สามารถสอบถามได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อดำเนินการขอรับเงินต่อไป” โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว

07/05/2020

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย 112,12 ชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.2563 เป็นต้นไป สำหรับประเภท 111 ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม -พฤษภาคม 2563 ใช้ไฟฟรี
Cr.PEA

Photos from สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station's post 27/03/2020

Photos from สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station's post

Photos from ร้านป้าไข่มุกข์'s post 27/03/2020

มีใครรู้จักมั้ยคะ ใส่รองเท้าผิดไป รบกวน มาคืนเจ้าของด้วยค่ะ

26/03/2020

6 สิ่งที่ควรทำเพื่อป้องกันโควิด-19
#ไทยรู้สู้โควิด

19/03/2020

เข้าแล้วนะคะ 150 ขวด น่าจะรอบสุดท้ายแล้ว

19/03/2020

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้สินค้ากลุ่มแอลกอฮอลล์เป็นที่ต้องการอย่างมาก

ทาง บริษัท ศิริบัญชา จำกัด รับรู้และตระหนักถึงปัญหานี้และมีความห่วงใย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้แอลกอฮอลล์ในชีวิตประจำวัน จึงมีนโยบายเร่งด่วนเปิดจำหน่ายแอลกอฮอลล์70%โซลูชั่น(แบบน้ำ)ให้ผู้ป่วยโดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โดยสามารถติดต่อได้ผ่านทางช่องข้อความหน้าเพจศิริบัญชาพร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวผู้ป่วยและแนบหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

และเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นสามารถเข้าถึงสินค้า ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านเปิดโอกาสให้ผู้ที่ความจำเป็นเร่งด่วนได้ติดต่อเข้ามาก่อนนะคะ

17/03/2020

30 ml. ขวดละ 45฿

สวพ.FM91 | เตรียมเฮ 23 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2563 เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จริงหรือ? 16/03/2020

สวพ.FM91 | เตรียมเฮ 23 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2563 เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จริงหรือ?

สวพ.FM91 | เตรียมเฮ 23 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2563 เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จริงหรือ? เตรียมเฮ 23 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2563 เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จริงหรือ? ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในส...

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา's post 16/03/2020

ลูกค้าหาซื้อหน้ากาก ธงฟ้า ของจังหวัดเรา ได้ตามนี้นะคะ ส่วนร้านป้ามุก จองไม่ทันน้า

1. บ้านยาเกตเวย์ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว
2. ร้านฟาแคร์มาร์ท ต.บางวัว อ.บางปะกง
3. ร้านเภสัชกรจารุ ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม
4. ร้านภิญโญเภสัช ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต
5. ร้านฟลุ๊ค มินิมาร์ท ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์

02/01/2020

อัพเดท 2 ม.ค.63

แอดคุยกับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางอีกครั้งวันที่ 2 ม.ค.63 เวลา 11.00 น. กว่าจะได้รับข้อมูลครบถ้วน ต้องคุยถึง 4 คน ซึ่งขอชื่นชมและขอบคุณที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์กับประชาชนมากค่ะ

สำหรับเดือน มกราคม 2563 ชัดๆอีกครั้ง สิ่งที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับคือ

1.รูดซื้อสินค้า 200/300 บาท

2.ค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาท

3.ค่าโดยสารรถ บขส. จำนวน 500 บาท

4.ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45บาท/3เดือน ปัจจุบันมีร้านค้าร่วมโครงการ 2,000 ร้าค้าทั่วประเทศ โดยปีนี้คาดว่าจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่ม

5.ค่าน้ำไม่เกิน 100 บาท ค่าไฟ ไม่เกิน 230 บาท (ต้องลงทะเบียนและหากใช้เกินแม้แต่ 0.01 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ภายในเดือนนั้น)

6.VATคืน 5% จากภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ใช้จ่ายร้านธงฟ้าและถุงเงินประชารัฐ ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งของเดือน พ.ย.และธ.ค. 62 จะได้รับในวันที่ 15 ม.ค.63

7.รถเมล์ ขสมก.รถไฟฟ้า และ MRT วงเงิน 500 บาท สำหรับผู้ที่อยู่เขต กทม.และปริมณฑลหมายเหตุ1:ทุกมาตรการไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ยกเว้นค่าน้ำ ค่าไฟ และVat5%

หมายเหตุ2:เบอร์โทรหลักสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ 02-1092345 ซึ่งเป็นระบบหลังบ้านของธนาคารกรุงไทย ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเงินเข้าเงินออกของแต่บุคคลได้อย่างละเอียด ดังนั้นเมื่อท่านสงสัยเกี่ยวกับประเด็นใดในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของตนเอง ขอให้โทรสอบถามที่เบอร์นี้ก่อนที่จะนำความสงสัยนั้นๆมาโพสต์ในโซเชี่ยลจนสร้างความสับสนให้ส่วนรวม

23/10/2019

เคาะชิมช้อปใช้2แจกพันบ.เหมือนเดิม

Photos from สำนักข่าวไทย's post 29/09/2019

Photos from สำนักข่าวไทย's post

28/09/2019

มา ชิมช็อปใช้ ร้านป้ามุกกันได้นะคะ

20/08/2019
“คนจน” ไม่ควรพลาด ตอนเตรียม เปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการรัฐ” แล้ว สำหรับคนที่ยังไม่เคยร 06/06/2019

“คนจน” ไม่ควรพลาด ตอนเตรียม เปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการรัฐ” แล้ว สำหรับคนที่ยังไม่เคยร

“คนจน” ไม่ควรพลาด ตอนเตรียม เปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการรัฐ” แล้ว สำหรับคนที่ยังไม่เคยร เตรียมตัวลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับบุคคลที่ยั […]

28/04/2019
07/12/2018

บัตรใครเงินเข้าวันไหน เช็คเลยค่ะ

03/12/2018
30/11/2018

มาส่ง kerry ที่ร้าน ป้าไข่มุกข์ กันได้แล้วนะคะ

Photos from ร้านป้าไข่มุกข์'s post 28/11/2018

ปฎิทิน รับเงิน เดือน ธันวาคม

เงินฝึกอบรมอาชีพ จะได้รับเดือนสุดสุดท้าย

21/11/2018
30/09/2018

พรุ่งนี้มากันได้เลยน้าาา

18/09/2018

เงินผู้สูงอายุ 50/100฿
และเงินฝึกอบรมอาชีพ 100/200฿
สามารถนำมารูดซื้อสินค้า ที่ร้านป้าไข่มุก ได้แล้วนะคะ

01/09/2018

ตามนี้นะคะ

See my real-time location on Google Maps! 01/05/2018

See my real-time location on Google Maps!

See my real-time location on Google Maps! Visit Google Maps to check out my real-time location. With the Google Maps App you can share your location with friends and family too.

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Chachoengsao
24120

เวลาทำการ

จันทร์ 06:00 - 20:30
อังคาร 06:00 - 20:30
พุธ 06:00 - 20:30
พฤหัสบดี 06:00 - 20:30
ศุกร์ 06:00 - 20:30
เสาร์ 06:00 - 20:30
อาทิตย์ 06:00 - 20:30

Chachoengsao ร้านขายของอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
รถยนต์มือสองราคาเบาๆ BY.TKP รถยนต์มือสองราคาเบาๆ BY.TKP
1/186 ม.14 หมู่บ้านบูรพา ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao

ใครมองหารถยนต์มือสองราคาเบาๆ มาคุยกันก่อนได้เลยครับ

Aomsin Mobile Aomsin Mobile
Chachoengsao, 24130

ผ่อนไปใช้ พิจารณา 30-40% ซื้อสดถูกกว่าศูนย์ ของแถมแถมแบบจุกๆไปเลย

บอนไซ แบแซ ไม้ฟอกอากาศ - bonsai baesae บอนไซ แบแซ ไม้ฟอกอากาศ - bonsai baesae
บอนไซแบแซ 2/1 หมู่ 12 ตำบล บึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24170
Chachoengsao, 24170

จำหน่ายบอนไซ ไม่ตกแต่ง ไม้ฟอกอากาศทุกชนิด โทร : 085-242-7077 line : 085-242-7077

AomShop selling everything AomShop selling everything
ถนน หน้าเมือง, หน้าเมือง, ฉะเชิงเทรา 24000, ประเทศไทย
Chachoengsao, 24000

C.C.Kendensha 研電社 C.C.Kendensha 研電社
Moo 8, 29 Saladaeng 11, Saladaeng, Bangnampreow
Chachoengsao, 240000

固液分離装置や汚濁水浄水化処理システムの設計、販売、整備など

Amulet Channel Amulet Channel
ชุมพล
Chachoengsao, 24000

ศูนย์พระเครื่องวรชาติ​ ลูกหลวงพ่อโสธร0814298900ครับ​

Ultima Life with ThanThan Ultima Life with ThanThan
65/2 ม.5 ต.ท่าทองหลาง อ. บางคล้า
Chachoengsao, 24110

DOD Biotech โรงงานผลิตสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากBOIปี 2557

จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื
Chachoengsao

จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ห้องเสื้อผ้ากัดราคาถูก bysominis ห้องเสื้อผ้ากัดราคาถูก bysominis
ฉะเชิงเทรา-บางปะกง 24, โสธร, ฉะเชิงเทรา 24000, ประเทศไทย
Chachoengsao, 24000

เสื้อราคาส่ง เริ่มต้นเพียง10ตัวขึ้นไป ส่งจริงเเน่นอนจ้า�

Lady Care Clean ByKhomkhemshop Lady Care Clean ByKhomkhemshop
Chachoengsao, 24130

น้ำยาล้าง "ฮี" ลดกลิ่นปลาเค็ม ลดกลิ่นอับ กลิ่นหอมไร้กังวล

อ้าวเฮ้ย ทุเรียนทอด By.si อ้าวเฮ้ย ทุเรียนทอด By.si
Chachoengsao, 24170

อ้าวเฮ้ย!!ทุเรียนทอด By.si ตัวแทนก็ปัง ขายปลีกก็ออกส่งทุกวัน

Chamilz แชมพูมหาเศรษฐี Chamilz แชมพูมหาเศรษฐี
Chachoengsao, 24000

แชมพูพร้อมครีมนวดผม บำรุงอย่างถูกวิธี #CHAMILZ