คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนค

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนค

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักวิทยบริการฯ มรร.
สำนักวิทยบริการฯ มรร.
422 Maruphong Road
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ
ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
ร้านบริการไปรษณีย์ ห้างเดอะ
ร้านบริการไปรษณีย์ ห้างเดอะ
เลขที่ 249 ห้างเดอะพลาซ่าเซนเตอร์ ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิ
10 ถนนมหาจักรพรรดิ์
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท
24000
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิร
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิร
156/7, ถนนมรุพงษ์, Chacherngsao
สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง
สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนตลาด
เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนตลาด
9/3 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง
ช่างกุญแจฉะเชิงเทรา 087 488 4333
ช่างกุญแจฉะเชิงเทรา 087 488 4333
Chacherngsao 24000
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจั
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจั
99 หมู่ 6 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา, Wang Yen
Yoshikitaima
Yoshikitaima
English Program Benchamaratrungsarit 2 School
English Program Benchamaratrungsarit 2 School

#สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ร
สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ร

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ร
สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ร

Faculty of Management Science

เปิดเหมือนปกติ

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 01/04/2022

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post

01/04/2022

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สมัครรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
♢ ประเภทของทุนการศึกษา ♢
① ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
② ทุนนักศึกษากิจกรรมดีเด่น จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (คณะละ 2 ทุน)
③ ทุนส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู่งาน” จำนวน 10 ทุนทุนละ 5,000 บาท (คณะละ 2 ทุน)

หมดเขตการรับสมัคร : 31 กรกฎาคม 2565

📌ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2565
https://drive.google.com/file/d/1VnlSFZ9RxO1kMEXMFBZYFM7s9PImnqWl/view?usp=sharing

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 01/04/2022

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 31/03/2022

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 31/03/2022

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post

31/03/2022

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นายภานุวัฒน์ คงเจริญ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “เพรชสารภี” ประจำปี 2565

31/03/2022
Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 30/03/2022

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 30/03/2022

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post

30/03/2022

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “นักสื่อสาร convergence” และรางวัลพิเศษการเชื่อมโยงเนื้อหาด้านสุขภาพดีเด่น (ประเภทสถาบันอุดมศึกษา) ในพิธีประกาศรางวัลและมอบประกาศนียบัตร นักสื่อสาร convergence ส่งเสริมสังคมสุขภาวะภาคตะวันออก ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) กรุงเทพมหานคร

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 30/03/2022

ประชาสัมพันธ์ลงคะแนนเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.30 น.
แบบลงคะแนน - https://forms.gle/jw7RWTTF48P6XH2Y7 หรือสแกน QR Code
แนะนำผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565
หมายเลข 1 นางสาวอัชริญาภรณ์ บังนิไกร (นุ่น) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เนื่องจากปีนี้มีผู้สมัครเพียง 1 คน ท่านสามารถไปใช้สิทธิในการออกเสียง
☓ เลือกลงคะแนน
☓ ไม่ประสงค์ลงคะแนน

29/03/2022

ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ได้รับรางวัลโล่ระดับเงิน โดย"ชมรมเส้นใบและสายธาร" ซึ่งมีอาจารย์ผุสดี ภุมรา เป็นที่ปรึกษาชมรม จากผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ประเมินโดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 29/03/2022

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 28/03/2022

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 28/03/2022

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post

27/03/2022

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ
ณิชา ณิชานันท์ ตัณฑิกุล นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Queen Rainbow Sky Chachoengsao 2022
และได้ไปประกวดต่อในเวทีระดับประเทศเป็นตัวแทนของจังหวัดฉะเชิงเทรา

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 27/03/2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 6) รับสมัครตั้งแต่ 12 มีนาคม 2565 - 17 เมษายน 2565
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://reg.rru.ac.th/web_admis/app_form.php

26/03/2022

╔══════════════════╗
เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
╚══════════════════╝
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.30 น.
อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ในรูปแบบออนไลน์ (On line)
•─────────•°•°•─────────•
แนะนำผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565
หมายเลข 1 นางสาวอัชริญาภรณ์ บังนิไกร (นุ่น) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เนื่องจากปีนี้มีผู้สมัครเพียง 1 คน ท่านสามารถไปใช้สิทธิในการออกเสียง
☓ เลือกลงคะแนน
☓ ไม่ประสงค์ลงคะแนน

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 26/03/2022

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 26/03/2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 6) รับสมัครตั้งแต่ 12 มีนาคม 2565 - 17 เมษายน 2565
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://reg.rru.ac.th/web_admis/app_form.php
รายละเอียดการสมัคร https://bit.ly/detail-2565-r6
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 19 เมษายน 2565
สอบข้อเขียน (ครุศาสตร์) 21 เมษายน 2565
สอบสัมภาษณ์ (ทุกคณะ) 22 เมษายน 2565
ประกาศผลการคัดเลือก 25 เมษายน 2565

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 25/03/2022

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 25/03/2022

ประชาสัมพันธ์ การเขียนคำร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับคืน (ช่วงสถานการณ์ COVID 19)
- แบบฟอร์ม+ตัวอย่าง การขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ)
http://fms.rru.ac.th/wp/wp-content/uploads/2022/03/คืนค่าธรรมเนียม-2-2564-ภาคปกติ.pdf

- แบบฟอร์ม+ตัวอย่าง การขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ภาคพิเศษ)
http://fms.rru.ac.th/wp/wp-content/uploads/2022/03/คืนค่าธรรมเนียม-2-2564-ภาคพิเศษ.pdf

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 24/03/2022

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post

24/03/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

23/03/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 5) ที่เว็บ http://reg.rru.ac.th

ให้นักศึกษาเข้าระบบเพื่อกรอกประวัติส่วนตัวและพิมพ์ใบจ่ายเงินค่าลงทะเบียน (Pay-in) คลิกดูคู่มือลงทะเบียน https://bit.ly/manual-2565

ชำระเงินค่าลงทะเบียน 2-20 เมษายน 2565
รายงานตัวนักศึกษา 15 มิถุนายน 2565
เปิดภาคเรียน 27 มิถุนายน 2565
#สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 #ถนนมรุพงษ์ #ตำบลหน้าเมือง #อำเภอเมือง
#จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ (038)500000 ต่อ 6420, (038) 535116
Website : http://academic.rru.ac.th
Facebook : http://www.facebook.com/academic.rru.th

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 23/03/2022

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 23/03/2022

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 23/03/2022

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post

23/03/2022

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พร้อมคณะนักวิจัย ที่ผ่านการพิจารณา ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด
แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2565
"ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลง
และวิกฤติด้านเศรษฐกิจ" เรื่อง การพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจปูทะเลอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้านเศรษฐกิจ ภายใต้โปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ
#สถาบันวิจัยและพัฒนา
https://rdi.rru.ac.th
ชั้น 2 (ห้องแสงทอง) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
https://www2.rru.ac.th

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 23/03/2022

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post

22/03/2022

" เ ขี ย น เ ร ซู เ ม่
ใ ห้ ปั ง . .
จ บ ใ ห ม่ ยั ง ไ ง ก็ ไ ด้ ง า น "
/////////////////////////////////////////
I โดย Super Resume I

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post 21/03/2022

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนครินทร์'s post

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรร.'s post 21/03/2022

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรร.'s post

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรร.'s post 21/03/2022

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรร.'s post

21/03/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. สาขาวิซาการบัญชี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา
2. สาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. หลักสูตรเกษตรแม่นยำและนวัตกรรม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
เริ่มรับสมัคร วันที่ 17 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
รายละเอียด -http://fms.rru.ac.th/wp/wp-content/uploads/2022/03/rru-job-3-2565.pdf

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

MiNi Open House FMS Fair 2022
ดอกไม้จันทร์ชุมชน วิถีชีวิตชาวคลองเขื่อน
ขนมตาล วิถีชีวิตชาวคลองเขื่อน
ไม้กวาดทางมะพร้าว วิถีชีวิตชาวคลองเขื่อน
พิธีทำขวัญข้าว วิถีชีวิตชาวคลองเขื่อน
RRU to Learn
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการนิเทศศาสตร์ โชว์เพาว์ ครั้งที่ 1
การแสดงกองเชียร์และผู้นำเชียร์คณะวิทยาการจัดการ กีฬาสารภีเกมส์...
การแสดงกองเชียร์และผู้นำเชียร์คณะวิทยาการจัดการ กีฬาสารภีเกมส์...
การแสดงของคณะวิทยาการจัดการ ในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งจาก 5...
การแสดงของคณะวิทยาการจัดการ ในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งจาก 5...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao
24000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

Chachoengsao บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิ
10 ถนนมหาจักรพรรดิ์
Chachoengsao, 24000

WE ARE HOPE เราคือความหวังเกษตรกร

บ้านเห็ดลุงตี๋ บ้านเห็ดลุงตี๋
ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

จำหน่าย ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน,เห็ดฟางและดอกเห็ด

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คลินิกหมอครอบครัววัดโสธร แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คลินิกหมอครอบครัววัดโสธร
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลพุทธโสธร
Chachoengsao, 24000

ดูแลสุขภาพด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทย เข้ารับการรักษาได้ตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
Chachoengsao, 24000

โทรศัพท์ 038-500-000 www.rru.ac.th

ร้านบริการไปรษณีย์ ห้างเดอะ ร้านบริการไปรษณีย์ ห้างเดอะ
เลขที่ 249 ห้างเดอะพลาซ่าเซนเตอร์ ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง
Chachoengsao, 24000

ส่งพัสดุ (EMS ลงทะเบียน ธรรมดา) ชำระบิล เติมเงิน ธนาณัติ

ไร่เทวาประทานพร ไร่เทวาประทานพร
43 หมู่ 12 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคม
Chachoengsao, 24120

ต้นกำเนิดใหม่ของตระกูลอะนุรัตน์

สำนักงานคลังเขต 2 สำนักงานคลังเขต 2
ถนน มรุพงษ์
Chachoengsao, 24000

สำนักงานคลังเขต 2

ป๋อง ดีไซด์ ป๋อง ดีไซด์
39/56 ถนน มหาจักรพรรดิ์ 5 ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมือง
Chachoengsao, 24000

ตัดผมชาย ทุกทรง ทุกสไตล์ ได้ทุกแนวคับบ

ศูนย์ ICT ชุมชนพนมสารคาม ศูนย์ ICT ชุมชนพนมสารคาม
หมู่ 1 ตำบลพนมสารคาม
Chachoengsao, 24120

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมสารคาม

สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ยิน

สุริยะ รางน้ำฝน สุริยะ รางน้ำฝน
26ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง
Chachoengsao, 24000

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

เป็นหน่วยงานที่บริการด้านเศรษฐกิจ