สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิง

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง
สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
คณะวิทยาการจัดการ  มรภ.ราชนค
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนค
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
English Program Benchamaratrungsarit 2 School
English Program Benchamaratrungsarit 2 School
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ
ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
ร้านบริการไปรษณีย์ ห้างเดอะ
ร้านบริการไปรษณีย์ ห้างเดอะ
เลขที่ 249 ห้างเดอะพลาซ่าเซนเตอร์ ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิร
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิร
156/7, ถนนมรุพงษ์, Chacherngsao
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิ
10 ถนนมหาจักรพรรดิ์
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท
24000
เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนตลาด
เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนตลาด
9/3 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง
ศิวรักษ์ แอร์
ศิวรักษ์ แอร์
92/33 หมู่บ้าน มายกรีนบางพระ
ช่างกุญแจฉะเชิงเทรา 087 488 4333
ช่างกุญแจฉะเชิงเทรา 087 488 4333
Chacherngsao 24000
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจั
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจั
99 หมู่ 6 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา, Wang Yen
Yoshikitaima
Yoshikitaima

ความคิดเห็น

✨สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ✨
🖌เปิดรับคำขอจัดสรรเงินเป็นค่า
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก
การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ในวันและเวลาราชการ
🗣สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3882 3043 หรือ
Call Center 1584
เปิดรับสมัคร ผู้ต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
ผู้สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง
ตามวัน-เวลา ที่ระบุในประกาศ

** กรณี ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 เป็น 4 (คิวเต็มค่ะ)
หากมีการรับสมัคร จะมีประกาศแจ้งในภายหลังค่ะ
กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย สร้างระบบคัดกรองผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะที่มีการบริหารจัดการเดินรถได้อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ โดยการนำระบบการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง และการพัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการมีความมั่นใจว่าสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
รถโดยสารสาธารณะที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จะได้รับเครื่องหมาย "Q-Bus" ซึ่งหมายถึง "Qualified Bus" หรือ "รถโดยสารสาธารณะที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน" ซึ่งมาตรฐาน Q-Bus มีข้อกำหนดที่ครอบคลุมการดำเนินการใน 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านองค์กรและการบริหารจัดการ
(2) ด้านปฏิบัติงาน
(3) ด้านยานพาหนะ
(4) ด้านพนักงาน
(5) ด้านความปลอดภัย
ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากกรมการขนส่งทางบก เช่น ได้รับพิจารณาคะแนนในการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Road Transport Permit) ได้รับการพิจารณาในการคัดเลือกผู้เข้าใช้สถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก (Truck Terminal) รวมทั้งได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Matching) และสิทธิในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านทุกช่องทางของกรมการขนส่งทางบก
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งยื่นขอรับมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจขอรับการรับรองมาตรฐานฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 038-823043 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitruckcenter.com/tdsc

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมการขนส่งทางบก ติดต่อ กลุ่มวิชาการขนส่ง 0 3882 3043
ติดต่อ ฝ่ายทะเบียนรถ 0 3882 3041-2 , 092-885-9077
ติดต่อ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 0 3882 3040 , 092-973-0425
ติดต่อ ฝ่ายตรวจสภาพรถ 0 3898 1423 , 08 1123 4242

เปิดเหมือนปกติ

Timeline photos 11/04/2022

Timeline photos

เหตุการณ์รถยางรั่ว แบน หรือยางแตกระหว่างทาง ⚠️ การจะเรียกหาช่างมาช่วยจัดการให้ในทันทีไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ยิ่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดหรือในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย แต่ถ้าผู้ขับรถรู้เทคนิคที่จำเป็น 💡 มีอุปกรณ์พร้อมติดรถไว้เสมอ ยางอะไหล่ที่ใช้งานได้, แม่แรงแบบพกพา, ประแจ การเปลี่ยนยางอะไหล่รถด้วยตัวเองก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
.
-จอดรถหลบไหล่ทาง ⛔️ โดยควรจอดบนพื้นราบ รถไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง หากเป็นเกียร์อัตโนมัติ ให้เข้าโหมด P และดึงเบรกมือ ส่วนเกียร์ธรรมดาให้เข้าเกียร์ 1 หรือเกียร์ถอยหลัง และดึงเบรกมือเช่นกัน อาจหาก้อนอิฐ ก้อนหิน มาขัดไว้ที่ล้อเพื่อความปลอดภัยกันรถลื่นไหล
.
-เปิดไฟฉุกเฉิน ตั้งป้ายแจ้งเตือนฉุกเฉิน ⚠️ 🚗 ⚠️ หรือนำกิ่งไม้หรือผ้าผูกให้สัญลักษณ์ทั้งด้านหน้าและหลังรถ เพื่อเตือนรถที่ขับมาในระยะไกลเห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่ ช่วยให้รถคันอื่นชะลอความเร็วลง ป้องกันอุบัติเหตุ
.
-เริ่มเปลี่ยนยาง ⚙️🔧 โดยสอดแม่แรงใกล้กับล้อที่จะเปลี่ยน ยังไม่ต้องยกรถขึ้น ↔️ ตำแหน่งที่สอดควรเป็นโลหะ และต้องวางตั้งฉากกับพื้น ระวังอย่าสอดแม่แรงใต้จุดที่เป็นพลาสติกขึ้นรูป เพราะจะทำให้พลาสติกแตกเสียหาย รถบางรุ่นจะมีรูเล็กๆ ข้างล้อสำหรับสอดแม่แรง
.
-เปิดฝาดุมล้อ และคลายน็อตพอหลวมๆ โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา ยังไม่ต้องนำน็อตออก

หลังจากนั้น ยกแม่แรงขึ้น ⬆️ ให้ล้อรถยกลอยเหนือพื้นเพียงพอที่จะเปลี่ยนยาง จึงค่อยขันน็อตที่คลายไว้ก่อนหน้าออกทั้งหมด พร้อมถอดล้อเก่าออก และนำล้อยางอะไหล่มาเปลี่ยนพร้อมขันน็อตให้แน่น โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา

ลดระดับแม่แรง ⬇️ โดยให้ล้อเป็นตัวรับน้ำหนักรถ พร้อมนำแม่แรงออก และใส่ฝาครอบดุมล้อให้เรียบร้อย
.
ต้องระวัง ⚠️
– ควรใช้ยางอะไหล่เพื่อประคองการขับขี่ในระยะใกล้ ขณะใช้ยางอะไหล่ ไม่ควรขับรถด้วยความเร็ว เพราะยางอะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานนาน อาจส่งผลต่อการเบรกได้ และสมดุลของรถได้

– ไม่ควรนำยางอะไหล่มาใช้ทดแทนยางเส้นเดิมแบบถาวร
.
.
ผู้ขับรถควรลองฝึกเปลี่ยนยางเพื่อให้มีความเคยชินกับอุปกรณ์และขั้นตอนต่างๆ จะทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วมากขึ้น และก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสภาพรถ สภาพยาง และอุปกรณ์ที่จำเป็นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัย
.
#ยางแตก #ยางแบน #เปลี่ยนยาง #รอบรู้เรื่องขับขี่ #ขับขี่ปลอดภัย #ใส่ใจขับ #สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก #กรมการขนส่งทางบก

07/04/2022

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 เพื่อให้ถนนทุกเส้นทางคล่องตัวและปลอดภัย ตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2565

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือ สมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคล เพื่อให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว โดยคาดการณ์ว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตราย และบริษัทต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อให้การสัญจรในทุกเส้นทางเป็นไปอย่างอย่างสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 กรมการขนส่งทางบกตั้งเป้าหมายต้องการให้อุบัติเหตุจากรถบรรทุกลดลงน้อยที่สุด เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุกับรถบรรทุกแต่ละครั้งมักปรากฏความรุนแรงมากกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถลักษณะอื่น ซึ่งหนึ่งในมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุดังกล่าว คือ การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ โดยลดจำนวนรถบรรทุกที่ออกมาวิ่งในช่วง 11 - 17 เมษายน 2565 เท่าที่จำเป็น ส่วนการขนส่งอื่นที่ไม่สำคัญเร่งด่วน ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้รถในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ สำหรับสินค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน สามารถขนส่งได้โดยวางแผนการขนส่งล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานต์ หลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น ในส่วนด้านตัวรถ คือ ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุก/รถลากจูง/รถพ่วงก่อนใช้งานทุกครั้ง สำหรับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต้องใช้อุปกรณ์ยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) ตลอดเวลาที่ทำการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) ในรถของตนเองให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องผ่าน Application DLT- GPS และแจ้งเตือนผู้ขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพื่อร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทาง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถให้เดินรถได้เฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนปัญหาการจราจรติดขัด และปฏิบัติตามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินรถในถนนบางสาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 คือ ถนนมิตรภาพทับกวาง-สีคิ้ว (ทล. 2) ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย (ทล. 304) กบินทร์บุรี-วังนาเขียว ถนนบุรีรัมย์-อรัญประเทศ บายพาลเสาไห้ (ทล. 348) ถนนพหลโยธิน เข้าเมืองนครสวรรค์ (ทล. 1) กลางแดด-นครสวรรค์ ถนนรังสิโยทัย ปากน้ำโพ-บางม่วง (ทล. 117) ถนนพหลโยธิน เข้าเมืองสระบุรี (ทล. 1) และถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีงตะวันตก (ทล. 362) โดยต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ในส่วนผู้ขับรถ ให้ขับด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ มีสภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย และไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับรถต้องเป็นศูนย์ (0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ไม่เสพสารเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตามประเภท หากผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ขับรถละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด
----------------------------------

07/04/2022

ปฏิทินวันทำการ เดือนเมษายน 2565

✔️เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ
🚷หยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศรัฐบาล

🗓 ตรวจสอบจองคิวรับบริการ
แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
iOS : https://apple.co/2GIHARd
แอนดรอยด์ : http://bit.ly/2IkLpyO

📱 ชำระภาษีรถออนไลน์ล่วงหน้า
แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax
iOS : https://apple.co/3iAx6Dd
แอนดรอยด์ : https://bit.ly/2XXQLVT

📲 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR Licence
iOS - https://apple.co/2VTcYR8
แอนดรอยด์ - http://bit.ly/2JHhh0m
ใครที่มีใบขับขี่ที่ทีคิวอาร์โค้ดแล้ว แนะให้ลองเริ่มต้นใช้งานใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ใบขับขี่ดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence มีแล้วไม่ต้องพกตัวบัตร แค่โชว์ผ่านแอปฯ ก็ใช้ได้เลย ✨

สอบถามเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์ หรือโทร. 1584

05/04/2022

✨สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ✨
🖌เปิดรับคำขอจัดสรรเงินเป็นค่า
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก
การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ในวันและเวลาราชการ
🗣สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3882 3043 หรือ
Call Center 1584

29/03/2022

เปิดรับสมัคร ผู้ต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
ผู้สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง
ตามวัน-เวลา ที่ระบุในประกาศ

** กรณี ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 เป็น 4 (คิวเต็มค่ะ)
หากมีการรับสมัคร จะมีประกาศแจ้งในภายหลังค่ะ

24/03/2022

กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย สร้างระบบคัดกรองผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะที่มีการบริหารจัดการเดินรถได้อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ โดยการนำระบบการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง และการพัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการมีความมั่นใจว่าสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
รถโดยสารสาธารณะที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จะได้รับเครื่องหมาย "Q-Bus" ซึ่งหมายถึง "Qualified Bus" หรือ "รถโดยสารสาธารณะที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน" ซึ่งมาตรฐาน Q-Bus มีข้อกำหนดที่ครอบคลุมการดำเนินการใน 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านองค์กรและการบริหารจัดการ
(2) ด้านปฏิบัติงาน
(3) ด้านยานพาหนะ
(4) ด้านพนักงาน
(5) ด้านความปลอดภัย
ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากกรมการขนส่งทางบก เช่น ได้รับพิจารณาคะแนนในการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Road Transport Permit) ได้รับการพิจารณาในการคัดเลือกผู้เข้าใช้สถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก (Truck Terminal) รวมทั้งได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Matching) และสิทธิในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านทุกช่องทางของกรมการขนส่งทางบก
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งยื่นขอรับมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจขอรับการรับรองมาตรฐานฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 038-823043 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitruckcenter.com/tdsc

24/03/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง

“ศักดิ์สยาม” สั่งการกรมทางหลวง คืนค่าปรับ 10 เท่า ผู้ที่ใช้งานระบบ M-FLOW ทุกราย และชะลอการปรับเงิน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2565) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับทราบปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน ที่ต้องเสียเงินค่าปรับ 10 เท่า กรณีที่จ่ายเงินค่าผ่านทางเกิน 2 วัน ในการใช้ช่องทาง ระบบ M-FLOW ที่ด่านธัญบุรี และด่านทับช้าง บนมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้สั่งการให้กรมทางหลวงดำเนินการ ดังนี้
1.) ให้กรมทางหลวง ชะลอการเรียกเก็บเงินค่าปรับ 10 เท่า สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใช้งานระบบ M-FLOW ที่ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง หลังจากที่เข้ามาใช้งาน ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2565
2.) สำหรับผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง และถูกปรับไปก่อนหน้านี้ ให้กรมทางหลวง คืนเงินค่าปรับให้ทุกราย
3.) ให้กรมทางหลวงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลกระทบเกิดความเดือดร้อน และความไม่สะดวก กับประชาชนผู้ใช้ทาง และประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้การใช้งานระบบ M-FLOW มากขึ้นในทุกช่องทาง

กรมทางหลวง ขอเขิญชวนให้ผู้ใช้ทาง สมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิก ระบบ M-FLOW ผ่านทาง Line OA โดยเพิ่มเพื่อนในไลน์ @mflowthai แล้วกดเลือกช่องสมัครเป็นสมาชิก โดยจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต ซึ่งวิธีนี้สามารถสมัครได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที เท่านั้น ไม่มีเอกสารที่ยุ่งยาก และสมาชิกจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่วนลด และโปรโมชั่นต่างๆ ผ่านทาง Line OA นี้ หากสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรติดต่อได้ที่ Call Center โทร 1586 กด 1

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรมทางหลวง
24 กุมภาพันธ์ 2565

23/03/2022

กรมการขนส่งทางบก จะมีการ “ปิดปรับปรุงระบบ” การจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue และการจองคิวทุกช่องทาง

ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 24.00 น.

ระบบจะเปิดให้บริการสำหรับการจองคิวเฉพาะผ่านทางเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ได้ตามปกติ
ในวันที่ 28 มีนาคม 2565

สำหรับผู้ใช้งานที่มีคิวรอดำเนินการในช่วงวันดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการที่ สำนักงานขนส่งได้ปกติ

ขออภัยในความไม่สะดวก

Photos from กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News's post 22/03/2022

Photos from กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News's post

22/03/2022

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! การใช้ป้ายแดงต้องใช้ควบคู่กับสมุดคู่มือประจำรถ โดยอนุโลมให้ใช้ป้ายแดงเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ เตือน!!! ใช้ป้ายแดงปลอมที่โฆษณาขายในสื่อสังคมออนไลน์ หรือทำป้ายปลอมขึ้นเอง เข้าข่ายผิดกฎหมายอาญามีโทษถึงขั้นจำคุก
.
.
นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกตรวจพบการประกาศขายป้ายแดง พร้อมสมุดคู่มือประจำรถ และประกาศการรับทำป้ายแดงในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็น “ป้ายแดงปลอม” ที่มิได้ออกโดยกรมการขนส่งทางบก โดยป้ายแดงที่ถูกกฎหมายนั้นไม่มีขาย แต่มีอยู่ในความครอบครองของบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งมีไว้เพื่อใช้ติดรถเพื่อนำรถไปส่งให้ลูกค้า หรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้น ไม่ใช่ป้ายทะเบียนส่วนบุคคลที่ผู้ใดจะนำไปจำหน่ายต่อหรือผลิตขึ้นเองได้ ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อป้ายแดงที่มีการประกาศขายดังกล่าว เนื่องจากการนำป้ายแดงปลอมไปติดรถ เจ้าของรถจะมีความผิดฐานใช้เอกสารทางราชการปลอม ตามกฎหมายอาญา มีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการตรวจสอบป้ายแดงปลอม โดยได้จัดทำระบบบริการใบอนุญาตเครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง) สำหรับบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถที่ได้รับใบอนุญาตบันทึกข้อมูลการใช้ป้ายแดงเมื่อมีการส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้ซื้อ เพื่อใช้ตรวจสอบสถานการณ์ครอบครองป้ายแดงแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชน ผู้ใช้รถป้ายแดงทราบถึงวัตถุประสงค์การใช้งานป้ายแดงและลักษณะป้ายแดงที่ถูกต้อง ซึ่งวิธีสังเกตป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกนั้น ตัวแผ่นป้ายต้องมีตัวอักษร ขส ลักษณะนูนที่มุมด้านล่างขวา และลายน้ำ ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้ป้ายแดงจะต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถโดยอนุโลมให้ใช้ป้ายแดงเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ หากเจ้าของรถนำป้ายแดงไปใช้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ดำเนินการนำรถไปจดทะเบียนให้แล้วเสร็จ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท นอกจากนี้ หากรถยนต์ถูกโจรกรรมจะยากต่อ การติดตามตรวจสอบ จึงแนะนำให้ผู้ที่ซื้อรถใหม่เร่งนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง ณ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดโดยเร็ว
----------------------------------

18/03/2022

การใช้ความเร็วบนท้องถนน 💨 มีความสัมพันธ์กับโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรง #ยิ่งเร็วยิ่งหยุดยาก #ยิ่งเร็วยิ่งเจ็บหนัก เราจึงเห็นป้ายจราจรที่มีความเกี่ยวข้องการใช้ความเร็วบนถนนอยู่เสมอ แต่ก็มีผู้ขับขี่หลายคนเข้าใจความหมายผิดไป ⁉️ ทำให้ปฏิบัติไปแบบผิดๆ ตามความเข้าใจของตัวเอง จนทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ⚠️
.
⭕️ ป้ายจำกัดความเร็ว พื้นสีขาว ขอบสีแดง ระบุตัวเลขความเร็วที่ห้ามผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินจากความเร็วที่กำหนดตามตัวเลขที่ปรากฏบนป้าย
.
🔵 ป้ายความเร็วขั้นต่ำ พื้นสีน้ำเงิน เส้นขอบป้ายสีขาว ระบุตัวเลขความเร็วเพื่อให้ผู้ขับขี่ทราบว่าบนถนนเส้นนั้น รถทุกคันต้องใช้ความไม่ต่ำกว่าตัวเลขที่ปรากฎบนป้าย โดยมากพบบนทางด่วนที่ป้องกันไม่ให้รถวิ่งช้า กีดขวางการจราจร
.
⚖️ ผู้ขับขี่ที่ไม่ขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้ง มีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร มาตรา 67 💵 ปรับ 500 บาท
.
💡 ป้ายจราจรที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว มีไว้เพื่อให้ผู้ขับขี่ใช้อัตราความเร็วที่สอดคล้องกับสภาพถนนและสภาพการจราจร ดังนั้น ผู้ขับขี่ควรสังเกต 👁 ป้ายจราจรและปฏิบัติให้ถูกต้อง 🚫🚙 เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนทั้งต่อตัวเองและเพื่อนร่วมทาง 💛
.
#ป้ายจราจร #เครื่องหมายจราจร #จำกัดความเร็ว #รอบรู้เรื่องขับขี่ #ขับขี่ปลอดภัย #สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก #กรมการขนส่งทางบก

18/03/2022

กรมการขนส่งทางบก ชวนเจ้าของรถเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ตรวจเช็กความพร้อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้น ฟรี!!! ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 เมษายน 2565

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เจ้าของรถจึงควรตรวจเช็กสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนเดินทางทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมการขนส่งทางบก จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทาง กว่า 20 รายการ โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น การตรวจระบบเบรก สภาพยาง การทำงานของเครื่องยนต์ ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง หม้อน้ำและรอยรั่ว ไส้กรองอากาศ การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะได้รับการดูแลจากช่างผู้ชำนาญงาน นอกจากนี้ บางหน่วยงานยังมีบริการตรวจเช็กลูกหมากปีกนก ลูกปืนล้อ ตรวจถังน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงท่อและข้อต่อน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพิ่มเติม ทั้งยังให้ส่วนลดค่าอะไหล่บางรายการอีกด้วย เจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศรวมกว่า 2,000 แห่ง ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2565

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” มาอย่างต่อเนื่องทั้งเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้เจ้าของรถเห็นความสำคัญของการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบของรถก่อนการเดินทาง ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของตัวรถได้ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย, สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย, สมาคมการค้าไทย – ยุโรป, สถาบันยานยนต์, สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด, บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮุนได มอเตอร์ไทยแลนด์ จำกัด, บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ ซีพี จำกัด และบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฟอร์ซเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซูซูกิโมโตเซลส์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท คาร์เวิลด์ คลับ จำกัด, บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บี - ควิก จำกัด, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดังนั้น
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ก่อนเดินทางทุกครั้งขอเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมของคนขับและยานพาหนะ รวมทั้งวางแผนและศึกษาเส้นทางล่วงหน้า ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 - 8 ชั่วโมง ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่ยานพาหนะ หากมีอาการเมื่อยล้าระหว่างการเดินทาง ควรหยุดพักให้ผ่อนคลายก่อนเดินทางต่อ และต้องไม่ละเลยการป้องกันตนเองตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

งานประมูลทะเบียนรถเลขสวย จ.ฉะเชิงเทรา หมวดอักษร กบ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


24/3 ม.3 ต.บางตีนเป็ด
Chachoengsao
24000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Chachoengsao บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
RTP Cyber Village หมู่บ้านคลองสะแก RTP Cyber Village หมู่บ้านคลองสะแก
ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24150

หน่วยงานราชการ

Samnang Cooking Show Samnang Cooking Show
88 Moo 5 Bangna-TradRd.,Takham,Bangpakong
Chachoengsao, 24130

Hi Everyone Cooking with Samnang Cooking Show Together,Easy to Cook. Thank you for watching my video.

ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเ ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเ
ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง
Chachoengsao, 24000

RTP Cyber Village หมู่บ้านหัวลำพู RTP Cyber Village หมู่บ้านหัวลำพู
117/2 ม.2 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน
Chachoengsao, 240000

RTP CYBER VILLAGE หมู่บ้านหัวลำพู

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
Chachoengsao, 24000

โทรศัพท์ 038-500-000 www.rru.ac.th

โรงเรียนศรีวิทยา บางวัว บางป โรงเรียนศรีวิทยา บางวัว บางป
โรงเรียนศรีวิทยา 34/1 ม.14 ถ.จรัญยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
Chachoengsao, 24180

เปิดการเรียนการสอนชั้น อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21

ศิวรักษ์ แอร์ ศิวรักษ์ แอร์
92/33 หมู่บ้าน มายกรีนบางพระ
Chachoengsao, 24000

บริการ ล้าง ซ่อม ย้าย ติดตั้ง แอร์บ้านทุกชนิด จำหน่ายแอร์ใหม่มือ1 หรือ มือ2 ยินดีให้คำปรึกษา

เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต
5/1 หมู่ 9 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง
Chachoengsao, 24000

Healthy &Happy Life Healthy &Happy Life
174 Maruphong Rd.
Chachoengsao, 24000

Psychology Counseling / Teenage Counseling

ร้านบริการไปรษณีย์ ห้างเดอะ ร้านบริการไปรษณีย์ ห้างเดอะ
เลขที่ 249 ห้างเดอะพลาซ่าเซนเตอร์ ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง
Chachoengsao, 24000

ส่งพัสดุ (EMS ลงทะเบียน ธรรมดา) ชำระบิล

สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ยิน

สำนักวิทยบริการฯ มรร. สำนักวิทยบริการฯ มรร.
422 Maruphong Road
Chachoengsao, 24000

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์