ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเ

ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ
ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิ
10 ถนนมหาจักรพรรดิ์
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท
24000
ร้านบริการไปรษณีย์ ห้างเดอะ
ร้านบริการไปรษณีย์ ห้างเดอะ
เลขที่ 249 ห้างเดอะพลาซ่าเซนเตอร์ ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง
เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนตลาด
เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนตลาด
9/3 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิร
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิร
156/7, ถนนมรุพงษ์, Chacherngsao
สำนักวิทยบริการฯ มรร.
สำนักวิทยบริการฯ มรร.
422 Maruphong Road
คณะวิทยาการจัดการ  มรภ.ราชนค
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนค
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างกุญแจฉะเชิงเทรา 087 488 4333
ช่างกุญแจฉะเชิงเทรา 087 488 4333
Chacherngsao 24000
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจั
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจั
99 หมู่ 6 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา, Wang Yen
Yoshikitaima
Yoshikitaima
สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง
สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเ, หน่วยงานราชการ, ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง, Chachoengsao.

เปิดเหมือนปกติ

08/03/2022

📌การทิ้ง ATK เมื่อตรวจแล้วไม่ว่าจะขึ้น 2 ขีด หรือขีดเดียว ควรจัดการเหมือนกัน เพราะอาจเป็นผลลบปลอม โดยให้ฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือราดด้วยผงฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น แยกทิ้งกับขยะทั่วไปถ้าทำได้

06/03/2022

ประชาสัมพันธ์หากตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด
พื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

*ในเขตตำบลหน้าเมืองให้ติดต่อ ศสม.วัดจีนประชาสโมสรและศสม.วัดโสธร

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา's post 03/03/2022

📣นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล

วันที่ 3 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล ณ หอประชุมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญ รับฟังปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ/ผู้เสี่ยงสูง และการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา's post 02/03/2022

📣 นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทราพร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ พมจ.ฉช.,นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ(ต.คลองหลวงแพ่ง) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 ครัวเรือน โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และจะดำเนินการพัฒนาครัวเรือนดังกล่าว ให้หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืนต่อไป

# อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา's post 02/03/2022

📣 นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยชุมชนร่วมใจใต้ร่มพระบารมี ณ วัดสุทธาวาส

วันที่ 1 มี.ค. 65 เวลา 10.30 น. นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ(ต.คลองหลวงแพ่ง) เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยชุมชนร่วมใจใต้ร่มพระบารมี ณ วัดสุทธาวาส (ต.คลองหลวงแพ่ง) ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 พักรักษาตัวอยู่ 30 ราย

#อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

25/02/2022

คำแนะนำการแยกกักตัวที่บ้าน
- สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็ก -

▪ รักษาระยะห่างจนพ้นระยะติดเชื้อ และสังเกตอาการของโรค งดให้เยี่ยมที่บ้าน
▪ ให้เด็กอยู่ห่างจากสมาชิกอื่นในบ้านและสัตว์เลี้ยง 6 ฟุต
ยกเว้นผู้กักตัวด้วยเหตุผลเดียวกัน
▪ สวมหน้ากากอนามัยหากรักษาระยะห่าง 6 ฟุต อายุต่ำกว่า 2 ปี หรือ ผู้ที่มีปัญหาด้านการหายใจไม่ควรสวมหน้ากากอนามัย
▪ แยกนอนในห้องเดี่ยว หรือ นอนเว้นระยะห่าง นอนแบบกลับหัวกัน
▪ แยกสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา's post 23/02/2022

📣 ทีมตำบลเข้มแข็ง (ต.คลองหลวงแพ่ง) ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง ณ วัดสุทธาวาส

วันที่ 23 ก.พ. 65 เวลา 07.00-12.00 น. นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ ทีมตำบลเข้มแข็ง (ต.คลองหลวงแพ่ง) ร่วมกับจนท.รพ.พุทธโสธร ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง ณ วัดสุทธาวาส รวมจำนวนผู้รับบริการ ทั้งสิ้น 476 ราย แบ่งเป็น PZ. จำนวน 396 ราย AZ. จำนวน 80 ราย

#อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

23/02/2022

⚠ เตือนภัย โควิด “ระดับ 4” ทั่วประเทศ แนะนำ งดไปสถานที่เสี่ยง งดการรวมกลุ่มสังสรรค์ เน้น WFH ชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่ถ้าไม่จำเป็น
.
♦️ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น และคาดว่ายังมีแนวโน้มสูงต่อเนื่องในช่วง 1-2 สัปดาห์จากนี้ จึงต้องช่วยกันชะลอการติดเชื้อ ซึ่งที่ผ่านมาได้แจ้งเตือนภัยโควิดระดับ 4 มีคำแนะนำคือ งดไปสถานที่เสี่ยง งดการรวมกลุ่มสังสรรค์ เน้นทำงานที่บ้าน และชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่ถ้าไม่จำเป็น แต่ขณะนี้ประชาชนอาจรู้สึกว่าโรคมีความรุนแรงน้อยลง ทำให้ใช้ชีวิตผ่อนคลายมากขึ้น จึงต้องขอย้ำทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ และมีมาตราการเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยควบคุมป้องกันโรค ชะลอการระบาดได้ เพราะแม้ความรุนแรงของโอมิครอนจะต่ำกว่าเดลตาเกือบ 10 เท่า แต่หากมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยเฉพาะวัยรุ่น วัยทำงานที่มีการรวมกลุ่มสังสรรค์ ดื่มสุรา อาจติดเชื้อและนำไปแพร่ลงสู่ครอบครัว ผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวที่บ้าน ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นได้
.
นอกจากนี้ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ไม่ไปไปสถานที่แออัด งดการรวมกลุ่มรับประทานอาหาร สังสรรค์ และเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนด จะช่วยป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ ส่วนสถานประกอบการต่าง ๆ ให้เข้มมาตรการ COVID Free Setting
.................................................
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
Cr.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา's post 22/02/2022

📣 นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เยี่ยมให้กำลังใจประชาชน ณจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา

วันที่ 22 ก.พ. 65 เวลา 14.30 น.นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ผู้แทน สสจ.,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วย สสอ. เยี่ยมให้กำลังใจประชาชน และเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา โดยมอบสเปรย์แอลกอฮอล์พกพาให้กับประชาชนผู้รับบริการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งสอบถามความพึงพอใจผู้ที่มารับบริการฯ พบว่าทุกคนมีความพึงพอใจที่สามารถมารับบริการนอกเวลาราชการ ทำให้ไม่ต้องลาหยุดงาน ไม่สูญเสียรายได้จากงานประจำ สำหรับเด็กนักเรียน ไม่ต้องลาหยุดเรียน จึงไม่กระทบต่อการเรียน

ทั้งนี้ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังกล่าว เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 น.-20.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่จำกัดภูมิลำเนา โดยขอให้ผู้ที่จะมารับวัคซีนฯ เตรียมหลักฐานให้พร้อม ดังนี้
- คนไทย ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน
-คนต่างด้าว ให้เตรียมเอกสารใบ Work Permit และ Passport

#อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา's post 22/02/2022

📣 นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตรวจเข้มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์

วันที่ 22 ก.พ. 65 เวลา 13.30 น. นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทราพร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตรวจเข้มให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับองค์กร COVID Free Settings ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จากการตรวจ พบว่า บางร้านไม่มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้าจึงได้กำชับให้จัดหาและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทราได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพาให้กับประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์การค้าในครั้งนี้ด้วย

# อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา's post 22/02/2022

📣 ทีมตำบลเข้มแข็ง (ต.วังตะเคียน) ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง ณ วัดแพรกวังตะเคียน

วันที่ 22 ก.พ. 65 เวลา 07.00-12.00 น. นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ ทีมตำบลเข้มแข็ง (ต.วังตะเคียน) ร่วมกับจนท.รพ.พุทธโสธร ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง ณ วัดแพรกวังตะเคียน รวมจำนวนผู้รับบริการ ทั้งสิ้น 376 ราย แบ่งเป็น PZ. จำนวน 327 ราย AZ. จำนวน 49 ราย

#อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา's post 21/02/2022

📣 นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม" ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

วันที่ 21 ก.พ. 65 เวลา 15.30 น. นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม" ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง
โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ รวมถึงภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน ให้ชะลอความเร็วในที่คับขันที่มีการจราจรพลุกพล่าน และหยุดให้คนข้ามในทางข้ามหรือทางม้าลาย ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

# อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา's post 21/02/2022

📣 นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการอบรมสมาร์ท อสม.และ อสม.หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 ก.พ. 65 เวลา 09.09 น. นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการอบรมสมาร์ท อสม.และ อสม.หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยเน้นย้ำมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเร่งฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง

# อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

20/02/2022

📣 อย่าพลาดโอกาสดีๆ
สัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโควิด-19

ระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10.00 น.-20.30 น.
ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์ไตล์ ฉะเชิงเทรา

ไม่ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ฉะเชิงเทรา
มีนัดฉีดแล้ว แต่ไม่สะดวกไป
ไม่ต้องลางาน หรือ หยุดเรียน

🚶‍♂️🚶‍♀️🚶🚶‍♂️🚶‍♀️🚶🚶‍♂️🚶‍♀️

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา's post 18/02/2022

📣 ทีมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ให้บริการวัคซีนแก่ประชาชน ร่วมกับ รพ.พุทธโสธร ณ วัดไชยธาราประชาบำรุง

วันที่ 18 ก.พ. 65 เวลา 08.00 - 13.00 น. สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นำทีมลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ร่วมกับ รพ.พุทธโสธร ณ วัดไชยธาราประชาบำรุง (ต.คลองหลวงแพ่ง) โดยมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer จำนวน 918 ราย และวัคซีน Astrazeneca จำนวน 18 ราย

# อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา's post 18/02/2022

📣 ทีมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นำลงพื้นที่ Active Case Finding ร่วมกับ รพ.พุทธโสธร ณ หน่วยฝึกกองพันทหารช่าง ที่ 2 รักษาพระองค์

วันที่ 18 ก.พ. 65 เวลา 14.00 - 16.00น.สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นำทีมลงพื้นที่ Active Case Finding ร่วมกับ รพ.พุทธโสธร ณ หน่วยฝึกกองพันทหารช่าง ที่ 2 รักษาพระองค์ (ต.หน้าเมือง) เข้ารับการตรวจจำนวน 223 ราย ผลตรวจ ATK ปกติ 221 ราย พบเชื้อ 2 ราย

# อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา's post 17/02/2022

📣 นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เยี่ยมให้กำลังใจและขอบพระคุณผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

วันที่ 17 ก.พ. 65 เวลา 10.39 น. นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมให้กำลังใจ และขอบพระคุณ ผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป ณ หอประชุมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
โดยดำเนินการภายใต้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

# อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา's post 16/02/2022

📣 นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

วันที่ 16 ก.พ. 65 เวลา 18.00 น. นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเวียนเทียน และบูชาประทีป ดอกไม้ธูปเทียน ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565
โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

#อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา's post 16/02/2022

📣 นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 ณ วัดสมานรัตนาราม

วันที่ 16 ก.พ. 65 เวลา 08.00 น. นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดสมานรัตนาราม ตำบลบางแก้ว เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565
โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

# อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา's post 15/02/2022

📣 ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตรวจป้องกันการมั่วสุมของเด็กและเยาวชน ในวันวาเลนไทน์ ในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

วันที่ 14 ก.พ. 65 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายเชี่ยวชาญ เทพประดิษฐ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.อ.เมืองฉะเชิงเทรา ที่ 1 บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา , เจ้าหน้าที่ พมจ.ฉช. ตรวจโรงแรมในพื้นที่ อ.เมือง.ฉช. เพื่อป้องกันไม่ให้มีการมั่วสุมของเด็กและเยาวชน ในวันวาเลนไทน์ จากการตรวจสอบไม่พบการมั่วสุมของเด็กและเยาวชนแต่อย่างใด
ทั้งนี้ได้เน้นย้ำผู้ประกอบกิจการโรงแรมให้ดำเนินการจัดทำบัตรทะเบียนผู้พักโรงแรม (ร.ร.3) ให้ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 พร้อมเน้นย้ำตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

#อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

15/02/2022

ทะเบียนสมรส เป็นเอกสารทางกฎหมายเพื่อยืนยันสถานะการสมรสของบุคคลสองคน ให้มีสถานะเป็นสามี-ภรรยา หรือ คู่ชีวิต เป็นไปตามหลักกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 ซึ่งมีผลทำให้การกระทำบางอย่างในทางกฎหมายมีผลผูกพันทั้งสองคนทันที ต่อให้เป็นการกระทำของบุคคลใด​ บุคคลหนึ่ง เช่น การกู้ยืม การครอบครองทรัพย์สินสมรส การครอบครองสินทรัพย์ เป็นต้น

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดเจ้าพนักงานผู้ทำหน้าที่นายทะเบียน "ทะเบียนสมรส" เพื่อเป็นการส่งเสริมความสุขให้คู่สมรสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเทศกาลวันแห่งความรักในเดือนกุมภาพันธ์ หลายสำนักทะเบียนต่างจัดกิจกรรม และสถานที่ เพื่อรอต้อนรับคู่สมรสที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรส นอกจากการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตตามแนวทาง "ชีวิตวีถีใหม่" (New Normal) แล้ว ยังเป็นการสร้างความประทับใจแก่คู่สมรสอีกด้วย โดยดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

#14กุมภาพันธ์​ #จดทะเบียนสมรส​ #คู่สมรส #สามีภรรยาตามกฎหมาย

10/02/2022

📣กรมการปกครอง ยกเว้น/ลด ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เป็นลำดับ แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กรมการปกครองจึงได้ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โดยกำหนดให้พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เป็นพื้นที่ประสบภัยที่จะได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

🚨โดยประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครอง กำหนดให้มีการลดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน อาทิ
- การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียน
- การแจ้งเกิด/แจ้งตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น
- การแจ้งย้ายที่อยู่
- การออกบัตรประจำตัวให้กับคนไทยซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
- การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย
- การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ ฯลฯ
- การออกใบแทนใบรับ
- การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร

นอกจากนี้ ได้มีการลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนครอบครัว และการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล ในอัตราฉบับละ 1 บาท อาทิ
- การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง
- การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล
- การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
- การออกใบแทนใบสำคัญ

โดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ที่ประกาศกำหนด โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7427 หรือ Call Center 1548

#ยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
#ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระประชาชน

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง
Chachoengsao
24000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chachoengsao (แสดงผลทั้งหมด)
เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต
5/1 หมู่ 9 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง
Chachoengsao, 24000

RTP Cyber Village หมู่บ้านคลองสะแก RTP Cyber Village หมู่บ้านคลองสะแก
ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24150

หน่วยงานราชการ

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

เป็นหน่วยงานที่บริการด้านเศรษฐกิจ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะ
ถนนเรืองวุฒิ หน้าเมือง
Chachoengsao, 24000

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท
Chachoengsao, 24000

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้ทำการเรียนการสอนในครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2554

RTP Cyber Village หมู่บ้านหัวลำพู RTP Cyber Village หมู่บ้านหัวลำพู
117/2 ม.2 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน
Chachoengsao, 240000

RTP CYBER VILLAGE หมู่บ้านหัวลำพู

สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ยิน

สำนักงานคลังเขต 2 สำนักงานคลังเขต 2
ถนน มรุพงษ์
Chachoengsao, 24000

สำนักงานคลังเขต 2

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ
ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานคุมประพฤติ

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา อำเภอ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา อำเภอ
132 หมุ่ที่ 2 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น
Chachoengsao, 24120

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
187/4 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.42 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24130

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเ?

สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเ สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเ
สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 132 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

หน่วยราชการสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเ?