รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลั

รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลั

ความคิดเห็น

โค้งสสุดท้ายก่อนเปิดเทอม
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เพียงสมัครเรียน : https://bit.ly/3Bhgknk
--------------------------------------------------------------
👨‍🏫หลักสูตรที่เปิดสอน👨‍🏫
คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
-----------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
===============================
#ปรับวุฒิ ปรับตำแหน่ง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา
#ไม่มีเวลาเรียน ก็สามารถเรียนได้
อยากเรียนปริญญาตรี แต่ไม่มีเวลาเรียน
ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพียงสมัครเรียน : https://bit.ly/3Bhgknk
--------------------------------------------------------------
👨‍🏫หลักสูตรที่เปิดสอน👨‍🏫
คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป)
-----------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
===============================
#ปรับวุฒิ ปรับตำแหน่ง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา
#ไม่มีเวลาเรียน ก็สามารถเรียนได้
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทราและระยอง
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สนใจสมัครเรียนออนไลน์ 👩‍🏫 https://bit.ly/3Bhgknk
====================================
👨‍🎓หลักสูตรที่เปิดสอน👩‍🎓
🚩คณะบริหารศาสตร์
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
🚩คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
🚩คณะนิติศาสตร์
🚩คณะสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)
===============
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw หรือ @247yxmts
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
----------------------------------
#ปรับวุฒิ
#ปรับตำแหน่ง
#สร้างโอกาสทางการศึกษา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา
โค้งสุดท้ายของการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทราและระยอง
สมัครเรียนออนไลน์ : https://bit.ly/3Bhgknk
============================
👨‍💻หลักสูตรที่เปิดสอน👩‍💻
คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป)
=============================
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
----------------------------------
#ไม่มีเวลาก็เรียนได้
#ด้วยหลักสูตรออนไลน์
#ด้วยระบบของมหาวิทยาลัย
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สนใจสมัครเรียนออนไลน์ : https://bit.ly/3Bhgknk
==============================
🎓🎓หลักสูตรออนไลน์ด้วยระบบของมหาวิทยาลัย🎓🎓
คณะบริหารศาสตร์
-สาขาวิชาการจัดการ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
-สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
-สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป)
=============================
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
----------------------------------
#ไม่มีเวลาก็เรียนได้
#ด้วยหลักสูตรออนไลน์
#ด้วยระบบของมหาวิทยาลัย
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา
อยากเรียนปริญญาตรี แต่ไม่มีเวลาเรียน
ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพียงสมัครเรียน : https://bit.ly/3Bhgknk
--------------------------------------------------------------
👨‍🏫หลักสูตรที่เปิดสอน👨‍🏫
คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป)
-----------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
===============================
#ปรับวุฒิ ปรับตำแหน่ง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา
#ไม่มีเวลาเรียน ก็สามารถเรียนได้
โอกาสทางการศึกษามาถึงแล้ว รับตรงไม่ต้องสอบเข้า
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมัครออนไลน์ : https://bit.ly/3Bhgknk
-------------------------------------------------
📚📚หลักสูตรที่เปิดสอน📚📚
คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะนิติศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)
----------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
----------------------------------
#ไม่มีเวลาก็เรียนได้
#ปรับวุฒิ ปรับตำแหน่ง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา
#หลักสูตรออนไลน์ ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทราและระยอง
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สนใจสมัครเรียนออนไลน์ 👩‍🏫 https://bit.ly/3Bhgknk
====================================
👨‍🎓หลักสูตรที่เปิดสอน👩‍🎓
🚩คณะบริหารศาสตร์
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
🚩คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
🚩คณะนิติศาสตร์
🚩คณะสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)
===============
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw หรือ @247yxmts
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
----------------------------------
#ปรับวุฒิ
#ปรับตำแหน่ง
#สร้างโอกาสทางการศึกษา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา
ใครที่ว่าเรียนต่อ ปริญญาตรียาก ขอแนะนำ
ปริญญาตรีทางเลือก ของ ม.เฉลิมกาญจนา
สมัครเรียน : https://bit.ly/3Bhgknk
--------------------------------------------
👩‍💻สาขาที่เปิดสอน👨‍💻
คณะบริหารศาสตร์
-สาขาวิชาการจัดการ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
-สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
-สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป)
=============================
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
----------------------------------
#ปรับวุฒิ
#ปรับตำแหน่ง
#ไม่มีเวลาก็เรียนได้
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา
การศึกษาไม่ใช่เรื่องอยาก อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เปิดโอกาสสำหรับผู้สนใจ
สมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี : https://bit.ly/3Bhgknk
---------------------------------------------------------
👩‍💻สาขาที่เปิดสอน👨‍💻
คณะบริหารศาสตร์
-สาขาวิชาการจัดการ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
-สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
-สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป)
=============================
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
----------------------------------
#ปรับวุฒิ
#ปรับตำแหน่ง
#ไม่มีเวลาก็เรียนได้
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สนใจสมัครเรียนออนไลน์ : https://bit.ly/3Bhgknk
==============================
🎓🎓หลักสูตรออนไลน์ด้วยระบบของมหาวิทยาลัย🎓🎓
คณะบริหารศาสตร์
-สาขาวิชาการจัดการ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
-สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
-สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป)
=============================
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
----------------------------------
#ไม่มีเวลาก็เรียนได้
#ด้วยหลักสูตรออนไลน์
#ด้วยระบบของมหาวิทยาลัย
#จบปริญญาตรี ภายใน 3 ปี สำหรับการจบ ม.6 กศน. หรือ ปวช.
#จบปริญญาตรี ภายใน 2 ปี สำหรับการจบ ปวส.
📢📢มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
สนใจสมัครเรียนออนไลน์ 👩‍🏫 https://bit.ly/3Bhgknk
❌ไม่มีเวลาก็สามารถเรียนได้
💼ต้องการปรับวุฒิ ปรับตำแหน่ง
💼เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
======================
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะบริหารศาสตร์
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)
===============
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw หรือ @247yxmts
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
----------------------------------
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#ทำงานก็เรียนได้
#เรียนออนไลน์
#ปรับวุฒิ ปรับตำแหน่ง

ม.เฉลิมกาญจนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ไม่มีเวลาก็เรียนได้....
สนใจสมัคร https://bit.ly/3Bhgknk ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับคนไม่มีเวลา แต่อยากเรียน ปรับวุฒิ ปรับตำแหน่ง ด้วยการสอนออนไลน์ 100% ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

06/06/2022

โค้งสสุดท้ายก่อนเปิดเทอม
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เพียงสมัครเรียน : https://bit.ly/3Bhgknk
--------------------------------------------------------------
👨‍🏫หลักสูตรที่เปิดสอน👨‍🏫
คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
-----------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
===============================
#ปรับวุฒิ ปรับตำแหน่ง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา
#ไม่มีเวลาเรียน ก็สามารถเรียนได้

27/05/2022

อยากเรียนปริญญาตรี แต่ไม่มีเวลาเรียน
ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพียงสมัครเรียน : https://bit.ly/3Bhgknk
--------------------------------------------------------------
👨‍🏫หลักสูตรที่เปิดสอน👨‍🏫
คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป)
-----------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
===============================
#ปรับวุฒิ ปรับตำแหน่ง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา
#ไม่มีเวลาเรียน ก็สามารถเรียนได้

18/05/2022

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทราและระยอง
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สนใจสมัครเรียนออนไลน์ 👩‍🏫 https://bit.ly/3Bhgknk
====================================
👨‍🎓หลักสูตรที่เปิดสอน👩‍🎓
🚩คณะบริหารศาสตร์
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
🚩คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
🚩คณะนิติศาสตร์
🚩คณะสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)
===============
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw หรือ @247yxmts
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
----------------------------------
#ปรับวุฒิ
#ปรับตำแหน่ง
#สร้างโอกาสทางการศึกษา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา

12/05/2022

โค้งสุดท้ายของการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทราและระยอง
สมัครเรียนออนไลน์ : https://bit.ly/3Bhgknk
============================
👨‍💻หลักสูตรที่เปิดสอน👩‍💻
คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป)
=============================
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
----------------------------------
#ไม่มีเวลาก็เรียนได้
#ด้วยหลักสูตรออนไลน์
#ด้วยระบบของมหาวิทยาลัย
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา

10/05/2022

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สนใจสมัครเรียนออนไลน์ : https://bit.ly/3Bhgknk
==============================
🎓🎓หลักสูตรออนไลน์ด้วยระบบของมหาวิทยาลัย🎓🎓
คณะบริหารศาสตร์
-สาขาวิชาการจัดการ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
-สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
-สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป)
=============================
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
----------------------------------
#ไม่มีเวลาก็เรียนได้
#ด้วยหลักสูตรออนไลน์
#ด้วยระบบของมหาวิทยาลัย
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา

07/05/2022

อยากเรียนปริญญาตรี แต่ไม่มีเวลาเรียน
ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพียงสมัครเรียน : https://bit.ly/3Bhgknk
--------------------------------------------------------------
👨‍🏫หลักสูตรที่เปิดสอน👨‍🏫
คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป)
-----------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
===============================
#ปรับวุฒิ ปรับตำแหน่ง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา
#ไม่มีเวลาเรียน ก็สามารถเรียนได้

05/05/2022

โอกาสทางการศึกษามาถึงแล้ว รับตรงไม่ต้องสอบเข้า
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมัครออนไลน์ : https://bit.ly/3Bhgknk
-------------------------------------------------
📚📚หลักสูตรที่เปิดสอน📚📚
คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะนิติศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)
----------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
----------------------------------
#ไม่มีเวลาก็เรียนได้
#ปรับวุฒิ ปรับตำแหน่ง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา
#หลักสูตรออนไลน์ ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย

03/05/2022

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทราและระยอง
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สนใจสมัครเรียนออนไลน์ 👩‍🏫 https://bit.ly/3Bhgknk
====================================
👨‍🎓หลักสูตรที่เปิดสอน👩‍🎓
🚩คณะบริหารศาสตร์
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
🚩คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
🚩คณะนิติศาสตร์
🚩คณะสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)
===============
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw หรือ @247yxmts
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
----------------------------------
#ปรับวุฒิ
#ปรับตำแหน่ง
#สร้างโอกาสทางการศึกษา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา

29/04/2022

ใครที่ว่าเรียนต่อ ปริญญาตรียาก ขอแนะนำ
ปริญญาตรีทางเลือก ของ ม.เฉลิมกาญจนา
สมัครเรียน : https://bit.ly/3Bhgknk
--------------------------------------------
👩‍💻สาขาที่เปิดสอน👨‍💻
คณะบริหารศาสตร์
-สาขาวิชาการจัดการ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
-สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
-สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป)
=============================
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
----------------------------------
#ปรับวุฒิ
#ปรับตำแหน่ง
#ไม่มีเวลาก็เรียนได้
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา

28/04/2022

การศึกษาไม่ใช่เรื่องอยาก อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เปิดโอกาสสำหรับผู้สนใจ
สมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี : https://bit.ly/3Bhgknk
---------------------------------------------------------
👩‍💻สาขาที่เปิดสอน👨‍💻
คณะบริหารศาสตร์
-สาขาวิชาการจัดการ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
-สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
-สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป)
=============================
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
----------------------------------
#ปรับวุฒิ
#ปรับตำแหน่ง
#ไม่มีเวลาก็เรียนได้
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฉะเชิงเทรา

26/04/2022

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สนใจสมัครเรียนออนไลน์ : https://bit.ly/3Bhgknk
==============================
🎓🎓หลักสูตรออนไลน์ด้วยระบบของมหาวิทยาลัย🎓🎓
คณะบริหารศาสตร์
-สาขาวิชาการจัดการ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
-สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
-สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป)
=============================
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
----------------------------------
#ไม่มีเวลาก็เรียนได้
#ด้วยหลักสูตรออนไลน์
#ด้วยระบบของมหาวิทยาลัย
#จบปริญญาตรี ภายใน 3 ปี สำหรับการจบ ม.6 กศน. หรือ ปวช.
#จบปริญญาตรี ภายใน 2 ปี สำหรับการจบ ปวส.

25/04/2022

📢📢มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
สนใจสมัครเรียนออนไลน์ 👩‍🏫 https://bit.ly/3Bhgknk
❌ไม่มีเวลาก็สามารถเรียนได้
💼ต้องการปรับวุฒิ ปรับตำแหน่ง
💼เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
======================
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะบริหารศาสตร์
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)
===============
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ 👉 https://lin.ee/nfN1FDw หรือ @247yxmts
หรือที่ข้อความ 📩 m.me/102820042310234
โทร ☎️ 096-8924828 (อ.อนุสรณ์ อ่อนช้อย)
----------------------------------
#มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
#ทำงานก็เรียนได้
#เรียนออนไลน์
#ปรับวุฒิ ปรับตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

cnu.ac.th

ที่อยู่


3/48 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้
Chachoengsao
24000

Chachoengsao มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
เรียนออนไลน์cnu มหาวิทยาลัยเฉ เรียนออนไลน์cnu มหาวิทยาลัยเฉ
ถ.ศรีโสธรตัดใหม่
Chachoengsao, 24000

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี2565

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์
158 ถนนศรีโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

::: วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

RRU Karate-Do Club RRU Karate-Do Club
ชั้น 1 หอพักชายเก่า มหาวิทยาล
Chachoengsao, 24120

ชมรมคาราเต้-โด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และส ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และส
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
Chachoengsao, 24000

แหล่งค้นคว้า ข้อมูล ด้านการศึกษา การวิจัย สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
Chachoengsao, 24000

โทรศัพท์ 038-500-000 www.rru.ac.th

แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาล แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาล
154 ถนน มรุพงษ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมือง
Chachoengsao, 24000

แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

สำนักวิทยบริการฯ มรร. สำนักวิทยบริการฯ มรร.
422 Maruphong Road
Chachoengsao, 24000

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โรงเรียนฉะเชิงเทราอินเตอร์ โรงเรียนฉะเชิงเทราอินเตอร์
472 ถ.สิริโสธร
Chachoengsao, 24000

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 061-1058748 อ.อ้อม ไอดีไลน์ Mini4-2530

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรา
Chachoengsao, 24000

ประธานสาขา อ.สุรกิจ ทองสุก

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร. คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือ
Chachoengsao, 24000

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สมัครเรียนวิทยาลัยเทคโนโลย สมัครเรียนวิทยาลัยเทคโนโลย
3/48 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเม
Chachoengsao, 24000

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทร วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทร
3/48 ศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา วิทยาลัย เอกชน