วนอุทยานบึงสามพัน - Buengsamphan Forest Park

Buengsamphan Forest Park

02/04/2024

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน "วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Photos from ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post 19/03/2024
24/02/2024

#วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ไฟป่าเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลง ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเกิดจากการกระทำของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทหรือตั้งใจ โดยมีสาเหตุจากการเก็บหาของป่า การจุดไฟเพื่อล่าสัตว์ การจุดไฟเผาป่าเพื่อบุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่า เป็นต้น ซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ รวมถึงปัญหาหมอกควันที่กำลังทวีความรุนแรงมากจนกลายเป็นปัจจัยที่รบกวนสมดุลของระบบนิเวศในปัจจุบัน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) จึงขอร่วมรณรงค์ สร้างความตระหนักรู้แก่พี่น้องประชาชนถึงภัยพิบัติจากไฟป่า รณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกรงดการจุดไฟเผาป่า เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในอากาศ รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าต่อไป

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 22/02/2024
17/02/2024

🚫ห้ามการเผาในพื้นที่ป่า 🔥

ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หากฝ่าฝืน มีโทษทั้งจำทั้งปรับ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ห้ามไม่ให้มีการเผาใดๆ ทั้งสิ้นโดยเด็ดขาด ‼️

#วนอุทยานบึงสามพัน
#เพชรบูรณ์
#ห้ามเผา
#งดเผา

17/02/2024

กำหนดเขตควบคุมการเผา จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 10 พฤษภาคม 2567
ห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่โล่ง
ห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่ป่าไม้ การเผาหญ้า เผาขยะ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5
ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

#วนอุทยานบึงสามพัน
#เพชรบูรณ์
#ห้ามเผา
#งดเผา

06/02/2024

จงยั้งคิด เผาป่า ผิดกฎหมาย ทำลายสิ่งแวดล้อม 🔥🔥

ขอแจ้งพี่น้องประชาชนทุกคน ให้ความสำคัญ ร่วมเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ #ไม่จุดไฟเผาป่า เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ มีทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า อันอุดมสมบูรณ์ และเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราและของลูกหลานของเราทุกคน

ร่วมกันสอดส่อง เป็นหูเป็นตา หากพบเห็นไฟป่า หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดไฟป่า แจ้งสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ☎️☎️ โทร 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง

#วนอุทยานบึงสามพัน
#บึงสามพัน
#เพชรบูรณ์
#ไฟป่า

03/02/2024

#มาตรการจัดการปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ปี2567 ตามนโยบายของรัฐบาล และเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งเป้าหมาย "ลดจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ลง 50% จากปี 2566"

ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน #ไม่จุดไฟเผาป่า ช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบ้านเราให้ยั่งยืน

หากพบเห็นไฟไหม้ป่าหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดไฟป่า โปรดแจ้งหน่วยดับไฟในพื้นที่ หรือโทรสายด่วน 1362 กรมอุทยานฯ ตลอด 24 ชั่วโมง

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

31/01/2024

🚫 #ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2567 เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์ไฟป่า ยกเว้นเขตโซนบริการแหล่งท่องเที่ยว เท่านั้น‼️

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ได้ออกประกาศ ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ท้องที่ ต.นาป่า ต.บ้านโคก และ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เกิดภาวะโลกร้อน และความแปรปรวนของสภาพอากาศโลก ถือว่าเป็นวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบกับตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่อุทยานฯ และพื้นที่ป่าโดยรอบเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุจากการเผาพื้นที่การเกษตร หาของป่า ล่าสัตว์ป่า และการลักลอบจุดไฟในพื้นที่ป่า

กรณีมีเหตุจำเป็นหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะต้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว ต้องไม่นำวัตถุที่ก่อให้เกิดไฟป่าเข้าไป และต้องลงทะเบียนพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นในการเข้าไปในพื้นที่ ณ ด่านตรวจเข้าอุทยานฯ หรือที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ตม.1 (โนนมะเกลือ) และหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ตม.2 (เฉลียงลับ) พร้อมทั้งแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ เพื่อร่วมกันพิจารณาในการอนุญาตเข้าพื้นที่ก่อนทุกครั้ง ‼️

รายละเอียดประกาศในช่อง Comment ด้านล่าง...👇👇👇

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from วนอุทยานบึงสามพัน - Buengsamphan Forest Park's post 29/01/2024

วันที่ 29 มกราคม 2567
วนอุทยานบึงสามพัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่วนอุทยานวังท่าดี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าท่าแดง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.3 (ลำจังหัน) และองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด

จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่วนอุทยานบึงสามพัน เพื่อป้องกันและเตรียมรับมือกับสถานณ์ไฟป่าไม่ให้ลุกลามต่อเนื่องจนเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างใหญ่

ณ บริเวณวัดดาวนิมิต และบ้านเขาแหลม หมู่ 4 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางรวมประมาณ 2 กิโลเมตร

#วนอุทยานบึงสามพัน
#เพชรบูรณ์
#แนวกันไฟ

14/01/2024

14 มกราคม ของทุกปี วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ❤️🌳🌳🌿

ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สําคัญของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน ช่วยรักษา ความสมดุลของภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติซึ่งนําความเสียหายอย่างร้ายแรง แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สาเหตุที่ทําให้เกิดภัยธรรมชาติ ส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า จนทําให้เกิดความเสียหายต่อสภาพป่าไม้ของชาติ ทําให้เกิดความไม่สมดุลทางภาวะ แวดล้อมจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชกําหนดดังกล่าวได้ให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลง ทั้งแปลงได้

ดังนั้นการจัดวางโครงการทําไม้ทั่วประเทศต้องยุติลงทุกโครงการและทุกพื้นที่ เหตุเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 โดยเฉพาะที่ตําบลกระทุน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และวาตภัยจากพายุเกย์ที่จังหวัดชุมพร เมื่อพ.ศ. 2532

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า จําเป็นต้องทําการรณรงค์ต่อเนื่องและระยะยาวให้ประชาชนได้เข้าใจ และให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดไม้ทําลายป่า เพื่อต้องการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจํากัดมิให้ถูกทําลายต่อไป พร้อมทั้งได้กําหนดให้ช่วงปี 2532 - 2535 เป็น “ปีแห่งการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 กําหนดให้วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”

โดยมีวัตถุประสงควัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และให้ความสำคัญต่ออันตรายที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า และเชิญชวนให้ประชาชนช่วยกันฟื้นฟูทรัพยกรป่าไม้ของชาติให้คงอยู่แบบถาวรและยั่งยืน

# สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11

12/01/2024

ประชาสัมพัพธ์ ห้ามเผาเด็ดขาด ‼️
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 10 พฤษภาคม 2567 📣🚫

จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด 1 กุมภาพันธ์ - 10 พฤษภาคม 2567
ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่า

และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อระงับป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการเผาไหม้

#วนอุทยานบึงสามพัน
#เพชรบูรณ์
#งดเผา

12/01/2024
01/01/2024

#สวัสดีปีใหม่2567
"ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภ สุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไป" 🎁💕🥰

โกเมศ พุทธสอน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

01/01/2024

#สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่
สุขล้นพ้นโรคพ้นภัย
สุขกายสุขใจทุกวันวาน
สุขระรื่นชื่นบานเที่ยวอุทยานฯทั่วไทย

สวัสดีปีใหม่ 2567 จากใจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

#กรมอุทยานแห่งชาติ #สวัสดีปีใหม่ #ปีใหม่2567

30/12/2023

#สวัสดีปีใหม่2567

"ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 นี้
ขออำนวยอวยพรให้ท่าน มีสุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากทุกข์โศกโรคภัย
คิดหวังสิ่งใดให้สมดั่งความมุ่งมั่นปรารถนา
ทุกประการ"

ดร.อรรถพล เจริญชันษา
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

29/12/2023

กรมอุทยานแห่งชาติฯ มอบของขวัญปีใหม่ 🎁🎁🎉ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 1 มกราคม 2567
เตรียมกระเป๋า!! พร้อมเที่ยว!! 🧳

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

27/12/2023

📣📣 พร้อมแล้วหรือยัง สำหรับวันหยุดยาวปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 66 - 1 มกราคม 67 ที่จะถึงนี้ ✈️🚌🛵

นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆ
❎ ปิดประจำปี เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร
🆘 ปิดเฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติ
⚠️ ปิดเพื่อปรับปรุง
🌧 พื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนัก 💨
ได้ที่นี่👇👇

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjqo20LIviN3dYpDr91sDsBBEo/edit =1057298656

27/12/2023

📣 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์งดเผาในที่โล่งแจ้ง 📣

วนอุทยานบึงสามพัน ขอความร่วมมือ งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งและพื้นที่การเกษตร 🌾🔥
เพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 😷

☎️ พบเห็นไฟไหม้ป่าโปรดแจ้ง 09-8582-4395
หรือ สายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง

#วนอุทยานบึงสามพัน
#เพชรบูรณ์
#บึงสามพัน
#รณรงค์ไฟป่า
#งดเผา

วนอุทยานบึงสามพัน - Buengsamphan Forest Park Buengsamphan Forest Park

26/12/2023

🎁 NO GIFT POLICY ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม 🚫

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
❌️ งดรับ งดให้ ของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใด
ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่าง ๆ
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

💚 นายจตุพร บุรุษพัฒน์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Photos from วนอุทยานบึงสามพัน - Buengsamphan Forest Park's post 25/12/2023

"ย้อนอดีตเมืองโบราณศรีเทพ สู่อนาคตแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน"

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 นางศิริลักษณ์ เกศดี หัวหน้าวนอุทยานบึงสามพัน
นำคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมในการจัดงาน “ย้อนอดีตเมืองโบราณศรีเทพ สู่อนาคตแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน” ณ โบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

#อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
#วนอุทยานบึงสามพัน
#เพชรบูรณ์ #ศรีเทพ

21/12/2023

กรมอุทยานฯ มอบของขวัญปีใหม่ 🎁🎁🎉
ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานสำหรับบุคคลชาวไทย
และยานพาหนะ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 1 มกราคม 2567
เตรียมกระเป๋า!! พร้อมเที่ยว!! 🧳

นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆ
❎ ปิดประจำปี เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร
🆘 ปิดเฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติ
⚠️ ปิดเพื่อปรับปรุง
🌧 พื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนัก 💨
ได้ที่นี่👇👇

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjqo20LIviN3dYpDr91sDsBBEo/edit =1057298656

18/12/2023

🔥"เผาป่ามีความผิด"🔥

พบเห็นไฟไหม้ป่า โปรดแจ้งหน่วยงานดับไฟป่าในพื้นที่
หรือโทรสายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง 📞

#วนอุทยานบึงสามพัน
#สายด่วน1362
#เพชรบูรณ์
#แจ้งเหตุ

Photos from วนอุทยานบึงสามพัน - Buengsamphan Forest Park's post 15/04/2023

วนอุทยานบึงสามพัน จัดตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน 2566 💦🚘👨‍👩‍👧‍👦

14/04/2023

14 เมษายน "วันครอบครัว" #เข้าฟรี ‼️ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่เปิดให้บริการ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว และสานสัมพันธ์ในครอบครัว ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ศึกษาธรรมชาติและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ศึกษาธรรมชาติ และพักผ่อนหย่อนใจ

13/04/2023

🙏 #สวัสดีวันปีใหม่ไทย ขอให้แฟนเพจทุกคน มีแต่ความสุข สนุกสนาน จิตใจเบิกบาน กับครอบครัวและคนรัก และเดินทางท่องเที่ยวปลอดภัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 💚🌳✌️

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Bung Sam Phan?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

Q266+XG ตำบล บึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์
B**g Sam Phan
67160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 08:00 - 16:30
อาทิตย์ 08:00 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน B**g Sam Phan (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน
B**g Sam Phan, 67160

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์