อบต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย

อบต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สภานักเรียนโรงเรียนโซ่พิสั
สภานักเรียนโรงเรียนโซ่พิสั
จังหวัดบึงกาฬ 38170, So Phisai
เกษตรบ้านบ้าน,Crayfish,กิ่งพันธุ์
เกษตรบ้านบ้าน,Crayfish,กิ่งพันธุ์
184 ม.5 ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บีงกาฬ, Bung Kan
อบต.นาดง - องค์การบริหารส่วนต
อบต.นาดง - องค์การบริหารส่วนต
172 หมู่ที่ 4 บ้านนาดงน้อย ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ, Ban Pak Khat
กฎหมายน่ารู้ ทนายดนัย ผูกพัน
กฎหมายน่ารู้ ทนายดนัย ผูกพัน
107/1 หมู่ที่ 10 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ, Bung Kan
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึง
493 หมู่ 1 ตำบลบึงกาฬ, Bung Kan
ทันตกรรม โรงพยาบาลบึงกาฬ
ทันตกรรม โรงพยาบาลบึงกาฬ
เจ้าแม่สองนาง, Bung Kan
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกา
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกา
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ, Bung Kan
สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดบึง
สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดบึง
Bung Kan 38000
ศพด.ท่าสวาท-ท่าลี่
ศพด.ท่าสวาท-ท่าลี่
1หมู่14 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย, Bung Kan
ศพดวัดโนนมันปลา
ศพดวัดโนนมันปลา
Bung Kan 38000
ร้านยิ่งเจริญไฮเทคเซ็นเตอร
ร้านยิ่งเจริญไฮเทคเซ็นเตอร
ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ, So Phisai
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึ
709 หมู่ 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000, Bung Kan
Bueng Kan
Bueng Kan
249 หมู่ 1, ถนนชาญสินธุ์, Mueang Saraburi District

ความคิดเห็น

กองช่างสุ่มตรวจสอบความหนาถนนก่อนทำการตรวจรับงานจ้างครับ.ใ
ฝากกดถูกใจ กดไลค์ กดแชร์ด้วยนะคัฟ
facebook ห้องสมุดประชาชนอำเภอโซ่พิสัย
www.fb.com/SophisaiLibrary

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เปิดเหมือนปกติ

10/03/2022

📢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

❌ประกาศปิดทำการ อบต.ศรีชมภู ❌

📍วัน ศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565

เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นพนักงาน อบต.ศรีชมภู เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการแพร่กระจายโรค อบต.ศรีชมภู จึงขอปิดที่ทำการ อบต.ศรีชมภู ชั่วคราว เป็นเวลา 1 วันโดยจะเปิดทำการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อและทำความสะอาด

Photos from อบต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย's post 04/03/2022

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แจ้งรายชื่อนักเรียนให้มารับเงินช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
เวลา รายละเอียด ตามเอกสารที่ประกาศค่ะ

14/02/2022

📢 ประชาสัมพันธ์สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิก "ภาษีป้าย"

ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย
https://youtu.be/Oc3tYzk6TVw

14/02/2022

ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับภาษีป้าย

📢 ประชาสัมพันธ์สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิก "ภาษีป้าย"

ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับภาษีป้าย
https://youtu.be/GWP4gTWr7v8

14/02/2022

ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย

📢 ประชาสัมพันธ์สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิก "ภาษีป้าย"

ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย
https://youtu.be/w5kkNDTvGAA

14/02/2022

ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

📢 ประชาสัมพันธ์สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิก "ภาษีป้าย"

ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
https://youtu.be/7u2SWYR4zyE

03/02/2022

🔸 ป้ายแบบไหน “ต้องเสียภาษี” 🔸
"ภาษีป้าย" คือ ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายโฆษณาสินค้าต่างๆ เช่น ป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือ โลโก้บนวัตถุต่างๆ ที่ประกอบด้วยอักษร ภาพ ไม่ว่าจะเป็นป้ายทั่วไป ป้ายบนทางด่วน ป้ายผ้าใบ รวมถึงป้ายไฟที่ใช้เพื่อหารายได้หรือการโฆษณา

โดยผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายที่นำมาติดจะต้องเป็นผู้ที่เสียภาษีป้าย แม้จะเป็นป้ายขนาดเล็ก หรือเป็นป้ายผ้าใบขนาดใหญ่ ก็ต้องเสียภาษีป้ายทั้ง 2 แบบ

ในกรณีที่ไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถหาเจ้าของป้ายได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษี หรือถ้าหากไม่สามารถหาตัวผู้ครอบครองป้ายได้ หากป้ายติดอยู่ที่ไหน เช่น หน้าอาคาร บนที่ดินที่ติดตั้ง ให้ถือว่าเจ้าของสถานที่นั้นๆ เป็นเจ้าของป้าย และมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย

🔸 ป้ายแบบไหน “ไม่ต้องเสียภาษี” 🔸
ทั้งนี้ อาจเห็นได้ว่า ภาษีป้ายที่ผู้เป็นเจ้าของป้ายต้องเสียนั้น ยังมีอีกหลายสถานที่และหลายลักษณะที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องเสียภาษี โดยกฎกระทรวงได้มีข้อยกเว้นไม่เก็บภาษีป้ายที่ติดตามพื้นที่ต่างๆ สำหรับป้ายที่มีเข้าข่าย ดังนี้

1 ป้ายที่ติดในอาคาร
2 ป้ายที่มีล้อเลื่อน (ต้องมีการเลื่อนป้ายเข้าออก)
3 ป้ายตามงานอีเวนท์ที่จัดเป็นครั้งคราว
4 ป้ายของทางราชการ
5 ป้ายของโรงเรียนทั้งรัฐและเอกชน
6 ป้ายวัด สมาคม มูลนิธิ
7 ป้ายที่ติดหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนนหรือรถแทรกเตอร์
8 ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจากข้อ 7) โดยมีพื้นที่ไม่เกิน 500 ตร.ซม.
และอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 กำหนด

🔸 อัตราภาษีป้ายปีตามเกณฑ์ใหม่ 🔸
เนื่องจากอัตราภาษีป้ายได้มีกำหนดใช้มายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ปัจจุบันได้มีการอัพเดตอัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2564 โดยกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายไว้ดังนี้

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน
1.1 ป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ อัตราภาษีป้าย 10 บาท ต่อขนาดป้าย 500 ตร.ซม.
1.2 ป้ายติดทั่วไปที่นอกเหนือจากข้อ (1.1) อัตราภาษีป้าย 5 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และ/หรือปนกับภาพ และ/หรือเครื่องหมายอื่น
2.1 ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ อัตราภาษีป้าย 52 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
2.2 ป้ายติดทั่วไปที่นอกเหนือจากข้อ (2.1) อัตราภาษีป้าย 26 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
3.1 ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ อัตราภาษีป้าย 52 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
3.2 ป้ายติดทั่วไปที่นอกเหนือจากข้อ (3.1) อัตราภาษีป้าย 50 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

🔸 ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย 🔸
เมื่อกิจการได้มีการทำป้ายขึ้นมาพร้อมใช้งานแล้ว ก่อนที่จะนำไปติดควรมีการขออนุญาตติดตั้งป้ายก่อน โดยมีขั้นตอนคือ

1. ขอคำอนุญาต โดยแจ้งขนาด พร้อมด้วยภาพถ่ายหรือภาพสเกตช์ของป้าย และแผนผังที่ตั้งของป้ายกับสำนักงานเขต เทศบาล หรือ อบต.
2. ยื่นแบบฟอร์มชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) ซึ่งประกอบด้วย
- บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่ทะเบียนการค้า
- หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (กรณีนิติบุคคล)
- รูปถ่ายป้าย พร้อมขนาดกว้าง x ยาว
- ใบอนุญาตติดตั้งป้าย หรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย

ในกรณีที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้แล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายจากปีก่อนมาแสดงด้วย
3. ชำระภาษีป้ายที่สำนักงานเขต หรือผ่านธนาคารกรุงไทย
- หากเป็นป้ายที่ติดตั้งใหม่ ให้ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายใน 15 วัน
- หากเป็นป้ายที่ชำระภาษีต่อเนื่องทุกปี ให้ยื่นแบบ ภ.ป.1 ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี
- หากเป็นป้ายที่ชำระภาษีประจำปี และต้องการเปลี่ยนแปลงป้ายให้แจ้งภายใน 15 วัน
- หากมีการยกเลิกใช้ป้าย เนื่องจากเลิกกิจการให้แจ้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. สามารถแบ่งชำระได้ เป็น 3 งวด หากภาษีป้ายที่ต้องชำระมากกว่า 3,000 บาท
5. เสียภาษีอย่างต่ำ 200 บาท ในกรณีที่เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีที่ขั้นต่ำจำนวน 200 บาท

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
☎ 042-490423

01/02/2022

📢 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

🔸 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 🔸
ผู้เสียภาษี เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้ครอบครอง หรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

✅ แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
✅ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์
ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
✅ แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี
ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2565
✅ ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน
ภายในเดือนเมษายน 2565
✅ ผ่อนชำระภาษี
เมษายน - มิถุนายน 2565

🔸 ภาษีป้าย 🔸
ผู้เสียภาษี เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย

✅ ยื่นแบบ มกราคม - มีนาคม 2565
✅ ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
☎️ 042-490423

Photos from อบต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย's post 27/01/2022

📢 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามกฎหมาย
กับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆและเผาป่าทำ
ให้เกิดเหตุรำคาญ
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

1.ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดก่อเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่ของเอกชนรวมทั้งมีอำนาจเข้าระงับเหตุรำคาญนั้นด้วย ตามมาตรา 26

2.กรณีมีเหตุรำคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ เช่น ทำให้เกิดฝุ่นละออง เขม่า หรือเถ้าในที่หรือทางสาธารณะจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้เป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อ หรืออาจก่อเหตุรำคาญดังกล่าวระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญนั้นได้ภายในเวลาอันสมควร ถ้าเห็นสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถกำหนดในคำสั่งให้ผู้กระทำโดยวิธีใดๆ เพื่อระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญดังกล่าว หรือกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นข้างต้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 74

3.กรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่ของเอกชน เช่น การจุดไฟเผาตอซังข้าวพืชไร่ หรือเผาป่าในที่ดินของตน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ระงับเหตุรำคาญในเวลาอันสมควร และถ้าเห็นสมควรก็สามารถกำหนดวิธีการใดๆให้ผู้นั้นปฏิบัติเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้นได้ ผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นข้างต้น โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 74

4.กรณีเป็นเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง จนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจประกาศกำหนดให้บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ตามมาตรา 28/1 ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 74

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2561 (ตามเอกสารแนบ)
https://www.khohongcity.go.th/files/com_networknews/2020-03_396a107a6242caf.pdf

Photos from อบต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย's post 04/01/2022

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน
หรือด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

💬ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองสวัสดิการสังคม
☎️042-0490423

Photos from อบต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย's post 27/11/2021

พรุ้งนี้❗วันอาทิตย์ 28 พ.ย. 2564
⏰0 8.00-17.00
"อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" ❌

27 พ.ย. 2564
เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีชมภู
ได้ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง
วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเลือกตั้ง
ให้แก่เจ้าหน้าที่ กปน. ประจำหน่วยเลือกตั้ง
ทั้งหมด 18 หน่วย เลือกตั้ง

"ใช้สิทธิเลือกคนดี ที่จะไปพัฒนาตำบลของเรา"
....ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง....กันนะค่ะ‼️

Photos from อบต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย's post 19/11/2021

📢 "อย่าลืม ไปใช้สิทธิกัน" [❎]
📌ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 64
⏱ 08.00-17.00
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีชมภู
ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

16/11/2021

📢 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ [❎] ไปเลือกตั้งท้องถิ่น

📌 ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษจิกายน 64

⏱ เวลา 08.00-17.00 น.

"ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"

10/11/2021

📢 การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปิดให้บริการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น (ตามข้อ 65 ของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562) สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ มีวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้

- เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th

- แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ การพิจารณาการแจ้งเหตุและการอุทธรณ์กรณีเหตุที่แจ้งมิใช่เหตุอันสมควร ให้เป็นไปตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

🔸🔸🔸เอกสารเพิ่มเติม🔸🔸🔸

📑คู่มือการใช้ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
https://drive.google.com/file/d/1DeBTH31tO6eKAR-jbtEBskXmGgt0y5vc/view

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับภาษีป้าย
ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย
ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


139 ม.9 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย
B**g Kan
38170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

B**g Kan บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึง
493 หมู่ 1 ตำบลบึงกาฬ
B**g Kan, 38000

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
ศาลากลางจังหวัด ชั้น3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง
B**g Kan, 38000

บ้านนาทราย อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ บ้านนาทราย อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
บ้านนาทราย ต.นาสิงห์ อ.ศริไล จ.บึงกาฬ
B**g Kan, 38210

ภูทอกแดนมหัศจรรย์ วัดเวฬุวันเลื่องชื่อ อดีตเล่าลือบ้านนาทราย

สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดบึง สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดบึง
B**g Kan, 38000

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด บริการสะ?

ศพด.ท่าสวาท-ท่าลี่ ศพด.ท่าสวาท-ท่าลี่
1หมู่14 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย
B**g Kan, 38170

ศพด.ท่าสวาท-ท่าลี่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความม สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจั
B**g Kan, 38000

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอ?

สถานตรวจสภาพรถชัยเจริญรุ่ง สถานตรวจสภาพรถชัยเจริญรุ่ง
224 ม.10 ต.เซกา อ.เซกา
B**g Kan, 38150

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกา สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกา
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
B**g Kan, 38000

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 340 หมู่ 1

สำนักงานการท่องเที่ยวและกี สำนักงานการท่องเที่ยวและกี
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
B**g Kan, 38000

กฎหมายน่ารู้ ทนายดนัย ผูกพัน กฎหมายน่ารู้ ทนายดนัย ผูกพัน
107/1 หมู่ที่ 10 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
B**g Kan, 38000

เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลทั่วไป รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

เกษตรบ้านบ้าน,Crayfish,กิ่งพันธุ์ เกษตรบ้านบ้าน,Crayfish,กิ่งพันธุ์
184 ม.5 ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บีงกาฬ
B**g Kan, 38000

จำหน่ายพันธุ์กุ้งก้ามแดง อาหารกุ้ง เหยื่อหมักตกปลา กิ่งพันธุ์สดมัลเบอรี่ เชอรี่ไทย