สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

educational page

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 31/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)
----------
วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พร้อมด้วย ดร.อรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ดร.วัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) เพื่อรับทราบข้อราชการ จากเลขาธิการ กพฐ. (ดร.อัมพร พินะสา) ในช่วง "เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู" และ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สพป.บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 30/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มโรงเรียนบึงโขงหลง
-----------
วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย ดร.หวานใจ เวียงยิ่ง นางสาวรัชฎาภรณ์ โพธิ์สว่าง นางสาวศิริพร คำภูษา ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบึงโขงหลง 1.โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 2.โรงเรียนอนุบาลสานสิทธิ์อำนวย 3.โรงเรียนบ้านนาอ่าง 4.โรงเรียนบ้านบัวโคก 5.โรงเรียนบ้านหนองสิมโนนสวรรค์

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 30/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
-----------
วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย ดร.หวานใจ เวียงยิ่ง นางสาวรัชฎาภรณ์ โพธิ์สว่าง นางสาวศิริพร คำภูษา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีนายชนพหล ส่งเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทั้ง นายอำเภอบุ่งคล้า หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เหล่าจิตอาสาพระราชทาน ร่วมในกิจกรรม โดยกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกันก่อนจะแบ่งกลุ่มทำความสะอาด ณ บริเวณจุดชมวิวทิวโขงงาม พุทธสถาน วัดทิวโขงงาม บ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 30/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผน หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและพื้นที่ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ครั้งที่ 1/2566
----------
วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผน หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและพื้นที่ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสาวสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์ ศึกษานิเทศก์ นางยุพิณ ศรีสุนาครัว ครูโรงเรียนบ้านบึงกาฬ นายวัฒนา มูลมะณี และนางสาวชมพูนุช เสาะก่าน นักวิชาการศึกษา ที่เป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมชมโขง สพป.บึงกาฬ
อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 30/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบึงกาฬ หารือแนวทางการปฎิบัติหรือมาตรการป้องกันการทุจริต การสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2566
-----------
วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติหรือมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2566 โดยนางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบึงกาฬ ได้ลงพื้นที่ติดตาม เฝ้าระวังการทุจริต เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมนาคาวอร์รูม สพป.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 30/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2566
-----------
วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2566 ในนามผู้แทน สพฐ. พร้อมด้วย นางสการะ จีนะสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายยุทธพร ภักดีหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในนามผู้แทน สพป.บึงกาฬ โดยมี นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 30/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ร่วมประชุมชี้แจงติดตามผลการดำเนินงานป้อง กันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์
---------
วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นายเสนอ รัมพณีนิล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ กับ สพฐ. โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อรับฟังแนวทาง และสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้ สพท. และสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมชมโขง สพป.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 30/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านระบบออนไลน์
---------
วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นางสาวอภินัน อรกุล นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย เทือกหัน นายสมศักดิ์ วันโย ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านระบบออนไลน์ กับ สพฐ. เพื่อชี้แจง "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ." โดย ดร.นันทา หงวยตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สพป.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 29/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบึงของหลง
---------
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ นางสาวรัชฎาภรณ์ โพธิ์สว่าง ดร.หวานใจ เวียงยิ่ง และว่าที่ร้อยตรีอภิชัย เทือกหัน ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบึงของหลง 1.โรงเรียนบ้านบึงของหลงวิทยา 2.โรงเรียนบ้านดงชมภู 3.โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์ โสกพอก

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 29/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ออกนิเทศ ติดตามฯ การเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนศรีชมภู
-----------
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นางสาววาลิกา อัครนิตย์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายคูณ จันทรประทักมี ผอ. รร.บ้านท่าคำรวม นายญาณวัฒน์ ภูเชดา และนางสาวศิริพร คำภูษา ศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬ ตามคำสั่ง อ.ก.ต.ป.น.ที่ 155/2566 และคำสั่งคณะกรรมการนิเทศฯ ที่ 159/2566
ออกนิเทศ ติดตามฯ การเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนศรีชมภู จำนวน 4 โรง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านนาขาม โรงเรียนบ้านศรีชมภูและโรงเรียนบ้านโคกกลางและร่วมรับรู้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการเปิดเรียน

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 29/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ร่วมประชุมประชาพิจารณ์เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585 ของจังหวัดบึงกาฬ
----------
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585 ของจังหวัดบึงกาฬ โดยเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยะ 20 ปี จังหวัดบึงกาฬเป็นศูนย์กลางนวัฒกรรมยางพารา การเกษตรก้าวหน้า ประตูการค้าอินโดจีน ท่องเที่ยวนวัตวิถีลุ่มน้ำโขง ประชาชนคุณภาพชีวิตดี เมืองน่าอยู่อย่างยังยืน โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 29/05/2023

📢📢📢 โครงการฝึกอบรมสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนด้วยกระบวนการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบซอฟต์แวร์สมองกลฟังตัว ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2566
-----------
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.วัฒนา ภูด่านวัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนด้วยกระบวนการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบซอฟต์แวร์สมองกลฟังตัว ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2566 เป็นการร่วมมือกัน ทั้ง 3 หน่วยงาน ม.สงขลานครินทร์ สอศ. และสพฐ. โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้จัดอบรม และมีครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดสพป.บึงกาฬ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ประชุมอำพัน ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 29/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ประจำวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566
-----------
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.15 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผอ.สพป.บึงกาฬ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รองผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ประจำวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุย แจ้งข่าวสารเรื่องประเด็นสำคัญและมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และก่อนแยกย้ายได้ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย “ยิ้มไหว้ ทักทายกัน” ณ ลานรวมใจ สพป.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 27/05/2023

📢📢📢 รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ประธานเปิดการอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแนวใหม่
----------
วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วยนายสัญญา พันพิลา และนายสมศักดิ์ วันโย ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานเปิดการอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแนวใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอศรีวิไล เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 26/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ออกนิเทศ ติดตามให้กำลังใจ ครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มโรงเรียนบุ่งคล้า
------------
วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นางสาวรัชฎาภรณ์ โพธิ์สว่าง ดร.หวานใจ เวียงยิ่ง ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย เทือกหัน ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบุ่งคล้า 1.โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 2.โรงเรียนบ้านหนองเดินท่า 3.โรงเรียนบ้านหาดแฮ่

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 26/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ออกนิเทศ ติดตามให้กำลังใจ ครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มโรงเรียนพรเจริญ
-----------
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง.ู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ กางทอง รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวพิชญาภัค พลโคตร และนางสาวสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์ ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจครูและนักเรียนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพรเจริญ 1.อนุบาลพรเจริญ 2.บ้านหนองผักแว่น 3.บ้านดงเสียด 4.บ้านสร้างคำ 5.บ้านโนน

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 26/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6
--------
วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.วัฒนา ภูด่านวัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 โดยมี นายชนพหล ส่งเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬที่ 1 อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 26/05/2023

📢📢📢 ผอ.สพป.บึงกาฬ ประธานในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 58 ปี การก่อตั้งโรงเรียนและครบรอบ 56 ปี ในการได้รับพระราชทานนามโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2
------------
วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประธานในพิธี เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 58 ปี การก่อตั้งโรงเรียนและเฉลิมฉลองวันครบรอบ 56 ปี ในการได้รับพระราชทานนามโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 โดยร่วมทำบุญตักบาตร ข่าวสารอาหารแห้ง ร่วมกับนายวรวุฒิ จันทร์สว่าง นายอำเภอศรีวิไล กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 25/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ออกนิเทศ ติดตามให้กำลังใจ ครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มโรงเรียนโคกก่อง-ชัยพร
------------
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.วัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วย นายสัญญา พันพิลา ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจราชการ เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนโคกก่อง ชัยพร ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ โรงเรียนโคกก่องมิตรภาพที่86 โรงเรียนบ้านโนนสา โรงเรียนบ้านนาคำ และโรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนได้เตรียมการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ทั้งนี้ได้ให้กำลังและชื่นชมกับผู้บริหาร ตลอดจนบุคคลากรทางการศึกษา ที่ได้ทุ่มเทเสียสละในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 25/05/2023

📢📢📢สพป.บึงกาฬ ออกนิเทศ ติดตามให้กำลังใจ ครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มโรงเรียนบุ่งคล้า
-----------
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นางสาวรัชฎาภรณ์ โพธิ์สว่าง ดร.หวานใจ เวียงยิ่ง นางสาวสิริวิมล สัมพันธพงษ์ และว่าที่ร้อยตรีอภิชัย เทือกหัน ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบุ่งคล้า 1.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 2.โรงเรียนประวิตรหนองบ่อ(หนองบ่อ) 3.โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 4.โรงเรียนบ้านดอนแพง 5.โรงเรียนบ้านนาจาน 6.โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 25/05/2023

📢📢📢สพป.บึงกาฬ ประชุมคัดเลือกผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต UPRIGHTSCHOOL PROJECT
-------------
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พร้อมด้วย นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธาน การประชุมคัดเลือกผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภานใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (โครงการโรงเรียนสุจริต) UPRIGHTSCHOOL PROJECT เพื่อคัดเลือกผลงานตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการส่งเข้าประกวดในระดับ สพฐ. ณ ห้องประชุมชมโขง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 25/05/2023

📢📢📢 ผอ.สพป.บึงกาฬร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุลากรทางการศึกษาจังหวัดบึงกาฬ
-------------
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุลากรทางการศึกษาจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นางสาวรจนา ลุนอุบล รักษาการแทน ผอ.สนง.สกสค. จังหวัดบึงกาฬเป็นประธานการประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีหัวหน้าทางการศึกษาและตัวแทนประจำอำเภอที่เป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สกสค. ชั้น2 สนง.สกสค.จังหวัดบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 24/05/2023

📢📢📢สพป.บึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มโรงเรียนพรเจริญ
-------------
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วยคณะกรรมการ นิเทศฯ ประกอบด้วย นางศิริลักษณ์ กางทอง รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน, นางสาวพิชญาภัค พลโคตร และนางสาวสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์ ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนบ้านปรารถนาดี โรงเรียนบ้านโคกนิยมโนนสวาท โรงเรียนบ้านวังยาว

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 24/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มโรงเรียนท่ากกแดง ท่าสะอาด
------------
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ดร.หวานใจ เวียงยิ่ง,นางสาวสิริวิมล สัมพันธพงษ์,นางสาวศิริพร คำภูษา,ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย เทือกหัน ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนท่ากกแดง-ท่าสะอาด 1.โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 2.โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 3.โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 4.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 5.โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 6.โรงเรียนบ้านหัวแฮต 7.โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 8.โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 9.โรงเรียนบ้านท่ากกแดง

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 24/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนนาสวรรค์ คำนาดี
------------
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.วัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วยนายสัญญา พันพิลา ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจราชการ เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนนาสวรรค์ คำนาดี ประกอบด้วยโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกสวาง โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งโรงเรียนทั้งสองได้ใช้ DLTV มาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 24/05/2023

📢📢📢 ผอ.สพป.บึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยม ติดตามให้กำลังใจครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
-----------
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและลูกๆนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมีนางสาวนฤมล สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

24/05/2023

404 Not Found

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุ 2566
https://www3.bkn.go.th/?p=53463&fbclid=IwAR3167frmPuo3oYvtVSXKWNqmbi-71DGnpWk4--ODWremEDyYXTTDRB1rNk

404 Not Found

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 24/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มโรงเรียนป่งไฮ-น้ำจั่น
-----------
เมื่อวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นางสุภาวดี กุมภิโร ดร.หวานใจ เวียงยิ่ง นางสาวสิริวิมล สัมพันธพงษ์ ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย เทือกหัน ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจครูและนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนป่งไฮ-น้ำจั่น 1.โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 2.โรงเรียน บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 3.โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 4.โรงเรียนท่าไร่วิทยา 5.โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 6.โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 7.โรงเรียนบ้านคำบอน 8.โรงเรียนบ้านดงกะพุง

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 24/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)
------------
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พร้อมด้วย ดร.อรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ดร.วัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) เพื่อรับทราบข้อราชการ จากเลขาธิการ กพฐ. (ดร.อัมพร พินะสา) ในช่วง "เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู" และ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สพป.บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 23/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ออกนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มโรงเรียนโนนสว่างโป่งเปือยและกลุ่มโรงเรียนหอคำ หนองเลิง
------------
วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.วัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมนายสัญญา พันพิลา ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ โรงเรียนในกลุ่มโนนสว่างโป่งเปือยและกลุ่มหอคำ หนองเลิง ประกอบด้วย -โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล -โรงเรียนบ้านดอนปอ -โรงเรียนแก่งอาฮง -โรงเรียนบ้านสรรเสริญ และโรงเรียนบ้านสุขสำราญ ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามบริบทของโรงเรียน

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 23/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ประชุมตรวจคุณสมบัติการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปีการศึกษา 2566
------------
วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พร้อมด้วย นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ นายสถาพร วงษ์ชำนาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางชนิดา ศรีสุข ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตรวจคุณสมบัติการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมนาคาวอร์รูม สพป.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 23/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน สมัครเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา
-----------
วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
รับมอบหนังสือธรรมมะ จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ibsofficial.com/meditationteacher/

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 22/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ออกนิเทศ ติดตามฯ การเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนปากคาดและกลุ่มโรงเรียนหนองยองสมสนุกนาดง
-----------
วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วย นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์ นางสาวอภินัน อรกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนปากคาดและกลุ่มโรงเรียนหนองยองสมสนุกนาดง อ.ปากคาด ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านหนองบัว 2.โรงเรียนบ้านนากั้ง 3.โรงเรียนบ้านต้าย 4.โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 5.โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 6.โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 22/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ มอบอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) พร้อมติดตั้ง
------------
วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.วัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วย นายสุระชัย โพธิ์คำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายสัญญา พันพิลาและดร.หวานใจ เวียงยิ่ง ศึกษานิเทศก์ มอบอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) พร้อมติดตั้งระบบ เพื่อใช้จัดกระบวนการเรียนการสอน ตามกระบวนการสอน DLTV. ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูประจำวิชา เพื่อให้มีสื่อการเรียนที่หลากหลายทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้มากมาย ณ โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 22/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2566
----------
วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พร้อมด้วย ดร.อรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว ข้องที่เป็นคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายอนุกูล ทองนุ้ย ประธานอนุกรรมการ ประธานเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สพป.บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 22/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ประจำวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566
-----------
วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.15 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ดร.วัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา สพป.บึงกาฬ ร่วมทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ประจำวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 จากนั้นได้พบปะพูดคุยมอบหมายงานแนวทางการปฏิบัติงานในสำนักงาน และก่อนแยกย้ายได้ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี “ยิ้มไหว้ ทักทายกัน” ณ ลานรวมใจ สพป.บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 22/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มโรงเรียนศรีวิไลชุมภูพรนาสิงห์
------------
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.วัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วย นางสการะ จีนะสุทธิ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวเพชรรัตน์ มาตย์สมบัติ และนายสมศักดิ์ วันโย ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับ ติดตามฯ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียน ตลอดจนปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่น่าเรียนมากยิ่งขึ้น มีนวัตกรรม สื่อการสอนที่หลากหลาย โรงเรียนสวยงามเป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัย

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 22/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่1/2566 กลุ่มโรงเรียนหนองยองสมสนุกนาดง
------------
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วย นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์ นางสาวอภินัน อรกุล นางสาวสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนหนองยองสมสนุกนาดง อ.ปากคาด ประกอบด้วย 1.โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 2.โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา 3.โรงเรียนบ้านดาลบังบด 4.โรงเรียนบ้านโสกบง

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 22/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจผู้บริหาร
ครู นักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มโรงเรียนเซกา
-----------
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นางสุภาวดี กุมภิโร รักษาการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นางหวานใจ เวียงยิ่ง นางสาวสิริวิมล สัมพันธพงษ์ ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย เทือกหัน ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจครูและนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มโรงเรียนเซกา ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา โรงเรียนบ้านห้วยคอม โรงเรียนบ้านห้วยเรือ โรงเรียนบ้านโนนสูงสูขสมบูรณ์

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 22/05/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 8/2566 ณ ลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
----------
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พร้อมด้วย ดร.อรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ดร.วัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 8/2566 ณ ลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยหัวส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ องค์เอกชน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ขององค์กรภายในจังหวัด โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬเป็นแม่งาน และมีพิธีส่งมอบเจ้าภาพหลัก คือหน่วยงานด้านการศึกษา เป็นเจ้าภาพหลักครั้งต่อไป

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สพป.บึงกาฬ การอบรมหลักสูตรอบรมพัฒนาครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา ช่วงบ่าย
การอรบรมเชิงก)ิบัติการใช้ระบบคลังสื่อดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Online) การใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Canvaเพื่อการทำงานและการจัดการเรียนการสอน 4
การประชุมชี้แจงการวัดและประเมินผลในสถานการณ์โควิด 19
โครงการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอพลิเคชั่นในการจัดการเรียนการสอน สพป.บึงกาฬ 28-29 ส.ค.64
การประยุกต์ใช้ Google Workspace เพื่อการเรียนการสอน
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ฯ ภาคบ่าย EP 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียน (Coding)
ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


B**g Kan
38000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

B**g Kan มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ออดโรงเรียน ออดอัตโนมัติ ออดโรงเรียน ออดอัตโนมัติ
156/1 ม. 3 ต. บึงกาฬ
B**g Kan, 38000

จำหน่ายออดโรงเรียน, ออดเสียงตามสาย,

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว
101 หมู่ 4 ถนนแสนประเสริฐ-นาป่าน
B**g Kan, 38000

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.บึงกา?