สำนักงานโยธาธิการและผังเมื

สำนักงานโยธาธิการและผังเมื

ตำแหน่งใกล้เคียง government

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
ศาลากลางจังหวัด ชั้น3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง, Bung Kan
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจั, Bung Kan
สำนักงานการท่องเที่ยวและกี
สำนักงานการท่องเที่ยวและกี
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ, Bung Kan
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึง
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ-นครพนม บ้านท่าไคร้ ม.5 ต.บึงกาฬ อ.เมือ, Bung Kan
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึง
365 หมู่ 5, Bung Kan
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกา
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกา
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ, Bung Kan
ทันตกรรม โรงพยาบาลบึงกาฬ
ทันตกรรม โรงพยาบาลบึงกาฬ
เจ้าแม่สองนาง, Bung Kan
Bueng Kan
Bueng Kan
249 หมู่ 1, ถนนชาญสินธุ์, Mueang Saraburi District
ศพด.ท่าสวาท-ท่าลี่
ศพด.ท่าสวาท-ท่าลี่
1หมู่14 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย, Bung Kan
ศพดวัดโนนมันปลา
ศพดวัดโนนมันปลา
Bung Kan 38000
ร้านยิ่งเจริญไฮเทคเซ็นเตอร
ร้านยิ่งเจริญไฮเทคเซ็นเตอร
ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ, So Phisai
รับทำ Portfolio
รับทำ Portfolio
Amphoe Bung Kan 38000
กฎหมายน่ารู้ ทนายดนัย ผูกพัน
กฎหมายน่ารู้ ทนายดนัย ผูกพัน
107/1 หมู่ที่ 10 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ, Bung Kan
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึ
709 หมู่ 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000, Bung Kan

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์ : 0 4249 2495-6
โทรสาร : 0 4249 2495

เปิดเหมือนปกติ

Photos from งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง's post 27/08/2021

"ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง" หรือ "Landuse Plan" ให้บริการผ่าน 3 ช่องทางใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ (Website), แอปพลิเคชัน บนระบบ Android & iOS (Application) และ LINE OA : DPT Information เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผังเมืองได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัยมากขึ้น

12/08/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ | กรมโยธาธิการและผังเมือง 28/07/2021

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ | กรมโยธาธิการและผังเมือง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ | กรมโยธาธิการและผังเมือง

19/07/2021

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าร่วมทาง zoom และ Facebook live

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ “แนวโน้ม ทิศทางการพัฒนา และภาพอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน1 (จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภูและอุดรธานี)

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Website สำนักงานโยธาฯ http://pvnweb.dpt.go.th/buengkan
Website โครงการ : https://ne-regionalplan.com

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าร่วมทาง zoom และ Facebook live

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ “แนวโน้ม ทิศทางการพัฒนา และภาพอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน1 (จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภูและอุดรธานี)

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Website สำนักงานโยธาฯ http://pvnweb.dpt.go.th/buengkan
Website โครงการ : https://ne-regionalplan.com

13/07/2021

มท.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์ จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2564 เวลา 16.30 น. ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะโดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ร่วมต้อนรับในการลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยสถานีเรือบึงกาฬ (นรข.บึงกาฬ) ได้ให้การสนับสนุนเรือตรวจการณ์ ในครั้งนี้

มท.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์ จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2564 เวลา 16.30 น. ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะโดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ร่วมต้อนรับในการลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยสถานีเรือบึงกาฬ (นรข.บึงกาฬ) ได้ให้การสนับสนุนเรือตรวจการณ์ ในครั้งนี้

13/07/2021

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ “แนวโน้ม ทิศทางการพัฒนา และภาพอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” รูปแบบการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Webinar กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน1 (จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภูและอุดรธานี)

#ลงทะเบียน โดยสแกน QR Code เข้าร่วมประชุม ดังรายละเอียดปรากฎตามโปสเตอร์แต่ละกลุ่มด้านล่างนี้

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Website สำนักงานโยธาฯ http://pvnweb.dpt.go.th/buengkan
Website โครงการ : https://ne-regionalplan.com

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ “แนวโน้ม ทิศทางการพัฒนา และภาพอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” รูปแบบการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Webinar กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน1 (จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภูและอุดรธานี)

#ลงทะเบียน โดยสแกน QR Code เข้าร่วมประชุม ดังรายละเอียดปรากฎตามโปสเตอร์แต่ละกลุ่มด้านล่างนี้

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Website สำนักงานโยธาฯ http://pvnweb.dpt.go.th/buengkan
Website โครงการ : https://ne-regionalplan.com

21/05/2021

วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 2564 นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ร่วมด้วย นายมนเทียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ นายสถาพร ปัททุม ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกก่อง ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ พร้อมคณะ ร่วมประชุมประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางธรรมชาติหินสามวาฬ

วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 2564 นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ร่วมด้วย นายมนเทียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ นายสถาพร ปัททุม ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกก่อง ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ พร้อมคณะ ร่วมประชุมประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางธรรมชาติหินสามวาฬ

05/04/2021

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และนายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านต่าง ๆ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และนายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านต่าง ๆ

05/04/2021

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง เป็นประธาน โดยมีนายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรม และนายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ เป็นคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง เป็นประธาน โดยมีนายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรม และนายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ เป็นคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง

05/04/2021

5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

02/04/2021

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

Photos from ผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ's post 17/03/2021

บรรยากาศการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2
การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ

08/03/2021

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต 10 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านท่าส้มโฮง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 57 ท้ายน้ำ) ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ โดยนายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ โยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต 10 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านท่าส้มโฮง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 57 ท้ายน้ำ) ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ โดยนายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ โยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ

08/03/2021

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ พร้อมด้วยนายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต 10 และนายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ โยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน และขับเคลื่อนโครงการไทยไปด้วยกัน ณ บริเวณน้ำตกชะแนน อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ พร้อมด้วยนายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต 10 และนายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ โยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน และขับเคลื่อนโครงการไทยไปด้วยกัน ณ บริเวณน้ำตกชะแนน อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

วิธีดู “ผังเมือง” อย่างไรให้เข้าใจ 05/03/2021

วิธีดู “ผังเมือง” อย่างไรให้เข้าใจ

วิธีดู “ผังเมือง” อย่างไรให้เข้าใจ

อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ : TerraBKK.com - https://www.terrabkk.com/articles/70898

วิธีดู “ผังเมือง” อย่างไรให้เข้าใจ บทความวิธีดู “ผังเมือง” อย่างไรให้เข้าใจ

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ's post 05/03/2021

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2 (workshop 2) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเมืองศูนย์กลางหลักจังหวัดบึงกาฬ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มเมืองการเกษตรก้าวหน้า พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ลุ่มแม่น้ำโขง
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเมืองอุตสาหกรรมการเกษตรและพัฒนาการคมนาคมขนส่งหลัก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ทางรูปด้านล่างนี้เลยค่ะ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://pvnweb.dpt.go.th/buengkan

12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

21/07/2020

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นี้ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงพระเกษมสำราญ อุดมไปด้วยสรรพเกียรติยศสรรเสริญ ทรงเป็นมิ่งขวัญสมกับทรงเป็นพระหน่อเนื้อเชื้อวงศ์กษัตรา อันเป็นสง่าศรีแห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ ได้ทาง https://web.ocsc.go.th/forking/?

06/06/2020
03/06/2020

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

24/01/2020

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บริเวณบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 (ต่อด้านท้ายน้ำ) ตำบลซาง อำเภอเซกา และบริเวณบ้านท่าศรีชมชื่น (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายอนุชา เจริญพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ให้การต้อนรับ และผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมด้วยผู้แทน สสผ.บรรยายสรุปโครงการ

11/01/2020

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เดินทางมาตรวจติดตามงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

16/11/2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2652

09/08/2019

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

pvnweb.dpt.go.th 10/06/2019

pvnweb.dpt.go.th

ขอเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

pvnweb.dpt.go.th

05/06/2019

กิจกรรม Big Cleaning Year ครั้งที่ 2 และร่วมรณรงค์กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

04/06/2019

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

30/05/2019

www.ratchakitcha.soc.go.th

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/071/T_0027.PDF

ratchakitcha.soc.go.th

27/05/2019

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และขอน้อมรำลึกถึงคุณความดีของท่านตลอดไป

นายกฯ แสดงความอาลัยประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษถึงแก่อสัญกรรม ยกย่องเป็นคนดีแห่งแผ่นดิน

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยย้ำว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลสำคัญที่สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติตลอดช่วงชีวิตของท่าน

"นายกฯ ย้ำว่า ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นคนดีแห่งแผ่นดิน เป็นต้นแบบของคนไทยที่รักชาติบ้านเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งยังมีบุคลิกภาพด้านอื่น ๆ ที่คนรุ่นหลังควรศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต"

07/05/2019

นายอนุชา เจริญพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ร่วมกับทางจังหวัดบึงกาฬ นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียง

04/05/2019

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการในสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

tmd.go.th 03/05/2019

#พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 06:00 น.

ช่วงนี้เตรียมรับมือพายุฤดูร้อนกันด้วยนะคะ

tmd.go.th พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระ...

workpointnews.com 05/04/2019

เตรียมพร้อม “พิธีพลีกรรมตักน้ำ” จากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ 6 เม.ย.62

จังหวัดบึงกาฬเตรียมความพร้อม “พิธีพลีกรรมตักน้ำ” จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำพระ และแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บึงโขงหลง

workpointnews.com อีก 2 วัน จะถึงกำหนดการสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิท....

ผลการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 9/2561 01/10/2018

ผลการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 หัวข้อที่ 1.2 การพิจารณาคำร้องผู้มีส่วนได้เสียผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ ตามมาตรา 24

ผลการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 หัวข้อที่ 1.2 การพิจารณาคำร้องผู้มีส่วนได้เสียผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ ตามมาตรา 24

16/08/2018

ผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ

🎊ขอเชิญชาวบึงกาฬทุกท่านร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมในแต่ละกลุ่มได้

ประชุมระหว่าง วันที่ 15-17 สิงหาคม พ.ศ.2561
เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมหินสามวาฬโรงแรมบีเคเพลส (BK Place) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ติดต่อสอบถามคุณสกลธร 080-9958957 และคุณเกวลี 089-6468525

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกา
B**g Kan
38000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
B**g Kan การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
กฎหมายน่ารู้ ทนายดนัย ผูกพัน กฎหมายน่ารู้ ทนายดนัย ผูกพัน
107/1 หมู่ที่ 10 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
B**g Kan, 38000

เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลทั่วไป รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

สถานตรวจสภาพรถชัยเจริญรุ่ง สถานตรวจสภาพรถชัยเจริญรุ่ง
224 ม.10 ต.เซกา อ.เซกา
B**g Kan, 38150

สำนักงานกฎหมายและธุรกิจยุต สำนักงานกฎหมายและธุรกิจยุต
137/2 หมู่1 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
B**g Kan, 38000

เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย รับปรึกษาอรรถคดี และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร