สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ
กระผมมีความประสงค์อยากจะรบกวนและปรึกษา เรื่องแหล่งเพาะปลูกมันแกวและจำหน่าย
เมล็ดมันแกว แถวจังหวัดบึงกาฬ อำเภอใดปลูก หรือตำบลใด ที่ท่านรู้จักหรือทราบ
กระผมอยากจะได้ชื่อเกษตรกร เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ รบกวน ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
ขอบคุณครับ
ธรรมนูญ
โทร. 082-2127855
ID Line +66822127855
[email protected]
ขอโทษนะครับใครที่เป็นญาติพี่น้องของสำเนียงประชุมชัยกรุณามาเบอร์นี้ด้วยนะครับ064 945 7915

188 หมู่ที่ 12 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

เปิดเหมือนปกติ

14/01/2022

รายการ เกษตรไทบ้าน ไทบึงกาฬ

🔴Live สด รายการ เกษตรไทบ้าน ไทบึงกาฬ
ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook สวท.บึงกาฬ กรมประชาสัมพันธ์
หรือทางวิทยุ FM 104.25 MHz./AM 927 KHz.
📻🧑‍🥦🥬

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 28/12/2021

📣📣เกษตรบึงกาฬ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1/2565📣📣
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
📌วันที่ 27 ธันวาคม 2564 📌
นายวัฒนศักดิ์ โพธิ์บาย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยภายในงานได้ร่วมจัดตั้งจุดบริการคลินิกอารักขาพืช โดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด และยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมตั้งจุดบริการมากมาย อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน (คลินิกดิน) กรมปศุสัตว์ (คลินิกสัตว์) ฯลฯ เป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับคำแนะนำ การแก้ไขปัญหาทางการเกษตร รวมทั้งปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ทำไมต้องหยุดเผาในพื้นที่เกษตร 23/12/2021

ทำไมต้องหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

รู้หรือไม่! #การเผาในพื้นที่เกษตร 🔥🔥 นอกจากจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแล้ว ยังมีความผิดทางกฎหมายอีกด้วย
.
แล้วถ้าเราไม่เผา? จะนำเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตร เช่น ตอซัง ฟางข้าว ซากอ้อย ซากข้าวโพด ไปทำอะไรได้บ้าง? มาตามหาคำตอบไปพร้อมๆ กันในโพสต์นี้เลย
.
#DOAE #ไขข้อสงสัยให้เกษตรกรไทย #หยุดเผาในพื้นที่เกษตร #กรมส่งเสริมการเกษตร

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 23/12/2021

📣📣เกษตรจังหวัด ร่วมงานสัมมนา DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่📣📣
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
📌วันที่ 23 ธันวาคม 2564 📌
นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดบึงกาฬ ร่วมงานสัมมนา DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน/ต้อนรับ
🔺 บุคคลเป้าหมาย ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ผู้สังเกตการณ์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ดำเนินการจัด รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๐ คน
🔺 วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวความคิด ปัญหาอุปสรรคและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานของศูนย์ปฏิบัติการทั้ง ๕๐ ศูนย์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสะท้อนมุมมองต่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการปรับตัวของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การบริหารและขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 23/12/2021

📣📣เกษตรจังหวัด ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว งาน “หนาวดีดี ที่บึงกาฬ” ประจำปี 2565 📣📣
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
📌วันที่ 22 ธันวาคม 2564 📌
นายวัฒนศักดิ์ โพธิ์บาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางพิสวาท ไชยวงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว งาน “หนาวดีดี ที่บึงกาฬ” ประจำปี 2565 โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในงานแถลงข่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว/ประชาชนในพื้นที่จังหวัดและต่างจังหวัดเดินทางมาเยือนจังหวัดบึงกาฬเพิ่มมากขึ้น เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

17/12/2021

รายการเกษตรไทบ้านไทบึงกาฬ

🔴Live สด รายการ เกษตรไทบ้าน ไทบึงกาฬ
ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook สวท.บึงกาฬ กรมประชาสัมพันธ์
หรือทางวิทยุ FM 104.25 MHz./AM 927 KHz.
📻🧑‍🥦🥬

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 16/12/2021

📣📣เกษตรบึงกาฬ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application📣📣
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
📌วันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 📌
นายวัฒนศักดิ์ โพธิ์บาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางพิสวาท ไชยวงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายอภิชาติ เสริมพงศ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายธนวัฒน์ เจริญธนรุ่ง รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom cloud meeting เชื่อมต่อระบบกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ระดับเขต จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับเขต รวมทั้งสิ้น 128 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ

10/12/2021

รายการเกษตรไทบ้าน ไทบึงกาฬ 10 ธ.ค. 64

🔴Live สด รายการ เกษตรไทบ้าน ไทบึงกาฬ
ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook สวท.บึงกาฬ กรมประชาสัมพันธ์ หรือทางวิทยุ FM 104.25 MHz./AM 927 KHz.📻🧑‍🌾

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 07/12/2021

📣📣กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564📣📣
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
📌วันที่ 7 ธันวาคม 2564 📌
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรม Big cleaning day ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

05/12/2021
Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 03/12/2021

📣📣เกษตรจังหวัด ร่วมกิจกรรมเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) 📣📣
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
📌วันที่ 3 ธันวาคม 2564 📌
นางพิสวาท ไชยวงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายอภิชาติ เสริมพงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายธนวัฒน์ เจริญธนรุ่ง รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักชาพืช เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกิจกรรมเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ได้รับเกียรติจากนายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงาน โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสาธิตการอัดฟางก้อนด้วยเครื่องจักรกล การไถกลบ ตอซัง การหว่านปอเทือง และสาธิตการใช้โดรนในการเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบัวโคก หมู่ 4 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 29/11/2021

📣📣 พิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ.2564 📣📣
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรส่งเสริมการเกษตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม ผ่านระบบ Zoom meeting ตามหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร และเข็มวิทยฐานะ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) เสริมสร้างศักยภาพนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ (นสอ.) และสำหรับการเป็นนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

29/11/2021

แหล่งพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพ เพื่อใช้สำหรับเพาะปลูกในฤดูการผลิต ปี 2564/2565

แหล่งพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพ เพื่อใช้สำหรับเพาะปลูกในฤดูการผลิต ปี 2564/2565

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 23/11/2021

📣📣 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 📣📣
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
📌วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 📌
นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัด บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และบุคลากรในกรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดบึงกาฬ รวมจำนวน 75 คน เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเป็นโอกาสที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจากนายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เวลา 8.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 23/11/2021

📣📣เกษตรบึงกาฬ ร่วมส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตร
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด📣
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
📌วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 📌
นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับนายวิทยา วิริพันธุ์ เกษตรอำเภอบุ่งคล้า เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ดำเนินการจัดพิธีส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมิ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

📂รูปเพิมเติม https://drive.google.com/drive/folders/1rkvrybYZ7CqBzz-meuW-vB2zP-spiF3z

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 15/11/2021

🌳🌳 เกษตรบึงกาฬ พร้อมใจพัฒนาสำนักงานน่าอยู่ ตามหลัก 5 ส.🌳🌳
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
📌วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 📌
นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมใจจัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน ตามหลัก 5 ส. กำจัดวัชพืช กวาดตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและน่าอยู่ อันจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วม และความสามัคคีของบุคลากรได้อีกด้วย พื้นที่บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ

12/11/2021

รายการ เกษตรไทบ้าน ไทบึงกาฬ

🔴Live สด รายการเกษตรไทบ้าน ไทบึงกาฬ
ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 11/11/2021

📣📣เกษตรจังหวัด เยียมเยียนเยี่ยมแปลงใหญ่ยางพาราบ้านโนนแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ📣📣
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
📌วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 📌
นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายวัฒนศักดิ์ โพธิ์บาย หัวหน้ากลุ่มสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน เกษตรอำเภอโซ่พิสัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย เยี่ยมเยียนโรงบรรจุน้ำกรดหยอดยางตรานกแก้ว และตลาดรับซื้อยางก้อนถ้วยของกลุ่มฯ โดยให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางในการดำเนินงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 10 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 11/11/2021

📣📣เกษตรจังหวัด ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดแปลงใหญ่โนนแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ📣📣
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
📌วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 📌
นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายวัฒนศักดิ์ โพธิ์บาย หัวหน้ากลุ่มสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดแปลงใหญ่โนนแก้ว หมู่ 4 ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 05/11/2021

📣📣เกษตรจังหวัด ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ท่องเที่ยวบึงกาฬ📣📣
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
📌วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 📌
นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ เจริญธนรุ่ง รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ร่วมต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวบึงกาฬ ณ ภูสิงห์-หินสามวาฬ บ้านโนนไทรทอง หมู่ที่ 8 ต.โคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีคณะต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรณรงค์ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ครบ 100%

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 05/11/2021

📣📣เกษตรจังหวัด ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กัญชาทางการแพทย์ฯ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และแปรรูปสมุนไพร 📣📣
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
📌วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 📌
นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ เจริญธนรุ่ง รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ร่วมต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กัญชาทางการแพทย์ฯ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และแปรรูปสมุนไพร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 05/11/2021

📣📣เกษตรจังหวัด ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลบึงกาฬ📣📣
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
📌วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 📌
นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางพิสวาท ไชยวงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายอภิชาติ เสริมพงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลบึงกาฬ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย พระอาจารย์ปรีดา ฉนฺทกโร เจ้าสำนักวัดป่าดานวิเวก หรือวัดดงศรีชมภู และคณะผู้บริหาร เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น “ฐิตธัมโม เมตตา” โรงพยาบาลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 03/11/2021

📣📣เกษตรบึงกาฬ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) ครั้งที่ 1/2565📣📣
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
📌วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 📌
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาภาคเกษตรในระดับจังหวัดบึงกาฬ ให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบโครงการแปลงใหญ่ จำนวน 25 คน เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

02/11/2021

เบอร์ติดต่อ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 042492466

เบอร์ติดต่อ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 042492466

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 29/10/2021

🍌🍌เกษตรบึงกาฬ ติดตามแปลงกล้วยหอมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยหอม B.K.77
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
📌วันที่ 29 กันยายน 2564📌
นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ นายวัฒนศักดิ์ โพธิ์บาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางลำพอง อาจกิจ เกษตรอำเภอพรเจริญ ลงพื้นที่ติดตามพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจกล้วยหอม B.K.77 ณ ที่ทำการ บ้านโพนแก้ว หมู่ 10 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 29/10/2021

📣เกษตรบึงกาฬ ร่วมจัดรายการ “เกษตรไทบ้าน ไทบึงกาฬ”
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
📌วันที่ 29 กันยายน 2564📌
นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายชินานันท์ อาจยาทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยYoung Smart Farmer จังหวัดบึงกาฬ ร่วมจัดรายการ "เกษตรไทบ้าน ไทบึงกาฬ" กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ เวลา 8.00-9.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

29/10/2021

🔴เกษตรไทบ้าน ไทบึงกาฬ

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post 15/10/2021

📣 เกษตรจังหวัด ร่วมส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 📣
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
📌วันที่ 15 ตุลาคม 2564 📌
นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับนายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอเซกา เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา หน่วยงานราชการ ผู้นำชุนชนตำบลซาง และภาคเอกชน ดำเนินการจัดพิธีส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวและยางพารา จำนวน ๑๐ กลุ่ม เกษตรกรตำบลซางเข้าร่วมงาน ณ ศาลาประชาคมบ้านซางเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


B**g Kan
38000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
องค์กรของรัฐ อื่นๆใน B**g Kan (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกี สำนักงานการท่องเที่ยวและกี
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
B**g Kan, 38000

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึง
365 หมู่ 5
B**g Kan, 38000

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึง สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึง
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ-นครพนม บ้านท่าไคร้ ม.5 ต.บึงกาฬ อ.เมือ
B**g Kan, 38000

สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมื สำนักงานโยธาธิการและผังเมื
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกา
B**g Kan, 38000

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ : 0 4249 2495-6 โทรสาร : 0 4249 2495

สำนักงานพัฒนาสังคมและความม สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจั
B**g Kan, 38000

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึง
493 หมู่ 1 ตำบลบึงกาฬ
B**g Kan, 38000

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ

สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดบึง สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดบึง
B**g Kan, 38000

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด บริการสะดวก ใกล้ชิด ขจัดภัยทุจริตใกล้บ้าน

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกา สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกา
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
B**g Kan, 38000

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 340 หมู่ 1 ถ.เจ้าแม่สองนาง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 โทรสาร 042492738