สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมื
สำนักงานโยธาธิการและผังเมื
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกา, Bung Kan
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
ศาลากลางจังหวัด ชั้น3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง, Bung Kan
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจั, Bung Kan
สำนักงานการท่องเที่ยวและกี
สำนักงานการท่องเที่ยวและกี
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ, Bung Kan
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกา
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกา
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ, Bung Kan
ทันตกรรม โรงพยาบาลบึงกาฬ
ทันตกรรม โรงพยาบาลบึงกาฬ
เจ้าแม่สองนาง, Bung Kan
Bueng Kan
Bueng Kan
249 หมู่ 1, ถนนชาญสินธุ์, Mueang Saraburi District
ศพด.ท่าสวาท-ท่าลี่
ศพด.ท่าสวาท-ท่าลี่
1หมู่14 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย, Bung Kan
ศพดวัดโนนมันปลา
ศพดวัดโนนมันปลา
Bung Kan 38000
ร้านยิ่งเจริญไฮเทคเซ็นเตอร
ร้านยิ่งเจริญไฮเทคเซ็นเตอร
ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ, So Phisai
รับทำ Portfolio
รับทำ Portfolio
Amphoe Bung Kan 38000
กฎหมายน่ารู้ ทนายดนัย ผูกพัน
กฎหมายน่ารู้ ทนายดนัย ผูกพัน
107/1 หมู่ที่ 10 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ, Bung Kan
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึ
709 หมู่ 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000, Bung Kan

ความคิดเห็น

ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

https://buengkan.cad.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1791&filename=index&fbclid=IwAR0omewn0X8OukDMKNlafSBH0Y5UEDeAeKZQZIYOe_aDxZPk-Z_8SbIUCBs
ขออนุญาตถามครับบัตรประจำตัวครูบัญชีอาสาถูกพายุฝนเปียกจนขึ้นราจะขอบัตรใหม่ได้หรือไม่ครับ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

It's now easier to send สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ a message. 27/10/2021

It's now easier to send สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ a message.

It's now easier to send สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ a message.

27/04/2020

ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

24/02/2020

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชี มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนคำไผ่ - ถ้ำจันทน์ร่วมใจพัฒนา ตำบลศรีชมภู เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบบัญชีประจำปี ณ ตำบลศรีชมภู ​อำเภอ​โซ่พิสัย​ จังหวัด​บึงกาฬ​ และลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเดิ่นท่า จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อผลักดันให้สหกรณ์สามารถจัดทำงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเดิ่นท่า จำกัด ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

24/02/2020

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) " ภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน และโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับอาสาสมัครเกษตร ด้านบัญชี ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นนโยบายเกี่ยวกับโครงการเกษตรแปลงใหญ่ การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน, บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ การนำข้อมูลทางบัญชีมาคิดวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถนำไป ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางดวงจันทร์ ปาสาเน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ มีครูบัญชีอาสาเข้ารับการอบรม จำนวน 39 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

27/01/2020

วันที่ 27 มกราคม 2563 นางสาวปัทมา บ่อทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้สอบบัญชี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาจาน หมู่ 4 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาจาน หมู่ 4 สามารถจัดทำงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาจาน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

06/01/2020

วันที่ 6 มกราคม​ 2563​ นางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า​ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ​ ผู้สอบบัญชี​ พร้อมด้วย​ผู้ช่วย​ผู้​สอบ​บัญชี​ ลงพื้นที่ติดตาม​ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีสหกรณ์เครดิต​ยูเนี่ยน​ดอนแก้วมั่นคง​ จำกัด​ สำหรับ​ปี​บัญชี​สิ้นสุด​วันที่​ 30​ มิถุนายน​ 2563​ และ​ 2562​ เพื่อผลักดันให้สหกรณ์สามารถจัดทำงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิต​ยูเนี่ยน​ดอนแก้วมั่นคง​ จำกัด ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย​ จังหวัดบึงกาฬ

03/01/2020

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ's cover photo

23/01/2015

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ's cover photo

23/01/2015

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

23/01/2015

ประกาศรายชื่อผู้การคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ (23/01/2558)

http://www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/cadbka/ewt_dl_link.php?nid=262&filename=index

ถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีถวายในหลวง 03/12/2012

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค เวลา 08.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนบึงกาฬ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬเข้าร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี นำโดย นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้นำข้าราชการภายในจังหวัด กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยนายธงชัย ลืออดุลย์ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ก่อนนำข้าราชการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติและของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันร้องเพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” และ “สรรเสริญพระบารมี”

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค เวลา 08.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนบึงกาฬ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬเข้าร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี นำโดย นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้นำข้าราชการภายในจังหวัด กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยนายธงชัย ลืออดุลย์ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ก่อนนำข้าราชการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติและของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันร้องเพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” และ “สรรเสริญพระบารมี”

อบรมโปรแกรมระบบบัญชี 05/11/2012

อบรมโปรแกรมระบบบัญชี

รอง อตส.ตรวจเยี่ยมและเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนในสังกัดพื้นที่สตท5 01/11/2012

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ให้การตอนรับนายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ท่านรอง อตส. ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รวมทั้งได้ให้คำแนะนำแนวทางในการนำเดินงาน และการกำหนดแผนการดำเนินการ ในปี งบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องตามนโยบายและแผนงานการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ให้การตอนรับนายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ท่านรอง อตส. ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รวมทั้งได้ให้คำแนะนำแนวทางในการนำเดินงาน และการกำหนดแผนการดำเนินการ ในปี งบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องตามนโยบายและแผนงานการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ดูบั้งไฟพญานาค 30 ตุลาคม 2555 01/11/2012

ดูบั้งไฟพญานาค 30 ตุลาคม 2555

สตส.บึงกาฬเข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ หอประชุม โรงเร 26/10/2012

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นางเสาวนิตย์ นันทะลัย
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช ชึ่งในพิธี นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ได้นำได้นำเหล่าข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา กล่าวประกาศสดุดีเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นางเสาวนิตย์ นันทะลัย
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช ชึ่งในพิธี นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ได้นำได้นำเหล่าข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา กล่าวประกาศสดุดีเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

สตส.บึงกาฬร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอบุ่งคล้า 18/10/2012

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่
" บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ณ โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โดยได้สอนแนะ การจัดทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย ครัวเรือน รู้จักการจดบันทึกเพื่อนำไปสู่การออมเงินในอนาคต
ซึ่งได้แจกสมุดบันทึกบัญชี เอกสาร วารสารกรมตรวจบัญชีแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไป
โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายเทวัญ สรรค์นิกร เป็นประธานในโครงการ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่
" บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ณ โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โดยได้สอนแนะ การจัดทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย ครัวเรือน รู้จักการจดบันทึกเพื่อนำไปสู่การออมเงินในอนาคต
ซึ่งได้แจกสมุดบันทึกบัญชี เอกสาร วารสารกรมตรวจบัญชีแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไป
โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายเทวัญ สรรค์นิกร เป็นประธานในโครงการ

อตส.มอบนโยบายการปฏิบัติงาน เดินหน้าสานต่องานตามพันธกิจกรมฯ (04/10 04/10/2012

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง พร้อมปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นวันแรก โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังนโยบายการบริหารงานจากอธิบดีฯ ผ่านระบบ Video Conference อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ทิศทางการดำเนินงานต่อไป จะเน้นให้ความสำคัญกับงานตามพันธกิจหลักของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ 1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2. พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3. พัฒนาระบบการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสหกรณ์ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 4. พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและสมรรถนะของผู้ตรวจสอบกิจการ 5. ให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และ 7. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนอกจากปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่กรมฯ รับผิดชอบแล้ว ยังต้องบูรณาการงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารกระทรวงฯ ที่สำคัญคือ งานสนองตามพระราชดำริของทุกพระองค์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังได้เน้นย้ำว่า ทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงาน ฉะนั้น จึงให้บุคลากรทุกคนทำงานอย่างมีความสุข โดยทำงานในเชิงคุณภาพและบูรณาการการทำงานร่วมกัน รวมทั้งรู้จักบริหารเวลางานและเรื่องส่วนตัวให้สมดุล เพื่อเป็นกำลังในการผลักดันงานของกรมฯ ให้สำเร็จลุล่วงและก้าวหน้าต่อไป "ผมจะปฏิบัติหน้าที่อธิบดีฯ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และมโนธรรม ในการทำงาน เวลาทำงานจึงไม่ต้องกังวล ขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุข ที่สำคัญที่สุดคือ ความสุขทางใจ” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง พร้อมปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นวันแรก โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังนโยบายการบริหารงานจากอธิบดีฯ ผ่านระบบ Video Conference อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ทิศทางการดำเนินงานต่อไป จะเน้นให้ความสำคัญกับงานตามพันธกิจหลักของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ 1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2. พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3. พัฒนาระบบการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสหกรณ์ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 4. พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและสมรรถนะของผู้ตรวจสอบกิจการ 5. ให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และ 7. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนอกจากปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่กรมฯ รับผิดชอบแล้ว ยังต้องบูรณาการงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารกระทรวงฯ ที่สำคัญคือ งานสนองตามพระราชดำริของทุกพระองค์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังได้เน้นย้ำว่า ทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงาน ฉะนั้น จึงให้บุคลากรทุกคนทำงานอย่างมีความสุข โดยทำงานในเชิงคุณภาพและบูรณาการการทำงานร่วมกัน รวมทั้งรู้จักบริหารเวลางานและเรื่องส่วนตัวให้สมดุล เพื่อเป็นกำลังในการผลักดันงานของกรมฯ ให้สำเร็จลุล่วงและก้าวหน้าต่อไป "ผมจะปฏิบัติหน้าที่อธิบดีฯ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และมโนธรรม ในการทำงาน เวลาทำงานจึงไม่ต้องกังวล ขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุข ที่สำคัญที่สุดคือ ความสุขทางใจ” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

กิจกรรม 5 ส 25/09/2012

กิจกรรม 5 ส เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้ทุกคนในสำนักงาน สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีต่อสำนักงาน

กิจกรรม 5 ส เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้ทุกคนในสำนักงาน สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีต่อสำนักงาน

อัลบั้มไม่มีชื่อ 14/09/2012

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 สำนักงานตรจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬได้เข้าร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " เพื่อให้ประชาชน รู้จักการจัดทำบัญชีราย รับรายจ่าย รู้จ่าย - รู้จด เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ชีวิตเเบบพอเพียง ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดบึงกาฬเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับหน่วนงานส่วนราชการของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ และยังมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม OTOP ประจำตำบลในอำเภอบึงโขงหลงอีกด้วย โดยในการจัดโครงการครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านนาขาม ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายเทวัญ สรรค์นิกร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 สำนักงานตรจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬได้เข้าร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " เพื่อให้ประชาชน รู้จักการจัดทำบัญชีราย รับรายจ่าย รู้จ่าย - รู้จด เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ชีวิตเเบบพอเพียง ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดบึงกาฬเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับหน่วนงานส่วนราชการของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ และยังมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม OTOP ประจำตำบลในอำเภอบึงโขงหลงอีกด้วย โดยในการจัดโครงการครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านนาขาม ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายเทวัญ สรรค์นิกร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการ

สตส. บึงกาฬเข้าร่วมประชุม " โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่ 03/09/2012

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดยนางเสาวนิตย์ นันทะลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ พร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางและตัวแทนจากสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่เข้าร่วมโครงการกับ องค์การสวนยาง (อสย)ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วตลอดจนวิเคราะห์ถึง
ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการเเก้ไขเพื่อหาแนวทางดำเนินงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทาง กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดโอกาสให้ เกษตรกรชาวสวนยางหรือผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อสงสัยตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นได้ที่ โทรศัพท์ 02-282-6161-2 เบอร์แฟกซ์ 02-280-7754 เพื่อจะได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้รับการแก้ไขต่อไป

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดยนางเสาวนิตย์ นันทะลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ พร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางและตัวแทนจากสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่เข้าร่วมโครงการกับ องค์การสวนยาง (อสย)ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วตลอดจนวิเคราะห์ถึง
ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการเเก้ไขเพื่อหาแนวทางดำเนินงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทาง กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดโอกาสให้ เกษตรกรชาวสวนยางหรือผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อสงสัยตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นได้ที่ โทรศัพท์ 02-282-6161-2 เบอร์แฟกซ์ 02-280-7754 เพื่อจะได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้รับการแก้ไขต่อไป

๑๕ ปี แห่งการสนองงานตามพระราชดำริฯ” 29/08/2012

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “๑๕ ปี แห่งการสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕๗ พรรษา พร้อมแสดงผลงานและความสำเร็จของโครงการตามแนวพระราชดำริ ในการส่งเสริมให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดในโครงการฯ จำนวน ๘ ราย และพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และผู้บริจาคเงินสมทบทุนโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง จำนวน ๑๐๐ ราย รวมทั้งรับฟังการถวายรายงานผลความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามพระราชดำริฯ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย
นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วม สนองงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ โดยได้รับเชิญจากสำนักพระราชวัง ให้เข้ามาวางระบบบัญชีและให้ความรู้ด้านการบัญชีที่เหมาะสมแก่ครูและนักเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนอื่นๆ ตามพระราชดำริ จึงนับเป็นก้าวแรกของการสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากนั้น ได้มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นอีกหลายโครงการ ในการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ได้เรียนรู้การทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ รวมทั้งพัฒนารูปแบบบัญชีของกลุ่มอาชีพ เพื่อให้สามารถนำไปบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชน และในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี ในการสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี ๒๕๕๕ นี้ กรมฯ ได้จัดให้มีโครงการสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการบัญชีในถิ่นทุรกันดาร คือ “โครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง” ซึ่งได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย รวมทั้งองค์กรเอกชน นำนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย จัดทำค่ายอาสาขึ้นที่ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนในพื้นที่โครงการหลวง รวม ๖๖ โรงเรียน ในพื้นที่ ๓๒ จังหวัด สอนการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีบัญชีช่วยวางแผนการดำเนินชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีครูบัญชีวัยใส ซึ่งเป็นอาสาสมัครในพื้นที่ สานต่องานของทีมงาน กระตุ้นการเรียนรู้ ตลอดจนติดตามการจัดทำบัญชีของคนในชุมชนต่อไป และได้จัดให้มีการประกวด ทีมจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง และอาสาสมัครครูบัญชีวัยใสดีเด่นขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในโครงการ และนับเป็นครั้งแรกที่นำเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมสนองงานตามพระราชดำริ ด้วย
สำหรับโครงการ“๑๕ ปี แห่งการสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยในวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม เป็นการสัมมนาทางวิชาการ เกี่ยวกับความสำเร็จในแต่ละโครงการตามแนวพระราชดำริ และแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดทีมจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง จำนวน ๖ รางวัล การประกวดอาสาสมัครครูบัญชีวัยใสดีเด่น จำนวน ๔ รางวัล และการประกวดการจัดทำบัญชีดีเด่นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้วย.

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “๑๕ ปี แห่งการสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕๗ พรรษา พร้อมแสดงผลงานและความสำเร็จของโครงการตามแนวพระราชดำริ ในการส่งเสริมให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดในโครงการฯ จำนวน ๘ ราย และพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และผู้บริจาคเงินสมทบทุนโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง จำนวน ๑๐๐ ราย รวมทั้งรับฟังการถวายรายงานผลความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามพระราชดำริฯ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย
นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วม สนองงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ โดยได้รับเชิญจากสำนักพระราชวัง ให้เข้ามาวางระบบบัญชีและให้ความรู้ด้านการบัญชีที่เหมาะสมแก่ครูและนักเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนอื่นๆ ตามพระราชดำริ จึงนับเป็นก้าวแรกของการสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากนั้น ได้มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นอีกหลายโครงการ ในการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ได้เรียนรู้การทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ รวมทั้งพัฒนารูปแบบบัญชีของกลุ่มอาชีพ เพื่อให้สามารถนำไปบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชน และในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี ในการสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี ๒๕๕๕ นี้ กรมฯ ได้จัดให้มีโครงการสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการบัญชีในถิ่นทุรกันดาร คือ “โครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง” ซึ่งได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย รวมทั้งองค์กรเอกชน นำนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย จัดทำค่ายอาสาขึ้นที่ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนในพื้นที่โครงการหลวง รวม ๖๖ โรงเรียน ในพื้นที่ ๓๒ จังหวัด สอนการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีบัญชีช่วยวางแผนการดำเนินชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีครูบัญชีวัยใส ซึ่งเป็นอาสาสมัครในพื้นที่ สานต่องานของทีมงาน กระตุ้นการเรียนรู้ ตลอดจนติดตามการจัดทำบัญชีของคนในชุมชนต่อไป และได้จัดให้มีการประกวด ทีมจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง และอาสาสมัครครูบัญชีวัยใสดีเด่นขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในโครงการ และนับเป็นครั้งแรกที่นำเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมสนองงานตามพระราชดำริ ด้วย
สำหรับโครงการ“๑๕ ปี แห่งการสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยในวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม เป็นการสัมมนาทางวิชาการ เกี่ยวกับความสำเร็จในแต่ละโครงการตามแนวพระราชดำริ และแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดทีมจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง จำนวน ๖ รางวัล การประกวดอาสาสมัครครูบัญชีวัยใสดีเด่น จำนวน ๔ รางวัล และการประกวดการจัดทำบัญชีดีเด่นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้วย.

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


365 หมู่ 5
B**g Kan
38000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30
องค์กรของรัฐ อื่นๆใน B**g Kan (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมื สำนักงานโยธาธิการและผังเมื
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกา
B**g Kan, 38000

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ : 0 4249 2495-6 โทรสาร : 0 4249 2495

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกา สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกา
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
B**g Kan, 38000

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 340 หมู่ 1 ถ.เจ้าแม่สองนาง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 โทรสาร 042492738

สำนักงานการท่องเที่ยวและกี สำนักงานการท่องเที่ยวและกี
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
B**g Kan, 38000

สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
B**g Kan, 38000

188 หมู่ที่ 12 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความม สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจั
B**g Kan, 38000

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300