สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกา

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ทันตกรรม โรงพยาบาลบึงกาฬ
ทันตกรรม โรงพยาบาลบึงกาฬ
เจ้าแม่สองนาง, Bung Kan
ศพด.ท่าสวาท-ท่าลี่
ศพด.ท่าสวาท-ท่าลี่
1หมู่14 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย, Bung Kan
ศพดวัดโนนมันปลา
ศพดวัดโนนมันปลา
Bung Kan 38000
ร้านยิ่งเจริญไฮเทคเซ็นเตอร
ร้านยิ่งเจริญไฮเทคเซ็นเตอร
ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ, So Phisai
รับทำ Portfolio
รับทำ Portfolio
Amphoe Bung Kan 38000
เว็บเพจ: สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
เว็บเพจ: สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด, Bung Kan
Bueng Kan
Bueng Kan
249 หมู่ 1, ถนนชาญสินธุ์, Mueang Saraburi District
กฎหมายน่ารู้ ทนายดนัย ผูกพัน
กฎหมายน่ารู้ ทนายดนัย ผูกพัน
107/1 หมู่ที่ 10 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ, Bung Kan
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึ
709 หมู่ 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000, Bung Kan
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึง
365 หมู่ 5, Bung Kan
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
ศาลากลางจังหวัด ชั้น3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง, Bung Kan
สำนักงานโยธาธิการและผังเมื
สำนักงานโยธาธิการและผังเมื
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกา, Bung Kan
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจั, Bung Kan
สำนักงานการท่องเที่ยวและกี
สำนักงานการท่องเที่ยวและกี
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ, Bung Kan
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึง
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ-นครพนม บ้านท่าไคร้ ม.5 ต.บึงกาฬ อ.เมือ, Bung Kan

ความคิดเห็น

เมื่อไรครับจะมีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินว่างเปล่าครับ
โดนเลย....555
เว็บไซต์ธุรกิจและเศรษฐกิจ
ตารามีฆลเมืองพุทธ
เป็นอันเสร็จ
ตอบช้าแล้วไม่ตอบเลยคืออะไรคะกรุณาให้คำปรึกษาด้วยค่ะ
ขออนุญาติถามรายละเอียดเรื่องการแยกเอกสารนส3ก.และขอขึ้นเป็นโฉนดต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้างคับ...เนื้องจากมีผู้มีสิทธิ์ในใบนส3ก.ที่ใด้รับมรดกมี5คนแต่ยังไม่ได้แยกออกเป็นคนละส่วน!มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ35ไร่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประมาณเท่าไหร่คับขอความอนุเคราะห์ในการสอบถามเบื้องต้นขอบคุณคับ

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 340 หมู่ 1 ถ.เจ้าแม่สองนาง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
โทรสาร 042492738 ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น จัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน ควบคุมการจัดสรรที่ดิน
โทร 042-491277
โทรสาร 042-492738

เปิดเหมือนปกติ

15/09/2021

เรื่อง “กรมที่ดิน คว้ารางวัลเลิศรัฐครบทั้ง 3 สาขา รวม 4 รางวัล”

ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวดินทุกคนครับ ปีนี้ กรมที่ดินส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐทุกสาขา และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลครบทั้ง 3 สาขา คือ 1)รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ เป็นรางวัลให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ 2)รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่สร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญกำลังใจในการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมในการบริหารราชการและทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม. ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (consult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ(Collaborate) เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 3) รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากล และมุ่งสู่องค์การที่เป็นเลิศ

โดยกรมที่ดิน ได้รับรางวัลครบทั้ง 3 สาขา จำนวน 4 ผลงาน ครับ ได้แก่

1.รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทรางวัล นวัตกรรมการบริการ
ผลงาน : นวัตกรรมบริการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการบริการข้อมูลเชิงตำแหน่ง (Location-basedservice) ที่มีจุดเด่นในด้านความถูกต้องแม่นยำสูง สะดวกรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาใช้ในการรังวัดที่ดินให้กับประชาชน

2. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)
ผลงาน :โครงการ “บอกดิน” เพื่อการสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ซึ่งโครงการบอกดิน เป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)มาใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดินจากภาคประชาชนรวมภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล ด้วยวิธีการที่ง่ายเพียงแค่ประชาชน“สแกน แชร์ โพสต์” ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ราษฎรสามารถครอบครองและทำกินในที่ดินได้ตามสิทธิที่กฎหมาย กำหนด การนำกระบวนการและวิธีการดังกล่าว มาใช้ในการดำเนินการอยู่บนพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีที่มี ผู้ใช้งานอย่างแพร่หลาย เสียค่าใช้จ่ายน้อย และได้ประโยชน์มาก ส่งผลให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐทั้งในเรื่องงบประมาณ และความสิ้นเปลืองทรัพยากรได้เป็นอย่างดี เพราะกรมที่ดินมองว่าข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินต้องมีค่า ประชาชนไม่สูญเปล่า

3. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication)
ผลงาน : โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท เป็นผลงานจากการที่กรมที่ดินได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท โดยได้มีการดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบันและโครงการดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมอันเป็นการแก้ไขความยากจนให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน บูรณาการหลายภาคส่วนทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและประชาชน โดยจัดที่ดินให้แก่ประชาชนตามสภาพครอบครองเดิมแต่ไม่เกินครอบครัวละ 15 ไร่

4. รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัล บริหารจัดการภาครัฐรายหมวด
ผลงานหมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม (PMQA หมวด 1)
เป็นผลงานที่สืบเนื่องจากการที่ผู้บริหารของกรมที่ดินได้นำองค์กรโดยกำหนดนโยบาย“Smart Lands Changes” มาเป็นแนวทางในการบริหารกรมที่ดินในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และได้สื่อสารถ่ายทอดสู่บุคลากรกรมที่ดินทุกระดับ มีการวางแผนพัฒนาดิจิทัล กำหนดตัวชี้วัด มุ่งสร้างระบบการทำงานด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เสริมสร้างให้เกิด Technology Digital Culture ปรับเปลี่ยนและสร้างพฤติกรรมร่วมกัน เพื่อป้องปรามการทุจริต สร้างความโปร่งใส สร้างความยั่งยืนของการบริการด้วยระบบที่สะดวกต่อผู้ใช้งาน ระเบียบที่รองรับการบริการรูปแบบดิจิทัลในอนาคต ทั้งหมดเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

ผมต้องขอขอบคุณและชื่นชมพื่น้องชาวดินที่ช่วยกันสร้างกรมที่ดินให้เป็นที่น่าจดจำ และที่สำคัญที่สุดคือร่วมกันทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติอย่างดีที่สุดครับ

บอกดิน นวัตกรรมบริการรังวัดออกโฉนด ดัน กรมที่ดิน “คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ” ปี 64
https://www.thansettakij.com/property/495933

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง ที่ดิน ภ.บ.ท. 5 03/09/2021

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง ที่ดิน ภ.บ.ท. 5

💁‍♂️มีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่า ใบ ภ.บ.ท. 5 เป็นเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน ซึ่งความเข้าใจนั้นไม่ถูกต้อง
📄ที่ดิน ภ.บ.ท. 5 คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรและเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถนำไปขอออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินได้หรือไม่ เชิญท่านรับชมได้ที่▶️ https://youtu.be/mI2VoCIJTsg

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง ที่ดิน ภ.บ.ท. 5 สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง ที่ดิน ภ.บ.ท. 5 #กองฝึกอบรม #กรมที่ดิน ... เผยแพร่ ท่านสามารถติดตามสารานุกรม...

30/08/2021

เรื่อง ความพยายามในการสร้างมาตรฐานการรังวัด 50 วัน

กระผมขอเรียนว่า กรมที่ดินได้ตระหนักถึงความต้องการของประชาชน และมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาระยะเวลาการนัดรังวัดในสำนักงานที่ดินเป็นอย่างมากโดย กำหนดเป้าหมายไว้ว่า “สำนักงานที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศสามารถนัดรังวัดได้ภายใน 50 วัน” ครับ

ซึ่งกรมที่ดินได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เช่น บุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือ ที่มีอยู่อย่างจำกัด ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ และระบบการบริหารจัดการเข้ามาใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการการรังวัด เพื่อให้สามารถตอบสนองการบริการด้านการรังวัดให้เป็นที่พึงพอใจต่อผู้รับบริการ โดยยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ทำให้ปัจจุบันสำนักงานที่ดินมีระยะเวลานัดรังวัดจากเดิมเฉลี่ย 127 วัน ครับ ปัจจุบันมีการนัดรังวัดไม่เกิน 50 วัน จำนวน 412 สำนักงาน ร้อยละ 89.4 สำนักงานที่ดินมีระยะเวลานัดรังวัด 51 - 60 วัน จำนวน 28 สำนักงาน ร้อยละ 6.1 และ สำนักงานที่ดินมีระยะเวลานัดรังวัด 61 วันขึ้นไป จำนวน 21 สำนักงาน คิดเป็นร้อยละ 4.6

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าเวลานัดรังวัด ยังมีความคลาดเคลื่อนเกิ 50 วันบ้างครับ ซึ่งกรมที่ดินต้องใช้ความพยายาม ความมุ่งมั่นโดยจัดทีมพิเศษจากส่วนกลางไปช่วยรังวัดที่ดิน ที่จะพัฒนาการลดระยะเวลาการรังวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

และด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนานี้ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง มีความพึงพอใจในงานบริการด้านการรังวัดของกรมที่ดิน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคง รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้อีกด้วย

25/08/2021

เรื่อง เช็คเลย! โครงการ "บอกดิน" (ระยะที่ 2)

ตามที่กรมที่ดินได้โดยเปิดรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 มีผู้แจ้งข้อมูลทั้งสิ้น จำนวน 449,306 ราย ได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินแล้วพบว่า อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้ จำนวน 249,985 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 199,321 ราย

บัดนี้ได้ประมวลผลข้อมูลเสร็จแล้ว โดยผู้ใช้บริการ "บอกดิน" (ระยะที่ 2) สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินที่แจ้งไว้ผ่านทาง Application SmartLands หรือทางเว็บไซต์ : https://bpt.dol.go.th/bokdin2/ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นรหัสผ่านในการรับข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) เป็นต้นไป

สำหรับโครงการ "บอกดิน" ปี พ.ศ. 2565 (ระยะที่ 3) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “บอกดิน 3” กรมที่ดินจะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางและระยะเวลาการรับแจ้งตำแหน่งบอกดินให้ทราบต่อไป ซึ่งคาดว่าจะรับแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2565 ครับ

25/08/2021

เรื่อง ก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่องของโครงการ “บอกดิน” เพื่อประชาชน

จากการที่กรมที่ดินได้ดำเนินการโครงการ "บอกดิน" (BOKDIN : Project on Survey of Land Information to Accommodate Governments) ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อการสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยการนำระบบ Line Official Account มาประยุกต์ใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดินจากภาคประชาชน รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ โดยนำข้อมูลที่ได้รับแจ้งไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศ (Google Maps) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ราษฎรสามารถครอบครองและทำกินในที่ดินได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดครับ

การดำเนินงานโครงการ “บอกดิน” ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ระยะ มีความคืบหน้าดังนี้

1. โครงการ "บอกดิน" ปี พ.ศ. 2563 (ระยะที่ 1) ทำการเปิดการรับแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบ Line Official Account ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 มีผู้แจ้งข้อมูลผ่านทางระบบทั้งสิ้น จำนวน 11,899 ราย ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินแล้ว พบว่าอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้ จำนวน 6,625 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 5,274 ราย

2. โครงการ "บอกดิน" ปี พ.ศ. 2564 (ระยะที่ 2) ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมจากเดิม นอกจากการแจ้งผ่านช่องทาง Line Official Account เป็นการรับแจ้งข้อมูลผ่าน Application ที่เป็นระบบอัตโนมัติ แล้วนำข้อมูลไปบริหารจัดการด้วยโปรแกรม Database และโปรแกรมภูมิสารสนเทศ โดยได้ออกแบบ "บัตรบอกดิน" เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์การใช้บริการ "บอกดิน" (ระยะที่ 2) โดยเปิดรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 มีผู้แจ้งข้อมูลทั้งสิ้น จำนวน 449,306 ราย ได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินแล้วพบว่า อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ ดินได้ จำนวน 249,985 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 199,321 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด โดยผู้ใช้บริการ "บอกดิน" (ระยะที่ 2) สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินที่แจ้งไว้ผ่านทาง Application SmartLands (https://bokdin.dol.go.th) โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นรหัสผ่านในการรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับโครงการ "บอกดิน" ปี พ.ศ. 2565 (ระยะที่ 3) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “บอกดิน 3” กรมที่ดินจะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางและระยะเวลาการรับแจ้งตำแหน่งบอกดินให้ทราบต่อไป ซึ่งคาดว่าจะรับแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2565 ครับ

EP06 ศูนย์ดำรงธรรม กรมที่ดิน 13/08/2021

EP06 ศูนย์ดำรงธรรม กรมที่ดิน

EP06 ศูนย์ดำรงธรรม กรมที่ดิน

12/08/2021

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

✨ ทรงพระเจริญ ✨

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

10/08/2021
06/08/2021

เรื่อง ก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่องของโครงการ “บอกดิน” เพื่อประชาชน

จากการที่กรมที่ดินได้ดำเนินการโครงการ "บอกดิน" (BOKDIN : Project on Survey of Land Information to Accommodate Governments) ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อการสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยการนำระบบ Line Official Account มาประยุกต์ใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดินจากภาคประชาชน รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ โดยนำข้อมูลที่ได้รับแจ้งไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศ (Google Maps) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ราษฎรสามารถครอบครองและทำกินในที่ดินได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดครับ

การดำเนินงานโครงการ “บอกดิน” ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ระยะ มีความคืบหน้าดังนี้

1. โครงการ "บอกดิน" ปี พ.ศ. 2563 (ระยะที่ 1) ทำการเปิดการรับแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบ Line Official Account ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 มีผู้แจ้งข้อมูลผ่านทางระบบทั้งสิ้น จำนวน 11,899 ราย ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินแล้ว พบว่าอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้ จำนวน 6,625 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 5,274 ราย

2. โครงการ "บอกดิน" ปี พ.ศ. 2564 (ระยะที่ 2) ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมจากเดิม นอกจากการแจ้งผ่านช่องทาง Line Official Account เป็นการรับแจ้งข้อมูลผ่าน Application ที่เป็นระบบอัตโนมัติ แล้วนำข้อมูลไปบริหารจัดการด้วยโปรแกรม Database และโปรแกรมภูมิสารสนเทศ โดยได้ออกแบบ "บัตรบอกดิน" เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์การใช้บริการ "บอกดิน" (ระยะที่ 2) โดยเปิดรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 มีผู้แจ้งข้อมูลทั้งสิ้น จำนวน 449,306 ราย ได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินแล้วพบว่า อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ ดินได้ จำนวน 249,985 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 199,321 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด โดยผู้ใช้บริการ "บอกดิน" (ระยะที่ 2) สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินที่แจ้งไว้ผ่านทาง Application SmartLands (https://bokdin.dol.go.th) โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นรหัสผ่านในการรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับโครงการ "บอกดิน" ปี พ.ศ. 2565 (ระยะที่ 3) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “บอกดิน 3” กรมที่ดินจะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางและระยะเวลาการรับแจ้งตำแหน่งบอกดินให้ทราบต่อไป ซึ่งคาดว่าจะรับแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2565 ครับ

06/08/2021
30/07/2021

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางธนทร มั่นประเสริฐ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะ ได้นำสิ่งของเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม ประกอบดัวย ชุด PPE 20 ชุด น้ำดื่ม 1,200 ขวด มาม่า 264 ห่อ นม 320 กล่อง โจ๊ก 10 แพ็ค และทิชชู 3 แพ็ค มอบให้กับโรงพยาบาลบึงกาฬ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางธนทร มั่นประเสริฐ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะ ได้นำสิ่งของเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม ประกอบดัวย ชุด PPE 20 ชุด น้ำดื่ม 1,200 ขวด มาม่า 264 ห่อ นม 320 กล่อง โจ๊ก 10 แพ็ค และทิชชู 3 แพ็ค มอบให้กับโรงพยาบาลบึงกาฬ

กรมที่ดิน 30/07/2021

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน Free mobile app HTML landing page template to help you build a great online presence for your app which will convert visitors into users

29/07/2021
29/07/2021
28/07/2021
Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ - Buengkan Provincial Land Office's post 14/07/2021

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 1704/ว 26309 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2531 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 1702/ว 32298 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 507/ว 12513 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 1503/ว 26785 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 และหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 1503.2/ว 127 ลงวันที่ 3 มกราคม 2557 ได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน มัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี โดยให้ประกาศรายชื่อทั้งจำนวน ให้ผู้วางเงินทราบและติดต่อขอร๊บเงินที่เหลือคืนภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศ เมื่อครบกำหนดแล้ว รายใดไม่มีผู้นำหลักฐานมาขอรับเงินคืน ให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ได้ตรวจสอบรายชื่อเจ้าของที่ดินผู้วางเงินมัดจำรังวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ปรากฎว่ามีเงินมัดจำรังวัดที่ดินคงเหลือค้างบัญชีเกิน 5 ปี จำนวน 191 ราย เป็นเงิน 482,615 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น จึงประกาศให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ - Buengkan Provincial Land Office's post 14/07/2021

ขอความร่วมมือ หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ควรชะลอ/เลื่อนการเข้าใช้บริการ ณ สำนักงานที่ดินในช่วงนี้
****หากมีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมบางประเภทที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ รวมถึงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้***
กรณีมีความจำเป็น สามารถจองคิวผ่านระบบออนไลน์
-แอพพลิเคชั่น E-Qlands - ระบบนัดหมายจองคิวจดทะเบียน/รังวัด ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา
-แอพพลิเคชั่น SmartLands รวมรวมงานบริการด้านที่ดินมากกว่า 15 งานบริการ แอปเดียวจบ..ครบทุกเรื่องที่ดิน
-Line OA @ที่ดินบึงกาฬ เพิ่มสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ เป็นเพื่อนผ่าน Line @teedin
*****เว้นระยะห่างทางสังคม ลดความแออัดในสำนักงานที่ดิน****

E - LandsAnnouncement 12/07/2021

E - LandsAnnouncement

E - LandsAnnouncement

06/07/2021

👴👨‍🌾👩👦มีประชาชนจำนวนมากที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิหรือมีเอกสารสิทธิประเภท ส.ค.1 น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก. ต้องการเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน
📣วันนี้กรมที่ดินมีโครงการบอกดินเพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลที่ดินได้ทั่วประเทศ โดยกรมที่ดินจะนำข้อมูลที่ดินของท่านไปวางแผนจัดทำโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประชาชนจะได้รับความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายและได้โฉนดตามที่ต้องการ โดยสามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์ง่าย ๆ ใน 4 ช่องทาง เชิญติดตามรายละเอียดได้ที่➡️ https://youtu.be/K_Vt5BsuzMc

02/07/2021

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

02/07/2021

เรื่อง เเจ้งบอกดิน 2 เพื่อทราบความคืบหน้าครับเพื่อนๆ fb ของผม

โครงการบอกดิน 2 ปี 2564 สิ้นสุดระยะเวลาการับแจ้งตำแหน่งที่ดิน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนแล้วนะครับ มีผู้เข้ามาแจ้งตำแหน่งที่ดินเพื่อรับการตรวจสอบ จำนวนประมาณ 442,924 รายครับ ขอเวลาประมวลผลสักนิดครับ ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ดินเบื้องต้นที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปครับ ที่ https://bokdin2.dol.go.th

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง การจำนอง 30/06/2021

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง การจำนอง

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง การจำนอง สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง การจำนอง #กองฝึกอบรม #กรมที่ดิน ... เผยแพร่

30/06/2021

“LandsMaps โฉมใหม่” เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

https://www.facebook.com/1689599771344932/posts/2584504825187751/

“LandsMaps โฉมใหม่” เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่แต่ในบ้าน ไม่เดินทางหากไม่จำเป็น หรือทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโควิด-19 แต่หลายคนยังจำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ ณ สำนักงานที่ดิน เพื่อติดต่อทำธุระเกี่ยวกับที่ดิน เช่น ขอตรวจสอบรูปแปลงที่ดินหรือภาพถ่ายดาวเทียมแปลงที่ดินที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัดของตนเอง เพื่อนำไปใช้ประกอบการทำธุรกรรมด้านที่ดินต่าง ๆ ซึ่งตอนนี้มีวิธีตรวจสอบรูปแปลงที่ดินที่ง่ายกว่านั้น สามารถทำได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์หรือบนมือถือผ่านแอปพลิเคชัน “LandsMaps” ของกรมที่ดิน ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็สามารถค้นหารูปแปลงที่ดินง่าย ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาครับ

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation) ให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน จึงได้พัฒนาระบบบริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตขึ้น หรือที่เรียกว่า “LandsMaps” โดยนำข้อมูลรูปแปลงที่ดินแสดงผลซ้อนทับชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับบริการของ Google Maps ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 34 ล้านแปลง และบูรณาการด้านข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น อาทิ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการพัฒนาโมบายแอปลิเคชัน “LandsMaps” กรมธนารักษ์ในการตรวจสอบราคาประเมินเพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงกรุงเทพมหานคร ในการแบ่งโซนนิ่งการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ทำให้วันนี้การค้นหาตำแหน่งที่ดินไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน ช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้อีกด้วย

ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้งาน “LandsMaps” รวมทั้งสิ้น 20,243,105 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 55,309 ครั้ง สำหรับในปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) พบว่ามีผู้ใช้งานแล้ว รวม 11,683,874 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 67,930 ครั้ง โดยพบว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงวันละ 12,621 ครั้ง และมีผู้เข้าใช้งานรวมตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันกว่า 84 ล้านครั้ง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐนำใช้ประโยชน์มากกว่า 42 หน่วยงาน สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของแปลงที่ดินเบื้องต้น ได้แก่ เนื้อที่ สถานที่ตั้ง สภาพแปลงที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม Street View เครื่องมือนำทาง มีวิธีการใช้งานง่ายเพียงกรอกเลขโฉนดที่ดิน อำเภอ และจังหวัดที่ต้องการค้นหา หรือหากไม่ทราบเลขโฉนดที่ดิน สามารถค้นหารูปแปลงที่ดินได้จากสถานที่สำคัญใกล้เคียงแล้วเลือกไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการทราบข้อมูล ครับ

นอกจากนี้กรมที่ดินได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เพิ่มฟังก์ชันดี ๆ ที่เปิดให้บริการใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาอีกมากมาย เช่น รองรับการเข้าใช้งานได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 200,000 ครั้ง แสดงผลได้ 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) จดจำแปลงที่ดินที่ค้นหาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน แสดงชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากกรมที่ดิน และมีระบบป้องกันการคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตและมีระบบลงทะเบียนผ่าน Social (Google Facebook หรือ Twitter) เพื่อรับบริการเพิ่ม เช่น จดจำแปลงที่ดินที่ค้นหาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ระบบจะแสดงข้อมูลพื้นฐานจำนวน 14 รายการ ได้แก่ หมายเลขระวาง เลขที่ดิน เลขโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ (ตำบล อำเภอ จังหวัด) เนื้อที่ สำนักงานที่ดิน เบอร์โทรศัพท์ ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน ราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์ ค่าพิกัดแปลง ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมภาษีอากร คิวรังวัด และแสดงผังเมืองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจพิจารณาซื้อขายหรือใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่ดิน (Ease of doing business) ซึ่งกรมที่ดิน คาดหวังว่า “LandsMaps” จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกสบายและห่างไกลจากโควิด-19 โดยสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://dolwms.dol.go.th หรือทางโมบายแอปพลิเคชัน “LandsMaps” หรือ “SMARTLANDS” ได้ทันที หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0-2141-5555 (ตลอด 24 ชั่วโมง)ครับ https://www.matichon.co.th/publicize/news_2794638

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
B**g Kan
38000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
องค์กรของรัฐ อื่นๆใน B**g Kan (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึง สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึง
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ-นครพนม บ้านท่าไคร้ ม.5 ต.บึงกาฬ อ.เมือ
B**g Kan, 38000

สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความม สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจั
B**g Kan, 38000

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

สำนักงานโยธาธิการและผังเมื สำนักงานโยธาธิการและผังเมื
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกา
B**g Kan, 38000

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ : 0 4249 2495-6 โทรสาร : 0 4249 2495

สำนักงานการท่องเที่ยวและกี สำนักงานการท่องเที่ยวและกี
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
B**g Kan, 38000

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึง
365 หมู่ 5
B**g Kan, 38000

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เว็บเพจ: สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ เว็บเพจ: สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
B**g Kan, 38000

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
188 หมู่ที่ 12 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
B**g Kan, 38000

188 หมู่ที่ 12 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ