สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกา
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกา
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ, Bung Kan
กฎหมายน่ารู้ ทนายดนัย ผูกพัน
กฎหมายน่ารู้ ทนายดนัย ผูกพัน
107/1 หมู่ที่ 10 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ, Bung Kan
ทันตกรรม โรงพยาบาลบึงกาฬ
ทันตกรรม โรงพยาบาลบึงกาฬ
เจ้าแม่สองนาง, Bung Kan
ศพด.ท่าสวาท-ท่าลี่
ศพด.ท่าสวาท-ท่าลี่
1หมู่14 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย, Bung Kan
ศพดวัดโนนมันปลา
ศพดวัดโนนมันปลา
Bung Kan 38000
ร้านยิ่งเจริญไฮเทคเซ็นเตอร
ร้านยิ่งเจริญไฮเทคเซ็นเตอร
ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ, So Phisai
สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดบึง
สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดบึง
Bung Kan 38000
Bueng Kan
Bueng Kan
249 หมู่ 1, ถนนชาญสินธุ์, Mueang Saraburi District
ไปรษณีย์จังหวัดบึงกาฬ : Buengkan Thail
ไปรษณีย์จังหวัดบึงกาฬ : Buengkan Thail
92 ม.1 ต.บึงกาฬ, Bung Kan
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึ
709 หมู่ 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000, Bung Kan
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึง
365 หมู่ 5, Bung Kan
สำนักงานโยธาธิการและผังเมื
สำนักงานโยธาธิการและผังเมื
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกา, Bung Kan
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
ศาลากลางจังหวัด ชั้น3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง, Bung Kan
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจั, Bung Kan
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึง
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ-นครพนม บ้านท่าไคร้ ม.5 ต.บึงกาฬ อ.เมือ, Bung Kan

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 07/04/2022

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานในพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูป พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเข้าร่วมในพิธี ภายในพิธีมีการอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พร้อมกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมในพิธียืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา ตามด้วยประธาน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์หรือวันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นวันที่พสกนิกรชาวไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเป็นพระปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 28/03/2022

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นางสาวธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ตามแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดิน ในพื้นที่อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอบุ่งคล้า

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 21/03/2022

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วย นางสาวสุปรียา สุวรรณพรม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปการผลิต (ยางพารา) กิจกรรมย่อย โครงการเพิ่มมูลค่าจากน้ำยางสด (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา) เพื่อหารือการขออนุญาตโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยมี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานชลประทานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว

19/03/2022
Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 18/03/2022

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. นางสาวธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ​ ประจำปี ​2565​ ระหว่างวันที่​ 23-27​ มีนาคม​ 2565 โดย นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ บริเวณ​ถนนข้าวเม่าริมโขง​ อ.เมืองบึงกาฬ

09/03/2022

การประมูลขายทรัพย์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2565

** เริ่มลงทะเบียนสมัครสมาชิก วันที่ 14 มีนาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 18.00 น.

** วางเงินประกัน วันที่ 14 มีนาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 18.00 น. (บัญชีธนาคารกรุงไทยและบัตรเครดิตทุกธนาคาร สามารถวางเงินประกันได้ถึง 28 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 18.00 น. )

** เริ่มเสนอราคา 24 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -29 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 10.00 น. สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์ https://auction.treasury.go.th

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 08/03/2022

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วย นางสาวสุปรียา สุวรรณพรม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นายวรวุฒิ ศรีเนตร นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปการผลิต (ยางพารา) กิจกรรมย่อย โครงการเพิ่มมูลค่าจากน้ำยางสด (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา) ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 08/03/2022

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ชั้น 2

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 07/03/2022

วันนศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ และนางสาวสุปรียา สุวรรณพรม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ (คบจ.บก.) ร่วมงาน “รวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2565” มอบเงินสด เพื่อเป็นของรางวัลในวันออกร้านนาคากาชาดในการจัดงาน “วันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2565” และร่วมสนับสนุนอาหารในการเลี้ยงต้อนรับผู้มาร่วมงาน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 28/02/2022

#กรมธนารักษ์เปิดระบบให้ดูรายการทรัพย์สินที่จะเปิดประมูลได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ด้วยกรมธนารักษ์จะเปิดประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ยึดมาในคดีมูลฐานความผิดในการฟอกเงินตามกฎหมาย ปปง. ป.ป.ช. จำนวน 44 รายการ อยู่ในเขตพื้นที่ กทม. นนทบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ยโสธร ปทุมธานี ภูเก็ต เชียงใหม่ ลำพูน สมุทรปราการ นครสวรรค์ กระบี่ กาญจนบุรี และ นราธิวาส

โดยจะเปิดประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Treasury e-Auction ครั้งที่ 1 ของปี 2565 ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://auction.treasury.go.th

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
#สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
โทร. 0 4249 1995

25/02/2022

กรมธนารักษ์เตรียมประมูลขายทรัพย์ที่ได้มาตามคำพิพากษาของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยเปิดระบบให้ประชาชนดูทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 65 เป็นต้นไป และจะเปิดประมูลขาย ครั้งที่1/2565 ปลายเดือนมีนาคม 2565 https://auction.treasury.go.th/#/home

22/02/2022

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เปิดรับจองแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเริ่มจ่ายแลกเหรียญตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
#ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ 493 หมู่ 1 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ โทร. 042-491995

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 15/02/2022

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดบึงกาฬ (คบจ.บก.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

11/02/2022

กรมธนารักษ์ ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ราชพัสดุหรือชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านที่ราชพัสดุ ภายใต้ชื่อ “TRD SMART PAY" แอปเดียวครบทุกเรื่องอาทิ การชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ การยื่นคำร้องต่างๆ เช่น การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุหรืออาคารราชพัสดุการขอต่ออายุสัญญาเช่า การขอนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้กับสถาบันการเงิน การขอราคาประเมินที่ดิน ฯลฯ โดยผู้เช่าที่นำบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงแล้ว เพื่อที่จะเตรียมใช้งานระบบดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งยังสามารถชำระค่าเช่าโดยวิธีหักผ่านบัญชีธนาคารได้ เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ โดยผู้ใช้ระบบ Ios สามารถดาวน์โหลดระบบ TRD Smart Pay ได้ฟรีที่ app store และผู้ใช้ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดระบบ TRD Smart Pay ได้ฟรีที่ Play Store
#สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
#โทร.042-491995

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 02/02/2022

วันที่ 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นายธนัฐ ชุมเพ็ชร์ นักจัดการงานทั่วไป ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ งานตามยุทธศาสตร์ งานตามภาระกิจประจำ และงานฝากติดตาม พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ โดย นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ได้สรุปความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 26/01/2022

เมื่อวัน พุธ ที่ 26 มกราคม 2565 นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เข้ารับหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ บก.076 ที่ดินเลขที่ 368 ใช้ประโยชน์ในราชการโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ บก.107 ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 25/01/2022

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วย นางสาวธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และชี้แจงแผนการขับเคลื่อนงานของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานและสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีนายนฤชา โฆษาศีวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 25/01/2022

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อม นางสาวธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปการผลิต (ยางพารา) โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 24/01/2022

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 08:00น. นายทรงพล ทรัพวัฒนากุล ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ร่วมตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในที่ทำงานตามนโยบายของจังหวัดบึงกาฬ
#ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงดังกล่าว

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 24/01/2022

วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ชั้น 2

อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21/11/2021

อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายประภาส คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” จังหวัดสุราษฎร์ธานี
https://youtu.be/cYxmKuHa7vY

อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อม.....

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 19/11/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนายช่างสำรวจ ครั้งที่ 1 และวัน เวลา สถานที่สอบ

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 09/11/2021

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งนายช่างสำรวจ

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 25/10/2021

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ สหกรณ์การเกษตรพรเจริญ จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารโรงงานยางพารา บ้านตาลเดี่ยว ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 8 หลัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดให้สหกรณ์การเกษตรพรเจริญ จำกัด เช่าอาคารโรงงานยางพารา เพื่อดำเนินงานตามภารกิจต่อไป ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอมติที่ประชุมของคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรพรเจริญ จำกัด และมติสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬให้ความเห็นชอบ

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 25/10/2021

นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ มอบเงินรางวัลตามโครงการ "ส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้ชำระเงินค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) โดยวิธีการสุ่มจับรางวัล (Random) ดังนี้ 1.นางเสงี่ยมทรัพย์ วงษ์อุเทน, 2.นายณรงค์ พรมพุฒ, 3.นางวันทอง เหล่าโดน, 4.นางสาวรุ่งฤดี ขันหงษ์, 5.นายอดุลย์ จะไพร

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 21/09/2021

เข้าสู้ช่วงฤดูโยกย้ายและเกษียณอายุราชการของหลายๆหน่วยงาน หลายๆกระทรวง เพื่อเป็นการแสดงความยินดี แสดงมุมิตาจิตต่อท่านผู้เกษียณอายุราชการ หรือโยกย้าย เชิญทุกท่านแลกเหรียญที่ระลึกได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ (ข้าง บขส.)
#เหรียญพระคลังในพระคลังมหาสมบัติเหรียญทองแดงรมดำราคา 3,000 บาท

#เหรียญพระคลังในพระคลังมหาสมบัติเหรียญทองแดงธรรมดาราคา100บาท

#เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสพระราชินีสุทิดาราคาเหรียญละ20บาท
**สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ โทร.042-491995**

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 24/08/2021

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ"ปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บก.395(บางส่วน) ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เนื้อที่ 17-2-00 ไร่ โดยมี นายอดุลย์ นามแสง นายอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยตั้งจุดคัดกรอง มีการวัดอุณภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัยทุกคน

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 23/08/2021

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Photos from สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ's post 23/08/2021

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาสผู้ประกอบการ SMEs สู่เวทีตลาดโลก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดบึงกาฬ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ในยุคดิจิทัล ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยมีคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดบึงกาฬ (คบจ.บก.) ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี (ภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประชาสัมพันธ์ ตลาดชุมชนคนเดิน บึงกาฬใต้

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


493 หมู่ 1 ตำบลบึงกาฬ
B**g Kan
38000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน B**g Kan (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกี สำนักงานการท่องเที่ยวและกี
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
B**g Kan, 38000

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึง
365 หมู่ 5
B**g Kan, 38000

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ กรมต

สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
B**g Kan, 38000

188 หมู่ที่ 12 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอเมือ

สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดบึง สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดบึง
B**g Kan, 38000

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด บริการสะ?

สำนักงานโยธาธิการและผังเมื สำนักงานโยธาธิการและผังเมื
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกา
B**g Kan, 38000

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหว?

สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึง สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึง
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ-นครพนม บ้านท่าไคร้ ม.5 ต.บึงกาฬ อ.เมือ
B**g Kan, 38000

สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความม สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจั
B**g Kan, 38000

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอ?

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกา สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกา
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
B**g Kan, 38000

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 340 หมู่ 1