วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ : Buengkan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ : Buengkan Technical College

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

Photos from วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ : Buengkan Technical College's post 31/10/2022

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 นักศึกษาแผนกช่างยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ ได้ทำการทดสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK 汉语水平考试)เพื่อเตรียมตัวไปศึกษาต่อที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการสอบออนไลน์โดย สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
🇨🇳 🇹🇭

Photos from วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ : Buengkan Technical College's post 19/08/2022

ร่วมกิจกรรมวันวิทย์ฯ
วันที่19สิงหาคม 2565 คณะครูวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการชาญชัย แสนจันทร์ นำผลงานวิทยาศาตร์ ร่วมจัดบู๊ตให้ความรู้แก่นักเรียน ในงานวันวิทยาศาตร์ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่าย จัดการศึกษาของวิทยาลัย ณ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย

Photos from วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ : Buengkan Technical College's post 19/08/2022

เตรียมความพร้อม
วันที่19สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ โดยผู้อำนวยการ ชาญชัย แสนจันทร์ เป็นประธานติดตามและแนะนำข้อเสนอแนะ การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวดการประะเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมชัยบุรี

Photos from วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ : Buengkan Technical College's post 19/08/2022

ติดตามผลการดำเนินงาน
วันที่19สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ โดยผู้อำนวยการ ชาญชัย แสนจันทร์ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมมอบนโยบายการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณห้องประชุมชัยบุรี

Photos from วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ : Buengkan Technical College's post 19/08/2022

กืจกรรมหน้าเสาธง
วันที่19สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ โดยผู้อำนวยการชาญชัย แสนจันทร์ นำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษษ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ พร้อมให้โอวาทเครื่องการใช้โซเซียล ครูเวรแจ้างข่าวกิจกรรม ณ บริเวรหน้าเสาธง อาคารโดม

30/09/2020

.

27/09/2020

✨ 27 กันยายน วันท่องเที่ยวโลก ✨
องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้กำหนดให้วันที่ 27 กันยายน ของทุกปีเป็น วันท่องเที่ยวโลก โดยได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2523 วันท่องเที่ยวโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยว อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม วัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีต่อการท่องเที่ยวทั่วโลกอีกด้วย
#วันท่องเที่ยวโลก

05/07/2020

#อาสาฬหบูชา2563
อาสาฬห หมายถึง เดือน 8 ทางจันทรคติ ดังนั้นคำว่า “อาสาฬหบูชา” จึงหมายถึง การบูชาในเดือน 8 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธ 3 ประการคือ

เป็นวันที่มีการประกาศศาสนาเป็นครั้งแรก มีการแสดงพระปฐมเทศนา หรือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้
เป็นวันที่เกิดประรัตนไตรครบ 3 องค์ คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตน และพระสังฆรัตนะ
เป็นวันที่พระโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม หลังจากฟังปฐมเทศนาจบ

04/07/2020

✨ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

03/07/2020

#มาใช้ถุงผ้ากันเถอะ

'Say No to Plastic Bag' ❌❌

3 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันปลอดถุงพลาสติกสากล” ที่ทุกๆ ประเทศทั่วโลกจะพร้อมใจกันงดใช้ถุงพลาสติก 1 วัน และหากสามารถทำได้ก็จะงดใช้ตลอดไป เพื่อบรรเทาปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในขณะนี้

------------------------

03/07/2020

#ยินดีต้อนรับ

นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563
สู่รั้วม่วง-เขียว

นายชาญชัย แสนจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

02/07/2020

การเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เวลา 07.45 น.

#วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

02/07/2020

เรียนเชิญ…
ผู้ปกครอง นักศึกษา ระดับปวส.
ร่วมปฐมนิเทศในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Bung Kan?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

B**g Kan
38000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

การศึกษา อื่นๆใน B**g Kan (แสดงผลทั้งหมด)
สมัครเรียน ปวช ปวส และ ป ตรี หลักสูตรเรียนออนไลน์ สมัครเรียน ปวช ปวส และ ป ตรี หลักสูตรเรียนออนไลน์
195หมู่ 10
B**g Kan, 38190

สมัครเรียน ปวช.,ปวส.,และ ป.ตรี

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์
B**g Kan, 38000

ห้องเรียนสำหรับนักศึกษา​ กศน.เท่าน?

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบึงกาฬ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบึงกาฬ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร6 โรงเรียนบึงกาฬ
B**g Kan, 38000

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ อาคาร6 โรงเ?

เรียนพิเศษกับครูหวาน เรียนพิเศษกับครูหวาน
B**g Kan, 38190

พัฒนาการตามวัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
B**g Kan, 38000

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ?

บ้านสื่อ Kru Annisa บ้านสื่อ Kru Annisa
B**g Kan, 38150

บ้านสื่อ kru annisa มีสื่อน่ารัก ๆ พร้อมใบงาน

คุรุสภาจังหวัดบึงกาฬ คุรุสภาจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4
B**g Kan, 38000

คุรุสภาจังหวัดบึงกาฬ

Teacher Pare Teacher Pare
B**g Kan, 38000

Teaching English by Teacher Pare

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ
456 ม. 1
B**g Kan, 38000

เป็นหน่วยงานส่งเสริมการศึกษา

ห้องเรียนสังคมศึกษา BY KruNok ห้องเรียนสังคมศึกษา BY KruNok
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ
B**g Kan, 38180

สื่อสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

FLD. PAKKHAT PITTAYAKHOM SCHOOL FLD. PAKKHAT PITTAYAKHOM SCHOOL
ปากคาด-บึงกาฬ
B**g Kan, 38190

This educational page is aimed at students learning foreign languages and sharing their outcomes.

English Home “Be happy Be nice Be smart” English Home “Be happy Be nice Be smart”
ประกอบบูรณะ
B**g Kan, 38000

English Home