รับจดอย รับขึ้นทะเบียน อย ขอ

รับจดอย รับขึ้นทะเบียน อย ขอ

รับขอ อย สินค้าทุกชนิด ผลิต/นำเข้า เป็นที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการลงทุน บัญชี และภาษีอากร

เปิดเหมือนปกติ

13/05/2022

www.meedeegroup.com
ยื่นคำขอรวดเร็วภายใน 1 วันค่ะ วางใจทีมงานได้เลยค่ะ
ระยะเวลาพิจารณานานเนื่องจากมีหลายขั้นตอน
แต่เราไม่ทิ้งไปไหนติดตามงานจนได้รับใบจดทะเบียน มีผลงานการันตรีค่ะ
#ผลิตอาหาร #ขอเลขสารบบอาหาร #ขอเลขอย
🌺เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา08.30น. ถึง 17.30น.
ขออย.อาหาร ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกชนิด
#รับขึ้นทะเบียนอาหาร #รับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ #เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ ใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ #ใบอนุญาต
☎️02 236 5721
📲 086 558 9695
#ขออย. #จดอย. #ขึ้นทะเบียนอย. #ขอเลขอย. #อยเครื่องมือแพทย์ #อุปกรณ์ทางการแพทย์
GHPs, HACCP, HALAL​
#จดทะเบียนธุรกิจขายตรง #จดทะเบียนบริษัท #จดโลโก้ #จดแบรนด์
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี
📬[email protected]📥
ไอดี🆔: cmtboss

05/05/2022

www.meedeegroup.com
รับใบ LPI ยื่นขอรวดเร็วภายใน 1 วันค่ะ
#ผลิตอาหาร #ขอเลขสารบบอาหาร #ขอเลขอย
🌺เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา08.30น. ถึง 17.30น.
ขออย.อาหาร ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกชนิด
#รับขึ้นทะเบียนอาหาร #รับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ #เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ ใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ #ใบอนุญาต
☎️02 236 5721
📲 086 558 9695
#ขออย. #จดอย. #ขึ้นทะเบียนอย. #ขอเลขอย. #อยเครื่องมือแพทย์ #อุปกรณ์ทางการแพทย์
GHPs, HACCP, HALAL​
#จดทะเบียนธุรกิจขายตรง #จดทะเบียนบริษัท
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี
📬[email protected]📥
ไอดี🆔: cmtboss

04/05/2022

www.meedeegroup.com
เตรียมความพร้อมสถานที่ ก่อนการเข้าตรวจของเจ้าหน้าที่อย.ค่ะ
ทางทีมจะเข้าตรวจสอบสถานที่ให้ก่อนการประเมินจริงนะคะ
#ผลิตอาหาร #ขอเลขสารบบอาหาร #ขอเลขอย
🌺เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา08.30น. ถึง 17.30น.
ขออย.อาหาร ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกชนิด
#รับขึ้นทะเบียนอาหาร #รับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ #เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ ใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ #ใบอนุญาต
☎️02 236 5721
📲 086 558 9695
#ขออย. #จดอย. #ขึ้นทะเบียนอย. #ขอเลขอย. #อยเครื่องมือแพทย์ #อุปกรณ์ทางการแพทย์
GHPs, HACCP, HALAL​
#จดทะเบียนธุรกิจขายตรง #จดทะเบียนบริษัท
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี
📬[email protected]📥
ไอดี🆔: cmtboss

03/05/2022

www.meedeegroup.com
ทีมยา ขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร เข้าชี้แจงสูตรเพิ่มเติมค่ะ
#ผลิตยาสมุนไพร #ขอเลขทะเบียนยา #ขอเลขอย
#ขออย. รับขึ้นทะเบียนอย.
🌺เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา08.30น. ถึง 17.30น.
ขออย.อาหาร ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกชนิด
#รับขึ้นทะเบียนอาหาร #รับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ #เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ ใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ #ใบอนุญาต
☎️02 236 5721
📲 086 558 9695
#ขออย. #จดอย. #ขึ้นทะเบียนอย. #ขอเลขอย. #อยเครื่องมือแพทย์ #อุปกรณ์ทางการแพทย์
GHPs, HACCP, HALAL​
#จดทะเบียนธุรกิจขายตรง #จดทะเบียนบริษัท
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี
📬[email protected]📥
ไอดี🆔: cmtboss

02/05/2022

www.meedeegroup.com
นำส่งตัวอย่างชุดตรวจไปทำการทดสอบค่ะ
#ผลิตอาหาร #ขอเลขสารบบอาหาร #ขอเลขอย
🌺เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา08.30น. ถึง 17.30น.
ขออย.อาหาร ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกชนิด
#รับขึ้นทะเบียนอาหาร #รับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ #เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ ใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ #ใบอนุญาต
☎️02 236 5721
📲 086 558 9695
#ขออย. #จดอย. #ขึ้นทะเบียนอย. #ขอเลขอย. #อยเครื่องมือแพทย์ #อุปกรณ์ทางการแพทย์
GHPs, HACCP, HALAL​
#จดทะเบียนธุรกิจขายตรง #จดทะเบียนบริษัท
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี
📬[email protected]📥
ไอดี🆔: cmtboss

02/05/2022

www.meedeegroup.com
ทีมอย. เครื่องมือแพทย์ รับใบอนุญาตเพิ่มเติมค่ะ นำเข้าชุดป้องกัน ใช้ในทางการแพทย์
#ผลิตอาหาร #ขอเลขสารบบอาหาร #ขอเลขอย
🌺เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา08.30น. ถึง 17.30น.
ขออย.อาหาร ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกชนิด
#รับขึ้นทะเบียนอาหาร #รับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ #เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ ใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ #ใบอนุญาต
☎️02 236 5721
📲 086 558 9695
#ขออย. #จดอย. #ขึ้นทะเบียนอย. #ขอเลขอย. #อยเครื่องมือแพทย์ #อุปกรณ์ทางการแพทย์
GHPs, HACCP, HALAL​
#จดทะเบียนธุรกิจขายตรง #จดทะเบียนบริษัท
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี
📬[email protected]📥
ไอดี🆔: cmtboss

29/04/2022

www.meedeegroup.com
ทีมอย.อาหาร เข้าวางผังกระบวนการผลิตแซนวิช และสลัด สดใหม่ทุกวัน
ขออย.เพื่อให้สามารถวางขายร้านกาแฟชื่อดัง
#ผลิตอาหาร #ขอเลขสารบบอาหาร #ขอเลขอย
🌺เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา08.30น. ถึง 17.30น.
ขออย.อาหาร ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกชนิด
#รับขึ้นทะเบียนอาหาร #รับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ #เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ ใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ #ใบอนุญาต
☎️02 236 5721
📲 086 558 9695
#ขออย. #จดอย. #ขึ้นทะเบียนอย. #ขอเลขอย. #อยเครื่องมือแพทย์ #อุปกรณ์ทางการแพทย์
GHPs, HACCP, HALAL​
#จดทะเบียนธุรกิจขายตรง #จดทะเบียนบริษัท
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี
📬[email protected]📥
ไอดี🆔: cmtboss

Photos from รับจดอย รับขึ้นทะเบียน อย ขออย. สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร's post 28/04/2022

www.meedeegroup.com
ทีมเครื่องมือแพทย์ ขอนำเข้าตัวอย่างชุดตรวจโควิด-19 เพื่อส่งวิจัย และประเมินเทคโนโลยีค่ะ
#รับขออนุญาตผลิตยาสมุนไพร #รับขอขึ้นทะเบียนยา #จดทะเบียนยา
🌺เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา08.30น. ถึง 17.30น.
ขออย.อาหาร ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกชนิด
#รับขึ้นทะเบียนอาหาร #รับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ #เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ ใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ #ใบอนุญาต
☎️02 236 5721
📲 086 558 9695
#ขออย. #จดอย. #ขึ้นทะเบียนอย. #ขอเลขอย. #อยเครื่องมือแพทย์ #อุปกรณ์ทางการแพทย์ #อย.อาหาร อย.ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย
GHPs, HACCP, HALAL​
#จดทะเบียนธุรกิจขายตรง #จดทะเบียนบริษัท
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี
📬[email protected]📥
ไอดี🆔: cmtboss

27/04/2022

www.meedeegroup.com
ทีมอย.ยา ขออนุญาตสถานที่ขายยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ
เรียบร้อยไปอีก 1 เคสค่ะ
ให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย วางใจทีมงานเราได้เลยค่ะ ดูแลทุกขั้นตอน
ลดปัญหา ลดความล่าช้า
🌺เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา08.30น. ถึง 17.30น.
ขออย.อาหาร ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกชนิด
#เปิดร้านขายยา #ขออนุญาตเปิดร้านขายยา #ขอขึ้นทะเบียนตำรับยา
#เครื่องดื่ม #อาหารในภาชนะปิดสนิท
☎️02 236 5721
📲 086 558 9695
#ขออย. #จดอย. #ขึ้นทะเบียนอย. #ขอเลขอย. #อยเครื่องมือแพทย์ #อุปกรณ์ทางการแพทย์
GHPs, HACCP, HALAL​
#จดทะเบียนธุรกิจขายตรง #จดทะเบียนบริษัท
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี
📬[email protected]📥
ไอดี🆔: cmtboss

27/04/2022

รับจดอย. ดูแลทุกขั้นตอน สนใจขออย. สอบถามทีมงานได้เลยค่ะ
www.meedeegroup.com
ส่งตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ อาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

🌺เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา08.30น. ถึง 17.30น.
ขออย.อาหาร ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกชนิด
#รับขึ้นทะเบียนอาหาร #รับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ #อาหารเสริม
#เครื่องดื่ม #อาหารในภาชนะปิดสนิท
☎️02 236 5721
📲 086 558 9695
#ขออย. #จดอย. #ขึ้นทะเบียนอย. #ขอเลขอย. #อยเครื่องมือแพทย์ #อุปกรณ์ทางการแพทย์
GHPs, HACCP, HALAL​
#จดทะเบียนธุรกิจขายตรง #จดทะเบียนบริษัท
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี
📬[email protected]📥
ไอดี🆔: cmtboss

27/04/2022

www.meedeegroup.com
ทีมทนายความ ว่าความศาลนครศรีธรรมราชค่ะ
รับให้คำปรึกษากฎหมายอย.
รับทำคดี ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
🌺เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา08.30น. ถึง 17.30น.
ขออย.อาหาร ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกชนิด #รับขึ้นทะเบียนอาหาร #รับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ขออย. #เครื่องดื่ม #น้ำดื่ม
☎️02 236 5721
📲 086 558 9695
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี
📬[email protected]📥
ไอดี🆔: cmtboss

#ขออย. #จดอย. #ขึ้นทะเบียนอย. #ขอเลขอย.
GHPs, HACCP, HALAL​
#จดทะเบียนธุรกิจขายตรง #จดทะเบียนบริษัท #กฎหมายธุรกิจ
#ให้คำปรึกษากฎหมาย #ทนายความ

25/04/2022

www.meedeegroup.com
รับใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
ผู้ประกอบการรายย่อย สนใจขออย.ผลิตอาหาร เพิ่มจุดวางจำหน่ายสินค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกเจ้าดัง สอบถามได้เลยค่ะ
🌺เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา08.30น. ถึง 17.30น.
ขออย.อาหาร ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกชนิด
#รับขึ้นทะเบียนอาหาร #รับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ #อาหารเสริม
#เครื่องดื่ม #อาหารในภาชนะปิดสนิท
☎️02 236 5721
📲 086 558 9695
#ขออย. #จดอย. #ขึ้นทะเบียนอย. #ขอเลขอย. #อยเครื่องมือแพทย์ #อุปกรณ์ทางการแพทย์
GHPs, HACCP, HALAL​
#จดทะเบียนธุรกิจขายตรง #จดทะเบียนบริษัท
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี
📬[email protected]📥
ไอดี🆔: cmtboss

25/04/2022

www.meedeegroup.com
รับผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ อาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
🌺เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา08.30น. ถึง 17.30น.
ขออย.อาหาร ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกชนิด
#รับขึ้นทะเบียนอาหาร #รับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ #อาหารเสริม
#เครื่องดื่ม #อาหารในภาชนะปิดสนิท
☎️02 236 5721
📲 086 558 9695
#ขออย. #จดอย. #ขึ้นทะเบียนอย. #ขอเลขอย. #อยเครื่องมือแพทย์ #อุปกรณ์ทางการแพทย์
GHPs, HACCP, HALAL​
#จดทะเบียนธุรกิจขายตรง #จดทะเบียนบริษัท
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี
📬[email protected]📥
ไอดี🆔: cmtboss

22/04/2022

www.meedeegroup.com
ขอ License Per Invoice เพื่อแจ้งนำเข้า ตัวอย่างชุดตรวจโควิด-19
สินค้าจำเป็น ตอนนี้คงหนีไม่พ้นชุดตรวจโควิดค่ะ แม้ตอนนี้จะมีขายอยู่ทั่วไป แต่ๆๆ
ยังมีสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมาเรื่อยๆ และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
🌺เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา08.30น. ถึง 17.30น.
ขออย.อาหาร ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกชนิด
#รับขึ้นทะเบียนอาหาร #รับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ #เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ ใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ #ใบอนุญาต
☎️02 236 5721
📲 086 558 9695
#ขออย. #จดอย. #ขึ้นทะเบียนอย. #ขอเลขอย. #อยเครื่องมือแพทย์ #อุปกรณ์ทางการแพทย์
GHPs, HACCP, HALAL​
#จดทะเบียนธุรกิจขายตรง #จดทะเบียนบริษัท
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี
📬[email protected]📥
ไอดี🆔: cmtboss

22/04/2022

www.meedeegroup.com
ทีมยาสมุนไพร ยื่นเอกสารขอเปิดร้านขายยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ
#รับขออนุญาตผลิตยาสมุนไพร #รับขอขึ้นทะเบียนยา #จดทะเบียนยา
🌺เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา08.30น. ถึง 17.30น.
ขออย.อาหาร ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกชนิด
#รับขึ้นทะเบียนอาหาร #รับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ #เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ ใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ #ใบอนุญาต
☎️02 236 5721
📲 086 558 9695
#ขออย. #จดอย. #ขึ้นทะเบียนอย. #ขอเลขอย. #อยเครื่องมือแพทย์ #อุปกรณ์ทางการแพทย์
GHPs, HACCP, HALAL​
#จดทะเบียนธุรกิจขายตรง #จดทะเบียนบริษัท
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี
📬[email protected]📥
ไอดี🆔: cmtboss

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


919/541 อาคารจิวเวลลี่เทรดเซ็นเต
Bangkok
10500

การแพทย์และสุขภาพ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
AcuMedic Asia AcuMedic Asia
Bangkok

سيف للسفر والسياحة العلاجية في تايلاند سيف للسفر والسياحة العلاجية في تايلاند
90-95 Ratchada City Cond , Phacharatbamphen Soi 7 , Huai Kwang
Bangkok, 10320

رحلات تايلاند أكبر موقع عربي للتنسيق الطبي و السياحة في تايلند، حجز مواعيد المستشفيات مجانا، حجز البرامج و الرحلات السياحية في تايلاند

Pilates Thailand Pilates Thailand
888/58-59 Mahatun Plaza
Bangkok, 10330

At the Pilatestudio, we are committed to deliver excellent, safe and well-rounded workouts to meet each client's unique needs. Set in a warm, relaxed and friendly environment, the studio provides the ideal setting to develop your body and mind

Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร
ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
Bangkok, 10700

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Website: https://ns.mahidol.ac.th

Pilates Bangkok Pilates Bangkok
888/58-59 Mahatun Plaza
Bangkok, 10330

The Pilates Studio Bangkok is a fully equipment studio, which teaches the Pilates method of body conditioning in Bangkok Thailand. Enjoy the Pilates method in Bangkok Thailand the Pilatestudio offers variety of classes by professional instructors i

ยาสีฟัน by CF ยาสีฟัน by CF
รามคำแหง 190/2
Bangkok, 10510

🍃สินค้าคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย🦷ได้รับการรับรองมาตรฐาน อ.ย 🦷เลขจดแจ้ง 12-1-6400016639

Genome Diag. Genome Diag.
Rama II
Bangkok, 10150

Genetic Testing Service บริการตรวจโรคจากรหัสพันธุกรรม

Sofia the firstxy Sofia the firstxy
Bangkok

ความทุกข์ เข้ามาเพื่อให้เราได้..เรียนรู้ ไม่ใช่ต้อง..แบกรับ

Duh Soares Duh Soares
Bangkok, 11021

ดีเก๊าท์ Dkout ปรับยูริก ปวด บวม ดีเก๊าท์ Dkout ปรับยูริก ปวด บวม
บ้านแสนสุข ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
Bangkok, 10510

ดีเก๊าท์ D-kout ลดยูริก ลดปวดบวมแดง อาหารคนเป็นเก๊าท์ ปวดเก๊าท์ อาการของเก๊าท์

Dkout ดูแลโรคเก๊าท์ Dbone ดูแลข้อแล Dkout ดูแลโรคเก๊าท์ Dbone ดูแลข้อแล
88/66
Bangkok, 10510

ดีเก๊าท์ D-kout กรดยูริก ปวดแสบ บวมแดง อาหารคนเป็นเก๊าท์ โรคไต ข้ออักเสบ ปูดบวม

แผ่นแปะแก้ปวด Daxuka แผ่นแปะแก้ปวด Daxuka
Bangkok

Daxuka โรคที่เกี่ยวกับข้อต่อ. หลังเสื่อม, หมอนรองกระดูกเคลื่อน. ปวดเข่า ข้ออักเสบของข้อเข่า