ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสต

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสต

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

Thammasat International LL.B.
Thammasat International LL.B.
Office of International Programs, Faculty of Law, Thammasat University, 2, Phra Chan Road, Phra Nakhon
Center of Excellence for Public Policy and Good Governance
Center of Excellence for Public Policy and Good Governance
Room no. 207, 2nd Floor, Faculty of Law, Thammasat University 2 Prachan Road Bangkok 10200, Thailand
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
ห้อง 202 ตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธร
Faculty of Law, Thammasat University 2 Prachan Rd. , Pranakorn,
MARCS CILS NokHook BabyLab นกฮูกเบบี้แล็บ
MARCS CILS NokHook BabyLab นกฮูกเบบี้แล็บ
2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กทม 10200
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม
ห้อง 201 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
TU History Grad Seminars
TU History Grad Seminars
Prachan Road
Social Policy & Development Thammasat University
Social Policy & Development Thammasat University
2 Prachan Road
IBMP Thammasat Business School
IBMP Thammasat Business School
Thammassat University
TU Chinese Master's Degree
TU Chinese Master's Degree
2 Prachan rd. Liberal arts building
ประชาคมศิษย์เก่า คณะนิติศาส
ประชาคมศิษย์เก่า คณะนิติศาส
10200
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศา
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศา
Thammasat University
Thammasat University Library
Thammasat University Library
2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
ธรรมเพื่อโดม - Thamfordome
ธรรมเพื่อโดม - Thamfordome
12120
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยาก
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยาก
เลขที่ 2 อาคารเอนกประสงค์1 ชั้น 5 และ ชั้น 8 เขต พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง

ตำแหน่งใกล้เคียง law

Thammasat International LL.B.
Thammasat International LL.B.
Office of International Programs, Faculty of Law, Thammasat University, 2, Phra Chan Road, Phra Nakhon
Center of Excellence for Public Policy and Good Governance
Center of Excellence for Public Policy and Good Governance
Room no. 207, 2nd Floor, Faculty of Law, Thammasat University 2 Prachan Road Bangkok 10200, Thailand
ArchanWell's Law  School
ArchanWell's Law School
2, Prachan Road,
LAW 2 You ปรึกษากฎหมายฟรี
LAW 2 You ปรึกษากฎหมายฟรี
16-18 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ครอบครัวกฎหมาย by spla law
ครอบครัวกฎหมาย by spla law
89/144 ซ.ราชพฤกษ์ 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
รับถ่ายภาพ Michaleen photography
รับถ่ายภาพ Michaleen photography
12021
Nika Residential
Nika Residential
15 Sukhumvit Residence, wattana
Tommy-Girly
Tommy-Girly
10220
Lawyer Idea
Lawyer Idea
10150
ทนายแค้งจัดให้ ทนายน็อตจัดเ
ทนายแค้งจัดให้ ทนายน็อตจัดเ
10600
ป้าแป๊ดอาหารตามสั่ง วังหลัง
ป้าแป๊ดอาหารตามสั่ง วังหลัง
วังหลังซอย 1 กรุงเทพมหานคร
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง อาคารกรมการปกครอง ชั้น 6 ถนนอัษฎางค์ เขตพระน
NAT TOUR & Travel
NAT TOUR & Travel
141-143 [email protected], Jakkapong Rd., Opposite TANG HUA SENG shopping center
TU Pandemic Legal Aid Centre
TU Pandemic Legal Aid Centre
10200
กองกลาง สำนักงานเลขานุการสำ
กองกลาง สำนักงานเลขานุการสำ
ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

ความคิดเห็น

ขออนุญาติครับ ตามหานิติ มธ. รุ่น 28 ครับ ทักมานะครับ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย องค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนปวงชนจะต้องสามารถถ่วงดุลการทำหน้าที่และตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกันได้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการประเภทหนึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๘๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติให้ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง

แต่สภาพการณ์ทางการเมืองและการทำหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ทั้งกรณีการวินิจฉัยให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พ้นจากสภาพความเป็น ส.ส. กรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีที่วินิจฉัยให้ น.ส. ศรีนวล บุญลือและ น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ ไม่พ้นจากสภาพความเป็น ส.ส. รวมถึงคำวินิจฉัยเรื่องล่าสุดที่มีคำวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ให้ พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ ที่บัญญัติอำนาจของคณะกรรมาธิการในการออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ มาตรา ๘ ที่บัญญัติขั้นตอนการออกคำสั่งเรียกของคณะกรมาธิการ และมาตรา ๑๓ ที่กำหนดโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ ขัดหรือแยังต่อรัฐธรมนูญ ดังนั้น พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๓ จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๙ นั้น กำลังสร้างข้อกังขาให้กับสังคมไทยมากว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจหรืออิทธิพลใดหรือไม่

หากพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งก็จะพบว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันก็ดี ทั้งที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งก็ดี ล้วนมีปัญหาทั้งการที่ตุลาการบางท่านอยู่ในตำแหน่งเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนด https://ilaw.or.th/node/5594

กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่กินระยะเวลายาวนานมีการเลื่อนการพิจารณาคุณสมบัติมากถึง ๔ ครั้ง

หรือแม้แต่กฎเกณฑ์การได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาตามมาตรา ๒๐๔ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภานั้นก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน (และเฉพาะชุดนี้ก็ยังมีข้อครหาเกี่ยวกับคนที่ทำหน้าที่คัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง ส.ว.อีกด้วย) ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของความชอบธรรมในการเป็นผู้รับรองการดำรงตำแหน่งของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งที่จะมาวินิจฉัยอรรถคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองและรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคนมีเงินเดือนจำนวนสูงมากเป็นหลักแสน

https://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law135-281261-17.pdf

https://voicetv.co.th/read/UZK1JhrW3

การเมือง
'โรม' ชำแหละเงินเดือนคณะสนับสนุนตุลาการศาล รธน. 9 คน 1 ปีรวม 28 ล้าน

อันเป็นการสร้างภาระทางการเงินการคลังมาก และเป็นการนำเงินภาษีอากรของประชาชนไปใช้ให้กับข้าราชการระดับสูงโดยเฉพาะข้าราชการชุดซึ่งมีภาพลักษณ์ที่ประชาชนมองว่าไม่เป็น กลางทางการเมือง

ในกระแสการประท้วงทางการเมืองของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ต้องการให้ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย มีความเสมอภาคระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ เป็นนิติรัฐ เป็นสังคมที่น่าอยู่ มีความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง องค์กรตุลาการนับเป็นองค์กรหนึ่งที่จะต้องเข้าสู่การปฏิรูปอย่างจริงจัง เพื่อให้สังคมไทยยังมีความหวังว่าจะนำความยุติธรรมกลับคืนสู่สังคมไทยได้ แต่การจะทำเช่นนั้นได้ จะต้องอาศัยความเสียสละของคนที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ เนื่องจากคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันยังคงมีอำนาจวินิจฉัยอรรถคดีที่เกี่ยวข้องกับ ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๑๐)

ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานี้ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าหากให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปการเมือง ทั้งยังไม่เป็นผลดีต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเองในด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของคณะตุลาการและผู้ที่ทำงานอยู่ในองค์กรดังกล่าว

จึงขอเรียกร้องให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองและอนาคตของตัวท่านเอง ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อเปิดทางให้มีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ได้ทำหน้าที่อย่างสมเกียรติและเต็มภาคภูมิด้วย
#ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ

ด่วน #เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย

อายุระหว่าง 1 - 3 ปี เข้าเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล
👧👶👧👶👧👶👧👶👧👶👧👶👧👶👧
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5642928
และ 084-9001392 (ครูหนูนา)
สวัสดีครับผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเรื่องอยากปรึกษาดังนี้ครับ

บ้านที่ผมอยู่เป็นบ้านมรดกของคุณตาและคุณยาย(ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วทั้งคู่) ดังนั้นสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของบ้าน ทราบมาว่าคุณตาคุณยายให้ลูกทั้ง 7 คนเป็นเจ้าของบ้านร่วมกัน(โดยในทะเบียนบ้านมีชื่อลูกคนที่5 สมมุติว่าชื่อนาย A เป็นเจ้าบ้านและลูกคนอื่น ๆ รวมทั้งหลาน ๆ ซึ่งรวมตัวผม เป็นผู้อยู่อาศัย) ต่อมาไม่นานน้าสาวอีกหนึ่งคน สมมุติว่าชื่อนาง B ที่มีชื่อเป็นหนึ่งในเจ้าของบ้านด้วยนั้น ได้สร้างหนี้สินส่วนตัวกว่าล้านบาทจากเจ้าหนี้หลายเจ้า และไม่สามารถหาเงินมาใช้คืนได้ ยิ่งไปกว่านั้นหนึ่งในเจ้าหนี้อาจส่งหมายศาลมาที่บ้านเพือสั่งฟ้อง ยึดทรัพย์ หรือแจ้งเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อใดก็ได้

อยากปรึกษาว่า หากนาง B โดนเจ้าหนี้ฟ้อง ศาลสั่งยึด อายัดทรัพย์และ/หรือ ล้มละลายทางใดทางหนึ่ง บ้านซึ่งนาง B และพี่น้องที่เหลือมีชื่อเป็นเจ้าของร่วมกันจะถูกยึดไปด้วยหรือไม่ครับ เนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวของนาง B คนเดียว หากแต่เป็นทรัพย์สินร่วม ทั้งนี่ นาย A และนาง B ต่างก็อ้างว่าปรึกษาทนายแล้ว และบอกว่ากฎหมายใหม่ถูกตราขึ้นมาว่าสามารถถูกยึดได้ จึ่งใคร่ขอความกรุณามาปรึกษาท่าน เนื่องจากบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่ผมกำลังอาศัยอยู่เช่นกัน ขอบคุณครับ
ขออนุญาติฝากห้องพักรายวัน/รายเดือนค่ะ
ห้องพักรายวันราคาถูก ที่สุดในย่านรังสิต
ใกล้ตลาดไท ม.กรุงเทพรังสิต ม.ธรรมศาสตน์รังสิต ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต นวนคร

��รายวัน��

�ห้อง แอร์ใหญ่ 650
(ที่นอน5ฟุต2เตียง+ตู้เสื้อผ้า+ทีวี+ตู้เย็น)

�ห้อง แอร์ 380
(ที่นอน5ฟุต1เตียงหรือที่นอน3.5ฟุต2เตียง+ตู้เสื้อผ้า+ทีวี+ตู้เย็น)

�ห้องพัดลม มีเตียง 300
(ที่นอน5ฟุตพร้อมเตียง+พัดลม+ตู้เสื้อผ้า)

�ห้องพัดลมไม่มีเตียง 270
(ที่นอน5ฟุต+พัดลม+ตู้เสื้อผ้า)

�พักได้2ท่านทุกกรณี�ยกเว้นเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี

�กรณีคนเข้าพักคนที่3 เพิ่มเงินคนละ50
�กรณีคนที่3 ขึ้นไป รับที่นอนหมอนผ้าห่มด้วยเพิ่ม 100

�รายเดือน
�พัดลม เดือนละ 2,500บาท
มี ที่นอน5ฟุต ตู้เสื้อผ้า พัดลม

�แอร์ เดือนละ 4,000บาท
มี ที่นอน+เตียง5ฟุต ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น ทีวี

�มัดจำ 1เดือนล่วงหน้า1เดือนเข้าอยู่ได้เลย
�ทุกห้องมีระเบียงและห้องน้ำในตัว

สนใจโทร 095-4574758
ID LINE: 0894612662
ใครมีปัญหากฎหมายอะไรก็เชิญครับ (ดร.อ.ฐาปนิต อุ่นที)

1. ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
2. เผยแพร่กฎหมาย
3. ฝึกอบรม สัมมนา และวิจัย

เปิดเหมือนปกติ

Timeline Photos 01/12/2021

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมผู้ช่วยทนายความ

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
.
เนื่องด้วยสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของการคุกคามและดำเนินคดีต่อประชาชนผู้ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุม เพื่อทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้น ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมผู้ช่วยทนายความ (Paralegal) เพื่อเฟ้นหาผู้ที่จะมาสนับสนุนการทำงาน พัฒนาศักยภาพในการทำงานของผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อนำไปปรับใช้หรือต่อยอดในการทำงานต่างๆ
.
.
อาสาสมัครผู้เข้าร่วมอบรม #ผู้ช่วยทนายความ (Paralegal) เปิดรับสมัครจำนวน 50 คน พร้อมเข้าร่วมอบรมในวันที่ 15-16 มกราคม 2565 หรือ 22-23 มกราคม 2565
.
เป้าหมายในการอบรม
1. มีทักษะเบื้องต้นในการติดต่อประสานงานลูกความ ทนายความ เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะเบื้องต้นในการรวบรวมข้อมูล บันทึก จัดการเอกสาร และจัดทำข้อมูล
3. ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานทางคดีของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
.
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
2. มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน บันทึกและจัดทำข้อมูล
3. มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ
4. ไม่มีงานประจำ

*หากมีประสบการณ์ทำงานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย หรืองานที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
.
.
วิธีการสมัคร
กรอกรายละเอียดใน Google Form : https://docs.google.com/forms/d/1nPccCt2JqzvcTdoSFyGXntx3E6g8TOOs9lNi4SH8kOQ/
.
ภายหลังการอบรมจะมีการประเมินเพื่อค้นหาผู้ที่จะมาร่วมงานเป็นผู้ช่วยทนายความ (Paralegal) ในลักษณะของงานพาร์ทไทม์กับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อเพื่อเข้าร่วมอบรมต่อไป
.
.
https://tlhr2014.com/archives/38450

01/12/2021

⚖️⚖️คำอธิบายหลักกฎหมาย⚖️⚖️
📌หลักเกณฑ์เรื่องมรดกของภิกษุ
(มาตรา 1622-1624 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

1. ภิกษุมีอำนาจจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างมีชีวิตไม่ว่าจะได้มาก่อนหรือระหว่างบวช
2. ภิกษุมีอำนาจจำหน่ายทรัพย์สินโดยพินัยกรรม ไม่ว่าจะได้ทรัพย์สินมาก่อนหรือระหว่างบวช
3. ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามสองข้อแรก เมื่อภิกษุมรณภาพ หากเป็นทรัพย์สินก่อนบวช ทรัพย์สินตกแก่ทายาทโดยธรรม หากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างบวช ทรัพย์สินเป็นสมบัติของวัด
4. ถ้าภิกษุจำหน่ายโดยพินัยกรรม แต่พินัยกรรมตกเป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับ เมื่อภิกษุมรณภาพ หากเป็นทรัพย์สินก่อนบวช ทรัพย์สินตกแก่ทายาทโดยธรรม หากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างบวช ทรัพย์สินเป็นสมบัติของวัด

📌อ้างอิง
⦁ ไพโรจน์ กัมพูสิริ, หลักกฎหมายมรดก, พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุงเทพ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564, หน้า 49

⚖️⚖️คำอธิบายหลักกฎหมาย⚖️⚖️
📌หลักเกณฑ์เรื่องมรดกของภิกษุ
(มาตรา 1622-1624 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

1. ภิกษุมีอำนาจจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างมีชีวิตไม่ว่าจะได้มาก่อนหรือระหว่างบวช
2. ภิกษุมีอำนาจจำหน่ายทรัพย์สินโดยพินัยกรรม ไม่ว่าจะได้ทรัพย์สินมาก่อนหรือระหว่างบวช
3. ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามสองข้อแรก เมื่อภิกษุมรณภาพ หากเป็นทรัพย์สินก่อนบวช ทรัพย์สินตกแก่ทายาทโดยธรรม หากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างบวช ทรัพย์สินเป็นสมบัติของวัด
4. ถ้าภิกษุจำหน่ายโดยพินัยกรรม แต่พินัยกรรมตกเป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับ เมื่อภิกษุมรณภาพ หากเป็นทรัพย์สินก่อนบวช ทรัพย์สินตกแก่ทายาทโดยธรรม หากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างบวช ทรัพย์สินเป็นสมบัติของวัด

📌อ้างอิง
⦁ ไพโรจน์ กัมพูสิริ, หลักกฎหมายมรดก, พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุงเทพ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564, หน้า 49

29/11/2021

⚖️⚖️สรุปผลการดำเนินรายการ “Law To U By TU LAW Centre” รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมายโดยศูนย์นิติศาสตร์ฯ ตอนที่ 2⚖️⚖️

ศูนย์นิติศาสตร์ฯ ได้จัดทำรายการ “Law To U By TU LAW Centre” เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายออนไลน์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของวัตถุประสงค์ของโครงการได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/law-to-u-by-tu-law-centre-summary/) โดยใน EP.9 – EP.12 ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายแรงงาน” รายละเอียด ดังนี้

📌EP.9 หัวข้อ “สัญญาจ้างแรงงาน” วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร
รับชมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/tulawcenter.org/videos/331829495415124
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=iNvKL2m2qqU

📌EP.10 หัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองแรงงาน” วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร
รับชมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/tulawcenter.org/videos/183406013944899
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=o4uUBYhoLd4

📌EP.11 หัวข้อ “การรวมกลุ่มตามสัญญาจ้างแรงงาน” วิทยากรโดย อ.ศุภวิช สิริกาญจน
รับชมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/tulawcenter.org/videos/265875108696847
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=naOHfdTxQVM
📌EP.12 หัวข้อ “การระงับข้อพิพาททางแรงงาน” วิทยากรโดย อ.ศุภวิช สิริกาญจน
รับชมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/tulawcenter.org/videos/3281326462153520
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=PwkeghHUItA

📌ดำเนินรายการโดย คุณจิรภัทร ชนะสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านในเว็บไซต์ได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/law-to-u-by-tu-law-centre-summary-2/

#LawToUbyTULawCentre

⚖️⚖️สรุปผลการดำเนินรายการ “Law To U By TU LAW Centre” รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมายโดยศูนย์นิติศาสตร์ฯ ตอนที่ 2⚖️⚖️

ศูนย์นิติศาสตร์ฯ ได้จัดทำรายการ “Law To U By TU LAW Centre” เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายออนไลน์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของวัตถุประสงค์ของโครงการได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/law-to-u-by-tu-law-centre-summary/) โดยใน EP.9 – EP.12 ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายแรงงาน” รายละเอียด ดังนี้

📌EP.9 หัวข้อ “สัญญาจ้างแรงงาน” วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร
รับชมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/tulawcenter.org/videos/331829495415124
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=iNvKL2m2qqU

📌EP.10 หัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองแรงงาน” วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร
รับชมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/tulawcenter.org/videos/183406013944899
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=o4uUBYhoLd4

📌EP.11 หัวข้อ “การรวมกลุ่มตามสัญญาจ้างแรงงาน” วิทยากรโดย อ.ศุภวิช สิริกาญจน
รับชมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/tulawcenter.org/videos/265875108696847
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=naOHfdTxQVM
📌EP.12 หัวข้อ “การระงับข้อพิพาททางแรงงาน” วิทยากรโดย อ.ศุภวิช สิริกาญจน
รับชมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/tulawcenter.org/videos/3281326462153520
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=PwkeghHUItA

📌ดำเนินรายการโดย คุณจิรภัทร ชนะสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านในเว็บไซต์ได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/law-to-u-by-tu-law-centre-summary-2/

#LawToUbyTULawCentre

24/11/2021

⚖️⚖️ภาพบรรยากาศ การบันทึกรายการ Law To U By TU LAW Centre⚖️⚖️
รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย โดยศูนย์นิติศาสตร์ฯ
📌EP.11 หัวข้อ “การรวมกลุ่มตามสัญญาจ้างแรงงาน” และ EP.12 หัวข้อ “การระงับข้อพิพาททางแรงงาน”
🌟วิทยากรโดย อ.ศุภวิช สิริกาญจน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บรรยายวิชากฎหมายแรงงาน คณะนิติศาสตร์ (ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลำปาง/ท่าพระจันทร์)
🌟ดำเนินรายการโดย คุณจิรภัทร ชนะสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📌EP.11 รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/tulawcenter.org/videos/265875108696847

📌EP.12 รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/tulawcenter.org/videos/3281326462153520

⚖️⚖️ภาพบรรยากาศ การบันทึกรายการ Law To U By TU LAW Centre⚖️⚖️
รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย โดยศูนย์นิติศาสตร์ฯ
📌EP.11 หัวข้อ “การรวมกลุ่มตามสัญญาจ้างแรงงาน” และ EP.12 หัวข้อ “การระงับข้อพิพาททางแรงงาน”
🌟วิทยากรโดย อ.ศุภวิช สิริกาญจน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บรรยายวิชากฎหมายแรงงาน คณะนิติศาสตร์ (ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลำปาง/ท่าพระจันทร์)
🌟ดำเนินรายการโดย คุณจิรภัทร ชนะสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📌EP.11 รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/tulawcenter.org/videos/265875108696847

📌EP.12 รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/tulawcenter.org/videos/3281326462153520

22/11/2021

⚖️⚖️Law To U By TU LAW Centre⚖️⚖️
รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย โดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌EP.12 หัวข้อ “การระงับข้อพิพาททางแรงงาน”
🌟วิทยากร อ.ศุภวิช สิริกาญจน
🌟ดำเนินรายการ จิรภัทร ชนะสิทธิ์

#LawToUbyTULawCentre

22/11/2021

⚖️⚖️อัปเดตคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่⚖️⚖️
📌คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 42/2564
📌ประเด็น : เบี้ยปรับสูงเกินส่วน พิพากษาไม่เกินคำขอ

ตามคำขอใช้สิทธิฯ และเงื่อนไขสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล มีข้อตกลงให้โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยได้เฉพาะในกรณีที่จำเลยผิดนัดไม่นำเงินที่ได้รับไปส่งคืนให้แก่โจทก์ภายในระยะเวลาที่โจทก์แจ้ง มิได้ให้สิทธิโจทก์ที่จะคิดดอกเบี้ยก่อนผิดนัด การตกลงในเรื่องดอกเบี้ยไว้เช่นนี้ แม้จะชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่การคิดดอกเบี้ยเนื่องจากการไม่ชำระหนี้ ต้องถือว่าเป็นข้อตกลงกำหนดเบี้ยปรับอย่างหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 ศาลมีอำนาจที่จะปรับลดเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนลงได้เป็นจำนวนพอสมควรตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคหนึ่ง

คำพิพากษาศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยชำระดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้อง และอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ เป็นการกำหนดให้จำเลยต้องรับผิดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตร 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 252 โดยเห็นสมควรกำหนดให้จำเลยชำระดอกเบี้ยซึ่งเป็นเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 10 ต่อปีนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

⚖️⚖️อัปเดตคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่⚖️⚖️
📌คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 42/2564
📌ประเด็น : เบี้ยปรับสูงเกินส่วน พิพากษาไม่เกินคำขอ

ตามคำขอใช้สิทธิฯ และเงื่อนไขสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล มีข้อตกลงให้โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยได้เฉพาะในกรณีที่จำเลยผิดนัดไม่นำเงินที่ได้รับไปส่งคืนให้แก่โจทก์ภายในระยะเวลาที่โจทก์แจ้ง มิได้ให้สิทธิโจทก์ที่จะคิดดอกเบี้ยก่อนผิดนัด การตกลงในเรื่องดอกเบี้ยไว้เช่นนี้ แม้จะชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่การคิดดอกเบี้ยเนื่องจากการไม่ชำระหนี้ ต้องถือว่าเป็นข้อตกลงกำหนดเบี้ยปรับอย่างหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 ศาลมีอำนาจที่จะปรับลดเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนลงได้เป็นจำนวนพอสมควรตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคหนึ่ง

คำพิพากษาศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยชำระดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้อง และอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ เป็นการกำหนดให้จำเลยต้องรับผิดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตร 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 252 โดยเห็นสมควรกำหนดให้จำเลยชำระดอกเบี้ยซึ่งเป็นเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 10 ต่อปีนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

17/11/2021

⚖️⚖️อัปเดตคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่⚖️⚖️
📌คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 123/2564
📌ประเด็น : หนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา พิพากษาไม่เกินคำขอ

การวินิจฉัยว่าหนี้สินใดเป็นหนี้ร่วมระหว่างคู่สมรสหรือไม่ มีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพย์สินของคู่สมรสที่จะถูกบังคับชำระหนี้ ซึ่งหากคู่สมรสอีกฝ่ายไม่ได้มีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ก็ไม่ชอบที่จะถูกบังคับชำระหนี้เกินไปกว่าความรับผิดตามกฎหมาย ดังนั้น การที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยในเรื่องหนี้ร่วมระหว่างคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490 เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ 3 ไม่ได้ฎีกาปัญหานี้ ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 7

การให้ความยินยอมของคู่สมรสในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับการจัดการสินสมรสอันอยู่ในบังคับบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1476 กำหนดให้เฉพาะการจัดการสินสมรสที่มีความสำคัญตามมาตรา 1476 (1) ถึง ( 8 ) ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่าย การทำนิติกรรมในส่วนที่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นสามีชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 หาได้อยู่ในบังคับมาตรา 1476 หรือเป็นการจัดการสินสมรสโดยตรงไม่ ดังนั้น กรณีจะเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยาก็ต่อเมื่อจำเลยที่ 3 คู่สมรสได้ให้สัตยาบันตามมาตรา 1490 (4) เท่านั้น

ตามหนังสือให้ความยินยอมของจำเลยที่ 3 คู่สมรสในการทำนิติกรรมระบุว่า คู่สมรสขอให้ความยินยอมต่อการที่คู่สมรสทำคำขอสัญญา ข้อตกลงเกี่ยวกับการขอใช้สินเชื่อทุกลักษณะหรือนิติกรรมใดๆกับโจทก์ อันมีลักษณะเป็นการให้ความยินยอมไว้เป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงการแสดงเจตนารับรู้ที่จำเลยที่ 2 สามีไปทำนิติกรรม หาใช่เป็นการให้สัตยาบันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490 (4) ไม่ เนื่องจากไม่มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ว่าจำเลยที่ 3 รับรองการที่จำเลยที่ 2 ก่อหนี้ขึ้นแล้วตามมูลหนี้ที่มีการทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 คงปรากฏเฉพาะการที่จำเลยที่ 3 รับรู้ถึงการเข้าทำสัญญาค้ำประกันของจำเลยที่ 2 เมื่อจำเลยที่ 3 ไม่ได้ให้สัตยาบันการก่อหนี้ตามสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 2 คู่สมรสได้กระทำไป จำเลยที่ 3 ย่อมไม่ต้องรับผิดร่วมกับจำเลยที่ 1 ตามฟ้อง

⚖️⚖️อัปเดตคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่⚖️⚖️
📌คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 123/2564
📌ประเด็น : หนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา พิพากษาไม่เกินคำขอ

การวินิจฉัยว่าหนี้สินใดเป็นหนี้ร่วมระหว่างคู่สมรสหรือไม่ มีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพย์สินของคู่สมรสที่จะถูกบังคับชำระหนี้ ซึ่งหากคู่สมรสอีกฝ่ายไม่ได้มีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ก็ไม่ชอบที่จะถูกบังคับชำระหนี้เกินไปกว่าความรับผิดตามกฎหมาย ดังนั้น การที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยในเรื่องหนี้ร่วมระหว่างคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490 เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ 3 ไม่ได้ฎีกาปัญหานี้ ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 7

การให้ความยินยอมของคู่สมรสในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับการจัดการสินสมรสอันอยู่ในบังคับบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1476 กำหนดให้เฉพาะการจัดการสินสมรสที่มีความสำคัญตามมาตรา 1476 (1) ถึง ( 8 ) ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่าย การทำนิติกรรมในส่วนที่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นสามีชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 หาได้อยู่ในบังคับมาตรา 1476 หรือเป็นการจัดการสินสมรสโดยตรงไม่ ดังนั้น กรณีจะเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยาก็ต่อเมื่อจำเลยที่ 3 คู่สมรสได้ให้สัตยาบันตามมาตรา 1490 (4) เท่านั้น

ตามหนังสือให้ความยินยอมของจำเลยที่ 3 คู่สมรสในการทำนิติกรรมระบุว่า คู่สมรสขอให้ความยินยอมต่อการที่คู่สมรสทำคำขอสัญญา ข้อตกลงเกี่ยวกับการขอใช้สินเชื่อทุกลักษณะหรือนิติกรรมใดๆกับโจทก์ อันมีลักษณะเป็นการให้ความยินยอมไว้เป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงการแสดงเจตนารับรู้ที่จำเลยที่ 2 สามีไปทำนิติกรรม หาใช่เป็นการให้สัตยาบันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490 (4) ไม่ เนื่องจากไม่มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ว่าจำเลยที่ 3 รับรองการที่จำเลยที่ 2 ก่อหนี้ขึ้นแล้วตามมูลหนี้ที่มีการทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 คงปรากฏเฉพาะการที่จำเลยที่ 3 รับรู้ถึงการเข้าทำสัญญาค้ำประกันของจำเลยที่ 2 เมื่อจำเลยที่ 3 ไม่ได้ให้สัตยาบันการก่อหนี้ตามสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 2 คู่สมรสได้กระทำไป จำเลยที่ 3 ย่อมไม่ต้องรับผิดร่วมกับจำเลยที่ 1 ตามฟ้อง

15/11/2021

⚖️⚖️ภาพบรรยากาศ การบันทึกรายการ Law To U By TU LAW Centre⚖️⚖️
รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย โดยศูนย์นิติศาสตร์ฯ

📌EP.9 หัวข้อ “สัญญาจ้างแรงงาน” และ EP.10 หัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองแรงงาน”
🌟วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร อดีตอาจารย์ประจำ (ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บรรยายวิชากฎหมายแรงงาน คณะนิติศาสตร์ (ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลำปาง/ท่าพระจันทร์)
🌟ดำเนินรายการโดย คุณจิรภัทร ชนะสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📌EP.9 รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/tulawcenter.org/videos/331829495415124

📌EP.10 รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/tulawcenter.org/videos/183406013944899

#LawToUbyTULawCentre

⚖️⚖️ภาพบรรยากาศ การบันทึกรายการ Law To U By TU LAW Centre⚖️⚖️
รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย โดยศูนย์นิติศาสตร์ฯ

📌EP.9 หัวข้อ “สัญญาจ้างแรงงาน” และ EP.10 หัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองแรงงาน”
🌟วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร อดีตอาจารย์ประจำ (ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บรรยายวิชากฎหมายแรงงาน คณะนิติศาสตร์ (ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลำปาง/ท่าพระจันทร์)
🌟ดำเนินรายการโดย คุณจิรภัทร ชนะสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📌EP.9 รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/tulawcenter.org/videos/331829495415124

📌EP.10 รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/tulawcenter.org/videos/183406013944899

#LawToUbyTULawCentre

Photos from ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์'s post 15/11/2021

🏆🏆ประกาศผลรางวัล การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2564🏆🏆

🎉ศูนย์นิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการแข่งขันและกรรมการตัดสินทุกท่าน

👉คลิกที่ภาพ หรืออ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/moot-court-competition-2021-prizes/

#TULAWMootCourt2021

14/11/2021

⚖️⚖️Law To U By TU LAW Centre⚖️⚖️
รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย โดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌EP.11 หัวข้อ “การรวมกลุ่มตามสัญญาจ้างแรงงาน”
🌟วิทยากร อ.ศุภวิช สิริกาญจน
🌟ดำเนินรายการ จิรภัทร ชนะสิทธิ์

#LawToUbyTULawCentre

13/11/2021

📌กรรมการตัดสิน ได้แก่

- คุณปราการ สมบุญยิ่ง Senior Associate, Chandler MHM Limited
- คุณจันทิมา ธนาสว่างกุล รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
- คุณปิติ โพธิวิจิตร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

📌กรรมการตัดสิน ได้แก่

- คุณปราการ สมบุญยิ่ง Senior Associate, Chandler MHM Limited
- คุณจันทิมา ธนาสว่างกุล รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
- คุณปิติ โพธิวิจิตร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รองชิงชนะเลิศ
Law To U By TU LAW Centre EP.4
Law To U By TU LAW Centre EP.3 การเสียสิทธิในการได้รับมรดก
Law To U By TU LAW Centre EP.2 หัวข้อ “ทายาทโดยธรรม”

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Thammasat University
Bangkok
10200
Bangkok มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Academic Department of PolSci CU Academic Department of PolSci CU
อังรีดูนังต์
Bangkok, 10330

ฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ISE Chula Open House ISE Chula Open House
Bangkok, 10330

Organizer team of ISE Open House International School of Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University

International College Of NIDA (ICO NIDA) International College Of NIDA (ICO NIDA)
International College Of NIDA, Serithai Road , Klong-Chan, Bangapi
Bangkok, 10240

The education must also truly become “INTERNATIONAL” We are International College of National Institute of Development Administration (ICO-NIDA). The International Interdisciplinary Graduate School of Thailand

Museum of Human Body พิพิธภัณฑ์ร่างกายมน Museum of Human Body พิพิธภัณฑ์ร่างกายมน
254 Phayathai Road, Pathumwan
Bangkok, 10330

http://www.human-body.biz

ลายพราง ลายพราง
Motorway Rama 9 - Suwannabhumi
Bangkok, 10250

ล า ย★พ ร า ง® LAI✪PRANG ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ พระราม9 - สุวรรณภูมิ (กม.1)

แนะแนว MUT แนะแนว MUT
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก
Bangkok, 10530

แนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

CMMU Mahidol CMMU Mahidol
69 Vipawadee-Rangsit Rd.
Bangkok, 10400

College of Management Mahidol University (Official)

TU Chinese Master's Degree TU Chinese Master's Degree
2 Prachan Rd. Liberal Arts Building
Bangkok, 10200

เข้าใจวัฒนธรรมจีน เข้าใจจีน

คลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ คลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์
447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, กรุงเทพมหานคร 10400
Bangkok, 10400

คลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic https://www.facebook.com/mahidoldic

BSRU News BSRU News
BanSomdejchopraya Rajabhat University (BSRU)
Bangkok, 10200

BSRU - Official - แฟนเพจหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นิสิตรัฐศาสตร์และรัฐประศาส นิสิตรัฐศาสตร์และรัฐประศาส
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok, 10900

STUDENT OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION, KASETSART UNIVERSITY.