สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา

ความคิดเห็น

📣ขอเชิญ…
👉นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ที่กำลังหางาน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป👈

📲 ลงทะเบียนร่วมงาน📲

▶️นัดพบแรงงาน ออนไลน์ 2565 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1◀️

(#)สำหรับนายจ้าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpK_3MfJi0BlUTBcdekEd_TrU2xz4j5inFtAdK7NjByu9UFQ/viewform?usp=sf_link

(#)สำหรับผู้สมัครงาน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYLUmz2xRgvsk1Nb8WLV1LCDCiNyjqKS0OlT-V-cCrwiD5Og/viewform?usp=sf_link

🎉ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ🎉
📣ขอเชิญ…
👉นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ที่กำลังหางาน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป👈

▶️เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ออนไลน์ 2565 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1◀️
📣คุณสมบัติ และเงื่อนไขเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs📣
รัฐบาลอุดหนุนนายจ้าง ช่วยจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อคน ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อรักษาการจ้างงาน
ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ : ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th
ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
📣คุณสมบัติ และเงื่อนไขการเข้าร่วมครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs📌
🌈สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1

⏩ ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการสมัครเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการจ้างงาน SMEs โดยรัฐบาลอุดหนุนนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างลูกจ้างคนไทยที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โดยจ่ายให้นายจ้างตามจำนวนลูกจ้างคนไทย 3,000 บาท
ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
หากนายจ้าง/สถานประกอบการมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 🌈สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1 โทร.022350620 ต่อ 11,13,14,16
ช่องทางลงทะเบียนสมัคร..
https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/
📣ประชาสัมพันธ์📣

👉ขอเชิญชวนนายจ้างเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs👈
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/
🔊โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุกิจ SMEs
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 -มกราคม 2565 https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs สถานประกอบการเริ่มลงทะเบียนร่วมโครงการฯ 20 ต.ค. 64 ที่เว็บไซต์ https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/
ประชาสัมพันธ์แผนขับเคลื่อนการดำเนินเงินด้านสิทธิมนุษยชน

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง
หางาน บริการจัดหางาน

เปิดเหมือนปกติ

06/03/2022

ด่วน!
เร่งดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานก่อน
31 มีนาคม 2565

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานนัดพบ Online 2565 28/01/2022

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานนัดพบ Online 2565

📣ขอเชิญ…
👉นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ที่กำลังหางาน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป👈

📲 ลงทะเบียนร่วมงาน📲

▶️นัดพบแรงงาน ออนไลน์ 2565 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1◀️

(#)สำหรับนายจ้าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpK_3MfJi0BlUTBcdekEd_TrU2xz4j5inFtAdK7NjByu9UFQ/viewform?usp=sf_link

(#)สำหรับผู้สมัครงาน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYLUmz2xRgvsk1Nb8WLV1LCDCiNyjqKS0OlT-V-cCrwiD5Og/viewform?usp=sf_link

🎉ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ🎉

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานนัดพบ Online 2565 นัดพบ IT 65 จัดโดย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

28/01/2022

📣ขอเชิญ…
👉นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ที่กำลังหางาน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป👈

▶️เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ออนไลน์ 2565 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1◀️

11/11/2021

📣คุณสมบัติ และเงื่อนไขเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs📣

11/11/2021

รัฐบาลอุดหนุนนายจ้าง ช่วยจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อคน ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อรักษาการจ้างงาน
ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ : ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th
ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

Photos from สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1's post 09/11/2021

📣คุณสมบัติ และเงื่อนไขการเข้าร่วมครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs📌

Photos from สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1's post 09/11/2021

🌈สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1

⏩ ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการสมัครเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการจ้างงาน SMEs โดยรัฐบาลอุดหนุนนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างลูกจ้างคนไทยที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โดยจ่ายให้นายจ้างตามจำนวนลูกจ้างคนไทย 3,000 บาท
ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
หากนายจ้าง/สถานประกอบการมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 🌈สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1 โทร.022350620 ต่อ 11,13,14,16
ช่องทางลงทะเบียนสมัคร..
https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/

03/11/2021

📣ประชาสัมพันธ์📣

👉ขอเชิญชวนนายจ้างเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs👈
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/

29/10/2021
29/10/2021
27/10/2021

🔊โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุกิจ SMEs

20/10/2021

โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 -มกราคม 2565 https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/

Job Retention | ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs 20/10/2021

Job Retention | ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs สถานประกอบการเริ่มลงทะเบียนร่วมโครงการฯ 20 ต.ค. 64 ที่เว็บไซต์ https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/

Job Retention | ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs การส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

Photos from สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1's post 23/09/2021

ประชาสัมพันธ์แผนขับเคลื่อนการดำเนินเงินด้านสิทธิมนุษยชน

02/09/2021
13/08/2021
25/01/2021

ยอดจำนวนคนต่างด้าว3 สัญชาติที่ได้ทำการลงทะเบียน ณ วันที่ 15 มกราคม 2564- 25 มกราคม 2564 ณ เวลา 11:30

07/01/2021

www.doe.go.th

แบบฟอร์ม บต.48 แบบคำขอแทนต่างด้าว3สัญชาติ มติ ครม.29 ธค 63
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/2ee26270afbc6cb5f5d0f2c50b42f823.pdf

doe.go.th

doe.go.th 24/12/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - อิสราเอลยังต้องการแรงงานไทย กรมการจัดหางาน ปิดจ๊อบปี 63 ส่งแรงง

อิสราเอลยังต้องการแรงงานไทย กรมการจัดหางาน ปิดจ๊อบปี 63 ส่งแรงงานไทยทำงานเพิ่ม 264 คน

doe.go.th doe

22/10/2020

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Co-Payment💓💓

18/09/2020

ขอเชิญร่วมงาน "Job Expo Thailand 2020"

ขอเชิญร่วมงาน "Job Expo Thailand 2020"
ที่เดียว งานดี กว่าล้านอัตราทั่วไทย
26 - 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
#ไทยมีงานทำ

18/09/2020

ขอเชิญ รับชมไลฟ์สด การแถลงข่าวการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020

18/09/2020

JOB EXPO THAILAND 2020

ขอเชิญร่วมงาน "Job Expo Thailand 2020"
ที่เดียว งานดี กว่าล้านอัตราทั่วไทย
26 - 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
#ไทยมีงานทำ

18/09/2020

ขอเชิญร่วมงาน "Job Expo Thailand 2020"
ที่เดียว งานดี กว่าล้านอัตราทั่วไทย
26 - 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานคร

10/06/2020

รับสมัครงาน !!!
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปฏิบติงานที่สาขาเซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น 4
ติดต่อ คุณแอล 063-202-6986

29/04/2020

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ประกันสังคมชี้แจง การคืนเงินกรณีนายจ้าง และผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบเกิน

จากกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าว สำนักงานประกันสังคมมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยานายจ้างและลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับการลดหย่อนอัตราการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ทั้งในส่วนของนายจ้างเหลือร้อยละ 4 ลูกจ้างเหลือร้อยละ 1 ซึ่งลูกจ้างจะได้รับเงินส่วนต่างคืนเดือนละ 600 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 1,800 บาท โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้าง หรือปรากฏในบางสื่อว่าข่าวดี! สิ้นเดือนนี้มนุษย์เงินเดือนได้เงินคืน 1,200 บาท จากประกันสังคมนั้น
นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า กรณีการหักเงินสมทบช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมได้มีมาตรการช่วยเหลือ ในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 1 นายจ้างจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 4 และส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 39 เดิมจากร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.8 (เดือนละ 86 บาท) เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม 2563) ทั้งยังขยายการนำส่งเงินสมทบดังกล่าวออกไปอีก เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ
- เงินสมทบเดือนมีนาคม ให้จ่ายวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
- เงินสมทบเดือนเมษายน ให้จ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2563
- เงินสมทบเดือนพฤษภาคม ให้จ่ายวันที่ 15 กันยายน 2563
โฆษกสำนักงานประกันสังคม ขอเรียนว่า จากการขยายการนำส่งเงินสมทบดังกล่าวข้างต้นออกไป 3 เดือน พบว่ามีนายจ้างบางรายได้หักเงินสมทบผู้ประกันตนงวดเดือนมีนาคม 2563 ในอัตราเดิม ร้อยละ 5 และนำส่งสำนักงานประกันสังคมแล้วนั้น ผู้ประกันตนที่ชำระเกินกลุ่มนี้ขอให้นายจ้างยื่นเรื่อง ขอรับเงินสมทบคืนส่วนที่ชำระเกินจากสำนักงานฯ เพื่อสำนักงานจะจ่ายเงินคืนผ่านทางนายจ้างเพื่อคืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนต่อไป สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินสมทบคืน โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก
โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง หรือผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบเกินจำนวนที่ต้องชำระ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ท่านได้เร่งออกระเบียบสำนักงานประกันสังคม “ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563” ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบเกินจำนวนสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินคืนพร้อมสำเนาเอกสารประกอบ ต่อสำนักงานประกันสังคมด้วยวิธีการ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โทรสาร (Fax) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง
----------------------------------

21/04/2020

Photos from สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1's post

17/04/2020

รับสมัครงานค่าาาา 😊
ผู้สนใจสามารถติดต่อได้เลยนะคะ

16/04/2020

โรงพยาบาลยันฮีต้องการรับสมัคร
เรียน 6 เดือน 👩🏻‍🎓จบมาไม่ต้องหางานเอง อย่าลังเล สมัครด่วนก่อนเต็ม สอบถามเพิ่มเติมคลิก✍
✔️เรียนได้ทุกสายการเรียน
✔️ไม่ต้องเก่งวิทย์-คณิต หรืออังกฤษ
✔️รับวุฒิ ม.3 - ม.6 กศน ปวช ปวส ป.ตรี
✔️หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน
✔️ค่าเทอมผ่อนชำระได้

📌 เปิดรับสมัครแล้ว รุ่นที่ 31
👉 ทักแชทเลย >> m.me/yanheenursing/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
🌎 : https://yanheenursing.com/
☎️☎️ : 1723 ต่อ 50100

15/04/2020

ช่องทางลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ของ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
คุณสมบัติ
-เป็นผู้ว่างงานทั่วไป หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
- เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
สมัครผ่านลิ่งค์ https://forms.gle/TSHwsUGMgG99NRM7A
หรือ คิวอาร์โค้ต

sso.go.th 08/04/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ขอรับประโยชน์ทดแทน ​กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits) :

📌ขอรับประโยชน์ทดแทน ​กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits)

1️⃣ กรณีว่างงาน (สำหรับผู้ประกันตน)
2️⃣ กรณีชราภาพ (สำหรับผู้ประกันตน)
3️⃣ กรณีนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)

👉เข้าตามลิ้งค์ด้านล่างเลยครับ
👉👉https://www.sso.go.th/eform_news/e_form.html

sso.go.th SSO

sso.go.th 08/04/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ - (สำหรับนายจ้าง) แบบฟอร์มรองรับการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุส

📌(สำหรับนายจ้าง) แบบฟอร์มรองรับการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
💢https://www.sso.go.th/eform_news/sso-covid19-benefit3.html

sso.go.th SSO

25/03/2020

📍"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ด้วยการใช้บริการออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ของกรมการจัดหางาน สามารถแสกน OR CODE หรือเข้าเว็บไซต์ตามด้านล่างเลยค่ะ 😁

05/03/2020

ประกาศ!!!!รับสมัครงานจร้า 😁
🍜🍜“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ฮะจิบัง ราเมน” 🍜🍜
งาน Walk in interview / สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที
----------------ในวันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563----------------
แล้วพบกันที่ โลตัสพระราม 1 ชั้น 1
เวลา: 10.00-18.00 น.
🔹เพื่อความรวมเร็ว กรุณาเตรียมเอกสารสมัครงาน มาให้พร้อมนะคะ😉

20/02/2020

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1

ออกเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท ทริปเปิล พีวอลล์ จำกัด

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ขอเชิญร่วมงาน "Job Expo Thailand 2020"
JOB EXPO THAILAND 2020

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


173 , 173/1 , 173/2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
Bangkok
10500

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
TEBA - Thai-European Business Association (TEBA) TEBA - Thai-European Business Association (TEBA)
Bangkok, 10110

The official TEBA page

ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภ ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภ
ขาว
Bangkok, 10300

เหตุ​เพลิงไหม้​ 199​

นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภั นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภั
อาคาร 47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Bangkok, 10300

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) อุตสาหกรรมการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ออกแบบ ผู้ประกอบการ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถ.นิคมมักสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
Bangkok, 10400

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

กองดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ
2 กองดุริยางค์ทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
Bangkok, 10700

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติ
เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok, 10210

ให้คำปรึกษากฎหมาย รับเรื่องราวร้อง

ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สส ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สส
924 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สสวท.

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเ
8 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
Bangkok, 10220

สวัสดีครับ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน ยินดีให้ความช่วยเหลือครับ โทร 02-521-1557 ตลอด 24 ชม.

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
ถนนเดชะตุงคะ, ดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย
Bangkok, 10210

India in Thailand (Embassy of India, Bangkok) India in Thailand (Embassy of India, Bangkok)
46, Prasarnmitr, Sukhumvit, Soi 23, Bangkok - 10110
Bangkok, 10110

46, Prasarnmitr, Sukhumvit, Soi 23, Bangkok - 10110

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studies ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studies
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แข
Bangkok, 10400

Strategic Studies Center [SSC]

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเ
89/9 หมู่ 13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
Bangkok, 74130

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนเทสบาลอ้อมน้อย