สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

Silk Legal
Silk Legal
Unit 805 571 Sukhumvit Road Soi 31 Klong Tan Nua
Oversea Company Registration
Oversea Company Registration
10110
Thailand Laws
Thailand Laws
Interchange
Lawyers in Bangkok
Lawyers in Bangkok
Interchange

ความคิดเห็น

🎊 เข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขกันแล้ว เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย และอย่าลืมดูแลตัวเองเพื่อปลอดภัยจากอันตรายและโควิด-19 กันด้วยนะคะ 🎊
รมว.คลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต บมจ.อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ.ไทยประกันภัย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
🎉 ผลการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก “มารู้จักกับการประกันวินาศภัย”

ในโครงการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกด้านการประกันภัย จัดโดย ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย โดยมีผลการประกวดรวมทั้งหมด 5 รางวัล ดังนี้

🥇 รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท
ได้แก่ นายเอกอนันต์ ดาวมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 25,000 บาท
ได้แก่ นางสาววิภัสรา วุฒิศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 16,000 บาท
ได้แก่ นายณภัทร อึ้งใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
🏅รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 8,000 บาท
ได้แก่ 1. นายพงศภัค โพธิ์ดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 2. นายชินดนัย จักรมุณี และ นางสาวณัฐภาวี ตีระวัฒนานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านรายละเอียดผลการตัดสินได้ที่ 👇
https://www.tgia.org/newsandevents-detail-TH_1082_1

------------------------------------

#ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย
#โครงการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกด้านการประกันภัย
📘📖 E-book วารสารประกันภัย ปีที่ 37 ฉบับที่ 152 ติดตามบทความที่น่าสนใจในเล่ม 👇

✅ สมาคมประกันวินาศภัยไทย มุ่งเปลี่ยน “ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นทุ่งกุลายิ้มได้” ขยายพื้นที่โครงการธนาคารน้้าใต้ดินแก้ภัยน้้าท่วม-น้้าแล้ง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1.6 แสนไร่ในปี 2564

✅ 6 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในปี 2022

✅ INSURANCE BANANA SKINS 2021

✅ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ต่อยอด โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด มุ่งสร้าง เกษตรกรมืออาชีพ ผ่านศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้้าแบบครบวงจร

✅ ถอดบทเรียน 15 ประการ กับ ประกัน “เจอ จ่าย จบ”

✅ และความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจประกันวินาศภัย

📌 คลิกอ่านได้ที่
https://service.tgia.org/E-book/InsuranceJournal152/InsuranceJournal152.html

สมัครรับวารสารผ่าน Line group คลิก
👉 https://line.me/R/ti/g/kvUS3WwpC_ 👈
✨ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จับมือ ไทยคม
ใช้ Big Data และเทคโนโลยีดาวเทียมพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล มุ่งยกระดับภาคเกษตรกรรมของไทย ✨

🌐 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในการนำเทคโนโลยีด้านดาวเทียมมาใช้ในการประกันภัยพืชผล ตั้งเป้าใช้ข้อมูลจากระบบดาวเทียมสำรวจในการพัฒนาโครงการประกันภัยพืชผล ร่วมยกระดับพัฒนาศักยภาพด้านการประกันภัย ตลอดจนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทยต้องประสบปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาความแปรปรวนของสภาพอากาศ ศัตรูพืชและโรคระบาด ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทำให้แนวโน้มความถี่ของการเกิดภัยธรรมชาติและความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น ในฐานะที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยเป็นผู้บริหารโครงการประกันภัยพืชผลของภาครัฐ ทั้งโครงการประกันภัยข้าวนาปีที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน ทางสมาคมฯ จึงเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประเมินความเสียหาย เช่น เทคโนโลยีจากภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา หรือการเก็บข้อมูลรายแปลงด้วยเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Technology) ซึ่งความร่วมมือกับไทยคมจะช่วยพัฒนาระบบการประเมินผลความเสียหายให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการประกันภัยและภาคเกษตรกรรมของประเทศ

นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเริ่มมีบทบาทสำคัญต่อโลกและประเทศไทย ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้ในหลายมิติ เทคโนโลยีอวกาศทำให้เกิด Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม รวมไปถึงกลุ่มภาคเกษตรกรรมของไทย ไทยคมจึงมุ่งมั่นในการนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างไทยคมและสมาคมฯ ในการนำความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายมาร่วมกันพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล โดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียม คือ การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจระยะไกล (Remote Sensing Satellite) มาวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อสร้างข้อมูลให้สมาคมฯ นำไปใช้วางแผนบริหารจัดการโครงการประกันภัยพืชผลได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมเป็นพันธมิตรที่ยั่งยืนระหว่างสององค์กร และเป็นการส่งเสริมนโยบายของภาครัฐในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศด้วย

🌐 สำหรับวัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันของสองหน่วยงานในการนำระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการประกันภัยพืชผล โดยสมาคมฯ จะนำความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านงานประกันภัยมาช่วยในการพัฒนาโมเดลของระบบวิเคราะห์และประมวลผลเพื่องานประกันภัยพืชผลร่วมกับไทยคม ทั้งนี้ สมาคมฯ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันภัยพืชผล ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนในหลากหลายมิติและมีจำนวนมาก (Big Data) อาทิ ข้อมูลการประกันภัยและการจ่ายสินไหมทดแทน รวมทั้งขอรับการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการเกิดความเสียหายและเกิดภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ไทยคมนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับระบบวิเคราะห์และประมวลผล จากนั้นไทยคมจะนำข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลที่ได้จากสมาคมฯ และข้อมูลของไทยคมเอง เช่น จากระบบดาวเทียมสำรวจ มาร่วมประมวลผลด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงเป็นผลลัพธ์ ส่งให้กับสมาคมฯ เพื่อนำไปใช้งานด้านประกันภัยต่อไป

--------------------------------------

รายละเอียดข่าวคลิก 👉 https://www.tgia.org/newsandevents-detail-TH_1076_1
❌❌ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอย้ำอย่าแชร์ “รายชื่อ Blacklist บริษัทประกัน (รถยนต์)” ข้อความเท็จกลับมาระบาดในโซเชียล ❌❌

📌 กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความเท็จบนสื่อออนไลน์เกี่ยวกับรายชื่อ Blacklist บริษัทประกัน (รถยนต์) ที่กลับมาแพร่ระบาดโดยการส่งต่อกันในโลกโซเชียลมีเดียอีกครั้งว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เคยเกิดขึ้นและเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้ง โดยเมื่อปี 2557 และ 2563 สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริงและยืนยันว่าข้อความที่มีการส่งต่อกันนั้นไม่เป็นความจริง และได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและนำไปแชร์ต่อเพื่อไม่ให้เกิดการรับรู้ที่ผิด อีกทั้งบริษัทประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากข้อความที่ส่งต่อกันนี้ได้มีการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่สร้างข่าวลือ และผู้กระทำผิดได้ออกมาแถลงข่าวขอโทษผ่านสื่อมวลชนแล้วนั้น
ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่ายังคงมีประชาชนที่ได้รับข้อความดังกล่าวที่มีการส่งต่อกันมาและมีผู้หลงเชื่อส่งต่อข้อความดังกล่าวนั้นไปอีก สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดตามข้อความที่ได้มีการกล่าวอ้างถึงรายชื่อบริษัทประกันวินาศภัย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่แท้จริง เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่หวังดีนำไปใช้ในการกล่าวอ้างหรือหวังผลในทางที่ไม่ถูกต้องอีกต่อไป

👉 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกกล่าวอ้างในข้อความดังกล่าว จำนวน 5 บริษัทนั้น ปัจจุบันได้ "ปิดกิจการไปแล้ว" ได้แก่
1. บริษัท พาณิชยการประกันภัย จำกัด ปิดกิจการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548
2. บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ปิดกิจการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552
3. บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ปิดกิจการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554
4. บริษัท พัชรประกันภัย จำกัด มีการเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท ธนสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และปิดกิจการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
5. บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และปิดกิจการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

👉 ส่วนบริษัทประกันวินาศภัยอีก 3 บริษัท ที่ถูกกล่าวอ้างโดยมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงในข้อความที่ส่งต่อกันนั้น ปัจจุบันยังคงดำเนินการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

✔️✔️ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 75 มีทุนจดทะเบียน 1,618 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนร้อยละ 533 และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องร้อยละ 421 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดไว้ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทรศัพท์: 0 2640 7777 Hotline: 1741

✔️✔️ บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 40 มีทุนจดทะเบียน 570 ล้านบาท ณ ไตรมาสที่ 3/2564 มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนร้อยละ 204.34 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 292 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์: 0 2224 0056

✔️✔️ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 76 มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 บริษัทอาคเนย์ฯ ได้มีหนังสือยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คณะกรรมการ คปภ.) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 มีมติรับคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทอาคเนย์ฯ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขฯ เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ให้ปฏิบัติให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอคณะกรรมการ คปภ. เพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตให้เลิกกิจการหรือไม่ ทั้งนี้ ในระหว่างที่บริษัทยังไม่ได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการจากคณะกรรมการ คปภ. บริษัทยังต้องประกอบธุรกิจตามปกติ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทได้เช่นเดิม

💯 หากท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ส่งต่อมาทางโซเชียลมีเดียและมีข้อสงสัย สามารถสืบค้นข้อเท็จจริงของข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่
🌐 เว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) หรือโทร. สายด่วน คปภ. 1186
🌐 เว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย (www.tgia.org) โทร. 0 2108 8399
---------------------------------------

อ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมที่ 👉 https://www.tgia.org/newsandevents-detail-TH_1075_1

#อย่าเชื่ออย่าแชร์ #รายชื่อBlacklistบริษัทประกันรถยนต์
🎊 สุขสันต์วันตรุษจีน 🎊

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ตรุษจีนปีนี้เฮง ๆ รวย ๆ กันถ้วนหน้านะคะ

จุดประทัด จุดธูป ระวังไฟกันด้วยค่ะ 🧯🏘🔥
🎉 เปิดตัวแล้ว 🎉

⭐️ คู่มือประกันวินาศภัยไทย (Thai General Insurance Handbook) ⭐️

📌 คู่มือที่คนในและนอกวงการประกันภัยต้องมี 📒

🔹 ฉบับล่าสุด ที่รวมองค์ความรู้ทางวิชาการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในธุรกิจประกันภัย
🔹 อัดแน่นความรู้ด้านการประกันวินาศภัยที่มีเนื้อหาสมบูรณ์และทันสมัยที่สุดของไทย
🔹 เขียนโดย 11 ผู้เขียนผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัย บริษัทนายหน้าประกันภัย บริษัทประเมินวินาศภัย สถาบันประกันภัยไทย และนักวิชาการอิสระ ที่มีประสบการณ์การทำงานในวงการประกันภัยมาอย่างยาวนาน

⭐️ เปิดอ่านในรูปแบบ E-book หรือ Download ได้ที่เว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย 👉 คลิก 👉 https://service.tgia.org/E-book/InsuranceHandbook/InsuranceHandbook.html

หรือ สแกน QR Code ฟรีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

#คู่มือประกันวินาศภัยไทย

สมาคม

Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 21/08/2023

🔥 งาน ”Thailand InsurTech Fair 2023” มหกรรมเทคโนโลยีประกันภัยที่คุณพลาดไม่ได้!!
👉เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยและรับโปรโมชันพิเศษจากบริษัทประกันภัยชั้นนำที่ลดสูงสุดถึง 30% !!
🤩 ร่วมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษสำหรับคนที่มาร่วมงานเท่านั้น
🤓 ร่วมการสัมมนาจากกูรูที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีประกันภัยทั่วโลก
😎 สนุกไปกับ Interactive Zones ที่จะพาคุณโลดแล่นไปกับนวัตกรรมด้านประกันภัย
🌎 สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีประกันภัยที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตง่ายขึ้น
งาน “Thailand InsurTech Fair 2023”
📍วันที่ 8-10 กันยายน 2566
📍ที่ ฮอลล์ 7 อิมแพค เมืองทองธานี

Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 18/08/2023

📸 ภาพบรรยากาศการอบรมและสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็น “นายหน้าประกันวินาศภัย” เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1
----

สำหรับท่านที่สนใจอบรมพร้อมสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย
▶️ ครั้งต่อไปจัด วันที่ 21-22 กันยายน 2566 ◀️

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
👉 www.tgia.org/tgiaacademy-TH 👈

18/08/2023

📌 เปิดรับสมัครแล้วจ้า 📌
อบรมพร้อมสอบฯ ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ
รอบ "เดือนกันยายน 2566"

การอบรมและสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็น “นายหน้าประกันวินาศภัย”

🗓 วันที่ 21-22 กันยายน 2566
⏰️ สมัครได้ถึงวันที่ 10 กันยายน นี้นะคะ

สอบถามเพิ่มเติม
☎️ 0 2108 8399 ต่อ 1405, 1403
---------

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย
คลิก 👉 https://www.tgia.org/tgiaacademy-TH

Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 17/08/2023

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ร่วมประชุมกับผู้แทน Singapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA)
----

นางสาวพีรินทร แก้วลาย รองประธาน และ นายจุฑาธวัช เพ็งศรี กรรมการ คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหารจาก Singapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA) หรือสภาหอการค้าอนุญาโตตุลาการทางทะเลสิงคโปร์ นำโดย Ms.BERNICE YEOH Executive Director

👉 เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการขยายโอกาสความร่วมมือระหว่างงานอนุญาตโตตุลาการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผ่านกลไกคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการการค้าไทย กับ SCMA

👉 เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างครอบคลุมและเหมาะสมแต่ละมิติต่อไป

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ 🔸หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
🔸สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ
🔸สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
🔸สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย

ณ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

11/08/2023

🙏 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 🙏

Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 11/08/2023

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เชิญชวนร่วมงาน Thailand InsurTech Fair 2023
----

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมในการแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน Thailand InsurTech Fair 2023 (TIF 2023) ภายใต้แนวคิด "Strengthening Sustainability Through Insurance Innovation-เสริมสร้างโลกแห่งประกันภัยที่ยั่งยืนด้วยสุดยอดนวัตกรรมด้านประกันภัย" พร้อมด้วย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นางประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และ นายจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

สำหรับงาน TIF2023 นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ อาคาร 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในรูปแบบการออกบูธและรูปแบบออนไลน์ (Active Hybrid Event)

----

ซื้อประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง เคลมประกันไม่ได้ | สถานีร้องเรียน 11/08/2023

เตือนภัย❗️ บริษัทต่างชาติขายประกันภัยสัตว์เลี้ยงในไทยโดยไม่มีใบอนุญาต
----

กรณีที่มีบริษัทประกันภัยต่างชาติขายประกันภัยสัตว์เลี้ยง ผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่มีใบอนุญาต มีประชาชนจำนวนมากซื้อประกันภัย และได้รับความเดือดร้อนจากการเคลมสินไหม

รายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายกรณีซื้อประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยงทางช่องทางออนไลน์ มีผู้เสียหายหลายพันคนทั่วประเทศ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมออกรายการสถานีประชาชน ให้คำแนะนำประชาชนเรื่องการทำประกันภัย และการให้ความช่วยเหลือกับผู้เสียหายจากการซื้อประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยงทางช่องทางออนไลน์ จากบริษัทประกันภัยต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาต

ซื้อประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง เคลมประกันไม่ได้ | สถานีร้องเรียน เจ้าของสัตว์เลี้ยงกลุ่มหนึ่งซื้อประกันสุขภาพให้กับ สุนัขและแมว ผ่านออนไลน์ มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม....

10/08/2023

🦠 ไวรัส RSV มักแพร่ระบาดเมื่อถึงฤดูฝน ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กหากได้รับเชื้อไวรัสตัวนี้
มาทำความรู้จักกับโรคนี้ เพื่อหาวิธีป้องกันโรคกันค่ะ

#วินาศภัยบรรเทาได้ด้วยการประกันภัย

Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 09/08/2023

📌 วันนี้โครงการ IMDP 27 เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว

📣 กลับมาอีกครั้งกับ “โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย” หรือ “Insurance Management Development Program (IMDP) รุ่นที่ 27 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัยที่ดีที่สุด

🌎 พัฒนาความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถของผู้บริหารในธุรกิจประกันวินาศภัย ให้ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพที่สามารถนำองค์กรฝ่าความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงใน VUCA World

👩‍💻 พัฒนาโลกทัศน์ของผู้เข้าอบรมในลักษณะตัว T ทั้งความรู้เชิงกว้างและความรู้เชิงลึกในประเด็นสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร

💡 เนื้อหาหลักสูตรเข้มข้น 9 Modules ครอบคลุมหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล

📝อบรมทุกวันจันทร์ พุธ เสาร์ ตั้งแต่ 4 กันยายน 2566 - 26 พฤศจิกายน 2566

🎯 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566 โดยการสแกน QR Code สมัครอบรมได้เลย

☎️ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2108 8399 ต่อ 1103-1105

© หลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ื่อนี้มีแต่คุณภาพ

02/08/2023

📍 สมาคมประกันวินาศภัยไทย แนะแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับความเสียหาย กรณีเหตุการณ์โกดังเก็บพลุ-ประทัดระเบิดกลางตลาดมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

----

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์โกดังเก็บพลุ-ประทัดระเบิดอย่างรุนแรงกลางตลาดมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมถึงบ้านเรือนประชาชน รถยนต์ และทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการประสบเหตุการณ์ในครั้งนี้ และเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยา บรรเทาความความสูญเสีย และความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ ขอแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับความเสียหาย ดังต่อไปนี้
1️⃣ หากท่านมีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือประกันภัยสุขภาพ หรือรถยนต์ของท่านทำประกันภัยประเภท 1 หรือประเภท 2 (รถยนต์ไฟไหม้) ไว้ หรือบ้าน/อาคารของท่านทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย/ ประกันอัคคีภัย (กรณีมีความคุ้มครองภัยระเบิด)/ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risks) ไว้ ให้แจ้งเหตุกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ท่านได้ทำประกันภัยไว้
2️⃣ หากท่านไม่ได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล/ ประกันภัยสุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านไม่ได้ทำประกันภัยไว้ ให้รอผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนว่าสาเหตุของการเกิดระเบิดในครั้งนี้เกิดจากการกระทำหรือความประมาทของผู้ใด เพื่อจะได้ดำเนินการเรียกร้องความเสียหายจากผู้รับผิดชอบต่อไป โดยดำเนินการในเบื้องต้นดังนี้
🔹กรณีที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและการบาดเจ็บต่อร่างกาย ให้ดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นดังต่อไปนี้
1) ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและตรวจรักษา
2) ขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
3) ในกรณีเสียชีวิต ให้เตรียมใบมรณบัตรที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเอกสารแสดงการเป็นทายาทตามกฎหมาย

🔹กรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ อาคาร บ้านพักอาศัย ให้ดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นดังต่อไปนี้
1) ถ่ายภาพของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายโดยละเอียด เพื่อให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด จัดทำรายการความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมด
2) ให้ช่างหรือผู้รับเหมาประเมินราคาค่าเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั้งหมด
3) หากมีการจ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย ให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ครบถ้วน
4) เตรียมเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย

----

“ท่านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ สามารถตรวจสอบที่อยู่และเบอร์ติดต่อของบริษัทประกันวินาศภัยได้ที่ https://www.tgia.org/member-TH สมาคมประกันวินาศภัยไทยขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและห่วงใยต่อการบาดเจ็บและความสูญเสียของประชาชนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว สมาคมฯ และธุรกิจประกันวินาศภัยไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้” นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวในตอนท้าย

#วินาศภัยบรรเทาได้ด้วยการประกันภัย

30/07/2023

🙏 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอส่งกำลังใจให้ค่ะ 🙏

28/07/2023

📌 รีบสมัครด่วน เพราะใกล้ปิดแล้วน๊าาา

อบรมพร้อมสอบฯ ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ
รอบ "เดือนสิงหาคม 2566"

การอบรมและสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็น “นายหน้าประกันวินาศภัย”

🗓 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566
⏰️ สมัครได้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม นี้นะคะ

สอบถามเพิ่มเติม
☎️ 0 2108 8399 ต่อ 1405, 1403

---------

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย
คลิก 👉 https://www.tgia.org/tgiaacademy-TH

Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 27/07/2023

ช่วงนี้โรคไข้เลือดออกกำลังระบาดหนัก!
พาหะตัวสำคัญก็คือ “ยุง” และยังทำให้เกิดโรคได้ถึง 6 โรคเลย
มาดูรายละเอียดและหาทางป้องกันกันดีกว่า

การซื้อประกันภัยโรคที่เกี่ยวกับ “ยุง” ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดี ~ จะอยู่นอกบ้านหรืออยู่ในบ้านระวังยุงกัดกันด้วยนะคะ
ซื้อประกันภัยไว้ อุ่นใจหมดกังวล😊

#ประกันภัยโรคเกี่ยวกับยุง
#ประกันภัยโรคไข้เลือดออก
#วินาศภัยบรรเทาได้ด้วยการประกันภัย

Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 25/07/2023

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดอบรมหัวข้อ “Negotiation and Persuasion”

👩‍🏫 วิทยากรโดย รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์การคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
👉 Mindset ที่จำเป็นสำหรับการเจรจาต่อรอง
👍 การเตรียมตัวและการวางแผน
👌 ศิลปะการสื่อสารโน้มน้าวใจในการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
👏 การปิดการเจรจาและการปฏิบัติตามข้อตกลง

การอบรม Negotiation and Persuasion นี้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งในหลักสูตร "Insurance Professionalism & Self-Empowering Program" ยกระดับความเป็นมืออาชีพและการเพิ่มขีดความสามารถจากภายในสำหรับนักประกันภัย

📌 ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

21/07/2023

“บุคลากร” คือฟันเฟืองสำคัญที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

-----

ธุรกิจประกันวินาศภัย มีหลากหลายสายงานที่น่าสนใจมากกว่าที่คุณคิด มาดูซิว่ามีอะไรกันบ้าง

✅ Underwriter - เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงภัยของทรัพย์สิน หรือวัตถุเอาประกันภัย เพื่อพิจารณาตัดสินใจรับประกันภัยรวมถึงพิจารณาอัตราเบี้ยประกันภัยและบริหารจัดการเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

✅ Risk Management Officer - เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
ทำหน้าที่ประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งบริหารเงินกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายขององค์กร

✅ Claim Adjuster - เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (ประเมินความเสียหาย)
ทำหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ และกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือประสบอันตรายของบุคคล การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน และรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินค่าสินไหมทดแทน

✅ Actuary - นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อวินิจฉัยถึงความน่าจะเป็นและความเสี่ยงต่าง ๆ ให้แก่กิจการประกันภัย คำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย รวมทั้งคำนวณอัตราเงินสดสำรองที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินค่าชดเชยในอนาคตจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ

✅ Human Resources - เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
ทำหน้าที่บริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาคัดเลือก วางแผนอัตรากำลัง ดูแลสวัสดิการผลประโยชน์ของพนักงานและองค์กร พัฒนาบุคลากร แรงงานสัมพันธ์ รวมถึงสร้างบรรยากาศภายในการทำงาน

✅ Legal & Compliance - เจ้าหน้าที่ Compliance
ทำหน้าที่กำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมายและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

✅ Information Technology - เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กร

✅ Finance and Accounting Officer - เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
ทำหน้าที่จัดทำบัญชีทั่วไป รายงานสถานะทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของเอกสารทางบัญชี ให้ข้อมูลทางด้านบัญชีกับโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัทและดูแลการจัดเก็บเบี้ยประกันภัย

✅ Marketing & Sales - เจ้าหน้าที่การตลาด
ทำหน้าที่วางแผนนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

✅ Customer Service Representative - เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์
ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าในด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการจัดการและแก้ไขข้อร้องเรียนต่าง ๆ ให้เกิดความพึงพอใจ

✅ Investment Officer - เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
ทำหน้าที่บริหารจัดการเบี้ยประกันภัย วิเคราะห์ช่องการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

✅ Risk Engineer
ทำหน้าที่ตรวจสอบความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อมูลกับหน่วยงาน Underwriter หรือ Claim ประกอบการตัดสินใจในการรับประกันภัยและการประเมินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

✅ Corporate Communication - เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
ทำหน้าที่วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

✅ Internal Auditor - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่สอบทานขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติของธุรกิจ รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี

🌟 นอกจากนี้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สมาคมประกันวินาศภัยไทย เรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมบุคลากรให้เข้าสู่ธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัยให้เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

📍 ศึกษารายละเอียดสายงานในบริษัทประกันวินาศภัยที่สนใจเพิ่มเติมได้ที่ 👉 https://www.tgia.org/member-TH 👈

Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 21/07/2023

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดการอบรมหัวข้อ “Precision Pitching” ซึ่งประกอบด้วย
🔹 Planning
🔸 7 องค์ประกอบของ Precision Pitching Canvas
🔹 การเรียงร้อยการนำเสนอเพื่อสร้างผลลัพธ์ด้วย 3x3 Structure
🔸 การ Pitching การคาด การคะเนและรับมือกับคำถามและข้อโต้แย้ง

👩‍🏫 วิทยากรโดย อาจารย์ศริยา ประวงษ์ ที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ WIAL Certified Action Learning Coach (CALC)

👉 การอบรม Smart Thinking for Success นี้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งในหลักสูตร "Insurance Professionalism & Self-Empowering Program" ยกระดับความเป็นมืออาชีพและการเพิ่มขีดความสามารถจากภายในสำหรับนักประกันภัย

📌 ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 19/07/2023

CEO Insurance Forum 2023

-----

19 กรกฎาคม 2566: ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2566 (CEO Insurance Forum 2023) ภายใต้หัวข้อ “Navigating Resiliency and Sustainability: Challenges and Opportunities for Thai Insurance Industry” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารสำนักงาน คปภ. และผู้บริหารภาคธุรกิจประกันภัย เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาระบบประกันภัยไทย แสดงข้อคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวปาถกฐาพิเศษ ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเต็ล แบงค็อก

17/07/2023

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดรับสมัคร
"ผู้อำนวยการบริหาร"

สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย
หรือ คลิก 👉 https://www.tgia.org/newsandevents-detail-TH_1232_1

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1701 หรือ 1702

Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 13/07/2023

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดอบรมหัวข้อ Smart Thinking for Success “เทคนิคการคิดที่จะเพิ่มความเฉียบคมและประสิทธิภาพของการตัดสินใจ” ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
✅ การคิดเชิงกลยุทธ์กับความสำเร็จขององค์กร
✅ การคิดเชิงระบบในการสร้างกลยุทธ์ขององค์กร
✅ การคิดเชิงสร้างสรรค์ ในการสร้างกลยุทธ์ขององค์กร และ
✅ การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
👩‍🏫 วิทยากรโดย อาจารย์จันทร์จิรา เพชรบุรี

การอบรม Smart Thinking for Success นี้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งในหลักสูตร "Insurance Professionalism & Self-Empowering Program" ยกระดับความเป็นมืออาชีพและการเพิ่มขีดความสามารถจากภายในสำหรับนักประกันภัย

📌 ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

12/07/2023

🎯 แนะนำข้อควรระวังในการซื้อประกันภัยออนไลน์
ที่สำคัญ..อย่าลืมศึกษาข้อมูลการทำประกันภัย และตรวจสอบรายละเอียดทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยกันน๊าาา

---------

#วินาศภัยบรรเทาได้ด้วยการประกันภัย

12/07/2023

📍 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เทคแอคชั่นกรณีบริษัทต่างชาติขายประกันภัยในไทยโดยไม่มีใบอนุญาต หวั่นกระทบประชาชนวงกว้าง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนควรตรวจสอบก่อนซื้อประกันภัยออนไลน์ 📍

-----

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีบริษัทประกันภัยต่างชาติขายประกันภัยสัตว์เลี้ยงผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย โดยมีประชาชนจำนวนมากซื้อประกันภัยและได้รับความเดือดร้อนจากการเคลมประกันภัยดังกล่าว ตามที่ปรากฏเป็นข่าวและเป็นประเด็นเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียในช่วงที่ผ่านมา

จากข้อมูลในเบื้องต้นพบว่าประเด็นเรื่องของบริษัทประกันภัยต่างชาติเข้ามาขายประกันภัยในประเทศไทยผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ส่วนใหญ่จะเป็นการเสนอขายผ่านทางหน้าเว็บไซต์ที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบโจทย์ตรงใจผู้บริโภค โดยบริษัทเหล่านี้ไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย หรือไม่มีใบอนุญาตจากนายทะเบียนให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยแต่อย่างใด ซึ่งในระยะแรกกลุ่มเหล่านี้จะสร้างความน่าเชื่อถือโดยมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยตามที่ได้มีการยื่นเคลมประกันภัยเข้ามาอย่างครบถ้วน รวดเร็ว ต่อมาเมื่อมีการเคลมเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้การเคลมเกิดปัญหาและสร้างความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยและยังกระทบต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยไทยเป็นอย่างมาก

👉 จากกรณีดังกล่าวสมาคมฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือเพิกเฉยต่อการกระทำในลักษณะเช่นนี้ และมองว่าเป็นปัญหาของอุตสาหกรรมประกันภัยที่ควรให้ความสำคัญและหยิบยกมาประเด็นเพื่อร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงส่งสัญญาณเตือนเพื่อป้องกันหรือป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกต่อไป โดยมุมมองของสมาคมฯ เราไม่ได้จำกัดว่าบริษัทต่างชาติไม่สามารถเข้ามาขายประกันภัยในประเทศไทยได้ แต่ต้องมาแบบถูกกฎหมายและผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยเช่นเดียวกันกับที่ซื้อผ่านบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยอย่างถูกต้อง และหากเกิดปัญหาผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนและเป็นธรรม ที่สำคัญเราต้องการให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ซื้อไปไม่ว่าจะซื้อจากช่องทางไหนก็ตาม

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้มีการตั้งคณะทำงานที่จะมาศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้เตรียมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน คปภ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เป็นต้น ในการหารือร่วมกันเพื่อให้เกิดการป้องกัน ป้องปรามบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาหาประโยชน์จากการหลอกขายประกันภัยในประเทศไทยโดยไม่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในการเลือกซื้อประกันภัยผ่านอินเทอร์เน็ต หรือช่องทางออนไลน์ ควรศึกษาข้อมูลการทำประกันภัยให้ละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจซื้อ ดังนี้

1. ซื้อประกันภัยผ่านบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยหรือบริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย เท่านั้น เพราะหากเกิดปัญหาเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยสามารถดำเนินการเรียกร้องโดยได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายไทย
2. ซื้อประกันภัยผ่านตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. และในการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้ขอใบเสร็จรับเงินและกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้ง เพื่อช่วยให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยอย่างครบถ้วน
3. กรณีที่ตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยมีการกล่าวอ้างถึงบริษัทที่รับประกันภัย ให้ตรวจสอบกับบริษัทรับประกันภัยดังกล่าวว่าตัวแทนหรือนายหน้าฯ ที่ขายประกันภัยนั้นสังกัดหรือเป็นคู่สัญญากับทางบริษัทฯ ดังกล่าวจริงหรือไม่ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย ได้ที่
▶️ เว็บไซต์กูรูประกันภัย (https://guruprakanphai.oic.or.th) หรือ
▶️ เว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย (www.tgia.org) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวย้ำว่า จากกรณีดังกล่าวนี้ สมาคมฯ ต้องการส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบก่อนการซื้อประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายจากการถูกหลอกลวง และมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งสมาคมฯ เชื่อมั่นว่าการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบรรทัดฐานในการเสนอขายประกันภัยโดยบริษัทต่างชาติให้กับประชาชนคนไทยนั้นมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและที่สำคัญประชาชนผู้ที่ซื้อประกันภัยต้องได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมในที่สุด

Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 11/07/2023

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2566-2568 ร่วมแถลงข่าว
“แผนยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2566-2568” เผยพร้อมทำหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัยไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ประกาศแผนยุทธศาสตร์สมาคมฯ พร้อมเดินหน้าตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด หรือ Quick Win 5 ข้อเร่งปฏิบัติให้ภารกิจเห็นผลภายในปี 2566 และผลักดันให้สมาคมฯ ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย (Modernization of TGIA) เน้นความเป็นมืออาชีพ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ 👉 https://www.tgia.org/newsandevents-detail-TH_1229_1

04/07/2023

Asia Insurance Review
จัดประชุมหัวข้อ Insurance 2030: From Science Fiction to Reality
ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566
ณ the Concorde Hotel ประเทศสิงคโปร์

ท่านใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
👉 https://www.tgia.org/newsandevents-detail-TH_1225_1

Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 04/07/2023

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดอบรมหัวข้อ Impactful Communication “ทักษะการสื่อสารแบบ 360 องศาที่จะทำให้ตัวของเรากลายเป็นเครื่องส่งสารที่ทรงพลัง”

👩‍🏫 วิทยากรโดย ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา วิทยากรและนักวิชาการด้านสื่อและการสื่อสาร อดีตผู้อยู่เบื้องหลังวงการสื่อสายบันเทิง เจ้าของช่อง YouTube: The Story Matters

ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในหลักสูตร "Insurance Professionalism & Self-Empowering Program" ยกระดับความเป็นมืออาชีพและการเพิ่มขีดความสามารถจากภายในสำหรับนักประกันภัย
📌 ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

04/07/2023

🙏ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม🙏

Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 29/06/2023

💡 รู้มั้ย 💡

⭕️ ตัวแทนประกันวินาศภัย และ
⭕️ นายหน้าประกันวินาศภัย
แตกต่างกันอย่างไร❓️
และจะก้าวสู่อาชีพตัวแทนหรือนายหน้าฯ ได้อย่างไร❓️

หาคำตอบได้ในโพสต์นี้กันเลยค่ะ

--------

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

✅️ การสอบตัวแทนประกันวินาศภัย
https://www.tgia.org/examination-TH

✅️ การอบรมและสอบความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
https://www.tgia.org/tgiaacademy-TH

Thai General Insurance Association : สมาคมประกันวินาศภัยไทย 28/06/2023

‼️ รีบสมัครด่วน ‼️
อบรมพร้อมสอบฯ ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ
รอบ "เดือนกรกฎาคม 2566"

การอบรมและสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็น “นายหน้าประกันวินาศภัย”

ในวันที่ 👉 20-21 กรกฎาคม 2566 👈
⌛️ สมัครได้ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม นะคะ

▶️ หลักสูตรสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสอบ
▶️ ผู้ที่มีผลสอบเกิน 2 ปี ต้องอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ และสอบใหม่ เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม
☎️ 0 2108 8399 ต่อ 1405, 1403

---------

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย
คลิก 👉 https://www.tgia.org/tgiaacademy-TH

Thai General Insurance Association : สมาคมประกันวินาศภัยไทย Thai General Insurance Association 25 Soi Sukhumvit 64/1, Sukhumvit Road, Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260, Thailand Tel: +66 2108 8399 Fax: +66 2108 8398

Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 26/06/2023

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดการอบรมหัวข้อ Visualization for Self-Empowerment "ใช้พลังแห่งจินตภาพเพื่อเปลี่ยนภาพมุ่งหวังให้กลายเป็นความจริง" ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งของหลักสูตร "Insurance Professionalism & Self-Empowering Program" ยกระดับความเป็นมืออาชีพและการเพิ่มขีดความสามารถจากภายในสำหรับนักประกันภัย

👩‍🏫 วิทยากรโดย ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา อาจารย์ประจำศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ Human Enrichment Psychologist

📌 ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

-------

รายละเอียดเนื้อหาอบรมเพิ่มเติม
คลิก 👉https://www.tgia.org/develop/newsandevents-detail-TH_1222_1

Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 23/06/2023

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะของหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

-------

สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำโดย ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรอง Dr. Sonephet Inthavong, Director General Department of State-Owned Enterprise Reform and Insurance (DSRI), Ministry of Finance และคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับ สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เนื่องในโอกาสที่มาเยือนและศึกษาดูงานด้านการประกันภัยของไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ อาคารรับรองเกษะโกมล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 19/06/2023

🎓พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "Insurance Professionalism & Self-Empowering Program"

17 มิถุนายน 2566: สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "Insurance Professionalism & Self-Empowering Program" ซึ่งเป็นหลักสูตรการยกระดับความเป็นมืออาชีพและการเพิ่มขีดความสามารถจากภายในสำหรับนักประกันภัย โดยมี นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกเข้าร่วมการอบรม จำนวน 25 คน จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2566 ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

02/06/2023
Thai General Insurance Association : สมาคมประกันวินาศภัยไทย 24/05/2023

🎉 รอบเดือนมิถุนายน 2566 เปิดแล้วน๊าาาา
การอบรมและสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็น “นายหน้าประกันวินาศภัย”

วันที่ 👉 22-23 มิถุนายน 2566 👈
⭕️ สมัครได้ถึงวันที่ 11 มิถุนายน นี้ค่าา

✅️ หลักสูตรสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสอบ
✅️ ผู้ที่มีผลสอบเกิน 2 ปี ต้องอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ และสอบใหม่ เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม ☎️0 2108 8399 ต่อ 1405,1403

---------

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย
คลิก 👉 https://www.tgia.org/tgiaacademy-TH

Thai General Insurance Association : สมาคมประกันวินาศภัยไทย Thai General Insurance Association 25 Soi Sukhumvit 64/1, Sukhumvit Road, Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260, Thailand Tel: +66 2108 8399 Fax: +66 2108 8398

Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 24/05/2023

23 พฤษภาคม 2566: ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2566-2568 เข้าพบ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ พร้อมประชุมหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย และแนวทางความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยั่งยืน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน คปภ. และผู้บริหารระดับสูงสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.

16/05/2023

📖 E-book วารสารประกันภัย ปีที่ 37 ฉบับที่ 155 มาแล้วจ้า

บทความที่น่าสนใจในเล่มนี้มีให้อ่านอย่างจุใจ 👇

⭕️ บทสรุปการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน "โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน" จากปัญหา (ภัยแล้งและน้ำท่วม) สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

⭕️ 8 เทรนด์กับเทคโนโลยีประกันภัยที่น่าจับตามองในปี 2023

⭕️ ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk)

⭕️ Next Normal กับบทบาทการเป็นเจ้าภาพของภาคธุรกิจประกันภัยไทย ในการประชุมสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน (AIC) ครั้งที่ 48 และการประชุมประจำปีนายทะเบียนประกันภัยอาเซียน (AIRM) ครั้งที่ 25 ณ ประเทศไทย

⭕️ การอบรมเชิงปฏิบัติการประกันภัยการเกษตร และศึกษาดูงานโครงการประกันภัยพืชผลในประเทศไทย (ASEAN Agriculture Insurance Working Group (AIWG) Workshop and Field Trip Study in Thailand) ณ กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด

➡️ และข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจประกันวินาศภัย

Click อ่าน E-book ได้ที่
👉 https://service.tgia.org/E-book/InsuranceJournal155/InsuranceJournal155.html 👈

วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited 26/04/2023

📌ตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะ ระวังอย่าหลงเชื่อ SMS หรือกดลิงก์ เพราะอาจเป็นมิจฉาชีพ

วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited วิริยะประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของไทย ครองใจยาวนานกว่า 75 ปี กับประสบการณ์ที่สั่งสมด้านก.....

Thai General Insurance Association : สมาคมประกันวินาศภัยไทย 25/04/2023

📌 เดือนพฤษภาคมนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดการอบรมและสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็น “นายหน้าประกันวินาศภัย”

รอบวันที่ 👉 18-19 พฤษภาคม 2566 👈

💥 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม นี้จ้าาา

(หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสอบ หรือ ผู้ที่ผลสอบเกิน 2 ปี ต้องอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ และสอบใหม่ เท่านั้นนะคะ)

สอบถามเพิ่มเติมโทร: 0 2108 8399 ต่อ 1405

---------

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย
คลิก 👉 https://www.tgia.org/tgiaacademy-TH

Thai General Insurance Association : สมาคมประกันวินาศภัยไทย Thai General Insurance Association 25 Soi Sukhumvit 64/1, Sukhumvit Road, Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260, Thailand Tel: +66 2108 8399 Fax: +66 2108 8398

Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 19/04/2023

🎉สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมพร สืบถวิลกุล ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ ประจำปี 2566-2568

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ครั้งที่ 1/2566-2568 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566

👉สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปี 2566-2568 ทั้ง 21 คน มีดังต่อไปนี้

1. นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
ดร.สมพร สืบถวิลกุล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2. อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
นางสาวบังอร จิระวรสุข บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3. อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

4. เลขาธิการ
นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

5. รองเลขาธิการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

6. เหรัญญิก และประธานคณะกรรมการการบัญชี - การเงิน และการลงทุน
นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

7. นายทะเบียน และประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
นายประสิทธิ์ คำเกิด บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

8. ประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

9. ประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
นายวิชัย สันติมหกุลเลิศ บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

10. ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
นายวาสิต ล่ำซำ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

11. ประธานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

12. ประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์ บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

13. ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

14. กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
นายทิวากร กาญจนกิจ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

15. กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

16. กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
นายยูจีน ฟง จูน เซียง บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

17. กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
นายชาติชาย พานิชชีวะ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

18. กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
นายเบน อาศนะเสน บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

19. กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการบัญชี - การเงิน และการลงทุน
นายเสรี กวินรัชตโรจน์ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

20. กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการบัญชี - การเงิน และการลงทุน
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

21. กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.tgia.org

#สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท เงินทุน ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

BAAC Insure
Happy  New  Year 2021
🎉🎉สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 (Thailand Insurance Expo 2019)🎉🎉👉ครบเครื่องเรื่องประกันภัยแบบครบวงจร เลือกซื้อประกันลดสู...
🤔🤔คุณคิดว่าในธุรกิจประกันภัยมีแต่อาชีพขายประกัน..รึเปล่า? ...No! No! No!..จากหนังเรื่อง “Love Battle รัก 2 ปี ยินดีคืนเง...
16 มีนาคม 2562 เวลา 09.59 น. คณะผู้บริหารและพนักงาน สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมทำพิธีย้ายเข้าทำงาน ณ อาคารสำนักงานแห่งให...
เปิดตัว Insurtech Ignite Hackthon ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ได้เปิดตัวโครงการ “Insurtech Ignite Hackathon #2” ค้นห...
🎉🎆🎊🎉🎇เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 นี้ อย่าลืม!!! 🚘🚗ขับรถท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับบ้าน เมาแล้วห้ามขับรถนะ ❎ถ้าเกิดอุบัติ...
คุณสถาปัตย์ นันตา_วันธรรมดาของพงศ์
ทีมตั้งไข่บราเธอร์ส_คดีสยองในห้องปิดตาย
คุณสานนท์ จรุงศรี_Reverse Time
ขยายเวลารับสมัคร

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


25 ซอยสุขุมวิท 64/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Insurance Companies อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Muang Thai Life Muang Thai Life
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
Bangkok, 10310

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพประกันภัย - Bangkok Insurance กรุงเทพประกันภัย - Bangkok Insurance
25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
Bangkok, 10120

www.bangkokinsurance.com

ไทยไพบูลย์ประกันภัย ไทยไพบูลย์ประกันภัย
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
Bangkok, 10400

บริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกของคนไทย

Gettgo insurance x ER Consulting Gettgo insurance x ER Consulting
ถนน พญาไท, ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10400

ประกันครบจบที่ Allianz ประกันครบจบที่ Allianz
Bangkok, 10510

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมเงิน วา?

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ถนนสุรวงศ์ บางรัก
Bangkok, 10500

บริษัท "บางกอกสหประกันภัย" ก่อตั้งในปี 2472 โดย มี "อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย" เป็นสัญลักษณ์

ตัวแทนประกัน Allianz Ayudhya ตัวแทนประกัน Allianz Ayudhya
Bangkok, 10540

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประกันทุกปร?

PTI  Insurance PTI Insurance
9/81 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
Bangkok, 10900

ข้อมูลข่าวสาร บริษัท พุทธธรรมประกั?

ประกันสุขภาพ วางแผนการเงิน by Thunya Allianz ประกันสุขภาพ วางแผนการเงิน by Thunya Allianz
ศรีนครินทร์
Bangkok

ผู้บริหารฝ่ายขายอลิอันซ์ อยุธยา วางแผนประกันสุขภาพและการเงิน MDRT MEMBERS 2022