Land Logis Co.,Ltd.

Land Logis Co.,Ltd.

บริการรับขนส่งสินค้าใน-ต่างประเทศ พิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออก โทร 081 985 9442 ค่ะ

เปิดเหมือนปกติ

25/02/2022

📣โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 3045,33,1,362,2,204,2422
⏰ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 04.00 น.ระยะเวลารวม 30 วัน
📌เนื่องจาก บริษัท แลนด์โลจิส จำกัด จะดำเนินการขนส่งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป น้ำหนัก 58.5 ตัน จาก บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปยัง โครงการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06148/151 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 หมดอายุวันที่ 9 มกราคม 2566 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 966 ลงวันที 17 กุมภาพันธ์ 2565 ในเส้นทางดังกล่าว
🚑ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
☎️หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
บริษัท แลนด์โลจิส จำกัด
🙏🙏🙏ขอบคุณครับ🙏🙏🙏
🏢ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น
🚨***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564***🚨 กรมทางหลวง ตำรวจทางหลวง แขวงทางหลวงสระบุรี แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

Photos from Land Logis Co.,Ltd.'s post 23/02/2022

ขนคานยาว 30 M. โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี
#รับขนส่งคานยาวGirderSegment#
#ขนงานoversize#
#โลเบส6เพลา#
#สาลี่ดอลลี่#

10/02/2022

📣โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 3045,33,1,9,35
⏰ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 04.00 น.ระยะเวลารวม 30 วัน
📌เนื่องจาก บริษัท แลนด์โลจิส จำกัด จะดำเนินการขนส่งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป น้ำหนัก 58.5 ตัน จาก บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปยัง โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06148/4050 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 หมดอายุวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 779 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2565 ในเส้นทางดังกล่าว
🚑ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
☎️หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
บริษัท แลนด์โลจิส จำกัด
🙏🙏🙏ขอบคุณครับ🙏🙏🙏
🏢ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น
🚨***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564***🚨 กรมทางหลวง ตำรวจทางหลวง แขวงทางหลวงสระบุรี แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา แขวงทางหลวงปทุมธานี กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนนทบุรี กรมทางหลวง แขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสมุทรสาคร แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

10/02/2022

📣โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 9,35
⏰ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 04.00 น.ระยะเวลารวม 30 วัน
📌เนื่องจาก บริษัท แลนด์โลจิส จำกัด จะดำเนินการขนส่งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป น้ำหนัก 58.5 ตัน จาก โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปยัง โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายพระราม 3 ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก การก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06148/4050 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 หมดอายุวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 780 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2565 ในเส้นทางดังกล่าว
🚑ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
☎️หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
บริษัท แลนด์โลจิส จำกัด
🙏🙏🙏ขอบคุณครับ🙏🙏🙏
🏢ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น
🚨***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564***🚨 กรมทางหลวง ตำรวจทางหลวง แขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสมุทรสาคร แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

Photos from Dailynews - ข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์'s post 29/11/2021

Photos from Dailynews - ข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์'s post

Photos from Dailynews - ข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์'s post 12/11/2021

Photos from Dailynews - ข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์'s post

Photos from Dailynews - ข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์'s post 08/11/2021

Photos from Dailynews - ข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์'s post

07/11/2021
Photos from โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร's post 06/11/2021

Photos from โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร's post

Photos from ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง's post 28/09/2021

Photos from ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง's post

11/09/2021

On this day.....20 years ago..... 246 people went to sleep in preparation for their morning flights. 2,606 people went to sleep in preparation for work in the morning. 343 firefighters went to sleep in preparation for their morning shift. 60 police officers went to sleep in preparation for morning patrol. 8 paramedics went to sleep in preparation for the morning shift. None of them saw past 10:00am Sept 11, 2001. In one single moment life may never be the same. As you live and enjoy the breaths you take today and tonight before you go to sleep in preparation for your life tomorrow; kiss the ones you love, snuggle those children a little tighter, and never take one second of your life for granted. #wewillneverforget #september11 #repost See less

Photos from ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง's post 31/08/2021

Photos from ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง's post

Photos from ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง's post 31/08/2021

Photos from ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง's post

31/07/2021
Photos from ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง's post 23/07/2021

Photos from ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง's post

Photos from ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง's post 23/07/2021

Photos from ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง's post

Photos from ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง's post 17/06/2021

Photos from ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง's post

Photos from ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง's post 20/05/2021

Photos from ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง's post

Photos from Land Logis บริการด้านการขนส่งครบวงจร's post 31/03/2021

Photos from Land Logis บริการด้านการขนส่งครบวงจร's post

Krungthai-AXA Life | LINE TIMELINE 27/07/2018

Krungthai-AXA Life | LINE TIMELINE

Krungthai-AXA Life | LINE TIMELINE 27 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดื...

28/01/2017

รับขนส่ง สินค้า งาน oversize ทุกประเภท มีทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญ สนใจติดต่อ คุณนลินภัสร์. 0819859442. (Job 26/01/60)

28/01/2017

รับขนส่ง สินค้า งาน oversize ทุกประเภท มีทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญ สนใจติดต่อ คุณนลินภัสร์. 0819859442. (Job 26/01/60)

Photos from Land Logis Co.,Ltd.'s post 02/07/2016

ปิดงานกรมชลประทาน 01/07/59.

Photos from Land Logis Co.,Ltd.'s post 23/05/2016

บริษัทแลนด์ โลจิส ขอขอบคุณ ITALIAN THAI อีกครั้ง ที่ไว้วางใจในร่วมงานค่ะ.

Photos from Land Logis Co.,Ltd.'s post 06/10/2015

รับบริการขนส่งใน และต่างประเทศ ติดต่อ 0819849442

Photos from Land Logis Co.,Ltd.'s post 05/05/2015

บริการรับขนส่งสินค้าใน-ต่างประเทศ พิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออก สนใจติดต่อ คุณนลินภัสร์ ผู้ชำนาญการพิเศษศุลกากร โทร 081 985 9442 ค่ะ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ผลิตภัณฑ์

บริการรับขนส่งสินค้าใน-ต่างประเทศ พิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออก

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10510

การท่องเที่ยวและการเดินทาง อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
EZY Freedive Thailand EZY Freedive Thailand
31/145 ห้องเลขที่ 109 ซอย ชินเขต 2 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่
Bangkok, 10210

EZY Freedive Thailand : เราจะเปลี่ยนความคิดของคุณ ที่ว่า Freediving เป็นเรื่อง “ยาก” ให้กลายเป็นเรื่อง “ง่าย”

Reno hotel Bangkok Reno hotel Bangkok
40 ซอยเกษมสันต์1 ถนนพระราม1 วังใหม่ ปทุมวัน
Bangkok, 10330

ที่พักราคาถูก ใจกลางเมืองแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การค้าขนาดใหญ่ รถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน

หนีนายไป Journey หนีนายไป Journey
Bangkok

ติดต่องานได้ทาง inbox page / E-mail หรือ 0945515066/0656637976(ปอม)

ซ้อนท้ายกัน เที่ยว ซ้อนท้ายกัน เที่ยว
จรัญสนิทวงศ์
Bangkok, 10160

เที่ยวได้ ถ้าใจรัก

Skadia Travel & Skadia air Express Skadia Travel & Skadia air Express
49 ถ.ราชพฤกษ์ แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน
Bangkok, 10170

Tourism organization

Backpacking Koh Phangan Backpacking Koh Phangan
Bangkok, 10200

Phangan Backpacking is located just off Had Rin Nok beach on Koh Phangan in Thailand. we understand the importance of a warm welcome, clean and comfortable accommodation and exceptional value for money. Our sole aim is to make your stay unforgettable

โถแม่งามง่ะ โถแม่งามง่ะ
Bangkok, 10250

ชมนก ตกปลา พากิน พาเที่ยว เฟี้ยวสาระ

Alive Night By Khao San Alive Night By Khao San
Khaosan Road
Bangkok

Night life @ Khao san road

Supalai Asoke Residence Supalai Asoke Residence
Asoke - Petchburi Intersection
Bangkok, 10310

Supalai Asoke Residence. New Petchburi Road, Bangkok. Phetchaburi MRT station is about 150 meters. Airport Rail Link, Makkasan is about 250 meters

Worldrewardsolutions Worldrewardsolutions
818/27 The Master @ BTS Udomsuk
Bangkok, 10260

An innovative solutions platform that delivers impeccable quality and valuable experiences to our prestige corporate clients.

ซื้อ ขาย เช่าคอนโด จอมเทียน ส ซื้อ ขาย เช่าคอนโด จอมเทียน ส
Jomtien Sai2
Bangkok, 20150

Don'hesited to contact WIN

ลาขนาดนี้ลาออกดีกว่า ลาขนาดนี้ลาออกดีกว่า
Bangkok, 10600

ขอลาไปเที่ยว ไม่ให้ลาจะลาออก