บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด

บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด

ตำแหน่งใกล้เคียง นักบัญชี

3C Auditing Company
3C Auditing Company
10160
CKA Accounting and Law
CKA Accounting and Law
39/6-7 ซอยเพชรเกษม 77 ถนนสวัสดิการ 2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
JT. Accounting Office Tel. 081 616 1315
JT. Accounting Office Tel. 081 616 1315
101/34 Suknivet 5, Soi Phuttabucha 39 Yak 1-1, Bankmod, Thungkru
บริษัท ลี การบัญชี จำกัด
บริษัท ลี การบัญชี จำกัด
หมู่บ้านทาวน์พลัส ถนนพุทธมณฑลสาย1
AuditThai.com by Nathee Group
AuditThai.com by Nathee Group
State Tower, Silom Road
รับบริการทำบัญชี ปิดงบการเง
รับบริการทำบัญชี ปิดงบการเง
10310
บริษัท ธุรสาร การจัดการ และก
บริษัท ธุรสาร การจัดการ และก
107/9 สายไหม 6 แยก 4 แขวงสายไหม เขตสายไหม
International Business Consultancy IBC 法律金融會計事務所 IBCFirm 泰
International Business Consultancy IBC 法律金融會計事務所 IBCFirm 泰
152 Chartered Square Building, 21 Floor, Unit 21-03, North Sathorn Road, Silom
รีไฟแนนซ์ จัดไฟแนนซ์ ไถ่ถอนร
รีไฟแนนซ์ จัดไฟแนนซ์ ไถ่ถอนร
Nonthaburi 11110
Tax Tea Time
Tax Tea Time
Thailand
NNP アドバイザリー(タイ)
NNP アドバイザリー(タイ)
47 Floor, Empire Tower, 1 South Sathorn Road, Bangkok
B-Accounting Co., LTD
B-Accounting Co., LTD
92/46 Sathorn Thani Building 2, 17th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak
RSM TH
RSM TH
26/F SATHORN CITY TOWER
Baker Tilly Thailand
Baker Tilly Thailand
175 ถนน สาทรใต้
Value Plus Audit รับทำบัญชี สอบบัญชี ปร
Value Plus Audit รับทำบัญชี สอบบัญชี ปร
10120

ความคิดเห็น

เงินค่าทดแทนการเวนคืน กระบวนการในการเรียกร้องเพิ่มทางศาลปกครอง
27-28 พ.ย.64 พบกันค่ะ ทาง online
สัมมนาฟรี เก็บชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีได้
ช่วย like ช่วยแชร์ ด้วยค่ะ
💢แปะ รออ่าน กฎหมายภาษีสรรพากรประกาศวันที่ 8/11/2564 รวม 13 ฉบับ
💢1 พรบ. + 12 พรฎ
....
1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
2. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๕) พ.ศ. ๒๕๖๔
3. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๔
4. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๔
5. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
6. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ที่ ๗๒๙) พ.ศ. ๒๕๖๔
7. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๔
8. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๔
9. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
10. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
11. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
12. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๕) พ.ศ. ๒๕๖๔
13. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๖) พ.ศ. ๒๕๖๔

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/newrkj.jsp
CPD TA มีอะไรใหม่
อบรม ได้ทั้ง offline และ online แล้ว (online ไม่ต้องทำข้อสอบ)

🔹🔷อีกประเด็นสำคัญคือ ชั่วโมงการอบรม เป็นภาษีตาม 🔹ประมวลรัษฎากรหรือภาษีอากรอื่นที่กรมสรรพากรจัดเก็บ 6 ชั่วโมง และ 🔹อื่นๆ 6 ชั่วโมง🔹
🔸ดังนั้น อบรมภาษี 6 ชั่วโมง บัญชี 6 ชั่วโมง ได้ทั้งสามหมวก คือ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร

🔸ขอแสดงความยินดีกับ TA ต่างจังหวัด

🔹🔷ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงาน
ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (ฉบับที่ 3)
ใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
แนวคิดในการจัดโครงสร้างหุ้นกิจการ Start Up เพื่อรองรับ
การระดมทุน

+ ข้อมูล/ข่าว บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ
+ สถาบันฝึกอบรม สัมมนาบัญชี ภาษี และกฎหมายธุรกิจ : เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ
: ประชาสัมพันธ์ข่าวสัมมนาของบริษัท
: ให้บริการที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ ภาษี ปรับโครงสร้างองค์กร

เปิดเหมือนปกติ

COJ Podcast Special การจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง รองรับผู้บริโภคยุคใหม่ 27/12/2021

COJ Podcast Special การจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง รองรับผู้บริโภคยุคใหม่

COJ Podcast Special การจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง รองรับผู้บริโภคยุคใหม่ COJ Podcast Special การจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง รองรับผู้บริโภคยุคใหม่The Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ...

24/12/2021

🔴LIVE I มาตรการภาษี.."ต้องรู้"..ก่อนสิ้นปี 64

Photos from Tax and Biz Law's post 24/12/2021

Photos from Tax and Biz Law's post

ราษฎรเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดิน ต้องจ่ายชดเชยแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเป็นธรรม 13/12/2021

ราษฎรเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดิน ต้องจ่ายชดเชยแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเป็นธรรม

เงินค่าทดแทนการเวนคืน กระบวนการในการเรียกร้องเพิ่มทางศาลปกครอง

ราษฎรเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดิน ต้องจ่ายชดเชยแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเป็นธรรม นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ราษฎรเสียหายจากการถูกเว...

Photos from Tax and Biz Law's post 25/11/2021

Photos from Tax and Biz Law's post

Photos from สมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง's post 20/11/2021

27-28 พ.ย.64 พบกันค่ะ ทาง online
สัมมนาฟรี เก็บชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีได้
ช่วย like ช่วยแชร์ ด้วยค่ะ

Photos from สมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง's post 15/11/2021

Photos from สมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง's post

สรรพากรจัดเก็บภาษีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศเดือนแรกทะลุเป้า 12/11/2021

สรรพากรจัดเก็บภาษีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศเดือนแรกทะลุเป้า

สรรพากรจัดเก็บภาษีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศเดือนแรกทะลุเป้า สรรพากรจัดเก็บภาษี e – Service แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศเดือนแรกทะลุเป้า ทำรายได้เข้าประเทศกว่า 686 ล้านบาท

10/11/2021

📌กรมสรรพากรส่งจดหมายแจ้งเตือน (Pre – Warning ) ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ปีภาษี 2564 ทางอินเทอร์เน็ต ภายใน 30 ธันวาคม 2564

#จดหมายแจ้งเตือน #Pre_Warning #ภ.ง.ด. 94

09/11/2021

💢แปะ รออ่าน กฎหมายภาษีสรรพากรประกาศวันที่ 8/11/2564 รวม 13 ฉบับ
💢1 พรบ. + 12 พรฎ
....
1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
2. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๕) พ.ศ. ๒๕๖๔
3. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๔
4. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๔
5. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
6. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ที่ ๗๒๙) พ.ศ. ๒๕๖๔
7. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๔
8. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๔
9. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
10. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
11. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
12. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๕) พ.ศ. ๒๕๖๔
13. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๖) พ.ศ. ๒๕๖๔

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/newrkj.jsp

💢แปะ รออ่าน กฎหมายภาษีสรรพากรประกาศวันที่ 8/11/2564 รวม 13 ฉบับ
💢1 พรบ. + 12 พรฎ
....
1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
2. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๕) พ.ศ. ๒๕๖๔
3. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๔
4. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๔
5. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
6. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ที่ ๗๒๙) พ.ศ. ๒๕๖๔
7. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๔
8. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๔
9. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
10. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
11. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
12. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๕) พ.ศ. ๒๕๖๔
13. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๖) พ.ศ. ๒๕๖๔

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/newrkj.jsp

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post 09/11/2021

CPD TA มีอะไรใหม่
อบรม ได้ทั้ง offline และ online แล้ว (online ไม่ต้องทำข้อสอบ)

🔹🔷อีกประเด็นสำคัญคือ ชั่วโมงการอบรม เป็นภาษีตาม 🔹ประมวลรัษฎากรหรือภาษีอากรอื่นที่กรมสรรพากรจัดเก็บ 6 ชั่วโมง และ 🔹อื่นๆ 6 ชั่วโมง🔹
🔸ดังนั้น อบรมภาษี 6 ชั่วโมง บัญชี 6 ชั่วโมง ได้ทั้งสามหมวก คือ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร

🔸ขอแสดงความยินดีกับ TA ต่างจังหวัด

🔹🔷ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงาน
ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (ฉบับที่ 3)
ใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

สรุป วิธีการแบ่งหุ้นในบริษัท จากซีรีส์เรื่อง START-UP 06/11/2021

สรุป วิธีการแบ่งหุ้นในบริษัท จากซีรีส์เรื่อง START-UP

แนวคิดในการจัดโครงสร้างหุ้นกิจการ Start Up เพื่อรองรับ
การระดมทุน

สรุป วิธีการแบ่งหุ้นในบริษัท จากซีรีส์เรื่อง START-UP สรุป วิธีการแบ่งหุ้นในบริษัท จากซีรีส์เรื่อง START-UPถ้าเรากับเพื่อน ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งหนึ่งขึ้นมาด้วยกัน...

สรรพากรตรวจสอบอะไร? จากงบการเงินของบริษัท : DHARMNITI VIRTUAL TRAINING 05/11/2021

สรรพากรตรวจสอบอะไร? จากงบการเงินของบริษัท : DHARMNITI VIRTUAL TRAINING

สรรพากรตรวจสอบอะไร? จากงบการเงินของบริษัท
โดย อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์
https://www.youtube.com/watch?v=p7uHuNvZ41k

สรรพากรตรวจสอบอะไร? จากงบการเงินของบริษัท : DHARMNITI VIRTUAL TRAINING DHARMNITI VIRTUAL TRAINING อบรมออนไลน์ ฟรี‼️ประเด็น “สรรพากรตรวจสอบอะไร? จากงบการเงินของบริษัท”โดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ...

27/10/2021

คุณไพศาล พืชมงคล เขียนถึงประเด็นทางกฎหมายกรณีการคัดค้านการแก้ไขกฎหมายฟอกเงิน ที่จะบัญญัติให้นักบัญชีและผู้สอบบัญชี และนักกฎหมายมีหน้าที่รายงานธุรกรรมให้ ปปง. ได้ชัดเจน ขอขอบคุณแทนชาวบัญชี

26/10/2021

🔥 RD Prep มาถึงเวอร์ชั่น V.1.1.5 แล้ว
หากของเพื่อนๆ ท่านใดไม่ใช่เวอร์ชั่นนี้ มีข้อแนะนำดังนี้

1. สำรองข้อมูล
2. ถอนการติดตั้ง เวอร์ชั่นเดิม
3. ดาวน์โหลด RD Prep V.1.1.5 และติดตั้ง (รวมถึงเวอร์ชั่นในอนาคต )
4. กู้คืนข้อมูล ที่สำรองไว้จากข้อ 1.

🔶ต้องสำรองข้อมูล อย่าลืม สำคัญมาก ระหว่างที่ RD Prep ยังไม่นิ่ง 🔸

🔥 RD Prep มาถึงเวอร์ชั่น V.1.1.5 แล้ว
หากของเพื่อนๆ ท่านใดไม่ใช่เวอร์ชั่นนี้ มีข้อแนะนำดังนี้

1. สำรองข้อมูล
2. ถอนการติดตั้ง เวอร์ชั่นเดิม
3. ดาวน์โหลด RD Prep V.1.1.5 และติดตั้ง (รวมถึงเวอร์ชั่นในอนาคต )
4. กู้คืนข้อมูล ที่สำรองไว้จากข้อ 1.

🔶ต้องสำรองข้อมูล อย่าลืม สำคัญมาก ระหว่างที่ RD Prep ยังไม่นิ่ง 🔸

Judge talk, just tell Ep.11 E-signature ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในศาล 22/10/2021

Judge talk, just tell Ep.11 E-signature ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในศาล

Judge talk, just tell Ep.11 E-signature ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในศาล Judge talk, just tell Ep.11 E-signature ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในศาลThe Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรมGuest Host : เพช....

21/10/2021

รวมลิงค์ live สภาวิชาชีพบัญชี ที่นับ CPD ได้
และ การกรอกชั่วโมง ในโปรแกรมสภา
https://www.tfac.or.th/Article/Detail/144701

รวมลิงค์ live สภาวิชาชีพบัญชี ที่นับ CPD ได้
และ การกรอกชั่วโมง ในโปรแกรมสภา
https://www.tfac.or.th/Article/Detail/144701

15/10/2021

🔴LIVE I พรีวิว New E–Filing

11/10/2021

สอนยื่นภาษีในระบบ new e-filing

สมาคมนักบัญชีไทย สมาคมวิชาชีพบัญชีน้องใหม่ไฟแรง ไลฟ์ โปรแกรม RD Pred สำหรับเพื่อนที่สนใจ ติดปัญหา ติดตามกันได้เลยค่ะ
https://www.facebook.com/nukbuncheethai/videos/1694867220722775/

06/10/2021

แชร์ปัญหา

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post 06/10/2021

💢ด่วนๆ เลย กรณีได้รับหนังสือปรับกรมพัฒน์ 💢
บริษัทที่ได้รับหนังสือปรับจากกรมพัฒน์ กรณีไม่ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน เนื่องจากกรอกข้อมูลใน DBD e filing ไม่ได้ หรือไม่ได้กรอกก็ตาม วันนี้ (6 ต.ค.64) กรมพัฒน์ให้ทำหนังสือชี้แจงรอบใหม่ โดยให้ เอาไปส่งโดย walk in (วิธีนี้ไม่เห็นด้วย กรมพัฒน์โปรดทบทวน) หรือส่งไปรษณีย์
https://www.dbd.go.th/download/legal_file/dbd_law_expmeeting_final_641006.pdf

05/10/2021

📣📣น้องคิดมาแจ้งข่าว.. ขณะนี้ระบบ CPD Online พร้อมให้บริการผู้ทำบัญชี สำหรับการยื่นชั่วโมง CPD ประเภทกิจกรรมอื่นตามมาตรการช่วยเหลือฯ แล้วครับ

👉ดำเนินการง่าย ๆ ใน 5 ขั้นตอน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://bit.ly/3kZbMvg หรือ PDF File : https://bit.ly/3D6ZveB

📌ศึกษาทำความเข้าใจครบถ้วนแล้ว คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ http://bit.ly/2kxHgfF เพื่อยื่นชั่วโมง CPD ได้เลย 🙏ขอบคุณครับ

30/09/2021

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องแก้ข้อบังคับบริษัทหรือไม่???

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องแก้ข้อบังคับบริษัทหรือไม่???
ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/11CRE__d9FpNr8lKpjT2zGH8rcLFZEVft/view?usp=sharing

29/09/2021

ร่างกฎหมายฟอกเงิน จะกระทบนักบัญชี ผู้สอบบัญชี กิจการใดบ้าง

ร่างกฎหมายฟอกเงิน จะกระทบนักบัญชี ผู้สอบบัญชี กิจการใดบ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1v4jqvndfTMVas3kKroGKWfj-BHXKPsDR/view?usp=sharing

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post 28/09/2021

💢สรุปการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี ปี 2564
1. ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการมาแทนชั่วโมงเป็นทางการได้ อัตรา 1.5 ชั่วโมงจริงต่อชั่วโมง CPD 1 ชั่วโมง
2. ผู้ทำบัญชี ทำกิจกรรม 9 ประเภท ไม่จำเป็นต้องทำทุกประเภท อัตราชั่วโมงจริง 1.5 ชั่วโมงต่อ CPD 1 ชั่วโมง
3. ⭐ทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีนับเป็นชั่วโมงบัญชี⭐ทั้งหมด
4. เริ่มแจ้งออนไลน์ต่อเว็บสภาวิชาชีพบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
5. โปรแกรมจะคำนวณชั่วโมง CPD ให้โดยอัตโนมัติ
6. ผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นผู้ทำบัญชีด้วย สามารถนับชั่วโมง กิจกรรมทั้งสองร่วมกันได้
7. การรับฟังสื่อออนไลน์ เช่น Facebook live Youtube สภาฯไม่ได้บังคับให้เก็บหลักฐาน แต่ขอความร่วมมือให้เก็บไว้ 1 ปี

ที่มา : รวม 12 คำถามเกี่ยวกับการยื่นชั่วโมง CPD ตามมาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 click 👉🏻https://www.tfac.or.th/upload/9414/KwwVDOiWoD.pdf

28/09/2021

📑แจ้งประเมินภาษีขณะบริษัทถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน ชอบหรือไม่

❶ บริษัท(จำเลย) ถูกนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทขีดชื่อออกจากทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1273/3 ซึ่งบัญญัติว่า “...ให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นสิ้นสภาพนิติบุคคลตั้งแต่เมื่อนายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกเสียจากทะเบียน...”
❷ โจทก์ทั้งสอง(หน่วยงานจัดเก็บภาษี) ส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม/เรียกเก็บอากรขาเข้า/ขาออก ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ ให้จำเลยทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังภูมิลำเนาตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในขณะที่จำเลยถูกขีดชื่อฯ ออกแล้ว จำเลยจึงไม่มีสภาพบุคคล
❸ ภายหลังส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีฯ โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลให้จดชื่อจำเลยกลับคืนสู่ทะเบียน
❹ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่าโจทก์ฯ ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดตามแบบแจ้งการประเมิน เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10110/2558 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 399/2559
.
ที่มา.เว็บไซต์ศาลฎีกา https://bit.ly/3u7qFPj
.
#สั่งซื้อ #พร้อมส่ง🎉🎉#หนังสือภาษีที่ดิน
📚หนังสือ"พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ฉบับใช้งาน และพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562"
• Shopee : nbcbook
📍รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3lUCG6Z

28/09/2021

เหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ปรก. มาตรา 37 ตรี ขัดรัฐธรรมนูญ

เหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ปรก. มาตรา 37 ตรี ขัดรัฐธรรมนูญ(เลี่ยงภาษี 10 ล้าน/ขอคืน 2 ล้านขึ้นไปถือว่าฟอกเงิน)

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post 27/09/2021

📍วันพฤหัส ที่ 30 กันยายน 2564
.
💻📑การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องแก้ข้อบังคับบริษัทหรือไม่ ❓❓❓
.
🎤ไลฟ์สด เวลา 10.00 - 11.30 น. ทางเพจนักบัญชีดอทคอม
.
📥ดาว์นโหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/11CRE__d9FpNr8lKpjT2zGH8rcLFZEVft/view?usp=sharing
.
ติดตามช่องทางอื่นๆ
🌐เพจนักบัญชีดอทคอม https://bit.ly/3AM4Abs
🌐เพจ Tax and Biz Law https://bit.ly/3obR8dA
🔹FB.กลุ่มนักบัญชีมือใหม่ https://bit.ly/3lZtmhX
🔹FB.กลุ่มภาษีอสังหาริมทรัพย์และภาษีที่ดิน https://bit.ly/3kLyuXQ
🔺YouTube Chanel นักบัญชีดอทคอม
♻️Line Openchat นักบัญชีดอทคอม https://bit.ly/3lZn6XD

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post 27/09/2021

📍วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564
.
🔥💰🔥ร่างกฎหมายฟอกเงิน จะกระทบนักบัญชี ผู้สอบบัญชี กิจการใดบ้าง🔥💰🔥
.
🎤ไลฟ์สด เวลา 10.00 - 11.30 น. ทางเพจนักบัญชีดอทคอม
.
📥ดาว์นโหลดเอกสาร
https://drive.google.com/file/d/1v4jqvndfTMVas3kKroGKWfj-BHXKPsDR/view?usp=sharing
.
ติดตามช่องทางอื่นๆ
🌐เพจนักบัญชีดอทคอม https://bit.ly/3AM4Abs
🌐เพจ Tax and Biz Law https://bit.ly/3obR8dA
🔹FB.กลุ่มนักบัญชีมือใหม่ https://bit.ly/3lZtmhX
🔹FB.กลุ่มภาษีอสังหาริมทรัพย์และภาษีที่ดิน https://bit.ly/3kLyuXQ
🔺YouTube Chanel นักบัญชีดอทคอม
♻️Line Openchat นักบัญชีดอทคอม https://bit.ly/3lZn6XD

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post 27/09/2021

📍วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564
.
⚖️เหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ปรก. มาตรา 37 ตรี ขัดรัฐธรรมนูญ
(เลี่ยงภาษี 10 ล้าน/ขอคืน 2 ล้านขึ้นไปถือว่าฟอกเงิน)
.
🎤ไลฟ์สด เวลา 10.00 น. ทางเพจนักบัญชีดอทคอม
📍https://bit.ly/3APAUdl
.
📥ดาว์นโหลดเอกสาร
1. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ปกร.มาตรา 37 ตรี ขัดรัฐธรรมนูญ https://drive.google.com/file/d/1PxS4Y-uDJpft3QGS8PGyD6vfbPqiJZxH/view?usp=sharing
2. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 8/2564 รวม ปกร.มาตรา 37 ตรี https://drive.google.com/file/d/1xHX6wyD-jye0F-SYzdcoSGxaJ6Z9OeON/view?usp=sharing
.
ติดตามช่องทางอื่นๆ
🌐เพจนักบัญชีดอทคอม https://bit.ly/3AM4Abs
🌐เพจ Tax and Biz Law https://bit.ly/3obR8dA
🔹FB.กลุ่มนักบัญชีมือใหม่ https://bit.ly/3lZtmhX
🔹FB.กลุ่มภาษีอสังหาริมทรัพย์และภาษีที่ดิน https://bit.ly/3kLyuXQ
🔺YouTube Chanel นักบัญชีดอทคอม
♻️Line Openchat นักบัญชีดอทคอม https://bit.ly/3lZn6XD

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post 27/09/2021

📌📍ตารางการไลฟ์สด วันที่ 27 - 30 กันยายน 2564
จันทร์ - พฤหัส เวลา 10.00 น. ทางเพจนักบัญชีดอทคอม
#แลกเปลี่ยน #เรียนรู้ #บัญชี #ภาษี #กฎหมายธุรกิจ
.
วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564
📯ปลดล็อก CPD ผู้ทำบัญชี ปี 2564 นับชั่วโมงอย่างไร
ไลฟ์สด เวลา 10.00 น.
📍 https://bit.ly/3o6xQGl
…..
วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564
⚖️เหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ปรก. มาตรา 37 ตรี ขัดรัฐธรรมนูญ
(เลี่ยงภาษี 10 ล้าน/ขอคืน 2 ล้านขึ้นไปถือว่าฟอกเงิน)
ไลฟ์สด เวลา 10.00 น.
📍https://bit.ly/3APAUdl
…..
วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564
💰ร่างกฎหมายฟอกเงิน จะกระทบนักบัญชี ผู้สอบบัญชี กิจการใดบ้าง
ไลฟ์สด เวลา 10.00 น.
…..
วันพฤหัส ที่ 30 กันยายน 2564
💻การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องแก้ข้อบังคับบริษัทหรือไม่???
ไลฟ์สด เวลา 10.00 น.

27/09/2021

ปลดล็อก CPD ผู้ทำบัญชี ปี 2564 นับชั่วโมงอย่างไร

มาตรการนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผูู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

23/09/2021

⚖️คดีภาษีมูลค่าเพิ่ม : ถูกประเมินภาษีเนื่องจากไม่ได้นำใบกำกับภาษีซื้อและสำเนาใบกำกับภาษีขายไปให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบ แต่ในชั้นศาล ขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกเอกสารจากคู่ค้า มาเป็นพยานหลักฐานประกอบการนำสืบที่รับฟังได้ ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้📑
⭐⭐⭐
เจ้าพนักงานประเมินประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากโจทก์ไม่นำส่งใบกำกับภาษีซื้อและสำเนาใบกำกับภาษีขายในชั้นตรวจสอบ แต่ในชั้นพิจารณาโจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกใบกำกับภาษีซื้อและใบกำกับภาษีขายมาจากคู่ค้า การที่โจทก์มีเหตุขัดข้องมิได้นำใบกำกับภาษีซื้อและใบแทนใบกำกับภาษีขายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีนี้ ไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติตัดสิทธิห้ามโจทก์ที่จะอ้างพยานหลักฐานนั้นในชั้นศาล ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ศาลมีอำนาจรับฟังใบกำกับภาษีซื้อและใบกำกับภาษีขายที่มีคำสั่งเรียกมาเพื่อประกอบการวินิจฉัยคดีนี้ได้ ทั้งนี้ ⭐ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1768/2536, 3463/2536, 7720/2538 ⭐

ที่มา : ครพ.ภษ. 3665/2562
เว็บไซต์ศาลฎีกา https://bit.ly/3u7qFPj
.
#สั่งซื้อ #พร้อมส่ง🎉🎉#หนังสือภาษีที่ดิน
📚หนังสือ"พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ฉบับใช้งาน และพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562"
• Shopee : nbcbook
📍รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3lUCG6Z

21/09/2021

⚖️คดีแรงงาน : ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยฯ แสดงเจตนาสละแล้วมาฟ้องคดีอีกไม่ได้
.
🔹คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4635/2541 ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามที่โจทก์ฟ้อง มิใช่เป็นเงินค่าชดเชยซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โจทก์ย่อมสละเงินดังกล่าวได้ การที่โจทก์ทำบันทึกสละสิทธิในการเรียกร้องเงินดังกล่าวย่อมมีผลผูกพัน โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวจากจำเลยอีก
……………….
🔸คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2696/2531 โจทก์ได้ยื่นใบขอรับเงินเมื่อออกจากงาน เรียกร้องเอาเฉพาะค่าชดเชย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี เงินโบนัสและเงินบำเหน็จ มิได้เรียกร้องเอาค่าเสียหายเนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยระบุข้อความตอนท้ายว่าไม่ติดใจที่จะเรียกร้องเงิน สิทธิและประโยชน์อื่นใดจากจำเลยอีก ข้อความในเอกสารที่โจทก์ลงลายมือชื่อให้ไว้แก่จำเลยดังกล่าว ถือว่าโจทก์ได้สละสิทธิที่จะเรียกร้องเงินประเภทอื่นอันจะพึงได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของจำเลย รวมทั้งสิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหาย เนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
.
ที่มา : เว็บไซต์ศาลฎีกา https://bit.ly/3CxDPbi
.
.
#สั่งซื้อ #พร้อมส่ง🎉🎉#หนังสือภาษีที่ดิน
📚หนังสือ"พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ฉบับใช้งาน และพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562"
• Shopee : nbcbook
📍รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3lUCG6Z

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post 24/08/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องแก้ข้อบังคับบริษัทหรือไม่???
ร่างกฎหมายฟอกเงิน จะกระทบนักบัญชี ผู้สอบบัญชี กิจการใดบ้าง
เหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ปรก. มาตรา 37 ตรี ขัดรัฐธรรมนูญ
ปลดล็อก CPD ผู้ทำบัญชี ปี 2564 นับชั่วโมงอย่างไร
EP.2 การจัดตั้งบริษัทจำกัด 2 คน ตอน การรวมบริษัทจำกัดเข้ากัน
EP.1การจัดตั้งบริษัทจำกัด 2 คน
เทคนิคงายๆการแปลงไฟล์ pdf เป็น word ไมยุ่งยากรวดเร็วมากๆๆ
การแปลงไฟล์ word เป็น pdf แบบชัดมากๆ
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สัมมนา “การวางแผนภาษีซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 1
การวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประหยัดภาษี รุ่น 1
📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา📌การจัดทำเอกสารเพื่อการบริหารงานบุคคล และป้องกันปัญหากฎหมายแรงงาน (ปฏิบัติได้จริง)📍พุธที่ 31 ตุลาค...

ประเภท

ผลิตภัณฑ์

: ฝึกอบรม สัมมนาบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ
: ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ ภาษี ปรับโครงสร้างองค์กร

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


87/487 ถนนกาญจนาภิเษก
Bangkok
10150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30
นักบัญชี อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
P.U. INTER LAW P.U. INTER LAW
39/17 ซอยลาดปลาเค้า 60 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน
Bangkok, 10220

รับทำบัญชี และให้คำปรึกษาทางกฏหมาย

บริการงานบัญชี-ตรวจสอบบัญชี- บริการงานบัญชี-ตรวจสอบบัญชี-
Bangkok, 10250

Sale&Service ☎ Tel 093 969 5464, 093 559 6659 Line : bethantidee Email : [email protected] www.facebook.com/auditaccountmwg

JC Accounting JC Accounting
No.1 Glus Haus Building, 15 Floor, Room No.1501/3, Sukhumvit 25 Alley, Sukhumvit Road, Khlong Tan Nuea, Wattana,
Bangkok, 10110

JC Accounting is established in 1999 to serve the client who need high quality of accounting and tax service. We are the best English Speaking Accountant.

สำนักงานสอบบัญชี พี พี เค สำนักงานสอบบัญชี พี พี เค
402/10 หมู่3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา ถ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
Bangkok, 12130

KJS AUDIT KJS AUDIT
ถนน สวนเกษตร
Bangkok, 12150

รับตรวจสอบบัญชี ทำบัญชี และให้คำปร?

รับทำบัญชี รับทำบัญชีบางนา 099 รับทำบัญชี รับทำบัญชีบางนา 099
Bangkok, 10540

รับทำบัญชี รับทำบัญชีบางนา สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท โทร 02-7450326,0991169628

Theerata Accounting CO.,LTD. Theerata Accounting CO.,LTD.
กรุงเทพฯ และ ปริมลฑล
Bangkok, 12130

รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี ตรวจสอบงบการเงิน จดทะเบียน บจก.-หจก. จดทะเบียนโรงงาน

Reliance Consulting Reliance Consulting
G Tower, Level 29, 9 Rama 9 Road, Huaykwang
Bangkok, 10310

As a full-service firm, Reliance Consulting provides financial services solutions in both Thai and English, with emphasis on accurate, reliable, and timely delivery of services.

3C Auditing Company 3C Auditing Company
Bangkok, 10160

Accounting Services จัดทำ-ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี E-Mail : [email protected] Mobile : 081-551-0833 Line ID: 3CAudit Open :Mon-Fri 08.30-17.30

บริการรับตรวจสอบบัญชี บริการรับตรวจสอบบัญชี
AMT Audit Group Co.,Ltd.
Bangkok, 10540

AMT Audit Group กลุ่มบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านบัญชีแบบครบวงจร

Plizz Plizz
แขวง พระโขนง เหนือ เขต วัฒนา สุขุมวิท 63, 68/2 Ekkamai Rd, Phra Khanong Nuea, Watthana
Bangkok, 10110

Online One Stop Service solution for SMEs: Company Registration | Accounting | Visas & Work Permit | Part-time CFO