Need to cutz hairs Barber

Need to cutz hairs Barber

ความคิดเห็น

ตัดทั้งคุณพ่อคุณลูก

ตัดผมชาย American style,vintage style , และทรงร่วมสมัยทั่วไป

เปิดเหมือนปกติ

10/03/2022

Khao soi after done your haircut
ตัดผมชาย 250 บาท
ตัดผม รองทรงนักเรียน 100 บาท
ตัดผม นักเรียน แฟชั่น 200 บาท
กันแต่ง หนวดเครา 200 บาท
หมายเหตุ นักเรียน ขออยู่ในเรทมัธยม เกิน อายุ18 หรือ ม.6 คิดราคาเรทผู้ใหญ่
Thank you for best support
* Keep wiring mask*
I am " Hair dresser artist "
New phone number 0987719145 / 0647591945
shop are opening i am very ready see you all my friends
* เนื่องด้วยสถานการณ์แผ่ระบาด Covid19 ขอความร่วมมือ เพื่อนๆโทรมานัดจองคิวล่วงหน้า งดรับ Walk in คับผม ขอบคุณมากคับ
* Under covid 19 transmission please do 100% appointment No walk in Thank you very much
Stay safe together
Gootey Need to cutz
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนเรามาตลอด
Thank you all friends for good supported me always
ร้านเปิด 9am -9pm
Please help to supported and rate us on Google map
Price 250 for haircut
Need to cutz hairs barber
Phone New 0987719145 # make a call faster
D line : 0890396438
add line : 0987719145

Photos from Need to cutz hairs Barber's post 09/03/2022

Basic cut but always nice
ตัดผมชาย 250 บาท
ตัดผม รองทรงนักเรียน 100 บาท
ตัดผม นักเรียน แฟชั่น 200 บาท
กันแต่ง หนวดเครา 200 บาท
หมายเหตุ นักเรียน ขออยู่ในเรทมัธยม เกิน อายุ18 หรือ ม.6 คิดราคาเรทผู้ใหญ่
Thank you for best support
* Keep wiring mask*
I am " Hair dresser artist "
New phone number 0987719145 / 0647591945
shop are opening i am very ready see you all my friends
* เนื่องด้วยสถานการณ์แผ่ระบาด Covid19 ขอความร่วมมือ เพื่อนๆโทรมานัดจองคิวล่วงหน้า งดรับ Walk in คับผม ขอบคุณมากคับ
* Under covid 19 transmission please do 100% appointment No walk in Thank you very much
Stay safe together
Gootey Need to cutz
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนเรามาตลอด
Thank you all friends for good supported me always
ร้านเปิด 9am -9pm
Please help to supported and rate us on Google map
Price 250 for haircut
Need to cutz hairs barber
Phone New 0987719145 # make a call faster
D line : 0890396438
add line : 0987719145

08/03/2022

ตัดผมเสร็จอย่าลืมแวะทานข้าวซอยก่อนกลับบ้านนะคับ
ตัดผมชาย 250 บาท
ตัดผม รองทรงนักเรียน 100 บาท
ตัดผม นักเรียน แฟชั่น 200 บาท
กันแต่ง หนวดเครา 200 บาท
หมายเหตุ นักเรียน ขออยู่ในเรทมัธยม เกิน อายุ18 หรือ ม.6 คิดราคาเรทผู้ใหญ่
Thank you for best support
* Keep wiring mask*
I am " Hair dresser artist "
New phone number 0987719145 / 0647591945
shop are opening i am very ready see you all my friends
* เนื่องด้วยสถานการณ์แผ่ระบาด Covid19 ขอความร่วมมือ เพื่อนๆโทรมานัดจองคิวล่วงหน้า งดรับ Walk in คับผม ขอบคุณมากคับ
* Under covid 19 transmission please do 100% appointment No walk in Thank you very much
Stay safe together
Gootey Need to cutz
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนเรามาตลอด
Thank you all friends for good supported me always
ร้านเปิด 9am -9pm
Please help to supported and rate us on Google map
Price 250 for haircut
Need to cutz hairs barber
Phone New 0987719145 # make a call faster
D line : 0890396438
add line : 0987719145

04/03/2022

see you every7days#JC#Need to cut i have to cut as well😂😂😂
ตัดผมชาย 250 บาท
ตัดผม รองทรงนักเรียน 100 บาท
ตัดผม นักเรียน แฟชั่น 200 บาท
กันแต่ง หนวดเครา 200 บาท
หมายเหตุ นักเรียน ขออยู่ในเรทมัธยม เกิน อายุ18 หรือ ม.6 คิดราคาเรทผู้ใหญ่
Thank you for best support
* Keep wiring mask*
I am " Hair dresser artist "
New phone number 0987719145 / 0647591945
shop are opening i am very ready see you all my friends
* เนื่องด้วยสถานการณ์แผ่ระบาด Covid19 ขอความร่วมมือ เพื่อนๆโทรมานัดจองคิวล่วงหน้า งดรับ Walk in คับผม ขอบคุณมากคับ
* Under covid 19 transmission please do 100% appointment No walk in Thank you very much
Stay safe together
Gootey Need to cutz
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนเรามาตลอด
Thank you all friends for good supported me always
ร้านเปิด 9am -9pm
Please help to supported and rate us on Google map
Price 250 for haircut
Need to cutz hairs barber
Phone New 0987719145 # make a call faster
D line : 0890396438
add line : 0987719145

Photos from Need to cutz hairs Barber's post 02/03/2022

Time to changed
ตัดผมชาย 250 บาท
ตัดผม รองทรงนักเรียน 100 บาท
ตัดผม นักเรียน แฟชั่น 200 บาท
กันแต่ง หนวดเครา 200 บาท
หมายเหตุ นักเรียน ขออยู่ในเรทมัธยม เกิน อายุ18 หรือ ม.6 คิดราคาเรทผู้ใหญ่
Thank you for best support
* Keep wiring mask*
I am " Hair dresser artist "
New phone number 0987719145 / 0647591945
shop are opening i am very ready see you all my friends
* เนื่องด้วยสถานการณ์แผ่ระบาด Covid19 ขอความร่วมมือ เพื่อนๆโทรมานัดจองคิวล่วงหน้า งดรับ Walk in คับผม ขอบคุณมากคับ
* Under covid 19 transmission please do 100% appointment No walk in Thank you very much
Stay safe together
Gootey Need to cutz
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนเรามาตลอด
Thank you all friends for good supported me always
ร้านเปิด 9am -9pm
Please help to supported and rate us on Google map
Price 250 for haircut
Need to cutz hairs barber
Phone New 0987719145 # make a call faster
D line : 0890396438
add line : 0987719145

Photos from Need to cutz hairs Barber's post 01/03/2022

Two block ยังคงคลาสสิคเสมอ
ตัดผมชาย 250 บาท
ตัดผม รองทรงนักเรียน 100 บาท
ตัดผม นักเรียน แฟชั่น 200 บาท
กันแต่ง หนวดเครา 200 บาท
หมายเหตุ นักเรียน ขออยู่ในเรทมัธยม เกิน อายุ18 หรือ ม.6 คิดราคาเรทผู้ใหญ่
Thank you for best support
* Keep wiring mask*
I am " Hair dresser artist "
New phone number 0987719145 / 0647591945
shop are opening i am very ready see you all my friends
* เนื่องด้วยสถานการณ์แผ่ระบาด Covid19 ขอความร่วมมือ เพื่อนๆโทรมานัดจองคิวล่วงหน้า งดรับ Walk in คับผม ขอบคุณมากคับ
* Under covid 19 transmission please do 100% appointment No walk in Thank you very much
Stay safe together
Gootey Need to cutz
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนเรามาตลอด
Thank you all friends for good supported me always
ร้านเปิด 9am -9pm
Please help to supported and rate us on Google map
Price 250 for haircut
Need to cutz hairs barber
Phone New 0987719145 # make a call faster
D line : 0890396438
add line : 0987719145

26/02/2022

พ่อหนุ่มสายลวดลาย
ตัดผมชาย 250 บาท
ตัดผม รองทรงนักเรียน 100 บาท
ตัดผม นักเรียน แฟชั่น 200 บาท
กันแต่ง หนวดเครา 200 บาท
หมายเหตุ นักเรียน ขออยู่ในเรทมัธยม เกิน อายุ18 หรือ ม.6 คิดราคาเรทผู้ใหญ่
Thank you for best support
* Keep wiring mask*
I am " Hair dresser artist "
New phone number 0987719145 / 0647591945
shop are opening i am very ready see you all my friends
* เนื่องด้วยสถานการณ์แผ่ระบาด Covid19 ขอความร่วมมือ เพื่อนๆโทรมานัดจองคิวล่วงหน้า งดรับ Walk in คับผม ขอบคุณมากคับ
* Under covid 19 transmission please do 100% appointment No walk in Thank you very much
Stay safe together
Gootey Need to cutz
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนเรามาตลอด
Thank you all friends for good supported me always
ร้านเปิด 9am -9pm
Please help to supported and rate us on Google map
Price 250 for haircut
Need to cutz hairs barber
Phone New 0987719145 # make a call faster
D line : 0890396438
add line : 0987719145

24/02/2022

Pls Be my friends at new WhatsApp account easier to contact me

Photos from Need to cutz hairs Barber's post 24/02/2022

เรียบง่ายแต่หรูหรา
ตัดผมชาย 250 บาท
ตัดผม รองทรงนักเรียน 100 บาท
ตัดผม นักเรียน แฟชั่น 200 บาท
กันแต่ง หนวดเครา 200 บาท
หมายเหตุ นักเรียน ขออยู่ในเรทมัธยม เกิน อายุ18 หรือ ม.6 คิดราคาเรทผู้ใหญ่
Thank you for best support
* Keep wiring mask*
I am " Hair dresser artist "
New phone number 0987719145 / 0647591945
shop are opening i am very ready see you all my friends
* เนื่องด้วยสถานการณ์แผ่ระบาด Covid19 ขอความร่วมมือ เพื่อนๆโทรมานัดจองคิวล่วงหน้า งดรับ Walk in คับผม ขอบคุณมากคับ
* Under covid 19 transmission please do 100% appointment No walk in Thank you very much
Stay safe together
Gootey Need to cutz
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนเรามาตลอด
Thank you all friends for good supported me always
ร้านเปิด 9am -9pm
Please help to supported and rate us on Google map
Price 250 for haircut
Need to cutz hairs barber
Phone New 0987719145 # make a call faster
D line : 0890396438
add line : 0987719145

Photos from Need to cutz hairs Barber's post 18/02/2022

My happiness
ตัดผมชาย 250 บาท
ตัดผม รองทรงนักเรียน 100 บาท
ตัดผม นักเรียน แฟชั่น 200 บาท
กันแต่ง หนวดเครา 200 บาท
หมายเหตุ นักเรียน ขออยู่ในเรทมัธยม เกิน อายุ18 หรือ ม.6 คิดราคาเรทผู้ใหญ่
Thank you for best support
* Keep wiring mask*
I am " Hair dresser artist "
New phone number 0987719145 / 0647591945
shop are opening i am very ready see you all my friends
* เนื่องด้วยสถานการณ์แผ่ระบาด Covid19 ขอความร่วมมือ เพื่อนๆโทรมานัดจองคิวล่วงหน้า งดรับ Walk in คับผม ขอบคุณมากคับ
* Under covid 19 transmission please do 100% appointment No walk in Thank you very much
Stay safe together
Gootey Need to cutz
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนเรามาตลอด
Thank you all friends for good supported me always
ร้านเปิด 9am -9pm
Please help to supported and rate us on Google map
Price 250 for haircut
Need to cutz hairs barber
Phone New 0987719145 # make a call faster
D line : 0890396438
add line : 0987719145

Photos from Need to cutz hairs Barber's post 14/02/2022

หยักศกธรรมชาติ พี่เต้ช่างสายธรรมชาติ รักธรรมชาติ
ตัดผมชาย 250 บาท
ตัดผม รองทรงนักเรียน 100 บาท
ตัดผม นักเรียน แฟชั่น 200 บาท
กันแต่ง หนวดเครา 200 บาท
หมายเหตุ นักเรียน ขออยู่ในเรทมัธยม เกิน อายุ18 หรือ ม.6 คิดราคาเรทผู้ใหญ่
Thank you for best support
* Keep wiring mask*
I am " Hair dresser artist "
New phone number 0987719145 / 0647591945
shop are opening i am very ready see you all my friends
* เนื่องด้วยสถานการณ์แผ่ระบาด Covid19 ขอความร่วมมือ เพื่อนๆโทรมานัดจองคิวล่วงหน้า งดรับ Walk in คับผม ขอบคุณมากคับ
* Under covid 19 transmission please do 100% appointment No walk in Thank you very much
Stay safe together
Gootey Need to cutz
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนเรามาตลอด
Thank you all friends for good supported me always
ร้านเปิด 9am -9pm
Please help to supported and rate us on Google map
Price 250 for haircut
Need to cutz hairs barber
Phone New 0987719145 # make a call faster
D line : 0890396438
add line : 0987719145

Photos from Need to cutz hairs Barber's post 11/02/2022

ขอบคุณ Danny จากช่อง แดนเนรมิต ที่มาเยือนคับ
ตัดผมชาย 250 บาท
ตัดผม รองทรงนักเรียน 100 บาท
ตัดผม นักเรียน แฟชั่น 200 บาท
กันแต่ง หนวดเครา 200 บาท
หมายเหตุ นักเรียน ขออยู่ในเรทมัธยม เกิน อายุ18 หรือ ม.6 คิดราคาเรทผู้ใหญ่
Thank you for best support
* Keep wiring mask*
I am " Hair dresser artist "
New phone number 0987719145 / 0647591945
shop are opening i am very ready see you all my friends
* เนื่องด้วยสถานการณ์แผ่ระบาด Covid19 ขอความร่วมมือ เพื่อนๆโทรมานัดจองคิวล่วงหน้า งดรับ Walk in คับผม ขอบคุณมากคับ
* Under covid 19 transmission please do 100% appointment No walk in Thank you very much
Stay safe together
Gootey Need to cutz
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนเรามาตลอด
Thank you all friends for good supported me always
ร้านเปิด 9am -9pm
Please help to supported and rate us on Google map
Price 250 for haircut
Need to cutz hairs barber
Phone New 0987719145 # make a call faster
D line : 0890396438
add line : 0987719145

Photos from Need to cutz hairs Barber's post 03/02/2022

ทรงผมง่ายๆทำไงให้ดูเด่น
ตัดผมชาย 250 บาท
ตัดผม รองทรงนักเรียน 100 บาท
ตัดผม นักเรียน แฟชั่น 200 บาท
กันแต่ง หนวดเครา 200 บาท
หมายเหตุ นักเรียน ขออยู่ในเรทมัธยม เกิน อายุ18 หรือ ม.6 คิดราคาเรทผู้ใหญ่
Thank you for best support
* Keep wiring mask*
I am " Hair dresser artist "
New phone number 0987719145 / 0647591945
shop are opening i am very ready see you all my friends
* เนื่องด้วยสถานการณ์แผ่ระบาด Covid19 ขอความร่วมมือ เพื่อนๆโทรมานัดจองคิวล่วงหน้า งดรับ Walk in คับผม ขอบคุณมากคับ
* Under covid 19 transmission please do 100% appointment No walk in Thank you very much
Stay safe together
Gootey Need to cutz
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนเรามาตลอด
Thank you all friends for good supported me always
ร้านเปิด 9am -9pm
Please help to supported and rate us on Google map
Price 250 for haircut
Need to cutz hairs barber
Phone New 0987719145 # make a call faster
D line : 0890396438
add line : 0987719145

01/02/2022

วันนี้เปิดให้บริการแล้วนะคับ วัคซีนเข็ม3ทำไรพี่เต้ไม่ได้ หรือว่าแก่เกินไปแล้ว 55555
ตัดผมชาย 250 บาท
ตัดผม รองทรงนักเรียน 100 บาท
ตัดผม นักเรียน แฟชั่น 200 บาท
กันแต่ง หนวดเครา 200 บาท
หมายเหตุ นักเรียน ขออยู่ในเรทมัธยม เกิน อายุ18 หรือ ม.6 คิดราคาเรทผู้ใหญ่
Thank you for best support
* Keep wiring mask*
I am " Hair dresser artist "
New phone number 0987719145 / 0647591945
shop are opening i am very ready see you all my friends
* เนื่องด้วยสถานการณ์แผ่ระบาด Covid19 ขอความร่วมมือ เพื่อนๆโทรมานัดจองคิวล่วงหน้า งดรับ Walk in คับผม ขอบคุณมากคับ
* Under covid 19 transmission please do 100% appointment No walk in Thank you very much
Stay safe together
Gootey Need to cutz
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนเรามาตลอด
Thank you all friends for good supported me always
ร้านเปิด 9am -9pm
Please help to supported and rate us on Google map
Price 250 for haircut
Need to cutz hairs barber
Phone New 0987719145 # make a call faster
D line : 0890396438
add line : 0987719145

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ร้านหยุด1วันนะจ๊ะ จุ๊บๆ Sorry we closed today see you tomorrowGootey Need to cutz
Korean cool guy Thanks to visited me broI am opening # see you mate # refer friends to get reward ทางร้านมีโปรโมชั่น ตัด...
ร้านเปิดแล้วนะครับ # ดูเรียบง่ายแต่มีกบิ่นอายความเท่ห์I am opening # see you mate # refer friends to get reward ทางร้านม...
กองกลางตัวใหม่ BU ทางร้านมีโปรโมชั่น ตัด10ฟรี1 สำหรับราคา200บาท ให้สะสมกันด้วยนะครับGootey NTC Need to cutz hairs barber...
งานของผมมันคือศิลปะดังนั้นฟิลลิ่งสำคัญมาก 555All my work is art then let do the good feeling during work 555Gootey NTC N...
Hi we opening H2O+OXYGEN +COFFEE +LIFE =POWERวันนี้ร้านปิด16.00น.นะครับ ต้องไปนครปฐมGOOTEY NTC NEED TO CUTZ HAIRS BARBER...
High fade combover+line#NTC cut PP LOCKED Hold#ทรงผมมีอะไรให้เล่นอีกมากมาย#Need to cutz hairs barber 💈
คุณปู่กลับมามีชีวิตอีกครั้ง#ขอบคุณ ช่างหนาม เทอร์มินอล #สำหรับหัวใจอวตาล

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


754/184
Bangkok
10260

ร้านตัดผมชาย อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
O2Q Professional Thailand O2Q Professional Thailand
25 Soi 8, Ngam Wong Wan Road. Tambol Bangkhaen, Amphoe Mueang, Thailand
Bangkok, 11000

We want to connect you with others to share O2Q professional hair product.

Salon D'e G Salon D'e G
สุขุมวิท 63 (เอกมัย6)
Bangkok, 10110

�GUIRO SALON� @Ekamai6 �KOREAN HAIR STYLIST� (More than 20 Years Experienced) ***Please call for booking Telephone : 020439247 Telephone : 027138300 Guiro Salon 1 : 0955253362 Guiro Salon 2 : 0837899247

HAIR HEART HAIR HEART
1359/3 ถนน.เทอดไท แขวง ตาดพลู เจต.ธนบุรี
Bangkok, 10600

ร้าน Hair Heart ตลาดพลู

สบายแฮร์ ซาลอน by ช่างโอ๋ สบายแฮร์ ซาลอน by ช่างโอ๋
LAT PHRAO WANG HIN 85
Bangkok, 10230

เสริมสวยความงามครบวงจร รับปรึกษาปัญหาเรื่องเส้นผม

JaengMakeUp & Hair JaengMakeUp & Hair
แต่งหน้าเจ้าสาว , รับปริญญา , พรีเวดดิ้ง , สมัครงาน , งานเลี้ยงสังสรรค์ , รั
Bangkok, 10400

แต่งหน้าเจ้าสาว, รับปริญญา, พรีเวดดิ้ง , รับสอนแต่งหน้า-ทำผม, ฯ Makeup Artist : Jubb Jaeng Contact info : 0992214522

Good Old Days Barbershop 6 Good Old Days Barbershop 6
33/4 สุขุมวิท 63, คลองตันเหนือ, วัฒนา,
Bangkok, 10110

ร้านตัดผมชาย แนว Vintage ที่จัดเต็มทั้งฝีมือ และบรรยากาศ ในราคาที่คุ้มค่าสำหรับคุณ

IDA stylish salon IDA stylish salon
Jasmine Building Sukhumvit23
Bangkok, 10110

ตัดผมทำสี,ดัดผมอย่างมีสไตล์ในแบบที่เป็นตัวคุณ ,022617003 Sukhumvit 23 ติดตามผลงานที่ IG:IDA_SALON ...

Hlin hair salon charan13 Hlin hair salon charan13
110/3 ถนน พาณิชยการธนบุรี
Bangkok, 10600

ร้านหลิน จรัญ13 ร้านทำผมคุณภาพประสบการณ์กว่า 30 ปี

Be branch - Sparn daeng Be branch - Sparn daeng
Market Place คอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1
Bangkok, 12130

ช่างแต่งหน้า เจ้าสาว รับปริญ ช่างแต่งหน้า เจ้าสาว รับปริญ
หมู่บ้านเปี่ยมสุขปิ่นเกล้า-กาญจนา
Bangkok, 11130

DP CHic Hair Salon DP CHic Hair Salon
BIG C Ekamai 2nd Floor
Bangkok, 10110

Professional hair stylist and make up.

LadyLamduan เลดี้ลำดวน LadyLamduan เลดี้ลำดวน
Level 12 Zen World Tower 4,4/5 Rajdamri Rd. Pathumwan, Pathumwan
Bangkok, 10330