สำนักงานคณะกรรมการการแข่งข

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งข

ตำแหน่งใกล้เคียง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ
120 หมู่ 3
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5, ถนนแจ้ง
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกอง
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกอง
แจ้งวัฒนะ
หัวใจสีฟ้า ประชาธิปัตย์ เขตห
หัวใจสีฟ้า ประชาธิปัตย์ เขตห
200/240 ซอยแจ้งวัฒนะ 10
สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.
สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.
สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Media Agency Association of Thailand - MAAT
Media Agency Association of Thailand - MAAT
40/64 อาคาร OCM ซอย สยามสามัคคี วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่
มูลนิธิสายธาร Saitarn Foundation
มูลนิธิสายธาร Saitarn Foundation
BETAGRO GROUP 323 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi
โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิ
โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิ
Mirror Art แจ้งวัฒนะ 1 แยก 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
CWEFT
CWEFT
CWEFT, 90/15 Moo 4, Chaengwattana 11 Road, Thung Song Hong, Laksi
มูลนิธิกระจกเงา
มูลนิธิกระจกเงา
เลขที่ 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหาน
ของดีชินเขตงามวงค์วาน
ของดีชินเขตงามวงค์วาน
Soi Chinnakhet 2/16
Thai Furniture Association
Thai Furniture Association
65/13 Soi Chaengwatana1,Talad Bangkaen,Lak Si
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา - LDI
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา - LDI
1/62, Ngam Wong Wan 43 Alley, Lane 19, Thung Song Hong, Lak Si
Lutheran Heritage Foundation Asia
Lutheran Heritage Foundation Asia
34/51-53 ซอย แจ้งวัฒนะ 14 หลักสี่ ทุ่งสองห้อง
มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย (Asian
มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย (Asian
มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย

ความคิดเห็น

การควบรวมกิจการ แมคโคร โลตัส เซเว่น
ถือเป็นการแข่งขันหรือผูกขาด
28 กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สขค.
รบกวนแอดมินเพจช่วยติดตามเรื่อง #shopee_ไม่ให้เลือกขนส่ง ให้ด้วยนะครับผมเป็นส่วนของร้านค้าลำบากเหมือนกันครับ ปกติไปส่งเองเพราะลูกค้าจะได้รับของในวันถัดไป แต่พอใช้ระบบสุ่มบางขนส่งไม่ได้อยู่ในอำเภอที่ร้านค้าอยู่ ต้องรอขนส่งมารับเองจะช้าไปอีก 1-2 วัน รบกวนด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้ ผมติดต่อไปที่สำนักงานฯ เพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีการควบรวมกิจการระหว่าง Tesco และ CP นี่คือคำตอบที่ผมได้รับครับ
สรุปคือ ประชาชนไม่มีสิทธิได้รับการเข้าถึงคำวินิจฉัยฉบับเต็มและรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นการทั่วไป ใครก็ตามที่อยากอ่าน ต้องเข้าไปขอเป็นรายกรณี พร้อมเหตุผล และการเปิดเผยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการนะครับ นี่คือมาตรฐานที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ต่างประเทศทำทุกประการครับ

เท่ากับว่าบรรดาผลคำวินิจฉัยที่เผยแพร่กันอยู่ตอนนี้ เผยแพร่โดยผ่านการ "ตัดตอน" เนื้อหาบางอย่างที่ไม่อยากให้ประชาชนล่วงรู้ครับ นี่คือการทำงานที่โปร่งใสมาก ๆ เลยครับ
__________________________________

เรียน นายกนกนัย ถาวรพานิช
ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของท่านฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 20 ธันวาคม 2563 และ
21 ธันวาคม 2563 ท่านได้สอบถามเรื่องการเผยแพร่คำวินิจฉัย รายงานของคณะอนุกรรมการ และรายงาน
ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจระหว่าง Tesco และ CP นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
1. มาตรา 29 (12) แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 บัญญัติให้สำนักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีอำนาจหน้าที่ในการเผยแพร่ผลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าต่อสาธารณชน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. ในส่วนของการเผยแพร่คำวินิจฉัย (ฉบับเต็ม) รายงานของคณะอนุกรรมการ และรายงานทุกฉบับที่
เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ เป็นอำนาจของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่จะพิจารณาว่าจะเปิดเผยต่อ
สาธารณะหรือไม่ เป็นรายกรณี
3. สำหรับกรณีที่ท่านขออนุญาตเข้าถึงรายงานทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย นั้น
สำนักงานขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับ
กรณีดังกล่าว เช่น หัวข้อที่ท่านกำลังศึกษาวิจัย หรือข้อมูลที่ต้องการใช้ ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย เป็นต้น
เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายมาตรการและนิติกรรมสัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

เรียน คณะกรรมาธิการการแข่งขันทางการค้า และเลขาธิการฯ

สืบเนื่องจากการเผยแพร่คำวินิจฉัยกรณีการควบรวมกิจการระหว่าง Tesco Lotus และ CP Retail Development ในวันนี้ ถึงแม้ว่าการควบรวมในครั้งนี้จะเป็นการควบรวมในกิจการค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลก แต่คณะกรรมการฯ และสำนักงานฯ กลับเลือกเผยแพร่คำวินิจฉัยด้วยความยาวเพียง 25 หน้าเท่านั้น ไม่ได้มีการอธิบายข้อเท็จจริงและเหตุผลทางกฎหมายโดยละเอียดดังที่มีปรากฏเป็นแนวปฏิบัติมาแล้วในต่างประเทศ เช่นhttps://assets.publishing.service.gov.uk/media/5cc1ec1340f0b64031cfa6f0/Final_reportSA.pdf

เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน พิสูจน์ความเป็นอิสระและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีเพิ่มขึ้นอย่างมากกว่าเมื่อครั้งหน่วยงานยังอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ผมขอเรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายงานของคณะอนุกรรมการ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมด เท่าที่ไม่ขัดต่อการรักษาความลับทางธุรกิจของผู้เกี่ยวข้อง "โดยเร็วที่สุด"

หากคณะกรรมการและสำนักงานฯ ยังคงละเลยการเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดกับสาธารณะ ข้อกล่าวอ้างของกรรมการบางส่วนที่พยายามยืนยันว่าการทำงานของตนยืนอยู่บนหลักการ และข้อกล่าวอ้างของสำนักงานฯ ที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นหน่วยงานที่ทำงานอย่างเต็มที่ คงเป็นเพียงคำโฆษณาชวนเชื่ออันเลื่อนลอยที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงประชาชนและปราศจากความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

ด้วยความ "ไม่เคารพอย่างสูง"
กนกนัย ถาวรพานิช
สนง นี้ ตั้งขึ้นมาเพื่อใครและทำอะไรกันอยู่หรา หมูขึ้นราคาจาก90ไปที่180บาทเพราะอะไร โควิดหมูเหรอครับ รึ ว่า นี่คือความเป็นธรรม
"...อีกทั้งยังพบข้อเท็จจริงว่า กขค. และสำนักงาน สขค. ไม่ได้ทำตามพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าฯ ที่ระบุว่าให้เผยแพร่คำวินิจฉัยที่สิ้นสุดแล้วให้สาธารณชนรับทราบ ตามที่เจตนารมณ์ของกฎหมายได้กำหนดเอาไว้..."

ยังมีคำวินิจฉัยอีกฉบับหนึ่งที่ผมเคยขอให้เผยแพร่ไป คือ คำวินิจฉัยคดีล้งผลไม้ "คดีแรก" ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นคำวินิจฉัยแรกของประเทศไทยที่มีการตัดสินเอาผิดกับผู้ประกอบการ ก็ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ ทั้ง ๆ ที่เป็นคำวินิจฉัยที่ตัดสินไปนานมาก ๆ แล้ว และไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรในการพิจารณาข้อมูลที่อาจเป็นความลับทางการค้า

สำหรับคดีล่าสุดที่เพิ่งมีการสั่งปรับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN (https://www.isranews.org/article/isranews-news/92144-ottc-cpn-Rent-Fines-news.html) เนื่องจากเป็นคดีที่เพิ่งวินิจฉัย สิ่งที่ควรทำในทันทีคือการเผยแพร่ "เอกสารข่าว" (press release) ของสำนักงานฯ เองเสียก่อน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและเหตุผลที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา ก่อนที่จะเผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็มในโอกาสต่อไป เท่าที่ดูจากข่าว คดีไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลย เวลาผ่านไปเกือบสัปดาห์แล้ว ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลอะไรจากสำนักงานฯ ทั้งสิ้น

พวกคุณทำงานกันช้ามาก ๆ นะครับ

ถ้าเป็นในต่างประเทศ หน่วยงานจะมีความตื่นตัว ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลมากกว่านี้ครับ งานเปิดเผยข้อมูลไม่ใช่งานที่ใช้งบประมาณมากเลยครับ อยู่ที่ความตั้งใจและจริงใจในการทำงานล้วน ๆ นะครับ

https://www.isranews.org/article/isranews-scoop/92226-ottc-scoop-board-public.html
สวัสดี​ค่ะ
เมื่อไหร่จะช่วยผู้ประกอบการที่ ติดเครดิต บูโร ที่ปิด บัญชีล่าช้า โดยล้างข้อมูล บูโร น่าจะส่งเสริมตรงนี้คับ เพราะประมูลงานก็ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เสียโอกาศไปหลายงาน เพราะเงินทุนไม่พอลงทุนทั้งที่ปิดบัญชีเป็น0ทุกอย่างรัฐน่าจะมีแนวทางช่วยผู้ประกอบการด้านนี้คับ อยากให้ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้คับ
เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

18 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ข้าพเจ้า นายกนกนัย ถาวรพานิช อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ณ Kiel University ประเทศเยอรมนี โดยได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สืบเนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้มีการแถลงข่าวเผยแพร่คำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ตาม พรบ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 และ 2560 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 จำนวน 3 คดีด้วยกัน การใช้และตีความกฎหมายของคณะกรรมการในเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาต่อของข้าพเจ้า

เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะในการได้ทราบรายละเอียดของคำสั่งทางปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหตุผลประกอบการใช้และการตีความกฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาระดับปริญญาเอกของข้าพเจ้า การเปิดเผยคำสั่งทางปกครองฉบับเต็ม ในรูปแบบที่ปราศจากข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ (non-confidential version of decision) จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างสูงสุด หากข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าถึงคำสั่งทางปกครองฉบับเต็มเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงเนื้อหาของคำวินิจฉัยโดยละเอียด การศึกษาระดับปริญญาเอกของข้าพเจ้าย่อมไม่มีทางสำเร็จตามความประสงค์ของทุนรัฐบาลไทยได้อย่างแน่นอน

อนึ่ง สมควรอธิบายโดยสรุปไว้ ณ ที่นี้ว่า การเปิดเผยคำวินิจฉัยฉบับเต็มของหน่วยงาน เป็นทางปฏิบัติที่เป็นสากลของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าโดยทั่วไป ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปเคยตัดสินในคำพิพากษาฉบับหนึ่งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการทำงานอย่างโปร่งใส European Commission ในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีหน้าที่ในการเผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับที่รักษาความลับทางการค้าของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยที่บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิโต้แย้งการเผยแพร่ได้ (โปรดดู Judgment of the Court of First Instance of 30 May 2006, Bank Austria Creditanstalt v Commission, T-198/03, ECLI:EU:T:2006:136, paragraph 77, Judgment of the General Court of 28 January 2015, Akzo Nobel NV and Eka v Commission, T-345/12, ECLI:EU:T:2015:50, paragraph 90 and Judgment of the General Court of 28 January 2015, Evonik Degussa v Commission, T-341/12, ECLI:EU:T:2015:51, paragraph 120) หากสำนักงานฯ ต้องการยกระดับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามที่มีการกล่าวถึงโดยสำนักงานมาโดยตลอด การให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานโดยการเปิดเผยคำวินิจฉัยฉบับเต็มเป็นสิ่งที่สำนักงานฯ ต้องกระทำ และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อพิจารณาระหว่างประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น สำนักงานฯ ควรพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่าแก่ประโยชน์ที่สาธารณะจะพึงได้รับจากการได้ทราบแนวการใช้และตีความกฎหมายของคณะกรรมการฯ

ด้วยระยะเวลาที่ล่วงเลยมากว่า 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการฯ ได้มีการแถลงข่าว ข้าพเจ้าเห็นว่าบัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่สำนักงานฯ ควรพิจารณาเปิดเผยคำวินิจฉัยฉบับเต็มทั้ง 3 คดี เพื่อประโยชน์ในการรักษาความโปร่งใสในการทำงาน และประโยชน์สาธารณะในการได้ทราบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วโดยละเอียดข้างต้น อนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามีการสอบถามเพื่อขอข้อมูลไปทาง Facebook แต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เคยให้ความสนใจในคำร้องขอของข้าพเจ้าแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ด้วย

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นายกนกนัย ถาวรพานิช
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รวมธุรกิจอย่างไรให้ถูกกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560
โดย นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และโฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

***********************************************
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.)
โทร. 0 2199 5400
เว็บไซต์ www.otcc.or.th
ประมวลภาพกิจกรรมงาน วันเเข่งขันทางการค้า (Competition Day)
“โลกแห่งการแข่งขัน : สร้างธรรมาภิบาล เพิ่มโอกาสทางการค้า” 2562
ที่จัดขึ้น ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม ดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรมและมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งป้องกันการผูกขาดตัดตอนทางการค้า

เปิดเหมือนปกติ

04/11/2021

รายการ “แข่งขันเสรี เป็นธรรม ทางรอดธุรกิจ” รายการที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องกฎหมายการแข่งขันทางการค้าได้อย่างง่ายๆ และคลายทุกข้อสงสัยในการทำธุรกิจไปกับกูรู

มาพูดคุยกันในหัวข้อ “การแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาด E-Service platform” โดย ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า จะมาไขคำตอบเกี่ยวกับการแข่งขันในธุรกิจ E-Service platform ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน พร้อมทั้งเผยบทบาทหน้าที่ของการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าจากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ดำเนินรายการโดยคุณโศภณ นวรัตนาพงษ์

ช่องทางรับข่าวสารจาก OTCC
📱 LINE OA : https://page.line.me/jhl2888x
💻 Website : https://otcc.or.th
📺 YouTube : bit.ly/OTCCYouTube

#OTCC #สขค #สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า #EServicePlatform #แข่งขันเสรีเป็นธรรมทางรอดธุรกิจ #การแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดE-Serviceplatform

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า - สขค.'s post 02/11/2021

📢สขค. เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา
.
📌ปฏิบัติงานฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งเเต่วันที่ 3 - 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาทำการ
สัมภาษณ์ในวันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2564
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จะแจ้งให้ทราบต่อไป
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2199 5416
.
📌ปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งเเต่วันที่ 3 - 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาทำการ
สัมภาษณ์ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จะแจ้งให้ทราบต่อไป
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2199 5405
.
📌ปฏิบัติงานฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งเเต่วันนี้ - 9 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาทำการ
สัมภาษณ์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จะแจ้งให้ทราบต่อไป
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2199 5409
.
📕เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษา
- Resume (ถ้ามี)
- รูปถ่าย จำนวน 1 ใบ
.
📄 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3AE7qhT
.
📬 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่...สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 ถนนเเจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า - สขค.'s post 02/11/2021

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรติจาก ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษสำหรับผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 ในเรื่อง “การแข่งขันทางการค้า” ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (CISCO WEBEX) ณ ห้องประชุมดุลพาห ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ และได้ร่วมหารือเพื่อทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน กับนายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
.
ช่องทางการรับข่าวสารจาก สขค.
📱 LINE OA : https://page.line.me/jhl2888x
💻 Website : https://otcc.or.th
📺 YouTube : bit.ly/OTCCYouTube
.
#OTCC #สขค #CompetitionFocus
#สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#แข่งขันทางการค้าเป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธุรกิจแฟรนไชส์
#OTCCกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า

01/11/2021

คอลัมน์ : ข้างสนามแข่งขัน (ทางการค้า)
ตอน การกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าเชิงโครงสร้าง (2)
.
อ่านบทความได้ที่ : https://bit.ly/3Bwh1HJ
.
ช่องทางการรับข่าวสารจาก สขค.
📱 LINE OA : https://page.line.me/jhl2888x
💻 Website : https://.otcc.or.th
📺 YouTube : bit.ly/OTCCYouTube
.
#OTCC #สขค
#สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#แข่งขันทางการค้าเป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธุรกิจแฟรนไชส์
#OTCCกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า

คอลัมน์ : ข้างสนามแข่งขัน (ทางการค้า)
ตอน การกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าเชิงโครงสร้าง (2)
.
อ่านบทความได้ที่ : https://bit.ly/3Bwh1HJ
.
ช่องทางการรับข่าวสารจาก สขค.
📱 LINE OA : https://page.line.me/jhl2888x
💻 Website : https://.otcc.or.th
📺 YouTube : bit.ly/OTCCYouTube
.
#OTCC #สขค
#สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#แข่งขันทางการค้าเป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธุรกิจแฟรนไชส์
#OTCCกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า

01/11/2021

📢 ข่าวดี..ข่าวด่วน
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 พฤศจิกายน 2564 หัวข้อ "ความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในยุคดิจิทัล" ภายใต้โครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันประกวดบทความสามารถส่งผลงานเข้าประกวด
.
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ทาง https://forms.gle/bAQZqT4eSFHLPGaj8
ตั้งแต่วันนี้ - 8 พฤศจิกายน 2564
.
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://otcc.or.th/article-contest/
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2199 5411
.
#OTCC #สขค #CompetitionFocus
#สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#แข่งขันทางการค้าเป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธุรกิจแฟรนไชส์
#OTCCกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า

📢 ข่าวดี..ข่าวด่วน
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 พฤศจิกายน 2564 หัวข้อ "ความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในยุคดิจิทัล" ภายใต้โครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันประกวดบทความสามารถส่งผลงานเข้าประกวด
.
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ทาง https://forms.gle/bAQZqT4eSFHLPGaj8
ตั้งแต่วันนี้ - 8 พฤศจิกายน 2564
.
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://otcc.or.th/article-contest/
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2199 5411
.
#OTCC #สขค #CompetitionFocus
#สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#แข่งขันทางการค้าเป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธุรกิจแฟรนไชส์
#OTCCกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า

30/10/2021

รายการ แข่งขันเสรี เป็นธรรม ทางรอดธุรกิจ

มาพูดคุยกันในหัวข้อ “การแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาด E-Service platform” โดย ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

29/10/2021

ผลคำวินิจฉัยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
กรณีผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์กำหนดราคาค่าธรรมเนียมโดยมีการปัดเศษ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3vVOZUT
.
ช่องทางติดต่อและรับข่าวสารจาก OTCC
เบอร์โทร : 02-199-5400
LINE OA : https://page.line.me/jhl2888x
Website : www.otcc.or.th
YouTube : bit.ly/OTCCYouTube
.
#OTCC #สขค
#สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#แข่งขันเป็นธรรมธุรกิจเท่าเทียม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
#OTCCกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า

ผลคำวินิจฉัยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
กรณีผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์กำหนดราคาค่าธรรมเนียมโดยมีการปัดเศษ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3vVOZUT
.
ช่องทางติดต่อและรับข่าวสารจาก OTCC
เบอร์โทร : 02-199-5400
LINE OA : https://page.line.me/jhl2888x
Website : www.otcc.or.th
YouTube : bit.ly/OTCCYouTube
.
#OTCC #สขค
#สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#แข่งขันเป็นธรรมธุรกิจเท่าเทียม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
#OTCCกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า

28/10/2021

คุณนินนาท เกิดลาภผล หัวหน้ากลุ่มงานประเมินงานสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวถึงการร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแข่งขันทางการค้าว่า หากผู้ประกอบธุรกิจรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถเข้ามาสอบถามหรือร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลการร้องเรียน
.
สามารถรับชมบทสัมภาษณ์ทั้งหมดได้ใน OTCC Live Talk ตอน "รู้ลึกรู้จริง...กับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า"
ทาง https://bit.ly/3BNug81
.
ช่องทางการรับข่าวสารจาก สขค.
📱 LINE OA : https://page.line.me/jhl2888x
💻 Website : https://.otcc.or.th
📺 YouTube : bit.ly/OTCCYouTube
.
#OTCC #สขค #CompetitionFocus
#สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#แข่งขันทางการค้าเป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธุรกิจแฟรนไชส์
#OTCCกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า

คุณนินนาท เกิดลาภผล หัวหน้ากลุ่มงานประเมินงานสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวถึงการร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแข่งขันทางการค้าว่า หากผู้ประกอบธุรกิจรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถเข้ามาสอบถามหรือร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลการร้องเรียน
.
สามารถรับชมบทสัมภาษณ์ทั้งหมดได้ใน OTCC Live Talk ตอน "รู้ลึกรู้จริง...กับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า"
ทาง https://bit.ly/3BNug81
.
ช่องทางการรับข่าวสารจาก สขค.
📱 LINE OA : https://page.line.me/jhl2888x
💻 Website : https://.otcc.or.th
📺 YouTube : bit.ly/OTCCYouTube
.
#OTCC #สขค #CompetitionFocus
#สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#แข่งขันทางการค้าเป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธุรกิจแฟรนไชส์
#OTCCกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า

28/10/2021

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมกดติดตามช่อง YouTube สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า OTCC

รับฟรี! กระบอกน้ำจำนวน 10 รางวัล
.
รายชื่อผู้รับรางวัล
1. Teratep Tengkratok
2. Kuka Indyninong
3. Beesmee Nitteh
4. คิดถึง วันวาน
5. Amornchai Srisuwan
6. Nichaphat Suphaporn
7. มดแดง ตัวน้อย
8. Jd Anu
9. Naree Jitsomboon
10. คนอ้วน ตัวเปื้อนฝุ่น
.
ผู้โชคดีที่อยู่ในรายชื่อข้างต้น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอรโทรศัพท์ พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลมาทาง Inbox ของเฟซบุ๊คเพจ ภายในวันจันทร์ที่ 1 พ.ย. 2564 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
.
สามารถติดตามกิจกรรมร่วมสนุกครั้งต่อไปได้ทางเฟซบุ๊คเพจ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า - สขค.
.
ช่องทางการรับข่าวสารจาก สขค.
📱 LINE OA : https://page.line.me/jhl2888x
💻 Website : https://.otcc.or.th
📺 YouTube : bit.ly/OTCCYouTube
.
#OTCC #สขค
#สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#แข่งขันทางการค้าเป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธุรกิจแฟรนไชส์
#OTCCกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมกดติดตามช่อง YouTube สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า OTCC

รับฟรี! กระบอกน้ำจำนวน 10 รางวัล
.
รายชื่อผู้รับรางวัล
1. Teratep Tengkratok
2. Kuka Indyninong
3. Beesmee Nitteh
4. คิดถึง วันวาน
5. Amornchai Srisuwan
6. Nichaphat Suphaporn
7. มดแดง ตัวน้อย
8. Jd Anu
9. Naree Jitsomboon
10. คนอ้วน ตัวเปื้อนฝุ่น
.
ผู้โชคดีที่อยู่ในรายชื่อข้างต้น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอรโทรศัพท์ พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลมาทาง Inbox ของเฟซบุ๊คเพจ ภายในวันจันทร์ที่ 1 พ.ย. 2564 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
.
สามารถติดตามกิจกรรมร่วมสนุกครั้งต่อไปได้ทางเฟซบุ๊คเพจ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า - สขค.
.
ช่องทางการรับข่าวสารจาก สขค.
📱 LINE OA : https://page.line.me/jhl2888x
💻 Website : https://.otcc.or.th
📺 YouTube : bit.ly/OTCCYouTube
.
#OTCC #สขค
#สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#แข่งขันทางการค้าเป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธุรกิจแฟรนไชส์
#OTCCกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า - สขค.'s post 27/10/2021

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) โดยฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์สภาพการประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าอุปโภค และข้อเสนอเพื่อส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม กรณีศึกษา 4 ตลาดสินค้าอุปโภค ได้แก่ หลอดไฟ LED , เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และ โถสุขภัณฑ์ ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจและข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าอุปโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ผ่านทางระบบออนไลน์
.
ช่องทางการรับข่าวสารจาก สขค.
📱 LINE OA : https://page.line.me/jhl2888x
💻 Website : https://otcc.or.th
📺 YouTube : bit.ly/OTCCYouTube
.
#OTCC #สขค #CompetitionFocus
#สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#แข่งขันทางการค้าเป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธุรกิจแฟรนไชส์
#OTCCกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า

Timeline Photos 26/10/2021

เตรียมพบกับรายการ “แข่งขันเสรี เป็นธรรม ทางรอดธุรกิจ” รายการที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องกฎหมายการแข่งขันทางการค้าได้อย่างง่ายๆ และคลายทุกข้อสงสัยในการทำธุรกิจไปกับกูรู

ในวันเสาร์ที่ 30 ต.ค. นี้ เวลา 16.00 น. มาพูดคุยกันในหัวข้อ “การแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาด E-Service platform” โดย ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า จะมาไขคำตอบเกี่ยวกับการแข่งขันในธุรกิจ E-Service platform ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน พร้อมทั้งเผยบทบาทหน้าที่ของการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าจากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ดำเนินรายการโดยคุณโศภณ นวรัตนาพงษ์

ช่องทางรับข่าวสารจาก OTCC
📱 LINE OA : https://page.line.me/jhl2888x
💻 Website : https://otcc.or.th
📺 YouTube : bit.ly/OTCCYouTube

#OTCC #สขค #สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า #EServicePlatform #แข่งขันเสรีเป็นธรรมทางรอดธุรกิจ #การแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดE-Serviceplatform

เตรียมพบกับรายการ “แข่งขันเสรี เป็นธรรม ทางรอดธุรกิจ” รายการที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องกฎหมายการแข่งขันทางการค้าได้อย่างง่ายๆ และคลายทุกข้อสงสัยในการทำธุรกิจไปกับกูรู

ในวันเสาร์ที่ 30 ต.ค. นี้ เวลา 16.00 น. มาพูดคุยกันในหัวข้อ “การแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาด E-Service platform” โดย ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า จะมาไขคำตอบเกี่ยวกับการแข่งขันในธุรกิจ E-Service platform ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน พร้อมทั้งเผยบทบาทหน้าที่ของการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าจากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ดำเนินรายการโดยคุณโศภณ นวรัตนาพงษ์

ช่องทางรับข่าวสารจาก OTCC
📱 LINE OA : https://page.line.me/jhl2888x
💻 Website : https://otcc.or.th
📺 YouTube : bit.ly/OTCCYouTube

#OTCC #สขค #สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า #EServicePlatform #แข่งขันเสรีเป็นธรรมทางรอดธุรกิจ #การแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดE-Serviceplatform

23/10/2021
20/10/2021

คอลัมน์ : ข้างสนามแข่งขัน (ทางการค้า)
ตอน การกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าเชิงโครงสร้าง (1)
.
อ่านบทความได้ที่ : https://bit.ly/3vqDXXH
.
ช่องทางการรับข่าวสารจาก สขค.
📱 LINE OA : https://page.line.me/jhl2888x
💻 Website : https://.otcc.or.th
📺 YouTube : bit.ly/OTCCYouTube
.
#OTCC #สขค
#สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#แข่งขันทางการค้าเป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธุรกิจแฟรนไชส์
#OTCCกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า

คอลัมน์ : ข้างสนามแข่งขัน (ทางการค้า)
ตอน การกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าเชิงโครงสร้าง (1)
.
อ่านบทความได้ที่ : https://bit.ly/3vqDXXH
.
ช่องทางการรับข่าวสารจาก สขค.
📱 LINE OA : https://page.line.me/jhl2888x
💻 Website : https://.otcc.or.th
📺 YouTube : bit.ly/OTCCYouTube
.
#OTCC #สขค
#สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#แข่งขันทางการค้าเป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธุรกิจแฟรนไชส์
#OTCCกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า

18/10/2021

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกับโครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
หัวข้อ “ความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในยุคดิจิทัล”
.
เพื่อชิงเงินรางวัลและของที่ระลึกรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท
โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรจากโครงการ
(ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกทุกท่าน)
.
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ทาง https://forms.gle/bAQZqT4eSFHLPGaj8
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564
.
โดยผลงานของผู้เข้าประกวดทุกท่านจะได้รับการพิจารณาเพื่อตัดสินผู้ชนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเห็นชอบ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
.
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://otcc.or.th/article-contest/
.
#OTCC #สขค #CompetitionFocus
#สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
#แข่งขันทางการค้าเป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธุรกิจแฟรนไชส์
#OTCCกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า

15/10/2021

📢สขค. เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท
.
📌ปฏิบัติงานฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งเเต่วันนี้ - 26 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ
สัมภาษณ์ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จะแจ้งให้ทราบต่อไป
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2199 5406
.
📕เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษา
- Resume (ถ้ามี)
- รูปถ่าย จำนวน 1 ใบ
.
📄 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3AE7qhT
.
📬 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่...สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 ถนนเเจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

📢สขค. เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท
.
📌ปฏิบัติงานฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งเเต่วันนี้ - 26 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ
สัมภาษณ์ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จะแจ้งให้ทราบต่อไป
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2199 5406
.
📕เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษา
- Resume (ถ้ามี)
- รูปถ่าย จำนวน 1 ใบ
.
📄 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3AE7qhT
.
📬 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่...สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 ถนนเเจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

รายการ แข่งขันเสรี เป็นธรรม ทางรอดธุรกิจ
OTCC Live Talk ตอน "รู้ลึกรู้จริง...กับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า"
OTCC Live Talk
Interview Digital Economy
วิธีเดินทางมายัง OTCC
สมศักดิ์ เกียยรติชัยลักษณ์
การประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้า
“หัวใจหลักของการแข่งขันทางการค้า”

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
Bangkok องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
New Zealand Alumni Association in Thailand New Zealand Alumni Association in Thailand
191/87 CTI Tower Floor 10 Khlongtoei Khlong Toei
Bangkok, 10110

New Zealand Alumni Association of Thailand (NZAA) is a non profit organisation established in 1975 as a representative body for students and graduates.

สมาคมชาวจันทบุรี สมาคมชาวจันทบุรี
เลขที่ 226/7 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok, 10300

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ADCoPT ADCoPT
Bangkok, 10110

ADCoPT (Adverse Drug Reaction's Community of Pharmacy Practice Thailand)

สมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิกา สมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิกา
เลขที่ 320/95 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพูล เขตหนองแขม
Bangkok, 10160

เราร่วมกันก้าวข้ามความพิการของลูก เพื่อฟื้นฟูลูกให้เต็มศักยภาพ และร่วมกันจัดบริการทา��

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น Baannokkamin Foundation มูลนิธิบ้านนกขมิ้น Baannokkamin Foundation
89 ซ.เสรีไทย17 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
Bangkok, 10240

ครอบครัวอบอุ่น ชีวิตสดใส เป็นพร

Assumption College Primary Section Assumption College Primary Section
164 Soi Sathorn11 Rd.Sathorn
Bangkok, 10120

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและ
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 501/1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือ
Bangkok, 10210

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการโดยมิได้หวังผลกำไร

ART of SIAM ART of SIAM
Bangkok, 10210

ART for Better LIVE "ลมหายใจ...ศิลป...ชีวิต" Art and Culture Architecture & Peoples of THAILAND

กนกบรรณสาร (OMF Publishers) กนกบรรณสาร (OMF Publishers)
86/122 Soi Tha Kham 28/1 Rama II Road, Bang Khun Thian
Bangkok, 10150

http://www.kanokbannasan.org Twitter: kanokbannasan

Draft Board Draft Board
12A Floor, 124 Orakarn Building
Bangkok, 10330

Draft Board is a co-working space that welcomes everyone to share the experience and inspiration.

UTCC Toastmasters Club UTCC Toastmasters Club
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand
Bangkok

UTCC Toastmasters Club: Where leaders are made. (Toastmasters International) We hold the meeting every 2nd and 4th Thursday of each month.