สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออด

สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออด

ตำแหน่งใกล้เคียง วณิชย์

9Engineer
9Engineer
10540
บริษัท โฮมแลนด์แอดวานซ์ จำกั
บริษัท โฮมแลนด์แอดวานซ์ จำกั
977 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์
ร้านสยามนาฬิกา Siam Watch Shop
ร้านสยามนาฬิกา Siam Watch Shop
แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์, Changwat Samut Prakan
Barudan KMCC Thailand
Barudan KMCC Thailand
ลาซาล 56
รถกอล์ฟไฟฟ้า GlobalCorporation
รถกอล์ฟไฟฟ้า GlobalCorporation
888/8 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ, Samut Prakan
Pico Thailand
Pico Thailand
10 Soi Lasalle 56 Bangna Tai, Bangna
ขนย้ายบ้าน, superbluemove ย้ายเฟอร์นิ
ขนย้ายบ้าน, superbluemove ย้ายเฟอร์นิ
9/283 ตำบลสำโรงเหนือ
Foresee กล้องวงจรปิดราคาส่ง
Foresee กล้องวงจรปิดราคาส่ง
840/7 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา
B & C Court @Lasalle 73, Bangna
B & C Court @Lasalle 73, Bangna
ลาซาล 73
TCIS Inspection Thailand
TCIS Inspection Thailand
819, Bearing 66, Sukumvit 107, Samrongnua, Muang Samut Prakan
JHS Southeast Asia representative for Foodservice Equipment Manufacturers
JHS Southeast Asia representative for Foodservice Equipment Manufacturers
929/16 SOi Bearing 39 - Sukhumvit 107, Samut Prakan
บุญช่วย ประเทศไทย
บุญช่วย ประเทศไทย
GARAGE 60 ถ.บางนา-ตราด ซ.60 23/118 ม.15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
LUCKY PAINT CO,.LTD.
LUCKY PAINT CO,.LTD.
888/8 หมู่ 9 ซ.แบริ่ง 64/1 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
Apple Auto Auction (Thailand)
Apple Auto Auction (Thailand)
1658 Bangna-Trad Rd., Bangna,
Maldives Experts
Maldives Experts
63 Soi Bangna-Trad 42, BangnaTrad Road, Bangna

สอนโปรแกรมบัญชี สำหรับผู้ประกอบกิจการยืนภาษี ปิดงบดุล

เปิดเหมือนปกติ

21/02/2020

ถึงเจ้าของ และ นักบัญชีทุกคนถ้ารู้สึกเหนื่อย ขี้เกียจและไม่มีอารมณ์ทำงาน ขอให้มองรูปนี้ แล้วคุณจะมีกำลังใจทำงานเพิ่มขึ้น 200%

ถึงเจ้าของ และ นักบัญชีทุกคนถ้ารู้สึกเหนื่อย ขี้เกียจและไม่มีอารมณ์ทำงาน ขอให้มองรูปนี้ แล้วคุณจะมีกำลังใจทำงานเพิ่มขึ้น 200%

24/12/2019

#ทำวีซ่า เตรียมเอกสารให้ลูกค้า ค่าบริการ #ค่าทำวีซ่า

เตรียมเอกสารไปทำวีซ่าให้ลูกค้าคนจีนฮ่องกง ค่าทำวีซ่าอยู่ที่ 37000 ถึง 50000 นะคะ อันนี้เตรียมรอบที่ 3 แล้วค่ะ

#วีซ่าทำงาน #ทำวีซ่า #เปิดบริษัท #ทำงานในไทย #ทำวีซ่าต่างชาติ

สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออดิท updated their business hours. 11/05/2019

สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออดิท updated their business hours.

สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออดิท updated their business hours.

20/04/2019
สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออดิท updated their phone number. 19/04/2019

สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออดิท updated their phone number.

สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออดิท updated their phone number.

สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออดิท updated their website address. 19/04/2019

สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออดิท updated their website address.

สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออดิท updated their website address.

19/04/2019

การจัดทำแฟ้มทำบัญชี

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อ ทำแฟ้มบัญชี

[04/03/19]   การเฉลี่ยภาษีซื้อมีวิธีการใดบาง ?
การเฉลี่ยภาษีซื้อม 2 ี วิธีคือ
1. เฉลี่ยภาษีซื้อตามสวนของรายได 
2. เฉลี่ยภาษีซื้อตามพื้นที่การใชอาคาร
.
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร---------------------------------------------อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อที่จะนำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ 1 กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการจดทะเบียนได้นำสินค้าหรือบริการที่ได้มาหรือได้รับมาในการประกอบกิจการของตนไปใช้หรือจะใช้ในกิจการทั้งสองประเภทถ้าสามารถแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าภาษีซื้อที่เกิดจากสินค้าหรือบริการดังกล่าวเป็นภาษีซื้อของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ถือเป็นภาษีซื้อของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น ๆข้อ 2 นอกจากกรณีตามข้อ 5 ถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ประกอบการจดทะเบียนได้นำสินค้าหรือบริการที่ได้มาหรือได้รับมาในการประกอบกิจการของตนไปใช้หรือจะใช้ในกิจการทั้งสองประเภท ถ้าไม่สามารถแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าภาษีซื้อที่เกิดจากสินค้าหรือบริการดังกล่าวเป็นภาษีซื้อของกิจการประเภทใด ให้เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของแต่ละกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเริ่มประกอบกิจการ หรือได้ประกอบกิจการมาแล้วแต่ยังไม่มีรายได้ ให้ประมาณการรายได้ของกิจการทั้งสองประเภทของปีที่เริ่มมีรายได้

ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของประมาณการรายได้ดังกล่าว และให้นำภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของประมาณการรายได้ของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมาหักออกจากภาษีขาย แต่ภาษีซื้อดังกล่าวจะต้องมีจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของภาษีซื้อที่นำมาเฉลี่ย

สำหรับในปีถัดจากปีที่เริ่มประกอบกิจการและยังไม่มีรายได้ถึงสิ้นปีของปีที่เริ่มมีรายได้ ให้เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของประมาณการรายได้ตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง

เมื่อสิ้นปีที่เริ่มมีรายได้ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนคำนวณภาษีซื้อที่หักได้จริงตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้ปรับปรุงภาษีซื้อที่ได้นำมาหักออกจากภาษีขายแล้วตามหลักเกณฑ์ตาม (2)

ปีที่เริ่มมีรายได้ให้หมายถึง ปีแรกที่มีรายได้เกิดขึ้นจริงไม่น้อยกว่า 6 เดือนภาษี

(2) การปรับปรุงภาษีซื้อตาม (1) ให้กระทำในเดือนภาษีถัดจากเดือนภาษีสุดท้ายของปีที่เริ่มมีรายได้ โดยให้ปรับปรุงตั้งแต่เดือนภาษีแรกที่ได้มีการเฉลี่ยภาษีซื้อถึงเดือนภาษีสุดท้ายของปีที่เริ่มมีรายได้ ดังนี้

(ก) ในกรณีภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้และได้นำมาหักออกจากภาษีขายแล้ว มีจำนวนเกินกว่าภาษีซื้อที่หักได้จริง ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนชำระภาษีซื้อส่วนที่เกินนั้นพร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษีที่มีการปรับปรุงภาษีซื้อและให้นำภาษีซื้อส่วนที่เกินนั้นซึ่งยังมิได้นำไปรวมคำนวณเป็นมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหรือรายจ่ายของกิจการ ไปรวมคำนวณเป็นมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหรือรายจ่ายของกิจการในปีที่เกี่ยวข้อง

(ข) ในกรณีภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้และได้นำมาหักออกจากภาษีขายแล้วมีจำนวนน้อยกว่าภาษีซื้อที่หักได้จริง ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นคำร้องขอคืนภาษีซื้อส่วนที่ขาดนั้น ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด และให้นำภาษีซื้อส่วนที่ขาด ซึ่งได้นำไปรวมคำนวณเป็นมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหรือรายจ่ายของกิจการแล้วไปหักออกจากมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหรือรายจ่ายของกิจการในปีที่เกี่ยวข้อง

(3) สำหรับปีถัดจากปีที่เริ่มมีรายได้เป็นต้นไป ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีก และในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไปตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการทั้งสองประเภทก็ให้กระทำได้ ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์ตาม (2) มาใช้บังคับโดยอนุโลมและเมื่อได้เลือกปฏิบัติเป็นอย่างใดแล้ว ก็ให้ถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เปลี่ยนแปลงได้

รายได้ของปีที่ผ่านมาตามวรรคหนึ่ง หมายถึง รายได้ของปีก่อนปีปัจจุบัน 1 ปี

(4) การปรับปรุงภาษีซื้อตามข้อนี้ ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 89 และมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากรข้อ 3 เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามข้อ 2(3)

(1) ถ้ารายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ของกิจการทั้งหมด ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิเลือกนำภาษีซื้อทั้งจำนวนไปหักออกจากภาษีขาย ทั้งนี้ ห้ามนำภาษีซื้อดังกล่าวไปรวมคำนวณเป็นมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหรือรายจ่ายของกิจการ

(2) ถ้ารายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ของกิจการทั้งหมด ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิเลือกไม่นำภาษีซื้อทั้งจำนวนไปหักออกจากภาษีขาย แต่ให้นำไปรวมคำนวณเป็นมูลค่าต้นทุนทรัพย์สินหรือรายจ่ายของกิจการ

เมื่อได้เลือกปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว ก็ให้ถือปฏิบัติตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เปลี่ยนแปลงได้“ข้อ 4 รายได้ตามข้อ 2 และข้อ 3 หมายความว่า

(1) รายได้ของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายความว่า มูลค่าของฐานภาษีของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่มูลค่าของฐานภาษีของกิจการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล ในกรณีรับขนคนโดยสาร ให้หมายความรวมถึงมูลค่าของค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บ นอกราชอาณาจักรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารด้วยหรือในกรณีรับขนสินค้าให้หมายความรวมถึงมูลค่าของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เนื่องในการรับขนสินค้าเข้าในราชอาณาจักรด้วย

(2) รายได้ของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายความว่า มูลค่าของฐานภาษีของกิจการประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รายรับของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และรายรับของกิจการประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ และให้หมายความรวมถึงรายรับสำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าสินค้าที่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 ”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 67) ใช้บังคับ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป)

“รายได้ตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึง

(ก) รายได้ที่เกิดขึ้นจากกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนนำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากธนาคาร ซื้อพันธบัตรหรือหลักทรัพย์ หรือซื้อตั๋วเงินของสถาบันการเงินอื่น แต่ทั้งนี้ไม่ใช้บังคับสำหรับการประกอบกิจการตามมาตรา 91/2(1)(2) และ (3) แห่งประมวลรัษฎากร

(ข) รายได้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีการกู้ยืมเงินกันเองในระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน

คำว่า "บริษัทในเครือเดียวกัน" หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไปซึ่งมีความสัมพันธ์กันโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอีกแห่งหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนก่อนวันที่มีการกู้ยืม

(ค) รายได้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนสะสมพนักงานหรือทุนอื่นใดเพื่อพนักงาน และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้นำเงินกองทุนนี้ออกให้พนักงานที่เป็นสมาชิกกู้ยืมเป็นสวัสดิการ

(ง) รายได้ที่เกิดขึ้นจากกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีการประกอบกิจการประเภทที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 153) ใช้บังคับ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป)ข้อ 5 กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนเองซึ่งเป็นกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และเพื่อการอื่นให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซื้อ ดังนี้

(1) ให้ประมาณการการใช้พื้นที่อาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนเองซึ่งเป็นกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และเพื่อการอื่น โดยให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคารดังกล่าว และให้นำภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนเองซึ่งเป็นกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมาหักออกจากภาษีขาย

ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคารตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่งตั้งแต่เดือนภาษีแรกที่มีภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารเกิดขึ้นถึงเดือนภาษีก่อนมีกรณีการใช้พื้นที่อาคารตรงตามที่ได้ประมาณการไว้ตาม (2)(ก) หรือถึงเดือนภาษีก่อนมีกรณีตาม (2)(ข)

(2) เมื่อการก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนปฏิบัติ ดังนี้

(ก) ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนยังมิได้ใช้พื้นที่อาคารหรือได้ใช้พื้นที่อาคารตรงตามที่ได้ประมาณการไว้ หรือได้ใช้พื้นที่อาคารแล้วแต่ยังไม่เกินกว่าที่ได้ประมาณการไว้ในแต่ละส่วน ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้

(ข) ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ใช้พื้นที่อาคารไม่ตรงตามที่ได้ประมาณการไว้เป็นครั้งแรกในเดือนภาษีใด อันเป็นเหตุให้ภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนคำนวณภาษีซื้อที่หักได้จริงตามส่วนของการใช้พื้นที่อาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนเองซึ่งเป็นกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้ปรับปรุงภาษีซื้อที่ได้นำมาหักออกจากภาษีขายแล้วตามหลักเกณฑ์ตาม (3)

(3) การปรับปรุงภาษีซื้อตาม (2)(ข) ให้กระทำในเดือนภาษีแรกที่ได้ใช้พื้นที่อาคารไม่ตรงตามที่ได้ประมาณการไว้โดยให้ปรับปรุงตั้งแต่เดือนภาษีแรกที่มีภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารเกิดขึ้นถึงเดือนภาษีก่อนเดือนภาษีที่ได้ใช้พื้นที่อาคารดังกล่าวดังนี้

(ก) ในกรณีภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้และได้นำมาหักออกจากภาษีขายแล้วมีจำนวนเกินกว่าภาษีซื้อที่หักได้จริง ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนชำระภาษีซื้อส่วนที่เกินนั้น พร้อมกับยื่น

18/02/2019

เชิญป้ายหน้าค่ะ

ตามหาสำนักงานบัญชีคุณภาพครับ
.
มีลูกค้า Inbox มาปรึกษาว่าทำไมสำนักงานบัญชีถึงไม่ยอมขอภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืนให้ทั้งๆที่บันทึกรายได้ครบทุกอย่าง ไม่เคยหนีภาษีเลย โดนภาษีหัก ณ ทีจ่ายปีละหลายแสนอยากได้คืนเพราะธุรกิจก็ไม่ได้มีกำไร
.
สำนักงานบัญชีที่ทำให้พอบอกว่าให้ขอคืนภาษี บอกว่างั้นเค้าเลิกทำบัญชีให้ลูกค้าไปหาเจ้าอื่นทำแทนเลย
.
สำนักงานบัญชีไหนรับทำบัญชีและยอมทำเรื่องขอคืนภาษีลงชื่อใต้โพสเลยครับ เดี๋ยวลูกค้าจะติดต่อไปหาเองครับ

15/09/2018

#ค่าปรับกรณีส่งงบการเงินล่าช้า
.
ช่วงนี้เป็นเทศกาลของหมายเรียกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือบางคนก็ได้จดหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ไปจ่ายค่าปรับกรณีที่เราไม่ได้นำส่งงบการเงิน หรือนำส่งงบการเงินล่าช้า
.
ผู้ประกอบการหลายท่านยังคงเข้าใจผิดว่าจดนิติบุคคลขึ้นมาแต่ไม่ได้ประกอบกิจการอะไรเลย (ไม่มีรายได้และค่าใช้จ่ายเลย) ไม่จำเป็นจะต้องยื่นงบการเงิน นั่นเป็นความเข้าใจผิด
.
กฏหมายกำหนดว่าให้นิติบุคคลปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถ้าคุณไม่มีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเลย คุณก็ยังคงมีหน้าที่จะต้องจัดทำงบการเงินอยู่ดี โดยงบที่ทำส่งนั้นนักบัญชีจะเรียกว่า "ปิดงบเปล่า" ราคาตลาดปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 - 10,000 บาท
.
หมายเหตุ: สำหรับค่าปรับของกรมสรรพากร (ภ.ง.ด. 50)
▶️ค่าปรับอาญายื่นแบบเกินกำหนด ไม่เกิน 2,000 บาท (ปกติต้องยื่นภงด.50 ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบบัญชี)
- ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 1,000 บาท
- ยื่นแบบเกิน 7 วัน 2,000 บาท
▶️ค่าปรับอาญาไม่ยื่นงบการเงิน 2,000 บาท

#ค่าปรับกรณีส่งงบการเงินล่าช้า
.
ช่วงนี้เป็นเทศกาลของหมายเรียกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือบางคนก็ได้จดหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ไปจ่ายค่าปรับกรณีที่เราไม่ได้นำส่งงบการเงิน หรือนำส่งงบการเงินล่าช้า
.
ผู้ประกอบการหลายท่านยังคงเข้าใจผิดว่าจดนิติบุคคลขึ้นมาแต่ไม่ได้ประกอบกิจการอะไรเลย (ไม่มีรายได้และค่าใช้จ่ายเลย) ไม่จำเป็นจะต้องยื่นงบการเงิน นั่นเป็นความเข้าใจผิด
.
กฏหมายกำหนดว่าให้นิติบุคคลปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถ้าคุณไม่มีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเลย คุณก็ยังคงมีหน้าที่จะต้องจัดทำงบการเงินอยู่ดี โดยงบที่ทำส่งนั้นนักบัญชีจะเรียกว่า "ปิดงบเปล่า" ราคาตลาดปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 - 10,000 บาท
.
หมายเหตุ: สำหรับค่าปรับของกรมสรรพากร (ภ.ง.ด. 50)
▶️ค่าปรับอาญายื่นแบบเกินกำหนด ไม่เกิน 2,000 บาท (ปกติต้องยื่นภงด.50 ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบบัญชี)
- ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 1,000 บาท
- ยื่นแบบเกิน 7 วัน 2,000 บาท
▶️ค่าปรับอาญาไม่ยื่นงบการเงิน 2,000 บาท

17/08/2018

เพช็รอารีย์ อุ่นจันที **ไม่เป็นพนักงานของ บริษัท เอสเอ็มแอลออดิท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 30 เดือนสิงหาคม 2559**ลาออกไป **ก่อนที่จะไปเป็นที่ปรึกษา บริษัทอื่น **ไปปิดงบของบริษัทตัวเองก่อนดีไหม ** ลูกค้าของบริษัท สตีลเมทัล ที่ขโมยไป ยกให้ถือว่าทำบุญ

เพช็รอารีย์ อุ่นจันที **ไม่เป็นพนักงานของ บริษัท เอสเอ็มแอลออดิท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 30 เดือนสิงหาคม 2559**ลาออกไป **ก่อนที่จะไปเป็นที่ปรึกษา บริษัทอื่น **ไปปิดงบของบริษัทตัวเองก่อนดีไหม ** ลูกค้าของบริษัท สตีลเมทัล ที่ขโมยไป ยกให้ถือว่าทำบุญ

สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออดิท updated their information in their About section. 27/05/2018

สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออดิท updated their information in their About section.

สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออดิท updated their information in their About section.

สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออดิท updated their business hours. 27/05/2018

สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออดิท updated their business hours.

สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออดิท updated their business hours.

04/05/2018

จัดทำเอกสารการขาย

จัดเอกสาร เอาเบอร์2 copyอยู่หน้า. ปะด้วยใบโอนเงิน+แผนที่ +เบอร์1พับมุม

23/03/2018

โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ

www.smlaudit.com/โปรแกรมบัญชีออนไลน์ฟรี.html
ลูกค้าท่านใดอยากใช้ โปรแกรม Flowaccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ฟรี 60 วัน
กรุณากรอกข้อมูล Email ของท่านตาม แบบฟอร์มข้างล่าง บทความนี้. ทางเราจะส่งโปรแกรมให้ท่านฟรี ภายใน 3 วัน หรือติดต่อ Line @smlaudit

ระบบบัญชีออนไลน์ FlowAccount 15/02/2018

ระบบบัญชีออนไลน์ FlowAccount

รับวางระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์
Startup ไทย ที่เลือกใช้งาน ระบบบัญชีออนไลน์ FlowAccount.com
www.smlaudit.com/ระบบบัญชีออนไลน์-FlowAccount

ระบบบัญชีออนไลน์ FlowAccount ระบบบัญชีออนไลน์ FlowAccount

15/02/2018

จดบริษัท และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันนี้ ใช้โปรแกรม FlowAccount ได้ฟรี
**ลูกค้าสำนักงานบัญชี กรุณาติดต่อ ฝ่ายซัพพอร์ต เพื่อรับโปรแกรม รวมทั้ง อบรมโปรแกรมฟรี
http://www.smlaudit.com/Register/Register.html

จดบริษัท และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันนี้ ใช้โปรแกรม FlowAccount ได้ฟรี
**ลูกค้าสำนักงานบัญชี กรุณาติดต่อ ฝ่ายซัพพอร์ต เพื่อรับโปรแกรม รวมทั้ง อบรมโปรแกรมฟรี
http://www.smlaudit.com/Register/Register.html

คู่มือห้างหุ้นส่วน 01/02/2018

คู่มือห้างหุ้นส่วน

คู่มือห้างหุ้นส่วน ที่ควรทำความเข้าใจ
สอบถามได้ที่ Line @smlaudit หรือคลิกที่ลิงค์
https://line.me/ti/p/@smlaudit ยินดีให้บริการและคำแนะนำค่ะ
โทร 080 553 7077

คู่มือห้างหุ้นส่วน คู่มือห้างหุ้นส่วน

25/01/2018
25/01/2018

สอบถามข้อมูลรายละเอียด Line @smlaudit หรือคลิกที่ลิงค์
https://line.me/ti/p/@smlaudit
🎯ยินดีให้บริการ 😊📌😊

คู่มือ จัดทำบัญชีอย่างไร ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี : อธิบายภาพรวมที่น่าสนใจของการทำธุรกิจ วิธีคิดทางบัญชีและภาษีต่างๆ คนเริ้มธุรกิจควรอ่าน
http://www.smlaudit.com/images/main_1516537904/ebook20160725-01.pdf
ติดตามความรู้เรื่องภาษีสำหรับคนทำธุรกิจได้ที่แฟนเพจ SMLaudit
www.smlaudit.com หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่ Line @smlaudit หรือคลิกที่ลิงค์
https://line.me/ti/p/@smlaudit คะ

#คู่มือภาษี
#ภาษีธุรกิจ #ความรู้ภาษีธุรกิจ
#สอบบัญชี

smlaudit | LINE TIMELINE 25/01/2018

smlaudit | LINE TIMELINE

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @smlaudit หรือคลิกที่ลิงค์
https://line.me/ti/p/@smlaudit
📌🗃 ปรึกษาเราได้ค่ะ ยินดีให้บริการ 😊

smlaudit | LINE TIMELINE 􀂲เอกสารที่ท่านต้องจัดเตรียมในการรับงานครั้งแรก ส่งมายัง Email: [email protected] 1. หนังสือบริคณฑ์สนธิ (บอจ.2) 2. สำเนาบัญชีร.....

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

การจัดทำแฟ้มทำบัญชี
จัดทำเอกสารการขาย
โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


59/294 ซอยศรีด่าน24 ถนน ศรีนครินทร์
Bangkok
10270

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล K ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล K
อัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 10
Bangkok, 10330

ที่ปรึกษา โครงสร้างเงินเดือน ,ประเมินผลงาน OKRs/KPIs ,Competency โทร 086-489-2499 คุณยุพาภรณ์ Email : [email protected]

BJ Smart Organizer BJ Smart Organizer
Pranakorn
Bangkok, 10200

If you're looking for business provider or stuck with any issues, let discuss. We are willing to be your assistant and work with you as the partner.

Mind Dojo (Thailand) Mind Dojo (Thailand)
17/160 Windmill Park, Moo 14, Bangna-trad Rd, Bangpleeyai
Bangkok, 10540

Founded in 2008 by a group of international entrepreneurs keen on learning, innovation & change.

Ajari Kaya Ajari Kaya
Bangkok, 10120

Kita adalah kursus online yang khusus mengajarkan kalian untuk membuka usaha. Kita mengajarkan berbagai macam usaha dari nara sumber yang berpengalaman di bidangnya.

Farmgroup Farmgroup
822/227-822/228 Sukhumvit 55 (Soi Thonglor), Klongtan Nua, Wattana
Bangkok, 10110

A Creative and Design Consultancy Based in Bangkok — www.farmgroup.co.th

Chusak-Marketing Consultant Chusak-Marketing Consultant
49/527 ซอยนวมินทร์26 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
Bangkok, 10240

ที่ปรึกษาธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการตลาด www.marketingguru.co.th

RLC Recruitment & Outsourcing RLC Recruitment & Outsourcing
142 Two Pacific Place, Sukhumvit Road (Nana BTS Station), Khlongtoey
Bangkok, 10110

"Tailored Recruitment and Payroll Outsourcing Solutions for Your Business Needs" Thailand&ASIA | Contact us: +66 2 653 3998 Email: [email protected]

Revolution-AV Revolution-AV
Bangkok, 10210

AV Consult & Design รับออกแบบระบบภาพ เสียง แสง ระบบบควบคุม ระบบบันทึก & Video Server

สำนักงานบัญชี สมาร์ทแอค สำนักงานบัญชี สมาร์ทแอค
บางแค
Bangkok, 10160

ที่ปรึกษาบัญชี ภาษี - บริการรับทำบัญชี ภาษี SmartAcct = Smart Account

Thailand Business Brokers - - Bangkok Pattaya Chiangmai Phuket Thailand Business Brokers - - Bangkok Pattaya Chiangmai Phuket
63 Pracha Songkro Soi 14
Bangkok, 10400

Thailand Business Brokers is Thailands most reputable business brokerage operation. With over 20 years of experience in the business brokerage industry, we have the expertise to guide you through the business buying and selling process.

Start at Smart เริ่มธุรกิจอย่างฉลาด Start at Smart เริ่มธุรกิจอย่างฉลาด
Bangkok, 10400

อยากมีธุรกิจส่วนตัว เราพร้อมให้คำปรึกษา Line : saravit Tel : 08-1916-2276

WIP Digital WIP Digital
Bangkok, 10500

พวกเราเป็นทีมแรกที่กล้ารับประกัน Lead Generation & Sales เพื่อสร้างการเติบโตด้านยอดขาย และธุรกิจของคุณ