สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันลอยกระทง
แบบฟอร์มใบขอรับทุนการศึกษาบุตร - ธิดาสมาชิก https://bit.ly/3ocAV66
สำหรับสมาชิก work for home รบกวนส่งเอกสารตัวจริงใบขอรับทุนฯ แนบสำเนาเอกสารการรับทุนต่าง ๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทางไปรษณีย์มาให้สหกรณ์ฯ เท่านั้น
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นhttp://tulip.bu.ac.th/~aimon.s/BUSC/042BUSC1.pdf

สมาชิกสามารถส่งเอกสารเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นได้ โดยผ่านอีเมล์

[email protected]

Bangkok University Savings Cooperatives Limited

เปิดเหมือนปกติ

15/12/2021
09/12/2021
03/12/2021
01/12/2021
18/11/2021

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันลอยกระทง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันลอยกระทง

10/11/2021

แบบฟอร์มใบขอรับทุนการศึกษาบุตร - ธิดาสมาชิก https://bit.ly/3ocAV66
สำหรับสมาชิก work for home รบกวนส่งเอกสารตัวจริงใบขอรับทุนฯ แนบสำเนาเอกสารการรับทุนต่าง ๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทางไปรษณีย์มาให้สหกรณ์ฯ เท่านั้น

แบบฟอร์มใบขอรับทุนการศึกษาบุตร - ธิดาสมาชิก https://bit.ly/3ocAV66
สำหรับสมาชิก work for home รบกวนส่งเอกสารตัวจริงใบขอรับทุนฯ แนบสำเนาเอกสารการรับทุนต่าง ๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทางไปรษณีย์มาให้สหกรณ์ฯ เท่านั้น

23/10/2021
08/10/2021
29/09/2021
16/09/2021

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นhttp://tulip.bu.ac.th/~aimon.s/BUSC/042BUSC1.pdf

สมาชิกสามารถส่งเอกสารเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นได้ โดยผ่านอีเมล์

[email protected]

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นhttp://tulip.bu.ac.th/~aimon.s/BUSC/042BUSC1.pdf

สมาชิกสามารถส่งเอกสารเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นได้ โดยผ่านอีเมล์

[email protected]

09/09/2021
23/08/2021
13/08/2021
09/08/2021
23/07/2021
23/07/2021
16/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
02/06/2021
25/05/2021
14/05/2021

มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังนี้
1. คำขอพักชำระหนี้ (ต้นเงินกู้)http://tulip.bu.ac.th/~aimon.s/BUSC/041BUSC1.pdf
2. หนังสือยินยอมของผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน สำหรับผู้กู้ 1 ฉบับ และผู้ค้ำประกันตามจำนวนที่ค้ำประกัน
http://tulip.bu.ac.th/~aimon.s/BUSC/041BUSC2.pdf
3. บันทึกแนบท้ายหนังสือกู้เงิน
http://tulip.bu.ac.th/~aimon.s/BUSC/041BUSC3.pdf

มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังนี้
1. คำขอพักชำระหนี้ (ต้นเงินกู้)http://tulip.bu.ac.th/~aimon.s/BUSC/041BUSC1.pdf
2. หนังสือยินยอมของผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน สำหรับผู้กู้ 1 ฉบับ และผู้ค้ำประกันตามจำนวนที่ค้ำประกัน
http://tulip.bu.ac.th/~aimon.s/BUSC/041BUSC2.pdf
3. บันทึกแนบท้ายหนังสือกู้เงิน
http://tulip.bu.ac.th/~aimon.s/BUSC/041BUSC3.pdf

Photos from สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด's post 13/05/2021

Photos from สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด's post

10/05/2021
Photos from สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด's post 29/04/2021

Photos from สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด's post

23/04/2021

ประชาสัมพันธ์การเพิ่มหุ้น ดาวน์โหลดแบบฟอร์มhttp://tulip.bu.ac.th/~aimon.s/BUSC/040BUSC1.pdf

ประชาสัมพันธ์การเพิ่มหุ้น ดาวน์โหลดแบบฟอร์มhttp://tulip.bu.ac.th/~aimon.s/BUSC/040BUSC1.pdf

12/04/2021
06/04/2021
31/03/2021
15/03/2021
04/03/2021

ประกาศมาตรการดำเนินการการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน ประจำปี 2563
http://bit.ly/2PyWi3Z

ประกาศมาตรการดำเนินการการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน ประจำปี 2563
http://bit.ly/2PyWi3Z

04/03/2021

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดการประชุมได้ที่
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 http://bit.ly/2MLuzMr
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 http://bit.ly/3bgIHH0
งบการเงินประจำปี 2563 http://bit.ly/2MKvv3v

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดการประชุมได้ที่
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 http://bit.ly/2MLuzMr
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 http://bit.ly/3bgIHH0
งบการเงินประจำปี 2563 http://bit.ly/2MKvv3v

25/02/2021
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด ประจำปี 2563 ที 17/02/2021

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด ประจำปี 2563 ที

https://docs.google.com/forms/d/1XwC8bSnt75LjFzfYb7w71Kqx0GXWJTLJDw63FoBM4rI/viewform?edit_requested=true

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด ประจำปี 2563 ที *** แบบประเมินนี้จะถูกรักษาเป็นความลับเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการของสหกรณ์ฯ ต่อไป ***

09/02/2021

เว็บไซต์

ที่อยู่


ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
Bangkok
10110
เงินกู้ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
ทรัพย์ใจดี จำนอง ขายฝาก บ้าน ทรัพย์ใจดี จำนอง ขายฝาก บ้าน
Bangkok, 11000

"ทรัพย์ใจดี" เราเป็นกลุ่มนายทุนคนรุ่นใหม่ พร้อมที่จะให้ "เงิน" เพื่อสร้าง "โอกาส" ให้กับท่าน

PPP Car4Cash PPP Car4Cash
ดอนเมือง
Bangkok, 12000

PPP Car 4 Cash จำนำจอดรถยนต์ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.5% ไม่เช็คเครดิต ไม่ยุ่งยาก ทำเรื่องง่ายๆ

G Capital Public Company Limited G Capital Public Company Limited
161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 8 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เข
Bangkok, 10330

ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร แห่งแรกของประเทศไทย

เงินติดล้อ เงินติดล้อ
ถนน ลาดพร้าววังหิน
Bangkok, 10220

รับจัดไฟแนนซ์รถจดประกอบ Bigbike รับจัดไฟแนนซ์รถจดประกอบ Bigbike
976/1 Soi Rama9 Hospital, Khwaeng Bang Kapi, Khet Huai Khwang
Bangkok, 10310

รับจัดไฟแนนท์รถจดประกอบ, รถBIGBIKE, รถประมูลกรมศุลฯ, รถนำเข้าแบบ 32, รถสปอร์ต, รถซิ่ง, รถบรรทุก

เงินกู้/รับจำนอง/ขายฝากบ้านแ เงินกู้/รับจำนอง/ขายฝากบ้านแ
22/123 ม.3
Bangkok, 10150

รับจำนอง-ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

AK เงินด่วน AK เงินด่วน
Bangkok, 10270

เงินกู้ สำหรับเจ้าของกิจการที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เมืองไทย แคปปิตอล : Muangthai Capital เมืองไทย แคปปิตอล : Muangthai Capital
332/1 Jaransanitwong Road.
Bangkok, 10700

บริการใกล้ชิด ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ

เงินกู้ กู้เงิน บริการปล่อยเงินกู้นอกระบบ เงินกู้ กู้เงิน บริการปล่อยเงินกู้นอกระบบ
ลาดพร้าว 71
Bangkok, 60140

บริการปล่อยกู้นอกระบบ อนุมัติรับเงินภายใน 15 นาที บริการปล่อยเงินกู้รายเดือน

โรงรับจำนำออนไลน์ โรงรับจำนำออนไลน์
Bangkok, 10160

บริการ รับจำนำ มอืถือ Iphone ipand macbook กล้อง ทั่วกรุงเทพและ ปริมณฑล

รับจำนำจอดรถยนต์ - ซื้อมอเตอ รับจำนำจอดรถยนต์ - ซื้อมอเตอ
ซีคอนศรีนครินทร์ 55 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ
Bangkok, 10250

บริการรับจำนำรถยนต์ แบบจอด ✅ อนุมัติไว ✅ ให้วงเงินสูง ✅ ปลอดภัย100%

Jobs at Ngern Tid Lor Jobs at Ngern Tid Lor
Phahonyothin Road
Bangkok, 10400

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในเงินติดล้อ