Prima Marine Public Company Limited

Prima Marine Public Company Limited

ความคิดเห็น

Dear all Seafarer & DPOs:

Currently we are offering these DP related courses and EHV course at a very competitive price :

1. DP Basic / Induction (4 days) : Max 8 student per class;
2. DP Advanced / Simulator (5 days) : Max 4 students per class;
3. DP Sea-time Reduction (5 days) : Max 3 student per class;
4. DP Revalidation Without Sea-time (5 days) : Max 4 students per class;
5. DP Refresher and Competency Refresher (5 days) : Max 4 students per class;
6. DP Emergency Ship-handling (4 days) : Max 3 student per class;
7. DP Knowledge for Technical Staff - Part A (4 days) : Max 8 student per class;

8. Electrical High Voltage (EHV) (4 days), max 8 student per class.

Please contact SEA Maritime Services Pte. Ltd. for further details.

Tony
Sales & Marketing Representative
SEA Maritime Services Pte. Ltd.
Website: www.seamaritimesvcs.com.sg
Phone: +84 24 7307 8000
Mobile: +84 (0)9 4292 1981
Email: [email protected]บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

08/02/2023

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
www.primamarine.co.th

Photos from Prima Marine Public Company Limited's post 13/01/2023

(13 ม.ค. 66)

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มบริษัท นทลิน (บจก.นทลิน,บมจ.พริมา มารีน,บมจ.ซีออย) เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ณโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมและมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์ทางการศึกษาและมีความสุขกับการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพสืบต่อไป

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
www.primamarine.co.th

09/01/2023

👉 เจาะลึก PRM ธุรกิจกำลังรุ่ง / 9 มกราคม 2566 / ทันหุ้นทันเกม🎯

สัมภาษณ์พิเศษ คุณ วิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บมจ. พริมา มารีน (PRM)
“เจาะลึกธุรกิจกำลังรุ่ง”

Photos from Prima Marine Public Company Limited's post 30/11/2022

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆทาง ธุรกิจและมลภาวะภายในโลก จึงมีการจัดสัมมนา การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หัวข้อ “ความยั่งยืน และการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท และ บริษัทในเครือ ณ รร.Sofitel Sukhumvit ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

28/10/2022

(7 ต.ค. 65) โครงการ "พริมาอาสา ปี 2"

"ป่าชายเลนบางขุนเทียน" เป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ประกอบไปด้วยพืช สัตว์ หลากหลายชนิดดำรงชีวิตร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน

ป่าชายเลน พบบริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำทะเลสาบ และรอบเกาะแก่งต่างๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล กระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 24 จังหวัด นับเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศป่าชายฝั่งทะเล

กลุ่มบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเดินเรือขนส่งน้ำมัน และผลิตภัณฑ์เคมี ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ มีผลกระทบต่อก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจจึงมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้น้ำมันโลว์ซัลเฟอร์ทดแทนน้ำมันเดิมที่เป็นไฮซัลเฟอร์ เพื่อลดผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ และยังได้จัดตั้งโครงการ "พริมาอาสา" เชิญชวนพนักงานในองค์กร ร่วมกันสร้าง "กำแพงมีชีวิต" เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นก้าวที่ 2 ของกิจกรรมอาสาในครั้งนี้

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
www.primamarine.co.th

20/09/2022

FSU "Crystal Star" อีกหนึ่งสาวงามประจำกองเรือของ Prima Marine Public Company Limited

Photos from Prima Marine Public Company Limited's post 14/09/2022

เรือช่วยชีวิตที่ปลดประจำการจากเรือ Siri Thana ซึ่งเป็นเรือในกองเรือของบริษัท Prima Marine และทางบริษัทได้บริจาคให้กับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพี่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาของเด็กๆ

วันนี้เจ้าหน้าที่จากทางศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีแจ้งมาว่า มีคณะทำงานทางด้าน Maritime จากเกาหลี มาเยี่ยมชมที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และชมเชยว่า “ยอดเยี่ยมมากเลย ที่เอาเรือช่วยชีวิตที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเรือ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน เช่น การถอดประกอบเครื่องยนต์ของเรือช่วยชีวิต และเขียนชื่อชิ้นส่วนต่างๆ พร้อมอ้างอิงข้อบังคับของ SOLAS ได้ไว้บนชิ้นส่วนเหล่านั้น ทำให้เด็กๆ มองเห็นภาพไปพร้อมกับเรียนรู้ข้อบังคับไปในตัว”

ได้ยินแบบนี้ Prima Marine ก็หายเหนื่อยครับ และขอขอบคุณศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ Prima Marine มอบให้และดูแลรักษาเป็นอย่างดี 😀

Photos from Prima Marine Public Company Limited's post 13/09/2022

ผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการเรือของ Prima Marine Public Company Limited พากัปตันบำรุงเกียรติ / Marine Advisor จาก Shell ประเทศไทยเข้าเยี่ยมชม Bandon Bridge Simulator ที่ Prima Marine Public Company Limited ร่วมกับ AMCOL ร่วมกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ฝึกการนำเรือในร่องน้ำบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ให้กับคนประจำเรือของบริษัท Prima Marine Public Company Limited

เราเริ่มทดลองการนำเรือตั้งแต่ทุ่นปากร่อง จนเอาเรือศรีท่าเพชรเข้าไปเทียบท่าที่ท่าเรือของ Shell ที่บ้านดอนด้วยความปลอดภัย พวกเราหวังว่าวันหนึ่ง Bandon Bridge Simulator จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความตระหนักและทักษะในเรื่องการนำเรือด้วยความปลอดภัยให้กับเรือทุกประเภทที่เข้าไปใช้บริการร่องน้ำปราบเซียนอย่างบ้านดอน

ขอขอบคุณ AMCOL ที่ต้อนรับขับสู้ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนประจำเรือไทยให้ไม่เป็นสองรองใคร

Photos from Prima Marine Public Company Limited's post 26/08/2022

(23 ส.ค. 65)
PRM จิตอาสาเพื่อน้อง ร่วมกับคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ดำเนินการกิจกรรมซ่อมเครื่องเล่นและทาสีรั้วโรงเรียนแก่โรงเรียนวัดนทีคมเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ให้มีความปลอดภัย สวยงาม เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของเยาวชนสร้างคุณค่าแก่ชุมชน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
www.primamarine.co.th

16/08/2022

"พริมาของเราน่าอยู่
ผู้บริหารใจดีทุกคน
คนเรือก็ไม่ซุกซน
พวกเราทุกคน ชอบไปลงเรือ
ชอบไป ชอบไป ลงเรือ" 🎼🎹 😊

หลังจากนักเรียนทุนในโครงการ PRM-DNA รุ่นที่ 2 จบการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรจากกรมเจ้าท่า ทางบริษัทฯ ก็จัดให้ทุกคนได้ลงเรือทำงานในกองเรือของบริษัทฯ และจะยังคอยดูแล + สนับสนุนให้น้องๆ เหล่านั้น เติบโตในหน้าที่การงานต่อไป ⚓

Join to Prima Marine to see the future

12/08/2022

ส่งความรักความห่วงใยไปยังคนประจำเรือของ Prima Marine ทุกๆ ท่าน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะครับ 🥰

14/07/2022

“รอยยิ้มของคนในครอบครัว” 😊

พริมา มารีน ขอแสดงความยินดีกับน้อง “ณพล ผึ้งรอด” นักเรียนทุนหลักสูตรลูกเรือฝ่ายเดินเรือในโครงการ PRM-DNA ที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์จากกรมเจ้าท่า จนได้รับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ (Rating forming part of navigational watch) STCW II/4

เห็นรอยยิ้มของคุณตา ที่ปลื้มใจกับความสำเร็จของหลานชายแล้วทำให้ผู้บริหารหายเหนื่อยครับ พริมา มารีน พร้อมจะดูแลน้องต่อไปให้เป็นคนประจำเรือที่ดีของบริษัทและสนับสนุนน้องให้ก้าวหน้าในอาชีพที่น้องตั้งใจต่อไปครับ

ขอขอบคุณรูปภาพและรอยยิ้มจากครอบครับผึ้งรอดครับ 😀

02/06/2022

เรือ Radian Star เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาด DWT 105,996 ตัน ความยาว 241 ม. สาวน้อยคนสวยของ Prima Marine ที่วิ่งให้บริการลูกค้าอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจตลอดหลายปีที่ผ่านมา

Photos from Prima Marine Public Company Limited's post 02/06/2022

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทีมงาน CSR ของบริษัทบงกช มารีน จำกัด (บริษัทร่วมทุนในเครือของ พริมา มารีน) ได้ไปร่วมปล่อยลูกกุ้งกุลาดำจำนวน 500,000 ตัว กับสมาคมประมง จ.ชลบุรี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ท้องทะเลของศรีราชา จะอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยกุ้งกุลาดำเลยทีเดียวครับ

Photos from Prima Marine Public Company Limited's post 17/05/2022

"ไปเยี่ยมไปเยียนกัน"

Prima Marine ส่งผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนากองเรือไปเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆ นักเรียนทุน PRM-DNA ทั้ง 7 คนที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และถือโอกาสแชร์ประสบการณ์และความรู้ให้นักเรียนลูกเรือที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งหมดด้วย พวกเขาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนประจำเรือไทยต่อไป

หลายคนของนักเรียนทุน PRM-DNA จะมีโอกาสเติบโตขึ้นเป็นกัปตันหรือต้นกลเรือของพริมา มารีน เหมือนอย่างที่รุ่นพี่ๆ ของพวกเขาเป็นครับ

Photos from Prima Marine Public Company Limited's post 30/04/2022

ในทุกๆ เดือน Prima Marine จะเลือกเรื่องราวของคนประจำเรือของเราคนหนึ่ง ที่ชีวิตของพวกเขาผ่านอุปสรรคมานานับประการ กว่าจะประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนประจำเรือรุ่นหลังๆ ของเราได้ก้าวตาม โดยส่งเป็นบทความไปให้เรือทุกลำในกองเรือของเรา 🚢

PRM Crew Inspiration คือชื่อของโครงการนี้ โครงการดีๆ ที่มุ่งพัฒนาขวัญและกำลังใจของคนประจำเรือ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถที่เราทำมาตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา 🏆

มาร่วมงานกับ Prima Marine กันครับ ใครจะไปรู้ วันหนึ่ง ! เรื่องราวของคุณ อาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนประจำเรือรุ่นต่อๆ ไปก็เป็นได้ 😊

29/04/2022

Grace Star หนึ่งใน Floating Storage Unit (FSU) ของ Prima Marine

Credit photo : https://www.nathalinshipping.com.sg/grace-star/

29/04/2022

น้องๆ สุภาพบุรุษ ที่รักในอาชีพที่ท้าทาย, รายได้สูงและมีความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน "โอกาส" มาถึงแล้วครับ

PRM DNA รุ่นที่ 3 ทุนการศึกษาสำหรับคนประจำเรือฝ่ายเดินเรือที่จบออกมาเป็นนายท้าย และคนประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือที่จบออกมาแล้วเป็นช่างน้ำมัน

มีคำกล่าวว่า มีอยู่ 3 อย่างในชีวิตเรา ที่เราไม่สามารถเรียกมันกลับคืนมาได้ คือ คำพูด เวลา และ "โอกาส"

พริมา มารีน สนับสนุนงบประมาณทุกอย่าง และมีงานดีๆ รองรับหลังจากจบการศึกษาครับ คุณแค่หอบเอาความมุ่งมั่นและตั้งใจมาให้เราก็พอ รับจำนวนจำกัดนะครับ

Join to PRM to see the world 😃

29/04/2022

ในเดือน พ.ค. 65 ที่จะถึงนี้ Prima Marine จะทำ In-House training ให้คนประจำเรือครบเป็นครั้งที่ "100" แล้วครับ เราจัดกันทุกเดือนติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2012

เราจะมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ของคนประจำเรือของเราต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่า พวกเขาจะไปทำงานบนเรือด้วยความปลอดภัย และให้บริหารลูกค้าในการขนส่งน้ำมันทางทะเล ด้วยความประทับใจ 😃

25/04/2022
25/04/2022

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
www.primamarine.co.th

Timeline photos 04/02/2022

“ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น”

โครงการทุนการศึกษา PRM-DNA ของบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยรัตน์ ภูมา ที่ได้รับทุนการศึกษา 1 ใน 30 ทุนนี้ไป อยากจะบอกว่าน้องชัยรัตน์ เป็นบุตรชายของ นายสุวรรณ ภูมา สรั่งเรือสิริธนา ของเราเองครับ

น้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดและผ่านการสอบสัมภาษณ์อย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการซึ่งเป็นกัปตันอาวุโส 4 ท่าน แน่นอนครับ ! น้องได้คะแนนพิเศษจากกรรมการของเราไป เพราะเป็นบุตรหลานของคนประจำเรือของเราเอง น้องต้องใช้เวลา 90 วัน ในการเรียนที่ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี ก็จะพร้อมออกมาทำงานบนเรือของบริษัทฯ อีกหน่อยถ้าคุณพ่อกับคุณลูกเขาได้ทำงานอยู่ลำเดียวกัน คุณแม่คงหมดห่วงล่ะครับ 💑

PRM-DNA ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ อนาคตดีๆ รออยู่ สนใจ inbox ถามรายละเอียดได้เลยครับ

Photos from Prima Marine Public Company Limited's post 27/12/2021

พริมา มารีน ทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อตั้งใจให้คนประจำเรือรุ่นใหม่ๆ ของบริษัท ได้เห็นแบบอย่างดีๆ ในเส้นทางการเป็นคนประจำเรือของคนเรือรุ่นพี่ๆ ที่กว่าจะประสบความสำเร็จ พวกเขาเหล่านั้นต้องใช้ความมุมานะ พยายามและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานับประการที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต

สำหรับน้องๆ คนประจำเรือรุ่นใหม่ๆ พริมา มารีน พร้อมที่จะยืนเคียงข้างและสนับสนุนทุกท่าน ให้ก้าวถึงฝัน เฉกเช่นเดียวกับที่ดูแลพี่ๆ เหล่านั้นมาตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมา

PRM Crew Inpiration 12/2564 "ต้นกล ปรีชา ลิขิต"

16/12/2021
Photos from Prima Marine Public Company Limited's post 09/12/2021

บริษัท พริมา มารีน จำกัด(มหาชน) เชิญชวนน้องๆ ชายหนุ่มที่สนใจมาเป็นคนประจำเรือของบริษัทฯ สมัครเข้ารับทุนการศึกษาของ พริมา มารีน ในตำแหน่งนายท้ายและช่างน้ำมัน พร้อมรับโอกาสในการพัฒนาก้าวขึ้นไปเป็นกัปตันเรือหรือต้นกลเรือขนาด 300,000 ตันของบริษัทฯ ในอนาคต

เรียนที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี + สอบประกาศนียบัตรที่กรมเจ้าท่ารวม 90 วัน หลังจากนั้นบริษัทฯ รับเข้าทำงานบนเรือของบริษัทฯ ทันที โอกาสดีๆ ในชีวิต บางทีมันอาจจะผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เรียนฟรีมีงานรองรับ แถมอนาคตดีๆ รออยู่ ยิ่งในช่วงงานหายากๆ โควิดแบบนี้ด้วย พลาดไป เสียดายแย่

รีบหน่อยนะครับ รับจำนวนจำกัด และใกล้เต็มแล้ว สนใจติดต่อ คุณจูน 090-3295396 หรือ Line ID juniiewalker1 ครับ

03/12/2021

บริษัท พริมา มารีน จำกัด(มหาชน) ให้ความสำคัญกับการนำเรือของคนประจำเรือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องในการขนส่งน้ำมันทางทะเล จึงพัฒนาระบบ Simulator ในร่องน้ำบ้านดอนขึ้น เพื่อใช้ฝึกอบรมคนประจำเรือของบริษัทฯ ให้เกิดความมั่นในในการนำเรือในร่องน้ำแคบ ตลอดจนการเทียบท่าของ PTT, Chevron และ Shell ได้อย่างปลอดภัย นับเป็นระบบ Simulator ในร่องน้ำบ้านดอนแห่งเดียวในโลก และเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท พริมา มารีน จำกัด(มหาชน) โดยการสนับสนุนของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเซีย

ช่วงวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 คนประจำเรือของบริษัท พริมา มารีน จำกัด(มหาชน) ได้เข้ารับการฝึก Bandon Bridge Simulator เป็นรุ่นแรกจำนวน 6 คน ซึ่งเป็นระดับนายเรือและต้นเรือ ผลการฝึกเป็นที่น่าพอใจ ทุกคนที่ผ่านการฝึกบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “ผมมั่นใจในการนำเรือในร่องน้ำบ้านดอนมากขึ้นครับ”

เพราะน้ำมันทุกหยดของลูกค้า คือสิ่งที่ พริมา มารีน ให้ความสำคัญครับ
นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะเข้าเยี่ยมชมระบบ Bandon Bridge Simulator สามารถประสานงานการเข้าเยี่ยมชมได้ที่ กัปตันเศกสิษฏ์ ประทุมศรี เบอร์โทรศัพท์ 081-8405285 ได้เลยครับ

18/11/2021

Vaccine Moderna มาแล้ว

วัคซีน Moderna ที่ทางบริษัท พริมา มารีน จำกัด(มหาชน) ได้สั่งจองไว้ให้คนประจำเรือที่ไม่ได้โควต้าของระบบประกันสังคม มาถึงแล้ว

12 พ.ย. 64 ทางบริษัทฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่จากทาง รพ.สมิติเวช ศรีราชา เดินทางไปขึ้นเรือ FSU Bongkot Star ที่ทิ้งสมออยู่กลางทะเล เพื่อฉีดวัคซีนให้กับคนประจำเรือบนเรือ และจะได้ทะยอยฉีดให้คนประจำเรือลำอื่นๆ ในโอกาสต่อไป

Photos from Prima Marine Public Company Limited's post 09/11/2021

Bongkot Marine Services Company Limited (BMS) บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับบริษัท พริมา มารีน จำกัด(มหาชน) ส่งทีม CSR เดินทางไปร่วมกิจกรรมปล่อยลูกกุ้งกุลาดำลงสู่ท้องทะเล กับเทศบาลเมืองศรีราชาในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมง

BMS เป็นบริษัทฯ ที่ดูแลเรือ Bongkot Star ซึ่งเป็นเรือที่ทำเป็นคลังน้ำมันลอยน้ำ หรือเรือ FSU ขนาดบรรทุก 301,242 DWT ซึ่งทิ้งสมอให้บริการอยู่บริเวณด้านนอกของเกาะสีชัง

นอกจากกฎระเบียบสากลต่างๆ ที่เราปฎิบัติตามอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและท้องทะเลที่เราใช้ประโยชน์อยู่ ก็เป็นหนึ่งในภารกิจที่ พริมา มารีน ให้ความสำคัญอย่างมากเช่นกันครับ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
www.primamarine.co.th

Photos from Prima Marine Public Company Limited's post 29/10/2021

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ทำการปฐมนิเทศและเปิดโครงการ “ต้นกล้า พริมา มารีน” เป็นรุ่นที่ 2 โดยมอบทุนการศึกษาให้ผู้ที่ตั้งใจลงไปทำงานบนเรือของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตรคนประจำเรือระดับลูกเรือ โดยรุ่นนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 8 คน

คนประจำเรือเป็นหัวใจของการขนส่งน้ำมันทางทะเลของ พริมา มารีน ในอนาคตครับ เพราะเราเชื่อว่า ถ้าคนประจำเรือที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถที่ได้มาตรฐาน เรือบรรทุกน้ำมันของบริษัทฯ ก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเรียบร้อย ทันเวลาและไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆ

พริมา มารีน มีโครงการจะพัฒนาและสนับสนุนคนประจำเรืออย่างต่อเนื่องครับ ใครที่อยากเป็นคนประจำเรือ คอยติดตามนะครับ ใครจะไปรู้ วันหนึ่ง คุณอาจจะได้ขึ้นไปทำงานบนเรือ VLCC ขนาด 3 แสนกว่าตันก็เป็นได้

07/10/2021

Prima Marine's drone mission
หนึ่งชีวิตที่ช่วยได้ มีค่ามากกว่าโดรนลำนี้มากมายนัก

Photos from Prima Marine Public Company Limited's post 07/10/2021

“ทำเพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นลม ทำเพื่อสังคมอยู่ชั่วฟ้าดิน”

เพื่อประโยชน์สาธารณะและความปลอดภัยทางน้ำ บริษัทพริมา มารีน จำกัด(มหาชน) มอบโดรนช่วยชีวิต รุ่น DJI Matrice 600 Pro ให้กรมเจ่าท่า เพื่อใช้ประโยชน์ในการกู้ภัยทางน้ำ โดยโดรนลำนี้ มีระยะทำการบินอยู่ที่ 4 กิโลเมตร และบรรทุกของได้ 6-8 กิโลกรัม นั่นก็หมายความว่า สามารถบรรทุกห่วงชูชีพ ไปทิ้งให้ผู้ที่กำลังประสบภัยกลางน้ำได้

หากวันใดวันหนึ่งโดรนลำนี้ สามารถช่วยชีวิตใครได้สักคน บริษัทพริมา มารีน จำกัด(มหาชน) คงจะมีความสุขไม่น้อยเลยทีเดียว

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
www.primamarine.co.th

Photos from Prima Marine Public Company Limited's post 13/09/2021

(10,13,14,20,28 ก.ย. 64) กลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) หัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจและความเสี่ยงเกี่ยวกับความยั่งยืน (Introduction to Corporate Sustainability and ESG-Related Risks)” ผ่านทาง Microsoft Teams โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ,บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จำกัด, บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมนเนจเมนท์ จำกัด, บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จำกัด, บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ทรูธ มารีไทม์ จำกัด และ บริษัท ทรูธ มารีไทม์ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งการคำนึงถึง ESG จะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถระบุปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะส่งผลต่อศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯให้โดดเด่นและสร้างความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างมั่นคง

Photos from Prima Marine Public Company Limited's post 26/08/2021

ท่าเรือของบริษัทน้ำมันต่างๆ ที่ อ.บ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี (อ.บ้านดอน เป็นอีกชื่อหนึ่งของ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เป็นชื่อท้องถิ่นที่เรียกกันมาแต่โบราณ ตามสภาพของบริเวณนั้น ซึ่งเป็นที่ดอน น้ำท่วมไม่ถึง) หนึ่งในเส้นทางที่กองเรือของ Prima Marine วิ่งให้บริการขนส่งน้ำมันอยู่ การนำเรือเข้าออกจากร่องน้ำบ้านดอน กัปตันเรือของบริษัทฯ จะเป็นคนนำเข้าออกและทำการเทียบเรือเอง โดยไม่มีเจ้าพนักงานนำร่อง ช่วยในการนำเรือ

ร่องน้ำนี้ เป็นร่องน้ำปราบเซียนครับ ใช่ว่ากัปตันเรือทุกคนในโลกจะนำเรือเข้าออกเองได้ โดยการมาเยือนบ้านดอนในครั้งแรก มันมีอุปสรรคมากมาย ทั้งความตื้นของร่องน้ำที่ไม่ได้ตรงตามแผนที่มากนักจากตะกอนที่สะสม เครื่องหมายการเดินเรือที่บางจุดสภาพไม่สมบูรณ์ การจราจรที่คับคั่งทั้งจากเรือที่วิ่งเข้าออก, เรือลากจูงที่วิ่งกันขวักไขว่และจอดเทียบตามชายฝั่งขวางเส้นทางจราจร, เรือประมงพื้นบ้าน ตลอดจนเรือท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นอันตรายที่รออยู่ในการนำเรือทั้งสิ้น

บริษัท พริมา มารีน จำกัด(มหาชน) มองเห็นปัญหาเหล่านี้ และพยายามมองไปข้างหน้า เพื่อหาทางป้องกันปัญหาที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุในการนำเรือและส่งผลกระทบกับการให้บริการขนส่งน้ำมันของลูกค้า จึงลงทุนจัดทำแบบจำลองการเดินเรือเสมือนจริงเพื่อใช้ในการฝึกอบรม (Bridge Simulator) ที่ร่องน้ำบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้น โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเซีย เพื่อใช้เป็นที่ฝึกอบรมนายประจำเรือของบริษัทฯ ให้เกิดความชำนาญ, ความมั่นใจ และสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ในระหว่างการนำเรือ ก่อนที่จะต้องขึ้นไปนำเรือเข้าออกร่องน้ำบ้านดอนด้วยตนเองจริงๆ โดยแบบจำลองการเดินเรือเสมือนจริงเพื่อใช้ในการฝึกอบรมนี้ นับเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมขนส่งน้ำมันทางทะเลของประเทศไทยและมีแห่งเดียวในโลก โดยลิขสิทธิ์ในส่วนของ Software ในระบบ simulator เป็นของบริษัท เอ็น ที แอล มารีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท พริมา มารีน จำกัด(มหาชน)

ต่อคำถามที่ว่า ทำไมบริษัท พริมา มารีน จำกัด(มหาชน) ถึงต้องลงทุนทำแบบจำลองการเดินเรือเสมือนจริงเพื่อการฝึกอบรม ? เพราะเรารู้ว่า คนประจำเรือคือบุคคลสำคัญของเราที่จะสามารถสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจของบริษัทฯ ความรู้ความสามารถของคนประจำเรือที่มากขึ้น ตลอดจนทัศนคติในเรื่องความปลอดภัยที่สูงขึ้น นั่นก็หมายความถึง เรือจะเกิดอุบัติเหตุน้อยลงและเรือได้รับการดูแลดีขึ้น ส่งผลต่อความคงทนทะเล และพร้อมจะดูแลการขนส่งน้ำมันให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพริมา มารีน เชื่อมั่นแบบนี้มาโดยตลอดและจะเชื่อมั่นต่อไป

นึกถึงการขนส่งน้ำมันทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ นึกถึงพริมา มารีน

12/08/2021
28/07/2021

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

Photos from Prima Marine Public Company Limited's post 08/07/2021

หนึ่งในความภาคภูมิใจในการสร้างคนประจำเรือของ Prima Marine นายเรือ FSU Bongkot Star "กัปตันฐิติคุณ สิริรุ่งเรือง”

//////////////////////////////////////////

PRM Crew inspiration ฉบับนี้ นับได้ว่าเป็นคนที่จุดประกายความคิด ทำให้ผมคิดที่จะเขียนเรื่องราวของคนประจำเรือ Prima Marine ที่เรื่องราวของเขา จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเดินเรือรุ่นหลังๆ ให้มีแนวทางเดินตาม เพื่อไปสู่ความสำเร็จได้ ผมว่าบางทีการเดินตามรอยเท้าใครบางคน มันจะทำให้เราถึงที่หมายได้ง่ายและปลอดภัยดี ถึงแม้จะไม่เดินตามตรงๆ แต่การมีเข็มทิศนำทางหรือมีตัวอย่างให้ทำตามแล้วค่อยไปประยุกต์เอาระหว่างทาง ผมว่ามันจะช่วยย่นระยะทางของความสำเร็จของเราได้มากทีเดียว ผมเคยเขียนเรื่องราวของเขาลง Facebook ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันคนประจำเรือสากลเมื่อปีที่แล้ว แล้วก็ลืมไปสนิทเลยว่า คนประจำเรือหลายคน ไม่ได้มี Facebook ของบริษัท เป็นความผิดของผมเองที่เรื่องราวดีๆ ของเขาไม่ได้ส่งถึงคนเรือทุกคน ผมเลยอยากแก้ตัวและไม่อยากให้ทุกคนพลาดเรื่องราวดีๆ เลยโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์เขาอีกครั้งในช่วงที่เขากำลังกักตัวใน ALQ เพราะเพิ่ง leave ขึ้นมาจากเรือ FSU “Bongkot Star” ไปอ่านเรื่องราวชีวิตการเป็นคนประจำเรือของเขากันครับ กัปตันคนไทยบนเรือน้ำมัน VLCC มือหนึ่งของ Prima Marine “กัปตันฐิติคุณ สิริรุ่งเรือง” ครับ ผมขอเรียกเขาว่า “เอ” ตามชื่อเล่นของเขาละกันนะครับ

จากการพูดคุยกันประโยคแรก ผมก็รู้ได้เลยว่า น้องชายของผมคนนี้ไม่ธรรมดา ทั้งเรื่องความคิด ความมุ่งมั่น และการวางแผนการดำเนินชีวิต ผมเปิดหัวข้อในการสนทนาเรื่องแผนที่ผมจะทำ Prima Marine Tanker Academy เพราะว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้ว ที่เบอร์ 1 ด้าน Tanker ของเมืองไทย สมควรจะมี และเอาจริงเอาจัง ด้านการพัฒนาคนประจำเรือ เอเห็นด้วยครับ น้องบอกว่า “จริงครับพี่ ก่อนคนประจำเรือลงเรือ มาแค่ Pre-briefing ที่ office มันไม่พอแล้ว มันสมควรจะทำ Pre-joining ได้แล้ว มี course ฝึกอบรมให้คนเรือก่อนลงเรือเป็นมาตรฐาน อืมม แค่ idea แรกผมก็พอจะทราบได้เลยว่า ผมเลือกสัมภาษณ์กัปตันถูกคนและเหมาะสมแล้วกับ PRM Crew Inspiration ฉบับนี้

เอเป็นคนเพชรบุรีครับ เรียนจบจากพรหมานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนดังของ จ.เพชรบุรี สมัยเด็กๆ เอใฝ่ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับ ด้วยเหตุผลที่ว่า เขาอยากคิดอะไรใหม่ๆ ให้กับโลกใบนี้ โห...โดนครับความคิดนี้ พอจบ ม.ปลายถึงขนาดเลือกคณะวิทยาศาสตร์ในการสอบ Entrance ถึง 4 มหาวิทยาลัยเลยทีเดียว แต่เอก็ไปสอบที่ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีด้วย โดยรู้จากรุ่นพี่ๆ ที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์ เขาเริ่มหลงรักงานคนเรือ ตั้งแต่วันไปสอบเลยครับ เหตุผลง่ายๆ คือ ดีจังงานแบบนี้ ไม่ต้องไปผจญรถติดบนถนน อิสระเสรีไม่ต้องไปตอกบัตรเข้างานออกงานเช้าเย็น ไม่ซ้ำซากจำเจ ได้ออกไปเผชิญโลกกว้าง และที่สำคัญรายได้งามๆ ที่จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วๆ อีกอย่างถ้าไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ จบมาเงินเดือนหมื่นห้า อาจจะพอกิน แต่ไม่น่าพอใช้ ด้วยพื้นฐานของเอ เป็นลูกชาวไร่ชาวสวนเลยครับ คุณพ่อทำไร่สัปปะรด สวนมะนาว นั่นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้คุณสมบัติเรื่อง ความอดทน ความขยันขันแข็งติดตัวมา เขาเลือกเรียนฝ่ายเดินเรือแทนที่จะเลือกฝ่ายช่างกลเรือ เพราะเออยากเป็นผู้นำครับ อีกอย่างเอบอกว่าเรียนเดินเรือ มันเป็นสิ่งที่จะต้องมองไปข้างหน้าและคอยแก้ปัญหาท้าทายในสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วย ผมชอบความคิดเขานะ ตอนผมเลือกเรียน ผมไม่เลือกห้องเครื่องเพราะเสียงมันดังหนวกหู และเหม็นกลิ่นน้ำมัน เป็นหลักเลย ฮ่าๆๆ เรียนเดินเรือได้อยู่บนสะพานได้เห็นวิวทะเล เห็นพระอาทิตย์ตกดิน น่าจะรื่นรมย์ดี ก็อย่างที่บอกครับ ด้วยความที่เอเป็นลูกชาวไร่ชาวสวนมา เขาก็ไม่ค่อยท้อแท้เท่าไหร่กับการเรียนและการฝึกในช่วงแรกๆ ที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เราใช้ระบบพี่ปกครองน้องกันครับ ใครจะเข้าไปเรียนช่วงนั้น ท่องไปได้เลย “เหนื่อย หิว ง่วงและผิดหวัง เด็ก พน.ไม่หวั่น” เอค่อนข้างเป็นเด็กตั้งใจเรียนครับ เขาคะแนนดีได้มีโอกาสเลือกบริษัทเรือลงฝึก cadet เอง เขาเลือก Precious Shipping ครับ เพราะเป็นเรือ Tramp วื่งไม่ประจำเส้นทางที่วิ่งรอบโลก ไปไกลดี แถมได้อยู่กับคนเรือต่างชาติด้วย ไฟยังแรงอยู่ครับ ไปให้สุดเลย เอบอก ช่วงไปฝึกบนเรือ เอขยันมากๆ ครับ อย่างต้องเข้าเวรบนสะพานเดินเรือกับต้นเรืออินเดียช่วง 0400-0800 เขาก็จะขึ้นสะพานตั้งแต่ 0300 เพื่อไปให้ต้นหนไทยสอนงานบนสะพานเดินเรือให้ มี cadet สักกี่คนที่จะทำได้อย่างเอ ขยันจริงๆ เขาฝึก cadet กลับมาด้วยความมั่นใจที่ผ่านความยากลำบากทั้งหลายมาได้ ภาษาอังกฤษก็ขึ้น ความรู้ก็ตักตวงจากแขกมาเพียบ

หลังจากจบการศึกษาที่ พน. เขาก็ยังอยากกลับไปทำงานที่ Precious นะครับ แต่ Precious เรือยังไม่ว่างสักที ช่วงที่เอรอเรืออยู่ เขาก็ไปสมัครอบรมหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีจนครบทุกวิชา แล้วก็ได้มีโอกาสไปรู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่ง เขาชวนไปทำงานบนเรือบรรทุกสารเคมีเล็กๆ ชื่อ Trans Rayong เป็นเรือ IMO Type 2 ถังสินค้า Stainless ทั้งลำ มีลูกเรือแค่ 10 คน เอลงเป็นตันหนครับ แต่ก็ตั้งใจว่าจะลงไปช่วยงานเขาช่วงสั้นๆ เพื่อรอลง Precious แต่ ไปๆ มาๆ เรือออกไปวื่ง Singapore-Indonesia-Malaysia ไม่ได้เข้าไทย พอ Precious โทรมาตามไปลงเรือ เขายังไม่หมดสัญญา ก็เลยไม่ได้ไปลง ต้องผลัดเขาไปก่อน แต่เอบอกว่า การไปลง Trans Rayong เป็นการเปลี่ยนมุมมองของเรือ Tanker ของเขาโดยสิ้นเชิง ที่กลัวในเรื่องความไม่ปลอดภัย เพราะเขาได้เรียนรู้ว่า ระบบ Safety บนเรือน้ำมันมีเยอะมาก มี PV valve มี Vapour Return line เป็นต้น เขาต้องทำเกือบทุกหน้าที่บนเรือ แม้กระทั่ง Start เครื่องจักรใหญ่ด้วยตัวเอง ถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าของเขาเลยทีเดียว หลังจากอยู่ Trans Rayong ได้ 3 เดือน เขาก็พักขึ้นมา เพื่อเตรียมจะลง Precious แต่ด้วยโชคชะตาที่เขาจะได้เป็นกัปตันเรือ VLCC ด้วยแหละครับ ช่วงที่เขาพักอยู่ เขาก็ได้ไปทำงานเป็น Relief Officer ให้กับเรือ Tanker ของ Thaioil คือไปลงช่วงสั้นๆ แล้วก็ไปลำอื่นต่อ จนสัก 3-4 เดือน เขาก็ตกลงเซ็นสัญญากับ Thaioil โดยไปรับเรือเคมีชื่อ มหานที จากนั้นก็ทำงานกับ Thaioil เรื่อยมาจนเกือบ 2 ปีกว่าๆ จนได้เป็นต้นเรือของเรือน้ำมันไทยออยล์

จุดเปลี่ยนของเอที่จะได้มาร่วมงานกับนทลินก็มาถึงครับ ปี 2004 ช่วงนั้นบริษัทคุณนที ซึ่งเป็นบริษัทลูกของนทลินจะรับเรือ Sriracha Energy เอก็มาสมัครตามคำชวนของเพื่อนที่มาอยู่ที่นทลินก่อนครับ และก็ได้ไปลงเป็น 4/O ของเรือ Sriracha Energy แรกๆ มีแต่คนเรือต่างชาติทั้งนั้นเลย จากต้นเรือ Thaioil มาลงเป็น 4/O เรือใหญ่ เขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ต้นเรือแขกเห็นอีกครั้ง เอบอกว่าเขาชอบการทำงานของแขกนะ ด้วยความที่แขกเป็นสัญชาติขี้ระแวง พวกนี้เลยจะเอางาน + ความเสี่ยงทุกอย่างขี้นมาบนโต๊ะ แล้วหาทางป้องกันก่อนจะทำงานทุกครั้ง ทำให้เขาติดนิสัยการทำงานแบบนี้มาโดยปริยาย แต่ก็ไม่ได้เอานิสัยจู้จี้แบบแขกมาด้วย เอก็มาประยุกต์ใช้ให้เขากับสไตล์ไทยๆ ในรูปแบบของเขา ด้วยความมุ่งมั่นของเขา จาก 4/O ได้โปรโมทเป็น 3/O และได้ย้ายไปเป็นต้นหนบนเรือ Sriracha Power ในที่สุด เรือลำนี้วิ่งระหว่างแท่นขุดเจาะของ PTTEP และ Chevron ไปศรีราชาและมาบตาพุด วิ่งอยู่ 3-4 เดือน จนเรือขายและก็ย้ายไปเป็นต้นเรือที่ Sriracha Trader ผมถามเอว่า มีความคิดอยากกลับไปลงเรือของ Precious อีกไหม ? เอบอกว่า ไม่ละครับ ถ้ากลับไป ก็เหมือนลงบันไดกลับไปเริ่มใหม่ สู่ขึ้นบันไดสาย Tanker ต่อดีกว่า เออยู่เป็นต้นเรือจนตั๋วต้นเรือครบ 5 ปีครับ แล้วก็ไปสอบตั๋วกัปตันที่กรมเจ้าท่า สมัยก่อนสอบที่กรมเจ้าท่ายังเป็นข้อเขียนอยู่ครับ ต้องไปตามสอบกับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมา เอเล่าขำๆ ว่าผมตกวิชา Cargo Handling ครับ ตอนสอบครั้งแรก เขาอยู่ Tanker มาตลอดเจอข้อสอบ cargo ของเรือ General กับ Container เลยทำเอาต้นเรือ Tanker มือดีไปไม่เป็นเหมือนกัน ข้อสอบ 6 ข้อ ไม่มีเกี่ยวกับเรือ Tanker สักข้อ แต่ก็ไม่พ้นความพยายาม เขากลับไปอ่านทบทวนความรู้เก่าๆ สมัยฝึกกับ Precious พวกการคำนวน Draft Survey, คำนวน Ship Stability แล้วก็สอบผ่านในที่สุด

หลังจากได้ตั๋ว Master มา เขาได้ไปเป็น Captain ลำแรกที่ Sriracha Trader ครับ ช่วงนั้นเรือลำนี้ เป็นเรือ Trading ก่อนจะไปทำเป็นเรือ FSO ให้กับ CEC ที่แท่นขุดเจาะน้ำมันที่สงขลา ด้วยศักยภาพของเขา บริษัทคุณนทีให้ความไว้วางใจเขาให้เป็นคนไปรับเรือของบริษัทเกือบทุกลำ จนในที่สุดเอก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานกับ Nathain Shipping Singapore (NSSG) จริงๆ แล้วที่ NSSG มีเรือ FSU ขนาดใหญ่เยอะมาก แต่เอไม่ค่อบชอบเรือจอดนิ่งๆ ครับ เขาชอบความท้าท้ายและไม่ซ้ำซากจำเจ เลยชอบจะไปอยู่เรือ Trading มากกว่า เรือที่เขาอยู่กับ NSSG มากที่สุดชื่อ Northern Pearl ครับ วิ่งเกาหลี จีน สิงคโปร์ จน Contract ล่าสุดเขาก็ได้ไปเป็นกัปตันบนเรือ Bongkot Star ซึ่งเป็นเรือ FSU ที่จอดทิ้งสมออยู่แถวๆ เกาะสีชัง

เอเพิ่งจะ leave มาจาก Bongkot Star ผมถามเอว่าแล้วเอาไงต่อกับชีวิต เอบอกว่าขอพักก่อนครับ ช่วงที่พักอยู่บ้าน เอจะทุ่มเวลาให้กับครอบครัวเต็มที่เลยครับ ลูกชาย 2 คน ของเขากำลังน่ารักและติดคุณพ่อมากๆ คนประจำเรือส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แหละครับ เวลาได้พัก ก็จะให้เวลาทั้งหมดกับครอบครัวของพวกเขา เติมพลังให้เต็มที่ก่อนจะจะกลับไปลุยงานใหม่ กับคำถามว่าที่ว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในวงการเรือไทยบ้าง เอหยุดคิดนิดหนึ่งแล้วบอกผมว่า นโยบายของบริษัทเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ เพราะมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่กับทุกๆ คนในองค์กร การมีนโยบายที่ชัดเจนและมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมาย จะสร้างความมั่นใจให้กับคนประจำเรือในบริษัท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวคนประจำเรือเองก็สำคัญ ลำไหนมีคนเรือดีๆ ก็จะไปได้ดี ขณะที่บางลำ คนเรือไม่เอาใจใส่ เช้าชามเย็นชาม ก็จะทำให้บริษัทแย่ได้ ทั้งๆ ที่อยู่ภายใต้นโยบายเดียวกัน SMS ฉบับเดียวกัน บางทีเมื่อบริษัทเห็นว่ามาตรฐานไม่เท่ากัน ก็จะใส่ระบบเข้าไปเพื่อปรับปรุง แต่การใส่อะไรที่มากไป มันก็จะล้น และสูญหายส่วนที่ล้นไปในที่สุด ก็เหมือนกับคนประจำเรือแหละครับ บางทีถูกมอบหมายให้ทำอะไรมากมายไปหมด เพื่อจะปิดจุดอ่อนของระบบที่มีอยู่ พอ Overload มากๆ คนประจำเรือก็จะมองหาที่ ที่ดีกว่าและลาออกจากบริษัทไปในที่สุด อืมมม !! เป็นโจทย์ที่บริษัทเรือต้องเก็บเอาไปคิดเลยนะครับ กับ comment นี้

ถามเรื่องความประทับใจใน Prima Marine เอบอกผมว่า เขาประทับใจตรงบริษัทฯ นี้เป็นบริษัทฯ ที่ให้โอกาสคน ที่พร้อมจะทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น ตลอดจนยังให้การสนับสนุนและแนะนำสำหรับคนที่มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเอง เออยากเห็นบริษัทฯ ที่ตัวเองทำงานอยู่ด้วยเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ เขามองว่างานฝึกอบรมคนประจำเรือเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ เพราะเรือจะปลอดภัยได้อย่างไร ถ้าฝากเรือไว้กับคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถ อีกเรื่องคือเรื่องระบบการ Recruitment หรือการสรรหาคนประจำเรือที่มีคุณภาพเข้ามาในกองเรือ ต้องมีมาตรการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องความรู้และทัศนคติ เขาแนะนำว่าในการสอบสัมภาษณ์ที่จะรับคนประจำเรือใหม่ๆ ควรให้กัปตันหรือต้นกลที่ทำงานอยู่ที่ office ไปช่วยในการสอบสัมภาษณ์ เพราะจะได้ลงรายละเอียดได้และมุมมองของคนประจำเรือเยอะขึ้น เพราะเอเองก็ประสบปัญหากับคนประจำเรือรุ่นใหม่ที่ทำแต่งานที่ตัวเองรับผิดชอบ โดยไม่สนใจงานอื่นๆ หรือคิดจะไปช่วยเหลือคนอื่นๆ เลย เหมือนจิตวิญญาณของการเป็น seaman ไม่มีมาแต่ต้น ทำให้คนเรือของเราไม่พัฒนาเท่าที่ควร ดังนั้น เอจึงให้น้ำหนักในส่วนนี้ค่อนข้างมาก เอบอกว่าเขาอยากได้คนเรือที่ไปทำงานกับเขาแบบน้ำไม่เต็มแก้ว ขวนขวายหาความรู้ มากกว่าพวกเก่งแต่ทฤษฎีแต่ไม่ค่อยเอางานเอาการ ซึ่งคนแบบแรกสามารถสอนได้ง่ายกว่า อีกเรื่องที่เอฝากให้บริษทฯ คือเรื่องสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดให้กับคนประจำเรือ เพราะตอนนี้คนประจำเรือบางส่วนไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ทำให้การรักษาพยาบาลเวลาเจ็บป่วยช่วงพัก leave ต้องสำรองจ่ายเอง ถ้าไม่ได้ทำประกันส่วนตัวไว้ ซึ่งก็ค่อนข้างลำบาก

เอแนะนำน้องๆ รุ่นใหม่ๆ ที่อยากจะเข้ามาเป็นคนประจำเรือว่า ให้ลองประเมินตัวเองก่อนว่ารับได้ไหมกับอาชีพแบบนี้ เพราะมันเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยง ไม่ใช่แต่ว่าคิดถึงแต่เรื่องรายได้อย่างเดียว เอบอกผม การจะไปทำงานบนเรือ มันต้องไปทั้งตัวและหัวใจ ถึงจะไปรอด โดยเฉพาะถ้าจะไปทำงานบนเรือบรรทุกน้ำมัน ก็น่าสนใจครับ คือเรือ Tanker เป็นเรือที่มีกฏระเบียบในเรื่องความปลอดภัยมากมาย สบายใจได้ แต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบมากๆ ครับ ยกตัวอย่างง่ายๆ เรือสินค้าทั่วไปโดนกัน อาจจะเสียหายแค่ในบริษัท แต่ถ้าเป็น Tanker อาจจะส่งผลถึงมลภาวะทางทะเลที่ตามมาอีกมากมาย และสร้างความเสียหายอย่างเป็นวงกว้าง ดังนั้นคนที่ชอบความท้าทาย ต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเราทำได้นะ น่าจะเหมาะดี บางครั้งการไต่เต้าจากเรือเล็กขึ้นไปเรือใหญ่ ต้องยอมลดตำแหน่ง เพื่อให้ได้ไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ และต้องมีความอดทน เขาบอกผมว่า “คนเรา ถ้าไม่มีเป้าหมาย ก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไร” ผมชอบคำนี้ที่เขาพูดมากๆ เลยครับ นอกจากนี้ เขาฝากถึงน้องๆ ต้องมีความขวนขวายขยันหาความรู้ให้ตัวเอง ไปฝึกงานบนเรือก็อย่าขี้เกียจ ทำแค่ที่เขาสั่ง หรือเขาไม่สั่งก็ไม่ทำ อย่าทำงานแบบพวกมากลากไป แบ่งพรรคแบ่งพวก หรือรอคอยให้พี่ป้อนความรู้ให้อย่างเดียว ผมว่าลูกเรือที่ได้อยู่กับเขา ค่อนข้างโชคดีนะครับ เอจะเป็นคนที่เอาใจใส่ลูกเรือมากๆ เวลามีข้อมูลอะไรที่ทาง office ส่งมา เขาจะเรียกลูกเรือทุกคนมาชี้แจ้ง เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ ก่อนที่จะสรุปสั้นๆ ให้ลูกเรือจำได้ เพื่อไปใช้ทำงานจริงๆ ดังนั้น เรือที่เขาดูแลอยู่ จะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุอะไรเลย เพราะเขาเอาความเสี่ยงทุกอย่าง ขึ้นมาไว้บนโต๊ะหมดแล้ว คนประจำเรือเมื่อลงไปทำงาน คือต้องพร้อมครับ โดยเฉพาะเรือ tanker ตอนตรวจเรือ เพราะถ้ามัวแต่มานั่ง Training กัน อาจจะทำให้เรือตรวจไม่ผ่านและเพิ่มภาระให้กับเพื่อนร่วมงานได้

ผมถามเอว่า เคยคิดจะหางานบนบกทำบ้างไหม เขาบอกผมว่าตอนนี้งานเรือเป็นงานที่เขารักและน่าจะเหมาะกับเขาอยู่ เขาบอกว่า ถ้าเขาปิน Gangway ขึ้นเรือไม่ไหว ค่อยว่ากันครับ

กับคำถามสุดท้ายเรื่องแคมเปญในวันคนประจำเรือสากลในเรื่อง “Fair future for seafarer” เอบอกผมว่าการที่มันจะ fair ได้ สิทธิพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์ต้องมีก่อน ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา ต้องไม่มีการแบ่งแยก การที่คนหลายๆ วัฒนธรรมมาอยู่รวมกันได้ procedure ของบริษัทฯ ต้องดีและเป็นธรรมสำหรับทุกๆ คน และประเทศไทยน่าจะมีหน่วยงานสักหน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมายมาดูแลคนประจำเรือให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน และดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้คนประจำเรือ

เป็นไงครับกัปตันเอของพวกเรา เขาขึ้นเป็นกัปตันเรือ VLCC ตั้งแต่อายุน้อยๆ ผ่านประสบการณ์เดินเรือมาอย่างโชกโชน และยังรักที่จะเป็นคนเรือต่อไป ถ้าผมจะบอกว่า Prima Marine ก็มีเอนี่แหละครับ ที่เป็นกัปตันคนไทยมือต้นๆ ของบริษัทฯ ก็คงจะไม่ผิด เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทเจริญเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับผมขอเอาใจช่วยให้นักล่าฝันของ Prima Marine ทุกคนให้ประสบความสำเร็จอย่างเอเป็นครับ มีอะไรให้ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนากองเรือสนับสนุนยินดีครับ มีคำๆ หนึ่งที่ผมชอบเขียนลงใน Bridge Order Book ให้นายยามบนสะพานรับทราบเสมอๆ ว่า “Please do not hesitate to call master whenever you are in doubt” ไงผมฝากคำนี้ไว้กับทุกคนด้วยละกัน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

/////////////////////////////////

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

บริษัท พริมา มารีน จำกัด(มหาชน) ให้ความสำคัญกับการนำเรือของคนประจำเรือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นใ...
ชมการเสวนาสนุกๆ ปนความรู้เนื่องในโอกาสวัน Seafarer day
Prima Marine Public Company Limited

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


80 บางนา-ตราด 30, ถ. เทพรัตน, แขวงบ
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

บรรทุกและขนส่ง อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Nathalin Group Nathalin Group
88 Soi Bangna-Trad 30 Bangna, Bangna
Bangkok, 10260

HTUN MYAT  "Thai=Myanmar"CarGo HTUN MYAT "Thai=Myanmar"CarGo
Bangkok, DBGထိုင္းျမန္မာသယ္ယူပို႔ေဆာင

ထိုင္း ျမန္မာ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္စည္ပ?

Eastwind Eastwind
Suites #307/308, 20th Floor, UBC II Building, 591 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

Eastwind is an International Logistics Provider committed to meeting our client's logistics needs

Xpresso Xpresso
3/394 ถ. วัชรพล แขวง ท่าแร้ง เขตบา
Bangkok, 10220

เลือกดีชีวิตสบาย ให้ Xpresso เข้ารับสินค้า ถึงหน้าบ้านคุณ

GIGA CARGO GIGA CARGO
13 บางนาตราด21 แยก19
Bangkok, 10260

บริการส่งพัสดุไทย- เกาหลี , เกาหลี - ไทย

GA Express GA Express
Korean Town (Sukhumvit Plaza) Sukhumvit Road, Khlong Toei
Bangkok, 10110

Parcel Delivery Service from Thailand to Korea, Korea to Thailand บริการจัดส่?

RTT Express RTT Express
2/4 หมู่10 ถ. เทพารักษ์ กม. 15 ต. บางป
Bangkok, 10540

ส่งด่วนทั่วไทย

NiM Express สาขา บดินทรเดชา 1 NiM Express สาขา บดินทรเดชา 1
564/2 ซ. ลาดพร้าว112 ถ. ศรีวรา แขวงพ
Bangkok, 10310

ยิ่งขนาดใหญ่ยิ่งคุ้ม คิดราคาตามน้ำ

Sodsod express Sodsod express
Bangkok, 12120

บริการรับจ้างจัดส่ง ผักสด ผลไม้ อาห?

สบายใจ - Sabai Jai Import Thailand Wholesale Distributor/Outsourcing สบายใจ - Sabai Jai Import Thailand Wholesale Distributor/Outsourcing
Bangkok

สบายใจ - Sabai Jai Import Thailand was established with a mission to help you to start y

Aura Move Express Aura Move Express
27/28 สวีทการ์เด้นวิลล์2 แขวงสาม
Bangkok, 10510

บริการขนส่งสินค้าจาก ไทย - มาเลเซีย ?

Armani burberry coach diesel gentle mk tissot zwilling ของแท้ outlet Armani burberry coach diesel gentle mk tissot zwilling ของแท้ outlet
Bangkok

สินค้าพรีออเดอร์ นำเข้าจาก