Paul's Antiques

Paul's Antiques

ความคิดเห็น

Hi Angela,
Thank you so much for your faultless hospitality yet again. Pleasure to be in your company and I made some great purchases.
Much love and thanks, be assured will see you again as soon as I am back in Thailand. Your place is a must on any buying trips 😊👍
Consistently good coffee too ❤️ # # #
Hello, Paul's Antiques, i have a few items and paintings from Europe. Is it possible to show this items for eventually sell it to you. I can come to Bangkok to show you these art.
Finally getting around to getting these framed

Paul's Antiques has been a favorite among diplomats, expats and collectors for over 20 years.

Originally specializing in colonial era teak furniture from Burma, the shop has evolved to include collections from Thailand and all over Asia. Our in-house workshop is known for its sensitive refinishing and repair work that retains the original character and enhances the natural beauty of the pieces. In addition, custom furniture in Paul's Antiques own unique "style" can be ordered to your specifications.

Photos from Paul's Antiques's post 31/07/2023

Four sublime Chinese Jade Bi Discs on stands.💿💿 Jade has been used throughout Chinese history to indicate an individual of moral quality, and has also served as an important symbol of rank. The round Bi disc was used in rituals to represent heaven. Two green and two white available. 💫💫💫

Dimensions: L. 25 x D. 13 x H. 45

Price: Baht 8,500 each or 32,000 for all four

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

-decor

Photos from Paul's Antiques's post 22/07/2023

A low Thai teak art-deco vanity table🎀 (missing mirror). Interesting detail. Solid.👍

Dimensions: L. 180/120 x D. 75 x H. 75 cm.

Price: Baht 22,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 22/07/2023

A fabulous 😍 colonial-era Burmese teak and glass two-tiered library 📚 cabinet with original weathered paint.👍

Dimensions: L. 230 x D. 38 x H. 220 cm

Price: Baht 68,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 18/07/2023

A beautiful teak salvaged Burmese partial temple gable. Embellished with blue cut glass and a peacock as the central motif. Subtly stunning.😍

Dimensions: L. 123 x D. 3 x H. 158 cm.

Price: Baht 68,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 18/07/2023

A large beautiful teak salvaged Burmese partial temple gable. Embellished with blue cut glass and a peacock as the central motif. Subtly stunning.😍

Dimensions: L. 123 x D. 3 x H. 158 cm.

Price: Baht 68,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 16/07/2023

An antique richly gilded and finely carved lacquered teak statue of Nang Silat Siwalee (the Burmese representation of the Hindu Goddess Saraswati). Her headdress and ears are adorned with beautiful faceted white crystals. Nang Silat Siwalee acts as a guardian of Buddhist Scriptures (held in her hand on an offering tray) and a patron of education and the arts. She is propitiated in ceremonies to help memorize incantations and magic spells. She has an affinity with actors, public speakers and musicians. Her emblem is a lotus blossom upon which her mount, the Hamsa bird, stands. Excellent condition except for two missing crystals. A stunning collector’s piece.

Dimensions: L. 23 x D. 12 x H. 35 cm.

Price: Baht 28,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 14/07/2023

A beautiful Balinese teak canopy daybed with intricate carvings. Romantic❤️, tropical 🌴vibes.🍹💦 A rare find!

Dimensions: L. 198 x D. 174 x H. 204 cm.

Price: Baht 180,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 13/07/2023

An antique, light-weight, handwoven bamboo wedding basket hand-painted with bats (luck) and happiness symbols. This “Bakul Siah” was made in South China and probably used for a wedding in a Peranakan or Chinese community in South East Asia. The bride’s family would stuff the baskets with snacks to bring to the groom’s family.🥮🥠🥢

Dimensions: L. 40 x D. 40 x H. 70 cm
Price: Baht 28,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 13/07/2023

Beautiful Art-Deco Burmese Teak and Rattan Lounge Set. Includes 4 chairs, 1 settee and a coffee table. Perfect for the balcony or indoors.

Dimensions:

Chairs: L. 63 x D. 60 x H. 74 cm
Settee: L. 110 x D. 60 x H. 74 cm
Coffee table: L. 107 x D. 56 x H. 44 cm

Price: Baht 68,000/set

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

#ของเก่า #เฟอร์นิเจอร์ #ไม้สัก

Photos from Paul's Antiques's post 12/07/2023

Why would a woman choose a legless, armless thief over a princely Boddhisatva? A rare and intriguing statue depicting the Culla Paduma Jataka tale from Burma. Original paint on teak wood. From the owner’s collection.

Dimensions: L. 20 x D. 17 x H. 66 cm.

Price: Baht 28,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 10/07/2023

An antique Burmese Chettiar Teak traveling chest with original hardware and dovetail joinery as well as money and document compartments. Handsome classic piece.

Dimensions: L. 59 x D. 34 x H. 29 cm.

Price: Baht 18,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 10/07/2023

Eco-friendly meets charming!💚 A Northern Thai Teak Sticky Rice Tray and a Palm Wood Drum Barrel Repurposed as a Sidetable with a Cat Handle Carved from Wood.😍

Dimensions: L. 65 x D. 57 x H. 63 cm
Price: Baht 18,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 08/07/2023

An antique Thai-Chinese Teak altar table repurposed as a coffee table. Originally these tables were used to place offerings (flowers, food) upon including lighting candles and incense in front of objects of worship and they are getting harder to come by. Beautiful aged teak wood and mortise and tenon joinery.😍

Dimensions: L. 83 x D. 83 x H. 45 cm.

Price: Baht 24,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 07/07/2023

A vintage Thai Bencharong spittoon. The spittoon was an essential item for royal betel chewing. The central motif consists of a thepanom angel in a lotus shaped medallion on a red background. Red leafy tendrils fill the blue background, which show dancing, Singha lions. The green rim with floral patterns gives this spittoon a beautiful finished look.

Dimensions: L. 16 x D. 16 x H. 12 cm
Price: Baht 4,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 07/07/2023

A vintage Thai Bencharong lidded tea cup decorated with green, black, red, yellow and white thepanom (angel) and thepnorasi (half-lion, half angel) patterns.

Dimensions: L. 8 x D. 8 x H. 12 cm
Price: Baht 3,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 06/07/2023

A lovely vintage multi-patterned polychrome bronze Japanese cloisonné vase stamped with a makers mark on the bottom. Timeless handmade beauty.😍

Dimensions: L. 20 x D. 20 x H. 30 cm

Price: Baht 8,500

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 04/07/2023

An endearing green and white ceramic male open-mouthed Chinese foo dog/mythical lion (shisa) holding a ball symbolizing the Earth. The open-mouthed, male shisa are guardians that traditionally ward off evil spirits.

Dimensions: L. 50 x D. 40 x H. 27

Price: Baht 24,800

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 04/07/2023

A rare (typically these come in pairs) trio of vintage Japanese brass temple candleholders with stylized chrysanthemum flower bases and long fluted stems of varying heights. Timeless and subtle beauty with a zen aesthetic that compliments both modern and traditional spaces.

Dimensions: L. 9 x D. 9 x H. 28/33/40 cm

Price: Baht 16,800/set

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 04/07/2023

A lovely Moroccan brass tea table with hexagonal folding fretted wooden legs. The brass top has a gorgeous patina with a chinoiserie design of ladies holding fans, a dragon emblem in the center and swans along the rim. A gorgeous piece that would look fantastic in almost any space!

Dimensions: L. 59 x D. 59 x H. 51 cm

Price: Baht 14,500

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 03/07/2023

A mysterious red-stained teak façade statue of Buddha sitting in meditation from Northeastern Thailand. Serene and ethereal. Amazing one of a kind objet d'art.

Dimensions: L. 15 x D. 15 x H. 59 CM.

Price: Baht 48,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 02/07/2023

An exquisite antique Burmese polychrome glass mosaic art temple panel depicting two sets of angels and demons battling each other, a scene out of the Ramayana. Beautiful and rare. 😍

Dimensions: L. 98 x D. 3 x H. 78 cm

Price: Baht 85,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 30/06/2023

An unusual long Chinese red lacquer box with a stamped leather interior. Very similar to the one owned by Vincent Van Gogh and originally probably a garment storage box. Wonderful red ochre color that inspired the artist’s color theory. An interesting conversation piece!

Dimensions: L. 68 x D. 30 x H. 19 cm
Price: Baht 22,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 30/06/2023

Lacquerware lovers don’t miss this! ✋✋✋ A very beautiful and unusual “flower blossom” shaped Burmese red and black lacquered offering vessel with a tiered step lid and a lotus bud top. Extremely gorgeous shape with 12 sides suggesting a blossoming lotus🪷 symbolizing enlightenment✨✨✨ Made from coiled and woven bamboo🎋. Superb!😍

Dimensions: L. 35 x D. 35 x H. 32 cm

Price: Baht 22,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 29/06/2023

A vintage Chinese green stoneware celadon ginger jar with a flouted top and ribbed body. A great decor piece that makes a stylish flower vase! 💐

Dimensions: L. 27 x D. 27 x H. 31 cm
Price: Baht 12,800

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 28/06/2023

A large, rarely available Indian wood carving of Ganesha.🕉️ Ganesha is a Hindu deity widely propitiated throughout India and Southeast Asia as the "Destroyer of Obstacles".🔱 He is also the patron of arts🎭 and sciences and the god of intellect and wisdom. His large ears encourage followers to listen more, his small mouth to talk less. His large stomach indicates that he has no trouble digesting all that the Universe has to offer. His small eyes help him to concentrate while his large head lets him "think big". With one tusk he has overcome all forms of dualism. His vehicle is the mouse🐁, voracious in nature. Riding atop the mouse, Ganesha is the master - not the slave - of desire - indicating the power that the intellect and the discriminative faculties have over the mind.✨✨✨

Dimensions: L. 38 x D. 10 x H. 91 cm.

Price: Baht 48,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 28/06/2023

A soaring almost two-meter tall Lanna-Thai solid teak carving depicting two angelic half-bird, half-angel (kinnaree) dancers with lotus flowers. Kinnarees in pairs symbolize the beloved relationship. A stunning masterpiece carved from one piece of wood. Rare collector’s item! 💫💫💫

Dimensions: L. 56 x D. 27 x H. 196 cm.

Price: Baht 98,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

20/06/2023

Create a beautiful aesthetic for your home indoors or out!😍 Our vintage and antique teak furniture is perfect for the or . This beautiful Thai bench inspires and times with friends.🍹🥐☕️ Get lush🌴 ☀️ and ideas💡!

20/06/2023

Our looks with and ! Beautiful indoors or out. Perfect for the or . This Thai and with

01/04/2023

Bangkok is hot! 🥵Please note our new summer ☀️hours and holiday 💦closures starting from tomorrow!🙏🏼

01/04/2023

Summer has arrived in Thailand and its hot, hot, hot!🔥 Please note our new summer☀️ hours and upcoming holiday 💦🔫🙏🏻 closures!

Photos from Paul's Antiques's post 28/03/2023

A Handsome Burmese British Colonial Teak and Rattan Plantation Chair with swing-out arms for elevating tired feet! Rare! 😍

Dimensions: L. 85 x D. 110 x H. 88 cm.

Price: Baht 36,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 19/03/2023

A very special Lanna Thai polychrome painted statue hand carved from palm wood of a Northern Thai Hilltribesman walking while smoking a pipe and carrying a bamboo backpack. Sublime! 😍

Dimensions: L. 188 x D. 10 x H. 8 cm.

Price: Baht 12,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 17/03/2023

A rare pair of inscribed green glazed earthernware incense smokers shaped as Chinese guardian lions (often referred to as “foo dogs”). Foo dogs in pairs symbolize protection, royalty and balanced yin and yang energies.

Dimensions: L. 23 x D. 15 x H. 14 cm
Price: Baht 45,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

**ha

Photos from Paul's Antiques's post 10/03/2023

A charming vintage dancing Apasara 👼(angel), hand carved from teakwood in a beautiful, rustic, teakwood frame. A great decor peace!❤️

Dimensions: L. 45 x D. 2 x H. 60 cm
Price: Baht 12,500

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 08/03/2023

Happy Women’s Day! A wonderfully carved Northern Thai “swift” (a frame for holding yarn for the purposes of weaving). Weaving traditionally was an essential skill learned by Southeast Asian women and there are many tools associated with traditional weaving culture. This one is teak and decorated with a carved Naga and other details. Beautiful antique collectors piece.❤️❤️❤️

Dimensions: L. 60 x D. 25 x H. 60 cm
Price: Baht 18,500

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 08/03/2023

Special offer!💥💥💥 A beautiful custom-made reclaimed teak, beveled mirror. Beautiful, rustic wood grain. Opens up any room, makes rooms appear larger and more spacious.👍

Special price: Baht 16,000

Dimensions: L. 68 x D. 38 x H. 52 cm

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 05/03/2023

An ethereal pair of 19th C. “Hampatong” statues from the Dayak of Borneo. Hampatong are ancestor protective figures made made iron wood and are placed in front of longhouses as guardians. These are wonderful primitive pieces with a beautiful patina and weathered distressed wood.

These are wonderful primitive pieces with a beautiful patina and weathered distressed wood.

Dimensions:
Male: L. 15 x D. 15 x H. 59 CM.
Female: L. 15 x D. 15 x H. 57 CM.

Price: Baht 22,000/pair

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 05/03/2023

A vintage Indian sitting Buddha handcarved from hardwood sitting atop a lotus flower with hands in teaching mudra wearing stylized robes and hair curls on a reclaimed teak stand.

Dimensions: L. 25 x D. 12 x H. 36 cm
Price: Baht 18,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Photos from Paul's Antiques's post 04/03/2023

A a very fine antique (19th C.) Chinese silk “blind stitch” embroidered panel, with four bats 🦇, peonies and various flowers 🌸 and a border embroidered with swans. Bats symbolize good fortune, prosperity and luck in Chinese culture.

Dimensions: L. 37 x H. 58 cm
Price: Baht 8,900

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

Thailand

Photos from Paul's Antiques's post 24/02/2023

A a very unusual Burmese teak wedding chest with relief carvings and inner tray with secret compartments standing on legs.

Dimensions: L. 68 x D. 38 x H. 52 cm
Price: Baht 32,000

🚚FREE WITHIN BANGKOK
🌏Shipping available. Please inquire.
✅LINE ID angelasom
☎️+668-1-638-1702

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการตกแต่งภายใน ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

This rainy season we’ve certainly been blessed with an abundance of life-giving rain💦🙏🏼🥰 #antiques #collectibles #furnit...
Get ready to be #amazed at all the #special #deals coming up @paulsantiques #rainyseason☔️ #sale #dontmissit #furniture ...
Those attending the American Women's Club of Thailand annual Oscar's Breakfast charity fundraising event had a blast pos...
Paul's Antiques - Bangkok, Thailand (1 minute)
A Tour of Paul's Antiques in Bangkok, Thailand

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


50 Soi Sukhumvit 13
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:30
พุธ 10:00 - 17:30
พฤหัสบดี 10:00 - 17:30
ศุกร์ 09:00 - 17:30
เสาร์ 10:00 - 17:30

ตกแต่งบ้าน อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
The Bedroom Company The Bedroom Company
เลขที่ 3 ถนน ชิดลม เขต ปทุมวัน
Bangkok, 10330

Home Decoration Specialist... Define your home with trend-inspired, modern designs from the leading

กรอบยกกล่อง - GrobYokGlong กรอบยกกล่อง - GrobYokGlong
ถ. สาธุประดิษฐ์ ซอย 5
Bangkok, 10120

Professional Frame Shop Art Preservation Consulting Center

Curtain Xpress : ตกแต่ง ผ้าม่าน มู่ลี่ วอลล์เปเปอร์ : curtains wallpapers Curtain Xpress : ตกแต่ง ผ้าม่าน มู่ลี่ วอลล์เปเปอร์ : curtains wallpapers
1031/9-10 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน เขตพญาไท
Bangkok, 10400

Specialising in: Curtains, Blinds, Wallpapers. โชว์รูม BTS สนามเป้า ?

DENTO โคมไฟโมเดิร์น loft โคมไฟระย้า โคมแชนเดอเลีย โคมไฟ LED ราคาถูก DENTO โคมไฟโมเดิร์น loft โคมไฟระย้า โคมแชนเดอเลีย โคมไฟ LED ราคาถูก
Bangkok

ขายโคมไฟสไตล์ลอฟท์ โมเดิร์น สั่งซื้อที่ โทร 02-673-0775 /LINE: dento_lighting / E-MAIL: dentolighting

ทำนาฬิกาขาย แบรนด์ OnTime wall clock ทำนาฬิกาขาย แบรนด์ OnTime wall clock
4 Soi Prachautit 33 Yak10 Bangmod Tungkru
Bangkok, 10140

SME สร้างแบรนด์สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

Design by Bareo Design by Bareo
118 ถนนอินทราวาส แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ
Bangkok, 10170

Interior Design Thailand ออกแบบตกแต่งภายใน ครบวงจร ออกแบบ-ผลิต-ติดตั้ง http://www.bareo-isyss.com Te

Object Nine Object Nine
160/1 ROOM B11 SUKHAPIBAN 2 Road , PRAVES PRAVES
Bangkok, 10250

รับทำ sculpture ออกแบบงานปั้น งานประติมาก?

Powerstone Powerstone
JJ. Mall, Jatujak, Kampengpetch 2
Bangkok, 10900

POWERSTONES พาวเวอร์สโตน IG : powerstones และ hintshopjjmall Line : stonebyray และ Yongsiri Web

overseas-shower overseas-shower
62/7 ซอยลาดพร้าว87 แยก2 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
Bangkok, 10310

โอเวอร์ซี ฉากกั้นอาบน้ำ, บานเลื่อนกั้นห้องภายใน บริษัท โอเวอร์ซี อลูมินั่ม จำกัด

LinDan Store LinDan Store
BangKok
Bangkok, 10010

คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากร้านค้ามีความสำคัญสูงสุดเสมอ คุณภาพมาก่อนต้นทุนผลิตภัณฑ์เสมอ 💖

Cat Mama ไอเดียแต่งบ้าน ของใช้ และ โซฟาทนแมวข่วน สำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง Cat Mama ไอเดียแต่งบ้าน ของใช้ และ โซฟาทนแมวข่วน สำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
Bangkok, 10250

รับผลิต โซฟาทนแมวข่วน โซฟาคุณสมบัติพิเศษ กันน้ำ ทนรอยขีดข่วนได้สูง เหมาะกับบ้านที่มีเลี้ยงสัตว์🐶🐱

Vijit.studio Vijit.studio
49 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
Bangkok, 10600

ขายสินค้า ของแต่งบ้าน