กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ก
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ก
88/22 ตำบลตลาดขวัญ
Ministry of Public Health
Ministry of Public Health
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  สำนักงา
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงา
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
World Health Organization Thailand
World Health Organization Thailand
WHO Thailand, Office of the Permanent Secretary Building 3, 4th Fl., Ministry of Public Health, Tiwanon Road, Amphoe Muang Nonthaburi
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมค
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมค
88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกร
กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกร
88/23 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง, Nonthaburi
กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control, Amphoe Muang Nonthaburi
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
soi bumrajnaradule, Tiwanon Road, Nonthaburi
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาด, Nonthaburi
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งช
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งช
ชั้น 1,4 (88/37) อาคารคลังพัสดุ สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเม, Nonthaburi
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธา
Nonthaburi 11000
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง, Nonthaburi
ทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง
ทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง
อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช, Nonthaburi
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณส
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณส
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, Nonthaburi
FDA Thai
FDA Thai
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, Nonthaburi

ความคิดเห็น

กรมอนามัย แนะ 7 วิธีป้องกันโควิดช่วง Work from Home

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ Omicronในช่วงปีใหม่ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้มีมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือที่บ้าน (Work Form Home) รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานได้ เช่น โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ร้านกาแฟ เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ซึ่งจากการประกาศมาตรการดังกล่าว นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย มีความห่วงใย โดยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้
1) หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ไม่คลุกคลีกับเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เว้นระยะห่างต่อกัน หมั่นล้างมือ และถ้าจำเป็นต้องใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2) หมั่นสังเกตตนเอง หากมีอาการเสี่ยงให้ทดสอบเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK
3) ประเมินตนเองด้วย “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ
4) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า
5) โต๊ะทำงานที่บ้านควรอยู่ในบริเวณที่โปร่ง โล่ง หรือจัดมุม ไม่อยู่ใกล้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควรเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้มีการระบายอากาศ
6) หมั่นทำความสะอาดบ้าน ที่พักอาศัย อุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผสมผงซักฟอก หรือน้ำผสมน้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาทำความสะอาด ที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5 เปอร์เซ็นต์ หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ และ
7) แยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว มัดถุงให้เรียบร้อย รวมทั้งซักทำความสะอาดหน้ากากผ้าทุกวัน และตากแดดให้แห้งก่อนใช้งานทุกครั้ง

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
เดินทางแบบครอบครัวหรือแบบกลุ่ม
ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจอนามัยโพลพบว่า คนไทยร้อยละ 80 ยังกังวลต่อการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงปีใหม่ และกลัวโควิดสายพันธุ์ใหม่ถึงร้อยละ 70 โดยเฉพาะสถานที่ประเภทสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานที่ท่องเที่ยว จึงเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองแบบ Universal Prevention อย่างเข้มข้น พร้อมแนะก่อนเดินทางให้ประเมินตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” เพิ่มความมั่นใจด้วยการตรวจ ATK โดย 5 สถานที่ที่ประชาชนคิดว่าจะทำให้เกิดการระบาดมากที่สุดคือ
1) สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้อยละ 64
2) สถานที่ท่องเที่ยว ร้อยละ 60
3) ตลาด ร้อยละ 48
4) ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 45 และ
5) ขนส่งสาธารณะ ร้อยละ 44

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
🎉 ฉลองปีใหม่อย่างปลอดภัย 🎉

✅ ฉลองแบบ NEW NORMAL
🍷🍷 ไม่ใช้แก้วเดียวกัน
😷 ถอดหน้ากากเฉพาะเวลาดื่ม
🕐 ร้านเปิดบริการได้ไม่เกิน 01.00 น. เฉพาะร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเท

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนที่ได้รับกระเช้าปีใหม่ภายในบรรจุเป็นเครื่องกระป๋องประเภทต่าง ๆ ให้ทำความสะอาดกระป๋องเพิ่มความมั่นใจก่อนเปิด เพื่อลดเสี่ยงการสัมผัสปนเปื้อนบริเวณพื้นผิว พร้อมย้ำ ให้เลือกเครื่องกระป๋องที่สภาพดี ไม่บุบ ไม่เป็นสนิม และให้สังเกต วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุด้วย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนมักจะมอบกระเช้าเพื่อเป็นของขวัญให้แก่กัน ซึ่งกระเช้าประเภทเครื่องกระป๋องจะได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน มีความหลากหลายเหมาะกับทุกเพศทุกกลุ่ม แต่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เครื่องกระป๋องที่บรรจุในกระเช้าควรทำความสะอาดกระป๋องและหีบห่อ ก่อนเปิดบริโภค เพิ่มความมั่นใจ ลดเสี่ยงการสัมผัสปนเปื้อนบริเวณพื้นผิว และให้ล้างมือหลังจากสัมผัสทันทีเพราะในขั้นตอนการนำกระป๋องมาบรรจุในกระเช้า ก็อาจจะมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อไวรัสที่เกิดจากการสัมผัสของพนักงานได้ นอกจากนี้ การเลือกซื้อเครื่องกระป๋องที่มีคุณภาพนั้น ควรเลือกซื้อกระป๋องที่อยู่ในสภาพดี ไม่บุบ

ทั้งนี้ การซื้อกระเช้าปีใหม่ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่มีคุณภาพ อาจเสี่ยงได้รับอันตรายจากเชื้อโรคต่าง ๆ ตามมาได้ โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียชนิดโบทูลินั่มที่อยู่ในอาหารกระป๋อง เมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายจะเกิดอาการ คลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้อต่าง ๆ เป็นอัมพาต สายตาพร่ามัว ซึม ง่วง กลืนอาหารไม่สะดวก ลิ้นและคออักเสบ กล้ามเนื้อต้นคออ่อนแรง ซึ่งอาการจะแสดงให้เห็นภายใน 2 - 36 ชั่วโมง หากไม่ได้รับการรักษาทันทีอาจเสียชีวิตด้วยระบบหายใจล้มเหลว ดังนั้น หากพบมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ไทยเซฟไทย ลงชื่อออกจากระบบไป แล้วลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้เลยครับ
นึกว่ารหัสผิด
กดลืมรหัสก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ต้องทำยังไงครับ
ทราบหรือไม่ หญิงตั้งครรภ์กว่า 3 หมื่นคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การเดินทางมาคลอดที่โรงพยาบาลเป็นความพยายามของทั้งครอบครัว

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Reckitt UNFPA ร่วมมือกันใน 1.5 ปีที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนให้ทุกการคลอดปลอดภัยแม้ในช่วงโควิด-19

--------------------------------------
Do you know that up to 30,700 pregnant women live in remote aeas along the Thai-Mynmar Border?

For the past 1.5 years during the COVID-19 pandemic, the Thai Department of Health, Reckitt and UNFPA have partnered to support ethnic pregnant women to deliver safely with skilled birth attendants.

More information: https://thailand.unfpa.org/en/Safe-Birth-for-All-story

#SafeBirthforAll

UNFPA Asia and the Pacific World Health Organization Thailand United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย UNICEF Thailand
Asa Torkelsson ผู้อำนวยการ UNFPA ประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ UNFPA ขอขอบคุณผู้ร่วมประชุมกว่า 70 ท่าน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตัวแทนวัยรุ่น คณะฑูต เพื่อนร่วมงานจากองค์กรต่างๆ ของสหประชาชาติ ที่ร่วมให้ความเห็นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบความร่วมมือ UNFPA-รัฐบาล ไทย (พ.ศ.2564-2569)

เราจะร่วมกันสร้างสังคมแห่งโอกาสสำหรับทุกคนและไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

🤝 🇹🇭

--------------------------------
The UNFPA Thailand team, under the lead of our Country Director, Asa Torkelsson, thanks to all participants from government to private sectors, diplomats, CSOs, youth, UN colleagues for their meaningful contribution in the consultation for the UNFPA multi-year action plan 2022-2026.

Together, we work towards a society of equal opportunity, leaving no one behind.
🤝 🇹🇭

UNFPA Asia and the Pacific UNFPA United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย UNICEF Thailand UNDP Thailand กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) สภาพัฒน์ FutureTales LAB by MQDC สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
รถบัสที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไว้วางใจ ใช้ในการเดินทางไป outing ที่ Lake Haven Resort อ.ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

Why Thanatwit ?
ทำไมต้องเลือกใช้ มีดีอะไร ตามไปดูกันครับ …
สอบถามครับ การทำ COVID Free Setting สถานประกอบการต้องประเมิน Thai Stop COVID Plus ก่อนใช่ไหมครับ แล้วธนาคารจะประเมินตรงไหนครับ
ช่วงนี้เพื่อนเก่า (PM 2.5) กลับมาเยี่ยมเราชาว กทม. อีกครั้ง เตรียมพร้อมรับมือและดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ลงทะเบียนประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 15
https://academic15th.anamai.moph.go.th/th กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
#facebook.com/anamaidoh

เปิดเหมือนปกติ

12/05/2022

🔸โรคผิวหนังจากเชื้อรา มักมากับหน้าฝนหากมีการใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆ เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ ดังนั้นให้นำเสื้อผ้าเปียกผึ่งให้แห้งก่อนลงตะกร้า หรือซักทันที ไม่ควรทิ้งไว้นานๆ
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข's post 12/05/2022

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565)
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือ “การบูรณาการการดำเนินงาน การพัฒนาวิชาการและวิจัย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข” ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย

12/05/2022

🟢เปิดเทอมปลอดภัย การศึกษาไทยเดินหน้าต่อ🟢
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

12/05/2022กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือน นมข้นหวานเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ห้ามไม่ให้นำไปเลี้ยงทารกโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีปริมาณน้ำตาลสูงมาก และมีสารอาหารไม่เพียงพอกับการเจริญเติบโตของทารก หากนำมาใช้เลี้ยงทารก จะทำให้เสี่ยงต่อภาวะขาดโปรตีน พลังงาน และสารอาหาร ส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันต่ำ ติดเชื้อง่าย และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ พร้อมย้ำทารกแรกเกิดถึง 6 เดือน ควรเลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียวนานอย่างน้อย 6 เดือน ดีที่สุด

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3swnJMl

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

11/05/2022

การกินของเสีย อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพราะในปัสสาวะ อุจจาระ มีเชื้อโรค แบคทีเรีย พยาธิ เป็นต้น
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

11/05/2022กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยสำนักฤาษีประหลาดเปิดรับรักษาโรคทุกชนิดโดยการรักษา ให้ผู้ป่วยกินปัสสาวะ กินอุจจาระ กินเสมหะ และขี้ไคล มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยเฉพาะการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พร้อมแนะให้ผู้ที่เข้ารับการรักษา ตามความเชื่อศรัทธา และลูกศิษย์ ควรตรวจสุขภาพตนเอง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3M3GzlD

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

10/05/2022

🟢เชิญชวนผู้สูงอายุออกกำลังกาย เช่นการเดินอย่างน้อยวันละ 5,000 ก้าว เพื่อป้องกันการหกล้ม เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้ทรงตัวดีขึ้น
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข's post 10/05/2022

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2565) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมสาธิตการคัดกรองความเสื่อมร่างกาย ของผู้สูงอายุ 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะโภชนาการ การเคลื่อนไหว และสุขภาพช่องปาก ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมต้อนรับ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3M1J4oG

Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข's post 09/05/2022วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการสร้างความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ และนายพานิชย์ เจริญเผ่า รวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย และมูลนิธิสถาบันความรอบรู้ไทย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/38fo0fN

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

แปรงฟันเด็กเล็กง่ายๆ 09/05/2022

แปรงฟันเด็กเล็กง่ายๆ

📌วิธีการแปรงฟันเด็กเล็กง่ายๆ เพื่อเพิ่มทักษะการแปรงฟันให้กับผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ในการแปรงฟันให้เด็กเล็กอายุ 3-5 ปี เป็นการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากเด็ก

แปรงฟันเด็กเล็กง่ายๆ วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการแปรงฟันให้กับผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ในการแปรงฟันให้เด็กเล็กอาย....

08/05/2022

ห่านคู่ Double Goose #กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

07/05/2022เตือนระวัง 4 แมลงและสัตว์มีพิษในช่วงหน้าฝนเข้าบ้าน ควรทำความสะอาดและจัดระเบียบในบ้านและบริเวณรอบบ้านให้สะอาด ไม่รก พร้อมแนะวิธีป้องกัน และการปฐมพยาบาล

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3kQjC9O

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

06/05/2022แนะ 2 ขั้นตอนล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค พร้อมย้ำคุมเข้มตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3vPSIFp

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

05/05/2022

อนามัยโพล (Anamai Event Poll ) โดยกรมอนามัย
📩ขอเชิญทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจ

ประเด็น “การรับรู้ ทัศนคติ เมื่อโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น”"
(ตอบได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค.65)

คลิกแบบสำรวจ
https://forms.gle/rZ9oszze4p4MpGoL8

😀😊ทำเสร็จแล้ว อย่าลืมกดไลค์เพจ และแชร์ บอกเพื่อน ครอบครัว มาร่วมตอบแบบสำรวจนี้กันเยอะ ๆ นะคะ

05/05/2022ย้ำ กินอึ่งชอต ควรปรุงร้อนให้สุกอย่างทั่วถึง พร้อมแนะก่อนทำเมนูอาหารต้องล้างทำความสะอาดอึ่งอ่างทั้งตัว รวมทั้งเครื่องในให้สะอาด เพื่อป้องกันไข่พยาธิหรือหนอนพยาธิเข้าสู่ร่างกาย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3LONhfo

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

การตรวจมะเร็งช่องปากด้วยตนเอง (ไทย) 05/05/2022

การตรวจมะเร็งช่องปากด้วยตนเอง (ไทย)

🔹การตรวจมะเร็งช่องปากด้วยตนเอง🔹
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

การตรวจมะเร็งช่องปากด้วยตนเอง (ไทย) สามารถรับชม เรื่อง การตรวจมะเร็งช่องปากด้วยตนเอง: ภาษาเหนือ ได้ที่ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=nCmjPJR4CLw

Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข's post 04/05/2022

🔴 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่24-30 เม.ย. 65 โดยแบ่งตามกลุ่มวัยดังนี้ หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ และทารกแรกเกิด /เด็กปฐมวัย/เด็กวัยเรียน วัยรุ่น/กลุ่มอายุ 19-59 ปี/กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข's post 03/05/2022วันนี้ (3 พฤษภาคม 2565)
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงพร้อมแถลงข่าวมาตรการเปิดเรียน On-Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEOC1 กองสาธารณสุขฉุกเฉิน อาคาร 5 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3ML7faP

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

03/05/2022

✔️ขอให้บุตรหลานพาผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนให้ครบโดส เพื่อป้องกันอาการรุนแรง และเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด-19
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

การใช้สื่อภาพแปรงฟัน: How to brush your teeth 2564 03/05/2022

การใช้สื่อภาพแปรงฟัน: How to brush your teeth 2564

🔹How to brush your teeth🔹 การใช้สื่อภาพขั้นตอนการแปรงฟันที่ครบถ้วน 7 ตำแหน่ง เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับภาพ และกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น

การใช้สื่อภาพแปรงฟัน: How to brush your teeth 2564 วิดีโอนี้ใช้สำหรับสอนการแปรงฟันให้เด็ก ทั้งเด็กทั่วไปและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

02/05/2022

อนามัยโพล (Anamai Event Poll ) โดยกรมอนามัย
📩ขอเชิญทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจ

ประเด็น “เตรียมพร้อม รับมือ ก่อนโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น”"
(ตอบได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค.65)

คลิกแบบสำรวจ
https://forms.gle/ewEjzqRgWUH1FNsr8

😀😊ทำเสร็จแล้ว อย่าลืมกดไลค์เพจ และแชร์ บอกเพื่อน ครอบครัว มาร่วมตอบแบบสำรวจนี้กันเยอะ ๆ นะคะ

02/05/2022แนะกลุ่มผู้ใช้แรงงาน กินให้ถูกหลักโภชนาการ เพื่อให้มีแรงทำงานและส่งผลดีต่อสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3LEG95g

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพด

30/04/2022กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย กลุ่มวัยทำงานมีภาวะอ้วน ร้อยละ 37.5 พบเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร้อยละ 24.7 แนะดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส 1ฟ 1น เพื่อลดความเสี่ยงโรค

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3EZLrWt

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ที่มาสื่อภาพกระบวนการแปรงฟัน 29/04/2022

ที่มาสื่อภาพกระบวนการแปรงฟัน

🔸กระบวนการแปรงฟันของเด็กพิเศษ🔸

ที่มาสื่อภาพกระบวนการแปรงฟัน ที่มาสื่อภาพกระบวนการแปรงฟัน สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและเด็ก การแป...

Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข's post 29/04/2022กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล กรมกิจการผู้สูงอายุ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกาศนโยบาย “ผู้สูงวัย เคลื่อนไหวดี ไม่มีล้ม” เพื่อผลักดันนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/39uaHsh

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข's post 29/04/2022นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย ดร.แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ และนายแพทย์อุดม อัศวุตมารกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ แถลงข่าว “กินถูกหลักโภชนาการ บริหารร่างกาย อยู่ได้กับโควิด”

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3LtDlYx

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

28/04/2022

🟢ใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดน้ำทิ้งนะคะ🟢

28/04/2022

📌ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เริ่ม 1 พ.ค.–31 ส.ค. นี้ ดูแลประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา

สปสช.ชี้แจงหน่วยบริการทั่วประเทศขอความร่วมมือฉีดวัคซีนหวัดใหญ่ 4.2 ล้านโดส ฟรี เริ่ม 1 พ.ค. นี้

สปสช.ประชุมชี้แจงหน่วยบริการทั่วประเทศ ระดมขอความร่วมมือเร่ง “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล” เริ่ม 1 พ.ค.–31 ส.ค. นี้ ดูแลประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา เบื้องต้นเน้นผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก่อน อาทิ ผู้ป่วยโรคร่วม ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น พร้อมย้ำ ปี 2565 ปรับบริการเปิด Walk-in ใครไปก่อน มีสิทธิฉีดก่อน ยกเว้น กทม.ที่เปิดให้จองคิวผ่านแอปเป๋าตัง พร้อมส่งข้อความถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงผ่านแอปเป๋าตังเตือนฉีดวัคซีนฯ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565 ให้กับผู้แทนหน่วยบริการทั่วประเทศและประชาชนที่สนใจ ผ่าน Facebook Live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการในบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเป็นไปในแนวทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นพ.จักรกริช กล่าวว่า สิทธิประโยชน์บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น สปสช.และกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้บริการมากว่า 10 ปีแล้ว และในปี 2565 เรายังคงดำเนินการต่อเนื่องเพื่อดูแลประชาชน กำหนดเป้าหมายบริการจำนวน 4.2 ล้านโดส (ไม่รวมหญิงตั้งครรภ์ที่รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตลอดทั้งปีจำนวน 2 แสนโดส) พร้อมเร่งรณรงค์เพื่อให้บริการฉีดในช่วง 3 เดือนแรก คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม -31 กรกฎาคม 2565 จะเน้นไปที่กลุ่มเสี่ยง 608 โดยกรมควบคุมโรคยืนยันแล้วว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ควบคู่กับการฉีดวัคซีนป้องก้นโรคโควิด-19 สามารถฉีดพร้อมกันได้โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ต้องขอความร่วมมือหน่วยบริการในการร่วมให้บริการ เพื่อลดอัตราเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต จากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่

ด้าน นพ.ชนินันท์ สนธิไชย หัวหน้ากลุ่มพัฒนางานวัคซีนพื้นฐาน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคไข้หวัดใหญ่ก่อนโควิด-19 แพร่ระบาด ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้ลดลง ผลจากการรณรงค์มาตรการป้องกันทำให้ลดการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่ตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามขอย้ำว่ากลุ่มเสี่ยงยังคงต้องรับการฉีดวัคซีนป้องโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เพราะด้วยขณะนี้ได้มีการเริ่มมาตรการผ่อนคลายแล้วและอาจส่งผลให้โรคไข้หวัดใหญ่กลับมาแพร่ระบาดได้ ดังนั้นจึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยเร็ว

“วัตถุประสงค์การวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลก็เพื่อลดอัตราป่วยและเสียชีวิต รวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง ขณะเดียวกันยังช่วยลดจำนวนวันการนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยลงได้ โดยปีนี้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลครอบคลุมป้องกัน 3 สายพันธุ์ (an A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09-like virus, an A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus; และ a B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus.) ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้ โดยให้ฉีดที่แขนคนละข้าง” นพ.ชนินันท์ กล่าว

ด้าน นพ.สาธิต ทิมขำ อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค สปสช. กล่าวว่า บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ ในปี 2565 นี้ ต่างจากปีที่ผ่านมา โดย สปสช. ได้ยกเลิกการกำหนดให้หน่วยบริการเปิดระบบการจองฉีดวัคซีน (Slot) แต่ให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความพร้อมของหน่วยบริการ ซึ่งหน่วยบริการที่ไม่มีระบบจองวัคซีนจะให้บริการในรูปแบบ Walk-in ใครไปก่อนมีสิทธิได้รับบริการก่อน (First come – Frist serve) ยกเว้นกรุงเทพมหานครที่ยังคงระบบเปิดให้จองฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้า ด้วยการลงทะเบียนผ่านแอป “เป๋าตัง” เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย และในปีนี้ ยังมีการส่งข้อความเตือนรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฯ ให้กับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงผ่านแอป “เป๋าตัง” พร้อมตรวจสอบหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ผ่านแอปนี้ได้ โดยอาจโทรสอบถามกับหน่วยบริการก่อนเข้ารับบริการได้

นอกจากนี้ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายรับบริการในปีนี้ ทางกรมควบคุมโรคได้ จากปีที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลุ่มที่อยู่สถานที่ที่มีการร่วมตัวของประชาชนจำนวนมากที่เสี่ยงต่อการระบาด และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ขึ้นกับสถานการณ์ ในปีนี้ สปสช. ได้ยกเลิกบริการวัคซีนทั้ง 3 กลุ่มนี้ โดยกำหนดบริการเฉพาะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเท่านั้น อย่างไรก็ตามข้อมูลปี 2565 จำนวนประชากรที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงอยู่ที่ 11,555,334 คน ซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ สปสช. จัดสรรเพื่อให้บริการมีจำนวน 4.2 ล้านโดส หรืออยู่ที่ร้อยละ 36.35 ของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ดังนั้นขอให้หน่วยบริการเลือกผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง อาทิ ผู้ที่มีโรคเรื้อรังร่วม ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย เป็นต้น เข้ารับบริการฉีดวัคซีนก่อน

“การรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลก่อนที่จะมีการแพร่ระบาด โดยขณะนี้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้เริ่มกระจายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฯ ให้กับหน่วยบริการแล้ว หากหน่วยบริการไหนมีความพร้อมก็สามารถให้บริการได้เลย” นพ.สาธิต กล่าว

กลุ่มเป้าหมายประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ในการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ ได้แก่ 1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี) 2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 3) ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 6) โรคอ้วน (น้ำหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) และ7) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

#สปสช #วัคซีนไข้หวัดใหญ่ #กลุ่มเสี่ยง #ทุกสิทธิการรักษา #แอปเป๋าตัง #โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล #วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

งานแถลงข่าว สงกรานต์ทำบุญปลอดภัย ส้วมวัดสะอาดทั่วไทย มั่นใจไร้ COVID-19
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
WFH อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19
WFH ให้ปลอดภัยไม่เสี่ยงโควิด -19
ส้วมสาธารณะปลอดภัย

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือ
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Administrative Court of Thailand Administrative Court of Thailand
120 Moo3 Chaeng Watthana Road
Bangkok, 10210

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง Twitter @THadmincourt

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา
50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

https://www3.rdi.ku.ac.th/

Thailand Shining Through Thailand Shining Through
Bangkok

An official source for interested investors to look for new opportunities in Thailand. The Advisory

Southeast Asian Ministers of Education Organization Southeast Asian Ministers of Education Organization
920 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

SEAMEO was established in 1965 as a chartered international organisation to promote cooperation in e

กรมสรรพสามิต :: Excise Department กรมสรรพสามิต :: Excise Department
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Bangkok, 10300

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th

CUEE CUEE
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปท
Bangkok, 10330

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศ?

sirirajpr sirirajpr
โรงพยาบาลศิริราช
Bangkok, 10700

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

ITD - International Institute for Trade and Development ITD - International Institute for Trade and Development
ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 103
Bangkok, 10330

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ?

TICA - Thailand Incentive and Convention Association TICA - Thailand Incentive and Convention Association
99/7 The Legacy Viphawadi Bldg.,Soi Ladprao 8, Ladprao Road, Ladyao, Chatuchak
Bangkok, 10900

The Thailand Incentive and Convention Association (TICA) is a non-profit organisation established in

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ
173 Dinso Rd. Phra Nakhon Dist.
Bangkok, 10200

International Affairs Office Office of the Permanent Secretary for the BMA Bangkok Metropolitan Admi

Social-security Social-security
Police General Hospital, Pathumwan
Bangkok, 10330

Social Security ประกันสังคม โรงพยาบาลตำรวจ

ICTC M-Society ICTC M-Society
Bangkok, 10100

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร