กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงา

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  สำนักงา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

World Health Organization Thailand
World Health Organization Thailand
WHO Thailand, Office of the Permanent Secretary Building 3, 4th Fl., Ministry of Public Health, Tiwanon Road, Amphoe Muang Nonthaburi
Ministry of Public Health
Ministry of Public Health
JICA S-TOP Project
JICA S-TOP Project
8th Floor, 7th Building, Office of Permanent Secretary, Ministry of Public Health, Tiwanon Rd., Nonthaburi
กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกร
กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกร
88/23 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง, Nonthaburi
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ก
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ก
88/22 ตำบลตลาดขวัญ
ทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง
ทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง
อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช, Nonthaburi
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณส
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณส
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, Nonthaburi
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งช
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งช
ชั้น 1,4 (88/37) อาคารคลังพัสดุ สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเม, Nonthaburi
FDA Thai
FDA Thai
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, Nonthaburi
แพทยสภา
แพทยสภา
อาคารมหิตลาธิเบศร 88/19 ถนน สาธารณสุข 8, Nonthaburi
Pharmacy License Examination Center
Pharmacy License Examination Center
88/19 อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนน ติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบ, Nonthaburi
สภาการแพทย์แผนไทย
สภาการแพทย์แผนไทย
อาคาร 1 ชั้น 4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณส
กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ, Muang Nontha Buri
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุ
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง, Nonthaburi

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดก? สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เปิดเหมือนปกติ

27/01/2022

Thai Stop COVID Call Center สามารถติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

26/01/2022

แพทย์เผยเด็กติดโควิด-19 หายป่วยแล้วอาจเกิดภาวะ Long Covid ส่งผลกระทบต่อเนื่องหลายเดือน ขอผู้ปกครองใช้เป็นข้อมูลชั่งน้ำหนักระหว่างการติดเชื้อที่อาจเกิด Long Covid กับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

วันที่ 26 ม.ค.2565 นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภา โพสต์ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ COVID-19 ตอนที่ 1102 ระบุข้อความว่า Long Covid คือ อะไร มีความสำคัญอย่างไรกับเด็ก โดยเฉพาะในช่วงที่จะเริ่มฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไป

สถานการณ์โควิดระบาดระลอกใหม่ทั่วโลกพบว่า กลุ่มที่ติดเชื้อมีอัตราสูงขึ้นเป็นลำดับ คือ กลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 12 ขวบลงมา เพราะเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จึงทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเริ่มสนใจที่จะเร่งฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 5-11 ปี รวมทั้งประเทศไทยด้วย

ทางการของไทยประกาศนโยบายชัดเจนที่จะส่งเสริมให้เด็กอายุ 5-11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป (โดยความสมัครใจ)

ทำให้เกิดคำถามมากมายกับพ่อแม่ผู้ปกครองถึงเรื่องความปลอดภัยหรือผลข้างเคียงของวัคซีนกับเด็กเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ในช่วงให้ฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปี ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เพราะพ่อแม่ทุกคนจะรักบุตรหลาน และจะระมัดระวังผลกระทบต่อเด็กมากกว่าตนเองเสมอ จึงจำเป็นที่จะต้องมาดูข้อมูลกันให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อชั่งใจกันอีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกับช่วงที่ผ่านมา

1) วัคซีนที่ฉีดให้เด็กครั้งนี้คือ Pfizer ซึ่งได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากต่างประเทศ และได้รับการอนุมัติจากอย.ไทยแล้ว มีขนาดเพียงหนึ่งในสามของที่ฉีดให้กับเด็กโตและผู้ใหญ่ คือขนาด 10 ไมโครกรัม

2) เด็กติดโควิดง่ายกว่าผู้ใหญ่ เพราะขาดความระมัดระวัง รวมทั้งเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยก็มีวินัยน้อยกว่าผู้ใหญ่

3) เด็กเมื่อติดโควิดแล้ว จะมีอาการน้อย นอนโรงพยาบาลน้อยกว่า 2% เสียชีวิตน้อยกว่า 0.03%

4) โควิดที่ติดเชื้อแล้ว แม้หายดีก็จะมีส่วนหนึ่งที่มีผลตามมาที่เรื้อรังไปอีกหลายเดือน ที่เรียกว่า Long Covid
เราจึงจำเป็นที่จะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Long Covid ในเด็ก

Long Covid มีชื่อเรียกอีกสองอย่างคือ Chronic Covid หรือ Covid Long Hauler ซึ่งเกิดจากการรวบรวม ข้อมูลของคุณหมอเด็กและคุณหมอโรคติดเชื้อพบว่า ในบรรดาเด็ก ซึ่งจริงๆรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วย เมื่อหายจากโควิดดีแล้วโดยเอกซเรย์ปอดปกติ ตรวจเลือดปกติไม่มีเชื้อไวรัสแล้ว แต่ปรากฏว่ามีความผิดปกติต่อเนื่องกันไปหลายเดือน

นพ.เฉลิมชัย ระบุว่ามีรายงานวิจัยที่สำคัญรวบรวมถึง 14 การศึกษาเข้าด้วยกัน มีจำนวนเด็กที่รวบรวม 19,426 รายเป็นเด็กและเยาวชนในประเทศรายได้สูง ระยะเวลาที่เกิดอาการมีตั้งแต่สี่สัปดาห์จนถึงห้าเดือน และพบจำนวนเด็กที่มีอาการ 4-66% (แตกต่างกันไปแต่ละรายงานการศึกษา) ประกอบด้วย
1. ปวดหัว
2. อ่อนเพลีย
3. นอนไม่หลับ
4. สมาธิไม่ดี
5. ปวดท้อง
6. ปวดกล้ามเนื้อปวดข้อ
7. คัดจมูกมีน้ำมูกเรื้อรัง
8. ไอเรื้อรัง
9. แน่นหน้าอก
10. น้ำหนักลด
11. ไม่ได้กลิ่น

โดยการศึกษา Long Covid ดังกล่าวนั้น ยังมีข้อจำกัดหลายประการทั้งเรื่องระยะเวลาที่จะติดตามว่าควรจะตามนานเท่าใด และอาการต่างๆ นั้นยังขาดการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้เป็นโควิด

อย่างไรก็ตามอาการดังกล่าวมีอยู่จริง พบค่าเฉลี่ยว่าจะเป็นอยู่นาน 2-3 เดือน ในช่วงแรก เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Long Covid ค่อนข้างน้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไป ก็เริ่มพบความชัดเจนมากขึ้น และพบเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จึงทำให้เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญประการหนึ่ง เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองใช้ประกอบการพิจารณาชั่งน้ำหนัก ระหว่างการติดเชื้อที่อาจเกิด Long Covid กับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน คงจะต้องใช้ดุลพินิจกันของแต่ละครอบครัวต่อไป

ที่มา : https://www.facebook.com/Chalermchai-Boonyaleepun-237959479586026


#สาระความรู้เพื่อวันนี้

ติดตามรายการของ workpointTODAY
ทาง YouTube https://bit.ly/2YDfyiK

ไม่พลาดข่าวธุรกิจ การตลาดที่สำคัญ
ติดตาม TODAY Bizview https://bit.ly/3picIeS

19/01/2022

🔴🎦Facebook live🎦🔴 วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.📌

17/01/2022
17/01/2022

🔴🎦Facebook live🎦🔴 วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.📌

14/01/2022

🤧ทำความรู้จัก..."โรคประจำถิ่น"

12/01/2022

เกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล หากมีอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างทำ Home Isolation/Community Isolation ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

สำหรับประชาชน

1) เมื่อมีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส
ระยะเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง
2) Oxygen saturation < 94%
3) หายใจมากกว่า 25 ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่ (หากหายใจมากกว่า 20 ครั้งต่อนาที ควรติดต่อแพทย์ที่ดูแล HI CI)
4) กลุ่มผู้ป่วย 608 ที่มีความเสี่ยง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่มีอาการเปลี่ยนแปลง
5) สำหรับผู้ป่วยเด็ก ที่มีอาการข้อ 1 หรือ 2 หรือมีอาการหายใจลำบาก หายใจเร็วเกินเกณฑ์อายุ ซึมลง ดื่มนม หรือทานอาหารน้อยลง

*ถ้ามีอาการผิดปกติให้ปรึกษาโรงพยาบาล
ที่ท่านรักษา

10/01/2022

อธิบดีกรมการแพทย์ ห่วงเด็กติดโควิดย้ำทุกโรงพยาบาลต้องรับผู้ป่วยเด็กไว้ประเมินอาการก่อน ไม่ควรปล่อยให้ไปตระเวนหาโรงพยาบาลรักษาต่อเอง

วันที่ 10 ม.ค. 2565 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยโควิดเด็กว่าก่อนหน้านี้ตนเคยบอกไปแล้วว่า เราคาดการณ์ว่าจะมีเด็กป่วยมากขึ้น จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสำหรับผู้ป่วยเด็ก คือสนับสนุนการเตรียมยาน้ำฟาวิพิราเวียร์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมาราชินี ทำคลิปวีดีโอแนวทางการเตรียมยาน้ำฟาวิพิราเวียร์เพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ นำไปทำได้ รวมทั้งมีการสนับสนุนยาน้ำฟาวิพิราเวียร์ ในช่วงแรก นอกจากนี้ยังมีการจัดผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยเด็กกับเครือข่าย HI & CI รวมถึงการประสานการจัดเตรียมเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เช่น Mask สำหรับผู้ป่วยเด็ก

ส่วนการเตรียมเตียงผู้ป่วยสำหรับเด็กใน Community Isolation สำหรับผู้ป่วยเด็กที่ต้องมีผู้ปกครองดูแล อย่างน้อยโซนละ 1 แห่ง และจัดระบบส่งต่อโรงพยาบาลเมื่อมีอาการรุนแรงซึ่งตรงนี้จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอยู่แล้ว

นพ.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมเตียงระดับ 3 ในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีอาการรุนแรงมาก เบื้องต้นใน กทม. มี 100 เตียง ซึ่งต้องขอบคุณเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ เครือข่ายกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน และทหารตำรวจ

ส่วนกรณีที่มีข่าวในโลกออนไลน์ว่าเด็ก 2 เดือนและ 4 เดือนป่วยโควิด อยู่ที่สถาบันเด็ก นั้น เป็นผู้ป่วยสีเขียวทั้งคู่ ไม่มีอาการมาก แต่ก็เข้าใจว่าเป็นเด็กที่อายุน้อย ซึ่งตรงนี้ก็ได้จัดเตรียมการรองรับไว้แล้ว

“ซึ่งต้องขอร้องขอความร่วมมือสถานพยาบาลทุกแห่ง ถ้ามีผู้ป่วยเด็กไปที่โรงพยาบาลช่วยรับไว้ก่อน เพราะเรามีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญหรือหมอเด็ก ที่จะคอยให้คำปรึกษาอยู่แล้ว ไม่ควรให้ผู้ป่วยตระเวนไปเอง ซึ่งตรงนี้ต้องขอทุกเครือข่าย ทั้งเอกชน และรพ.ทุกแห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

นพ.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนอาการของเด็กที่ติดโควิดจะมีอาการเหมือนผู้ใหญ่หรือไม่ ซึ่งตรงนี้อาการของผู้ใหญ่ส่วนมากไม่มีอาการจะมีแค่ไอ เจ็บคอ มีไข้ ซึ่งอาการของเด็กกับอาการของผู้ใหญ่ต่างกันไม่มาก ที่จะต่างกันคือเด็กจะมีเรื่องของการซึม หรือดูดนม หรือกินอาหารน้อยลง กับอีกส่วนหนึ่งที่พบในเด็กได้เยอะคือ ท้องเสีย ถ่ายเหลว จะพบประมาณ 20-30% ตรงนี้ก็ต้องคอยสังเกตดู

ยืนยันว่าสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลทุกราย เพียงแต่ขอว่า ถ้าเด็กต่ำกว่า 1 ปี จะขอให้มีการประเมินอาการก่อนทุกราย เพราะเด็กจะมีอาการบางอย่างซ่อนอยู่ และคนทั่วไปอาจมองไม่ออก จึงต้องให้หมอเด็กช่วยดู ซึ่งเด็กติดโควิดไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย ย้ำว่าเราจะมีเครือข่ายหมอเด็กที่รับเป็นที่ปรึกษาให้แต่ละโรงพยาบาล เด็กทุกคนที่ป่วย ขึ้นอยู่กับอาการประเมินแรกรับ


#สาระความรู้เพื่อวันนี้

ติดตามรายการของ workpointTODAY
ทาง YouTube https://bit.ly/2YDfyiK

ไม่พลาดข่าวธุรกิจ การตลาดที่สำคัญ
ติดตาม TODAY Bizview https://bit.ly/3picIeS

10/01/2022

🔴🎦Facebook live🎦🔴 วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.📌

09/01/2022

ขั้นตอนการนำผู้ติดเชื้อ เข้าสู่การรักษาพยาบาล

09/01/2022

กระทรวงมหาดไทย สั่งทุกจังหวัดยกระดับเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 ได้ประเมินแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงให้ทุกจังหวัดดำเนินการดังนี้
1.ยกระดับการปฏิบัติงาน
• ตรวจสอบและจัดระบบรับแจ้งรักษาผู้ป่วย
• การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
• คัดกรองกลุ่มเสี่ยง
• มาตรกรป้องกันและควบคุมโรค
2.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
3. ยกระดับ Call Center ทุกพื้นที่

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย PR

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

08/01/2022

สวมหน้ากาก ล้างมือ และงดไปสถานที่แออัด
#ดูแลตัวเองขั้นสูงสุด

แจ้งเตือนสถานการณ์โควิด19 ประเทศไทย ระดับ4 #โควิดวันนี้ #สวมหน้ากาก100% #โควิด19
#สู้กันอีกรอบนะ

06/01/2022

เข้าระบบการรักษาได้ที่นี่ เมื่อตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีดติดเชื้อโควิดโทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 14 หรือสแกน QR Code เข้าระบบรักษา จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 6 ชม.

การแพร่ระบาดโควิดระลอก 5 ส่งผลให้เกิดความกังวลในการดำเนินชีวิตประจำวันไม่แน่ใจว่าติดโควิดหรือยัง การตรวจเชื้อด้วย Antigen Test Kit หรือ ATK เป็นวิธีที่สะดวกและสามารถทำได้เองที่บ้าน แต่ปัญหาที่ตามมาคือ เมื่อตรวจแล้วขึ้น 2 ขีด ผลคือติดเชื้อโควิดจะต้องดำเนินการอย่างไร

ล่าสุดนพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช. ได้เตรียม 3 ช่องทางไว้ให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน หรือ Home Isolation ผู้ที่ตรวจ ATK ทุกคนหากพบผลเป็นบวก ให้โทร. สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 หรือลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน โดยจะได้รับการจับคู่สถานพยาบาลเพื่อติดตามและได้รับการดูแลตามมาตรฐาน ป้องกันอาการภาวะรุนแรง พร้อมควบคุมเฝ้าระวังโรคที่อาจรุนแรงแล้ว ยังเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดด้วย

สำหรับ ระบบ Home Isolation เป็นบริการที่ครอบคลุมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกสิทธิการรักษา ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบด้วย 3 ช่องทาง ดังนี้

1. โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 14
2. กรอกข้อมูลด้วยตนเอง ที่ลิงค์ https://crmsup.nhso.go.th/
3. Line สปสช. @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์ @nhso ให้กดเมนู บริการเกี่ยวกับโควิด-19 หลังจากนั้นเลือกหัวข้อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้านและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Support Covid-19 ทั้งในส่วนข้อมูลบุคคลและข้อมูลผู้ป่วยโควิด

เมื่อลงทะเบียนในระบบ Home Isolation แล้ว เจ้าหน้าที่จะเร่งประสานและจับคู่กับสถานพยาบาลเพื่อรักษาตามระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน และภายใน 6 ชั่วโมงจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อประเมินอาการเบื้องต้น

หากยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 6 ชั่วโมงขอให้ โทร.แจ้งที่สายด่วน สปสช. 1330 อีกครั้ง ทางเจ้าหน้าที่จะติดตามให้ ซึ่งหลังจากท่านได้รับการจับคู่ดูแลกับสถานพยาบาลแล้วจะได้รับบริการดูแล ดังนี้ การประเมินอาการด้วยวิดิโอคอลติดตามวันละ 1 ครั้ง, เครื่องวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว, ยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่นๆ และส่งอาหารให้วันละ 3 มื้อ ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการเปลี่ยนแปลง ให้แจ้งสถานพยาบาลที่ดูแลเพื่อขอรับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ และหากมีอาการแย่ลงให้แจ้งสถานพยาบาล เพื่อส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลต่อไป


#สาระความรู้เพื่อวันนี้

ติดตามรายการของ workpointTODAY
ทาง YouTube https://bit.ly/2YDfyiK

ไม่พลาดข่าวธุรกิจ การตลาดที่สำคัญ
ติดตาม TODAY Bizview https://bit.ly/3picIeS

27/12/2021

🔴🎦Facebook live🎦🔴 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.📌

Photos from กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข's post 23/12/2021

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ WebEx meeting ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป และรพ.ชุมชน ทั่วประเทศ
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ชั้น 7 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

เอกสารการประชุม และวิดีโอการประชุม ตามลิ้งค์
https://drive.google.com/drive/folders/1TKKd35i38v3mBO3ZXy9TgqviYsx5l5sF

Photos from กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข's post 21/12/2021

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 กองสาธารณสุขฉุกเฉินได้ดำเนินการพิธีการศุลกากรนำของบริจาคจาก Temasek Foundation ออกจากสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่
1.FFP2 Masks จำนวน 200,000 ชิ้น
2.BYD KN95 masks จำนวน 50,000 ชิ้น
3.Bunny suits – Sterile Coveralls – Yadu จำนวน 10,000 ชิ้น
4.Goggles : Kangjun – isolation medical eye cover จำนวน 5,000 ชิ้น
5.AMTH ventilators จำนวน 4 ชิ้น
6.Philips EVO ventilators จำนวน 4 ชิ้น
7.Philips V60 ventilators จำนวน 4 ชิ้น
8.Medtronic PB980 ventilators จำนวน 4 ชิ้น
และส่งมอบให้กองบริหารการสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Photos from กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข's post 17/12/2021

บุคลากรกองสาธารณสุขฉุกเฉินมีการอบรมการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับกระทรวง (Smart EOC) เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC 1) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน อาคาร 7 ชั้น 7

06/12/2021

🔴🎦FB LIVE🎦🔴 กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.

02/12/2021

📣📣Update 2 ธ.ค.64 เวลา 13.30 น. #น้ำท่วมภาคใต้64 #นครศรีธรรมราช
.
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายพร้อมปักธงสัญลักษณ์แจ้งเตือนภัย ณ สะพานข้ามคลอง ที่ผ่านเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้สังเกต และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่ง ซึ่งในขณะนี้ เกิดฝนตกหนักในพื้นที่และมีปริมาณน้ำสะสมในคลองต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ใช้สัญลักษณ์ธงสีแดง ซึ่งหมายถึง จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันภายใน 6-8 ชั่วโมง ให้ย้ายไปอยู่ที่ปลอดภัยในทันที
.
หากประชาชนท่านใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่
📍ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 075-348118, 075-342880 ต่อ 138
📍สายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง
.
ข้อมูล : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

04/11/2021

😷😷😷 เตือน‼️ นักเรียนใน 19 จังหวัด มีพฤติกรรมล้อมวงกินอาหารร่วมกับเพื่อน และคนในครอบครัวสูงเกิน 90% เสี่ยงติดเชื้อโควิด 19

✍️✍️✍️ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มเด็กนักเรียน ผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพระดับพื้นที่ ดำเนินการทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 มีนักเรียนตอบแบบเฝ้าระวังฯ 56,267 คน พบ เด็กนักเรียนใน 19 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน อุตรดิตถ์ พิจิตร เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี สตูล ปัตตานี และนราธิวาส มีพฤติกรรมล้อมวงกินอาหารร่วมกับเพื่อนและคนในครอบครัวสูงถึง 9 ใน 10 คน ซึ่งเสี่ยงต่อการติดและกระจายเชื้อโควิด 19 อย่างมาก...
#โควิด19 #กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Photos from กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข's post 02/11/2021

ในวันที่ 31 ตุลาคม 264 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขฉุกเฉินได้ดำเนินการพิธีการศุลกากรนำของบริจาคจาก รัฐบาลจีน ออกจากสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็น Fingertip Oximeter จำนวน 1,500 ชุด และ Oxygen Concentrator จำนวน 3,000 ชุด และเตรียมกระจายเวชภัณฑ์ดังกล่าว ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดกลุ่มเสี่ยงต่อไป

01/11/2021

📍Update ระดับพื้นที่ควบคุมโรค #โควิด19 เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564

27/10/2021
26/10/2021
25/10/2021

📣📣สธ. เฝ้าระวังสถานบริการ 1,487 แห่ง เสี่ยงน้ำท่วม - น้ำล้นตลิ่งใน 20 จังหวัด
.
🔸🔸นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง 17 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว และกาญจนบุรี ส่วนภาคใต้และอ่าวไทยยังมีลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ทำให้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง ประเมินว่ามีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 3 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี สงขลา และยะลา
.
⏩⏩ทั้ง 2 กรณีคาดว่ามีสถานบริการสาธารณสุขเสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวม 1,487 แห่ง แบ่งเป็น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 18 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 92 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 5 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 17 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 72 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1,283 แห่ง กำชับให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ เตรียมพร้อมป้องกันอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำรองยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ จัดบริการทางการแพทย์ และเฝ้าระวังผลกระทบโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
-----------------------------
Cr.สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#กระทรวงสาธารณสุข #น้ำท่วม

Health Review By ClubHealth EP.26 ตอน ข้อควรระวังช่วงน้ำท่วม อย่าทำ! 20/10/2021

Health Review By ClubHealth EP.26 ตอน ข้อควรระวังช่วงน้ำท่วม อย่าทำ!

Health Review By ClubHealth EP.26 ตอน ข้อควรระวังช่วงน้ำท่วม อย่าทำ! หลายพื้นที่ของประเทศไทยในตอนนี้ประสบปัญหาน้ำท่วม รายการ Health Review By Clubhealth กระทรวงสาธารณสุข มีเคล็ดลับข้อควรระว.....

20/10/2021
19/10/2021
18/10/2021
Photos from กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา's post 15/10/2021

Photos from กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา's post

15/10/2021
Photos from กระทรวงสาธารณสุข's post 14/10/2021

Photos from กระทรวงสาธารณสุข's post

14/10/2021
13/10/2021

📣 📣 อุตุฯ เตือน "คมปาซุ" เริ่มแรง 13-14 ต.ค.นี้ อีสานฝนเพิ่ม ฝนหนักถึงหนักมาก โปรดระมัดระวัง
.
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 7 (13 ต.ค.64) พายุโซนร้อนกำลังแรง "คมปาซุ" กำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ช่วงวันที่ 13-14 ต.ค.64 และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคอีสาน กลาง ตะวันออก และภาคใต้ มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง รวมทั้งร่องมรสุมพาดผ่านฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ทำให้มีคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึง 16 ต.ค.นี้
.
☎☎ ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา โทรสายด่วน 1182 ได้ตลอด 24 ชม.

Cr.สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#กรมอุตุนิยมวิทยา #พายุคมปาซุ

13/10/2021

🛑อพยพประชาชนด่วน‼️
.
🔺🔺นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี #ขอให้ประชาชนริมน้ำแม่จันทบุรี ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และอพยพออกจากพื้นที่ อย่างเร่งด่วน เนื่องจากเขื่อนท่าระม้า มีปริมาณน้ำเกินกว่าขีดความสามารถที่จะรองรับได้

📌📌ดังนั้นอาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง และเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน บริเวณริมน้ำจันทบุรีทั้งหมด โดยขอให้ประชาชนขนสิ่งของขึ้นที่สูง อพยพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ไปยังศาลาพระเฉลิมเกียรติ หรือ ศาลากระต่าย ของเทศบาลเมืองจันทบุรี
.
💦💦ทั้งนี้คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าว จะเกิดขึ้นอีก 2 ชั่วโมงข้างหน้า จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด
.
☎️☎️แจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ สนง.ปภ.จันทบุรี 039-312100 และ 039-325139 และ 1784 ได้ตลอด 24 ชม.
~~~~~~~~~~~~~~
ข้อมูล : สวท.จันทบุรี
[ 13 ตุลาคม 2564 ]
#น้ำท่วม64 #สั่งอพยพ
#จันทบุรี #น้ำท่วม

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 17:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Administrative Court of Thailand Administrative Court of Thailand
120 Moo3 Chaeng Watthana Road
Bangkok, 10210

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง Twitter @THadmincourt

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา
50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

https://www3.rdi.ku.ac.th/

Thailand Shining Through Thailand Shining Through
Bangkok

An official source for interested investors to look for new opportunities in Thailand. The Advisory

Southeast Asian Ministers of Education Organization Southeast Asian Ministers of Education Organization
920 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

SEAMEO was established in 1965 as a chartered international organisation to promote cooperation in e

กรมสรรพสามิต :: Excise Department กรมสรรพสามิต :: Excise Department
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Bangkok, 10300

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th

CUEE CUEE
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok, 10330

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศ?

sirirajpr sirirajpr
โรงพยาบาลศิริราช
Bangkok, 10700

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

ITD - International Institute for Trade and Development ITD - International Institute for Trade and Development
ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 103
Bangkok, 10330

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ?

TICA - Thailand Incentive and Convention Association TICA - Thailand Incentive and Convention Association
99/7 The Legacy Viphawadi Bldg.,Soi Ladprao 8, Ladprao Road, Ladyao, Chatuchak
Bangkok, 10900

The Thailand Incentive and Convention Association (TICA) is a non-profit organisation established in

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ
173 Dinso Rd. Phra Nakhon Dist.
Bangkok, 10200

International Affairs Office Office of the Permanent Secretary for the BMA Bangkok Metropolitan Admi

Social-security Social-security
Police General Hospital, Pathumwan
Bangkok, 10330

Social Security ประกันสังคม โรงพยาบาลตำรวจ

ICTC M-Society ICTC M-Society
Bangkok, 10100

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร