รถตู้ให้เช่า by Johnnie van service

รถตู้ให้เช่า by Johnnie van service

ความคิดเห็น

รถตู้ดีเซล VIP 10 ที่นั้ง เซฟตี้เบล 3 จุด ประกันภัยผู้โดยสารตาม พรบ.ขนส่งฯ พร้อมสิ่งอำนวนความสะดวก ดูหนัง ฟังเพลงจาก Youtube ปลั๊กสำหรับชาร์ทโทรศัพท์ทุกที่นั่ง ปลั๊ก 220V สำหรับ Notebook พร้อมให้บริการแล้ว สำหรับทริปจักรยาน พร้อมถุงใส่ล้อ ก็ยังให้บริการเช่นเดิมนะครับ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 082-567-1565 และ 086-808-8880 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขาดคนขับคุยได้นะครับ

รถตู้ให้เช่านำเที่ยว และบรรทุกจักรยาน ขนาด 10 ที่นั่ง บริการรถตู้ให้เช่าขนาด 10 ที่นั้ง บริการนำเที่ยว และบรรทุกจักรยาน

เปิดเหมือนปกติ

Photos from รถตู้ให้เช่า by Johnnie van service's post 30/08/2022

งานด่วน น้อง ๆ เรียกใช้งาน จัดไป 2 van และ 3 ลำ

06/11/2021

มาทำความเข้าใจกับเครื่องหมาย SHA & SHA Plus+ เพื่อประกอบการตัดสินใจเรียกใช้บริการ

คง ปฏิเสธไม่ได้ สำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับ ด้านการท่องเที่ยว ที่จะรับ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มาตรฐาน SHA กลายเป็นสิ่งสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องมองหา

ขั้นตอนการสมัครเพื่อรับมาตรฐาน SHA
ซึ่งไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน โดยใช้ www.ThailandSHA.com เป็นหลัก (ภาพที่ใช้ประกอบการสมัคร สามารถใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายได้) กล่าวคือ
1. ลงทะเบียนด้วย e-mail และจะมี e-mail ตอบกลับในเรื่องการรับ Password จากนั้นต่อด้วยการกรอกข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการ พร้อมแนบเอกสารใบประกอบธุรกิจตามประเภทกิจการและใส่รูปภาพตามที่กำหนดอย่างน้อย 5 รูป
2. แนบภาพประกอบตามเกณฑ์คำถามแต่ละข้อ ซึ่งข้อคำถามจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของสถานประกอบการ ควรทำให้ครบทุกข้อไม่ว่าจะตอบว่ามีหรือไม่มี หากตอบว่าไม่มีตามข้อนั้น ไม่จำเป็นต้องแนบรูปภาพประกอบสามารถทำข้อต่อไปได้เลยจนจบและกด Submit แต่หากตอบว่ามีจำเป็นจะต้องแนบรูปภาพด้วยทุกข้อหรือหากต้องการที่จะแนบรูปภาพแต่ยังไม่มีในตอนนี้ สามารถสำรองข้อมูลไว้ในระบบได้ก่อน หากเมื่อได้รูปภาพครบตามที่ต้องการสามารถแนบเพิ่มเติมได้ กด Submit
ทั้งนี้ หากภาพประกอบไม่สอดคล้องกับเกณฑ์คำถามจะแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมไปในระบบ ท่านจะได้รับ e-mail ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางระบบ หรือสามารถเข้ามา login เช็คใน website : www.thailandsha.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Line Official : @thailandsha หรือ [email protected]

ขั้นตอนการอนุมัติ SHA
1. อนุมัติโดยกรรมการจากหน่วยงานพันธมิตร กรมอนามัย กรมการท่องเที่ยว อพท. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมที่เกี่ยวข้อง โดยมี ททท.สำนักงานใหญ่เป็นเลขา
2. ตรวจสอบ (Post Audit) มี 2 แบบ คือ
2.1 การรับฟังความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยว ผ่านระบบ Voice of Customer ( VOC ) โดยผู้ใช้บริการตอบแบบประเมิน (review) สถานประกอบการที่ได้รับตรา SHA ผ่านเว็บไซต์ หรือ QR code ส่งกลับมายัง ททท. เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพมาตรฐานตรา SHA เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปผ่านระบบออนไลน์ที่ ททท. จัดทำขึ้น
2.2 การตรวจประเมินสถานประกอบการประเภทต่างๆ ที่ได้รับมาตรฐาน SHA โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สสจ.) กรมการท่องเที่ยว ทกจ. และ อพท.
ซึ่งหากมีการพบว่ามีสถานประกอบการมีความหละหลวมหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด จะมีการตักเตือนเพื่อให้ปรับปรุง

ขั้นตอนการสมัครเพื่อรับมาตรฐาน SHA Plus
1. จะต้องเป็นผู้ยื่นสมัครที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA และมีหมายเลขรหัส SHA ประจำสถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว
2. ไฟล์แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 ส่วนที่ 1) กรณีไม่มีประกันสังคม สามารถแนบหนังสือรับรองจำนวนพนักงาน และผู้มีอานาจลงนาม
3. ไฟล์ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 33
4. ไฟล์เอกสารโรงพยาบาลคู่สัญญาประจำสถานประกอบการ (กรณีเป็นผู้สมัครประภทโรงแรมและที่พัก)
5. ไฟล์แสดงรายชื่อพนักงานประจำสถานประกอบการจำนวนทั้งหมด ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ประเทศ (กรณีเป็นพนักงานชาวต่างชาติ) / เลขบัตรประจาตัวประชาชน / พาสปอร์ต (กรณีเป็นพนักงานชาวต่างชาติ) / ชื่อ-นามสกุล / สถานะการฉีดวัคซีน / เอกสารการฉีดวัคซีนของพนักงานแต่ละคน (แคปหน้าจอจาก Vaccine Covid-19 Certificate บนแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม)
ทั้งนี้ ดำเนินการผ่าน www.ThailandSHA.com เช่นกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
สถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA ทั่วประเทศ 20,608 แห่ง โดยกลุ่มประเภทกิจการที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดคือกลุ่มภัตตาคารและร้านอาหาร 6,476 แห่ง รองลงมาเป็นกลุ่มโรงแรมที่พักและโฮมสเตย์ 5,374 แห่ง กลุ่มยานพาหนะ 4,295 แห่ง กลุ่มบริษัทนำเที่ยว 1,543 แห่ง กลุ่มนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 759 แห่ง กลุ่มสุขภาพและความงาม 739 แห่ง กลุ่มร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ 736 แห่ง กลุ่มห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 323 แห่ง กลุ่มการจัดกิจกรรม ประชุม โรงละคร และโรงมหรสพ 204 แห่ง และกลุ่มกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 159 แห่ง
สถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA Plus ทั่วประเทศ 5,068 แห่ง กลุ่มประเภทกิจการที่มีผู้ลงทะเบียนรับมาตรฐานนี้มากที่สุดคือ กลุ่มโรงแรมที่พักและโฮมสเตย์ 2,127 แห่ง รองลงมาคือกลุ่มยานพาหนะ 1,761 แห่ง กลุ่มบริษัทนำเที่ยว 433 แห่ง กลุ่มภัตตาคารและร้านอาหาร 336 แห่ง กลุ่มสุขภาพและความงาม 141 แห่ง และอื่นๆ

- ปัญหาระบบล่ม
ททท. ได้มีการปรับปรุงระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์ในการรับสมัครผู้ประกอบการ โดยปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ (Server) และเพิ่มแบนด์วิดท์ (Bandwidth) ทำให้ระบบมีการประมวลผลที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว

อีกทั้ง ททท. ได้เพิ่มช่องทางการลงทะเบียนให้กับผู้ประกอบการ โดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก
และให้คำปรึกษาในการลงทะเบียน SHA (SHA Clinic) สำหรับผู้ประกอบการทั้ง 10 ประเภทกิจการ ที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยผู้ประกอบการสามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้โดยตรง ณ บริเวณลานจอดรถชั้น G อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้ที่เดินทางมายื่นสมัครจะต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ และปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ได้อีกทางหนึ่ง

- มาตรการและกฎระเบียบการเข้าประเทศ
มาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตามโครงการ Thailand Reopening เปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ททท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักร
โดยพิจารณาปัจจัยด้านความพร้อมของพื้นที่ ระบบจัดการสถานการณ์ และเน้นย้ำความปลอดภัยของคนไทย
เป็นสำคัญ เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล ทั้งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจ ซึ่งได้กำหนดมาตรการฯ
ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ Exemption from Quarantine (Test & Go), Living in the Blue Zone พื้นที่สีฟ้า 17 จังหวัด (Sandbox) และ Alternative Quarantine (AQ) Happy Quarantine ทั่วไทย

มาตรการรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่กำหนด ไม่กักตัว Exemption from Quarantine (Test & Go) สำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศที่กำหนด/พื้นที่ที่กำหนด (63 ประเทศ) โดยต้องพำนักในประเทศนั้นๆ
ไม่น้อยกว่า 21 วัน
รายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (๑๓)ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564
ประกอบด้วย 63 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย บาห์เรน เบลเยียม ภูฏาน บรูไนดารุสซาลาม บัลแกเรีย กัมพูชา แคนาดา ชิลี จีน โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินเดีย อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น คูเวต ลาว ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มาเลเซีย มัลดีฟส์ มอลตา มองโกเลีย เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โอมาน ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์ โรมาเนีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ สาธารณรัฐสโลวัก สโลวีเนีย สาธารณรัฐเกาหลี สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาฮ่องกง และไต้หวัน

มาตรการรับนักท่องเที่ยวรูปแบบ Living in the Blue Zone พื้นที่สีฟ้า 17 จังหวัด (Sandbox)
ระยะแรกเริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้เดินทางคนไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศใดก็ได้ และต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด อย่างน้อย 14 วัน
พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว พื้นที่สีฟ้า (Blue Zone) ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ภูเก็ต กระบี่ พังงา
สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย-พะงัน-เต่า) ประจวบคีรีขันธ์ (ต.หัวหิน หนองแก) เพชรบุรี (เทศบาลเมืองชะอำ) ชลบุรี (พัทยา อ.บางละมุง ต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่ เกาะสีชัง อ.ศรีราชา) ระนอง (เกาะพยาม) เชียงใหม่ (อ.เมือง แม่ริม แม่แตง ดอยเต่า) เลย (เชียงคาน) บุรีรัมย์ (อ.เมือง) หนองคาย (อ.เมือง ศรีเมืองใหม่ ท่าบ่อ สังคม) อุดรธานี (อ.เมือง นายูง หนองหาน ประจักษ์ศิลปาคม กุมภวาปี บ้านดุง) ระยอง (เกาะเสม็ด) ตราด (เกาะช้าง)
มาตรการรับนักท่องเที่ยวรูปแบบ Alternative Quarantine (AQ) Happy Quarantine ทั่วไทย
สำหรับผู้เดินทางชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศใดก็ได้
- กรณีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (เดินทางเข้าจังหวัดต่าง ๆ นอกเหนือจากพื้นที่ 17 จังหวัด Blue Zone Sandbox) พำนักใน AQ 7 วัน
- กรณีได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เดินทางทางอากาศ และทางน้ำ ต้องพำนักใน AQ 10 วัน ขณะที่
เดินทางทางบก พำนักใน AQ 14 วัน

Photos from รถตู้ให้เช่า by Johnnie van service's post 30/10/2021

ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และสาธารณะสุข เป็นที่เรียบร้อย ระวังผู้แอบอ้างนำตราสัญญาลักษณ์ไปใช้โดยที่ยังไม่ผ่านการรับรอง และได้รับ SHA ID

สนใจเรียกใช้บริการได้นะครับ โทร. 0825671565
https://www.thailandsha.com/index#Infomation

17/11/2020

เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า ด้วยกล้องวงจรปิดภายในแบบเรียลไทม์ และฉากกั้นทำจากแผ่นอะครีลิก ตามมาตรฐานของกองป้องกัน และควบคุมโรค พร้อมเจล และสเปร์แอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และสร้างความเป็นส่วนตัว ให้กับลูกค้าตลอดการเดินทาง

13/09/2020

Worapon

รถตู้ดีเซล VIP 10 ที่นั้ง เซฟตี้เบล 3 จุด ประกันภัยผู้โดยสารตาม พรบ.ขนส่งฯ พร้อมสิ่งอำนวนความสะดวก ดูหนัง ฟังเพลงจาก Youtube ปลั๊กสำหรับชาร์ทโทรศัพท์ทุกที่นั่ง ปลั๊ก 220V สำหรับ Notebook พร้อมให้บริการแล้ว สำหรับทริปจักรยาน พร้อมถุงใส่ล้อ ก็ยังให้บริการเช่นเดิมนะครับ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 082-567-1565 และ 086-808-8880 ตลอด 24 ชั่วโมง

13/04/2019
06/09/2018

สำหรับผู้ที่กำลังหาอาชีพใหม่ อาชีพเสริม อยากออกจากงาน อยากกลับบ้านต่างจังหวัดแต่ไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไร

เราขอแนะนำหลักสูตรอบรม "เปิดร้านสเต๊กเฮาส์" สอนทำสเต๊ก สปาเก้ตตี้และแถมหลักสูตรกาแฟสด พิเศษ ! เผยสูตรนมข้นหวานทำเอง ให้คุณประหยัดต้นทุนได้เยอะ สอนการจัดการร้าน คิดต้นทุนสินค้า ทำสต๊อกสินค้า

เรียนจบแล้วเปิดร้านได้อย่างแน่นอน ใช้ทุนไม่มากอย่างที่คิด ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็ทำได้ เรามีลูกศิษย์ท... ดูเพิ่มเติม — ที่ บ้านสเต๊กพันเอก สอนเปิดร้านสเต๊กเฮ้าส์

05/04/2018
03/02/2018

เล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญอยู่ที่ใจ หากไม่ติดกระจกกั้นเสือตายแน่ๆ

siamstations.com 25/01/2018

เตรียมเปิดเขาคิชฌกูฏ ให้นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง วันที่ 17ม.ค.- 17 มี.ค.2561

🚌🚌🚌. สายบุญ พร้อมยัง 🚎🚎🚎

จัดทัวร์นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี อันศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน
พร้อมแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

สนใจแบบจอยทัวร์ หรือเหมา 📌 ปักหมุดรอใต้ comment หรือ inbox ส่วนตัว หรือโทรสอบถามได้ที่ 📞 086-808-8880 ครับ

siamstations.com ประเพณีนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรีประจำปี 2561 มีกำหนดเปิดตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2561 ถึง 17 มีน....

24/01/2018

ทัวร์ดําเนินสะดวกกับครอบครัวเล็ก ๆ

02/01/2018
26/10/2017

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

15/06/2017

Timeline Photos

28/05/2017

ห้องสมุดใหม่ที่หลายคนรอคอย สวยงามตั้งแต่ทางเข้า ใช้เพียงบัตรประชาชนเข้าได้ฟรี !! ห้องน้ำสะอาด มีปลั๊กไฟบริการ พร้อมร้านกาแฟข้างใน สถานที่กว้างขวาง เปิดให้บริการแล้วทั้ง 6 ชั้น

เป็นที่น่าดีใจอย่างยิ่งเมื่อกรุงเทพฯ เปิดตัวห้องสมุดเปิดใหม่ที่มีความสวยงามตามสมัยนิยม และมีความทันสมัยทั้งในแง่ของการตกแต่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบการจัดการภายใน อีกทั้งยังอยู่ในจุดที่เดินทางง่าย ซึ่งเชื่อเลยว่ามีหลายคนรอห้องสมุดของภาครัฐที่เพียบพร้อมแบบนี้มานานแล้ว

รายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้บริการ

- ห้องสมุดเมืองกรุงเทพฯ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. สำหรับวันอังคาร – เสาร์ ส่วนวันอาทิตย์เปิดถึงสามทุ่ม
- จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 28 เมษายนนี้
- หยุดทุกวันจันทร์
- มีแผนที่จะเปิด 24 ชั่วโมงในอนาคต
- เนื่องจากเป็นห้องสมุดประชาชน จึงไม่เสียค่าเข้า
- ผู้เข้าใช้บริการต้องมีบัตรประชาชน หรือมีพาสปอร์ต (กรณีที่ไม่ใช่คนไทย)
- หากต้องการยืมหนังสือต้องสมัครสมาชิกรายปี ปีละ 10 บาทเท่านั้น!! (โคตรถูก)
- หนังสือที่ยืมได้อยู่บริเวณชั้น 1 – 2 เท่านั้น ส่วนหนังสือที่ชั้น 3 อนุญาตให้อ่านแค่ภายในพื้นที่เท่านั้น
- ควรแต่งกายสุภาพ และไม่นำอาหารเข้าไปภายใน
- ห้ามมาจัดกิจกรรมเสวนาขายตรง หรือแอบสอนหนังสือเพื่อเก็บเงินเด็ดขาด
- อย่าส่งเสียงดัง แม้จะเป็นห้องสมุดร่วมสมัย แต่ไม่ใช่ว่าใครก็มาทำอะไรโหวกเหวกได้
- ทุกพื้นที่ในห้องสมุดสามารถใช้งานเพื่อการเรียนรู้ฟรี แต่ห้ามทำกิจกรรมเพื่อหาเงิน
- มีปลั๊กไฟให้ชาร์จบริเวณโต๊ะอ่านหนังสือ (ฟรีแลนซ์กรี๊ดแน่ๆ)
- มีร้านกาแฟโบราณให้บริการที่ชั้น 1
- หนังสือยังน้อยอยู่
- มีคอมพิวเตอร์ให้บริการที่ชั้นหนึ่งสำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ และสามารถยืมอีบุ๊คมาอ่านได้
- มีอินเทอร์เน็ตใช้ฟรี
- ฝากสัมภาระทุกครั้งก่อนเข้าไปใช้บริการ
- ห้องน้ำสะอาดมาก
- ไม่มีที่จอดรถ

ดูรายละเอียดได้ที่ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

08/05/2017

เสร็จสิ้นภาระกิจ 2 วัน 1 คืน กับการไล่เก็บนักปั่น Audax ที่ DNF ในกิจกรรม Audax 600 BRM นครปฐม-อุทัยธานี

30/04/2017

ทริปครอบครัวใหญ่ ลูกค้าพาครอบครัวไปพักผ่อนชายหาดบางแสน ให้เด็ก ๆ ได้เล่นน้ำคลายร้อนก่อนเปิดเทอม

29/04/2017

งานวันนี้ พาสาว ๆ ไปไหว้พระ ขอพรที่อยุธยา

28/04/2017

งานด่วน ท่าเรือบาลีฮาย พัทยา

28/04/2017

มาถึงแล้ว "ถุงใส่ล้อจักรยาน" เพื่อความปลอดภัยแบบสูงสุดสำหรับล้อจักรยานที่คุณรัก

27/04/2017

ปิดงานสำหรับวันนี้เรียบร้อย วัดมังกรฯ-อัมพวา-ดำเนินสะดวก

25/04/2017

รถตู้ให้เช่า by Johnnie van service's cover photo

25/04/2017

ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยพร้อมให้บริการนักปั่นแล้วนะครับ

สนใจติดต่อจองรถได้ที่ 087-082-5000 (จอนนี่)

13/04/2017

ข้อมูลมีประโยชน์ ช่วยกันแชร์ครับ

13/04/2017

สวัสดีวันปีใหม่ไทย เดินทางปลอดภัยทุกท่าน
เล่นน้ำให้สนุกนะครับ

07/04/2017

เงื่อนไข และข้อปฏิบัติในการเช่ารถตู้

- ขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่ง
- ผู้โดยสารทุกท่านเมื่ออยู่บนรถ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อย หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ และพบเห็นจะต้องรับผิดชอบค่าปรับด้วยตนเองเท่านั้น
- การให้บริการจะมุ่งเน้นความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่จึงขึ้นอยู่กับ การพิจารณาเส้นทาง สภาพผิว การจราจรและสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม
- พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินภายในรถ
- ในบางกรณีพนักงานขับรถอาจจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นภายในรถ
- ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือสงสัยว่าผู้โดยสารจะนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าภายในรถ สามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่ฯ ทำการตรวจค้นได้โดยทันที
- ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติดภายในรถโดยเด็ดขาด

ระยะเวลาการเช่ารถตู้ไป-กลับภายใน 1 วัน

- ระยะเวลาการเช่า 1 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. หรือไม่เกิน 12 ชั่วโมง หรือนับเวลาตั้งแต่ที่ผู้ใช้บริการกำหนด แต่ไม่เกิน 20.00 น.ของวันนั้น
- กรณีที่ผู้ใช้บริการออกเดินทางก่อนเวลา 06.00 น.คิดค่าบริการเพิ่มอีก 150 บาท/ชั่วโมง
- กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมาย เกินเวลา 20.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 150 บาท/ชั่วโมง
- กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมายเกินเวลา 24.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

ระยะเวลาการ เช่ารถตู้มากกว่า 1 วัน

- วันที่ออกเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม ให้นับเป็นค่าบริการ 1 วัน
- พนักงานขับรถจะปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นพนักงานขับรถจะต้องได้พักผ่อนไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะปฏิบัติงานต่อไป ขอสงวนสิทธิการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง
- กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมายเกินเวลา 20.00 น. คิดค่าบริการเพิ่ม อีก 150 บาท/ชั่วโมง
- กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมายเกินเวลา 24.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

ค่าน้ำมัน / ค่าทางด่วน / ค่าผ่านทางพิเศษ / ค่าจอดรถ

- วันที่ออกเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถังไว้ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการที่ จุดนัดหมายทุกครั้ง
- การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อไป ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมันรถให้เต็มถังทุกครั้ง เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมาย
- ค่าทางด่วน / ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าจอดรถ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 087-082-5000 และ 086-564-6382

05/04/2017

ขณะนี้รถพร้อมให้บริการ สนใจติดต่อสอบถาม จองรถได้แล้วที่ 087-082-5000 และ 086-564-6382 หรือ Line : 0870825000 นะครับ

คำแนะนำการจองรถ

1. แจ้งจุดรับในการเดินทาง และปลายทางให้ชัดเจน
2. กำหนดการ วัน เวลา ในการเดินทางที่แน่นอน
3. ระบุวิธีการใช้รถตู้ตลอดการเดินทาง หรือว่าจอดรอรับ
4. จำนวนคนในการเดินทาง
5. หากตกลงจองรถตู้ต้องโอนเงินจองมัดจำ 500 บาทจากราคาที่ตกลงกันไว้
6. ส่งหลักฐานการโอนมาโดยการโทร หรือ Line : 0870825000

เงื่อนไข และข้อปฏิบัติในการเช่ารถตู้

- ขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่ง
- ผู้โดยสารทุกท่านเมื่ออยู่บนรถ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อย หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ และพบเห็นจะต้องรับผิดชอบค่าปรับด้วยตนเองเท่านั้น
- การให้บริการจะมุ่งเน้นความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่จึงขึ้นอยู่กับ การพิจารณาเส้นทาง สภาพผิว การจราจรและสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม
- พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินภายในรถ
- ในบางกรณีพนักงานขับรถอาจจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นภายในรถ
- ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือสงสัยว่าผู้โดยสารจะนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าภายในรถ สามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่ฯ ทำการตรวจค้นได้โดยทันที
- ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติดภายในรถโดยเด็ดขาด
ระยะเวลาการเช่ารถตู้ไป-กลับภายใน 1 วัน
- ระยะเวลาการเช่า 1 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. หรือไม่เกิน 12 ชั่วโมง หรือนับเวลาตั้งแต่ที่ผู้ใช้บริการกำหนด แต่ไม่เกิน 20.00 น.ของวันนั้น
- กรณีที่ผู้ใช้บริการออกเดินทางก่อนเวลา 06.00 น.คิดค่าบริการเพิ่มอีก 150 บาท/ชั่วโมง
- กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมาย เกินเวลา 20.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 150 บาท/ชั่วโมง
- กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมายเกินเวลา 24.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน
ระยะเวลาการ เช่ารถตู้มากกว่า 1 วัน
- วันที่ออกเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม ให้นับเป็นค่าบริการ 1 วัน
- พนักงานขับรถจะปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นพนักงานขับรถจะต้องได้พักผ่อนไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะปฏิบัติงานต่อไป ขอสงวนสิทธิการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง
- กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมายเกินเวลา 20.00 น. คิดค่าบริการเพิ่ม อีก 150 บาท/ชั่วโมง
- กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมายเกินเวลา 24.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน
ค่าน้ำมัน / ค่าทางด่วน / ค่าผ่านทางพิเศษ / ค่าจอดรถ
- วันที่ออกเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถังไว้ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการที่ จุดนัดหมายทุกครั้ง
- การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อไป ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมันรถให้เต็มถังทุกครั้ง เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมาย
- ค่าทางด่วน / ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าจอดรถ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 087-082-5000 และ 086-564-6382 Line :
0870825000

28/03/2017

รถตู้ให้เช่า by Johnnie van service's cover photo

28/03/2017

รถตู้ให้เช่า by Johnnie van service

14/09/2016

รถตู้ให้เช่า by Johnnie van service's cover photo

14/09/2016

รถตู้ให้เช่า by Johnnie van service

14/09/2016

Bangkok Car Free

1. เส้นทางรถบริการสาธารณะ #บริการฟรี
วันที่: อาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559
เวลา: 06.00 น. - 18.00 น.
รายละเอียด: เส้นทางเดินรถบริการชมเมือง รอบเกาะรัตนโกสินทร์ (7.5 กม.)
ดูรูปเพิ่มเติม: https://goo.gl/AsIV1D

2. สำหรับบริเวณที่จัดกิจกรรมถนนคนเดินจะเป็นบริเวณ #ถนนหน้าพระธาตุ
วันที่: เสาร์ที่ 17 กันยายน (12.00 น.) - อาทิตย์ที่ 18 กันยายน (20.00 น.)
รายละเอียด: เนื่องจากเป็นสถานที่จัดกิจกรรม Bangkok Car Free Day 2016
ดูรูปเพิ่มเติม: https://goo.gl/iJWIun

3. สำหรับเส้นทางที่อาจไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร (#เฉพาะเวลาที่กำหนด)
วันที่: อาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559
เวลา: ตั้งเเต่ 07.00 น. - 12.00 น.
รายละเอียด: เนื่องจากเป็น #ทางผ่านของขบวนจักรยาน ที่จะร่วมปั่นรอบรัตนโกสินทร์ ระยะทาง 9 กม.
ดูรูปเพิ่มเติม: https://goo.gl/fUWpuK

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับ :( หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามเข้าทั้งทางหน้าแฟนเพจ หรือกล่องข้อความ (http://m.me/BangkokCarFree) ได้ตลอดครับ ขอบพระคุณครับ :D
---------------------
ติดตามรายละเอียดงาน “อัศจรรย์ วันปลอดรถ รอบเกาะรัตนโกสินทร์”
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ สนามหลวง
ได้ที่ https://www.facebook.com/events/1122710781148019/
----------------------
ติดตามกิจกรรมร่วมรณรงค์การเดินทางอย่างยั่งยืนได้ที่
Website: http://www.bangkokcarfree.com/
Facebook: Bangkok Car Free
Instagram: Bangkok Car Free
YouTube: Bangkok Car Free

#อัศจรรย์วันปลอดรถรอบเกาะรัตนโกสินทร์

05/12/2015

Thai PBS

เพลง ทรงพระเจริญ คำร้องและทำนอง โดย บอย โกสิยพงษ์ ขับร้องโดย คณะ เดอะ บีกินส์ #ทรงพระเจริญ

07/07/2014

รถตู้ให้เช่า by Johnnie van service's cover photo

strava.com 07/06/2014

Morning Ride - Johnnie K.'s 23.6 kilometers bike ride

strava.com Johnnie rode 23.6 kilometers that included the SVB green road South Ent. CW segment and the 0-8 km. SVB Green Track segment.

strava.com 26/05/2014

Morning Ride - Johnnie Kh's 93.0 kilometers bike ride

strava.com Johnnie rode 93.0 kilometers and had his 2nd fastest time for the Pracha Ruam Jai from Nong Chok segment.

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ทริปปั่นจักรยาน

การบริการทั้งหมด

Groups Reserve

ช่วงราคา

$

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10110

Bangkok บริการขนส่งอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
L'amour Travel L'amour Travel
99 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 1-9-12 ถนนรัชด
Bangkok, 10230

L'amour Travel "ความรัก การเดินทาง ผ่านสื่อกลางด้วยลามูร์" Travelling it leaves you speechless, then turns you into a stroryteller.. Let's go anywhere

Udee Bangkok Udee Bangkok
49, Soi Pradiphat 19, Pradiphat Rd, Samsennai, Phayathai
Bangkok, 10400

Udee Bangkok is a little home with a small greeny area purposely opened to welcome travelers who prefer the simplicity of homelike, cozy living in a serene atmosphere. Here, our guests will be truly exposed to Bangkokians’ ways of life.

KTC WORLD KTC WORLD
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถนน
Bangkok, 10110

เพื่อนๆที่รักการเดินทาง ติดตามและแชร์ข้อมูลท่่องเที่ยว โปรดีๆ ได้ที่ www.ktc.co.th/ktcworld โทร 02 123 5050

JL Bangkok Hotel JL Bangkok Hotel
Bangkok, 10240

Welcome to JL Bangkok Boutique Hotel on Facebook :) JL Bangkok is a cosy and stylish boutique hotel that offers a budget accommodation. I hope you will stop by at our place during your next visit to Bangkok.

Ratanaprathip Buddha Store (ร้านรัตนประทีป คลั Ratanaprathip Buddha Store (ร้านรัตนประทีป คลั
179 Bamrungmuang Rd., Samranraj, Pranakorn
Bangkok, 10200

ร้านรัตนประทีป คลังสังฆภัณฑ์ (เสาชิงช้า) Line : @ratanaprathip

Nathalin Group Nathalin Group
88 Soi Bangna-Trad 30 Bangna, Bangna
Bangkok, 10260

Gone Everywhere Gone Everywhere
Bangkok, 10110

A Journey of My Life and Daily News

Millennium Hilton Bangkok Millennium Hilton Bangkok
123 Charoennakhon Road Klongsan
Bangkok, 10600

A riverfront sanctuary, a few minutes' walk to ICONSIAM, an iconic shopping and lifestyle complex and BTS Gold Line.

DTC Travel DTC Travel
98 Plus City Park Soi 31 Sukhumvit 101/1
Bangkok, 10260

DTC Travel is an expat owned and managed travel agency in Bangkok. DTC offers personalized bespoke t

Bangkok Palace Hotel Bangkok Palace Hotel
1091/336 New Petchburi Road, Makkasan, Rajchathevi
Bangkok, 10400

Bangkok Palace Hotel

Giantgogo - ยักษ์อยากเที่ยว Giantgogo - ยักษ์อยากเที่ยว
Bangkok Airways Bldg. 10th Fl., 99 Mu 14 Vibhavadirangsit Road, Chom Phon, Chatu
Bangkok, 10900

ยักษ์อยากเที่ยว นักออกแบบ และตัดเย็บการเที่ยวอย่างมีสไตล์

Suvarnabhumi Burapha Bus Company Suvarnabhumi Burapha Bus Company
Door 8, Ground Floor Suvarnabhumi Airport
Bangkok, 10540

the Suvarnabhumi Burapha Bus Company carries passengers from Bangkok Airport direct to Koh Chang island.