วัตถุมงคล หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ณ.ซอยสายลม และเกจิทั่วไป

ให้บูชา วัตถุมงคล พระบูชา วัตถุมงคล หลวงพ่อฤาษีลิงดำและเกจิทั่วไป

ให้บูชาวัตถุมงคล ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ และ เกจิทั่วไป
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : สนามเป้า
#พร้อมเพย์ 0811715353
#เลขบัญชี : 029-2-71179-4
ชื่อเจ้าของบัญชี : นคเรศ เหลืองธรรมชาติ
ชนิดของบัญชี : ออมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ 0811715353
หมายเหตุ แจ้งเพื่อความเข้าใจ ตัวผมนั้นและบ้านสายลม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน ผมไม่ได้ทำงานอยู่ที่บ้านสายลม

10/04/2024

เนื้อนาบุญที่ดี

ผู้ถาม : "เห็นพระบางองค์ดูลักษณะไม่สำรวม ท่านวนเวียนคอยรับบาตรบ้านคนโน้นคนนี้แล้วก็ถ่ายใส่ถัง ถ้าเราไม่ใส่บาตรพระแบบนี้เราจะเป็นบาปไหมคะ...?"

หลวงพ่อ : "บาป เขาแปลว่า ชั่ว บุญ เขาแปลว่า ดี ถ้าเราไม่ใส่ก็ไม่ชั่วตรงไหนนี่ เพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินของเรา ถ้าเราให้เขา เขาแสดงอาการไม่เป็นที่เลื่อมใส เราไม่ให้ก็ไม่เห็นจะแปลก เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่า
การให้ทานก็จะต้องเลือกให้เหมือนกัน เพราะผู้รับถือว่าเป็น "เนื้อนาบุญ"

ถ้าหว่านพืชลงในนาลุ่มน้ำก็ท่วมตาย ถ้าดอนเกินไปน้ำไม่ถึงก็ตาย ต้องหว่านในเนื้อนาที่เหมาะ ถ้าเราเห็นนามันไม่ควรเราก็ไม่ให้ ทำไม่เหมาะไม่สม ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ถ้าให้ก็เป็นการเลี้ยงโจร

แต่ว่าถ้าพูดถึงทานการให้ เจตนาเราจะตั้งอย่างไรก็ตาม ตัวนี้มันเป็นผลตัดโลภะอยู่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่จริง ๆ ที่มีอานิสงส์สูงสุดคือ ตัดโลภะ ความโลภ เพราะคนที่มีความโลภนี้ให้ทานไม่ได้ เงินที่จะให้ทานนี้มันตัดความสุขของเจ้าของ หากว่าเจ้าของเขาไม่ให้ เขากินเขาใช้ก็มีความสุข เขาอุตส่าห์ตัดความสุขของเขาส่วนนี้ออกไป เป็นการตัดโลภะ ความโลภ เป็นก้าวหนึ่งที่จะถึงพระนิพพาน อันนี้เขาไม่ต่ำ มันเป็น
จาคานุสสติกรรมฐาน

จาคานุสสติกรรมฐานนี่ไม่ต้องไปภาวนา จิตคิดว่าจะให้ทานทุกวันๆ นี่นะ จิตคิดว่าถึงเวลานั้นเราจะใส่บาตร มากหรือน้อยก็ตาม อันนี้เป็น
จาคานุสสติกรรมฐาน และการใส่บาตรหน้าบ้านเขาถือว่าเป็นสังฆทาน ถ้าพระองค์ไหนมีจริยาไม่สมควร เราไม่ให้มันก็ไม่แปลก การถวายสังฆทานมันก็มีผลสำหรับพระผู้รับ ถ้าผู้รับ
ไม่ดีก็ลงอเวจีไปเอง"

ผู้ถาม : "กระผมอยากจะทำบุญใส่บาตรเหมือนกันครับ แต่คิดว่าของที่จะใส่บาตรทำบุญมันไม่ดี ก็เลยอายไม่อยากใส่กะไว้ว่า ถ้ามีอาหารดีเมื่อไหร่จะใส่บาตร ผมคิดอย่างนี้ถูกไหมครับ...?"

หลวงพ่อ : "การทำบุญทำไมจะต้องอาย เคยมีนักเทศน์เขาถามกันว่า "มียายกับตา ๒ คน แกหุงข้าวแฉะแล้วแฉะอีก ไอ้แกงก็เปรี้ยวแล้วเปรี้ยวอีก แกกินไม่ลง ของมันกินไม่ได้ เวลาพระมาบิณฑบาตแกก็บอกใส่บาตรดีกว่า"

พระนักเทศน์เขาก็ถามกันว่า "อย่างนี้จะได้อานิสงส์ไหม..." ก็ต้องตอบว่า "ได้อานิสงส์ แต่ผลที่เขาจะได้รับก็เป็นทาสทาน"

หนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรม เล่ม ๑

10/04/2024

“ลมหายใจคืออาหาร”

ลมหายใจนี่พระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอาหารเหมือนกัน ท่านเรียกว่าผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ ถ้าอาหารประเภทนี้ไม่มีสำหรับคนและสัตว์ท่านใด ท่านผู้นั้นก็หมายความว่าจะต้องตาย

ทีนี้อาหารที่เรากินเข้าไปก่อนหรือว่าลมที่เราสูดเข้าไปก่อน เมื่อระบายออกไปแล้วมันสลายตัวไป มันไม่กลับเข้ามาใหม่ สิ่งที่จะทรงอยู่ได้ของร่างกายต่อไป ก็อาศัยลมใหม่หรืออาหารใหม่

ข้อนี้ก็แสดงให้เห็นว่าร่างกายของเรามีสภาพไม่เที่ยง มันมีการสลายตัวอยู่เป็นปกติ การที่จะตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยสันตติ คือการสืบเนื่องหรือติดต่อกัน

นี่เราจะเห็นได้ว่าลมหายใจ ถ้าเราหายใจออกไปแล้วไม่หายใจเข้ามันก็ตาย หายใจเข้ามาแล้วถ้าหายใจออกไม่นำลมเข้ามาใหม่มันก็ตาย นี่แสดงว่าไอ้ลมเก่าที่ออกไปแล้วมันสลายตัวไป ที่เรียกกันว่าพ้นไปหรือตายไป แต่ว่าเราทรงเข้ามาได้ใหม่ก็เพราะอาหารใหม่เข้ามาช่วยหรือลมใหม่เข้ามาช่วย

ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้บรรดาท่านพุทธบริษัท หรือบรรดาภิกษุทั้งหลายโดยที่พระพุทธเจ้าใช้นามว่า "ภิกขเว" เพราะว่าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้พิจารณากายคือลมหายใจว่าให้เป็นของธรรมดา ว่ากายนี้ที่เป็นไปอย่างนี้ก็คือ มีการเกิดขึ้นภายในบ้างแล้วก็เสื่อมไปบ้าง มันเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป ท่านว่าอย่างนั้น มันไม่มีการคงที่

ทีนี้การเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป แล้วมันเกิดขึ้นใหม่มันก็ยังทรงตัวอยู่ หมายความว่าลมเก่าออกไปลมใหม่เข้ามา อาการทรงตัวก็ยังทรงอยู่ได้ เพราะมันเกิดดับติดต่อกันไป ทีนี้มาขั้นสุดท้ายตัวเก่าออกไปแล้วตัวใหม่ไม่เข้ามา ตัวนี้เป็นอาการสลายของร่างกายพัง

ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ตอนท้ายของมหาสติปัฏฐานว่าการที่เราพิจารณาลมหายใจเข้าออกนี้ กระแสจิตดีมีความสบาย แต่ก็จงอย่าหลงลมหายใจ หรือว่าจงอย่าหลงกาย เพราะว่าลมหายใจเป็นประเภทของกาย จงอย่าคิดว่าร่างกายนี้มันจะทรงกายอยู่ตลอดกาล ตลอดสมัย ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะมันมีความเสื่อมไปเป็นปกติ ท่านจึงสอนให้เพียงว่า

"เธอทั้งหลายจงมีความเข้าใจว่ากายนี้มันเป็นที่อาศัย ที่ระลึกถึงชั่วขณะ เธอจงอย่าติดกายนั้น แล้วก็จงอย่าติดทุกอย่างในโลกนี้ทั้งหมด"

นี่ตอนท้ายของอานาปานุสสติกรรมฐาน หรือว่าในตอนท้ายของมหาสติปัฏฐานทั้งหมด พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้

พระราชพรหมยาน นิตยสารธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง

09/04/2024

พระพุทธชินราช หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด เนื้อดินเผา จ.อยุธยา ๒๔๗๕

หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ดในเป็นพระที่อุดมด้วย ศีลลาจารวัตร ตลอดชีวิตของหลวงปู่เป็นพระอารมณ์เย็นและยิ้มง่าย สมกับชื่อของท่าน จึงมักมีผู้คนไปนมัสการขอของทางเมตตามหานิยมของท่านมิได้ขาด

หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ดใน จ. พระนครศรีอยุธยา เป็นอาจารย์ร่วมสมัยเดียวกับ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก และหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ท่านจึงเป็นพระอาจารย์อาวุโส มรณภาพเมื่อปี ๒๔๙๙ (อายุ ๘๑ ปี) หลังหลวงพ่อปาน ๑๘ ปี ( ๒๔๙๙ - ๒๔๘๑ ) แต่ก่อนหลวงพ่อจงราว ๘ ปี ( ๒๔๙๙ - ๒๕๐๗ ) วัดของท่านเหล่านี้อยู่ไม่ไกลกันนัก ท่านเป็นสหธรรมมิก และคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี จนชาวอยุธยาเรียกกันติดปากว่า
พระหมอหลวงพ่อปาน เกจิอาจารย์หลวงพ่อจง เมตตาไหลหลง หลวงพ่อยิ้ม

หลวงพ่อทั้ง ๓ มีความสนิทสนมกลมเกลียวกันยิ่งนัก ต่างคนต่างผลัดไปมาหาสู่ต่อวิชา ซึ่งกันและกันที่วัดของแต่ละองค์ ครั้งละหลายๆ วันชาวกรุงเก่าที่รู้ซึ้ง จนเรียกกันติดปากว่า
"พระหมอหลวงพ่อปาน เกจิอาจารย์หลวงพ่อจง เมตตาไหลหลง หลวงปู่ยิ้ม" หลวงปู่ยิ้มท่านมีวาจาสิทธิ์ พูดคำไหนเป็นคำนั้นไม่พูดมาก พูดแต่สิ่งที่ดี ๆ พระเครื่องของทั้ง ๓ องค์นี้พุทธคุณขลังเหมือนกัน ทั้งเมตตามหานิยม แคล้วคลาดและคงกระพันชาตรี

หลวงปู่ยิ้มเริ่มสร้างวัตถุมงคลขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยวัตถุมงคลของท่านเป็นพระเนื้อดินเผา พิมพ์ต่างๆ โดยใช้ส่วนผสมมวลสาร ต่างๆดังนี้
๑.ดินใจกลางนาที่ขุดลงไปลึกๆจนเรียกว่าดินนวล
๒.ดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่า
๓.ผงวิเศษของหลวงพ่อยิ้ม
๔.ว่านต่าง ๆ ที่หลวงพ่อสะสม
บรรดาสาธุชนที่เลื่อมใสหลวงปู่ยิ้มได้พบประสบการณ์ในวัตถุมงคลหลวงปู่นั้น จะเป็นไปในทางเมตตามหานิยม ช่วยให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีคนรักใคร่ และแคล้วคลาดจากเหตุภัยอันตรายต่างๆ ป้องกันเขี้ยวงา คุณไสยต่างๆได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงทางด้านคงกระพันชาตรี เนื่องจากเคยได้ยินได้ฟังจากชาวบ้านในละแวกนั้นบอกกล่าวไว้ว่า ชาวบ้านเคยนำพระงบน้ำอ้อย ของหลวงปู่ยิ้ม อาราธนาและนำเอาไปทดลองใส่ปากปลาช่อน แล้วเอามีดฟันแต่ไม่เข้า จึงถือเป็นของดีที่น่าใช้วัดหนึ่งเหมือนกันจนเป็นที่เคารพศรัทธา ของประชาชนใน อำเภอเสนา และในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง เช่น สุพรรณบุรี และอ่างทอง

ขนาดขององค์พระ กว้าง 2 ซม. สูง 3.7 ซม

ให้บูชา 1200 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
สามารถจองได้ 3 วัน หากนานกว่านั้น
ขอความกรุณาแจ้งโอนที่ชัดเจนให้ทราบด้วย
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : สนามเป้า
#พร้อมเพย์ 0811715353
#เลขบัญชี : 029-2-71179-4
ชื่อเจ้าของบัญชี : นคเรศ เหลืองธรรมชาติ
ชนิดของบัญชี : ออมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ 0811715353

09/04/2024

พระผงรูปเหมือนผสมเกศาหลังพระบาทกบ ครูบาวงศ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ลำพูน ปี 2521

มีเรื่องของประวัติพระบาทกบ เกี่ยวเนื่องกับครูบาท่าน

ในอดีตกาล ในยุคที่ พระพุทธตัณหังกะโร ได้มาตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

(ก่อนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ย้อนไป 28 พระองค์)

มีเด็กชายพี่น้อง 4 คน เป็นคนยากจน กำพร้าพ่อแม่ ตั้งแต่ยังเล็กๆด้วยกัน จึงต้องหาอาชีพรับจ้างทั่วไป เพื่อหาเลี้ยงปากท้องไปวันๆ บางวันก็ไม่ค่อยพอ กินไม่ค่อยอิ่ม

เด็กชายพี่น้อง 4 คน ต่างก็รับจ้างเป็นคนเลี้ยงควาย ให้กับนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้มีฐานะคนหนึ่งเป็นประจำ พวกเขาจะต้อนควายฝูงใหญ่ให้หากินหญ้าตามประสาที่กลางทุ่งแห่งหนึ่ง ส่วนพวกเขาก็จะไปหลบพักนั่งหลบแดดอยู่ภายใต้ร่มไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง คือ "ต้นทองกวาว"

ในขณะที่นั่งพักก็จะเฝ้าดูควายไปด้วย พอตกเย็นก็ช่วยกันต้อนควายเหล่านั้นกลับเข้าคอก จะกระทำเช่นนี้อยู่ทุกวันเป็นประจำ

วันหนึ่งประมาณเที่ยงวัน ขณะที่พวกเขา 4 คนพี่น้อง นั่งหลบแดดเฝ้าดูควายอยู่ภายใต้ร่มต้นทองกวาวอยู่นั้น ก็นั่งคุยกันเรื่อยเปื่อย

ในที่สุดก็เลยถามกันเองว่า "พวกเรา 4 พี่น้องนี้ ใครปรารถนาอยากจะเป็น อยากจะได้อะไรบ้าง ใครนึกอยากจะมีอะไร ทำอะไรก็ให้บอกมา"

โดยพวกพี่ทั้ง 3 คน ได้พูดถามกับน้องคนสุดท้องว่า "น้องล่า..จะเป็นอะไรอยากได้อะไร อยากจะเป็นเจ้านาย เศรษฐีร่ำรวยมีข้าวของ เงินทอง หรืออยากได้อะไรให้พูดมาเลย"

น้องคนสุดท้อง ก็มานั่งคิดพิจารณาว่าจะเป็นอะไรดี จะเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็มีความทุกข์ ปัญหามาก เป็นคนมั่งมีข้าวของเงินทองก็ทุกข์ ต้องคอยระวังรักษา เป็นเจ้าลูก-เจ้าเมียก็ทุกข์ อันใดก็ทุกข์ทุกอย่าง ไม่เห็นดี ไม่เป็นสุขโดยตลอดเลย สู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่า จะได้พ้นทุกข์ มีสุขอย่างแท้จริง

จึงได้กล่าวตอบพวกพี่ๆ ไปว่า

"พี่ของข้าทั้ง 3 เอ๋ย ตัวข้าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียว"

แล้วน้องสุดท้องก็ถามกลับยังพี่ชายคนที่ 3 ว่า

"แล้วอ้ายล่ะ ปรารถนาอะไร อยากเป็นอะไร อยากได้อะไร"

พี่คนที่ 3 ก็ว่า "ถ้าน้องปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า ตัวอ้ายก็ปรารถนาจะเอาขี้บูชา"

น้องสุดท้องก็ตอบว่า "ดีแล้ว...ถ้าอ้ายปรารถนาอย่างนี้"

หลังจากนั้นน้องสุดท้องก็ถามพี่ชายคนที่ 2 ว่า "อ้ายล่ะ ปรารถนาอยากได้อะไร อยากเป็นอะไร ขอให้บอกแก่น้องด้วย"

พี่คนที่ 2 ก็ตอบว่า "ถ้าน้องปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า อ้ายก็ปรารถนาจะถอนขนที่ก้นบูชา"

น้องก็ตอบว่า "ดีแล้ว อ้ายปรารถนาอย่างนั้นดีแล้ว"

พี่ชายคนโตเมื่อได้ยินน้องรองทั้งสองกล่าวคำปรารถนาเช่นนั้นต่อน้องสุดท้อง ก็ไม่พอใจ

จึงได้กล่าวดุด่าน้องทั้งสองว่า "พวกสูนี่โง่เง่าหรืออย่างไร น้องปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า แต่สูทั้งสองกลับจะเอาของไม่ดีไปบูชา สูนี่แย่ โง่เง่าเต่าตุ่น ที่ถูก เราควรปรารถนาอย่างน้องล่าดีกว่า"

พี่น้องทั้ง 4 พูดกันแค่นี้แล้วก็เลิกกันไป

เวลาผ่านไป จนพี่คนโตถึงแก่กรรม ก็ได้ไปเกิดเป็น พญากบ เฝ้าดอกบัวอยู่

น้องคนที่สอง เมื่อถึงแก่กรรมก็ไปเกิดเป็น พญานกยูง

น้องคนที่สาม ถึงแก่กรรมตามอายุขัยก็ไปเกิดเป็น พญาผึ้ง

ส่วนน้องคนสุดท้องปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า เมื่อถึงแก่กรรมก็ไปเกิดเป็นผู้มีศีล มีสัตย์ มีเมตตาและได้เกิดเป็นหน่อพุทธางกูรมาทุกชาติ จนเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

ส่วนพี่ๆ ทั้ง 3 คน ก็ได้บำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อ ๆ ไป ในอนาคตกาลตามวิถีแห่งความปรารถนาในภายหลัง
ผลจากการตั้งจิตปรารถนาอะไร อย่างไรไว้ ก็ต้องเป็นไปตามผลแห่งความปรารถนา ตามนั้น

น้องคนสุดท้องปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีความอุตสาหะ วิริยะ บำเพ็ญบารมี สร้างสมคุณงามความดี เป็นเวลาถึง 4 อสงไขยแสนกัป จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าตามความปรารถนา

ส่วนพี่คนที่ 3 (ตัวครูบา) ที่ปรารถนาจะเอาขี้บูชา ก็ได้เป็นพญาผึ้ง ซึ่งคนทั้งหลายจะนำเอาขี้มาทำเป็นเทียน เพื่อจุดบูชาพระพุทธรูป หรือพระธาตุเจดีย์วิหาร เป็นปูชนียวัตถุแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ส่วนพี่คนที่ 2 ที่ปรารถนาจะเอาขนที่ก้นบูชาพระพุทธเจ้า ก็ได้มาเกิดเป็นพญานกยูง ซึ่งพุทธบริษัทได้นำเอาขนหางที่สวยงามมาทำเป็นพัดและเครื่องประดับ เพื่อใช้บูชาในพิธีทางศาสนาต่างๆ

ส่วนผลกรรมของพี่ชายคนโตที่ว่า "น้อง 2 คน โง่เง่า" ทำให้มาเกิดเป็นพญากบ เฝ้าดอกบัวอยู่ โดยไม่รู้คุณค่าของดอกบัว และยังติดตามมาในชาติต่อๆมา แม้เมื่อมาเกิดเป็นกษัตริย์ บริวารของท่านก็ใช้คำพูดไม่ดีเป็นอาจิณกรรม คือชอบว่าผู้อื่น "โง่ เซ่อ" เป็นประจำ

ฝ่ายพญานกยูง ซึ่งเป็นน้องคนที่ 2 เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ บริวารของท่านคือ พม่า และ ไทยใหญ่ ซึ่งมีนิสัยใช้ผ้าโสร่งที่ปกปิดก้น เอามาเช็ดหน้า เอามาหนุนนอน เช่นเดียวกับนกยูงซึ่งถือหางเป็นสำคัญ

ส่วนพญาผึ้ง ซึ่งเป็นน้องคนที่ 3 เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์อีก บริวารของท่านคือ พวกกระเหรี่ยง พวกละว้า พวกชาวเขาเผ่าต่างๆ พวกนี้มีอาจิณกรรม คือ มีนิสัยนุ่งผ้าแล้วไม่ยอมซัก นุ่งจนผุจนขาด ถ้วยไหตะไลชามของใช้ก็ไม่ยอมล้าง ตัวก็ไม่ใคร่จะอาบน้ำ ขี้ไคลพอกอยู่หนา แทบจะเอามาปั้นเป็นก้อนเหมือนขี้ผึ้งได้ คล้ายๆ กับผึ้งที่สะสมขี้เอาไว้ฉะนั้น

อาจจะกล่าวได้ว่า อุปนิสัยของแต่ละคน แต่ละเชื้อชาติ ย่อมสืบทอดสะสมกันมาเป็นอเนกชาติ ยากที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในชาติปัจจุบัน แม้แต่พระอัครสาวกก็ไม่เว้น จะมียกเว้นแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น

ขอย้อนกล่าวถึงพี่ชายคนโต ซึ่งมาเกิดเป็นพญากบ ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกัสสปะ (พระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระสมณโคดม) ในระยะนั้นมีพระมหาเถระเจ้าองค์หนึ่ง ธุดงค์มาที่วัดพระบาทห้วยต้ม มาหยุดพักอยู่พี่พระบาทกบในปัจจุบัน ท่านได้สวดพระอภิธรรมและมาติกา ณ ที่นั้น

ขณะเดียวกันพญากบได้ออกจากฝั่งแม่น้ำและเข้ามาใกล้พระมหาเถระ พญากบก็ได้ยินเสียงมหาเถระเจ้าสวดอยู่ก็ยินดีนั่งฟัง เข้าใจว่าเสียงนี้เป็นเสียงของพระพุทธเจ้า

พญากบตั้งสตินั่งฟังอยู่อย่างใจจดใจจ่อ ในขณะที่พระมหาเถระเจ้ายังสวดไม่จบ ก็มีหมอพรานปลาผู้หนึ่ง ซึ่งหากินด้วยการหาปลา นำเอาเหล็กแหลมสำหรับแทงตะพาบน้ำมาด้วย

เมื่อเดินมาพบพระมหาเถระเจ้ากำลังสวดอยู่ แต่ไม่เห็นพญากบที่กำลังฟังธรรมอยู่นั้น หมอพรานปลาผู้นั้นก็เอาเหล็กแหลมที่ถือมานั้นทิ้ง (ปัก) ลงไปถูกพญากบโดยไม่ตั้งใจ

ส่วนพญากบนั้นถูกเหล็กแหลมแทงตัวก็ยังไม่รู้สึกตัว เพระฟังพระสวดเพลินอยู่

ส่วนพรานปลาผู้นั้นก็น้อมตัวเข้าไปใกล้พระมหาเถระเจ้า นั่งลงคุกเข่าไหว้ แล้วฟังเทศน์ที่นั่นจนพระมหาเถระเทศน์จบ

เมื่อจบแล้วก็ไหว้พระมหาเถระ แล้วก็กลับหลังออกมาเอาเหล็กแหลมที่ปักไว้ ก็เห็นเหล็กแหลมแทงใส่พญากบก็ถอนออก แล้วร้องว่า "โอ้หนอ....เหล็กนี่แทงถูกกบตายเสียแล้ว"

ส่วนพระมหาเถระได้ยินเสียงหมอพรานร้องอย่างนั้น ก็เข้ามาใกล้ที่หมอพรานแทงพญากบ และบอกว่า

"อ้าว....หมอพรานทำไมแทงใส่กบ กบนี้ไม่ใช่กบธรรมดาสามัญ เป็นพญากบตัววิเศษ มันดักนิ่งฟังธรรมอยู่"

หมอพรานก็บอกมหาเถระเจ้าว่า

"ข้าพเจ้าไม่รู้ว่ากบอยู่ที่นี่ ข้าก็เอาเหล็กแหลมนี่ทิ้งลงไปซ่อนไว้ที่นี่ เพื่อจะไปฟังธรรมที่ท่านเทศน์อยู่ เพราะจะเอาเหล็กแหลมนี่ไปด้วย ก็ไม่สมควรจะนำไปฟังเทศน์ ข้าพเจ้าก็เลยเอาทิ้งไว้นี่ เพราะไม่รู้ว่ากบอยู่ที่นี่"

พระมหาเถระก็สงสารกบตัวนั้น จึงตั้งสัจจะอธิษฐานเอาเท้าเหยียบหลังกบ ให้เป็นรอยพระบาทไว้ เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ต่อไปเบื้องหน้า

ส่วนพญากบ ขณะที่ถูกแทงก็ไม่รู้ตัวว่าตาย เมื่อรู้ตัวก็กลายเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นฟ้าดาวดึงส์ อยู่ปราสาทสูง 12 โยชน์ กว้าง 12 โยชน์ มีเทพยดาทั้งหลายเป็นบริวารอยู่มากมายหลายโกฏิ

เนื่องจากผลบุญกุศลที่พญากบได้ตั้งใจฟังเทศน์อยู่นั้น ทำให้พญากบได้ไปเกิดชั้นดาวดึงส์ เป็นเทพอยู่ชั้นฟ้า 7 ชาติ ตายจากชั้นฟ้าก็มาเกิดเป็นมหาเศรษฐีอยู่ในมนุษยโลก ได้เป็นใหญ่ในบรรดาเศรษฐีทั่วไป มีนามว่า เมณฑกมหาเศรษฐี

ต่อจากนั้นมาก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์อีกหลายชาติ และท่านเมณฑกมหาเศรษฐีนี้ ก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในภายหน้า

ในขณะที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี้ ก็ยังเป็นหน่อพุทธางกูร บำเพ็ญบารมีอยู่ทุกชาติ จนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า

ฉะนั้น พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายจึงควรเอานิสัยพญากบที่ได้ฟังเทศน์อย่างตั้งใจจนได้เป็น เมณฑกเทวบุตร

มณฑปที่สร้างครอบรูปกบ
ส่วนพญาผึ้ง และพญานกยูง ท่านก็เป็นหน่อพุทธางกูร บำเพ็ญบารมี 30 ทัศน์ ไปทุกชาติ จนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดโลก อีกองค์หนึ่ง ในภายหน้า

ในหนังสือพระชัยวงศาปูชนียาลัย กล่าวกันว่าพี่ชายคนที่สอง ในอดีตชาติ ได้เกิดเป็นพระภิกษุในประเทศพม่า มีพระนามว่า พระอนันตยา ซึ่งเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียง และเป็นที่เคารพรักของชาวพม่าและมอญ รวมทั้งไทยใหญ่ โดยทั่วไป (ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว)

หลวงพ่อองค์นี้ไม่เคยพบกันกับครูบา แต่ท่านทั้งสองก็รู้จักกันดี มีบันทึกยืนยันจากลูกศิษย์

ส่วนพี่ชายคนที่สามนั้น (คือท่านครูบา) ต่อมาในสมัย พระพุทธเจ้ากกุสันโธ ก็ได้เกิดเป็นพญากวาง ดังมีตำนานเล่ากันต่อมา

หมายเหตุเพิ่มเติม

ต่อมาพญากบตัวนั้นได้กลายเป็นหินเป็นรูปร่างกบ มีรอยพระบาทประทับอยู่ที่หลัง ปัจจุบันครูบาชัยวงศาท่านได้สร้างรูปกบครอบรอยจริงไว้ และสร้างมณฑปครอบอีกชั้นหนึ่ง

ครูบาวงศ์กล่าวถึงหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
บันทึกโดย อ.เล็ก พลูโต
บันทึกไว้ เรื่องหลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ..
ตอนบ่าย ครูบานั่งรับแขกที่กุฏิ ผู้บันทึกนั่งข้างล่างช่วยครูบา เพื่ออำนวยความสะดวกญาติโยมที่มาทำบุญ พอหมดแขก ครูบานั่งพักผ่อน ผู้บันทึกมองเห็นรูป หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ที่ข้างฝา ลูกศิษย์ท่านเอามาถวาย
ผู้บันทึก... ครูบาเคยเป็นอะไรกับหลวงพ่อฤาษี
ครูบาท่านตอบ.... ตอนที่เจอกัน หลวงพ่อฤาษีบอกครูบาวงศ์ ว่า ท่านเป็นพี่ ส่วนครูบาวงศ์ เป็นน้อง
ผู้บันทึก.. เคยเกิดเป็นอะไรมาเยอะเหรอครับ
ครูบาตอบ... ก็เยอะ (ทำเสียงเยอะ) ก็เวียนว่ายนับไม่ถ้วน
ครั้งหนึ่ง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ได้กล่าวแก่ลูกศิษย์ครูบาวงศ์ฯ ว่า
“พระดีแบบครูบาวงศ์ไม่มีอีกแล้ว หาได้ยาก…..พวกลูกมีบุญมาก และโชคดีที่มาพบพระระดับหลวงพ่อวงศ์ ซึ่งเป็นพระปฏิบัติดี มีคุณธรรมสูง หลวงพ่อได้อะไร หลวงพ่อวงศ์ก็ได้เช่นเดียวกัน ไม่ด้อยไปกว่ากันเลย…. อย่าเสียทีที่เกิดมามีบุญ ได้พบพระระดับหลวงพ่อวงศ์”

องค์นี้สภาพสวยคม เกษาชัดเจน น่าบูชา
ขนาดขององค์พระ กว้าง 2.1 ซม. สูง 2.7 ซม

ให้บูชา 800 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
สามารถจองได้ 3 วัน หากนานกว่านั้น
ขอความกรุณาแจ้งวันโอนที่ชัดเจนให้ทราบด้วย
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : สนามเป้า
#พร้อมเพย์ 0811715353
#เลขบัญชี : 029-2-71179-4
ชื่อเจ้าของบัญชี : นคเรศ เหลืองธรรมชาติ
ชนิดของบัญชี : ออมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ 0811715353

09/04/2024

พระผงคูณลาภ พิมพ์หลวงพ่อเงิน ปี 2517หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา

พระผงคูณลาภ พิมพ์หลวงพ่อเงินนี้ เป็นพระยุคแรก ๆ ของพระราชวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ) เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พระครูวิศิษฎ์สมโพธิ์ คณะ น ๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ท่าเตียน) เป็นผู้สร้างเพื่อหาปัจจัยสมทบทุนบูรณะวัดบรรพดสุธาราม ตำบลวังงิ้ว อำเภอบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร

มีทั้งเนื้อผงผสมว่านจะออกสีขาวขุ่น ลักษณะคล้ายพระผงแก่น้ำมัน เนื้อพระละเอียดผิวจะตึง มีมวลสารเม็ดเล็ก ๆ สีขาว ดำ และแดง กระจายทั่วองค์พระ ส่วนเนื้อแก่ผงพระสมเด็จบึงพระยาสุเรนทร์ จะเป็นสีเขียวแบบหินลับมีด มีมวลสารเม็ดสีขาวและดำกระจายทั่วองค์พระ

มวลสารที่ใช้ในการสร้าง อาทิเช่น

1.ผงพระสมเด็จวัดระฆัง
2.ผงเสากุฎิของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆัง
3.ผงสมเด็จพระสังฆราช(ป๋า) วัดโพธิ์, 4?ผงสมเด็จพระญาณสังวร
5.ผงสมเด็จจิตรลดา วัดบวรนิเวศ
6.ผงไตรมาสหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ,
7.ผงหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี,
8.ผงหลวงพ่อวัดปากน้ำ
9.ผงหลวงพ่อโสธร 10.ผงพระสมเด็จบึงพระยาสุเรนทร์ 11.ผงพระวัดสามปลื้ม
12.ผงพระบาง ลำพูน
13.ผงสมเด็จพระสังฆราช (แพ)
14.ผงพระกำแพงสรรค์
15.ผงนางพญางิ้วดำ
16.ผงพระสมเด็จปิลันท์
17.ผงใบเงินใบทองทำน้ำพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
18.ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
19ลูกอมหลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่
20.เกศาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และว่าน 108

พิธีกรรมพิธีพุทธาภิเษก

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ท่านอธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวที่วัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เวลาประมาณ ๕ ทุ่ม พร้อมกับพระปรกใบมะขามรุ่นแรกที่คูณเชิดศักดิ์ ภูมิสวัสดิ์ เป็นผู้จัดสร้าง

พระครูวิศิษฐ์สมโพธิ์ เล่าว่า “ช่วงก่อนพิธี หลวงพ่อคูณ ได้เข้าจำวัดตั้งแต่ 1 ทุ่ม(19:00น.)พอถึง 5 ทุ่ม(23:00น.) ท่านก็ลุกขึ้นมาทำพิธีด้วยการสวดมนต์ และนั่งบริกรรมปลุกเสกโดยได้ดับไฟทั้งหมด จะมีก็แต่เทียนที่ใช้ในการปลุกเสกเท่านั้นพอถึงเวลาประมาณตีสองครึ่งเศษ ๆ ผู้นั่งสังเกตการณ์อยู่นอกกุฏิ ก็ต้องตื่นเต้นประหลาดเมื่อมีแสงสว่างเจิดจ้าติดต่อกันเป็นระยะ ถึง 5 ครั้งด้วยกัน

พระรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่พิธีเยี่ยมยอดที่สุดรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อคูณเนื่องด้วย ท่านปลุกเสกชนวนมวลสาร ถึงขนาดลงมือตำผง ผสมผงเอง มวลสารสุดยอดทั้งมวล ขนาดตำผงพระ ท่านยังกลับสาก เอาด้านแหลมตำ และกล่าวว่า จะเป็น
"ยอดทุกทาง" เมตตามหานิยม แคล้วคลาดนิรันตราย และโชคลาภ

พอสร้างเสร็จเรียบร้อย หลวงพ่อให้ลูกศิษย์ทำลายแม่พิมพ์ โดยเอาตะไบถู แล้วโยนลงสระที่วัด จากนั้นนำมาแจกจ่ายให้ผู้ร่วมทำบุญ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่าที่วัดสระแก้วจนหมดเป็นของดีที่ถูกมองข้าม
จำนวนสร้าง ๕,๐๐๐ องค์
สร้างในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗

พระเนื้อผงสีขาว พระมีขนาด 1.7 X 2 ซม.

ให้บูชา 500 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
สามารถจองได้ 3 วัน หากนานกว่านั้น
ขอความกรุณาแจ้งโอนที่ชัดเจนให้ทราบด้วย
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : สนามเป้า
#พร้อมเพย์ 0811715353
#เลขบัญชี : 029-2-71179-4
ชื่อเจ้าของบัญชี : นคเรศ เหลืองธรรมชาติ
ชนิดของบัญชี : ออมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ 0811715353

09/04/2024

เหรียญสวัสดี ลาภ ผล พูนทวี หลวงพ่อเกษม เขมโก ครบรอบ ๗๗ ปี พ.ศ. 2531 ขอบสตางค์

หลวงพ่อเกษม เขมโก สำนักสุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง พระผู้ทรงอภิญญาบารมี ตนบุญแห่งลานนาไทย ท่านได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาส เดินทางมุ่งหน้าสู่สุสานป่าช้า สถานที่ที่ท่านใช้ปฏิบัติธรรมตลอดอายุขัยของท่าน หลวงพ่อเป็นพระอริยะสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติและปฏิปทาที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาเป็นอย่างยิ่ง วัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตล้วนแล้วแต่ทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์แห่งมหาพุทธานุภาพ ซึ่งสร้างประสบการณ์มากมายให้กับผู้ที่ใช้บูชา วัตถุมงคลของท่านจึงเป็นของดีที่เป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนทั่วไป

รุ่นนี้ออกแบบแกะพิมพ์ได้สวยงาม หลวงพ่อท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกให้เต็มที่ทรงความศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมไปด้วยมหาพุทธานุภาพเป็นอย่างยิ่ง เหรียญสวยงามมีคุณค่าน่าบูชาสะสมมาก

ขนาดขององค์พระ กว้าง 2.8 ซม.

ให้บูชา 500 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
สามารถจองได้ 3 วัน หากนานกว่านั้น
ขอความกรุณาแจ้งโอนที่ชัดเจนให้ทราบด้วย
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : สนามเป้า
#พร้อมเพย์ 0811715353
#เลขบัญชี : 029-2-71179-4
ชื่อเจ้าของบัญชี : นคเรศ เหลืองธรรมชาติ
ชนิดของบัญชี : ออมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ 0811715353

09/04/2024

พระแก้วมรกต (พระผงไตรภาคี) หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ปี 2514

พระชุดไตรภาคี ผู้สร้างคือ นายอธึก สวัสดีมงคล นายกยุวพุทธิกสมาคมชลบุรีในพระสังฆราชูปภัมภ์ สามัคคิยสภา สร้างเมื่อปี พ.ศ.2513 เพื่อหารายได้ตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย จ.ชลบุรี และพระอุปัชฌาย์ของท่านเจ้าคุณนรฯ พระที่สร้างมี 3 แบบ คือ พระแก้วมรกต, พระพุทธชินราช และพระพุทธสิหิงค์ แต่พอสร้างจริงๆ เพิ่มแบบรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ เข้าไปอีกแบบ รวมเป็น 4 แบบ

พิธีการ สร้างเริ่มขึ้นราวต้นเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2513 หลังวันเข้าพรรษาผ่านพ้นไปแล้ว สร้างเป็นพระเนื้อผง กดพิมพ์พระกันในพระอุโบสถวัดเขาบางทราย คนกดพิมพ์พระต้องนุ่งขาวห่มขาว และรับศีลจากพระสงฆ์ก่อนที่เข้าไปกดพิมพ์พระภายในวงด้ายสายสิญจ์ทุกวัน ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว ทำตามแบบอย่างโบราณทุกประการ

ท่าน เจ้าคุณนรฯ ได้มอบเส้นเกศาที่ท่านได้ปลงเก็บไว้เป็นเวลานานเท่าที่มีให้มาทั้งหมด เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในการสร้างพระคราวนี้ด้วย ส่วนผสมของพระชุดนี้ยังมีเนื้อผงพระกรุ พระเก่า พระโบราณลงไปด้วยอีกไม่น้อยโดยเฉพาะพระผงกรุวัดสามปลื้มที่เปิดกรุเมื่อคราว สงครามอินโดจีนที่แตกหักชำรุดบดเป็นผงผสมลงไป ชิ้นส่วนผงกรุวัดสามปลื้มนี้ตอนเปิดกรุมีผู้นำมาถวายสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ซึ่งท่านเก็บสะสมแล้วนำไปบดผสมเป็นผงในการสร้างพระรุ่นสรงน้ำที่วัดเทพศิริ นทราวาสเมื่อปี พ.ศ.2487 และพระนิรันตรายที่แจกทหารไทยที่ไปราชการสงครามที่ประเทศเกาหลีเมื่อปี พ.ศ.2493 (เรียกว่ารุ่น "เกาหลี") ซึ่งการพระทั้ง 2 รุ่นของสมเด็จฯ นั้นได้ใช้ผงเหล่านี้ไปเพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนที่เหลือจึงนำมาใช้สร้างพระชุดไตรภาคีของท่านเจ้าคุณนรฯ

จัดสร้างจำนวน 2513 องค์
ขนาดขององค์พระ กว้าง 1.85 ซม. สูง 2.9 ซม

ให้บูชา 600 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
สามารถจองได้ 3 วัน หากนานกว่านั้น
ขอความกรุณาแจ้งโอนที่ชัดเจนให้ทราบด้วย
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : สนามเป้า
#พร้อมเพย์ 0811715353
#เลขบัญชี : 029-2-71179-4
ชื่อเจ้าของบัญชี : นคเรศ เหลืองธรรมชาติ
ชนิดของบัญชี : ออมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ 0811715353

09/04/2024

" สมเด็จองค์ปฐมพุทธนิมิต " ปลุกเสกโดย ครูบาชัยยะวงศ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน ปี 2540

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กล่าวไว้ว่า
"องค์ปฐม หมายถึงแรกสุด ไม่มีครูสำหรับท่านเลย ต้องบำเพ็ญบารมีอย่างหนัก ต้องเข้มแข็ง"

"วัตถุมงคลมิใช้เพื่อให้ผู้รับต้องถูกมอมเมาด้วยอำนาจของขลัง"

"ถ้าพ่อไม่อยู่ให้มาช่วยหลวงปู่ครูบาวงศ์"

วัตถุ มงคลชุดนี้ จัดสร้างโดยลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ที่ชลบุรีเป็นผู้จัดสร้าง หลังจากที่หลวงพ่อมรณะภาพแล้ว โดยถือเอานิมิตของหลวงพ่อที่เล่าให้บรรดาลูกๆฟัง

โดยนำพระธาตุ มาสร้างพระผงชุดนี้ แล้วนำมาให้ครูบาชัยะวงศ์ อธิษฐานจิตให้อีกครั้ง ให้แจกจ่ายๆไปทั่วกันเพื่อป้องกันภัยพิบัติ

มวล สารประกอบด้วยผงดินสอพองที่หลวงพ่อฤาษีฯ ท่านปลุกเสกไว้ทุกวันตลอด 1 ไตรมาส (พร้อมพระทุ่งเศรษฐี รุ่น 100 ปีเกิดหลวงปู่ปาน) ผงคำข้าว (ที่นำมาทำเป็นพระคำข้าว) และ เกศาหลวงพ่อที่นำมาป่นละเอียด

ขนาดขององค์พระ กว้าง 2 ซม. สูง 2.8 ซม

ให้บูชา 750 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
สามารถจองได้ 3 วัน หากนานกว่านั้น
ขอความกรุณาแจ้งวันโอนที่ชัดเจนให้ทราบด้วย
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : สนามเป้า
#พร้อมเพย์ 0811715353
#เลขบัญชี : 029-2-71179-4
ชื่อเจ้าของบัญชี : นคเรศ เหลืองธรรมชาติ
ชนิดของบัญชี : ออมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ 0811715353

09/04/2024

พระสมเด็จแซยิด เนื้อผงธูป รุ่นไตรมาส หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก ปี 2537 ฝังตะกรุด

จัดสร้างเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2537 รุ่นนี้เป็นรุ่นประสบการณ์จัดสร้างจากผงธูป ปลุกเสกพิธีใหญ่ พิธีพุทธาภิเษก ตลอดไตรมาส

หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก ได้รับความศรัทธาจากนายทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ประชาชน เป็นจำนวนมาก ที่เข้ามาขอรับวัตถุมงคล อาทิ ตะกรุด พระเครื่อง เนื่องจากเชื่อกันว่า วัตถุมงคลของท่านมีพุทธคุณเด่นในด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง อีกทั้งยังทำให้ผู้เลื่อมใสมีโชคลาภ วัตถุมงคล วัดหนองจอก จึงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงการพระเครื่องเมืองไทยทั่วประเทศ วัตรปฏิบัติ ใน 1 ปี หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก จะสรงน้ำปีละครั้งเท่านั้น โดยอนุญาตให้บรรดาญาติโยมที่เลื่อมใสศรัทธา ใช้แปรงทองเหลืองที่ใช้ขัดเหล็ก ขัดตามตัว แขนขาของท่าน แต่แปรงทองเหลืองไม่ได้ระคายผิวหนังแม้แต่น้อย หลังจากขัดตัวให้ท่านแล้วเสร็จ หลวงพ่อยิด ท่านจะมอบวัตถุมงคลให้คณะศิษย์นำไปบูชากันอย่างทั่วถึง

พระสภาพ สวย คม ชัด ฝังตะกรุด ทอง-เงิน กล่องเดิมจากวัด
ขนาดขององค์พระ กว้าง 2.1 ซม. สูง 3.5 ซม

ให้บูชา 500 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
สามารถจองได้ 3 วัน หากนานกว่านั้น
ขอความกรุณาแจ้งโอนที่ชัดเจนให้ทราบด้วย
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : สนามเป้า
#พร้อมเพย์ 0811715353
#เลขบัญชี : 029-2-71179-4
ชื่อเจ้าของบัญชี : นคเรศ เหลืองธรรมชาติ
ชนิดของบัญชี : ออมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ 0811715353

09/04/2024

เหรียญพระธาตุพนม นะโมกตัญญู หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 38 กะไหล่ทอง

หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ หรือ พระสุนทรธรรมากร วัดพระธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังภาคอีสาน ร่ำเรียนกัมมัฏฐานจากหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และหลวงปู่กินรี จันทิโย ได้รับสมญานามว่า เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

ด้านวัตถุมงคลก็มีความโดดเด่นเช่นกัน วัตถุมงคลจัดสร้างเป็นจำนวนมากกว่า 100 รุ่น มีวัตถุประสงค์ในการเช่าบูชาเพื่อสมทบทุนพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แต่ในระยะหลังกลับพบว่าบรรดาผู้ที่มีเหรียญวัตถุมงคลหลวงปู่คำพันธ์ล้วนแต่ประสบเหตุอัศจรรย์ รอดพ้นภยันตรายมาอย่างหวุดหวิด ต่างบอกกันต่อๆ มา

ขนาดขององค์พระ กว้าง 2.6 ซม. สูง 3.7 ซม

ให้บูชา 250 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
สามารถจองได้ 3 วัน หากนานกว่านั้น
ขอความกรุณาแจ้งโอนที่ชัดเจนให้ทราบด้วย
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : สนามเป้า
#พร้อมเพย์ 0811715353
#เลขบัญชี : 029-2-71179-4
ชื่อเจ้าของบัญชี : นคเรศ เหลืองธรรมชาติ
ชนิดของบัญชี : ออมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ 0811715353

09/04/2024

เหรียญทำน้ำมนต์ รุ่น 5 รุ่นเปิดสหัสวรรษใหม่ หลวงปู่ศรี มหาวีโร อธิษฐานจิต ปี 2554

เหรียญทำน้ำมนต์ รุ่น 5
คุณสุชาติ อรรัตนสกุล จัดสร้างในนามส่วนตัวเพื่อใช้ในงานส่วนรวม และ เพื่อทำน้ำมนต์ และ ป้องกันภัยพิบัติต่างๆ

ได้ขอความเมตตาจาก หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด อฐิษฐานจิตให้
ใน 23 เมษายน 2554 วันเสาร์5

ซึ่ง มีวัตถุมงคลจำนวน 21 ชนิด
ที่ผู้จัดสร้างได้นำมาเป็นองค์ประธานเพื่อถ่ายเทพุทธคุณ มีดังนี้

1.สมเด็จวัดระฆัง ในกรอบทองคำ
2.สมเด็จองค์ปฐม รุ่น1 วัดท่าซุง
3.พระทุ่งเศรษฐี เนื้อแร่โคตรเศรษฐี ของย่าชีประทุม โชติอนันต์
4.เหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อฤๅษี
5.เหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลก ของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ปี 2532
6.ปรอทดอกใหญ่พิเศษ ครูบาชุ่ม วัดวังมุย
7.แก้วโป่งข่ามฝนแสนห่า สีฟ้า
8.โคตรเหล็กไหล
9. พระกริ่ง นะโภคทรัพย์ สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศน์ฯ
10.พระกริ่งวัดช้าง สมเด็จพระสังฆราช(แพ)
11.พระขรรค์มหาจักรพรรดิ หลวงปู่ศรี (พระขรรค์เล็ก)
12.มีดหมอเหล็กน้ำพี้ หลวงปู่ศรี
13.ลูกแก้วจักรพรรดิ หลวงปู่ศรี
14.ยาอนันตคุณหลวงปู่ศรี
15.พระหลวงพ่อปานวัดบางนมโค ฐานเม่น
16.แหวนจักรพรรดิหลวงพ่อฤาษีฯ
17.แหวนจักรพรรดิหลวงปู่ดู่
18.แหวนจักรพรรดิหลวงปู่ศรี
19.ลูกแก้วมณีรัตนะ หลวงพ่อฤาษีฯ
20.ลูกแก้วจักรพรรดิหลวงปู่ดู่
21.พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน 2497 หลวงปู่ทิม วัดช้างไห้

ชนวนของเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น5 รุ่นเปิดสหัสวรรษใหม่
นอกจากเหมือนเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 4 ทุกประการแล้ว

ยังมีชนวนพิเศษเพิ่มมาอีก 7 ชนวนด้วยนะครับคือ
3มหาตะกรุด(มีตะกรุดก๋าสะท้อนของครูบาชุ่ม วัดวังมุย; สะท้อนความไม่ดีทุกอย่างออก)
2 สุดยอดเบี้ยแก้ ;เบี้ยแก้ หลวงปู่ บุญ วัดกลางบางแก้ว และเบี้ยแก้ของหลวงปู่รอดวัดนายโรง
1 ดาบในตำนานที่ทุกท่านเฝ้าฝันถึง ;ดาบสะหลีกัญไชย ครูบาอินตาวัดวังทอง

ในการอธิษฐานจิต โดยหลวงปู่ศรีมหาวีโรในครั้งนี้
ผู้สร้างมีการทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ อย่างมากวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่วนรวมในวงกว้างจริงๆ

-ทุกที่ๆมีวัตถุมงคลในชุดเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น5นี้ประดิษฐานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นที่เป็น (ที่ๆมีผู้อาศัยอยู่) หรือที่ตาย (ที่ๆไม่มีผู้อาศัยอยู่ ไม่มีผู้นำวัตถุมงคลในชุดเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น4เคลื่อนไหวไปมา)จะเป็นที่ๆ เจริญในธรรรม มีรัศมีของเหรียญซึ่งครอบคลุมภัยพิบัติทุกอย่าง ป้องกันอันตรายทุกทาง คลุมอยู่ จะเป็นพื้นที่ๆมีรัศมีของความเป็นศิริมงคลคลุมอย่างกว้างไกล สว่าง ไสวที่สุด

-ทั้ง กระแสน้ำ กระแสลม กระแสพลังงานทุกอย่างที่มองเห็นและมองไม่เห็น ถ้าได้พาดผ่านบริเวณที่มีผู้ถือครองเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น5 ก็จะได้รับการแผ่รัศมีคลุมทั้งหมด กระแสลมกระแสน้ำทั้งหมดนั้นจะมีความเป็นทิพย์ ล้างรังสีนิวเคลียร์ อาวุธเคมี สารเคมี อาวุธเชื้อโรคทุกชนิดจะถูกล้างออกไป

- กระแสน้ำทิพย์ กระแสลมทิพย์เหล่านั้นจะช่วยให้ ธัญญพืชทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนั้นเจริญงอกงามอย่างดี มีความบริสุทธิ์ ปลอดจากรังสีนิวเคลียร์และอาวุธเคมีต่างๆ

-ทุกที่ๆมีวัตถุมงคลในชุดเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น5นี้ประดิษฐานอยู่สรรพชีวิต ทุกดวงจิต ทุกภพภูมิจะสามารถได้รับอานิสงค์ผลบุญของการสร้างเหรียญและวัตถุมงคลชุดนี้ ยิ่งผู้ที่ได้รับตถุมงคลในชุดเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น5นำไปใช้สวดมนต์ ภาวนาด้วยก็จะยิ่งดี เพราะทางทีมผู้สร้างได้อธิษฐานจิตไว้แล้วและนิมนต์หลวงปู่ศรี มหาวีโร ตรงจุดนี้ไว้แล้วด้วย
ทุกที่ๆมีวัตถุมงคลในชุดเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น5นี้ประดิษฐานอยู่สรรพชีวิต ทุกดวงจิต ทุกภพภูมิ จะได้รับกระแสบุญจะสามารถโมทนา บุญกุศลตรงนี้ได้ จนถึง สวรรค์ นิพพาน ในทีที่สุด(ถ้าเราสามารถอธิษฐานเป็นก็จะยิ่งเสริมข้อดีของเหรียญตรงจุดนี้ ได้ครับ)

-แม้แค่ ติดตัวไปไหนมาไหนด้วย ก็ยังมีผลดีครับเพราะทางผู้สร้างอธิษฐานแล้วว่าให้มีรัศมีคลุม สรรพสิ่งทุกอย่างทั้ง สถานที่ บุคคล สัตว์ วัตถุ สิ่งของ คนในพระศาสนา คนนอกพระศาสนา ไม่ว่าเป็นที่ใดก็ตาม อาณาเขตบริเวณที่มีผู้นำเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น5 ผ่านไปจะโดนปรกคลุมด้วยพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณ

จะเกิดความปลอดภัยต่อ สรรพชีวิตและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง ป้องกันภัยพิบัติทุกด้าน ป้องกันภัยทุกอย่างทั้งที่รู้และไม่รู้ ทั้งที่เห็นและมองไม่เห็น

แม้ว่าจะเป็นคนศาสนาอื่นสิ่งมีชีวิต ไม่มีชีวิตใด ก็ตามก็จะได้รับการปกป้อง(แต่ไม่เกินซึ่งกฎแห่งกรรม)ทั้ง กระแสน้ำ กระแสลม กระแสทุกอย่างที่พาดผ่านบริเวณที่มีผู้ถือครองเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น5 ก็จะได้รับการแผ่รัศมีคลุมตลอดจนถึงน้ำทุกหยดหยาดและลมทุกสายที่พาดผ่าน เหรียญ ไปถึงที่ใดกก็จะพัดพากระแสความเป็นศิริมงคลนี้ไปคลุมสถานที่นั้นๆด้วย(จะดี แค่ไหนครับถ้าทุกท่านที่รับเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น5 นำติดตัวท่านไปด้วยทุกที่และมีการกระจายเหรียญนี้ไปทั่วประเทศได้)

ถ้า จะว่าถึงการใช้ทางโลกและทางธรรมควบกันเหรียญชุดนี้ก็คุณประโยชน์มากมายจริงๆ ครับ ใช้ทำน้ำมนต์ก็ได้ทั้งป้องกันทั้งแก้ไขพุทธคุณ ครอบจักรวาลครบทุกด้าน

กัน ทั้งรังสีนิวส์เคลียร์ รังสีต่างๆ โรคระบาด โรคภัยไข้เจ็บ ไสยศาสตร์ ภัยพิบัติ อุบัติภัย อุบัติเหตุต่างๆ (ที่ไม่เกินกฎแห่งกรรม) เป็นมหาสะท้อน มหาคุ้มกันภัย มหาเมตตา มหาโชคลาภค้าขาย หนุนดวง กลับร้ายกลายเป็นดี

แต่ทั้งหมดที่กล่าวมาต้องไม่เกินกฎแห่งกรรมนะครับ

ขนาดขององค์พระ กว้าง 1.7 ซม. สูง 2 ซม

ให้บูชา 120 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
สามารถจองได้ 3 วัน หากนานกว่านั้น
ขอความกรุณาแจ้งโอนที่ชัดเจนให้ทราบด้วย
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : สนามเป้า
#พร้อมเพย์ 0811715353
#เลขบัญชี : 029-2-71179-4
ชื่อเจ้าของบัญชี : นคเรศ เหลืองธรรมชาติ
ชนิดของบัญชี : ออมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ 0811715353

09/04/2024

เหรียญทำน้ำมนต์ รูปไข่เล็ก พิมพ์สิกขี คุณ สุชาติ อรรัตนสกุล สร้างแจก รุ่น 3

โดย คุณ อานุภาพ (โอ๋) บุญเกียรติ เป็นผู้ถวาย หลวงปู่ศรี มหาวีโร ปลุกเสก 27 ธ.ค.2552
คุณ โอ๋ ได้กราบหลวงปู่ศรีขอ "พลังอรหันต์...พลังเหนือโลก.." และ ขอบารมีหลวงปู่ศรีปลุกเสกเหรียญทำน้ำมนต์นี้ให้มี พุทธคุณ ครอบจักรวาลครบทุกด้าน ทั้งกันและแก้ได้หมดทุกอย่าง ทั้งนิวเคลียร์ รังสีต่างๆ โรคระบาด โรคภัยไข้เจ็บ เป็นมหาสะท้อน มหาคุ้มกันภัย มหาเมตตา มหาโชคลาภค้าขาย หนุนดวง กลับร้ายกลายเป็นดี อีกทั้งสามารถอธิษฐานทำน้ำมนต์ตามแหล่งน้ำต่างๆได้

ก่อน เริ่มทำน้ำมนต์ควรอธิษฐานขออาราธนาบารมีคุณพระรัตนตรัย บารมีองค์หลวงปู่ศรี มหาวีโร หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำน้ำมนต์ให้เป็นไป ได้ด้วยดีครับ และอธิษฐานสวดบทมหาจักรพรรดิ (คาถาบูชาพระ) ร่วม หลังจากบทอิติปิโสด้วยครับ

พออธิษฐานเสร็จก็แนบเหรียญไว้ข้างๆภาชนะที่ใส่น้ำ หรือจุ่มเหรียญลงไปก็ได้ครับ (พอเสร็จแล้วก็เอาเหรียญออก) จากนั้นสวดพุทธมนต์ว่า

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุสริสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระนีโย อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตัง โลกัสสาติ

และตั้งจิตอธิษฐานว่า
“ข้าพเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยดวงจิตอันบริสุทธิ์ ขอกราบอาราธนาบารมีคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอริยสงฆ์เจ้า มากมายยิ่งกว่าเม็ดทรายในท้องมหาสมุทร บารมีสามสิบทัศน์แห่งพระโพธิสัตว์และพระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์ บารมีแห่งเทพพรหมเทวาสัมมาทิฐิ คุณบิดามารดา ครูอุปัชชาอาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณ พระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหาบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอัน ประเสริฐทุกๆพระองค์ พระสยามเทวาธิราช ผู้รักษาชาติไทย มีพระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ พ่อพระเพลิง พ่อพระพาย ตลอดจนหมู่นาคา พญาครุฑทั้งหลายผู้สัมมาทิฐิ ขอจงได้รวมบารมีมาสถิตรักษา ข้าพเจ้าทั้งหลายและ ครอบครัว ขออาราธนาพุทธานุภาพ คุ้มครองอันศักดิ์สิทธิ์ ชำระล้างปัดเป่าภัยพิบัติทั้งปวงให้ปลาสนาการสิ้นไปจากเขตคามแห่งนี้ ขออำนาจแห่งพุทธคุณ ทำให้สิ่งอัปมงคล คุณไสย อวิชชา คุณผี คุณคน ทั้งปวงสลายตัวสิ้นไปจากผู้ที่ได้สัมผัสพุทธานุภาพนี้ ขอให้โรคภัยไข้เจ็บ โรคระบาด โรคเวร โรคกรรม โรคอันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ทั้งปวง จงสิ้นไปจากผู้ได้สัมผัสพุทธานุภาพ ขอให้รังสีจากศัตราวุธทั้งปวงจงสลายตัวจนหมดสิ้นด้วยอำนาจพุทธคุณนี้

หลวงปู่ศรีอธิษฐานจิตให้มีพุทธคุณครอบจักรวาลครบ ทุกด้าน ทั้งกันและแก้ได้หมดทุกอย่าง รุ่นทำน้ำมนต์เป็นรุ่นที่มีประสบการณ์ และคนรู้จักกันมากที่สุดของหลวงปู่ศรี

มีสองแบบ คือ แบบไม่มีห่วง และแบบมีห่วง
ขนาดขององค์พระ กว้าง 1.25 ซม. สูง 2 ซม

ให้บูชาเหรียญละ 200 บาท ค่าจัดส่งครั้งละ 50 บาท
สามารถจองได้ 3 วัน หากนานกว่านั้น
ขอความกรุณาแจ้งโอนที่ชัดเจนให้ทราบด้วย
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : สนามเป้า
#พร้อมเพย์ 0811715353
#เลขบัญชี : 029-2-71179-4
ชื่อเจ้าของบัญชี : นคเรศ เหลืองธรรมชาติ
ชนิดของบัญชี : ออมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ 0811715353

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง เทวโลก ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

“ลมหายใจคืออาหาร”พระราชพรหมยาน นิตยสารธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง
เนื้อนาบุญที่ดีผู้ถาม : "เห็นพระบางองค์ดูลักษณะไม่สำรวม ท่านวนเวียนคอยรับบาตรบ้านคนโน้นคนนี้แล้วก็ถ่ายใส่ถัง ถ้าเราไม่ใส...
วิธีต่ออายุใหญ่ตามโบราณาจารย์ตามวิธีโบราณาจารย์ท่านสอนไว้อย่างนี้นะว่าวิธีต่ออายุใหญ่ คือถึงปีหนึ่งถ้าเป็นวันเกิดหรือเป็...
ผิดคำสาบาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำผู้ถาม : หลวงพ่อขอรับ กระผมทำผิดคำสาบานกับหลวงพ่อไว้นิดหน่อย ว่าจะไม่ทำความชั่วอย่างนั้นอีก ถ...
ผิดคำสาบาน ผู้ถาม : หลวงพ่อขอรับ กระผมทำผิดคำสาบานกับหลวงพ่อไว้นิดหน่อย ว่าจะไม่ทำความชั่วอย่างนั้นอีก ถ้าทำแล้วขอให้ตกน...
คาถาสนองกลับผู้กระทำไสยศาสตร์"สัมปจิตฉามิ"คาถาบทนี้ พระ องค์ที่ ๑๐ มาบอกหลวงพ่อในขณะที่หลวงพ่อพักอยู่ที่เมืองควีนทาวน์ ป...
"อย่าอวดรู้"ความเป็นผู้ศึกษามามากระวังให้ดีนะ ไอ้ตัวศึกษามากนี่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานเสียตั้งเยอะ เพราะว่ามีความเมาในความรู...
"อย่าอวดรู้"ความเป็นผู้ศึกษามามากระวังให้ดีนะ ไอ้ตัวศึกษามากนี่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานเสียตั้งเยอะ เพราะว่ามีความเมาในความรู...
อานุภาพของพุทธานุสติพุทธานุสติ นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ แล้วก็ภาวนาว่า " พุทโธ " เวลาหายใจเข้าก็นึกว่า " พุท " หายใจอ...
เหรียญในหลวง ร.9 ลพ.ฤาษีลิงดำ สร้างโดยเสด็จพระราชกุศล งานฝังลูกนิมิต วัดท่าซุง ปี 2520เหรียญโลหะชุบ ขนาด 1.8 X 3.7 c.m.ด...
เหรียญในหลวง ร.9 ลพ.ฤาษีลิงดำ สร้างโดยเสด็จพระราชกุศล งานฝังลูกนิมิต วัดท่าซุง ปี 2520เหรียญโลหะชุบ ขนาด 1.8 X 3.7 c.m.ด...
คาถามหาเสน่ห์คาถามหาเสน่ห์นี้มีอยู่ ๔ ข้อ ๔ คำ คือ๑. ไม่พูดปด๒. ไม่พูดคำหยาบ๓. ไม่พูดส่อเสียด๔. ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลนี่...

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


3/606 หมู่บ้านอยู่เจริญ (9ไร่) ซ. เทิดราชัน 47 ถ. เทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
Bangkok
10210

องค์กรศาสนา อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Christ Church Bangkok (Thai) Christ Church Bangkok (Thai)
11 Convent Road
Bangkok, 10500

An oasis of living water in the heart of Bangkok แหล่งน้ำแห่งชีวิตใจกลางกรุงเทพ

ChurchofCovenant ChurchofCovenant
274 ถนนรามคำแหง 81 แยก 6 เขตบางกะปิ กรุงเทพ
Bangkok, 10240

คริสตจักรแห่งพันธสัญญา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

RHEMA Thailand RHEMA Thailand
Rama 3, Bangkok Square
Bangkok, 10120

RHEMA Thailand is associated with Kenneth Hagin Ministries (Tulsa, OK, USA) and includes Rhema Church Bangkok, and Rhema Bible Training Centers in Bangkok, Nakorn Ratchasima, Mae S...

Lighthouse International Church Thailand Lighthouse International Church Thailand
4th Floor City Link Building A, Phetchaburi 35 Alley, Makkasan, Ratchathewi
Bangkok, 10330

We celebrate Jesus and His finished work at the cross, where we fellowship in the truth of the WORD.

เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan
23 Vacharaphol Road
Bangkok, 10230

เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ

World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY) World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY)
661 Benjasiri Park, Soi Medhinivej, Sukhumvit 24 Road
Bangkok, 10110

We connect Buddhist Youth worldwide.

มานาประจำวัน มานาประจำวัน
18 ซอยรามคำแหง 16
Bangkok, 10240

เริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระคำพระเจ้าทางหนังสือ อีเมล หรือ App มือถือ ได้ฟรี!!! สมัครที่ thaiodb.org

กนกบรรณสาร (OMF Publishers) กนกบรรณสาร (OMF Publishers)
86/122 Soi Tha Kham 28/1 Rama II Road, Bang Khun Thian
Bangkok, 10150

http://www.kanokbannasan.org Twitter: kanokbannasan

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - สวนโมกข์กรุงเทพ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - สวนโมกข์กรุงเทพ
ทางเข้าสวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย ๒; แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
Bangkok, 10900

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม (Religious Archives)

คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน
1023/1 ซ. ปรีดีพนมยงค์ 41 , ถ. สุขุมวิท 71 , คลองตัน , วัฒนา
Bangkok, 10110

คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน Sapanluang Klongtan

Creation Church for Jesus Christ Creation Church for Jesus Christ
คริสตจักรครีเอชั่น เลขที่ 13 อาคาร YWCA ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
Bangkok, 10120

องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์

International Church of Bangkok International Church of Bangkok
Bangkok Christian College @ 35 Soi Pramuan (Off Sathorn Road), Next To Surasak BTS (10. 00 Am)
Bangkok, 10110

Advancing the Word & Work of Jesus.