ทนายความกิตติศักดิ์ วิศรียา

ทนายความกิตติศักดิ์ วิศรียา

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

Lawyer Idea
Lawyer Idea
10150
ทนายแค้งจัดให้ ทนายน็อตจัดเ
ทนายแค้งจัดให้ ทนายน็อตจัดเ
10600
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง อาคารกรมการปกครอง ชั้น 6 ถนนอัษฎางค์ เขตพระน
กองกลาง สำนักงานเลขานุการสำ
กองกลาง สำนักงานเลขานุการสำ
ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
LAW 2 You ปรึกษากฎหมายฟรี
LAW 2 You ปรึกษากฎหมายฟรี
16-18 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ArchanWell's Law  School
ArchanWell's Law School
2, Prachan Road,
TU Pandemic Legal Aid Centre
TU Pandemic Legal Aid Centre
10200
Thammasat International LL.B.
Thammasat International LL.B.
Office of International Programs, Faculty of Law, Thammasat University, 2, Phra Chan Road, Phra Nakhon
ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสต
ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสต
Thammasat University
ครอบครัวกฎหมาย by spla law
ครอบครัวกฎหมาย by spla law
89/144 ซ.ราชพฤกษ์ 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
Center of Excellence for Public Policy and Good Governance
Center of Excellence for Public Policy and Good Governance
Room no. 207, 2nd Floor, Faculty of Law, Thammasat University 2 Prachan Road Bangkok 10200, Thailand
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
ถนน ราชินี
ป้าแป๊ดอาหารตามสั่ง วังหลัง
ป้าแป๊ดอาหารตามสั่ง วังหลัง
วังหลังซอย 1 กรุงเทพมหานคร
NAT TOUR & Travel
NAT TOUR & Travel
141-143 [email protected], Jakkapong Rd., Opposite TANG HUA SENG shopping center
บริษัท แอปโซลูท เวิลด์วายด์
บริษัท แอปโซลูท เวิลด์วายด์
ถนนกรุงเท

สำนักงานกฎหมาย บริษัท อินฟินิตี้ อินเตอร์ ลอว์ จำกัด
Infinity Inter Law สำนักกฎหมาย จัสท์ ลอว์ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา

เปิดเหมือนปกติ

30/03/2020

ทนายความกิตติศักดิ์ วิศรียา

19/08/2019

กรมการขนส่งทางบก

กฎหมายใหม่ ตำรวจจราจร ยึดใบขับขี่ไม่ได้
เริ่มใช้ 20 กันยายน 2562

พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ถูกเผยแพร่จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา โดยมีเนื้อหาสำคัญอยู่ในมาตรา 31/1 ว่า

“ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ”

“ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

ดังนั้น ตำรวจจราจรสามารถเรียกตรวจใบขับขี่ สามารถออกใบสั่งได้ แต่จะไม่สามารถยึดใบขับขี่ได้

ประชาชนสามารถใช้ใบขับขี่ดิจิตอล จากกรมการขนส่งทางบกได้

สามารถโหลดใช้งานในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทั้ง แอนดรอย และ ไอโฟน โดยค้นหาจากคำว่า DLT QR LICENCE

[08/17/19]   รู้หรือไม่ สามีหรือภรรยามีชู้ เราสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้ได้ โดยไม่ต้องหย่าหรือฟ้องหย่า
👉หรือเมื่อหย่าแล้วก็ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้ได้เหมือนกัน👍👍

#คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2590/2561 บทบัญญัติ มาตรา 1523 วรรคสอง แห่ง ป.พ.พ. ให้สามีมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากผู้ที่ล่วงเกินภริยาไปในทางชู้สาวได้ แม้ภริยาสมัครใจหรือยินยอมให้ล่วงเกินไปในทำนองชู้สาว สามีก็มีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนตามวรรคสองนี้ได้ เพราะการฟ้องเรียกค่าทดแทนตามวรรคสองนี้เป็นสิทธิของสามีโดยเฉพาะและสิทธิในการฟ้องของสามีย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะที่มีการล่วงเกินในทางชู้สาวกัน จำเลยที่ 2 มีความสัมพันธ์กับจำเลยที่ 1 ทางชู้สาวอันเป็นการล่วงเกินในทางชู้สาวต่อจำเลยที่ 1 ในขณะที่จำเลยที่ 1 ยังเป็นกริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ สิทธิของโจทก์ตามบทบัญญัติดังกล่าวย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่ขณะที่ยังไม่มีการหย่า #แม้ภายหลังมีการจดทะเบียนหย่ากันแล้ว #สิทธิในการฟ้องก็หาได้หมดสภาพ หรือถูกลบล้างตามไปด้วยไม่ โจทก์มีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากจำเลยที่ 2 ได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว
.
.
#ทนายเค
#097-235-7354

[07/02/19]   # ส่งข้อความยกหนี้เงินกู้ให้ทางไลน์ ถือว่ามีเจตนาปลดหนี้โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6757/2560 จำเลยทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์ 595,500 บาท ตกลงชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน จำเลยได้รับเงินที่กู้ยืมครบถ้วนแล้ว หลังจากทำสัญญาจำเลยไม่ชำระต้นเงิน คงชำระดอกเบี้ย 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 6,550 บาท การที่โจทก์ “ส่งข้อความทางเฟสบุ๊ค” ถึงจำเลยมีใจความว่า เงินทั้งหมด 670,000 บาท ไม่ต้องส่งคืน ยกให้หมด ไม่ต้องส่งดอกอะไรมาให้ จะได้ไม่ต้องมีภาระหนี้สินติดตัว การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการสนทนาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องนำ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7 ถึงมาตรา 9 มาใช้บังคับด้วย แม้ข้อความนี้จะไม่มีการลงลายมือชื่อโจทก์ก็ตาม แต่การส่งข้อความทางเฟสบุ๊คจะปรากฏชื่อผู้ส่งด้วยและโจทก์ก็ยอมรับว่าได้ส่งข้อความถึงจำเลยจริง ข้อความการสนทนาดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า เป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่จำเลยโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตาม ป.พ.พ. มาตรา 340 แล้ว หนี้ตามสัญญากู้ยืมย่อมระงับ จำเลยไม่ต้องรับผิดชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

ในทางกลับกัน ถ้าผู้ยืมส่งข้อความทาง Facebook ไลน์ WhatsApp หรือแอพพลิเคชั่นอื่นว่า ผู้ยืมได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ โดยระบุจำนวนเงิน ถือว่ามีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคหนึ่ง และ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7 และมาตรา 8 แล้ว

#ทนายธรภัทร
#0972357354

[05/03/19]   คำถาม

ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ดอกเบี้ยส่วนที่เกินเอามาหักต้นเงินได้หรือไม่

คำตอบ

ผู้กู้สามารถนำเงินที่ชำระค่าดอกเบี้ยเกินอัตรามาหักออกจากต้นเงินได้ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 2131 / 2560 โจทก์คิดดอกเบี้ยจากจำเลยร้อยละ 1.3 ต่อเดือน หรืออัตราร้อยละ 15.6 ต่อปี ซึ่งเป็นการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 ประกอบ ป.พ.พ. มาตรา 654 มีผลให้ดอกเบี้ยดังกล่าวตกเป็นโมฆะ กรณีถือไม่ได้ว่าจำเลยชำระหนี้โดยจงใจฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือเป็นการกระทำอันใดตามอำเภอใจเสมือนหนึ่งว่าเพื่อชำระหนี้โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันตามกฎหมายที่ต้องชำระ อันจะเป็นเหตุให้จำเลยไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์นั้นคืนตาม ป.พ.พ. มาตรา 407 เมื่อดอกเบี้ยของโจทก์เป็นโมฆะ เท่ากับสัญญากู้ยืมมิได้มีการตกลงเรื่องดอกเบี้ยกันไว้ โจทก์ไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยก่อนผิดนัด และไม่อาจนำเงินที่จำเลยชำระแก่โจทก์มาแล้วไปหักออกจากดอกเบี้ยที่โจทก์ไม่มีสิทธิคิดได้ จึงต้องนำเงินที่จำเลยชำระหนี้ไปชำระต้นเงินทั้งหมด

ทนายกิตติศักดิ์
0972357354

[04/30/19]   ถาม นายจ้างสามารถทำสัญญาห้ามลูกจ้างทำงานกับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้างได้หรือไม่

ตอบ ข้อสัญญาห้ามทำงานให้คู่แข่งใช้บังคับได้ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

คำพิพากษาฎีกาที่ 1275/2543. ที่วินิจฉัยว่า ข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยที่กำหนดว่า ในระหว่างการจ้างงาน หรือภายใน 5 ปี นับแต่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง จำเลยจะต้องไม่ทำงานให้แก่บริษัทคู่แข่งทางการค้าของโจทก์ หรือมีหุ้นในบริษัทคู่แข่งทางการค้าของโจทก์ ซึ่งครอบคลุมถึงประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศเมียนมา(พม่า) เกี่ยวกับกิจการขนย้ายของตามบ้านฯ เป็นเพียงข้อจำกัดห้ามการประกอบอาชีพแข่งขันกับโจทก์ โดยจำกัดประเภทของธุรกิจไว้อย่างชัดเจน มิได้ห้ามประกอบอาชีพปิดทางทำมาหาได้ของฝ่ายใดโดยเด็ดขาด จนไม่อาจดำรงอยู่ได้ จึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่เป็นโมฆะ

*เป็นข้อสัญญาที่จำกัดสิทธิของลูกจ้าง ต้องตีความโดยเคร่งครัด.

คำพิพากษาฎีกาที่2169/2557. ที่วินิจฉัยว่า ข้อตกลงในการห้ามจำเลย ทำงานให้คู่แข่ง หลังจากพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของโจทก์นั้น เป็นข้อตกลงในการจำกัดสิทธิของจำเลย จึงต้องตีความในข้อตกลงดังกล่าวโดยเคร่งครัด

เมื่อเงื่อนไขในข้อตกลงนั้นเป็นการห้ามมิให้ประกอบกิจการ หรือเข้าร่วมในการประกอบกิจการใดๆ เอง

ดังนั้น การที่จำเลยเข้าไปเป็นเพียงลูกจ้างของบริษัท ซ. แม้บริษัทที่เป็นนายจ้างใหม่ของจำเลย จะเป็นบริษัทที่แข่งขันกับธุรกิจของโจทก์ก็ตาม ก็ถือไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้ประกอบกิจการ หรือเข้าร่วมในการประกอบกิจการ อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของโจทก์ด้วยตนเอง จำเลยจึงไม่ได้ผิดสัญญา

*เป็นข้อสัญญาที่ใช้บังคับได้ ถ้าไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

คำพิพากษาที่วินิจฉัยว่าโจทก์ผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งในการประกอบกิจการโจทก์ต้องอาศัยการแข่งขันทางธุรกิจการค้า โจทก์จึงมีสิทธิตามสมควรที่จะป้องกันสงวนรักษาข้อมูล และความลับในทางการค้า เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของโจทก์ได้ จำเลยเป็นพนักงานโจทก์ ตำแหน่งหัวหน้างานผสมผลิตภัณฑ์บำรุงผิด ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการผลิตตามแผนงานของแผนกวางแผน โจทก์จึงมีสิทธิที่จะทำความตกลงกับจำเลยเพื่อรักษาความลับทางการค้าของโจทก์ได้ ด้วยการทำข้อตกลงกับจำเลยในการห้ามประกอบกิจการ หรือปฏิบัติงานในกิจการอื่นที่แข่งขันกับโจทก์

สัญญาข้อตกลงเรื่องการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ ข้อ 2 ที่กำหนดว่า ในขณะที่จำเลยเป็นพนักงานหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของโจทก์ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามภายใน 1 ปี นับแต่วันพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของโจทก์ จำเลยไม่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานของนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม ในลักษณะการค้าประเภทหรือชนิดเดียวกันหรือคล้ายกัน หรือเป็นคู่แข่งทางการค้าของโจทก์นั้น เมื่อข้อตกลงมีกำหนดเวลาห้ามจำเลยอยู่ 1 ปี ถือได้ว่าเป็นกำหนดเวลาพอสมควร ไม่ทำให้จำเลยต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ จึงเป็นข้อสัญญาที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี

* จำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้นายจ้างเมื่อผิดข้อห้ามทำงานให้คู่แข่ง ถือเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ศาลปรับลดได้

คำพิพากษาฎีกาที่7364/2558 ที่วินิจฉัยว่า หลังจากจำเลยพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของโจทก์ภายใน 1 ปี แล้วไปทำงานกับบริษัทที่มีลักษณะทางการค้าคล้ายกัน เข้าเงื่อนไขตามสัญญาข้อ 2 ถือว่าจำเลยผิดสัญญาจ้าง

แต่ข้อตกลงในสัญญาที่มีข้อความว่า หากฝ่าฝืนข้อตกลงจำเลยยืนยอมให้โจทก์ปรับเงินจำนวน 500,000 บาท เป็นการกำหนดค่าเสียหายจากการผิดสัญญาไว้ล่วงหน้า จึงเป็นเบี้ยปรับตาม ป.พ.พ.มาตรา379 ซึ่งถ้าสูงเกินส่วนศาลมีอำนาจลดลงได้ตามมาตรา 383

#ทนายเค
ปรึกษาคดีโทร 097-235-7354

[02/28/19]   ถาม นำรถยนต์ที่เช่าซื้อไว้โดยที่ผ่อนยังไม่หมด ไปขายต่อหรือไปจำนำนอกระบบ มีความผิดหรือไม่

ตอบ การเช่าซื้อที่ี่ยังผ่อนชำระค่าเช่าซื้อไม่หมด กรรมสิทธิ์ในรถจึงยังไม่โอน การเอารถไปขายต่อหรือเอาไปจำนำ จึงมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์
คำพิพากษาฎีกาที่ 4781/2555 รถยนต์กระบะเป็นของผู้เสียหายที่ 2 โจทก์ร่วมทำสัญญาเช่าซื้อจากผู้เสียหายที่ 2 ขณะเกิดเหตุยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ กรรมสิทธิ์ในรถยนต์กระบะจึงยังเป็นของผู้เสียหายที่ 2 จนกว่าจะมีการชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วน ในการตกลงซื้อขายรถยนต์กระบะให้แก่จำเลยมีเงื่อนไขว่า โจทก์ร่วมจะโอนทะเบียนให้จำเลยต่อเมื่อจำเลยชำระราคารถยนต์ครบถ้วนแล้ว ซึ่งรวมถึงข้อตกลงให้จำเลยผ่อนชำระค่าเช่าซื้อที่โจทก์ร่วมยังคงค้างชำระแก่ผู้เสียหายที่ 2 ด้วย ข้อตกลงในการซื้อขายรถยนต์กระบะระหว่างโจทก์ร่วมและจำเลยจึงมิใช่การซื้อขายเสร็จเด็ดขาด กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จึงยังไม่ตกเป็นของจำเลย ที่จำเลยเป็นผู้ครอบครองรถหลังจากมีการทำสัญญาซื้อขายดังกล่าว ถือเป็นเพียงการครอบครองรถยนต์กระบะไว้แทนโจทก์ร่วมเท่านั้น จำเลยไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์กระบะที่แท้จริง ภายหลังจากทำข้อตกลงซื้อขายรถยนต์กระบะดังกล่าวจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อและไม่ชำระราคารถยนต์กระบะให้ครบถ้วน โจทก์ร่วมแจ้งให้จำเลยคืนรถยนต์กระบะให้โจทก์ร่วม แต่จำเลยเพิกเฉยและอ้างว่ารถยนต์กระบะสูญหาย การที่จำเลยยังคงครอบครองรถยนต์กระบะของโจทก์ร่วมต่อมาโดยไม่ส่งมอบคืน น่าเชื่อว่าจำเลยมีเจตนาเบียดบังปกปิดและซุกซ่อนรถยนต์กระบะโดยมีเจตนาที่จะไม่ส่งมอบคืนแก่โจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานยักยอก

#ทนายกิตติศักดิ์ 097-235-7354

[02/25/19]   👉คำถาม การแบ่งแยกที่ดินจากแปลงเดียวกัน ทำให้อีกแปลงไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ ต้องทำอย่างไร?
👉คำตอบ เรามีสิทธิขอให้้เปิดทางออกสู่ทางสาธารณะได้
ตามคำพิพากษาศาลฏีกาที่ 9325/2553 ทางจำเป็นจะขอได้ต่อเมื่อที่ดินมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะตามบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 1349 แต่หากเป็นกรณีแบ่งแยกที่ดินแปลงเดียวกันทำให้ที่ดินที่แบ่งแยกนั้นแปลงใดไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะซึ่งหมายถึงทางสาธารณะที่มีอยู่ในขณะแบ่งแยกนั้นแล้ว ก็จะเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 1350 เมื่อปรากฏว่าที่ดินของโจทก์และที่ดินพิพาทถูกแบ่งแยกออกจากที่ดินแปลงเดียวกันก่อนมีถนนพุทธมณฑลสาย 1 กรณีจึงไม่อาจนำบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 1350 มาบังคับได้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของโจทก์มีทางออกสู่ทางสาธารณะ 3 ทาง แต่เป็นเส้นทางที่ต้องผ่านที่ดินของบุคคลอื่นและไม่ปรากฏว่าเป็นทางสาธารณะ อีกทั้งไม่ใช่ทางที่เป็นภารยทรัพย์ของที่ดินของโจทก์ ซึ่งเจ้าของที่ดินอาจจะอนุญาตให้โจทก์ใช้ทางหรือไม่ก็ได้ และแม้เจ้าของที่ดินนั้นจะยินยอมให้โจทก์ผ่านที่ดินของตนได้ก็ไม่ใช่สิทธิตามกฎหมาย ประกอบกับมีระยะทางจากที่ดินของโจทก์ไปสู่ทางสาธารณะไกลไม่สะดวก จึงฟังได้ว่าที่ดินของโจทก์ถูกล้อมรอบด้วยที่ดินของผู้อื่นจนไม่อาจออกสู่ทางสาธารณะ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้เปิดทางพิพาทเป็นทางจำเป็นได้ แต่การที่จะเปิดทางจำเป็นนั้นต้องเลือกให้พอสมควรแก่ความจำเป็นของโจทก์โดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยที่ดินพิพาทให้เสียหายน้อยที่สุด
#ทนายกิตติศักดิ์ 097-235-7354

[11/15/18]   เล่นแชร์แล้วไม่ชำระค่าแชร์อาจถูกฟ้องได้

การเล่นแชร์ คือ สัญญาชนิดหนึ่ง มีคู่ความ 2 ฝ่าย คือ นายวงแชร์ ฝ่ายหนึ่ง กับลูกวงแชร์ อีกฝ่ายหนึ่ง ปกตินายวงแชร์จะเป็นบุคคลเดียว ส่วนลูกวงแชร์จะมีหลายคน

ประเภทของการเล่นแชร์

ในการเล่นจะกำหนดจำนวนเงินแต่ละงวดและวิธีการประมูลซึ่งวิธีการประมูลมี 2 ประเภท คือ

1.ประมูลหักดอกเบี้ย เช่น จำนวนเงินแชร์ 10,000 บาท หากลูกวงแชร์ผู้ประมูลให้ผลประโยชน์ 1,500 บาท เป็นดอกเบี้ยซึ่งสูงกว่าลูกวงแชร์อื่น ก็จะเป็นผู้ชนะการประมูล ลูกวงแชร์ที่ประมูลได้ก็ต้องรับเงินงวดนั้น 8,500 บาท

2.แชร์ชนิดดอกตาม ลูกวงแชร์ที่ประมูลไม่ได้ก็ต้องชำระเต็ม 10,000 บาท แต่จะได้รับคืนจากผู้ประมูลได้ในภายหลัง

สิทธิพิเศษของเท้าหรือนายวงแชร์

ปกตินายวงแชร์ได้สิทธิพิเศษ คือได้รับเงินเต็มในเดือนแรก ตามตัวอย่างข้างต้นหากมีผู้เล่น 20 คน ผู้เข้าเล่นหรือลูกวงแชร์จะต้องชำระเงินคนละ 10,000 บาท ให้แก่นายวงแชร์ โดยนายวงแชร์ไม่ต้องเสียดอกแต่มีหน้าที่ที่จะใช้คืนลูกวงแชร์ทุกงวดๆ ละ 10,000 บาท และมีหน้าที่จัดการประมูลและรวบรวมเงินจากลูกวงแชร์ที่ประมูลไม่ได้ มอบให้แก่ผู้ที่ประมูลได้

มีข้อพิจารณาว่าหากผิดสัญญาเล่นแชร์ดังกล่าว คู่สัญญาจะต้องฟ้องคดีภายในกี่ปี เนื่องจากสัญญาเล่นแชร์ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายไว้โดยเฉพาะ จึงต้องปรับข้อเท็จจริงในข้อสัญญาเข้ากับบทบัญญัติเรื่องอายุความ

กรณีผิดสัญญาเล่นแชร์เกิดขึ้นได้ 4 กรณี คือ

1. นายวงแชร์ผิดสัญญาไม่รวบรวมเงินมอบให้แก่ลูกวงแชร์ซึ่งประมูลได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3882/2530 โจทก์ตกลงเล่นแชร์กับจำเลย จำเลยเป็นนายวงแชร์ เมื่อลูกวงแชร์คนใดเปียแชร์ได้จะได้รับเช็คจากจำเลยซึ่งเก็บมาจากลูกวงแชร์ทุกคนโดยจำเลยลงชื่อสลักหลังและรับผิดชอบกรณีเช็คดังกล่าวเรียกเก็บเงินไม่ได้ โจทก์เปียแชร์ได้และนำเช็คที่ได้รับจากจำเลยบางฉบับไปชำระหนี้แก่ ก. แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ต่อมา ก. ถึงแก่กรรม ว. ภริยา ก. ฟ้องจำเลยในฐานะผู้สลักหลังให้ชำระเงินตามเช็ค ศาลพิพากษายกฟ้อง โจทก์ชำระเงินตามเช็คพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่ ว. ไป เช่นนี้ ถือว่าโจทก์ยังไม่ได้รับเงินค่าแชร์ตามเช็คดังกล่าวจำเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ให้โจทก์ตามข้อตกลงในการเล่นแชร์ และอายุความของสิทธิเรียกร้องในกรณีผิดสัญญาเล่นแชร์นี้มีกำหนดสิบปี การที่โจทก์จำเลยมีข้อตกลงกันให้โจทก์นำเช็คที่ได้รับจากการเล่นแชร์ไปเรียกเก็บเงินดังกล่าวนั้นไม่ใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ และโจทก์มิใช่คู่ความในคดีที่ ว.ฟ้องเรียกเงินตามเช็คจากจำเลย ฟ้องของโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีที่ ว. ฟ้องจำเลยดังกล่าว

2. ลูกวงแชร์ผิดสัญญาไม่ชำระเงินค่างวดให้แก่นายวงแชร์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 655/2480 สัญญากู้เงินในเรื่องเล่นแชร์วิธีกำหนดเวลาที่ลูกวงจะต้องนำเงินส่งให้นายวงเป็นงวดๆ นั้น มีกำหนดอายุความฟ้องร้องเพียง 5 ปี นอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 182/2516 และ 284/2516

3. ลูกวงแชร์ผิดสัญญากันเอง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2013/2537 มูลหนี้ตามฟ้องโจทก์ไม่ใช่มูลหนี้การกู้ยืมเงินตามความหมายของ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ การที่โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี รวมอยู่ในมูลหนี้ จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว มูลหนี้เดิมเกิดจากจำเลยที่ 1 ร่วมเล่นแชร์กับโจทก์แล้วจำเลยที่ 1 ออกเช็คชำระหนี้ค่าแชร์ ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คถือว่าโจทก์ยังไม่ได้รับชำระหนี้ค่าแชร์ การชำระหนี้ด้วยเช็คเช่นนี้ไม่ใช่การแปลงหนี้ใหม่ โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามรับผิดตามหนังสือรับสภาพหนี้จึงอาศัยมูลหนี้เดิมตามสัญญาการเล่นแชร์หาได้ฟ้องให้รับผิดตามเช็คไม่ อายุความเกี่ยวกับการฟ้องเรียกเงินค่าแชร์ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงมีกำหนด 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม (มาตรา 193/30 ใหม่) เมื่อนับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2525 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยทั้งสามชำระหนี้บางส่วนให้โจทก์ครั้งสุดท้าย และเป็นวันที่โจทก์อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2530 ซึ่งเป็นวันฟ้องยังไม่พ้นกำหนด 10 ปี คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

4. กรณีลูกวงแชร์ผิดสัญญา นายวงแชร์ชำระหนี้แทน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1553/2537 โจทก์เล่นแชร์กับจำเลยโดยโจทก์เป็นนายวง จำเลยประมูลแชร์ได้และออกเช็คให้แก่ลูกวงคนอื่นๆ ไว้ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ โจทก์ในฐานะนายวงได้ชำระเงินตามเช็คไปแล้ว โจทก์ฟ้องเรียกเงินจากจำเลยอันเป็นการเรียกเงินที่ออกทดรองไปก่อนคืน สิทธิเรียกร้องเช่นนี้ไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะจึงมีกำหนด 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164 3 กรณีแรกมีข้อสัญญาที่เหมือนกันอยู่ 2 กรณี คือ กรณีที่นายวงแชร์ผิดสัญญากับลูกวงแชร์ และลูกวงแชร์ผิดสัญญากันเอง กล่าวคือ ผู้ที่ผิดสัญญามีหน้าที่รับผิดชอบชำระหนี้ให้แก่อีกฝ่ายเพียงครั้งเดียว ส่วนกรณีลูกวงแชร์ผิดสัญญาต่อนายวงแชร์ กรณีนี้ลูกวงแชร์มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะชำระเป็นงวดๆ อายุความจึงต่างกัน

#ทนายภาษี
#097-235-7354

[08/16/18]   เริ่มแล้ว! คุมสัญญาซื้อรถยนต์ – จักรยานยนต์ ลดต้นลดดอก เพื่อผู้บริโภค

ที่ผ่านมา สัญญาเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เราทำกับบริษัทไฟแนนซ์ จะคิดดอกเบี้ยแบบคงที่ นั่นคือ เมื่อเราผ่อนค่างวดไปแต่ละงวด ดอกเบี้ยก็ยังคิดจากเงินต้นที่กู้มาแต่แรก ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องแบกภาระดอกเบี้ยที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง และอาจต้องเสียเงินเพิ่มหากต้องการโปะเงินทั้งหมดเพื่อปิดบัญชี

รัฐบาลชุดปัจจุบันเล็งเห็นถึงปัญหาของผู้บริโภค โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ประกาศใช้กฎหมายใหม่ เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากถูกเอาเปรียบจากสัญญาเช่าซื้อ

มารู้จัก “ธุรกิจควบคุมสัญญา” ว่าคืออะไร?

ธุรกิจควบคุมสัญญา คือ ธุรกิจที่ถูกกำกับเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาต่าง ๆ โดยรายละเอียดสัญญาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายของ สคบ.

กฎหมายฉบับใหม่ดีต่อผู้บริโภคอย่างไร?

1. การคิดดอกเบี้ยจะคิดแบบลดต้นลดดอก (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง) เช่นเดียวกับการคํานวณดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด

2. กรณีผู้ซื้อผิดนัดชำระ จะถูกคิดดอกเบี้ยลดลงอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 15 (จากเดิมสูงสุดถึงร้อยละ 17)

3. บริษัทให้เช่าซื้อจะต้องทำตารางแสดงค่างวด แยกเงินต้น และวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยให้ผู้ซื้อทราบอย่างชัดเจน

4. หากผู้ซื้อต้องการชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว (โปะ) บริษัทให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

5. เมื่อผู้ซื้อผิดนัดชําระ 3 งวดติดต่อกัน บริษัทให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ แต่จะต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

6. ให้สิทธิผู้เช่าซื้อ สามารถซื้อรถคืนได้ภายใน 7 วัน หลังถูกยึดรถ และหากสละสิทธิจะต้องมีหนังสือแจ้งผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 15 วัน

7. กรณีจะนำรถขายทอดตลาดหรือประมูล บริษัทให้เช่าซื้อจะต้องแจ้งผู้ซื้อและผู้ค้ำประกันล่วงหน้าทราบล่วงหน้า 7 วัน

8. บริษัทให้เช่าซื้อสามารถเก็บค่าธรรมเนียมทวงถามได้ตามจริง แต่ห้ามเก็บค่าดำเนินการยึดรถ

อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับใหม่นี้มีผลเฉพาะการเช่าซื้อรถเพื่อใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีนิติบุคคล และการซื้อเพื่อการขนส่ง การค้า ธุรกิจ หรือเพื่อสินจ้าง รวมทั้งจะไม่มีผลย้อนหลังกับสัญญาเช่า – ซื้อรถที่ดำเนินการก่อนวันที่ 1 ก.ค. 61 โดยยังคิดอัตราดอกเบี้ยแบบเดิม

ทั้งหมดนี้ คือ สาระสำคัญของกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งจะช่วยคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ให้ต้องเสียเงินเกินจริง และยังคุ้มครองไปถึงผู้ค้ำประกันอีกด้วย

ดังนั้น ก่อนเช่าซื้อรถยนต์ - รถจักรยานยนต์ โปรดศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายให้ดี เพื่อป้องกันการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือถูกเอารัดเอาเปรียบในทุกกรณี

[07/06/18]   ค่าลดหย่อน คืออะไร ต้องมีเฉพาะตามประมวลรัษฎากรหรือไม่

ค่าลดหย่อน คือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้เสียภาษีน้อยลงเมื่อ คำนวณภาษี หรืออาจช่วยให้ได้เงินคืนภาษีเพิ่มขึ้น

ประมวลรัษฎากร เปิดช่องให้เราสามารถหักลดหย่อนภาษี ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับสถานะโดยรวมของเราแต่จะไม่เกี่ยวข้องกับเงินได้ที่เราหามาได้ เช่น มีครอบครัวรึยัง ทำประกันชีวิตไว้ไหม กู้เงินซื้อบ้านรึเปล่า เป็นต้น

ค่าลดหย่อนต่างๆ ไม่ได้อยู่แค่ในประมวลรัษฎากรเท่านั้น แต่จะกระจายอยู่ในกฎหมายลูกหลานอื่นๆ ด้วย เช่น กฎกระทรวง ประกาศอธิบดี ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีรายการยกเว้นภาษีแบบพิเศษ เช่น

*เครดิตภาษีเงินปันผล ใช้ยกเว้นภาษีได้ตามสัดส่วนที่ได้รับจากเงินปันผล
*สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้ยกเว้นเงินได้ ฿190,000 แรก

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

หลายคนมักเข้าใจผิดว่าจำนวนค่าลดหย่อนภาษี คือ เงินคืนภาษีที่จะได้รับเลย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะแม้ค่าลดหย่อนภาษีจะช่วยประหยัดภาษีได้จริง แต่จะได้เงินคืนภาษีมากหรือน้อยเท่าไหร่นั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนรายได้และอัตราภาษีของแต่ละคนด้วย เช่น ถ้ามีเงินได้สุทธิเกิน 4 ล้านบาทต่อปี จะเสียภาษีในอัตรา 35% แสดงว่าถ้าได้รับค่าลดหย่อน ฿1,000 จะประหยัดภาษีเพิ่มได้ ฿350 แต่ถ้ามีเงินได้สุทธิไม่เกิน ฿150,000 จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี แบบนี้ต่อให้ได้รับค่าลดหย่อน ฿1,000 ก็ไม่ช่วยให้ประหยัดภาษีเพิ่มแต่อย่างใด เพราะไม่ได้เสียภาษีแต่แรกอยู่แล้ว

หลายคนมักเข้าใจผิดว่า สิทธิประโยชน์ภาษีจำนวน ฿190,000 ของผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไปหรือผู้พิการนั้นเป็น "ค่าลดหย่อน" แต่ความจริงแล้วกฎหมายระบุ ว่าสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นการยกเว้นรายได้ให้ผู้มีเงินได้อายุ 65 ปีหรือผู้พิการสำหรับรายได้ ฿190,000 แรก ดังนั้น สิทธิประโยชน์นี้จึงควรเรียกว่า "เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี" มากกว่า

หลายคนเข้าใจผิดว่าค่าลดหย่อนเมื่อจ่ายไปแล้วจะเสียภาษีน้อยลงตามจำนวนที่จ่ายไป เช่น ใช้สิทธิลดหย่อน ฿1,000 แล้วจะได้เสียภาษีถูกลง ฿1,000 เลย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะจะเสียภาษีน้อยลงหรือได้เงินคืนภาษีเพิ่มมากขึ้นอยู่กับจำนวน เงินได้ และ อัตราภาษี ของแต่ละคนด้วย

หลายคนสับสนระหว่างคำว่า ค่าใช้จ่าย และ ค่าลดหย่อน ว่าเป็นคำเดียวกัน แต่ความจริงแล้วสองคำนี้มีความหมายต่างกัน กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กฎหมายมอบให้โดยขึ้นอยู่กับประเภทของ เงินได้ ที่คุณได้รับ เช่น มีรายได้จากงานประจำจะหักค่าใช้จ่ายได้แบบนึง แต่ถ้ามีรายได้จากดอกเบี้ยจะหักค่าใช้จ่ายไม่ได้เลย

ในขณะที่ ค่าลดหย่อน คือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กฎหมายมอบให้ โดยขึ้นอยู่กับสถานภาพและภาระของตัวผู้เสียภาษีคนนั้นๆ เช่น มีภาระดูแลพ่อแม่ มีภาระจ่ายดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย หรือจ่ายเบี้ยประกันชีวิต เป็นต้น

#ขอบคุณข้อมูลจาก itax
#ทนายเค ทนายความด้านภาษี

ผลิตภัณฑ์

บริการทางกฎหมาย

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10510
Bangkok การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ทนายความอำเภอทองผาภูมิ Thong Pha Phu ทนายความอำเภอทองผาภูมิ Thong Pha Phu
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๒ อาคารเค ซอยสุขุมวิท ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเห
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521

ทนายความคดีฆ่า Murder ทนายความคดีฆ่า Murder
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน โทร. 089-226-8899

SB Law Asia SB Law Asia
Glas Haus Building, Level P Unit PO1 1 Sukhumvit 25, North Klongtoey Wattana, Bangkok 10110 02 026 0115 0917 038 404
Bangkok, 10110

A commercial law firm located in the heart of Bangkok staffed by an eclectic group of English and Thai lawyers

ทนายความอำเภอภูผาม่าน Lawyer at Phu Ph ทนายความอำเภอภูผาม่าน Lawyer at Phu Ph
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521

Thai Visa Help Point / Siamphranakhon รับปรึกษาการต่ Thai Visa Help Point / Siamphranakhon รับปรึกษาการต่
29/1 ชั้น 8 อาคาร ปิยะ เพลส หลังสวน ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ
Bangkok, 10330

บริการขอวีซ่าไทย​ให้คำปรึกษาฟรี​ ถูกต้องตามกฎเกณฑ์​ของ​ ตม

สุรินทร์รุ่งเรืองศิลป์(ผลิต สุรินทร์รุ่งเรืองศิลป์(ผลิต
80/8 ม.6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค
Bangkok, 10160

ศาลพระภูมิ

บริษัท ชัยณรงค์พานิช จำกัด บริษัท ชัยณรงค์พานิช จำกัด
ถนน เพชรเกษม
Bangkok, 10160

ขายที่ดิน ที่นครนายก 61 ไร่

ทนายคู่ใจพาไปศาล ทนายคู่ใจพาไปศาล
Bangkok, 10210

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร 0802798174

GPS Legal GPS Legal
4/F Srisothorn Place, 47 Sukhumvit Soi 23, Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok, 10110

We are GPS Legal, a modern law firm with traditional values specializing in Corporate, Family, Real Estate and Intellectual Property Law.

Rule of Law Thailand Rule of Law Thailand
Bangkok

Rule of Law Thailand สำนึกแห่งการอยู่ร่วมกัน

Mali Travel Centre Limited Partnership Mali Travel Centre Limited Partnership
14/62 The Villa Village, Khu Bon 27 Yeak 10, Ramindra Road, Tharang, Bangkhen
Bangkok, 10220

รับจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก ยี่นวีซ่า